K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Politik og Samfundsdebat > Politik og Samfund

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Politik og Samfund Her er det tilladt at diskutere politik , nyheder og andre samfundsproblemer. Hvis du har problemer med at andre udtrykker deres uforbeholden mening om vores samfund, så er dette nok ikke stedet for dig.

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 01-08-2017, 15:04   #301
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.717
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Lidt historik som vidensbyrd...

https://fagbladet3f.dk/temaer/ekstre...-til-operation

Tårnby Kommune har givet en 37-årig mand afslag på fleksjob, fordi han ikke vil lade sig operere i ryggen.

http://finans.dk/artikel/ECE4563306/...ne/?ctxref=ext

Nej til elektrochok kostede sygedagpengene

Rødovre Kommune har standset en svært deprimeret kvindes sygedagpenge, fordi hun har sagt nej til en behandling, der indeholder elektrochok, skriver Fagbladet 3F.


http://www.ft.dk/samling/20151/beslu...=-1&noThread=1

B 180 Forslag til folketingsbeslutning om forbedret sagsbehandling og forbedring af forholdene for langvarigt syge.

http://docplayer.dk/19114606-Kommune...e-og-syge.html

Side 19

Karin Nielsen har sagt nej til en operation i ryggen, fordi hun frygter at blive invalid. Men Holbæk Kommune vil ikke give hende førtidspension, når hun ikke vil lade sig operere.

Ud over at lægge ryg til en operation har Holbæk Kommune også krævet, at Karin Nielsen skal tabe sig. Det selvom hun ligner mange andre kvinder på sin egen alder. Hun vejer 77 kilo og er 164 cm høj.

Det udvalg, der skal indstille til en førtidspension, skriver i sin vurdering, at der er “behandlingsmuligheder i form af operation og tab af legemsvægt.” Det på trods af lægernes tvivl og risikoen ved en rygoperation.


Side 20

KOMMUNE: FÅ ELEKTROCHOK FOR AT FÅ SYGEDAGPENGE.

KOMMUNEN: VI HAR IKKE KRÆVET ELEKTROCHOKI Rødovre Kommune afviser social- og sundhedsdirektør Ole Pass, at behandling med elektrochok på noget tidspunkt har indgået i sagen, da kommunen gav afslag på førtidspension.Han henviser til, at Beskæftigel-sesankenævnet har givet kommu-nen medhold i, at kvinden ikke havde ret til førtidspension på det tidspunkt, hvor kommunen traf afgørelsen.

Beskæftigelsesankenævnet konkluderer således, at det ikke er dokumenteret, at den pågældendes arbejdsevne på tidspunktet for kommunens afgørelse var varigt nedsat i et sådant omfang, at det var udelukket, at den pågældende kunne blive selvforsørgende ved indtægts-givende arbejde, skriver Ole Pass i en mail. Han peger på, at der er mulighed for psykoterapi på modersmål og nye typer af medicin.Han erkender dog, at kommunen ikke har dokumentation for, at endnu en ny form for medicin eller terapi vil hjælpe

Side 21

Ligesom det kan være stærkt nedværdi-gende, når en kommune forlanger, at en borger skal tabe sig, selvom vægttabet ikke har betydning for, om borgeren vil blive rask nok til at arbejde

Side 22

En 60-årig beton-arbejder med en diskusprolaps er blevet nægtet førtidspension. Dragør Kommune forlanger, at han skal tabe sig.


phhmw

Det kom vi fra og fik et midlertidigt forsøgsvis forbud imod tang i den sociale sagsbehandling, som stopper juli 2019

Hvad der sker efter 5 års forsøgsvis forbud imod tvang i behandlingen, ved ingen.

Men vi holder øje med stemningen og hvad politikerne indtil nu har udtalt.

Hilsen Peter

Bilag

http://dagensmedicin.dk/beskaftigels...til-operation/

Beskæftigelsesminister: Ingen skal tvinges til operation

Sidst redigeret af phhmw; 01-08-2017 kl. 15:13.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 03-08-2017, 15:16   #302
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.717
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Tvang i den sociale sagsbehandling er forbudt frem til juli 2019

http://bm.dk/da/Aktuelt/Nyheder/Arki...ehandling.aspx

Forsøgsordningen med mulighed for at afvise ordineret lægebehandling, uden at borgeren dermed mister sit forsørgelsesgrundlag, bliver forlænget i tre år. Det fremgår af et lovforslag, der netop er sendt i høring.

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/59315

Så langt så godt! Spørgsmål på Ankestyrelsens juridiske "Hot Line"

Kan en borger påberåbe sig retten til at sige nej til lægebehandling i en § 17 stk.2 sag?

https://ast.dk/om-ankestyrelsen/juri...a-29515a783fb9

Retten til at sige nej til lægebehandling gælder også sager, hvor borger har søgt om førtidspension på det foreliggende grundlag.

Juridisk hotline har modtaget følgende spørgsmål

Kan en borger påberåbe sig retten til at sige nej til lægebehandling i en § 17 stk.2-sag?

Vi er af den umiddelbare opfattelse, at en borger IKKE, i forbindelse med en sags behandling efter Pensionslovens § 17.2, kan påberåbe sig retten til at afvise lægebehandling efter § 18 a. Det skyldes, at en § 17 stk.2-sag alene skal vurderes på det foreliggende dokumentationsgrundlag. Her skal der ikke indhentes yderligere oplysninger, og kommunen skal heller ikke stille krav om, at borgeren deltager i nødvendig lægebehandling. Af pensionslovens § 18a stk.3 fremgår, at kommunen træffer afgørelse i sagen efter § 18 (intet nævnt om § 17).

Hvis en borger, der er tilkendt ressourceforløb, ansøger om pension efter § 17.2 og borgeren meddeles afslag med begrundelsen, at der fortsat er behandlingsmuligheder, så mener vi ikke, at borgeren er omfattet af forsøgsordningen med den konsekvens, at kommunen vil skulle tilkende førtidspension, selvom der foreligger et behandlingsforslag, som ikke er afprøvet, fordi borgeren har afvist at deltage.

Men hvilken betydning har det, hvis borgeren tidligere (før ressourceforløbet) i sagsforløbet har afvist lægebehandling og sagen har været forelagt klinisk funktion?

Juridisk hotline svarede
Ankestyrelsen har ikke behandlet problemstillingen i en principafgørelse
og har derfor ikke offentliggjort praksis, der besvarer spørgsmålet.

Ankestyrelsen kan først tage endelig stilling til spørgsmålet ved behandlingen af en klagesag.

Vi kan dog henvise til, at det fremgår af § 18 a i lov om social pension fremgår følgende:

"I en forsøgsperiode fra den 1. juli 2014 til og med den 30. juni 2016 skal kommunalbestyrelsen, når en borger afviser at deltage i lægebehandling, der ud fra en sundhedsfaglig vurdering må antages at kunne forbedre den pågældendes arbejdsevne, indhente en vurdering fra regionens kliniske funktion, jf. §§ 13-15 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., af, om en anden behandling kan anbefales.

Stk. 2. Har regionens kliniske funktion vurderet, om en anden behandling kan anbefales, jf. stk. 1, kan det i forsøgsperioden ikke tillægges betydning ved vurderingen af personens ret til førtidspension, at den pågældende afviser at deltage i lægebehandling, herunder en lægebehandling, som måtte være anbefalet af regionens kliniske funktion.

Stk. 3. Ønsker den pågældende ikke at medvirke til, at sagen forelægges regionens kliniske funktion, træffer kommunalbestyrelsen afgørelse i sagen efter § 18."

Det fremgår ikke af § 18 a, at sager, hvor borger har ansøgt om førtidspension på det foreliggende grundlag efter § 17, stk. 2, ikke er omfattet af bestemmelsen.

Vi kan desuden henvise til lovforslag nr. 194/2013.

http://www.folketingstidende.dk/RIpd...m_vedtaget.pdf

phhmw

Når borgeren ikke forstår lovgivningen ved at læse den igennem et par gange, så er der noget galt.

Så ser man at juristerne virkelig søger efter muligheder for at bibeholde tvang i den sociale sagsbehandling.

Det bliver spændende, at følge og se resultatet af, hvad Folketinget vil bruge 5 års forsøgsperiode om tvang i behandlingen, som startede med Ankestyrelsens Principafgørelse 108-13 som stadig er "Gældende" og øverste myndighed, som alle skal rette sig efter. https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=160588

Mette Frederiksen, Socialdemokratiet muligvis vores næste statsminister har udtalt: http://dagensmedicin.dk/beskaftigels...til-operation/

Ingen skal tvinges til operation

http://www.denoffentlige.dk/mette-f-syge-skal-beskyttes

Sygdomsramte borgere skal ikke tvinges til behandlinger, siger beskæftigelsesministeren efter nødråb fra tusindvis af borgere.

Mandag var tre repræsentanter for den sociale modstandsbevægelse i Beskæftigelsesministeriet for at overrække 6.380 underskrifter til Mette Frederiksen. De tre sygdomsramte borgere afleverede udover underskrifterne en række “krav, ønsker og håb” om et bedre beskæftigelsessystem, som de i dag mener gør mange mennesker mere syge end raske.

Læs også:

Middelklassens velfærdssamfund

"I disse år sker en historisk omtænkning af vores velfærdssystem. Årtiers opbygning af love, regler, ydelser og rettigheder er lagt til side med relativt kort varsel for de mennesker, reformerne vedrører. “Vinderne” i middelklassen har ingen grund til at bekymre sig - før en af mange enkeltsager rammer dem selv."


Nu kommer ministeren den sociale modstandsbevægelse i møde, og erkender, at historierne om borgere, der er tvunget til særlige behandlinger eller direkte truet af, at miste forsørgelse, skal have hjælp.

Sygemeldte skal ikke ende uden forsørgelse, og vi skal ikke tvinge mennesker til bestemte behandlinger. Derfor forhandler regeringen i øjeblikket med forligspartierne om ændringer i sygedagpengeloven,” siger Mette Frederiksen efter mødet til DenOffentlige.dk.

Nu må vi håbe at Folketinget tager Ankestyrelsen i ed, fremover.

Hilsen Peter

82.914
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 02-10-2017, 14:48   #303
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.717
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Godt argument hvis tvang genoprettes efter juli 2019

https://www.sst.dk/da/nyheder/2017/f...-i-psykiatrien

Forsøg med medicinfrit afsnit i psykiatrien

Oprettet 2. oktober 2017
Region Hovedstaden har fået midler til at etablere et medicinfrit psykiatrisk afsnit, hvor mennesker med psykiske lidelser kan blive behandlet med fokus på at nedtrappe og udtrappe dem af medicin. Midlerne er fra puljen til forsøg med etablering af et medicinfrit afsnit.

Projektet, der har modtaget støtte, omfatter et rehabiliterende forløb målrettet patienter med skizofreni, der har til formål at nedsætte brugen af antipsykotika. Forløbet er et systematisk uddannelsesforløb, som blandt andet består af psykoedukation og -terapi, fysisk træning, kostvejledning, patientgrupper og peer-mentorer.

”Vi er glade for, at der nu er mulighed for at afprøve andre behandlingsmetoder til målgruppen af personer med skizofreni. De har generelt et stort forbrug af medicin med bivirkninger til følge, og derfor er det vigtigt at undersøge, om der er andre og nye metoder, der også kan hjælpe dem”, siger fuldmægtig Anne Bøgh Mortensen i Sundhedsstyrelsen.

Målet med puljen er at afprøve nye behandlingsmetoder, der kan være med til at nedbringe medicinforbruget i psykiatrien. Medicin forstås i denne sammenhæng som psykofarmaka. Det kan for eksempel være andre former for terapi, og aktiviteter der kan mindske behovet for medicin.

Puljen bygger på inspiration fra Norge, hvor man generelt har sat fokus på at sikre tilbud om medicinfri behandling og hjælp til at nedtrappe og udtrappe medicinforbruget.

Der er endnu kun sparsom viden om området, og derfor bliver der tilknyttet en ekstern evaluator til at evaluere projektet, så der kan komme ny viden til.

Medicinudløst Dystoni.
http://www.dystoni.dk/medicinudloest-dystoni.html

..... som hverken kommunale administrative lægekonsulenter eller socialrådgivere informerer borgerne om, hvis de ønsker tvang i indtagelsen af psykofarmaka.

Vi holder skarpt øje med det midlertidige forbud imod al tvang i den sociale sagsbehandling, som udløber juli 2019.

Hilsen Peter

89.784
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 18-10-2017, 19:59   #304
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.717
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Når man først har smagt magten til at TVINGE borgerne.....

.... så er det tilsyneladende vanskeligt, at give slip, på den magt til at bruge TVANG i den sociale sagsbehandling.

https://www.tv2fyn.dk/artikel/kamp-o...-er-uden-maven

Kamp om førtidspension: Halvdelen af Gittes tarme er uden for maven.

En læge på Vejle Sygehus har vurderet, at en operation af Gitte Nielsen er for farlig. Alligevel ser Faaborg-Midtfyn Kommune ikke alle behandlingsmuligheder udtømt. Gitte Nielsen kan derfor ikke få førtidspension.

Kan ikke bringes tilbage til bughulen på normal vis uden betydelige problemer for patienten i form af øget tryk i bughulen, som vil hæmme tilbageløb af blod til hjertet og påvirke nyrefunktionen. Denne risiko kan jeg ikke løbe på patientens vegne.

Efter besøget på Vejle Sygehus besøger Gitte Nielsen også Bispebjerg Hospital, hvor en læge gerne vil operere hende. Men beskeden fra overlægen på Vejle Sygehus fylder for meget i Gitte Nielsens bevidsthed, og derfor tør hun ikke lade sig operere på Bispebjerg Sygehus.

Indstillingen til førtidspension sendes videre til pensionsteamet i Faaborg-Midtfyn Kommune

De mener ikke, at alle behandlingsmuligheder er udtømte. De skriver i deres afslag på førtidspension:

phhmw

Folketinget har vedtaget et midlertidigt forbud imod al tvang i den sociale sagsbehandling frem til juli 2019, hvor kun samtale med psykolog og behandling ved fysioterapien ikke er omhandlet af dette forsøgsvise forbud.

Triste og vrede hilsner

Peter

91.733

Sidst redigeret af phhmw; 18-10-2017 kl. 20:02.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 08-11-2017, 22:22   #305
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.717
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Forsøg med ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser

http://star.dk/da/Ydelser-og-ferie/Y...onsekvens.aspx

Folketinget vedtog den 3. juni 2016 lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om aktiv socialpolitik, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om social pension og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Forlængelse af forsøg med ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v.).

Med loven kan en sygemeldt sige nej til lægebehandling uden, at det får betydning for vedkommendes ret til at modtage sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse eller for kommunens vurdering af, om der er grundlag for at bevilge fleksjob eller tilkende førtidspension.

Intentionen med ordningen er at sikre, at en borger ikke skal føle sig tvunget til at tage imod en behandling, som vedkommende er utryg ved, samtidig med at det i sådanne tilfælde vil blive afdækket, om der er andre behandlingsmuligheder. Ordningen blev oprindelig indført i forbindelse med sygedagpengereformen.

Den oprindelige forsøgsordning er justeret således, at hvis en borger afviser en lægebehandling, skal sagen frem over forelægges sundhedskoordinatoren, i stedet for klinisk funktion.

Bemærk, at har en sag i den tidligere forsøgsperiode fra den 1. juli 2014 til og med den 30. juni 2016 været forelagt klinisk funktion til vurdering af, om der kan anbefales en anden behandling end den, som borgeren er blevet tilbudt, skal sagen fra og med den 1. juli 2016 ikke forelægges for sundhedskoordinatoren, jf. lovens § 7, stk. 1.

Læs lovforslaget med bemærkninger på folketingets hjemmeside (nyt vindue)

Læs Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings skrivelse om loven af 3. juni 2016 (nyt vindue)

Læs mere om evalueringen af forsøgsordningen (nyt vindue)

phhmw.

Denne side fra STAR var offentliggjort på Facebook, hvor jeg oplyste følgende:

Hele problematikken begyndte med Ankestyrelsens Principafgørelse 108-13, hvor lumbale operationer med et pennestrøg blev risikofrie.

Som i skrivende stund stadig er og har været “Gældende” i hele forsøgsperioden, af forbud imod tvang, i den sociale sagsbehandling, som Folketinget har vedtaget.

Principafgørelse 108-13 “Gældende”

https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=160588

Hvad de færreste ved er Ankestyrelsen IKKE enig med Folketinget!

Få timer efter udsendelse af Principafgørelse 108-13 påbegyndte www.k10.dk et samarbejde med Gigtforeningen som ønskede at kører sagen for offentligheden og myndighederne.

Al dokumentation er at finde her:

https://www.k10.dk/showthread.php?t=27836

Er Ankestyrelsen ikke ening med Folketinget, som er den lovgivende magt i vores retssamfund, om forbud imod al tvang i den sociale sagsbehandling:

At tabe sig, under tvang……………………..…. ellers kunne ens sygedagpenge stoppes indtil man blev mør

Indtagelse af psykofarmaka (lykkepiller bla)…. Ellers kunne ens sygedagpenge stoppes indtil man blev mør.

ETC, Elektrochok………….…………….……… ellers kunne ens sygedagpenge stoppes indtil man blev mør.

Lumbale operationer for diskusprolaps……….. ellers kunne ens sygedagpenge stoppes indtil man blev mør.

Kun 2 behandlinger kunne patienten ikke frasige sig………………….… fysioterapi og samtale med psykolog

Ankestyrelsen vs Folketinget:


https://www.k10.dk/showpost.php?p=317251&postcount=186

"Det betyder imidlertid ikke, at den sygemeldte kan sige nej til behandling og få udbetalingen af sygedagpenge forlænget i tilfælde, hvor forlængelsesbestemmelserne – evt. på grund af afslaget på behandling – ikke er opfyldt. Hvis der fx ikke kan ske en afklaring af pågældendes arbejdsevne inden for 69 uger efter lovens § 27, stk. 1, nr. 2, kan der ikke forlænges efter denne bestemmelse. Det gælder uanset årsagen til, at afklaringen ikke kan ske, og derfor også, hvis det er, fordi den sygemeldte ikke ønsker lægelig behandling.

https://www.k10.dk/showpost.php?p=318732&postcount=208

Hvem bestemmer Folketing eller Ankestyrelsen?

Når forsøgsperioden på 5 år afsluttes, ved ingen, om tvang i den sociale sagsbehandling vil blive genoptage eller gjort permanent.

Vi holder øje med politikerne og Ankestyrelsen

Med venlig hilsen

100% uarbejdløs, bevilget højeste førtidspension pga netop lumbale operationer pga diskusprolapser


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 10-11-2017, 21:11   #306
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.717
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Viden om: ”Tvangsbehandling med ECT vil hurtigt kunne føre til væsentlig bedring”.

http://www.mmk.info/newsletter.php?id=128

En fremtrædende dansk psykiater, Raben Rosenberg, er helt oppe på denne øverste hylde af motivation, når det gælder om at give patienter elektrochok. Her taler vi om, at det er et personligt etisk påbud at give psykiatriske patienter elektrochok.

At konsultere en psykiater kan føre mange ubehageligheder med sig, hvor den mest udbredte er livsfarlige bivirkninger ved psykofarmaka, men hvad med at konsultere psykiatere, som føler det som deres pligt at give elektrochok til behandling af en række psykiatriske sygdomme? Psykiatere i denne klasse burde fortælle offentligheden om det, de føler som deres etiske pligt, før patienter overvejer at søge hjælp hos dem. Dette skærpes naturligvis yderligere i tilfælde af, at psykiateren går ind for tvangsbehandling.


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 14-11-2017, 20:09   #307
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.717
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Vi må ikke være naive.............

..... og tro, at tankerne bag tvang i behandlingen er forbi forevigt, trods et forsøgsvis forbud på ialt 5 år, frem til juli 2019.

Ankestyrelsen er ikke enig i dette forbud.

Tankerne bag tvang I den sociale verden eksisterer stadig og det bliver spændende, hvordan Folketinget vil lande dette vanvid fremadrettet.

http://www.ugebreveta4.dk/medicintje...isk_19383.aspx

Et nyt forslag om medicintjek til arbejdsløse får alarmklokkerne til at ringe i fagbevægelsen.

Det er Danmarks Apotekerforening, der vil sælge såkaldte medicingennemgange som en ny ydelse til landets jobcentre.

Kuren er god nok, men den skal doseres med omtanke, mener en række fagforeninger og en forening for sindslidende, som Ugebrevet A4 har talt med.

De er med på, at der er et stort behov for at mindske de medicinproblemer, der medvirker til, at mange arbejdsløse står uden for arbejdsmarkedet. Men på baggrund af en række sager hvor jobcentre har krævet, at arbejdsløse lader sig operere eller går på slankekur for at måtte beholde deres ydelse, frygter de, at medicingennemgange til ledige kan blive et nyt pressionsmiddel på jobcentrene.

»Medicingennemgange er et super godt tilbud, men vi er bekymrede for, om det pludselig bliver en forudsætning for at modtage kontanthjælp eller dagpenge. Vi har tidligere set jobcentrene stille krav om forskellige behandlinger for at kunne opretholde ydelsen. Derfor hejser vi advarselsflaget,« siger Knud Kristensen, landsformand for foreningen Sind, der organiserer sindslidende og deres pårørende.

En af de mest opsigtsvækkende sager stammer fra Silkeborg Kommune, hvor en 39-årig mand blev presset til elektrochokbehandling, hvis han ville beholde sine sygedagpenge. Det er den slags sager, der stadig spøger i kritikernes bevidsthed.Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 14-11-2017, 21:28   #308
Webmaster
Webmaster
 
Webmasters avatar
 
Tilmeldingsdato: 06-10 2005
Lokation: Køge
Indlæg: 9.806
Blog Indlæg: 3
Styrke: 67
Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10
Det er satme skræmmende læsning Peter...men lad os lige få med at artiklen er fra starten af 2014..

Hvor bliver lægerne af i det her...hvorfor bliver de ikke rasende over at andre...som overhovedet ikke er uddannede læger...begynder at trænge ind i lægers arbejde...

Hvorfor i alverden skal apotekerne ind over...selvfølgelig ud over at de kan tjene penge på det her...

Hvad rager det jobcentrene...det er vel imellem patient og læge....om hvilken medicin der gives...

Det de siger...det er jo at lægerne er nogle sløsede mennesker som ikke kan finde ud af og give rette medicin til rette borger...

Lægerne må da komme på bane her...ellers forstår jeg ingenting..

Ingen vil vel for fanden have en bagermester til at lave sine el installationer...eller hva!!!

Det her...hvis de laver den aftale...det bliver præcis som vi har set det de sidste par år...

Kommunerne vil trænge længere og længere ind på lægernes område...

De senere år har vi set at kommunen forsøger at ringe til lægerne....for at overtale dem til at ændre i deres beskrivelse eller ændre i feks funktionstest...

Det er en glidebane af rang hvis de begynder med de medicin gennemgange på kommunerne...

Alle...som har været i dette system....de kan allerede nu sige at dette fremover vil blive brugt som tvang overfor borgerene...

BTW...Majbritt Berlau er forøvrigt ganske begejstret for dette tiltag....og kom så igen og sig at kvindemennesket er på borgerens side...
__________________
Webmaster er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 14-11-2017, 22:54   #309
sortepigen
Skal snart betale husleje på K10
 
Tilmeldingsdato: 19-02 2014
Lokation: Guldborgsund
Indlæg: 945
Styrke: 11
sortepigen er rigtig godt på vej
og hvad med tavshedspligten, tænker her på at det da på ingen måde rager apoteket om en borger er tilknyttet jobcentret, det er helt gallimatias

ja forhåbentlig kommer lægerne her på banen, det er da på ingen måde apotekernes job at stå for medicingennemgang, det er udelukkende lægernes arbejdsområde, apotekterne skal udskrive og forvalte hvad lægerne udskriver.

en uhyggelig udvikling, føj
sortepigen er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 15-11-2017, 01:55   #310
vasen
Lever på K10
 
Tilmeldingsdato: 17-05 2014
Indlæg: 1.105
Blog Indlæg: 1
Styrke: 11
vasen er ny på vejen
Citat:
Oprindeligt indsendt af sortepigen Se meddelelser
og hvad med tavshedspligten, tænker her på at det da på ingen måde rager apoteket om en borger er tilknyttet jobcentret, det er helt gallimatias

ja forhåbentlig kommer lægerne her på banen, det er da på ingen måde apotekernes job at stå for medicingennemgang, det er udelukkende lægernes arbejdsområde, apotekterne skal udskrive og forvalte hvad lægerne udskriver.

en uhyggelig udvikling, føj
Jeg kan snart ikke udholde at læse mere om det her Stasi samfund.
Snart har vi i skolerne indført at børn helt ned til 6 år skal berette om deres forældre og hvad de har hørt og set, naboer der bliver afhørt, kameraer der opsættes i alle syge og lediges boliger og fodlænker med GPS. til alle der ikke kan klare sig selv.
Apotekere er private firmaer, trods de er underlagt en lovgivning , men den højt besungne ret til privatliv i forhold til grundloven bliver dagligt overtrådt. Folketinget vedtager love og dronningen skriver altid under.
Gad vide om apotekerforeningen er medhjælper her. det må den jo være?

Hvor er de unge henne? Har de opgivet mistet troen på forandring.
Tænk sig at det er de syge og gamle der skal kæmpe.
Det er trist.
vasen er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum

Lignende emner
Emner Emnet er startet af Forum Svar Sidste indlæg
Socialkrise i Danmark Webmaster Politik og Samfund 2 15-01-2013 12:09
Og det var Danmark Hexi Politik og Samfund 9 13-11-2010 05:32
danmark superkok Politik og Samfund 5 25-04-2010 11:12
Syg i Danmark fuerzzz Alt det andet 5 09-06-2008 13:36
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 02:40.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension