K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Sagsformidler hjørnet > Alt det andet

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Alt det andet Her kan du stille de spørgsmål hvis du ikke lige mener at det høre til under fleks, førtidspension eller sygedagpenge dog ikke politisk indhold som skal lægges under kategorien Samfund og Politik

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 27-05-2014, 08:08   #11
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.644
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Professionel bisidning til børn og unge

http://www.bornsvilkar.dk/~/media/BV...ndbog_low.ashx

"Det er vores håb, at denne bog kan give svar på de mange spørgsmål, som professionel bisidning rejser hos fagpersoner, der beskæftiger sig med børn og unge. Det er også vores håb, at bogen vil skabe øget opmærksomhed på børn og unges ret til bisidning blandt socialrådgivere og andre professionelle, og at bogen vil inspirere fagpersoner til i endnu højere grad at hjælpe børn til at få en bisidder ved deres side"

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 21-06-2014, 22:14   #12
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.644
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Er du angst for din kommune?

Læs denne tråd:

http://www.k10.dk/showthread.php?t=30302

som muligvis kan hjælpe dig til ikke at være bange for din kommune.

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 23-06-2014, 22:10   #13
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.644
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Kend spillereglerne 2013 3 udgave

Om sagsbehandling på det sociale område

13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste


http://www.handicap.dk/lokalt/politi...LEREGLERNE.pdf

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 25-06-2014, 12:51   #14
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.644
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Mange har meninger, især når de ikke selv føler konsekvensen

Dette indlæg drejer sig udelukkende om din RETSSIKKERHED!

I forbindelse med ankefrister, aktindsigt, sagsbehandlingsfrister iht Retssikkerhedlovens §3 stk.2 findes der mange meninger om.

Her er det vigtigt at den enkelte ikke lytter til alle de private meninger, fordi det kan dels koste dig muligheden for at anke en vigtig sag eller i sin yderste konsekvens kan du miste 100 - 200.000 kr hvis ikke du forstår at FRISTER er en juridisk størrelse, som i sidste ende bliver taget frem når sagen skal afgøres.

Selv professionelle arbejder efter deres private holdninger og tror en sag kan udskyde fordi der er ferie, travlhed,dødsfald eller fødselsdag i en afdeling.

Dette er ikke korrekt.

Læs og forstå denne standart sag omhandlende ankefrist vs aktindsigt som ikke efterkommes, fordi ?????

http://www.k10.dk/showthread.php?t=30333

Læs hvad DUKH udsender.
http://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/...-vidensomradet

Ankestyrelsen udsender Principafgørelser som alle skal rette sig efter.
http://ast.dk/

Hilsen Peter

Sidst redigeret af phhmw; 25-06-2014 kl. 12:55.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 27-06-2014, 12:16   #15
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.644
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Min sag står stille, manglende handleplan, brev/mail til sagsbehandler.

Til xxxxxxx kommune.

ATT.: SB xxxxxxxx

CC.: Her vælger du selv XXXXXXX

VEDR.: personnr navn adresse
Min sag om XXXXXXXXXXX


Jeg fornemmer, at min sociale sag ligger stille og jeg fornemmer at der ikke findes en handleplan for min fremtid. Dermed forventer jeg, at kommunen og jeg, fremover i samarbejde, får fjerner min fornemmelse af min sag står stille ved at følgende regler efterkommet og tilrettes i min sociale sag, tilsendt mig af Socialstyrelsen

http://www.socialstyrelsen.dk/om-os/...elsens-mission

Jeg ser frem til en reaktion.

En kort beskrivelse af dine synspunkter XXXXXXXXX

Med venlig hilsen

Navn og adresse.
XXXXXXXXX

Jeg ønsker med denne min henvendelse at gøre opmærksom på følgende fra Socialstyrelsen.

http://www.socialstyrelsen.dk/handic...og-paragraffer

Handleplanen - Begreber og paragraffer

Pædagogisk handleplan


Efter kommunalreformen i 2007 ligger ansvaret for at udarbejde § 141-handleplanen mere entydigt hos den kommunale sagsbehandler, hvor den før ofte blev udarbejdet på udfører-niveau. I dag laver det udførende led de pædagogiske handleplaner, som er en udmøntning af § 141-handleplanen i praksis. Den pædagogiske plan kaldes også ofte for individuel plan, delplan, indsatsplan osv.

§ 141 handleplanen

Når der ydes hjælp til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, efter afsnit V, skal kommunalbestyrelsen som led i indsatsen skønne, om det er hensigtsmæssigt at tilbyde at udarbejde en handleplan for indsatsen, jf. dog stk. 2. Ved denne vurdering skal der tages hensyn til borgerens ønske om en handleplan samt karakteren og omfanget af indsatsen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde at udarbejde en handleplan, når hjælpen ydes til

personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller
personer med alvorlige sociale problemer, der ikke eller kun med betydelig støtte kan opholde sig i egen bolig, eller som i øvrigt har behov for betydelig støtte for at forbedre de personlige udviklingsmuligheder.

Stk. 3. Handleplanen skal angive

formålet med indsatsen,
hvilken indsats der er nødvendig for at opnå formålet,
den forventede varighed af indsatsen og
andre særlige forhold vedrørende boform, beskæftigelse, personlig hjælp, behandling, hjælpemidler m.v.

Stk. 4. Handleplanen bør udarbejdes ud fra borgerens forudsætninger og så vidt muligt i samarbejde med denne.

BUM

Efter kommunalreformen i 2007 er det blevet almindeligt, at kommunerne har organiseret sig efter den såkaldte BUM-model. Tænkningen i modellen er, at en bestiller, dvs. sagsbehandler, træffer afgørelse om, hvad borgeren skal have hjælp til, og vælger den udfører, dvs. botilbud eller bostøtteordning, der skal levere hjælpen til modtageren, dvs. borgeren.
Retssikkerhedsloven

§ 1. Formålet med denne lov er at

sikre borgernes rettigheder og indflydelse, når de sociale myndigheder behandler sager,
fremhæve kommunalbestyrelsens ansvar for kommunens opgavevaretagelse på det sociale område,
fremhæve, at de sociale myndigheder har pligt til at tilrettelægge en tidlig helhedsorienteret hjælp,
forebygge, at personer, der har eller kan få vanskeligheder ved at fastholde et arbejde, får behov for hjælp til forsørgelse, og
fastlægge struktur og grundlæggende principper for administration af sociale sager.

Handleplansansvar

Fra 1. januar 2011 er det den kommune, som borgeren oprindeligt kommer fra, og som satte hjælp efter Serviceloven i værk, der har forpligtelsen til at udarbejde handleplaner, og som afholder statusmøder. Det er, uanset hvor i landet borgeren nu bor. Før skulle oprindelseskommunen kun betale, mens bopælskommunen stod for handleplansarbejdet. Det er resultatet af en ændring i lov om retssikkerhed, der trådte i kraft for nye sager fra 1. august 2010, men for eksisterende sager altså fra i år. Ændringen betyder, at to kommuner skal arbejde i samme sag. Retsikkerhedsloven, Kapitel 3, § 9
Opfølgning

Servicelovens § 148, stk. 2. Kommunalbestyrelsen i den kommune, der har pligt til at yde hjælp efter denne lov, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, skal løbende følge de enkelte sager for at sikre sig, at hjælpen fortsat opfylder sit formål. Kommunalbestyrelsen skal herunder være opmærksom på, om der er behov for at yde andre former for hjælp. Opfølgningen skal ske ud fra modtagerens forudsætninger og så vidt muligt i samarbejde med denne.

Hilsen Peter

Sidst redigeret af phhmw; 27-06-2014 kl. 12:18.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 29-06-2014, 10:35   #16
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.644
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Gennemgang af regler for førtidspension, begreber.

https://www.sundhed.dk/sundhedsfagli...ertidspension/

OBS! det er kommunen og kommunen alene der træffer afgørelsen! PH

Læs hele artiklen igennem og forstå begreberne, det gør at du er godt rustet til at forstå reglerne.


Førtidspension

Sidst fagligt opdateret: 07.01.2014
Basisoplysninger

Der skelnes mellem to forskellige sæt regler for førtidspension:

Patienter, der har fået tilkendt en førtidspension før 2003
Patienter, der har eller søger førtidspension efter de nye regler fra 1.1.2013

Tilsvarende er der to forskellige love:

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. – kaldet førtidspensionsloven
Lov om social pension (førtidspension fra 2003 og folkepension) – kaldet pensionsloven

Reform af førtidspension og fleksjob fra januar 2013 har generelt indskrænket mulighederne for at få en førtidspension og særligt for unge under 40 år. Herudover er der indført ny kommunal organisering og nyt regionalt/kommunalt samarbejde. Læs mere i afsnittene om ”Førtidspension fra 2013” og ”Hvad er de centrale punkter i reform af førtidspension og fleksjob?”.

Hilsen Peter

Sidst redigeret af phhmw; 29-06-2014 kl. 10:44.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 08-08-2014, 08:25   #17
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.644
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Aktindsigt ved anden aktør.

http://www.socialjura.dk/content-sto...-af-1412-2012/

Kapitel 4

Krav til sagsbehandlingen hos andre aktører, der udfører opgaver for jobcenteret

§ 9. Andre aktører, der udfører opgaver for jobcenteret, skal på samme måde som jobcenteret iagttage de almindelige forvaltningsretlige principper, herunder principperne om saglighed, lighed og proportionalitet.

Stk. 2. Andre aktører, der udfører opgaver for jobcenteret, er omfattet af offentlighedsloven i forhold til den opgave, der udføres.


Til kapitel 4 – Krav til sagsbehandlingen hos andre aktører, der udfører opgaver for jobcenteret

Til § 9

Til stk. 1-4. Forvaltningsloven, offentlighedsloven og forvaltningsretlige grundsætninger.

Når kommunen overlader opgaver efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge samt § 46, § 47, stk. 1 og 2, og § 50 i lov om aktiv socialpolitik, til anden aktør, er anden aktør på samme måde som jobcenteret forpligtet til at overholde de almindelige forvaltningsretlige principper, herunder om saglighed, lighed og proportionalitet samt god forvaltningsskik.

Når kommunen overlader de ovennævnte opgaver efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge samt § 46, § 47, stk. 1 og 2, og § 50 i lov om aktiv socialpolitik, til anden aktør, er anden aktør endvidere omfattet af reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven i forhold til den opgave, der udføres.

Det skal særligt bemærkes, at når det er en offentlig myndighed, f.eks. et andet jobcenter eller en anden del af kommunen, der fungerer som anden aktør, gælder lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, forvaltningsloven og offentlighedsloven direkte.

De grundlæggende forvaltningsretlige regler og principper, der også gælder, når anden aktør udfører opgaver på vegne af jobcenteret, har til formål at sikre, at de afgørelser, der træffes, er rigtige og dermed medvirke til at sikre retsstillingen for den enkelte borger.

For borgerne betyder det, at de i forhold til kommunen og anden aktør har de rettigheder, der fremgår af de almindelige forvaltningsretlige principper og grundsætninger om bl.a. saglighed, lighed og proportionalitet samt god forvaltningsskik, herunder ret til rimelig sagsbehandlingstid, medvirken i egen sag og krav på venlighed/hensynsfuldhed, åbenhed og gode sagsbehandlingsrutiner mv. fra anden aktør.

Endvidere har borgerne de rettigheder, der følger af offentlighedsloven og forvaltningsloven, f.eks. notatpligt, AKTINDSIGT i dokumenter/oplysninger hos anden aktør, vejledning, tavshedspligt vedrørende fortrolige oplysninger, partshøring, begrundelse og klagevejledning mv.

Samtidig indebærer reglerne, at nødvendige oplysninger af ren privat karakter og andre fortrolige oplysninger kan indhentes eller videregives fra den kommunale eller regionale forvaltning til brug for anden aktørs varetagelse af de opgaver, som anden aktør udfører for kommunen. Udgangspunktet er fortsat, at der skal indhentes samtykke fra borgeren, inden oplysningerne videregives eller indhentes.

Stk. 3. Andre aktører, der udfører opgaver for jobcenteret, skal iagttage forvaltningsloven i forhold til den opgave, der udføres.

Stk. 4. Andre aktører, der udfører opgaver for jobcenteret, skal på samme måde som jobcenteret iagttage god forvaltningsskik.

Information.

http://journalisten.dk/her-f-r-du-mere-aktindsigt

Hilsen Peter

Venligst ingen debat, kun fakta.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 14-08-2014, 16:26   #18
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.644
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Selvstændige fleksjob etc

Læs dette link:

http://www.k10.dk/showthread.php?t=30557

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 31-08-2014, 09:13   #19
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.644
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
KlarRet - vejledning om forvaltningsret

http://www.kk.dk/da/borger/borgerraadgiveren/klarret

Det er målet, at KlarRet skal medvirke til at give medarbejderne konkrete værktøjer og en større indsigt i forvaltningsretten, som kan lette deres hverdag. Men det er også målet med KlarRet, at de skal komme borgerne til gode ved at højne retssikkerheden i mødet med kommunen.

Kære ny på k10.

Når du er i begyndelsen af en social sag, er det yderst vigtigt at du ikke går i panik og tænker at det er uoverskueligt, med alle de nye udtryk og formuleringer.

Mange tekster i lovgivning, Vejledninger, Bekendtgørelser etc skal oftest læses flere gange, før at vi forstår, hvilken konsekvens det har for mig.

Men det er ikke så svært når først du får begyndt.

Den første betingelse er orden i alle de papirer og dokumenter du modtager.

Hvis du stille og roligt læser alt igennem i denne tråd og forstår det meste, er du godt på vej.

Hilsen Peter

Venligst ingen debat, kun indsamling af fakta der hjælper nye brugere!
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 08-10-2014, 19:10   #20
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.644
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Fastholdelsesfleksjob, Hvad kan du & arbejdsgiver gøre

Bør læses hvis du er "ny-syg"

http://www.k10.dk/showthread.php?t=30909

Hilsen Peter

Venligst ingen debat!
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 07:49.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension