K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Sagsformidler hjørnet > Alt det andet

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Alt det andet Her kan du stille de spørgsmål hvis du ikke lige mener at det høre til under fleks, førtidspension eller sygedagpenge dog ikke politisk indhold som skal lægges under kategorien Samfund og Politik

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 05-01-2014, 16:52   #1
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.131
Styrke: 31
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Arbejdsskade, viden om...

Denne tråd er til indsamling af viden om arbejdsskader.


Hvis du mener, at du har været ude for en arbejdsskade, uanset hvor tilsyneladende ubetydelig den måtte være, er det vigtigt at der bliver skrevet en skadeanmeldelse, af din sikkerhedsrepræsentant, arbejdsleder eller i sidste fald, din praktiserende læge/hospital eller dig selv. Alle nævnte er pligtige til at anmelde en sådan, hvis bare man har mistanke derom.

Du skal altid modtaget et kopi af en sådan anmeldelse.

Hvis, du har kontakt til hospital, læge eller skadestue er det vigtigt at du gemmer, hvad du modtager af dokumenter i sagen.

Hvis så du mener at sagens skal vurderes af ASK, Arbejdsskadestyrelsen så er det altafgørende, at du har en skriftlig anerkendelse på at ASK, Arbejdsskadestyrelsen har accepteret sagen, som en arbejdsskade.

Hvilket i sig selv ikke nødvendigvis, udmunder i en erstatning.
Men, hvis sagen efterfølgende udvikler sig er det dokumenteret at eftervirkningerne kan have noget med den tidligere anmeldelse at gøre.

Det er der utallige eksempler på.

Det er ikke noget du selv, eller andre, kan og må, vurderer.

Kun Arbejdsskadestyrelsen har retten og pligten til at vurderer og afgøre hvad der er en arbejdsskade.

Arbejdsgiverne er tvunget gennem lovgivningen at være tilmeldt denne form for medarbejderforsikring, som du skal betragte, som en del af din løn.

Finder du noget konkret, dokumenteret stof desangående, så vurder om det er brugbart og indsæt ny viden om arbejdsskader.

Hilsen Peter

Venligst ingen debat i denne tråd, der kun er til indsamling af viden.

Sidst redigeret af phhmw; 05-01-2014 kl. 16:58.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 05-01-2014, 16:57   #2
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.131
Styrke: 31
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager

Arbejdsskadestyrelsen, ASK.

http://ast.dk/


Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager

http://www.ask.dk/~/media/ASK/pdf/ve...ing%20pdf.ashx

Vejledninger.

http://www.ask.dk/da/Udgivelser/Vejledninger.aspx

Hilsen Peter

Sidst redigeret af phhmw; 05-01-2014 kl. 18:10.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 05-01-2014, 18:19   #3
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.131
Styrke: 31
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Retspraksis skal du kende ved arbejdsskader

http://www.k10.dk/showthread.php?t=26515

Hilsen Peter

Venligst ingen debat i denne tråd.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 05-01-2014, 21:37   #4
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.131
Styrke: 31
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Hvad er en speciallægeerklæring?

https://www.attestbooking.dk/info.aspx

"En speciallæge erklæring er resultatet af et interview og en undersøgelse af relevant speciallæge i en given sag (Forsikrings el pensionssag).
Speciallægen skal med sin erklæring gengive patientens historie, og aktuelle klager og ved sin undersøgelse afgøre om der er sammenhæng mellem historien, klager og undersøgelsesresultater.
Herudover skal speciallægen svare på specifikke spørgsmål som måtte være stillet af kunden.

Speciallægen må kun undtagelsesvis og da kun efter begæring fra kunden udtale sig om graden af mèn eller erhvervsevnetab, men skal blot tilvejebringe de oplysninger der kan danne grundlag for en afgørelse i sagen."


Statusrapport.

Stort set det sammen, men er ikke den endegyldige attest, men en mellemstatus, som der kan forlanges flere af, i løbet af sagens forløb.

Hilsen Peter

Venligst ingen debat.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 05-01-2014, 22:38   #5
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.131
Styrke: 31
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Generelt om erstatning

http://www.erstatning.dk/flx/generel...atningsposter/

"Er man blevet ramt så alvorligt af en ulykke, at man ikke kommer sig fuldt ud, kan man kræve erstatning for de varige følger. Man skelner her mellem de rent helbredsmæssige følger, der udmåles i en méngrad, og de fremtidige økonomiske følger, der bliver erstattet via erhvervsevnetabserstatningen. De to poster bliver fastsat uafhængigt af hinanden, og man kan derfor godt have en lille méngrad og et stort erhvervsevnetab eller omvendt."

Hilsen Peter

Venligst ingen debat.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 11-09-2014, 21:46   #6
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.131
Styrke: 31
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Funktionel lidelse vs arbejdsskade.

http://www.ft.dk/samling/20131/almde...14/1398286.pdf

Af samme årsager vil funktionel lidelse heller ikke kunne anerkendes som en følge af en ulykke.

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 15-06-2022, 22:04   #7
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.131
Styrke: 31
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Boostet pga profilen gaurij som forsøger at ødelægge. Tryk ikke på profilens tråde.

Jeg har skrevet til Web for at gøre opmærksom på problemet

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 19-06-2022, 18:21   #8
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.131
Styrke: 31
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Nyt om Arbejdsskade juni 2022

I det her nummer af Nyt om Arbejdsskade kan du blandt andet læse en Højesteretsdom om, at tilskadekommen har ret til at få udbetalt renter af erstatningsbeløb før skat(bruttobeløbet). Desuden er der nye principmeddelelser om tilbagebetaling og oplysningspligt, om arbejdets forhold og hjemmepleje, om ulykke, årsagssammenhæng, COVID-19, kollegasmitte og oplysningsgrundlaget.

Der er desuden nye kurser, du kan tilmelde dig.


Behandling foretaget af autoriseret osteopat kan dækkes efter arbejdsskadeloven
Hvis behandling hos en osteopat er nødvendig som følge af en anerkendt arbejdsskade, kan udgiften dækkes efter arbejdsskadesikringsloven, hvis behandlingen er udført af en autoriseret osteopat.

Læs hele sagen

Principmeddelelse 7-22 om arbejdsskade, tilbagebetaling og oplysningspligt
Principmeddelelsen fastslår, at der efter arbejdsskadesikringsloven er tre situationer, hvor tilskadekomne kan blive pålagt at tilbagebetale en ydelse, som han/hun har modtaget uberettiget og mod bedre vidende. I de to første situationer har tilskadekomne mod bedre vidende enten undladt at give oplysninger eller afgivet urigtige oplysninger, og undladelsen/de forkerte oplysninger har ført til en forkert afgørelse.

Læs hele principmeddelelsen

Principmeddelelse 8-22 om arbejdsskade, arbejdets forhold og hjemmearbejde
Principmeddelelsen fastslår, at skader, der er sket under færden i forbindelse med arbejde, der udføres hjemmefra, kan være en følge af arbejdet eller de forhold, hvorunder arbejdet foregår. Det kan enten være færden, som har en direkte forbindelse til arbejdet, eller færden der har en nødvendig eller naturlig forbindelse til arbejdet. Sådanne skader kan efter en samlet bevisvurdering være omfattet af loven.

Læs hele principmeddelelsen

Principmeddelelse 9-22 om arbejdsskade, ulykke, årsagssammenhæng, COVID-19, kollegasmitte og oplysningsgrundlaget
Principmeddelelsen fastslår, at COVID-19 efter omstændighederne kan anerkendes som en arbejdsskade, enten som en ulykke eller som en erhvervssygdom. COVID-19 kan anerkendes som en ulykke, når der er dokumenteret en hændelse eller påvirkning indenfor 5 dage som følge af arbejdet eller de forhold, hvorunder arbejdet foregår. Herudover skal der være godtgjort en personskade i form af COVID-19 og sandsynliggjort en årsagssammenhæng mellem hændelsen/påvirkningen og sygdommen.

Læs hele principmeddelelsen

Principmeddelelse 10-22 om arbejdsskade, vaccination, COVID-19, arbejdets forhold og årsagssammenhæng
Principmeddelelsen fastslår, at en vaccinationsskade som følge af en COVID-19-vaccination under visse betingelser kan være en arbejdsskade. For at en personskade efter en COVID-19-vaccination kan anerkendes som en arbejdsskade, skal vaccinationen være en følge af arbejdet eller de forhold, hvorunder arbejdet foregår. Vaccinationsskader behandles efter reglerne om ulykker, da en vaccination sidestilles med en hændelse.

Læs hele principmeddelelsen

Højesteretsdom: Som tilskadekommen har du ret til at få udbetalt renter af erstatningsbeløb før skat (bruttobeløbet)
Hvis erstatning for tab af erhvervsevne udbetales for sent, kan du få udbetalt renter af erstatningsbeløbet før skat. Ankestyrelsen kasserer derfor principmeddelelse 48-19 om beregning af renter af erstatningsbeløbet efter skat (nettobeløbet).

Læs om Højesteretsdommen her


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 28-06-2022, 05:11   #9
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.131
Styrke: 31
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Principiel dom fra Østre Landsret om forskud på erhvervsevnetabserstatning efter arbe

Principiel dom fra Østre Landsret om forskud på erhvervsevnetabserstatning efter arbejdsskadesikringsloven

https://elmer-adv.dk/nyheder/forskud...sikringsloven/

I en dom fra den 24. juni 2022 har Østre Landsret taget stilling til, om det var uberettiget, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ved to afgørelser i hhv. 2018 og 2019 afviste, at et medlem af Politiforbundet havde ret til forskud på erstatning for tab af erhvervsevne, fordi han på tidspunktet for afgørelserne modtog ledighedsydelse.

Vi har tidligere omtalt sagen her:

https://elmer-adv.dk/nyheder/princip...sikringsloven/Landsretten er ligesom tre dommere i byretten kommet frem til, at det forhold, at den tilskadekomne modtager ledighedsydelse ikke i sig selv udelukker muligheden for at få udbetalt forskud efter reglen i arbejdsskadesikringslovens nugældende § 16, stk. 6 (dagældende § 16, stk. 3).

Landsretten udtaler herom:

”Det fremgår af arbejdsskadesikringslovens § 16, stk. 6, at forskud på erstatning for bl.a. tab af erhvervsevne kan udbetales i tiden inden den endelige afgørelse. En afgørelse om ret til forskud, som efter forholdets natur er et kapitaliseret beløb, forudsætter, at der er sikkerhed for, at den tilskadekomne har et erhvervsevnetab af en vis størrelse. Der er således tale om et beløb, der kan udbetales, fordi det skønnes sandsynligt, at den tilskadekomne under alle omstændigheder at ville være berettiget til erstatning. Det fremgår ikke af § 16, stk. 6, eller forarbejderne hertil, hvilke kriterier Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal inddrage ved vurderingen af, om en tilskadekommen er berettiget til et forskud på erstatningen for erhvervsevnetab, og afgørelsen må derfor som udgangspunkt bero på en samlet vurdering af [medlems] forhold, herunder navnlig om der er sikkerhed for, at han som følge af arbejdsskaden har et varigt erhvervsevnetab.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har for landsretten gjort gældende, at det forhold, at [medlem] modtog ledighedsydelse på tidspunktet for dens afgørelse, i sig selv medfører, at han derved er afskåret fra at modtage forskud på erstatning for erhvervsevnetab.

Landsretten finder imidlertid, at denne forståelse af arbejdsskadesikringslovens § 16, stk. 6, der ikke er sikre holdepunkter for i forarbejderne til lovbestemmelsen, strider mod princippet om pligtmæssigt skøn (forbuddet mod at sætte skøn under regel), idet Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ikke foretager et individuelt samlet skøn over [medlems] forhold. Heller ikke ordlyden af eller forarbejderne til bestemmelserne om adgangen til at modtage midlertidig ydelse efter § 17 og § 17 a giver grundlag for i § 16, stk. 6, at indfortolke, at en person er afskåret fra at modtage forskud efter § 16, stk. 6, allerede fordi denne er på ledighedsydelse. Der må således foretages en konkret helhedsvurdering af, om betingelserne i § 16, stk. 6, er opfyldt – også når der er tale om en person på ledighedsydelse. Herefter, og da Arbejdsmarkedets erhvervssikring ikke har foretaget denne konkrete helhedsvurdering, findes afgørelsen at burde tilsidesættes som ugyldig.”


Det vides endnu ikke, om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vil søge om tilladelse til at anke dommen til Højesteret.Sagen er ført for Politiforbundet af advokat Laura Tholstrup.

DIN KONTAKT
LAURA THOLSTRUP
Advokat
+45 3367 6757
LinkedIn profil
lt@elmer-adv.dk
KONTAKT OS

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 01-07-2022, 00:11   #10
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.131
Styrke: 31
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Nye anmelderegler for anmeldelse af arbejdsulykker

https://www.aes.dk/presse-og-nyheder...Wkl-AlEHmXyMyI

28. juni 2022

Fra den 1. juli 2022 træder nye regler i kraft for anmeldelse af arbejdsulykker.

Indtil juli 2022 har arbejdsgivere skullet forholde sig til tre forskellige kriterier og tre forskellige frister for anmeldelse af arbejdsulykker – da der skal ske anmeldelse efter arbejdsmiljøloven og arbejdsskadesikringsloven.

Fra den 1. juli skal arbejdsgiverne anmelde de samme arbejdsulykker til arbejdsskadeforsikringsselskaberne, som de i dag anmelder til Arbejdstilsynet.

Alle arbejdsulykker skal anmeldes på samme måde i det elektroniske anmeldesystem EASY.

Med de nye regler er fristen for anmeldelse af arbejdsulykker blevet justeret, så alle ulykker skal anmeldes senest 14 dage efter første fraværsdag fra sædvanligt arbejde ud over tilskadekomstdagen. Desuden skal der ske anmeldelse, hvis ulykken må antages at kunne begrunde krav på ydelser efter § 11 i arbejdsskadesikringsloven (fx behandlingsudgifter).

Nye anmelderegler fra den 1. juli 2022:

Arbejdsulykken har medført mindst én dags fravær fra sædvanligt arbejde ud over tilskadekomstdagen - arbejdsulykken skal anmeldes senest 14 dage efter den første fraværsdag.
Arbejdsulykke uden fravær, men arbejdsgiver forventer, at arbejdsulykken medfører erstatningsberettigende følger efter arbejdsskadesikringsloven - arbejdsulykken skal anmeldes senest 14 dage efter tilskadekomstdagen.
Anmeldelse på virk.dk

Alle arbejdsulykker anmeldes i systemet EASY på virk.dk. EASY er pr. 1. juli blevet opdateret, så det er blevet nemmere at anmelde efter de nye regler. Tilskadekomne eller en partsrepræsentant kan, som i dag, fortsat selv anmelde arbejdsulykker inden for ét år.

Baggrund
Se bekendtgørelse om anmeldelse af ulykker efter arbejdsskadesikringsloven BEK nr. 941 af 21/06/2022 (link)
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/941


Bekendtgørelse om anmeldelse af ulykker efter arbejdsskadesikringsloven
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/941 "Gældende"


phhmw

En Bekendtgørelse, kan ikke stå alene, uden en bagvedliggende lov.

En Bekendtgørelse, Principafgørelse ela dokumenter skal være "Gældende" = gyldig.

Hvis den er "Historisk" = ugyldig. Husk det.


Hvis du har besvær med at få lægerne, arbejdsgivere til at anmelde en arbejdsskadeanmeldelse SKAL og MÅ du selv skrive en anmeldelse.

Stol på dig selv.

Det vigtigste dokument i begyndelse af din sag SKAL du modtage en skriftlig anderkendelse fra AES at din sag er anderkendt som en arbejdsskade,

Hvis ikke du har denne skriftlige anderkendelse har du IKKE en arbejdsskadesag kørende ved AES
https://www.aes.dk


Hilsen Peter

ps Kun juristerne ved AES, kan og må, anderkende din anmeldelse og vedtage om din sag er en arbejdsskade.

Lyt aldrig til KlogeÅger eller andre, men læs hvad juristerne ved AES mener.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 05:57.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension