K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Politik og Samfundsdebat > Politik og Samfund

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Politik og Samfund Her er det tilladt at diskutere politik , nyheder og andre samfundsproblemer. Hvis du har problemer med at andre udtrykker deres uforbeholden mening om vores samfund, så er dette nok ikke stedet for dig.

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 02-04-2014, 09:16   #151
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.717
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
KL, Kommunernes Landsforening Høringssvar. Sygedagpengereform

KL har indsendt høringssvar i forbindelse med reform af sygedagpenge.

En interessant fortsættelse af TVANG i sagsbehandlingen.

"KL foreslår, at forsøgsperioden fastsættes til 1 år, fremfor 2 år"

Når vi tænker på hvor mange af vores medborgere der har alvorlige psykiske diagnoser, som ofte kræver ro og absolut hverken tvang eller pres fra omgivelserne, er dette høringssvar trist.

http://kl.dk/Beskaftigelse-og-integr...&section=54598

http://kl.dk/ImageVaultFiles/id_6712...gedagpenge.PDF

LÆS SIDE 5. KL har sat spærre på, så jeg kan ikke overfører teksten.

Dansk Fysioterapi skriver:

http://fysio.dk/org/nyheder/Sygedagpenge/#.UzudgMdn84Y

Kommunerne – sygemeldte skal ikke kun sige nej til genoptræning

Kommunernes Landsforening skriver i deres høringssvar at det bør være et krav, at den sygemeldte medvirker i et behandlingsforløb for at kunne modtage sygedagpenge. Det betyder blandt andet, at de sygemeldte borgere ikke skal kunne sige nej til et genoptræningsforløb uden at det får økonomiske konsekvenser for borgeren.


LÆS HELE KL`s HØRINGSSVAR hvor man også ønsker at gøre brug af kommunernes administrative ansatte lægekonsulenter, i stedet for rehabilteringslæge fra Regionen.

Nu forstår du, måske hvorfor jeg gør opmærksom på at KL er en PRIVAT interesseorganisation, som varetager kommunernes interesse.

Hvilket vil sige, ikke nødvedigvis borgerne.


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 01-05-2014, 13:49   #152
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.717
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Tvungen operation? Kommunal vurdering!

Jeg overfører denne gamle tråd om tvungen operation og svar fra ministrene.

Bemærk venligst at al tvang i sociale sager er foreløbig, i en forsøgsperiode på 2 år, fjernet. Anno 2014 hvor jeg begynder at tage sagen op påny i 2015.

Snarligt vil jeg tage spørgsmålet op påny med de gamle samarbejdspartnere

http://www.k10.dk/showthread.php?t=11431

Januar 2010

SPØRGSMÅL.

"Kære Beskæftigelsesminister Inger Støjberg.
Kære Socialminister Karen Ellemann

eller jeres juridiske afdelinger.

I een af mange sociale sager, hvor jeg og andre, forsøger at hjælpe syge borgere, der er kommet i klemme i systemet, dukker der spørgsmål op, hvor jeg/vi ikke kan finde svar.

Derfor følgende spørgsmål: Kan det offentlige, jobcentre, kommunale sagsbehandlere fratage, eksempel, sygedagpenge, hvis en borger fravælger eksempelvis en stivgørende operation af lænderyg? En ikke helt risiokofri operation, hvor en læge mener et og andre læger mener noget andet.

Det skal pointeres og fremhæves, at det drejer sig om en borger der på ALLE måder samarbejder med det offentlige om en løsning.
Det drejer sig IKKE om der nægtes sygehusophold eller modtagelse af genoptræning for at kunne blive klar til arbejdsmarkedet.
Borgeren forhaler ej heller sagens gang på nogen måde.

Findes der en liste i det offentlige, hvor sagsbehandlerne konsulterer denne og afgøre hvilken type af operationer der lovligt kan nægtes,af patienten, for at undgå evt. fratagelser af sociale ydelser, af enhver art?

Jeg kender til følgende rapporter og spørgsmål i Folketinget: http://webarkiv.ft.dk/?/Samling/1999...rmat/S3035.htm samt http://www.ast.dk/Page_Pic/pdf/PU_bo...2008_13_27.pdf

SVARET

Kære Peter Hansen

Du har i mail af 20. januar rettet henvendelse til Beskæftigelsesministeriet med spørgsmål om sygedagpenge. Din henvendelse er blevet videresendt til besvarelse af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Ifølge lov om sygedagpenge bortfalder en sygemeldts ret til sygedagpenge, hvis den sygemeldte modsætter sig gennemførslen af en operation eller anden behandling, der klart har betydning for arbejdsevnen, og som ikke er forbundet med risiko.

Der er ikke i loven fastsat en liste over, hvilke operationer der må anses for risikofyldte, det er op til kommunen at træffe afgørelse i den konkrete sag. Det er muligt, at klage over kommunens afgørelse til Beskæftigelsesankenævnet.

Venlig hilsen

N.N.
Arbejdsmarkedsstyrelsen, 3. kt.
Tlf.: 35 28 82 53

KONKLUTION:

Vi har stadig ikke svar på vores spørgsmål. Nogle læger vil være villige til at udtrykke sig om sin mening og statestik.
Andre vil muligvis mene, at en operation vil ikke være noget problem.
Men, at det er et vurderingsspørgsmål, vurderet af kommunen, hvem det så er, og hvilken indsigt og erfaring, ligger fast.

Findes der nogle erfaringer blandt k10èr?

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 14-05-2014, 17:00   #153
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.717
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
L194 Folketinget maj 2014, som pt ikke er vedtaget

http://www.ft.dk/samling/20131/lovfo...L194/index.htm

Resumé

"Lovens formål er bl. a. at sikre sygemeldte et forsørgelsesgrundlag under deres sygdomsforløb. Loven har også til formål at sikre sygemeldte en tidligere indsats, der i højere grad støtter den enkelte i at vende hurtigst muligt tilbage til arbejdsmarkedet. Samtidig målrettes ressourcerne i kommunerne i forhold til de sygemeldte, der er i risiko for længerevarende sygemelding, og både indsats og opfølgning kommer til at ske tidligere i sygdomsforløbet.
Lovforslaget indeholder følgende hovedelementer:
– Ændring af ydelsesperioden og fremrykning af revurderingstidspunkt til der er modtaget sygedagpenge i 5 måneder.
– Jobafklaringsforløb til sygemeldte, der ikke kan få forlænget perioden med sygedagpenge.
– Tidlig indsats og mulighed for, at borgere og arbejdsgivere kan anmode om et fast-track-forløb, hvor opfølgningen iværksættes ekstraordinært tidligt.
– Ny visitationsmodel med 3 kategorier på grundlag af den konkrete udsigt til raskmelding og til at vende tilbage i arbejde.
– Indsats med udgangspunkt i den sygemeldtes behov for støtte til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.
– Ret til at sige nej til lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser.
– Digitalisering af sygedagpengelovens beskæftigelseskrav og beregningsregler for lønmodtagere.
– Udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse under de første 14 dages sygdom."

Om den 2 årige forsøgsperiode, om tvungen behandling, allerede nu er gjort permanent, vides ikke.

Men, hvis den markerede tekst bliver 3die behandlet og vedtaget ser det sådan ud.

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 18-05-2014, 17:23   #154
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.717
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Mulighed for at sige nej til lægebehandling? Herunder Therm-modellen?

http://bm.dk/da/Beskaeftigelsesomraa...sesregler.aspx

"Den nye sygedagpengemodel, som træder i kraft 1. juli 2014, sikrer alle en forsørgelse under hele sygdomsforløbet. Hvis du ikke kan forlænget dine sygedagpenge efter forlængelsesreglerne overgår du til et jobafklaringsforløb."

"Mulighed for at sige nej til lægebehandling

Når den nye sygedagpengemodel træder i kraft 1. juli 2014, får du mulighed for at afvise lægebehandling, som du ikke ønsker, uden at du risikerer at miste dit forsørgelsesgrundlag.
"

Det må vel også gælde, hvis du mod dit ønske, bliver henvist/foreslået at gennemgå den eksperimentale THERM-behandling?

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 20-05-2014, 19:29   #155
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.717
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Vi må vente på fremtiden....

og Mette Frederiksen om den 2 årig forsøgsperiode mod tvang i behandlingen af danske syge borger, skal gøres permanent, eller....

..... at de gamle tider skal fortsætte:

https://www.facebook.com/groups/6314...1882083542469/

"Jeg er overlæge på reumatologisk afd. Aalborg sygehus. Ankestyrelsen har taget en afgørelse sommeren 2013, som går ud på at kommunen kan presse patienter, som er sygemeldt pga diskusprolaps i lænden til at lade sig operere for denne prolaps. Hvis patienten siger nej tak til operation, så har kommunen ret til at stoppe sygedagpengene. (Det forudsætter naturligvis at en neuro- eller ortopædkirurg, vurderer, at det er muligt at operere).

Ankestyrelsen vurderer at risikoen for liv og førlighed er meget lille, når man bliver opereret for diskusprolaps i lænden. Denne vurdering er lægefagligt forkert, idet risikoen er betydelig større ved at blive opereret. Dette har jeg redegjort for i en vedhæftet fil. Desuden mener jeg, at afgørelsen er udtryk for et kynisk menneskesyn og uetisk. Desuden er borgernes retssikkerhed ophævet. Desuden er det ulovligt at tvinge mennesker til at lade behandle, idet patienten ifølge Sundhedsloven, selv skal give tilladelse til behandling (undtagen den helt specielle tvangsbehandling af patienter med svær psykisk sygdom).

Patienten har jo ikke deres egen fri vilje til at fravælge operation, hvis kommunen kan stoppe sygedagpengene, hvis patienten siger nej tak.
Jeg og flere andre vil derfor gøre meget for at få Ankestyrelsens afgørelse ophævet.
Ankestyrelsen vil dog ikke ophæve den godvilligt.
Sammen med advokater er jeg derfor igang med at forberede en retsag mod Ankestyrelsen.

Jeg er derfor gået på Facebook, fordi jeg gerne vil vide mere om, hvor mange patienter i Danmark, der føler sig presset af kommunen til at lade sig operere for en diskusprolaps, enten i lænden eller i nakken.
Hos de der er blevet opereret, da vil jeg vide, hvordan resultatet af operationen er blevet.
De der er blevet presset af kommunen, men alligevel har sagt nej tak til operation, har de fået stoppet sygedagpengene?
Vi er interesseret i at skaffe patienter, der vil føre sag mod Ankestyrelsen med baggrund i deres afgørelse.
Venlig hilsen Heine Svarrer


Jeg tager sagen op med ministeriet, når tiden nærmer sig, hvis ikke andre begynder før mig, på vegne af k10.

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 23-05-2014, 07:46   #156
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.717
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Mail til Ekstra Bladet vedr elektrochok maj 2014

Kære Peter, Heine & Anders Journaliste på Ekstra Bladet


Jeg har læst jeres artikel om Pia Jakobsen http://ekstrabladet.dk/kup/sundhed/article2287877.ece hvor en kommunal lægekonsulent foreslår elektrochok.

Til jeres information har Mette Frederiksen, beskæftigelsesminister været tvunget til, i en forsøgsperiode af 2 år, at stoppe al tvang i sundhedsbehandlingen af enhver art, hvis det er borgeren imod.

Al dokumentation findes her http://www.k10.dk/showthread.php?t=27836 og inden forsøgsperioden er slut, vil jeg få ministeren til at fremkomme med svar på om det fortsætter eller at al tvang i fremtiden bliver forbudt.

Problemet startede da Ankestyrelsen udsendte en Principafgørelse, at tvang i behandlingen var acceptabelt eller kunne ens forsørgelsesgrundlag blive taget fra borgeren. Det oprindelige emne var en tvungen operation for diskus-prolaps, som med et slag var gjort risikofri. Hvilket jeg protesterede imod sammen med mange andre, herunder mange læger. Da Gigtforeningen opdagede min interesse for problematikken, henvendte de sig til mig og spurgte om Gigtforeningen måtte kører sagen i det offentlige rum og pressemæssigt. Det var jeg indforstået med.

Den viden med at tvungen behandling, som er forbudt, indtil videre skulle Pia Jakobsen have, således at den omtalte lægekonsulent blev tvunget til at lærer reglerne og holde sine personlige meninger for jeg selv.

I er velkommen, hvis jeg kan hjælpe.

Med venlig hilsen

Peter

Svar fra journalisterne.

Super - takker. Vil vi med interesse læse!

Sidst redigeret af phhmw; 23-05-2014 kl. 10:36.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 29-05-2014, 22:54   #157
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.717
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Derfor er denne tråd så vigtig..

... så vi alle forstå, hvad TVANG i behandlingen gør ved vores samfund, hvis ingen går magthaverne imod:

http://ekstrabladet.dk/kup/sundhed/article2288896.ece

" I dag står Pia Jakobsen frem i Ekstra Bladet og fortæller, hvordan Norddjurs Kommune har afvist at henvise hende til et ressourceforløb, blandt andet fordi kommunens lægekonsulent har foreslået, at elektrochok ville kunne forbedre hendes arbejdsevne.

Det afviser den speciallæge, som kommunen fik til at lave en second opinion, men alligevel bruger kommunen den manglende elektrochok-behandling som et af argumenterne for at sige nej til et ressourceforløb
."

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 30-05-2014, 14:48   #158
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.717
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Ingen yderligere kommentare.

http://www.k10.dk/showthread.php?t=30147

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 01-06-2014, 09:27   #159
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.717
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Tvang i behandlingen af enhver art.

Information for at samle konkret viden.

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 3 marts 2012

http://ast.dk/publikationer/nyt-fra-...r-3-marts-2012

Relevante behandlingsmuligheder skal være afprøvet

Kommunen kan forlange, at borgeren skal medvirke til behandling. Behandlingen skal være realistisk, og må ikke indeholde nogen væsentlig risiko for borgerens liv og førlighed.

"Hent publikationen"

Relevant behandling med antidepressiv medicin skal være afprøvet
I to nye principafgørelser har Ankestyrelsen slået fast, at kommunerne kan stille krav om, at mulighederne for behandling med antidepressiv medicin (lykkepiller) har været afprøvet, før sygedagpenge kan forlænges, eller før der kan bevilliges førtidspension.
Der skal være tale om en relevant og korrekt lægeordineret behandling. Det betyder, at:
• Borgerens læge og eventuel psykiater skal have ordineret den antidepressive medicin som led i behandling.
• Behandlingen skal være i overensstemmelse med de professionelle og generelle retningslinjer, herunder blandt andet ”Sundhedsstyrelsens Referenceprogram for unipolar depression hos voksne”.
Kommunen kan ikke alene vurdere, om der er behandlingsmuligheder. Der skal være tale om en lægelig vurdering.

Hvor Principafgørelser er fjernet.

Læs side 16 - 17 - 18 hvor alt om TVANG er beskrevet, som reglerne var før Gigtforeningen og k10 fik stoppet tvang i en 2 årig periode.

Jeg er i tvivl om præcis fra til hvilken dato den 2 årig periode er.

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 01-06-2014, 15:00   #160
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.717
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Ny sygedagpengemodel forhandlet på plads

http://bm.dk/Aktuelt/Pressemeddelels...%20paa%20plads

Det der har interesse i denne tråd er:

"Den enkelte borger får mulighed for at afvise behandling, som den pågældende ikke ønsker, uden derved at miste sit forsørgelsesgrundlag."

BILAG 3 som findes på ovenstående link:

Mulighed for at afvise lægebehandling uden ydelses- konsekvenser


Problemstilling

I dag kan kommunen stoppe udbetalingen af sygedagpenge, hvis en sygemeldt ikke deltager i nødvendig lægebehandling.
I sager om tilkendelse af fleksjob eller førtidspension skal kommunen sikre sig, at der er tale om betydeligt nedsat arbejdsevne, og at alle muligheder for gennem be- handling at udvikle arbejdsevnen er udtømt. Det indebærer, at kommunen som led i at træffe afgørelse om tilkendelse af fleksjob eller førtidspension kan stille krav om deltagelse i nødvendig lægebehandling, dvs. en af sundhedssystemet ordineret be- handling.

Kravet i lovgivningen om deltagelse i nødvendig lægebehandling kan medføre, at borgere, der ikke ønsker at deltage i en lægeordineret behandling, kan føle sig pres- set af den kommunale sagsbehandling til at tage imod behandlingen for at beholde deres ret til sygedagpenge eller få tilkendt fleksjob eller førtidspension.

Løsning
Den enkelte borger får ret til at få forelagt sin sag for en klinisk funktion i regionen i de særlige tilfælde, hvor manglende deltagelse i lægebehandling fører til, at kommunen overvejer at stoppe sygedagpengene eller beslutter ikke at tilkende fleksjob eller førtidspension.
Kommunen må ikke færdigbehandle sager, herunder stoppe sygedagpenge, før kli- nisk funktion har udtalt sig.
Klinisk funktion skal udarbejde en lægeudtalelse, der indeholder en:

Gennemgang af lægefagligt og andet relevant materiale i sagen – herunder en
vurdering af den foreslåede behandling

Anvisning af eventuelle andre behandlingsmuligheder.
Hvis klinisk funktion ikke kan anvise øvrige behandlingsmuligheder, skal klinisk funktion forelægge sagen for en specialist inden for det givne felt, med henblik på at få en fagperson med særlig ekspertise til at overveje mulighederne for anden behandling.
Hvis der stilles forslag om en anden behandling, og borgeren ikke ønsker at deltage, kan der ikke stilles krav om at deltage.


Der er tale om et forsøg i en to-årig periode.

AFTALETEKSTEN

Forlig om en reform af sygedagpengesystemet – Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats.

Uddrag af denne:

Ikrafttrædelse

"Aftalen indfases sådan, at ingen sygemeldte risikerer at stå uden offentlig forsørgelse fra 1. juli 2014.
Den 1. juli 2014 indføres den nye sygedagpengemodel med jobafklaringsforløb samt den nye forlængelsesregel ved livstruende, alvorlig sygdom. Endvidere iværksættes forsøget om muligheden for at sige nej til lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser.
Den 1. januar 2015 træder resten af forslagene i kraft
."

Hilsen Peter

Sidst redigeret af phhmw; 01-06-2014 kl. 15:17.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum

Lignende emner
Emner Emnet er startet af Forum Svar Sidste indlæg
Socialkrise i Danmark Webmaster Politik og Samfund 2 15-01-2013 12:09
Og det var Danmark Hexi Politik og Samfund 9 13-11-2010 05:32
danmark superkok Politik og Samfund 5 25-04-2010 11:12
Syg i Danmark fuerzzz Alt det andet 5 09-06-2008 13:36
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 02:51.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension