K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Fleksjob - Førtidspension > Nyttigt at vide for Førtidspensionister

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Nyttigt at vide for Førtidspensionister Er du faldet over nogle oplysninger, eller bare generelt har et godt råd ang ftp så er det her stedet

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 30-11-2019, 22:39   #201
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.726
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Ankestyrelsens principafgørelse 34-18 om vedligeholdelsestræning -

https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=202216

Principafgørelsen fastslår

Kommunen skal tilbyde vedligeholdelsestræning til børn og voksne, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor.

Forbedring af det hidtidige funktionsniveau

Kommunen kan ikke give afslag på vedligeholdelsestræning alene med den begrundelse, at træningen ikke har et vedligeholdende formål. Vedligeholdelsestræning kan også omfatte træning med henblik på at forbedre det hidtidige funktionsniveau.

Alle former for individuelle og målrettede træningsformer

Vedligeholdelsestræning kan fx være ergoterapi, fysioterapi, sansemotorisk træning og svømning. Der er ingen træningsformer, der på forhånd kan udelukkes i forhold til vedligeholdelsestræning.

Vedligeholdelsestræning gives til personer, som har brug for en individuel eller målrettet træningsindsats med henblik på at kunne vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder. Der kan derfor ikke bevilges vedligeholdelsestræning, hvis et barn, eventuelt med hjælp fra forældrene, eller en voksen selv kan udføre de nødvendige træningsøvelser.

Hjælp efter andre bestemmelser i den sociale lovgivning

Hvis det er afklaret, at et barn eller en voksen har et behov for behandling eller træning skal kommunen tage stilling til, om der kan bevilges hjælp efter reglerne om vedligeholdelsestræning eller andre regler i den sociale lovgivning. Kommunen skal forholde sig til alle muligheder for hjælp.
Der kan ikke bevilges hjælp til trænings- eller behandlingsudgifter efter reglerne om dækning af nødvendige merudgifter. Det gælder uanset, om der er tale om bestemmelsen om merudgifter til børn eller voksne.

Hjælp efter anden lovgivning

Kommunen kan ikke give afslag på at yde hjælp efter den sociale lovgivning med henvisning til, at hjælpen kan bevilges efter anden lovgivning, medmindre det er afklaret, at hjælpen faktisk kan gives efter anden lovgivning.
Kommunen skal derfor afklare, om der kan bevilges hjælp efter anden lovgivning og af andre sektorer. Kommunen kan afklare dette i samarbejde med de andre sektorer, for eksempel undervisnings- eller sundhedssektoren. Kommunen skal sikre sig, at der bliver foretaget en tværfaglig vurdering, som sikrer en koordineret indsats i forhold til barnets eller den voksnes behandlings- og træningsbehov.

Det er ikke udelukket at bevilge hjælp efter serviceloven og anden lovgivning samtidig. Det forudsætter dog, at hjælpen ikke kompenserer for det samme behov. Det afgørende er, om hjælpen samlet set tilgodeser behovet for hjælp.
Mulighederne for behandling inden for det offentlige

Der kan ikke bevilges hjælp til behandling eller træning i privat regi til hverken børn eller voksne, hvis der er et offentligt tilbud, som kan tilgodese behandlings- eller træningsbehovet.
I den konkrete sag skulle kommunen behandle sagen igen og afklare, om der kunne bevilges hjælp i form af vedligeholdelsestræning til barnet eller hjælp efter andre bestemmelser i den sociale lovgivning. Kommunen skulle også sørge for af få mulighederne for hjælp efter sundhedsloven og folkeskoleloven afklaret.

Hilsen Peter

Servicelovens § 102
https://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp...estemmelse-pdf
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 07-12-2019, 15:29   #202
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.726
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Ondt i ryggen, diverse, tegninger etc

https://dsr.dk/sygeplejersken/arkiv/.../ondt-i-ryggen

Mange patienter med ondt i ryggen befinder sig på svævende grund i det danske sundhedssystem. Informationen er ofte mangelfuld, og mange føler, at de ikke bliver taget alvorligt. Sygeplejersken kan have en afgørende rolle i at hjælpe patienten ud af en ofte meget kompleks situation med smerter, usikkerhed og en følelse af afmagt.

https://godkrop.dk/rygsmerter/

Jeg vil vædde med, at du har prøvet at have smerter i ryggen. Det kan endda være, at du har ondt i ryggen lige nu?

Sacroiliacaled (hvor kvinder får bækkenløsning i smerte 10)

https://www.google.dk/search?q=sacro...nEKrnfixS5rEM:

Med gode tegninger

https://www.sundhed.dk/sundhedsfagli...ekkenloesning/

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 09-12-2019, 17:16   #203
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.726
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
FAPS-Nyt Akupunkturydelsen Smertebehandling

https://www.laeger.dk/faps-nyt-anaes...allaegepraksis

Om FAPS - Foreningen af Praktiserende Speciallæger

https://www.laeger.dk/om-faps-foreni...-speciallaeger

Kære anæstesiologer

Danske Regioner og FAPS har fået nogle opfølgende spørgsmål vedrørende akupunkturydelsen i forbindelse med overgangen til jeres nye ydelseskatalog pr. 1. januar 2020. I finder svar på de forskellige spørgsmål herunder.
Kan en patient få en henvisning til akupunkturbehandling efter et forløb er afsluttet?

Praktiserende smertelæger kan som et led i behandlingen af henviste patienter undersøge effekten af akupunkturbehandling enten i kombination med eller som alternativ til medicinsk behandling.

Hvis akupunktur ikke har effekt efter 3 gange, afsluttes akupunkturbehandlingen

Hvis akupunkturbehandling har effekt på smertetilstanden, kan den praktiserende anæstesiolog fortsætte akupunkturbehandlingen, indtil der er givet i alt 6 akupunkturbehandlinger, hvorefter patienten afsluttes, og egen læge informeres i epikrisen om, at patienten kan søge fortsat akupunkturbehandling hos anden godkendt behandler end praktiserende anæstesiolog.

En patient, der bliver afsluttet efter at have modtaget akupunkturbehandling for en given lidelse, kan således ikke få en ny henvisning efter fx 6 måneder med henblik på at få yderligere 6 akupunkturbehandlinger for samme lidelse. Dette gælder uanset hvor lang tid der er gået, siden patienten blev afsluttet.

Der er ikke opsat en grænse for, hvor lang tid de op til 6 akupunkturbehandlinger skal strække sig over, eller inden for hvilken periode de skal være foretaget.

Hvad gælder for en patient, der allerede er i et behandlingsforløb med akupunktur pr. 1. januar 2020?

Patienter, der er i et igangværende forløb og inden den 31. december 2019 har modtaget akupunkturbehandling, vil efter den 1. januar 2020 kun kunne modtage det antal akupunkturbehandlinger, som fremgår af den moderniserede ydelsesbeskrivelse.
Det vil sige, at hvis en patient i et igangværende forløb indtil 31. december 2019 har fået 4 akupunkturbehandlinger vil patienten kunne få yderligere 2 akupunkturbehandlinger efter 1. januar 2020 for samme lidelse, herefter afsluttes patienten, og egen læge informeres i epikrisen om, at patienten kan søge fortsat akupunkturbehandling hos anden godkendt behandler.

Kan en patient få en ny henvisning til akupunkturbehandling, inden den eksisterende henvisning er opbrugt?

En henvisning for en given lidelse gælder, indtil den er opbrugt, og det er derfor ikke muligt at anmode om en henvisning til fortsat behandling, før den eksisterende henvisning er opbrugt.
Det vil sige, at der kan ikke rekvireres en henvisning til akupunkturbehandling eller henvisning til fortsat behandling, hvis den oprindelige henvisning ikke er opbrugt.

Praktiserende Lægers Organisation (PLO) er blevet orienteret omkring moderniseringen af specialet anæstesiologi og herunder også de nye regler for akupunkturbehandling.

Venlig hilsen
Niels Henrik Nielsen og Jeppe Launbjerg, FAPS’ bestyrelse

Søg i alle FAPS-Nyt
Arkiv specialespecifikke FAPS-Nyt

phhmw

Her ser vi endnu en skærpelse.

Muligvis fornuftig grundet prioriteringen af vores fælles økonomi til andre områder, som muligvis er vigtigere.


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 10-12-2019, 17:21   #204
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.726
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Slut for i år: Medlemmer får stoppet den vederlagsfri fysioterapi

https://danskhandicapforbund.dk/da/n...cyMo#gsc.tab=0

Flere og flere medlemmer oplever at få stoppet deres vedlagsfri fysioterapi med øjeblikkelig virkning. Fysioterapeuterne begrunder det med budgetoverskridelser.

10. dec. 2019

Forbundet har den sidste tid modtaget en del henvendelser om, at medlemmer får stoppet deres vederlagsfri fysioterapi, fordi budgetterne til indsatsen er overskredet. Det viser de nyeste tal fra KL, og det bekymrer landsformand Susanne Olsen.

”Der er i flere af eksemplerne tale om medlemmer, som har modtaget en vedligeholdende behandling igennem mange år, og fælles for dem alle er, at det naturligvis vil have alvorlige konsekvenser, hvis de ikke kan få behandlingen. Det er stærkt bekymrende,” konstaterer hun.

Hos Danske Fysioterapeuter er man også ked for udviklingen. Konsulent i Danske Fysioterapeuter Jens Peter Vejbæk fortæller, at problemerne er opstået som konsekvens af seneste overenskomstforhandling, hvor kommunerne og regionerne krævede af få en fast ramme for de samlede udgifter til vederlagsfri fysioterapi. Det betyder, at der er kommet loft over, hvor meget de samlede udgifter til området må stige.

”Der er ingen tvivl om, at udgiftsrammen var den helt store knast under overenskomstforhandlingerne. Vi var ikke glade for den faste udgiftsramme, men med aftalen har vi samtidig forpligtet os på at holde os inden for den, og derfor beder vi nu de enkelte fysioterapeuter om at holde udgifterne til vederlagsfri fysioterapi nede resten af året og næste år,” siger Jens Peter Vejbæk.

Dansk Handicap Forbund er i tæt dialog med Danske Handicaporganisationer (DH), da problemstillingen rammer på tværs af mange diagnoser og derfor bør løftes i fællesskab af alle de berørte medlemsorganisationer.

Indbudte foreninger mødes på torsdag med repræsentanter for Danske Fysioterapeuter, hvor problemerne vil blive diskuteret.


phhmw

Kære alle.

Fysioterapien består af flere modeller, kommunale, regionale og i praksissektoren (private) klinikker. Nogle med ydelsenummer, andre har ikke. Det vil sige overenskomst med regionerne, som har ydelsesnummer til at holde styr på .udgifterne.

Tidligere kune fysioterapien, den enkelte klinik med ydelsenummer, sprænge budgettet (aftalen med regionerne) og tage de patienter ind til behandling, som nu dukkede op med deres lægehenvisninger, vederlagsfri eller 40/60% patienter, hvor egenbetalingen var de 60%. Når de aftale budgetter bliver sprængt, kræver aftalen med regioneren, at de sprængte beløb, fratrækkes næste års budget

Giver det mening?

Alle andre optræningssteder, (fysioterapien er ikke den eneste behandlingsform i Danmark) Sclerosehospitalet, Hjerneskadehospitalet etc har også et fast budget, at forholde sig til. Nu er vi sidst på året og nu skal der holdes igen. Som patient har du ingen løsning, men kanforlangeen forklaring af din fysioterapeut.


https://www.retsinformation.dk/Forms...Qkp02BzG7aHr2Q

Problemet genopstår i november - december 2020.

Med venlig hilsen
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 17-12-2019, 09:54   #205
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.726
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Specialröntgen möjlig i Göteborg

https://www.medtechmagazine.se/artic...3AkyUuLT5KNaeY

På Sahlgrenska finns nu en så kallad EOS – röntgenutrustning som får in en hel stående person på en enda bild. Detta efter anslag från Lundbergs forskningsstiftelse.

phhmw

Hvis du som ung ryg-patient med stadige smerter især i den lumbale del, uden at liggende MR-scanninger viser noget unormalt, har stående MR-scanninger vist udposninger i en opretstående scanner og problemet bliver tydeliggjort.

Så du skal man kende til forskellen på liggende og stående, MR-scannere, hvor vægten af kroppen, kan vise udposninger, som viser at der er et problem og årsag på dine smerter.

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 19-12-2019, 22:45   #206
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.726
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Muligheden for at få tilskud til lægehjælp i udlandet ved planlagt behandling

https://lookaside.fbsbx.com/file/Mul...qIicldXYiVsk7w

Som bør læses med omhu.

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 22-12-2019, 22:20   #207
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.726
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Piriformis musklen Rygsmerter med mere.

https://www.facebook.com/aarhusosteo...RfEVpc&__xts__[0]=68.ARCIpxazn8_DhwS324pPl0HTNF-W4jkvrAlZZu9A9kFXirdmve9uwoLP-pvFAeRIZytB7uUhk7u5CLTX-lmZ2tcIZoMVIkaW1fKyiR4h4v3hu09YZmJ4PYk1sMOoObO8bYy 8gdISuYKWDBL8oo8WddHNLChmhIp4vkx7MYsWoTNBTCjkHW7md ZeSHuCmb37CGqOdCiYs85iZYcWK-5Y5awnT3wNrTYKs7liEisDf5R5Kd5N3qRcSKi1_k_iQJk-a53xCTq_lVFsd907T--O9LX8f-O0vDE9GfMs8JnCmWPP5itJ2rp20G6ZUItrBEBUX4u40H7c-6HjrWfZ1nS8O9sLae9xIC5lXXYUiBj5rIUCF3V1x&__tn__=EC-R

https://www.aarhusosteopati.dk/osteo...ng-aarhus.aspx

LÆR DIN KROP AT KENDE - Piriformis musklen
Rygsmerter, smerter i bækkenet, udstrålede smerter i benet, hofte- og baldesmerter, iskias, løberknæ, ustabilt bækken er nogle af de symptomer piriformis musklen kan forårsage. DEL gerne til dem det har lignende symptomer.

Piriformis musklen udspringer fra ydersiden af den nederste kant på korsbenet og har et hæfte på ydersiden af lårbenshovedet. Musklens funktion er at udadrotere hofteleddet. Musklen er især aktiv under løb og gang. Iskias nerven har sit forløb under musklen på vej ud i benet. Iskias nerven løber igennem selve piriformis musklen hos ca. 10-15 % af befolkningen. Nerver og muskler til alle baldemuskler og én af hoftebøjerene har deres forløb lige ved siden af piriformis musklen. Tarmene/endetarmen er forbundet til piriformis musklen inde i bækkenet.

Hold i ryggen, oppustethed, skævt bækken, maveproblemer, hoftesmerter, kejsersnit, hæmorider, rygsmerter, arvæv efter blindtarmsoperation, bækkenbundsproblemer kan bl.a. forårsage problemer med piriformis musklen.


Læs mere om iskias og piriformissyndromet her:
http://www.aarhusosteopati.dk/iskias...en-aarhus.aspx

Læs mere om løberknæ her:
http://www.aarhusosteopati.dk/loeber...ee-aarhus.aspx

Læs mere om rygsmerter her:
http://www.aarhusosteopati.dk/ondt-i...er-aarhus.aspx

Læs mere om hoftesmerter her:
http://www.aarhusosteopati.dk/lyskes...er-aarhus.aspx

Læs mere om bækkenproblemer her:
http://www.aarhusosteopati.dk/baekke...er-aarhus.aspx

Hilsen Peter

Sidst redigeret af phhmw; 22-12-2019 kl. 22:22.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 29-12-2019, 12:10   #208
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.726
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Forstå din skulder

https://www.youtube.com/watch?v=vG1XQkj3Yx0

Bemærk hvor mange gode videoer der beskriver og viser din skulder.

God søgning på Google.


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 09-01-2020, 14:31   #209
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.726
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Vederlagsfri fysioterapi sprænger rammen

https://www.cpdanmark.dk/nyheder/ved...aenger-rammen/

Det går ud over flere af CP Danmarks medlemmer, der får reduceret behandlingen.

CP Danmarks rådgivning har i den seneste tid haft flere henvendelser fra medlemmer, der har fået deres vederlagsfri fysioterapi udskudt, begrænset og for nogens vedkommende helt stoppet. I flere af sagerne er der tale om medlemmer, som har modtaget behandling igennem flere år for at kunne opretholde et rimeligt funktionsniveau.

Årsagen er, at udgiftsloftet på vederlagsfri fysioterapi, der er indgået i en overenskomst mellem Danske Fysioterapeuter, Regionernes TakstNævn og Kommunernes Landsforening, er overskredet.

I overenskomsten, der blev indgået i 2019 og gælder frem til og med 2021, er der indbygget en vækstrate på 2,8 procent, men den er nu overskredet med godt 4 procent. Derfor har Danske Fysioterapeuter bedt deres medlemmer om at bremse op og reducere antallet af behandlinger under den vederlagsfri ordning.

Dels akut her i det sidste kvartal af 2019 og dels med en øget opmærksomhed på at holde udgifterne inden for den fastsatte ramme i de kommende år. Ordningen er kollektiv, så alle fysioterapeutklinikker med ydernumre er påvirket af besparelserne, uanset om de har overskredet budgetrammen eller ej. Det fremgik af et orienteringsmøde hos Danske Handicaporganisationer torsdag, hvor to repræsentanter fra Danske Fysioterapeuter gjorde rede for situationen.

Fysioterapeuterne vejledt om at begrænse udgifterne

I materialet fra mødet fremgår det, at antallet af patienter under ordningen er steget fra 69.069 i januar-september 2018 til 72.680 i samme periode i 2019. Altså en stigning på 3.611 patienter, hvilket svarer til 5,2 procent. Tilsvarende er udgifterne steget med 6,8 procent.

Da rammen skal holdes i 2019-2021, skal overskridelsen i 2019 hentes ind i det følgende år. Det betyder, at fysioterapeuternes honorar for de pågældende behandlinger sættes ned i et år med samme procent, som rammen er overskredet med. I dette tilfælde 4 procent.

For at begrænse udgifterne til vederlagsfri fysioterapi har Danske Fysioterapeuter udarbejdet en vejledning til deres fysioterapeuter. I den foreslår de, at fysioterapeuten kan:

Oprette venteliste (kan have betydning for nye patienter, men også dem, som allerede har påbegyndt behandling) – give færre behandlinger til den enkelte patient, hvis fysioterapeuten fagligt vurderer, at man kan klare sig med færre behandlinger – indføre forskellig ventetid for almen fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi – og endelig tilbyde patienten behandling uden for overenskomsten mod fuld egenbetaling indtil der bliver plads.

Manglende behandling kan få konsekvenser

Det er disse anbefalinger, som en del af CP Danmarks medlemmer nu har mærket. I CP Danmark har meldingerne vakt stor bekymring, da det for mange vil have alvorlige konsekvenser, hvis de ikke kan få den nødvendige behandling.

I CP Danmark vil vi naturligvis følge udviklingen og hører gerne fra medlemmer, der efter henvisning er blevet afvist til at få vederlagsfri fysioterapi eller har fået den reduceret midlertidigt eller permanent.

Da det er kommunerne, der har forsyningsforpligtelsen til at tilbyde vederlagsfri fysioterapi, så er det her, man som privatperson kan klage. Viser udfordringen sig at være massiv for CP Danmarks medlemmer, så må vi overveje at inddrage Sundhedsstyrelsen.


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 09-01-2020, 14:37   #210
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.726
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Oplever du ændringer i din vederlagsfri fysioterapi?

https://www.cpdanmark.dk/nyheder/opl...i-fysioterapi/

CP Danmark, Danske Handicaporganisationer og en række andre handicaporganisationer vil belyse de aktuelle udfordringer med vederlagsfri fysioterapi. Hjælp til ved at besvare nogle spørgsmål om dine erfaringer.
CP Danmark, Danske Handicaporganisationer (DH) og en række andre handicaporganisationer har i den seneste tid fået mange henvendelser fra medlemmer om, at de ikke længere kan få den vederlagsfri fysioterapi, som de normalt plejer.

I CP Danmark har rådgivningsteamet haft flere henvendelser fra medlemmer, der har fået deres vederlagsfri fysioterapi udskudt, begrænset og for nogens vedkommende helt stoppet (Vederlagsfri fysioterapi sprænger rammen).

DH og organisationerne vil gerne belyse problemets omfang, så det er muligt at arbejde videre med sagen.

Derfor søger vi erfaringer fra organisationernes medlemmerne om deres vederlagsfri fysioterapi. Du kan bidrage ved at besvare nogle spørgsmål her: Spørgeskemaundersøgelse

På forhånd tak for hjælpen.

CP Danmark

Spørgeskemaundersøgelse

https://survey.enalyzer.com/survey?s...3-94eb95b3cb81

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 00:30.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension