K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Politik og Samfundsdebat > Skal kommuner ikke overholde loven?

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Skal kommuner ikke overholde loven? En af vores bruger phhmw føre en sej og lang kamp for at få gjort noget ved at kommunerne ikke overholder Retssikkerhedsloven § 3 stk.2. Følg hans kamp her kom evt med spørgsmål til phhmw

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 11-03-2012, 09:14   #311
popiae
Jeg bor her på K10
 
popiaes avatar
 
Tilmeldingsdato: 18-09 2007
Lokation: Hillerød
Indlæg: 6.266
Styrke: 25
popiae er fast beboer på K10popiae er fast beboer på K10popiae er fast beboer på K10
Godt gået, Peter!

VH Popiae
popiae er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 12-03-2012, 22:38   #312
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.493
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Fåborg-Midtfyn kommune meldt til Tilsynet Ref #305

med alle kommuner underlagt Statsforvaltning Syddanmark tilsynspligt.

Til Statsforvaltningen Syddanmark.

ATT. Fuldmægtig XXX XXX

VEDR.: Klage over Fåborg-Midtfyn kommunes manglende overholdelse af Retssikkerhedslovens §3 stk.2
Journal nr. 2012-613/1106


Hvor der i forbindelse med min klage bliver stillet følgende krav, før Statsforvlatning Syddanmark kan beslutte om en tilsynssag kan påbegyndes, i brev af 07-03-2012.

" Til brug for statsforvaltningens stillingtagen til, om vi vil rejse en tilsynssag bedes du inden 3 uger uddybende redegøre for:

hvorfor de af kommunens offentliggjorte sociale sagsbehandlingsfrister i henhold til retssikkerhedslovens §3 stk.2 efter din opfattelse ikke opfylder lovgivningen.

hvorfor de af kommunen offentliggjorte social sagbehandlingsfrister efter din opfattelse er mangelfulde og...

er der sagsområder, som kommunen efter din opfattelse mangler at offentliggøre sagsbehandlingsfrister for, og i give fald hvilke?
"

Dette, at der nu bliver stillet krav til en klagende borger virker noget overraskende, da der i dette tilfælde er medsendt en særdeles kompetent og fyldestgørende dokumentation for at Fåborg-Midtfyn kommune IKKE overholder lovgivningen.

Trods dette vil jeg i kraft af mine ressourcer og interesse for at hjælpe de mennesker, som Retssikkerhedsloven egentlig blev vedtaget for, af Folketinget i 1998, hjælpe statsforvaltningen med forståelse af problematikken. Disse medborgere der IKKE bare kan kommunikerer let og ubesværet, men sidder måske fastspændt i sin kørestol, uden verbalt sprog med en pandepen for at skrive en mail, der vil tage timer at udføre. Hvor netop Retssikkerhedslovens §3 stk.2 skulle give disse medborgere retssikkerhed pr automatik og uopfordret.

Netop disse tanker Folketinget ville opnå ved RSL §3 stk.2 siden den 1.juli 1998 som tydeligt er beskrevet i Vejledning nr.21 af 24/02/2004 kapitel 6 pkt 26: frister for afgørelser, senere afløst af Vejledning nr 73 af 03/10/2006 pkt 23.

Som tydeligt beskriver, at det er kommunal politikerne der har ansvaret for at vedtage og offentliggøre sociale sagsbehandlingsfrister inden for alle områder der udmunder i en afgørelse og dermed en ankemulighed. Således har det været siden 1998.

Men alligevel ser vi passivt til de mange tiltag for IKKE at borgerne skal få indsigt i deres sociale sagsbehandlingsfrister.

Skulle der herefter stadig være den mindste tvivl om hvordan lovgivningen skal fortolkes bedes Socialministeriet, Center for Politik og Jura fortolkning læses:


Ovenstående har også været medsendt som Bilag i klagen over Fåborg-Midtfyn kommune.

Udover dette har undertegnede foranlediget adskillige klager gennem Tilsynet over samme problematik, om manglende overholdelse af RSL §3 stk.2 som også fremgår af de medsendte Bilag. Hvor samtlige klager er faldet ud til klagerens gunst og hvor kommunerne efterfølgende har været tvunget til at vedtage og offentliggøre disse vigtig sociale sagsbehandlingsfrister således at det ikke er embedsmænd/kvinder der har myndighed til at fastsætte frister i egne sager. Også kaldet retssikkerhed for de svageste.

De professionelle sagsbehandlere, sagsformidlere eller socialrådgivere der har retten til at vurdere og afgøre en borgers sociale sag, herunder fremtid og forsørgelsesgrundlag, må forventes at have læst deres "Vejledning om at skrive en afgørelse" https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=138722 hvor der også nævnes og fremhæves:

"Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal på de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse."

Det er også fastslået at der IKKE må bruges uvedkommende begrundelser for udsættelse af afgørelsen af en social sag.
Ref Vejledning nr 137 af 21/06/2000 https://www.retsinformation.dk/Forms...px?id=19024#K8

"Derimod er det på kanten eller måske endda direkte ulovligt at begrunde en overskridelse af fristen med f.eks. interne fejlekspeditioner, pensionsnævnets mødefrekvens eller travlhed, ferie og sygdom. Der bør ikke forekomme begrundelser, som vedrører forhold, som forvaltningen kunne tage højde for ved planlægning, styring og eventuel omlægning af arbejdsgange, overarbejde eller lignende." herunder gamle kommunesammenlægninger fra 2007.

Så langt er det mit håb at Statsforvaltningen Syddanmark og undertegnede er enige i, hvordan Retssikkerhedslovens §3 stk.2 skal fortolkes.

Fåborg-Midtfyn kommune.
Har endnu ikke svaret mig på min henvendelse af 18 december 2011, i strid med Forvaltningsloven.

Har offentliggjort følgende: http://www.faaborgmidtfyn.dk/borger/...ehandlingstid/
"Vi forsøger at overholde svarfristerne, men det store arbejdspres i forbindelse med kommunesammenlægningen kan i enkelte tilfælde medføre længere svartid, end vi har angivet." hvilket er i strid med RSL §3 stk.2 Bemærk venligst at kommunesammenlægningen foregik i 2007.

Kravet om at jeg skal fremkomme med de manglende frister syntes jeg er urimeligt. Derfor kan Statsforvaltningen Syddanmark venligst selv sammenligne Fåborg-Midtfyns kommune offentliggjorte sagsbehandlingsfrister med en af få kommuner der vedkender og efterlever Retssikkerhedslovens §3 stk.2, ved at have fastsat sagsbehandlingsfrister inden for ALLE sociale områder.

Fåborg-Midtfyns sagsbehandlingsfrister:
http://www.faaborgmidtfyn.dk/fileadm...varfrister.pdf

En af få kommuner der vedkender sig lovgivningen:
http://www.horsens.dk/OmKommunen/Afg...er2012pdf.ashx eller sammenligne med denne kommune: http://ipaper.ipapercms.dk/Middelfar...dlingsfrister/ så vil sammenligningen hurtigt vise at Fåborg-Midtfyn kommune ikke har offentliggjort alle social sagsbehandlingsfrister.


Udover dette har Folketinget netop vedtaget en skærpelse af netop RSL §3 stk.2 L117, med retsvirkning april 2010, som samtlige 98 kommuner, herunder Fåborg-Midtfyn kommune har modtaget.
http://www.danskeaeldre.launch-it.dk...eter140409.pdf
hvor ordet "kommune" bliver udskiftet med "kommunalbestyrelse" for at indskærpe at det IKKE er embedsmænd/kvinder der må fastsætte sagsbehandlingsfrister i egne sager.

Nu er det 2den gang alle oplysninger Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget for at træffe en afgørelse om Fåborg-Midtfyn kommune overtræder Retssikkerhedslovens §3 stk.2.

Skulle der imod forventning stadig mangle oplysninger, for en afgørelse, står jeg til rådighed.

Udover min klage over Fåborg-Midtfyn kommune ønsker jeg at udvide min klage over Statsforvaltningen Syddanmark tilsynspligt med følgende kommuner der ej heller overholder Retssikkerhedslovens §3 stk.2. Hvis ikke dette kan lade sig gøre forventer jeg en tilbagemelding, hurtigst mulig, da disse lovbrud må ophøre, nu 13 år efter at Folketinget har vedtaget Retssikkerhedsloven.

Svendborg kommune.................. mangelfulde sagsbehandlingsfrister.
Langeland kommune......................... mangler helt og vil blive udlagt på kommunens hjemmeside, når de engang er vedtaget.
Nyborg kommune........................................... .............mangelfuld.
Ærø kommune........................................... ....særdeles mangelfuld.
Varde kommune........................................... ....under udarbejdelse.
Aabenraa kommune........................................... ..........mangelfuld.
Nordfyns kommune........................................... ................ulovlig.
Fanø kommune........................................... ..........kan ikke findes.
Fredericia kommune.....................OBS - vi er ved at revidere listen over sagsbehandlingstider. Derfor er listen ikke komplet.

Disse kommuners offentliggjorte sagsbehandlingsfrister kan sammenlignes med Horsens og Middelfart kommunes sagsbehandlingsfrister og herved bliver det tydelig, hvorfor ovenstående kommuners frister er mangelfulde.

Følgende kommuner underlagt Statsforvaltningen Syddanmar tilsyn har vedtaget og offentliggjort de krævede sagsbehandlingsfrister.

Kerteminde kommune........................................... ..OK
Odense kommune .................................................O K
Esbjerg kommune .................................................O K
Tønder kommune........................................... ........OK
Sønderborg kommune ............................................OK
Haderslev kommune........................................... ....OK
Vejen kommune........................................... .........OK
Kolding kommune........................................... .......OK
Billund kommune........................................... ........OK
Vejle kommune........................................... ..........OK
Assens kommune........................................... .......OK

Med venlig hilsen

Peter

CC.: offentliggørelse.

Sendt: 22/2/2012 14:03
Til: [email protected]
Emne: Vs: Sagsbehandlingsfrister iht Retssikkerhedslovens §3 stk.2

Til

Statsforvaltning Syddanmark

ATT.: Tilsynet.

Med bagrund i det oplyste fra Statsforvaltningerne:
http://statsforvaltning.dk/site.aspx?p=5792 hvor Tilsynet oplyser til borgerne:

"Hvis du mener, at en kommune eller region overtræder loven, kan du kontakte den statsforvaltning, der fører tilsyn med kommunen eller regionen."

Jeg har tilladt mig at gøre opmærksom på, over for Fåborg-Midtfyn kommune, at deres offentliggjorte sociale sagsbehandlingsfrister iht Retssikkerhedslovens §3 stk2, ikke er i overensstemmelse med lovgivningen. Samtidig med at de offentlig oplyser at grundet kommunesammenlægningen 2007 kan der ikke forventes at alle afgørelser holdes inden for de fastsatte sagsbehandlingsfrister.

Udover dette er de offentliggjorte sagsbehandlingsfrister mangelfulde, således at borgeren ikke på forhånd har mulighed for at se en given social sagsbehandlingsfrist, som forlanges i lovgivningen.

Udover dette er det nu 3 måneder siden jeg gjorde mig den ulejlighed at oplyse kommunen om ulovligheden i det offentliggjorte, hvor jeg desværre endnu ikke hørt fra kommunen.

Venligst vurder om Tilsynet kan indlede en kommunal tilsynssag imod Fåborg-Midtfyn kommune og få rettet ulovligheden i det anførte.

Med venlig hilsen

Peter


Bilag: http://www.k10.dk/showthread.php?t=5664 http://www.k10.dk/index.php?pageid=svarfrister_kommuner
http://www.faaborgmidtfyn.dk/fileadm...varfrister.pdf
http://www.faaborgmidtfyn.dk/borger/...ehandlingstid/
http://www.danskeaeldre.launch-it.dk...eter140409.pdf


Sendt: 18/12/2011 00:04
Til: [email protected]
Emne: Sagsbehandlingsfrister iht Retssikkerhedslovens §3 stk.2

Til Faaborg-Midtfyn kommune.

Socialforvaltningen, rette vedkommende


VEDR. offentliggørelse af sociale sagsbehandlingsfrister iht Retssikkerhedslovens §3 stk.2.

http://www.faaborgmidtfyn.dk/borger/...ehandlingstid/

Hvor kommunen oplyser følgende:

"Vi forsøger at overholde svarfristerne, men det store arbejdspres i forbindelse med kommunesammenlægningen kan i enkelte tilfælde medføre længere svartid, end vi har angive"

hvilket for det første skete i 2007 samtidig med at der ikke må bruges uvedkommende årsager, som arbejdsbelastning, ressourcer, ferie eller andre uvedkommende årsager til ikke at overholde de politiske sagsbehandlingsfrister.

Samtidig er de offentliggjorte sagsbehandlingsfrister mangelfulde. Kommunalbestyrelsen skal vedtage og offentliggøre sagsbehandlingsfrister inden for alle områder, hvor der falder en afgørelse, og dermed en klagemulighed.

Håber I vil tage godt imod denne mail og melde tilbage når tingende er bragt i overensstemmelse med lovgivningen.

Med venlig hilsen

Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 16-03-2012, 14:57   #313
L.S.
Lever på K10
 
L.S.s avatar
 
Tilmeldingsdato: 08-09 2010
Indlæg: 1.553
Styrke: 17
L.S. er fast beboer på K10L.S. er fast beboer på K10L.S. er fast beboer på K10
phhmw - jeg bøjer mig endnu engang i støvet, for din utrættelige indsats - og ikke mindt evnen til at holde en fortsat sober tone.

TAK.


Må din gang på jorden konstant mildnes og din nattesøvn være dyb og fredfyldt!
L.S. er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 22-03-2012, 21:50   #314
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.493
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Faaborg-Midtfyn kommune

Her er Statsforvaltning Syddanmark, Tilsynet nu gået ind i sagen.

Fortsættelse følger.

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 22-03-2012, 21:51   #315
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.493
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Aabenraa kommune.

Her er Statsforvaltning Syddanmark, Tilsynet nu gået ind i sagen.

Fortsættelse følger.

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 23-03-2012, 15:53   #316
Hejdien
Hjemmevant på K10
 
Tilmeldingsdato: 30-01 2012
Alder: 58
Indlæg: 219
Blog Indlæg: 2
Styrke: 12
Hejdien er ny på vejen
og en bliver træt af bare at følge med Peter he he
skide godt gået ..
Hejdien er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 23-03-2012, 18:44   #317
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.493
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Der er så trist, men...

Kære Hejdien og L.S. og andre.

Hvad det ikke koster af penge med disse klager.

Men vi skal være dygtige til at fortælle "nybegynderne" vigtigheden i §3 stk2. som kan være årsag til at en sag løber flot og professionelt.

Men vi fortsætter med arbejdet.

Mange hilsner

Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 23-03-2012, 18:45   #318
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.493
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Varde kommune......

Her er Statsforvaltning Syddanmark, Tilsynet nu gået ind i sagen.

Fortsættelse følger.

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 23-03-2012, 18:46   #319
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.493
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Nyborg kommune

Her er Statsforvaltning Syddanmark, Tilsynet nu gået ind i sagen.

Fortsættelse følger.

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 23-03-2012, 18:47   #320
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.493
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Langeland kommune.

Her er Statsforvaltning Syddanmark, Tilsynet nu gået ind i sagen.

Fortsættelse følger.

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum

Lignende emner
Emner Emnet er startet af Forum Svar Sidste indlæg
Fejl i statusrapport Daffodill Hjælpemidler til handicappede 4 08-10-2010 00:08
statusrapport/ journalnotater mor2 Spørgsmål ang fleksjob 2 01-03-2010 00:52
svarfrister CHNEVIDE Alt det andet 3 25-08-2009 16:54
Statusrapport egen læge! iben Spørgsmål ang fleksjob 1 17-11-2008 11:54
Vedr.Statusrapport fra kommunen mus0025 Din historie 5 16-10-2008 18:17
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 21:52.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension