K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Politik og Samfundsdebat > Skal kommuner ikke overholde loven?

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Skal kommuner ikke overholde loven? En af vores bruger phhmw føre en sej og lang kamp for at få gjort noget ved at kommunerne ikke overholder Retssikkerhedsloven § 3 stk.2. Følg hans kamp her kom evt med spørgsmål til phhmw

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 10-05-2024, 20:07   #881
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Dragør kommune efter 25 år

Til alle borgerne i Dragør. Tillykke med Jeres styrkede retssikkerhed. ����

I dag er en 25 års kamp, for at få de forskellige kommunalbestyrelseri Dragør til at overholde Retssikkerhedslovens § 3 stk.2 afsluttet.

Næsten. Der findes desværre et fåtal af mangler, som sikkert bliver rettet af forvaltningen.?

Den konservative ledet kommunalbestyrelse, ved Borgmester Kenneth Gøtterup, er trådt i karakter, hvor den samlede kommunalbestyrelse kræver ordentlighed og retssikkerhed.

I dag kan alle, som Folketinget kræver, se deres sagsbehandlingstid, hvor der normalt skal falde en afgørelse, på kommunens hjemmeside.

https://www.dragoer.dk/media/sjnb2pn...Wsw7iBeyoqgCbM

I de sager, hvor Tårnby kommune sagsbehandler ansøgningerne, grundet det forpligtende samarbejde, fra Dragør, skal Tårnbys sagsbehandlere rette sig efter Dragørs sagsbehandlingsfrister.

Ved HJEMVISNINGER fra Ankestyrelsen skal sager afsluttes efter disse frister.

https://www.dukh.dk/Guides-og-Praksi...55So-d59qwHL3e

Desværre har kommunalbestyrelsen, med hjælp fra Ankestyrelsens Tilsyn accepteret, at fremover er det Dragør Kommunes forvaltning, som skal følge, rette til, disse vigtige sagsbehandlingstider.

Hvis der sker ændringer i de offentliggjorte frister, foranlediget af forvaltningen, må vi håbe at kommunens serviceniveau overvåges af kommunalbestyrelsen?

Folketinget vedtog i 1998, med senere 5 skærpelser, følgende:

"§ 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal på de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse
.”

Med venlig hilsen�� på vegne af #enmillionstemmer Elizabeth Trøstrup Christensen Peter Hansen.


743.673

Sidst redigeret af phhmw; 10-05-2024 kl. 20:09.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 02-06-2024, 08:45   #882
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
SVAR FRA FOLKETINGETS OMBUDSMAND. over vores klage over Tilsynets ADFÆRD

SVAR FRA FOLKETINGETS OMBUDSMAND.


#enmillionstemmer har modtaget svar fra Ombudsmanden, over vores klage over Tilsynets ADFÆRD.


Konsekvensen bliver at Ankestyrelsens Tilsyn kan fortsætte deres ADFÆRD med manglende tilsyn over for kommunerne der ikke overholder Retssikkerhedslovens § 3 stk.2 og Ombudsmandens krav her FOB 2018-11.

9 siders forklaring fra Ombudsmanden som ikke en eneste gang næver Tilsynets ADFÆRD.

Derimod modtager vi 9 sider med beskrivelse af juristeri, som vi er bevidste om og kender, men intet om Tilsynets ADFÆRD.

Det har ikke gavnet borgernes retssikkerhed.

Ombudsmanden Niels Fenger er muligvis på ved til EU som dommer, hvilket med dette svar til #enmillionstemmer ikke er befordrende for retssikkerheden for almindelige borgere. Tydeligvis lukker Niels Fenger det ene øje for at beskytte det bestående, her Tilsynets ADFÆRD.

I skrivende stund findes der stadig kommunalbestyrelser som ikke overholder Retssikkerhedslovens § 3 stk.2 trods Folketinget vedtog loven i 1998.

Retssikkerhedslovens § 3 stk.2 er nu kørt på møddingen.

https://www.facebook.com/photo/?fbid...98726730393455


Med venlig hilsen, på vegne af #enmillionstemmer

Elizabeth Christensen & Peter HansenSagsbehandlingsfrister på det sociale område

SVAR FRA OMBUDSMANDEN

1. Jeres henvendelser m.v.

Du og Peter Hansen har henvendt jer til mig om sagsbehandlingsfrister på det sociale område ved mails af 26. december 2023, 5. januar, 19. januar og
27. marts 2024 (mit sagsnr. 23/07052). Henvendelserne angår et brev af 18. december 2023 fra Ankestyrelsen om Gribskov Kommune og offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område. Herudover har I henvendt jer til mig i en mail af 25. februar 2024 (mit sagsnr. 24/01269) om sagen FOB
2015-10 (på ombudsmandens hjemmeside) samt i en mail af 7. april 2024
(mit sagsnr. 24/02125) vedrørende et brev af 13. marts 2024 fra
Ankestyrelsen, ligeledes om sagsbehandlingsfrister på det sociale område.

Jeg har forstået jeres henvendelser som en klage over Ankestyrelsen. I er utilfredse med den måde, hvorpå Ankestyrelsen har tilrettelagt tilsynet med kommunernes offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister efter § 3, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (herefter retssikkerhedsloven), herunder Ankestyrelsens konkrete dispositioner over for Gribskov Kommune, og Ankestyrelsens sagsbehandlingstid, samt at Ankestyrelsen først i 2. halvår af 2024 vil foretage en stikprøvekontrol af udvalgte kommuners hjemmesider.

2. Ankestyrelsens dispositioner i sagen

Peter Hansen klagede den 23. oktober og 2. november 2022 til mig over, at
Ankestyrelsen havde afvist at rejse en tilsynssynssag over for Gribskov
Kommune. Jeg sendte den 24. marts 2023 hans klage videre til
Ankestyrelsen, så Ankestyrelsen fik mulighed for at tage stilling til klagen.

1


2023 mundede ud i en generel udtalelse til samtlige kommunalbestyrelser og KL om Ankestyrelsens retlige vurdering af kommunernes forpligtelser efter retssikkerhedslovens § 3, stk. 2.

Det fremgår også af brevet, at Gribskov Kommune i en udtalelse af 26. januar 2023 til Ankestyrelsen havde oplyst, at kommunen var opmærksom på, at der manglede sagsbehandlingstider for visse bestemmelser, og at kommunen også var blevet opmærksom på, at nogle få af de offentliggjorte sagsbehandlingstider ikke havde været retvisende. Kommunen oplyste også, at arbejdet med at få offentliggjort retvisende sagsbehandlingstider for social- og sundhedsområdet var tæt på at blive afsluttet.

Ankestyrelsen skrev den 18. december 2023 til jer, at Ankestyrelsen ”efter en samlet vurdering af de offentliggjorte sagsbehandlingsfrister på Gribskov Kommunes hjemmeside og på baggrund af Gribskov Kommunes udtalelse ikke [har] fundet anledning til at foretage yderligere over for kommunen på nuværende tidspunkt”.

Ankestyrelsen oplyste endvidere i brevet, at styrelsen i 2. halvår af 2024 vil foretage en stikprøvekontrol af udvalgte kommuners hjemmeside for at se, om de pågældende kommuner lever op til reglerne i retssikkerhedslovens § 3, stk. 2.

Som nævnt sendte Ankestyrelsen den 15. december 2023 en generel tilsynsudtalelse om kommunernes offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område til samtlige kommunalbestyrelser og KL. Udtalelsen blev også offentliggjort på Ankestyrelsens hjemmeside.

Det fremgår af udtalelsen, at Ankestyrelsen havde foretaget en gennemgang af tilgængelige oplysninger om sagsbehandlingsfrister på det sociale område på alle kommuners hjemmesider. Desuden havde Ankestyrelsen gennemgået de henvendelser, som styrelsen havde modtaget om kommunernes offentliggjorte sagsbehandlingsfrister og eventuelle høringssvar fra kommuner, som styrelsen på et tidligere tidspunkt havde været i dialog med, om sagsbehandlingsfrister.

Det førte til, at Ankestyrelsen foretog en høring af 15 kommuner om, hvordan kommunerne vil bringe deres offentliggørelse af frister for sagsbehandlingen på det sociale område i overensstemmelse med allerede udmeldt praksis om forståelsen af retssikkerhedslovens § 3, stk. 2. Ankestyrelsen vurderede også, at der i forhold til en række af de øvrige kommuner var behov for en præcisering af de offentliggjorte sagsbehandlingsfrister. Det gjaldt f.eks. kommuner, som havde offentliggjort sagsbehandlingsfrister med meget brede intervaller.

Ankestyrelsen udarbejdede derfor den generelle udtalelse af 15. december 2023 om Ankestyrelsens retlige vurdering af kommunernes forpligtelser efter retssikkerhedslovens § 3, stk. 2. Ankestyrelsen udtalte bl.a., at det ikke er et krav efter retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, at den enkelte kommune skal offentliggøre en frist for sagsbehandlingen for hver enkelt lovbestemmelse, at kommunen skal offentliggøre fristerne for sagsbehandlingen på kommunens hjemmeside, at kommunen har pligt til at revidere de offentliggjorte frister for sagsbehandlingen, så de afspejler den reelle sagsbehandlingstid, og at det som udgangspunkt ikke er i overensstemmelse med intentionerne bag

2


retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, hvis kommunens offentliggjorte frister for sagsbehandlingen angives med meget brede intervaller.

Som nævnt vil Ankestyrelsen i 2. halvår af 2024 på baggrund af udtalelsen foretage en stikprøvekontrol af udvalgte kommuners hjemmeside for at se, om de pågældende kommuner til den tid lever op til retssikkerhedslovens § 3, stk. 2.

Ankestyrelsen har den 13. marts 2024 skrevet til jer, fordi I den 26. februar 2024 på ny har skrevet til Ankestyrelsen og oplyst, at I igen har indberettet 80 kommuner til tilsynet for manglende overholdelse af retssikkerhedslovens § 3, stk. 2.

Ankestyrelsen har på den baggrund oprettet to nye tilsynssager på to kommuner om offentliggjorte frister i forbindelse med forpligtende samarbejder imellem kommuner og for en tredje kommunes vedkommende lagt jeres henvendelse ind på den verserende tilsynssag om kommunen.

Ankestyrelsen har ikke fundet anledning at foretage yderligere vedrørende jeres henvendelser omkring de 80 kommuner. Ankestyrelsen har i den forbindelse henvist til den planlagte stikprøvekontrol af udvalgte kommuners hjemmeside i 2. halvår af 2024.

Ankestyrelsen har den 6. maj 2024 telefonisk oplyst, at de pågældende tilsynssager med de kommuner, som Ankestyrelsen har foretaget en høring af vedrørende retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, fortsat er under behandling. Ankestyrelsen har også oplyst, at I løbende har henvendt jer til Ankestyrelsen i forhold til kommunernes overholdelse af retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, samtidig med jeres henvendelser til mig, herunder senest i april 2024.

3. Regler på området m.v.
3.1. Retssikkerhedslovens §§ 3 og 3 a m.v.
Efter § 3, stk. 1, i retssikkerhedsloven (lovbekendtgørelse nr. 261 af 13. marts 2024) skal kommunalbestyrelsen behandle spørgsmål om hjælp på det sociale område så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken.

Det følger af retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, at kommunalbestyrelsen på de enkelte sagsområder skal fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.

Fristerne efter § 3, stk. 2, skal for afgørelser efter lov om social service og barnets lov offentliggøres på og fremgå tydeligt af kommunens hjemmeside. Fristerne gælder også ved kommunalbestyrelsens behandling af afgørelser

3


efter disse love, som er hjemvist af Ankestyrelsen, og fristerne regnes fra modtagelsen af Ankestyrelsens afgørelse. Dette følger af § 3 a i retssikkerhedsloven.
Retssikkerhedsloven blev vedtaget ved lov nr. 453 af 10. juni 1997.

Retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, og § 3 a er efterfølgende henholdsvis nyaffattet og indsat ved lov nr. 316 af 28. april 2009 og lov nr. 703 af 8. juni 2018.

Af forarbejderne til retssikkerhedslovens § 3 fremgår bl.a. følgende:

”Hurtig behandling skal på den ene side imødekomme borgernes rimelige ønsker om at få svar hurtigt og på den anden side ses i sammenhæng med lokale prioriteringer af, hvordan de samlede ressourcer bedst anvendes.

Det er vigtigt, at borgerne får at vide, hvilket serviceniveau de kan forvente med hensyn til sagsbehandlingstid. Det foreslås derfor, at kommunen og amtskommunen skal fastsætte en frist for, hvor længe der må gå, før en borger får et svar på sin ansøgning.

Reglen går således ud på, at hver enkelt kommunalbestyrelse eller amtsråd skal beslutte, hvordan kommunens service skal være på de enkelte områder. Der skal i kommunen og amtskommunen inden for de enkelte sagstyper være fastsat generelle frister, som offentliggøres og lægges frem på biblioteker m.v.

Der er ikke særlige sanktionsregler knyttet til § 3. Det er oplagt, at hvis en kommune eller en amtskommune ikke fastsætter en frist, vil dette være i strid med loven. Hvis administrationen i større omfang i det daglige ikke lever op til de frister, som kommunalbestyrelsen eller amtsrådet har fastsat, og hvis den ansvarlige myndighed undlader at justere arbejdsrutiner og arbejdsgange, eller at fastsætte en ny frist, som forvaltningen har realistiske muligheder for at overholde, kan der efter omstændighederne være tale om et lovbrud.”

Jeg henviser til lovforslag nr. L 228 af 16. april 1997, bemærkningerne til lovforslagets § 3. Lovforslaget kan læses på Folketingstidende.dk, 19961997, tillæg A, s. 4884.

Af forarbejderne til ændringen af retssikkerhedslovens § 3 fra 2009 fremgår bl.a. følgende:

4


”Efter den gældende retssikkerhedslovs § 3, stk. 1, skal kommunerne behandle spørgsmål om hjælp hurtigst muligt. Efter § 3, stk. 2, skal kommunen fastsætte en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse. Hvis fristen ikke kan overholdes, skal ansøgeren have skriftlig besked om, hvornår en afgørelse kan forventes. Bestemmelsen har været gældende siden retssikkerhedslovens ikrafttræden den 1. juli 1998, jf. lov nr. 453 af 10. juni 1997 (Lovforslag L 228, Folketingstidende 1996-97, Tillæg A s. 4855).

Det er imidlertid efter den gældende bestemmelse ikke helt klart, om kommunerne skal fastsætte frister for alle relevante sociale sagsområder, om der skal fastsættes én eller flere frister for samtlige sociale sagsområder, og om sagsbehandlingsfristerne skal offentliggøres.

Fastlæggelse og overholdelse af kommunens sagsbehandlingsfrister er et væsentligt element i den kommunale opgavevaretagelse på det sociale område. Det er derfor væsentligt, at lovens regler herom er så klare som muligt, så tvivl om kommunalbestyrelsernes forpligtelser undgås.

Det foreslås, at retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, om kommunalbestyrelsens pligt til at fastsætte sagsbehandlingsfrister præciseres i overensstemmelse med forarbejderne til den gældende bestemmelse (jf. Folketingstidende 1996-97, tillæg A s. 4883 f.), så det klart fremgår af lovens ordlyd, at kommunalbestyrelsen skal fastsætte en eller flere frister på de enkelte sagsområder inden for retssikkerhedslovens anvendelsesområde, og at kommunalbestyrelsen skal offentliggøre disse frister. En ansøger om hjælp skal inden for fristen på det pågældende område modtage enten en afgørelse eller begrundet, skriftlig oplysning om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.

Bestemmelsen indebærer således, at den enkelte kommunalbestyrelse skal fastsætte serviceniveauet for sagsbehandlingstider i kommunen.”

Jeg henviser til lovforslag nr. L 117 af 28. januar 2009, lovforslagets almindelige bemærkninger, pkt. 2.1.4. Lovforslaget kan læses på Folketingstidende.dk, 2008-2009, tillæg A, s. 3397.
Sagen FOB 2015-10, som I omtaler i jeres henvendelse af 25. februar 2024, angår en sag rejst af egen drift over for Socialforvaltningen i Københavns Kommune om overholdelse og revision af de frister, som forvaltningen havde fastsat efter retssikkerhedslovens § 3, stk. 2. Ombudsmanden konstaterede, at socialforvaltningen igennem længere tid havde haft en meget lav


( OBS!! Peter Hansen: Denne lov-skærpelse var på foranledning af #enmillionstemmer og k10.dk som fik Folketinget ved Velfærdsminister Karen Jespersen, Venstre til at skærpe Retssikkerhedslovens § 3 stk.2 således at ansvaret for kommunale sagsbehandlingstider blev placeret i de 98 kommunalbestyrelser, hvor Ankestyrelsen Tilsynet og dermed Ombudsmanden accepterer at fastsættelse af kommunernes serviceniveau nu overgår til ansatte i de 98 kommuners forvaltninger

Folketingets lovtekst:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2024/261

“"§ 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal på de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.” Hvilket den private interesseforening KL Kommunernes Landsforening ikke kunne acceptere.)

5


overholdelsesprocent i forhold til de sagsbehandlingsfrister, der var fastsat efter retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, for bestemte typer af sager. Ombudsmanden kritiserede, at overholdelsesprocenten ikke var forbedret heller ikke efter de tiltag, som forvaltningen havde iværksat for at nedbringe sagsbehandlingstiderne. Han udtalte også kritik af, at socialforvaltningen ikke på et tidligere tidspunkt, end det var sket, havde fremsat forslag til justering af fristen for behandling af en bestemt type af sager.

Ombudsmanden redegjorde i udtalelsen for retsgrundlaget vedrørende retssikkerhedslovens § 3, herunder at det fremgik af pkt. 23 i den dagældende vejledning om administration og retssikkerhed på det sociale område (vejledning nr. 73 af 3. oktober 2006), at det ”vil være hensigtsmæssigt, at fristerne er realistiske, fx at de svarer til den tid, der i praksis går med at behandle 80 til 90 pct. af den pågældende sagstype”.

Af pkt. 41 i den nugældende retssikkerhedsvejledning (vejledning nr. 9330 af 21. marts 2019), fremgår det bl.a., at ”Frister kan være længere for typer af sager, som erfaringsmæssigt kræver længere tid, før der kan træffes en afgørelse, og der kan fastsættes kortere frister for sager, som normalt kan afgøres hurtigt. Fristerne bør være realistiske, så de f.eks. svarer til den tid, der i praksis går med at behandle 80-90 procent af sagstypen.”
3.2. Reglerne for Ankestyrelsens kompetence som tilsynsvirksomhed Ankestyrelsen varetager tilsynet med kommunerne og fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Det fremgår af §§ 47, stk. 1, og 48, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse (lovbekendtgørelse nr. 69 af 23. januar 2024).
Efter § 48 a i lov om kommunernes styrelse beslutter Ankestyrelsen, om der er tilstrækkelig anledning til at rejse en tilsynssag. Bestemmelsen i kommunestyrelseslovens § 48 a blev senest ændret ved lov nr. 176 af 21. februar 2017 om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven.

Af lovforarbejderne fremgår det, at bestemmelsen blev ændret med det formål at give Statsforvaltningen (nu Ankestyrelsen) bedre mulighed for at målrette sit tilsyn mod de sager, som den finder mest betydningsfulde ud fra en overordnet vurdering af betydningen for kommuner og regioner i et bredere perspektiv. Det skete ved at give Statsforvaltningen (nu Ankestyrelsen) mere fleksible rammer til at udvælge sagerne i forbindelse med det kommunale tilsyn. Statsforvaltningen (nu Ankestyrelsen) vil herefter ikke længere have pligt til at undersøge enhver henvendelse nærmere, som den måtte modtage som led i det kommunale tilsyn.

Det fremgår endvidere, at Statsforvaltningen (nu Ankestyrelsen) ved vurderingen af, hvorvidt der som følge af en henvendelse, omtale i pressen

6


eller lignende er anledning til at rejse en sag som led i det kommunale tilsyn, i hvert tilfælde vil skulle foretage en vurdering af, hvorvidt sagen er generelt egnet til at understøtte det kommunale tilsyns overordnede formål og funktion, dvs. vurdere, om det har væsentlig betydning, at Statsforvaltningen (nu Ankestyrelsen) som statens tilsyn med kommuner og regioner tager sagen op til behandling.

Ifølge lovforarbejderne vil det være op til Statsforvaltningens (nu Ankestyrelsens) praksis at fastlægge den nærmere afgrænsning af, hvornår der er anledning til at tage en sag op til behandling. Dette vil være en skønsmæssig vurdering, og Statsforvaltningen (nu Ankestyrelsen) har vide rammer for at vurdere, om der er anledning til at tage en sag op.
Jeg henviser til lovforslag nr. L 56 af 9. november 2016, lovforslagets almindelige bemærkninger, punkt 1 og 2.2.3, og bemærkningerne til lovforslagets § 1, nr. 2. Lovforslaget kan læses på Folketingstidende.dk, samling 2016-17, tillæg A.

3. Ombudsmandens overvejelser

Efter at jeg har gennemgået jeres henvendelser med bilag, har jeg besluttet ikke på nuværende tidspunkt at indlede en ombudsmandsundersøgelse på baggrund af jeres henvendelser.

Jeg henviser til § 16, stk. 1, i lov om Folketingets Ombudsmand (lovbekendtgørelse nr. 349 af 22. marts 2013). Det fremgår af denne bestemmelse, at ombudsmanden afgør, om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse. Jeg henviser endvidere til, at ombudsmanden ikke kan behandle klager over forhold, der kan indbringes for en anden forvaltningsmyndighed, før denne myndighed har truffet afgørelse
(ombudsmandslovens § 14). Hvis der – i stedet for en egentlig klageadgang – er mulighed for at indbringe sagen for en tilsynsmyndighed, går ombudsmanden normalt heller ikke ind i sagen, før tilsynsmyndigheden har haft lejlighed til at behandle den.

Ankestyrelsen (tilsynet) er ved kommunalstyrelseslovens § 48 a, givet en betydelig frihed til at skønne over tilrettelæggelsen af tilsynet med kommunerne. Ankestyrelsens beslutning om at rejse eller afvise at rejse en tilsynssag beror således som nævnt i pkt. 3.2 ovenfor på en vurdering af, om sagen er generelt egnet til at understøtte det kommunale tilsyns overordnede formål og funktion.

Det fremgår som nævnt af udtalelsen af 15. december 2023, at Ankestyrelsen har foretaget en gennemgang af tilgængelige oplysninger om sagsbehandlingsfrister på det sociale område på alle kommuners

7


hjemmesider, og at Ankestyrelsen har gennemgået de henvendelser, som styrelsen har fået om kommunernes offentliggjorte sagsbehandlingsfrister, og eventuelle høringssvar fra kommuner, som styrelsen på et tidligere tidspunkt har været i dialog med, om sagsbehandlingsfrister.

Det har ført til en høring af en række kommuner om, hvordan de pågældende kommuner vil bringe deres offentliggørelse af frister for sagsbehandlingen på det sociale område i overensstemmelse med allerede udmeldt praksis om forståelsen af retssikkerhedslovens § 3, stk. 2. Efter det oplyste er disse tilsynssager forsat under behandling.

Ankestyrelsen har endvidere vurderet, at der i forhold til en række af de øvrige kommuner var behov for en præcisering af de offentliggjorte sagsbehandlingsfrister, og Ankestyrelsen har derfor udarbejdet den generelle udtalelse af 15. december 2023.

Ankestyrelsen vil i 2. halvår af 2024 foretage en stikprøvekontrol af udvalgte kommuners hjemmeside for at se, om de pågældende kommuner til den tid lever op til retssikkerhedslovens § 3, stk. 2.

Ankestyrelsen er således fortsat i gang med og har planlagt yderligere tilsynsarbejde i forhold til kommunernes offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens § 3, stk. 2.

På den anførte baggrund har jeg besluttet ikke at indlede en undersøgelse af sagen på nuværende tidspunkt. Jeg har i lyset heraf også besluttet ikke at indlede en ombudsmandsundersøgelse af Ankestyrelsens sagsbehandlingstid.

Jeg har dog bedt Ankestyrelsen om at underrettet mig om status i sagen, når Ankestyrelsen har gennemført den omtalte stikprøvekontrol. På den måde følger jeg fortsat med i sagen.

I har efter jeres henvendelse af 26. december 2023 til mig løbende korresponderet med Gribskov Kommune og korresponderer også fortsat med Ankestyrelsen om problemstillingen vedrørende kommuners overholdes af retssikkerhedslovens § 3, stk. 2. Derfor vejleder jeg jer om, at ombudsmanden – som også nævnt ovenfor – ikke kan behandle klager over forhold, der kan indbringes for en anden forvaltningsmyndighed, før denne myndighed har truffet afgørelse mv. (§§ 14 og 16 i ombudsmandsloven).

Jeg foretager mig således ikke yderligere i anledning af jeres henvendelser til mig.

8

BILAG:
31. maj 2024

Dok.nr. 23/07052-11/KHH,
24/01269 og 24/02125 Bedes oplyst ved henvendelse

Folketingets
Ombudsmand
Gammeltorv 22
1457 København K 33 13 25 12 www.ombudsmanden.dk [email protected]
Oplysning om telefontid og mulighed for personlig henvendelse findes på ombudsmanden.dk/kontakt

Ankestyrelsen sendte jer den 18. december 2023 en kopi af Ankestyrelsens brev af samme dato til Gribskov Kommune. Det fremgår af brevet, at Ankestyrelsen på baggrund af en henvendelse af 28. december 2022 fra jer til styrelsen om alle kommuners overholdelse af retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, oprettede tilsynssager på alle landets 98 kommuner. Ankestyrelsen foretog en indledende undersøgelse af kommunerne, som den 15. december

1


gennemgået de henvendelser, som styrelsen havde modtaget om kommunernes offentliggjorte sagsbehandlingsfrister og eventuelle høringssvar fra kommuner, som styrelsen på et tidligere tidspunkt havde været i dialog med, om sagsbehandlingsfrister.

Det førte til, at Ankestyrelsen foretog en høring af 15 kommuner om, hvordan kommunerne vil bringe deres offentliggørelse af frister for sagsbehandlingen på det sociale område i overensstemmelse med allerede udmeldt praksis om

2


Jeg har i dag sendt et tilsvarende brev til Peter Hansen k10.dk.


Med venlig hilsen


Niels FengerHilsen Peter


871.986 klik siden den 5.december 2023 hvor der havde været 500.000 klik på tråden, hvilket viser en stor interesse for RSL § 3 stk.2

Den 6.juni 2024 er der foretaget 908.799 klik. Vi formoder at samtlige kommuner, styrelser, Ombudsmanden Tilsynet, Rigsrevisionen, Statsrevisionen, Kongehuset har være på for at følge trådens alvor.

OBS!!! NU 4 TIMER EFTER SIDSTE TÆLLING HAR DER VÆRET YDERLIGERE CA 2500 KLIK så interessen er eksploderet yderligere. Måske skyldes det at vi har trukket i vores snore, så interessen er steget.

Sidst redigeret af phhmw; 06-06-2024 kl. 22:26.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 16-06-2024, 08:43   #883
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Gribskov er årsagen til klage over Tilsynets ADFÆRD vs Ombudsmanden

To år efter valgløfte: Borgmester roser borger for at gøre kommunens arbejde.

GRIBSKOV: Borgmester Bent Hansen var ikke sen til at takke en borger for at gøre kommunens arbejde, da der i går, tirsdag, var byrådsmøde. Karina Mai Dideriksen har i flere år forsøgt at få kommunen til at skrive deres sagsbehandlingsfrister på hjemmesiden, men det kniber stadig gevaldigt med at efterleve reglerne.


https://www.netavisen.nu/to-aar-efte...unens-arbejde/

Karina Dideriksen troppede som vanligt op, da byrådet tirsdag inviterede borgerne til at stille spørgsmål foran det samlede byråd. Det havde hun siden april 2021 gjort fem gange før, altid med det samme budskab.

Jeg vil bare gerne have, at kommunen efterlever reglerne, når det kommer til at oplyse sagsbehandlingsfrister”, forklarer hun efterfølgende til netavisen.nu, som har sat hende stævne for at blive klogere på problemet.

Og problemet går kort og godt ud på, at kommunerne siden 1998 har haft en pligt til at oplyse sagsbehandlingsfrister inden for en række lovområder, men det er der ikke mange kommuner der kan finde ud af, og Gribskov er bestemt ikke et eksempel på efterfølgelse

Mails og møder
Hun opdagede for nogle år siden, at der var et problem og har efterfølgende sendt både mails og holdt møder med kommunens ansatte om de mange mangler – alt sammen uden synderlig effekt, og derfor er hun nu begyndt at udnytte spørgetiden før byrådsmøderne i et forsøg på at holde politikerne og kommunen til ilden.

I går, tirsdag, var hun derfor igen at finde under spørgetiden.

I 2022 blev vi lovet, at det hele ville være på plads i efteråret 2022, hvilket det jo så stadig ikke er her i 2024”, forklarede hun blandt andet fra podiet i byrådssalen.

Efterfølgende takkede borgmesteren for hendes ihærdige arbejde med at få kommunen til at oppe sig.

“Jeg ved, du arbejder ihærdigt på det for at løse mange af de problemer og hjælper til med det. Jeg står faktisk med en rapport på 50 sider, som du har været involveret i og gjort et kæmpe stykke arbejde for. Det vil jeg gerne kvittere for”, svarede borgmester Bent Hansen (V), dog uden at komme ind på, hvorfor han endnu ikke, to år efterfølgende, har fået styr på sagerne.

Et gammelt valgløfte
For det er bestemt ikke en ny problemstilling for borgmesteren. Han gik blandt andet til valg på et løfte om at få styr på netop sagsbehandlingstiderne. Det oplyste han til det hedengange TV2 Lorry tilbage i maj 2022.

Det løfte er nu snart to år gammelt.

Tavs borgmester
Vi sendte borgmesteren en mail 9. april og bad ham forholde sig til sit gamle valgløfte, men vi har endnu intet svar modtaget. Vi ville ellers gerne vide, hvorfor borgmesteren efter mere end to års virke endnu ikke har fået styr på sagerne.

Og det er ikke fordi han mangler hjælp. I et forsøg på at hjælpe borgmesteren har Karina udfærdiget et næsten 50 sider langt pdf-dokument, hvori hun oplister de mange mangler på kommunens hjemmeside.

Dokumentet kan du læse ved at klikke her: Oversigt over fejl og mangler, sagsbehandlingstider. https://www.netavisen.nu/wp-content/...ngstider-1.pdf

Opdateret af Karina Mai Dideriksen til Gribskov Kommune 10.03. 2024

Tavse byrødder
I spørgetiden tirsdag beskrev Karina Dideriksen endnu engang problemets omfang over for borgmesteren og resten af byrødderne, der endnu engang lyttede tålmodigt på hendes spørgsmål uden at tage hånd om problemet.

Det undrer, at byrådets 23 medlemmer ikke agerer på, at jeg bliver ved med at komme og sige, at det ikke er i orden”, understreger hun til avisen.

Hun havde sågar i marts et personligt møde med repræsentanter fra kommunen. Det er hun efterhånden vant til.

I de to år der er gået er der afholdt fire møder i kommunen angående retsikkerhedsloven § 3 stk. 2. omhandlende svarfrister. Der er afleveret USB med materiale tre gange. På sidste møde i år, gjorde vi blandt andet opmærksom på, at der mangler fem af de 18 lovgivninger på siden, plus en del flere ting”, forklarer hun.

Opdagede mangler efter sygdom
Hun startede med at gå op i kommunens mangler på sagsbehandlingstider efter hun selv blev syg og fik brug for kommunens hjælp.

Jeg har selv været i systemet efter at være blevet syg og her opdagede jeg, at der manglede en masse ting, blandt andet kunne man ikke se, hvor længe man som borger skulle vente, før der kommer svar fra kommunen, så der startede det”, forklarer Karina til netavisen.

Det var godt to år siden, og i de mellemliggende år er det ikke blevet meget bedre.

“Så kom vi til møde med Bent Hansen, der jo har som valgløfte at få styr på sagsbehandlingstiderne. Han var da også lydhør”, forklarer hun.

Han lovede at bringe sagen videre, så jeg satte mig bagefter ned og lavede en lang liste over mangler”, svarer hun.

Borgmester: En løbende proces
Og det er den liste, som hun gennem to år har revideret jævnligt, som borgmesteren nu roser. Som svar til Karina under spørgetiden svarede han blandt andet:

Det er en løbende arbejdsproces, og den opgave ligger i administrationen. Jeg har også en forventning om, at den bliver løst konkret i de enkelte centre”, kommenterede han.

Mangler og fejl skal gerne undersøges, og vi retter selvfølgelig hvis der er mangler. Jeg siger bevidst at vi undersøger, for vi ved af erfaring, at ikke alle input vi modtager er helt korrekte”, lød det efterfølgende og borgmesteren sluttede med at bede Karina sende fremtidige mangler og fejl på skrift.

Du kan høre borgmesterens svar her. Spørgetiden finder sted som det første, før selve gennemgangen af dagsordenen:
https://gribskov.kommune-tv.dk/watch/8566

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 19-06-2024, 09:09   #884
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Vi nærmere os afslutningen på denne tråd

Ankestyrelsens "Skåltaler"

https://www.k10.dk/showpost.php?p=375563&postcount=85

Ankestyrelsen med Tilsynet 2017

https://www.altinget.dk/embedsvaerk/...r-verdensfjern

Ingeborg Gade: Ankestyrelsen må ikke blive for verdensfjern

INTERVIEW: Ankestyrelsen skal turde møde omverdenen, tale med kritikere og tænke kvalitet som mere end rigtige afgørelser. Det er nogle af fokuspunkterne for styrelsens nye direktør, Ingeborg Gade.

“Det er rigtig vigtigt for mig, at vi som styrelse ikke bliver for verdensfjerne og berøringsangste. Vi skal turde møde og snakke med folk, også selvom de er lidt sure på os, som de jo nogle gange er,” uddyber Ingeborg Gade, der torsdag er helt præcist 50 år gammel, til Altinget.

Ingen korslagte arme
Ankestyrelsen er den øverste administrative klageinstans på blandt andet social- og beskæftigelsesområdet og afgør klager om alt lige fra tvangsanbringelser af børn til erstatninger for arbejdsskader.

I Ingeborg Gades optik er Ankestyrelsen sat i verden for at sikre borgernes retssikkerhed. Og hun ser to hovedmetoder til at løfte den opgave. Det er ved at træffe rigtige afgørelser og ved at vejlede kommuner og andre førsteinstanser, så de også træffer rigtige afgørelser.

“Jeg vil gerne arbejde for, at vi ikke bare bliver set som nogle, der slår kommunerne oven i hovedet, når de laver fejl, og så ellers bare lægger armene over kors. Det mener jeg heller ikke, styrelsen gør, men jeg vil gerne være endnu mere tydelig omkring, at vi også har en opgave med at vejlede kommunerne,” siger hun.

I det hele taget har Ingeborg Gade det med at være tydelig, og det ser hun også som en af de vigtige opgaver som øverste chef for styrelsens cirka 600 ansatte.


Ankestyrelsen 2o23

https://ast.dk/nyheder/nyheder/nyhed...-retssikkerhed

50 års jubilæum: Ankestyrelsen skal sikre borgernes retssikkerhed

Ankestyrelsen har lige fejret sit 50 års jubilæum. Det er en stor dag for en styrelse, men det er også en stor dag for retssikkerheden.
Af Ingeborg Gade, direktør i Ankestyrelsen


Ankestyrelsens opgave er at styrke retssikkerheden på det samlede velfærdsområde. Det var formålet med etableringen af Ankestyrelsen i 1973, og det er formålet i dag. Det har ikke ændret sig i de sidste 50 år.

Kommissionen fastslog blandt andet, at det er en væsentlig forudsætning for socialt arbejde, at befolkningen har tillid til de sociale myndigheder. Og at ankesystemet derfor må være opbygget, så det medvirker til at fremme tilliden.

Derefter fastslog Kommissionen, at en hovedbetingelse for at ankesystemet kan få denne virkning er, at der faktisk skabesretsbeskyttelse, men også at befolkningen opfatter systemet som retsbeskyttende”.


Systemet skal være så enkelt, at borgeren kan finde ud af det, og klageinstansen skal være så uafhængig og sagkyndig, at borgeren føler sikkerhed for, at der sker en reel prøvelse af, om borgeren har fået den hjælp, lovgivningen tilsiger.

Med socialreformen, der trådte i kraft på dagen for Ankestyrelsens 25 års jubilæum i 1998, indskrænkedes klageadgangen til Ankestyrelsen, så der alene var fri klageadgang til Ankestyrelsen i arbejdsskadesager. Alle andre sagstyper på det sociale område kunne Ankestyrelsen kun behandle, hvis de rejste spørgsmål var af generel eller principiel karakter.

Selv om det ikke er sket på selve jubilæumsdagen, så har Ankestyrelsen igen fået en ny og vigtig opgave – nemlig tilsynet med kommuner og regioner, som blev placeret i Ankestyrelsen pr. 1. april 2017. Med Tilsynet har vi mulighed for at følge op på vores afgørelser i de konkrete klagesager og sikre, at de bliver efterlevet af kommunerne.

Det gør vi via den såkaldte fogedfunktion ( = sanktioneret = dagbøder hvis ikke love og. Tilsynet krav ikke bliver honoreret og her kan vi oplyse at Tilsynet ikke mere har gjort brug af deres sanktioneret siden 2013 og frem til nu, i skrivende stund og ledelsen vil ikke svare på om de manglende sanktioner er, med eller uden, ledelsens kendskab).

Og det gør faktisk en forskel, når tilsynet beder kommunalbestyrelsen i en kommune om at redegøre for, hvorfor kommunen ikke efterlever reglerne på et givent område. Og ikke mindst hvordan man har tænkt sig at sikre, at reglerne efterleves fremadrettet.

Med tilsynet ombord har vi fået nogle ekstra muskler til gavn for retssikkerheden for alle borgere. For med tilsynet kan vi nemlig også reagere på generelle ulovligheder i kommunerne som vi bliver opmærksomme på via konkrete klagesager eller i pressen. Det gavner også de borgere, der ikke klager, at kommunerne retter ind og træffer afgørelser i overensstemmelse med reglerne.


Efter vores klager over 98 kommunalbestyrelser ikke overholder RSL § 3 stk.2 udsender Ankestyrelsen 33 sider til 98 kommunalbestyrelser hvor de tillader at fastsættelse af frister efter § 3 stk.2 kan kommunalbestyrelsen overlade fastsættelse af en kommunens serviceniveau til ansatte i Forvaltningerne.

LÆS og FORSTÅ alvoren i disse 33 sider fra Ankestyrelsen:
https://ast.dk/tilsynet/udtalelser/u...et_00KOc2C.pdf

Hilsen Peter

BEMÆRK venligst

Da vi på k10 og #enmillionstemmer indklagede samtlige 98 kommunalbestyrelser for Ankestyrelsen havde vi 500.000 klik på tråden.

Så eksploderede interessen for RSL § 3 stk.2 hvor Ankestyrelsen udsendte 33 sider med hvordan de mente loven skulle fortolkes.

Frem til nu har der været 500.000 ekstra klik så vi om lidt er oppe på 1.000.000 klik, hvor vi formoder at det er professionelle i styrelser, KL der er inde og checke tråden om RSL § 3 stk.2


k10 og #enmillionstemmer er uopfordret inviteret ind til Rigsrevisionen for en drøftelse af hvad ved vi ikke endnu, men alle bliver informeret videre.

Sidst redigeret af phhmw; 19-06-2024 kl. 09:37.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 26-06-2024, 21:23   #885
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Et øjebliks billede af vores 26 år gamle kamp om retssikkerhed

Skrevet og tænkt af Elizabeth Christensen #enmillionstemmer

Konspirationer til eftertanke .....

Er konstruktionen i AST hensigtsmæssig?

Her er deres egen tegning af sagsgange.

Mens en sag langvarigt er i AST, kan borger lide retstab, miste job og hus.

Rigsrevisionen har gennem 22 år kritiseret, at ministeriet ikke sørger for, at sagsbehandlingstiden er max. 13 uger, som aftalt.
Bemærk: Retssikkerhedsloven gælder ikke for AST.

Hvor finder man offentliggjort på hjemmesiden, hvad deres procedurer er for klager over medarbejdere?

Kommunestyrelsesloven § 48 a
https://danskelove.dk/kommunestyrelsesloven/48a AST beslutter selv, om der er tilstrækkelig anledning til at rejse en Tilsynssag.

Hvor store beføjelser har Folketinget givet AST?
Kan AST se bort fra retssikkerhedsloven inden for egne mure?

Hvordan ved man, om Tilsynet rejser de rigtige sager? Det gør man ved at føre Tilsyn med AST fra Indenrigsministeriet.

Hvem hjælper AST med at fastsætte resultatmål for antallet af Tilsynssager og fokus?
Indenrigsministeriets departement.

Hvem bestemmer, hvor stort presset skal være med kommunerne om Tilsynssager?

Står der i økonomiaftalen mellem regeringen og KL for kommunerne i 2025, at antallet af Tilsynssager med kommunerne skal reduceres med 30%?

Gælder Folketingets beslutning om, at borgerne skal kende sagsbehandlingsfristen før en ansøgning indgives, pga. RSL § 3, stk. 2, i 26 år?
Hvis borger klager til Tilsynet, er det da alvorligt nok for Tilsynet at tage sagen op?
Ved afslag, hvor er borgers retssikkerhed?

Hvem holder øje med, om ledelsen i AST påføre borgere retstab?

Får ledelsen i AST bonus, når de fastsatte resultatmål aftalt med Indenrigsministeriets departementet opnås?

Hvad gør man, hvis ledelsen er inhabil?

Gælder straffelovens kapitel 16 i AST?
https://www.elov.dk/straffeloven/kapitel/16/

Har Folketinget givet Ankestyrelsens Tilsyn (for) vide beføjelser (som Folketingets Ombudsmand netop skrev til os den 31. maj 2024)?

Hvad står i grundlovens § 3? https://www.elov.dk/grundloven/paragraf/3/
https://www.ft.dk/da/leksikon/Magtens-tredeling

Magtens tredeling
En betegnelse for princippet om den lovgivende magt, den udøvende magt og den dømmende magt. Magtdelingen skal forhindre magtmisbrug.

Det er bestemt i grundlovens § 3, at magten skal deles i tre:

den lovgivende magt (Folketinget og regeringen i forening)
den udøvende magt (regeringen)
den dømmende magt (domstolene).

Er der tale om et fælles ansvar i Folketinget, Socialministeren eller Indenrigsministeren?Hilsen Peter

Bilag.

https://www.facebook.com/photo/?fbid...98726730393455

Når det er en labyrint at finde ud af, om en kommune overholder lovgivningen med sagsbehandlingsfrister på det sociale område.

Ved en lille stikprøvekontrol af udvalgte kommuners oversigter med sagsbehandlingsfrister, viser det sig - at ud over at mange fortsat ½ år efter Barnets Lov trådte i kraft mangler sagsbehandlingsfrister, at mange oversigter er mangelfulde, da de er begrænset til kun at være for ansøgninger.

Vi er i besiddelse af en skrivelse fra Ankestyrelsen om en konkret sag, hvor der står:

"På kommunens hjemmeside fremgår, at sagsbehandlingstiden gælder for nyansøgninger, fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgningen. Kommunen har ikke offentliggjort sagsbehandlingstiden for hjemviste sager.

Vi skal præcisere, at kommunen efter retsikkerhedsloven § 3 a, skal have offentliggjorte frister også for hjemviste sager fra Ankestyrelsen. Vi skal derfor henlede kommunens opmærksomhed på denne bestemmelse. Kommunen kan således ikke begrænse den offentliggjorte sagsbehandlingstid alene til nyansøgninger.
"

Når Ankestyrelsen i den generelle udtalelse om sagsbehandlingsfrister skriver på side 27, at de ikke (i Tilsynet) har kompetence til at påse god forvaltningsskik, må vi overveje at klage til Ombudsmanden, når vi har fundet frem til, hvilke af vores 98 kommunalbestyrelser og kommuner, der kun har offentliggjort frister for serviceloven og barnets lov for nye ansøgninger.....
— {icon}søgte efter noget at lave sammen med Peter Hansen.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 28-06-2024, 21:33   #886
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Møde med Rigsrevisionen vs Ankestyrelsens Tilsyn

På vegne af k10 og #enmillionstemmer har vi tilsendt Rigsrevisionen vores 26 år gamle dokumentation for 98 kommuners manglende overholdelse af Retssikkerhedslovens § 3 stk.2.

Herefter blev vi telefonisk kontaktet af Rigsrevisionen til en verbal drøftelse af problemstillingen den 28.juni 2024.

Vi ankom og blev vel modtaget af 3 dygtige medarbejdere.

Der oplyses, at mødet er vores, og Rigsrevisionen ønsker vores verbale forklaring på problemstillingen.

Omgående tilkendegav lederen, at vi godt måtte optage mødet til personligt brug, da Peter phhmw er hørehæmmet og bruger delvis mundaflæsning..

Vi afgav vores verbale version, med dokumentation af problemstillingen.

Rigsrevisionen var vel forberedte og havde læst alt, hvad vi havde tilsendt dem.

Flere gange reagerede alle 3 medarbejdere på de samme oplysninger, der blev nedskrevet.

Tydeligvis oplyste vi Rigsrevisionen områder, hændelser, som de ikke havde viden om.

Vi er tilfredse med forløbet.

Vi gik efter 1 times udspørgen, med en følelse af gensidig respekt.

Naturligvis kunne leder ikke garanterer at Rigsrevisionen omgående ville iværksætte en undersøgelse, men med den viden de modtog fra os, kan det blive vanskeligt bare at lukke sagen, efter vores mening.

Folketingets Socialudvalg har via Statsrevisorerne netop bedt om en evaluering af Ankestyrelsens Tilsyn.

https://www.ft.dk/samling/20231/almd...29/2879386.pdf

Statsrevisorerne Folketinget, Christiansborg 1240 København K

Kære Mette Abildgaard

Der er flere eksempler på ulovlig administration i de danske kommuner.

Der er alt for lange sagsbehandlingstider, og borgerne må ofte vente længe på at få bevilget den hjælp, som de har krav på. Derudover bliver der truffet mange forkerte afgørelser, som senere bliver underkendt af Ankestyrelsen.

Danmarkskortet med kommunale sammenligninger viser andelen af realitetsbehandlede klagesager i Ankestyrelsen, som ændres, ophæves eller hjemvises. Omgørelsesprocenten for voksenhandicapområdet var på 38,9 pct. i 2022, mens omgørelsesprocenten for børnehandicapområdet i 2022 var på 48,8 pct.

Socialudvalget er interesseret i, at det undersøges nærmere, om Ankestyrelsen sanktionerer og fører tilsyn med de kommuner, der har begået lovbrud. Socialudvalget vil derfor gerne anmode Statsrevisorerne om at bede Rigsrevisionen om at gennemføre en undersøgelse af Ankestyrelsens tilsyn og anvendelse af de sanktionsmuligheder, de er tillagt i lovgivningen, når de fører tilsyn med, at kommuner og regioner overholder den lovgivning, der gælder for offentlige myndigheder.

Socialudvalget vil i den forbindelse anmode om, at undersøgelsen særligt fokuserer på, hvordan Ankestyrelsen tilrettelægger og udfører sit tilsyn med kommunerne og regionerne, og om Ankestyrelsen udnytter de reaktionsmuligheder, som er givet i lovgivningen med særlig fokus på socialområdet.

I et bidrag til svar på SOU alm. del spm. 83 (folketingsåret 2022-23) den 23. februar 2023 har Ankestyrelsen lavet en opgørelse over, hvor mange

6. juni 2024
J.nr.: 24-000635-1
Folketinget
Christiansborg 1240 København K 3337 5500
[email protected]
www.ft.dk

Side 1 | 2
Socialudvalget 2023-24 SOU Alm.del - Bilag 229 Offentligt
tilsynssager der hvert år fra 2018 til 2022 har været behandlet i tilsynet, samt en opgørelse over sagernes udfald.

Det er dog ikke muligt at fastslå, hvilke typer sager og lovbrud, der har været tale om, herunder at vurdere sagernes karakter ud fra den anførte sanktion.

Det er således udvalgets ønske, at Rigsrevisionen undersøger de sager, der har været rejst i perioden 2017 og frem til 2024 på socialområdet.

Der henvises til § 2, stk. 7, i lov om statsrevisorerne og folketingsbeslutning om Statsrevisorernes valg og virksomheds bestemmelse om folketingsudvalgs bistand til fremskaffelse af revisionsmæssige oplysninger.

Socialudvalget står naturligvis til rådighed for en eventuel yderligere specificering af, hvad der ønskes undersøgt.

Med venlig hilsen

Nanna W. Gotfredsen
Formand for Socialudvalget


Vi er tilfredse med mødet og afventer sommerferiens afslutning og mulige løsninger på disse 26 års, til tider bevidste ulovligheder.

Alt i alt et professionelt imødekommende møde, som fordrer stor respekt til Rigsrevisionens adfærd.

På vegne af #enmillionstemmer og k10


Elizabeth Christensen & Peter Hansen
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 30-06-2024, 10:16   #887
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
STATUS: Brev til Indenrigsministeren

Kære Indenrigs- og Sundhedsminister Sophie Løhde

c.c.
Offentliggørelse samt andre interessenterVEDR: Henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet som led i det kommunale og regionale tilsyn

Indenrigsministeren forventer vi tager ansvar for borgernes retssikkerhed, som Folketinget har givet folket med virkning fra 1. juli 1998 – retssikkerhedsloven.

Vi finder det yderst alvorligt og et landsdækkende problem, som Indenrigsministeren bedes tage stilling til iht. denne klage, og

- fører tilsyn med Ankestyrelsens Tilsyn

- som ikke fører tilsyn med, om kommunalbestyrelserne har fastsat sagsbehandlingsfrister på det sociale område, trods

- Folketingets garantiforskrift i retssikkerhedsloven § 3, stk. 2

- kommunalbestyrelsernes reaktionspligt SOU, Alm.del - 2017-18 - Endeligt svar på spørgsmål 94: Spm. om hvilket ansvar og hvilken pligt har en borgmester og en kommunalbestyrelse – herunder det pågældende udvalg – til at reagere, når de bliver orienteret om lovovertrædelser i en forvaltning, til økonomi- og indenrigsministeren (ft.dk)

Det er et problem, der har pågået i 26 år i kommunerne, siden retssikkerhedsloven trådte i kraft for 26 år siden.

Ingen af vores 98 kommunalbestyrelser overholder lovbestemmelsen, som er en garantiforskrift; der skal fastsættes sagsbehandlingsfrister på det sociale område, herunder beskæftigelsesområdet iht. retssikkerhedsloven § 3, stk. 2 inden for alle områder, hvor borger kan ansøge om hjælp.

Vi kan dokumentere, at alt og alle ikke fører tilsyn. Kommunalbestyrelserne overlader i større og større grad til forvaltningerne, at fastsætte sagsbehandlingsfrister og offentliggøre disse på hjemmesiden. Men der er ikke opfølgning og kontrol med, om alle og nye frister fastsættes, og der holdes ikke øje med om de lokalpolitiske frister overholdes i praksis af kommunerne.

Når de til stadighed mangler, kan borgerne ikke orientere sig, før en ansøgning indgives.

Ankestyrelsens Tilsyn har den 15. december 2023 udgivet en 33 siders lang generel Tilsynsudtalelse om kommunernes offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område om reglerne og Tilsynets fortolkning af lovbestemmelsen. https://ast.dk/tilsynet/udtalelser/u...et_00KOc2C.pdf

Udtalelsen blev sendt til alle 98 kommunalbestyrelser, KL med kopi til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Social-, Bolig- og Ældreministeriet, samt ut. på vegne folkebevægelsen #enmillionstemmer.

Den 18. december 2023 fik 15 kommunalbestyrelser et ”høringsbrev om mulig Tilsynssag”, sidenhen er oprettet 2 mere, da Tilsynet ikke havde været opmærksom på det, vi havde sendt ind om forpligtende samarbejde mellem 2 kommuner (siden kommunalreformen i 2007).

83 kommunalbestyrelser gik fri af et høringsbrev om mulig Tilsynssag, selvom de ikke overholdt eller endnu overholder lovbestemmelsen.
Det er under al kritik.

Yderligere har Tilsynet med den generelle skrivelse afskåret borgerne og andre fra at klage over lovbrud vedr. lovbestemmelsen, herunder Ombudsmanden da man skal klage inden for 1 år fra Ankestyrelsens tilsyn traf afgørelse om indberetningen.

Vi indklagede igen 80 kommunalbestyrelser for Tilsynet (se oversigt vedlagt), men blev afvist, da der ligger en plan for 2. halvår 2024 fra Tilsynet om stikprøvekontrol.

En enkelt kommunalbestyrelses sag (Gribskov) har vi haft omkring Folketingets Ombudsmand, da det handlede om en tidligere klage oprindeligt indgivet til Tilsynet juli 2019.

31. maj 2024 afslog Ombudsmanden at gå ind i sagen, begrundet med, at Folketinget har givet Ankestyrelsen vide rammer for tilrettelæggelsen af Tilsynet.

Ydermere klagede vi i april 2024 over 54 kommuners manglende overholdelse af de lovpligtige sagsbehandlingsfrister på børneområdet, samt de lokalpolitisk fastsatte frister som heller ikke bliver overholdt i kommunerne, jf. artikel fra DR og en rundspørge, de havde foretaget hos alle kommuner. https://www.dr.dk/nyheder/indland/fa...mmuner-kaemper

Den sidste del er netop blevet afvist af Tilsynet.

Vi ser frem til at modtage ministerens svar på vores henvendelse.


Med venlig hilsen

På vegne folkebevægelsen #enmillionstemmer & k10

Peter Hansen
og
Elizabeth Christensen


Bilag:

80 kommunalbestyrelser indberettes 260224 til Tilsynet for manglende frister iht. RSL § 3 stk 2.pdf https://onedrive.live.com/?authkey=%...aredby&o=OneUp

80 kommunalbestyrelser overholder ikke loven 26022024 (uden Gribskov og 17 med mulig tilsynssag).pdf https://onedrive.live.com/?authkey=%...aredby&o=OneUp

Tilsynet 130324 afvisning 80 kommuner 23-111702-48.pdf
https://onedrive.live.com/?authkey=%...aredby&o=OneUp

Folketingets Ombudsmand 31052024 (Gribskov).pdf
https://onedrive.live.com/?authkey=%...aredby&o=OneUp

Tilsynet 250624 afviser - DR 54 kommuner bryder lovfrister og sagsbeh frister 23-111702-60.pdf https://onedrive.live.com/?authkey=%...aredby&o=OneUp

Tilsynet kommuner og j.nr. RSL § 3 stk 2 - enmillionstemmer.pdf
https://onedrive.live.com/?authkey=%...aredby&o=OneUp
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 30-06-2024, 16:37   #888
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
1.000.000 klik på tråden er nået.

Hvilket tyder på en vis interesse for problemstillingen.

500.000 klik siden den 5.dec 2023 som beviser for os, at jurister og godtfolk i styrelser, ministerier, KL, regeringen har været inde og studerer samtlige indlæg for at læse om vores dokumentation er korrekte.

Det er de desværre.

Vi fortsætter kampen for at få samtlige 98 kommuner, læs kommunalbestyrelser til at overholde Folketingets vedtagne Retssikkerhedslov § 3 stk.2

På vegne af #enmillionstemmer og k10
Elizabeth & Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 09-07-2024, 15:22   #889
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Brev til de 2 direktører Ankestyrelsen & Tilsynet

Til
Tilsynet under Ankestyrelsen

J.nr. 23-111702

Att:
Direktør Ingeborg Gade og Vicedirektør Jakob Hess
samt hovedmail til sagsbehandler i sagen, Linda Søndergaard Christensen

c.c.
Offentliggørelse


Sagsbehandlingsfrister iht. retssikkerhedsloven § 3, stk. 2 - 98 kommunalbestyrelser

Bilag til sagsbehandlingen i Tilsynet.

Vi vedhæfter et dokument med 5 udvalgte ansøgnings§§ link: 5 paragraffer med store mangler i 98 kommuner.pdf., som beviser, at ingen kommunalbestyrelser (fortsat) har rettet helt op på oversigterne med sagsbehandlingsfrister.

Vores reviderede oversigt med sagsbehandlingsfrister vedhæftes, link: Forslag til sagsbehandlingsfrister på sagsområder iht RSL 3 stk 2 30062024.pdf.
Denne håber vi vil blive brugt til arbejdet med stikprøvekontroller af kommunernes hjemmesider her i 2. halvår 2024.

Alle 98 kommuner ved udmærket, at I ikke anvender de sanktionsmuligheder, værktøjer som er tildelt af Folketinget.
Ingen kommunalbestyrelser er nogensinde truet med tvangsbøder, eller har modtaget bøder for bevidst at bryde lovbestemmelsen gennem 26 år (17 år).

Fristerne bliver ikke fastsat, eller forsvinder langt ind i undermenuer på hjemmesiderne, hvor man skal klikke adskillige gange - og det rigtige sted, for at finde sagsbehandlingsfristen, hvilket strider mod RSL § 3 a.

33 siders udtalelse fra Tilsynet er udsendt 15. december 2023 til 98 kommunalbestyrelser og KL med kopi til Indenrigsministeriet og Socialministeriet.

Vi kan have vores tvivl, om udtalelsen er blevet læst af kommunalbestyrelserne eller administrationen i kommunerne, når der fortsat kan være så mange fejl, mangler og forståelse af, hvad RSL § 3, stk. 2 betyder for borgerne, og i særdeleshed vores retssikkerhed.

34 kommunalbestyrelser har enten ikke fastsat eller har afskaffet en frist for serviceloven § 102 Tilbud af behandlingsmæssig karakter
72 mangler frist for reparation af særlig indretning af handicapbil, serviceloven § 114
72 mangler frist for henvisning af borger (voksenområdet) til udredning hos VISO, serviceloven § 13
83 har ikke frister for både § 85, stk. 1 og § 85, stk. 6 i barnets lov hjemmetræning
81 har ikke frist for henvisning til udredning hos VISO (børn), barnets lov § 165

Ifølge lovforarbejderne og som Tilsynet har beskrevet (vores fremhævning med fed): :

· At det ikke er et krav efter retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, at den enkelte kommune skal offentliggøre en frist for sagsbehandlingen for hver enkelt lovbestemmelse. Der er dermed ikke noget til hinder for, at kommunen vælger at offentliggøre frister for sagsbehandlingen, som dækker flere lovbestemmelser eller sagsområder. Det afgørende er, at borgeren kan orientere sig om den forventede sagsbehandlingstid i forhold til sin ansøgning om hjælp.

Tilsynet begyndte den 10. februar 2022 (j.nr. 20-51657) at formulere sig således i høringsbreve om mulig Tilsynssager om sagsbehandlingsfrister:

· Hvordan sikrer byrådet, at der er fastsat og offentliggjort sagsbehandlingsfrister på alle de relevante ansøgningsparagraffer i overensstemmelse med retssikkerhedsloven § 3, stk. 2?

Der blev sendt flere høringsbreve i slutningen af 2022 med samme formulering.

Ved den generelle udtalelse gik man så tilbage til "sagsområder", til stor skade for borgernes retssikkerhed, og kommunernes uændrede ageren.
Flere kommuner nægter at fastsætte frister på §§-niveau, styk-niveau eller når en frist skal have flere "pinde".

Eksempler:

Støtte til bil, serviceloven § 114, sætte en kort (få dage) frist for reparation af særlig indretning trods et brev til alle amter og amtskommuner 8. september 2005 fra socialminister Eva Kjer Hansen.

Hjemmetræning, barnets lov § 85, hvor stk. 1 handler om godkendelse herunder børnefaglig undersøgelse § 20. Oprindelig lovgivning trådte i kraft den 1. oktober 2008.
Mange kommuner har kun 1 frist på ofte 6 måneder eller mere.
Der skal også være stk. 6 med en kort frist på gerne 2 uger max. 1 måned, fordi:

Må sagsbehandlingsfristen være så lang, at hjemmetræningen de facto ikke kan lade sig gøre, eftersom barnet typisk minimum hver 6. måned får nye mål at træne efter?

Hvis så sagsbehandlingen tager 6 måneder, kan barnet ikke træne i perioden, der kan ikke føres tilsyn hver 6. måned, da der jo ikke er blevet trænet, fordi der ikke er træningsredskaber bevilget.

Ankestyrelsen har lavet konkrete afgørelser (ikke offentliggjort) om, at kommunerne ikke kan benytte de lange frister, når hjemmetræning er igangværende.
Kontakt foreningen Hjernebarnet.dk ved yderligere spørgsmål til hjemmetræning og kommunernes frister og sagshåndtering.

God forvaltningsskik

Tilsynet oplyser i den generelle udtalelse, at I ikke har kompetence til at påse god forvaltningsskik ift. om kommunerne bør skrive på hjemmesiden, at fristerne gælder for sager hjemvist fra Ankestyrelsen til fornyet behandling.

Vi har for nylig set et konkret brev, hvor Ankestyrelsen oplyser en kommune, at det på hjemmesiden fremgår, at fristerne gælder for ansøgninger.
Ankestyrelsen gør kommunen opmærksom på RSL § 3 a, at kommunen ikke kan begrænse sagsbehandlingsfristerne til kun at gælde for ansøgninger.

Når Tilsynet laver stikprøvekontroller af kommunernes hjemmesider, vil I finde rigtig mange kommuner, der netop begår denne "fejl".

Vi vil derfor spørge, om Tilsynet herefter mener, at #enmillionstemmer skal kontakte Folketingets Ombudsmand for en vurdering af, om kommunerne ved denne fejl overholder god forvaltningsskik?


Med venlig hilsen

På vegne folkebevægelsen #enmillionstemmer

Peter Hansen og Elizabeth Christensen


Links til kommunernes hjemmesider med sagsbehandlingsfrister:

Albertslund 23-575
https://albertslund.dk/om-kommunen/sagsfrister

Allerød 23-577
https://alleroed.dk/kommunen/sagsbeh...EhvdZ7a7b4URrA
https://alleroed.dk/kommunen/sagsbeh...gelsesomraadet
https://www.assens.dk/om-os/sagsbeha...ndlingsfrister

Assens 23-382
Sagsbehandlingsfrister (assens.dk)

Ballerup 23-579
Sagsbehandlingstider (ballerup.dk)

Billund 23-580
https://www.billund.dk/om-kommunen/s...andlingstider/

Bornholms 23-584
https://brk.dk/Om-Kommunen/Sagsbehan...ehandling.aspx

Brøndby 23-586
https://www.brondby.dk/om-kommunen/a...dlingsfrister/

Brønderslev 23-390
https://www.bronderslev.dk/om-kommun...ndlingsfrister

Dragør 23-589
https://www.dragoer.dk/om-kommunen/t...ociale-omraade

Egedal 23-592
Sagsbehandling, frist og klagemuligheder (egedalkommune.dk)

Esbjerg 23-594
Sagsbehandlingsfrister og svartider (esbjerg.dk)

Fanø 24-14548 (23-601)
Svarfrister (fanoe.dk)

Favrskov 23-634
Frister for sagsbehandling | Favrskov.dk fastsat 24. november 2020

Faxe 23-636
Serviceniveauer og kvalitetsstandarder | faxekommune.dk

Fredensborg 23-637
Sagsbehandlingsfrister (fredensborg.dk)

Fredericia 23-641
Sagsbehandlingstider | fredericia.dk

Frederiksberg 23-644
Svarfrister (frederiksberg.dk)

Frederikshavn 23-646
Sagsbehandlingsfrister (frederikshavn.dk)

Frederikssund 23-647
Sagsbehandlingsfrister - Frederikssund Kommune

Furesø 23-648
Tider for sagsbehandling | Furesø Kommune (furesoe.dk)

Faaborg-Midtfyn 23-652
Sagsbehandlingsfrister (fmk.dk)

Gentofte 23-654
Sagsbehandlingsfrister - Gentofte Kommune
Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet - Gentofte Kommune
Sagsbehandlingsfrister på social- og handicapområdet - Gentofte Kommune
Sagsbehandlingsfrister - hvor længe må vi være om at behandle din sag? - Gentofte Kommune Ældre og sundhed, handicapbil § 114 under "Andet"
<image.png>
Er fristen tydelig og let at finde som forarbejderne til RSL § 3 a foreskriver?
Sagsbehandlingsfrister for sager om børn og unge med særlige behov - Gentofte Kommune
Kvalitet og service på ældre- og sundhedsområdet - Gentofte Kommune
Sagsbehandlingsfrister - hvor længe må vi være om at behandle din sag? - Gentofte Kommune
Kvalitet og serviceniveau - Gentofte Kommune
Børn med særlige behov 3-5 år - Gentofte Kommune
Børn med særlige behov 0-2 år - Gentofte Kommune

Gladsaxe 23-657
Sagsbehandlingstider (gladsaxe.dk)
Serviceloven § 102 frist Psykiatri- og Handicapudvalget 1. november 2023
punkt 3 Kvalitetsstandarder for voksne med særlige behov 2024 https://dagsordener.gladsaxe.dk/vis?...6-2ea0f4b54969

”Tiltrådt.
Sagsfremstilling
Resumé
Social- og Sundhedsforvaltningen reviderer kvalitetsstandarderne for voksne med særlige behov hvert år. I denne sag fremlægges forslag til kvalitetsstandarder for 2024. Kvalitetsstandarderne er gældende for borgere som er fyldt 18 år og tager udgangspunkt i Lov om social service, afsnit V. Som konsekvens af Byrådets beslutning om regelforenkling (Byrådet 23.11.2022, punkt 14) er det besluttet at gennemføre en mindre omfattende revisionsproces end de foregående år (Psykiatri- og Handicapudvalget 02.05.2023, punkt 1).

På baggrund af revisionsprocessen foreslår forvaltningen to ændringer i kvalitetsstandarderne for voksne med særlige behov:

At servicelovens § 102 udgår samt at sagsbehandlingsfristerne for en række ydelser tilpasses en mere realistisk varighed. Ændringerne tager udgangspunkt i en principafgørelse fra Ankestyrelsen samt i arbejdet med regelforenkling og nedbringelse af unødig administration. Desuden er arbejdsgangen for bevillinger for borgere over 65 år blevet ændret, så sagsbehandlingen ikke længere foregår i Visitationen i Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen, men i stedet er samlet i Handicaprådgivningen.”

Glostrup 23-659
Sagsbehandlingstider | Glostrup Kommune

Greve 23-661
Sagsbehandlingstider | Greve Kommune

Gribskov 23-447
Sagsbehandlingstider og svarfrister | Gribskov.dk

<image.png>

Gribskov kommune har ikke forstået, at vores kritik går på, at der mangler en (meget kort) frist for træningsredskaber, kurser og hjælpemidler, § 85, stk. 6.
Hvor hjemmetræning er igangværende, barnet har udviklet sig og forældre skal kunne orientere sig på hjemmesiden om forventet sagsbehandlingsfrist for udskiftning af træningsredskaber.

De vil have konkrete familier, eksempler, hvor det er sket.
Det har dog intet at gøre med forudsigeligheden iht. RSL § 3, stk. 2 og RSL § 3 a.

Guldborgssund 23-664
Sagsbehandlingstider | Guldborgsund Kommune

Haderslev 23-665
Sagsbehandlingsfrister - Haderslev Kommune

Halsnæs 23-667
Sagsbehandlingstider, aktindsigt og klagevejledning (halsnaes.dk)

Hedensted 23-668
Svarfrister (hedensted.dk)

Helsingør 23-670
Sagsbehandlingsfrister på det sociale område | Helsingør Kommune (helsingor.dk)

Herlev 23-673
https://herlev.dk/om-kommunen/rettig...handlingstider

Herning 23-674
Frister for sagsbehandling (herning.dk)

Hillerød 23-456
https://www.hillerod.dk/nyheder-og-f...r-og-samtaler/

Hjørring 23-681
Sagsbehandlingsfrister | Hjørring Kommune (hjoerring.dk)

Holbæk 23-686
Sagsbehandlingstider | Holbæk Kommune (holbaek.dk)

Holstebro 23-688
Sagsbehandlingsfrister (holstebro.dk)

Horsens 23-467
Om Horsens Kommune

Hvidovre 23-697
Sagsbehandlingsfrister (hvidovre.dk)

Høje-Taastrup 23-702
Sagsbehandlingsfrister (htk.dk)

Hørsholm 23-704
Sagsbehandling og tidsfrister (horsholm.dk)

Ikast-Brande 23-705
Sagsbehandlingstider | Ikast-Brande Kommune Borgerservice, Jobcenteret og Ydelseskontoret
Psykiatri, handicap og misbrug | Ikast-Brande Kommune
Handicapkørsel | Ikast-Brande Kommune Sagsbehandlingstider for Ældrepolitikområdet SEL 83, 84, 83 a, 86, 119, 112, 114
Familierådgivning | Ikast-Brande Kommune

Ishøj 23-514
Kommunens sagsbehandling (ishoj.dk)

Jammerbugt 23-515
Sagsbehandlings- og klagefrister - Jammerbugt Kommune
Børn med handicap - Jammerbugt Kommune
Myndighedsafdelingen i Handicap og Psykiatri - Jammerbugt Kommune
Sundhed og forebyggelse - Jammerbugt Kommune herunder
Handicapafdelingen - Jammerbugt Kommune de enkelte ydelser
Hjælpemidler, ansøgning og vejledning (kolding.dk)
Støtte- og kontakt teamet - Jammerbugt Kommune

Kalundborg 23-706
Sagsbehandlingsfrister (kalundborg.dk) er som eksempel gennemgået ud fra vores oversigt med sagsbehandlingsfrister (alene barnets lov, serviceloven og dagtilbudsloven) dateret 30. juni 2024, på manglende overholdelse af lovbestemmelsen.

Vi er fortsat forundrede over, at Kalundborg kommunalbestyrelse gik fri af et høringsbrev om mulig tilsynssag den 18. december 2023.

<image.png>

1) God forvaltningsskik
Ankestyrelsen har i et konkret svarbrev til en borger (anden kommune skrevet), vores fremhævelser med fed:

"Vi kan hertil bemærke, at det af kommunens hjemmeside fremgår, at sagsbehandlingstiden inden for servicelovens § XX er Y måneder. Det fremgår også, at det gælder nyansøgninger, og at fristen gælder fra det tidspunkt, hvor kommunen modtager ansøgningen. Kommunen har ikke offentliggjort sagsbehandlingstiderne for hjemviste sager.

Vi skal præcisere, at kommunen efter retssikkerhedslovens § 3 a, skal have offentliggjorte frister også for hjemviste sager fra Ankestyrelsen. Vi skal derfor henlede kommunens opmærksomhed på denne bestemmelse. Kommunen kan således ikke begrænse den offentliggjorte sagsbehandlingstid alene til nyansøgninger."

<image.png>
Påstanden på hjemmesiden "fristerne bliver løbende ajourført", er ikke i overensstemmelse med praksis. Oversigten bliver sjældent opdateret, og den er til stadighed mangelfuld og ulovlig.

Lovgivninger og frister som skulle være fastsat fra loven trådte i kraft 1. juli 1998, senere brev fra departementet 09.2005, kommunalreformen 1.1.2007 og nye lovbestemmelser i serviceloven og børne§§ i barnets lov findes ikke.

Retssikkerhedsbekendtgørelsen synes ikke anvendt i oversigten med lovgivninger, der er p.t. 19.love omfattet.

Kalundborgs kommunalbestyrelse er oplyst flere gange, og administrationen fastholder, at oversigten er retvisende og i overensstemmelse med RSL § 3, stk. 2 og § 3 a.

Der er en lang række lovgivninger med bestemmelser, hvor borger kan ansøge, og som til stadighed ikke kan findes offentliggjort på hjemmesiden.
Derfor kan borger stadig ikke orientere sig om ventetiden på kommunens afgørelse før ansøgning indgives.

Rådgivning og vejledning generelt og hvor det fremgår specifikt af lovgivningerne
Barnets Lov - alle frister, §§ 35, 83, 84, 85, stk. 1 og stk. 6, 86, 87, 89, afgørelser efter serviceloven jf. barnets lov § 90, 114 & 116, 120 samt 165
Serviceloven §§ 13, 79, 80, 83, stk. 1, nr. 3, 84, 85 a, 86, 101 a, 102, 113 b, Reparation af særlig indretning handicapbil 114, 117 a samt 122
Dagtilbudsloven §§ 85 og 85 a
........
Kerteminde 23-709
Sagsbehandlingsfrister (kerteminde.dk)

Kolding 23-711
Sagsbehandlingstider (kolding.dk)
Transport for handicappede (kolding.dk)

København 23-518
Sagsbehandlingsfrister | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)
Ansøg om støtte til handicapbil | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Køge 23-712
Sagsbehandlingstider (koege.dk)

Langeland 23-716
Svartider og sagsbehandlingsfrister (langelandkommune.dk)

Lejre 23-719
Sagsbehandlingsfrister | Lejre Kommune

Lemvig 23-721
https://lemvig.dk/kommunen/kommunen-...handlingstider

Lolland 23-527
Sagsbehandlingsfrister (lolland.dk)
<image.png>
"Der skal indenfor alle områder tages forbehold for den ekstra tid, der går med fremskaffelse af erklæringer, udredninger m.v. fra andre myndigheder."
Denne tekst stod også på oversigten for 1½ år siden, og da Tilsynet lukkede den mulige Tilsynssag ned den 18. december 2023.

Lyngby-Taarbæk 23-722
Sagsbehandlingsfrister | Lyngby-Taarbæk Kommune (ltk.dk) 9. januar 2024

Læsø 23-724
Sagsbehandlingstider (laesoe.dk)

Mariagerfjord 23-727
https://www.mariagerfjord.dk/kommune...handlingstider opdateret 2/5-24

Middelfart 23-539
Sagsbehandlingsfrister (middelfart.dk) opdateret april 2024

Morsø 23-729
Sagsbehandlingsfrister | Morsø Kommune

Norddjurs 23-552
Sagsbehandlingsfrister (norddjurs.dk)
Handicapkompenserende ordninger (norddjurs.dk) ingen frister
Handicapbiler (norddjurs.dk) ingen frister

Nordfyns 23-546
Vores sagsbehandlingsfrister - Nordfyns Kommune

Nyborg 23-731
Sagsbehandlingsfrister - Nyborg.dk

Næstved 23-738
Sagsbehandlingstider | Næstved Kommune (naestved.dk)

Odder 23-742
Sagsbehandlingstider (odder.dk)

Odense 23-553
Sagsbehandlingstid (odense.dk)
Sagsbehandlingstider - Ældre- og Handicapforvaltningen (odense.dk)

Odsherred 23-743
Sagsbehandlingstider - Odsherred Kommune

Randers 23-558
Sagsbehandlingsfrister i Randers Kommune

Rebild 23-749
Sagsbehandlingstider | Rebild Kommune

Ringkøbing-Skjern 23-751
Sagsbehandlingstider i Ringkøbing-Skjern kommune (rksk.dk)

Ringsted 23-752
Sagsbehandling | Ringsted Kommune

Roskilde 23-754
Borger - Roskilde Kommune

Sagsbehandlingstider på det specialiserede voksenområde og ældreområdet - Roskilde Kommune

Rudersdal 23-755
Sagsbehandlingstider og certificeringer | Rudersdal Kommune

Rødovre 23-759
Rødovre Kommune: Sagsbehandlingstider på det sociale område (rk.dk)

Samsø 23-762
Sagsbehandlingstider (samsoe.dk)

Silkeborg 23-763
Sagsbehandlingsfrister (silkeborg.dk)

Skanderborg 23-765
Sagsbehandlingstider (skanderborg.dk)

Skive 23-768
Sagsbehandlingstider for Familieområdet (skive.dk)
Sagsbehandlingstider (skive.dk) hjælpemiddelområdet
Sagsbehandlingstider for Arbejdsmarkedsområdet (skive.dk)
Sagsbehandlingstider i Specialrådgivningen og Psykiatrirådgivningen (skive.dk)
Sagsbehandlingstider (skive.dk) Sagsbehandlingstider i Specialrådgivningen og Psykiatrirådgivningen
Sagsbehandlingstider (skive.dk) Hjemmepleje

Slagelse 23-772
sagsbehandlingsfrister og servicestandarder - Slagelse Kommune
Støtte og pleje - Slagelse Kommune herunder findes 4 faneblade "Handicap og psykiatri", "Støtte og hjælp til familier, børn og unge", "Hjælp ved sygdom og svækkelse" og "Livets afslutning"
Sagsbehandlingstider - Slagelse Kommune støtte til bil SEL § 114

Solrød 23-774
Svarfrister - Solrød Kommune (solrod.dk)

Sorø 23-779
Sagsbehandlingstider og tidsfrister | Sorø Kommune (soroe.dk)

Stevns 23-780
Svarfrister og sagsbehandlingstider | Stevns Kommune

Struer 23-783
Sagsbehandlingsfrister (struer.dk)

Svendborg 23-563
Sagsbehandlingstid | Svendborg Kommune
Familie, Børn og Unge | Svendborg Kommune
Borger og Arbejdsmarked | Svendborg Kommune
Senior, Social og Sundhed | Svendborg Kommune

Syddjurs 23-785
Sagsbehandlingsfrister - Syddjurs Kommune

Sønderborg 23-788
Sagsbehandlingstider og -frister | Sønderborg Kommune (sonderborgkommune.dk)

Thisted 23-792
Sagsbehandlingstider | Thisted Kommune

Tønder 23-797
Sagsbehandlingsfrister - Tønder Kommune (toender.dk)

Tårnby 23-808
Sagsbehandlingstid (taarnby.dk)
Hjælpemidler (taarnby.dk) kan ikke åbnes 7.7.2024

Vallensbæk 23-566
Svarfrister og sagsbehandlingstider (vallensbaek.dk)

Varde 23-815
Sagsbehandlingsfrister - Varde Kommune

Vejen 23-818
Svarfrister (vejen.dk)

Vejle 23-822
Oversigt over sagsbehandlingstider - Vejle Kommune

Vesthimmerlands 23-828
Sagsbehandlingsfrister (vesthimmerland.dk)

Viborg 23-571
Sagsbehandlingstider - Viborg Kommune
Sagsbehandlingstider i Børn & Unge - Viborg Kommune
Sagsbehandlingstider i Socialafdelingen - Viborg Kommune
Sagsbehandlingstider i Visitation Sundhed og Omsorg - Viborg Kommune
Sagsbehandlingstider på Arbejdsmarkedsområdet - Viborg Kommune
Sagsbehandlingstider i Borgerservice - Viborg Kommune


Vordingborg 23-834
Svarfrister - Vordingborg Kommune

Ærø 23-831
Sagsbehandlingstider 2023 (aeroekommune.dk)

Aabenraa 23-829
Sagsbehandlingstider (aabenraa.dk)

Støtte til køb af bil (invalidebil) (aabenraa.dk)
Visitation & Understøttelse (aabenraa.dk)

Aalborg 23-838
Sagsbehandlingsfrister på det sociale område (aalborg.dk)

Aarhus 23-842
Sagsbehandlingsfrister på socialområdet (aarhus.dk)
Sagsbehandlingsfrister samlet 1. september 2023 (aarhus.dk)


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 09-07-2024, 15:54   #890
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Tilsynet har garanteret en stikprøvekontrol 2024.. skuespillet kan fortsætte

..... hvilket bliver spændende at følge, efter 26 år med bevidste ulovligheder..

Hvilke kommuner vil Tilsynet trække ud til et nærmere tilsyn, for at kontrollere om de udvalgte kommuner overholder Retssikkerhedslovens § 3 stk.2??

Uanset, hvilken kommune Tilsynet trækker ud til et eftersyn, findes der ingen af de 98 kommuner, som overholder RSL § 3 stk.2 100% Juli 2024.

Se indlæg # 889 her: https://www.k10.dk/showpost.php?p=375605&postcount=889

Spændende om, hvad Tilsynet skriver til disse udvalgte kommuner OG vigtigt præcis hvad kommunerne undskylder over for Tilsynet.

Nu, efter vi har skrevet til direktørerne for Ankestyrelsen og Tilsynet, kan Tilsynet ikke fortsætte med at undlade at gribe ind.

Skulle man mene!!!!

Det kan Tilsynet godt ifølge Kommunestyrelsesloven § 48a:

https://www.elov.dk/kommunestyrelsesloven/paragraf/48a/

CITAT"" Ankestyrelsen beslutter, om der er tilstrækkelig anledning til at rejse en Tilsynssag."" CITAT slut

Ingen i, hverken Ankestyrelsen eller Tilsynet, kan påstår, at de ikke kendte til de fortsatte bevidste ulovligheder, hvor Folketingets love med adskillige skærpelser efter at Ankestyrelsen og Tilsynet har forklaret deres 33 siders fortolkninger af Retssikkerhedslovens § 3 stk.2 er udsendt til samtlige 98 kommunalbestyrelser.

Se her: https://ast.dk/tilsynet/udtalelser/u...et_00KOc2C.pdf Hvor kommunalbestyrelserne nu foreslås at kommunalbestyrelsen, kan og må, uddelegere fastsættelse af sagsbehandlingsfrister til de ansatte i forvaltninger

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum

Lignende emner
Emner Emnet er startet af Forum Svar Sidste indlæg
Fejl i statusrapport Daffodill Hjælpemidler til handicappede 4 08-10-2010 00:08
statusrapport/ journalnotater mor2 Spørgsmål ang fleksjob 2 01-03-2010 00:52
svarfrister CHNEVIDE Alt det andet 3 25-08-2009 16:54
Statusrapport egen læge! iben Spørgsmål ang fleksjob 1 17-11-2008 11:54
Vedr.Statusrapport fra kommunen mus0025 Din historie 5 16-10-2008 18:17
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 01:05.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension