K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Politik og Samfundsdebat > Skal kommuner ikke overholde loven?

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Skal kommuner ikke overholde loven? En af vores bruger phhmw føre en sej og lang kamp for at få gjort noget ved at kommunerne ikke overholder Retssikkerhedsloven § 3 stk.2. Følg hans kamp her kom evt med spørgsmål til phhmw

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 18-10-2008, 15:15   #11
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Kære alle brugere og gæster på k10.

Stort TILLYKKE til os selv!

Svar fra Velfærdsminister, Karen Jespersen.

I august 2008, tilsendte jeg Velfærdsminister, Karen Jespersen vores Statusrapport for at gøre hende opmærksom på problematikken om de bevidste/ubevidste lovbrud i sociale sager, for anden gang, hvor embedsmænd/kvinder ikke overholder Retssikkerhedslovens § 3 stk.2. omhandlende sagsbehandlingsfrister, samt forskelligeartet afgørelser ved klage til Statsforvaltningerne.

Så fra nu af er det meget vigtige at netop DU er dig bevidst om din sagsbehandlingstid, som du på forhånd, skal have mulighed for at have kendskab til. Når så, DU og din sagsbehandler, i begyndelsen af sagsforløbet, begge kender spillereglerne, er chancerne for en positiv sag større.

Vi har nu modtaget et særdeles positivt svar som kan have store konsekvenser for vores videre arbejde. Fordi at Retssikkerhedsloven bla.er gældende for følgende love:

Lov om aktiv socialpolitik.
Lov om en aktiv, beskæftigelsesindsats
for så vidt angår opgaver, som påhviler
kommunen i jobcenteret.
Lov om social service. og mange af de andre love, som vi beskæftiger os med.


Med andre ord så vil fremtiden, forhåbentlig, fjerne alle misfortolkningsmuligheder, som en del kommuner bevidst har brugt, siden Retssikkerhedsloven blev vedtaget tilbage til den 1.juli 1998.

Dette vil vi selvfølgelig, i fællesskab, holde øje med.
Dette vil vi selvfølgelig viderebringe til alle vores venner i samtlige handicap organisationer, i det ganske land.
Dette vil vi også viderebringer til samtlige Statsforvaltninger således at der i fremtiden kommer enslydende afgørelser i klagesager.

Mange glade hilsner
PeterMinisteren, Holmens Kanal 22, 1060 København K

Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail [email protected]

J.nr. 2007-432


Kære Peter Hansen


Tak for din henvendelse af 26. august 2008, hvor du skriver om kommunernes fastsættelse af sagsbehandlingsfrister.

Jeg er helt enig med dig i, at det er vigtigt, at borgerne i en kommune får at vide, hvilket serviceniveau de kan forvente med hensyn til sagsbehandlingstid på de forskellige sociale områder.


I denne folketingssamling fremsætter jeg et lovforslag om ændringer i retssikkerhedsloven. Blandt andet på grund af dine henvendelser indgår det i mine overvejelser at lade en ændring af lovens § 3, stk. 2 indgå i forslaget med henblik på, at det skal fremgå endnu klarere, at kommunalbestyrelserne skal fastsætte frister på de enkelte områder, og at kommunalbestyrelserne skal offentliggøre disse frister.


Tak, fordi du tog dig tid til at skrive til mig.


Med venlig hilsenKaren Jespersen
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 18-10-2008, 20:19   #12
Hejdien
Gæst
 
Indlæg: n/a
Peter Skide godt for det og dig

Det er rigtig godt gået...

Nu ved du jo godt at ikke meget kan jeg læse uden at have et lille brok til det

Jeg tænkte på om det var en ide at skrive til KJ ang offentliggørelsen at man måske skulle pointere at i disse IT tider skal sagsbehandlings frister offentligøres også på Kommunens hjemmeside

Ellers kan det hvis hun gør alvor af det og stiller et lovforslag om at det skal offentliggøres jo hurtig ske det at det vil blive offentliggjort i en kælder eller en lille notis i hvert lokalblad som mange ikke læser ...

Bare lige en tanke
  Besvar med citat
Gammel 18-10-2008, 20:47   #13
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Kære Hejdien og Web.
Tak, for det fine flag. Jeg ved at KJ læser med på k10 og jeg har en plan. Da Karen er vinterbader og jeg ved hvor, vil jeg i nærmeste fremtid tilfældigt svømme ind i hende og der tage en lille sludder med hende.

Så du har ret Hejdien, skal der laves om på noget skal det være 100% professionelt.
Mange varme hilsner. Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 18-10-2008, 21:28   #14
Suncil
Ikke aktiv pga inaktiv mailadresse
 
Suncils avatar
 
Tilmeldingsdato: 03-07 2008
Lokation: midtjylland
Indlæg: 889
Styrke: 17
Suncil er ny på vejen
Hej Peter

Vil også bare sige det er kanon godt gået. Bukker mig i støvet

Og lyder da sjovt du vil prøve at komme til at svømme ind i KJ

Forhåbentlig begynder politikerne at erkender, der er noget galt i Danmark.

V.h Suncil
Suncil er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 17-11-2008, 03:35   #15
zuza
Jeg bor her på K10
 
zuzas avatar
 
Tilmeldingsdato: 21-08 2006
Indlæg: 6.810
Blog Indlæg: 1
Styrke: 31
zuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for sidenzuza er en juvel for siden
Exclamation Frister - og kommunalbestyrelsens ansvar i høring

Se her, Peter.

Nu er der noget nyt på trapperne i form af en høring.

Se her:

Citat:
Med det formål foreslås:
– Fremhævelse af kommunalbestyrelsens ansvar i lovens formålsbestemmelse.
– Ophævelse af forbud mod, at den samlede kommunalbestyrelse kan behandle personsager på det sociale område.
– Præcisering af reglerne om kommunalbestyrelsernes behandling af praksisundersøgelser.
Præcisering af kommunalbestyrelsernes pligt til at fastsætte frister for sagsbehandlingen på de forskellige områder.
https://www.borger.dk/Lovgivning/Hoe....aspx?hpid=143

Selve høringsforslaget er her:

Citat:
3. § 3, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal på de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid
der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelse skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres.
Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om,
hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.«
Og bemærkninger hertil:

Citat:
Efter den gældende retssikkerhedslovs § 3, stk. 1, skal kommunerne behandle spørgsmål om hjælp hurtigst
muligt. Efter § 3, stk. 2, skal kommunen fastsætte en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være
truffet en afgørelse. Hvis fristen ikke kan overholdes, skal ansøgeren have skriftlig besked om, hvornår en
afgørelse kan forventes. Bestemmelsen har været gældende siden retssikkerhedslovens ikrafttræden den 1.
juli 1998, jf. lov nr. 453 af 10. juni 1997. (Lovforslag L 228, Folketingstidende 1996-97, Tillæg A s. 4855)
Det er imidlertid efter den gældende bestemmelse ikke helt klart, om kommunerne skal fastsætte frister for
alle relevante sociale sagsområder, om der skal fastsættes én eller flere frister for samtlige sociale sagsområder,
og om sagsbehandlingsfristerne skal offentliggøres.

Det foreslås, at retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, om kommunalbestyrelsens pligt til at fastsætte sagsbehandlingsfrister
præciseres i overensstemmelse med forarbejderne til den gældende bestemmelse (jf. Folketingstidende
1996-97 tillæg A 4883f.), så det klart fremgår af lovens ordlyd, at kommunalbestyrelsen skal
fastsætte en eller flere frister på de enkelte sagsområder inden for retssikkerhedslovens anvendelsesområde,
og at kommunalbestyrelsen skal offentliggøre disse frister. En ansøger om hjælp skal inden for fristen på det
pågældende område modtage enten en afgørelse eller begrundet, skriftlig oplysning om, hvornår ansøgeren
kan forvente en afgørelse.
Bestemmelsen indebærer således, at den enkelte kommunalbestyrelse skal fastsætte serviceniveau for
sagsbehandlingstider i kommunen.
Fastlæggelse og overholdelse af kommunens sagsbehandlingsfrister er et væsentligt element i den kommunale
opgavevaretagelse på det sociale område. Det er derfor væsentligt, at lovens regler herom er så klare
som muligt, så tvivl om kommunalbestyrelsernes forpligtelser undgås.
Der henvises til forslagets § 1, nr. 3, og bemærkningerne hertil.
https://www.borger.dk/Lovgivning/Hoe....aspx?hpid=485

Høringsbrev er her:

https://www.borger.dk/Lovgivning/Hoe....aspx?hpid=486

Frist for høringssvar er 5. december, hvis du skal have mere med.

Loven træder først i kraft i 2010.

Citat:
Da reglerne om kommunalbestyrelsernes offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister hidtil ikke har fremgået
udtrykkeligt af lovteksten, jf. forslagets § 1, nr. 3, foreslås ved § 3, stk. 2, at reglerne om kommunernes fastsættelse
og offentliggørelse af frister for sagsbehandlingstider først træder i kraft den 1. april 2010. Hermed
får de nyvalgte kommunalbestyrelser tid til at fastsætte og offentliggøre sådanne frister senest ved lovens
ikrafttræden.
__________________
Hjort siger: "Det skal kunne betale sig at arbejde." Men siger IKKE for HVEM? Zuza
"The way my luck is running, if I was a politician I would be honest." Rodney Dangerfield

Sidst redigeret af zuza; 17-11-2008 kl. 03:56.
zuza er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 29-01-2009, 10:32   #16
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Og så kommer lovforslaget til afstemning.

Her kan vi så undre os at loven først træder i kraft i 2010. En lov som blev vedtaget af Folketinget tilbage i 1998.
Med andre ord alle de mennesker, det er mange, der har haft lange sagsbehandlingstider, vi må undre os.

Men nu fortsætter kampen. Nu bliver det vores opgave at kontakte ALLE 98 kommunalbestyrelser for at sikre os at de nu, har kendskabe til lovens §3 stk.2, om at de skal i gang NU for at kunne overholde lovgivningen. Fordi at erfaringsmæssigt ved vi at det tager ca 1 - 2 år af gennemgå alle områder og få fristerne offentliggjort.

http://www.folketinget.dk/doc.aspx?/...L117/index.htm

VIGTIGT! og da Retssikkerhedsloven også er gældende for:
"Lov om aktiv beskæftigelsesindsats" skal der nødvendigvis også besluttes frister for ansøgning til FLEXJOB. Eller ?????????


Så vi kan ikke tillade os at slappe af, men arbejde hårdt videre.

Mange hilsner
Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 29-01-2009, 10:39   #17
popiae
Jeg bor her på K10
 
popiaes avatar
 
Tilmeldingsdato: 18-09 2007
Lokation: Hillerød
Indlæg: 6.266
Styrke: 25
popiae er fast beboer på K10popiae er fast beboer på K10popiae er fast beboer på K10
Ja..., så skal de jo bare overholdes!!!

Det er en saga blot i Hillerød Kommune.
men deres frister er offentliggjordt.

vh popiae
popiae er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 29-01-2009, 10:55   #18
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Ja. Pia det har du ret i men nu findes der ingen mulighed for BEVIDST misfortolkninger af loven og kommunalbestyrelsens ansvar.

Indtil nu har vi på k10 bevist at kommunerne er delt op i 2.

Dem der tager action når vi henvender os om problemet og går i gang med at vedtage og offentliggøre frister. Dem har der heldigvis også været en del af.

Dem der BEVIDST, indtil nu, har haft MISFORTOLKNINGSmuligheder over for den svage klient som ikke kan overskue sin situation.

Mange hilsner Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 29-01-2009, 22:02   #19
popiae
Jeg bor her på K10
 
popiaes avatar
 
Tilmeldingsdato: 18-09 2007
Lokation: Hillerød
Indlæg: 6.266
Styrke: 25
popiae er fast beboer på K10popiae er fast beboer på K10popiae er fast beboer på K10
enig, trods alt.
vh popiae
popiae er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 07-05-2009, 20:15   #20
Maximus482
Udmeldt af K10
 
Maximus482s avatar
 
Tilmeldingsdato: 14-04 2009
Indlæg: 19
Styrke: 16
Maximus482 er ny på vejen
Jeg er lige nu, i dette øjeblik ramt af Næstved kommunes overtrædelse af denne, samt flere andre love. Jeg har D.D, rettet henvendelse til DR2', chefredaktør Arne Notkin, for at prøve at få dem til at se kommunerne over skuldrene, i dette demokratiske problem, der tilsyneladende ikke interesserer hverken lands, - eller lokalpolitikere.
Jeg kom til skade på mit arbejde i 1992, og har siden stort set været syltet ind i dårlig og mangelfuld sagsbehandling, med manglende aktindsigt, manglende partshøring, løgn, nedladende bemærkninger, og ulovlig fratagelse af sygedagpenge 2 gange.
Jeg vender tilbage med nyt, hvis jeg hører noget fra DR.
Maximus482 er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum

Lignende emner
Emner Emnet er startet af Forum Svar Sidste indlæg
Fejl i statusrapport Daffodill Hjælpemidler til handicappede 4 08-10-2010 00:08
statusrapport/ journalnotater mor2 Spørgsmål ang fleksjob 2 01-03-2010 00:52
svarfrister CHNEVIDE Alt det andet 3 25-08-2009 16:54
Statusrapport egen læge! iben Spørgsmål ang fleksjob 1 17-11-2008 11:54
Vedr.Statusrapport fra kommunen mus0025 Din historie 5 16-10-2008 18:17
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 01:03.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension