K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Politik og Samfundsdebat > Politik og Samfund

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Politik og Samfund Her er det tilladt at diskutere politik , nyheder og andre samfundsproblemer. Hvis du har problemer med at andre udtrykker deres uforbeholden mening om vores samfund, så er dette nok ikke stedet for dig.

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 01-11-2021, 20:09   #201
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 10.668
Styrke: 30
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Lægeforeningen vil have krav om hurtigere udredning af børn i mistrivsel

Men,..........

KL mener garanti øger risiko for mistrivsel.


phhmw.

Den lader vi lige stå, så eftertankerne får mulighed for at tænke nærmere over påstanden, fra den magtfulde private interesse og konsulent firma KL, Kommunernes Landsforening.

Et område, hvor handicappede ikke går i skole halve og hele år.

Et område, som ikke høre under Retssikkerhedslovens § 3 stk.2 hvor vi voksne altid, på kommunens hjemmeside, skal finde vores sagsbehandlingstid, til der skal være truffet en kommunal afgørelse.

https://dagensmedicin.dk/laegeforeni...yKrrJSDxRYvoSM

Lægeforeningen vil have krav om hurtigere udredning af børn i mistrivsel – KL mener garanti øger risiko for mistrivsel


I dag venter børn og unge i mistrivsel alt for længe på at blive udredt af PPR, mener Lægeforeningen, der vil have indført en ret til vurdering i løbet af 30 dage. Men Lægeforeningen har ikke øje for bredden af PPRs arbejde eller konsekvenserne af en garanti, siger formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg.

Børn med symptomer på psykisk lidelse eller mistrivsel venter for længe på at få lavet en vurdering af PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), og det betyder, at egentlig diagnosticering af for eksempel ADHD bliver forsinket. Den lange ventetid er en helt urimelig forsinkelse, mener Lægeforeningen, der vil indføre en grænse for 30 dage fra henvisning til vurdering.

»Vi ved, at et stigende antal børn og unge mistrives. Og vi ved, at en del børn og unge udvikler symptomer, enten på en udviklingsforstyrrelse eller psykisk sygdom. Og ventetiden i PPR er simpelthen for lang. I den ventetid risikerer de at få forværret deres tilstand,« siger Camilla Noelle Rathcke, formand for Lægeforeningen, i en pressemeddelelse.

Derfor vil Lægeforeningen nu have indført en ‘vurderingsret’, der betyder, at børn og unge får krav på en hurtig vurdering inden for 30 dage. I 6 ud af 10 kommuner er der ifølge Lægeforeningen mere end to måneders ventetid på en pædagogisk-psykologisk vurdering. I knap 4 ud af 10 kommuner må børn vente tre til seks måneder og enkelte steder op til et år.

Samtidig foreslår foreningen, at praktiserende læger i alle dele af landet skal kunne henvise børn med psykiske problemer direkte til PPR eller – i de mest alvorlige tilfælde – direkte til børne- og ungdomspsykiatrien udenom PPR.

KL: PPR-vurdering er ikke første greb
Formanden for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg, Thomas Gyldal Petersen (S), er enig i, at det er vigtigt, at der bliver handlet hurtigt, når børn og unge mistrives, men han har et andet og bredere perspektiv på, hvad der skal til.

»Når et barn eller en ung har brug for hjælp, er det uhyre vigtigt, at der hurtigt kommer skub i tingene, og det arbejder de dygtige psykologer, pædagoger, lærere og sagsbehandlere i kommunerne også på hver eneste dag. En PPR-vurdering er ikke det første greb, hvis et barn er i mistrivsel. Det er vigtig at kigge på de sammenhænge, som barnet indgår i i dagtilbud og skole. PPR arbejder derfor også sammen med det pædagogiske personale med at understøtte stærke børnefælleskaber, som er afgørende for, at et barn trives. Det er ofte hér, løsningerne skal findes,« siger han i et skriftligt svar til Dagens Medicin.

Uenighed om PPRs funktion
Lægeforeningen mener, at retten til hurtig vurdering hos PPR vil være med til at sikre hurtigere afklaring af årsagerne til mistrivsel, hvad enten er ligger familieproblemer eller en psykiatrisk diagnose bag. Hvis den opgave skal løftes, så vil det ifølge lægeformanden kræve både kompetenceløft og flere hænder i PPR – og flere penge til begge dele. Men de penge vil være godt givet ud, mener Camille Noelle Rathcke.

»Børn med udviklingsforstyrrelser er i vækst. Og et barn, der som ni-årig får stillet diagnosen ADHD og får den rette hjælp, er ikke dårligere stillet. Men hvis man først, når personen er blevet 18 eller 20 år, finder ud af, at han eller hun har ADHD, så har personen måske startet et misbrug og er faldet ud af uddannelsessystemet,« siger hun.

KL er ikke enig i Lægeforeningens regnestykke. Deres syn på PPR er alt for snævert og kan måske risikere at gøre mere skade end gavn, siger KL.

»Når Lægeforeningens stiller forslag om en ventetidsgaranti for en PPR-vurdering, så har de ikke øje for bredden af PPR’s pædagogiske og psykologiske arbejde. En ventetidsgaranti giver en risiko for at skævvride PPR’s arbejde væk fra blikket på fællesskabet og ind i et behandlingsblik af den enkelte. Faren ved, at denne balance tipper, er, at endnu flere børn kommer i mistrivsel. Hvis man indfører en ventetidsgaranti, skal man desuden have for øje, at det vil kræve betydeligt mange flere ressourcer – både økonomisk og i antallet af ansatte pædagoger,« siger Thomas Gyldal Petersen.


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 26-11-2021, 09:06   #202
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 10.668
Styrke: 30
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Handicapformænd: KL kompromitterer magtens tredeling

#enmillionstemmer v Monica Lyllof udtaler på Facebook:

Kommunernes Landsforening (KL) har sneget sig ind og påvirker både den lovgivende, udøvende og dømmende magt. Det er et stort og bekymrende problem.

Det er vi gået sammen med Muskelsvindfonden og Dansk Handicap Forbund om at få sat fokus på.

Det vækker alvorlig bekymring hos os som borgere, når KL påvirker både den lovgivende, udøvende og dømmende magt, til skade for borgernes retssikkerhed.

Som borgere mener vi, at det er bydende nødvendigt at få dissekeret, hvem der egentlig har magten i dette land, og særligt hvilken magt der tillægges den private interesseorganisation KL.

#enmillionstemmer

https://www.altinget.dk/kommunal

KL udfordrer som privat interesseorganisation Grundlovens magtdeling ved at udøve indflydelse på en række statslige beslutninger. Det bør kulegraves af en kommende magtudregning, skriver formænd fra Muskelsvindsfonden, Dansk

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 27-11-2021, 17:17   #203
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 10.668
Styrke: 30
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Hvem der styrer vores land? Politikere elle private foreninger?

Nyt indlæg på monica lylloff


Vi er nødt til at tale om, hvem der styrer vores land
af Monica #enmillionstemmer

Der er noget, der optager mig meget. Nemlig hvem der egentlig styrer vores land og hvordan?

"I Danmark taler vi om magtens tredeling.

Det betyder, at den lovgivende magt (Folketinget), den udøvende magt (regeringen) og den dømmende magt (domstolene) skal være adskilt for at forhindre magtmisbrug.

Princippet er lovfæstet i Grundlovens §3, og er fastsat for at beskytte Danmarks borgere mod vilkårlige indgreb.

Men noget rykker ved det grundlæggende retsprincip om, at magten skal være adskilt, og at den tilkommer Folketing, regering og domstole. Der ses flere eksempler på, at en privat interesseorganisation har fået indflydelse på en række statslige beslutninger og har fået indflydelse på områder, der tilkommer staten.

Den private interesse- og medlemsorganisation, Kommunernes Landsforening (KL), der repræsenterer alle landets 98 kommuner og varetager deres interesser, ses at have indflydelse på magtens tredeling."

Sådan starter et indlæg, jeg og Margit, Nina, Sara og Peter fra kontaktgruppen i #enmillionstemmer har skrevet sammen med Muskelsvindfonden og Dansk Handicap Forbund. Hele indlægget kan læses her: https://www.altinget.dk/kommunal/art...tens-tredeling

Det er et alvorligt demokratisk og retssikkerhedsmæssigt problem, at borgerne i dette land køres over af en organisation, der agerer offentlig myndighed, men som ikke er underlagt de love og principper, som offentlige myndigheder er.

Hvor stiller det os som borgere, når ulven har taget fåreklæder på?

Samtidig kører KL videre med spin-maskinen. Dette er nyeste eksempel: https://www.kl.dk/forsidenyheder/202...e-de-modtager/

Læg mærke til, at ifølge KL er er de fleste borgere tilfredse med den hjælp, de får.

Men hvem er blevet spurgt og hvornår? VIVE udtaler selv omkring undersøgelsen, som KL henviser til: "Svarprocenten har været lav, og frafaldet er skævt fordelt. For at give et mere retvisende billede, har VIVE benyttet "statistiske vægte" i analysen. Resultaterne bør imidlertid ses i perspektivet af disse forhold, og kan ikke med sikkerhed siges at være fuldt ud repræsentative for hele målgruppen".

Samme dag, som vores indlæg i Altinget blev bragt, var socialminister Astrid Krag ude og oplyse, at den forkromede evaluering af handicapområdet er blevet udskudt igen.

Den evaluering, som har været undskyldningen for nul handling siden valget. En syltekrukke. En joke. Et bedrag. En undskyldning for ikke at gøre noget som helst. Jeg har bare lyst til at råbe: "Hvad sagde jeg".

Jeg håber, at flere vil kaste sig ind i kampen om at få sat fokus på, hvad der foregår i vores lille yndige land, hvor flere og flere må kæmpe mod et system, og hvor flere og flere svigtes og bliver syge af det svigt. Det er på ældreområdet, sundhedsområdet, børneområdet, handicapområdet, beskæftigelsesområdet.

Vi har et af verdens højeste skattetryk, men har tydeligvis en struktur og en organisering, der ikke formår at forvalte pengene ansvarligt, rigtigt og forsvarligt.

De borgere, der endnu ikke har haft brug for hjælp, betaler den høje skat i den tro, at pengene går til hjælp, hvis de får brug for det.

Men det er et bedrag. For det gør det ikke. Bare ærgerligt. Lang næse. Men hvad går pengene så til? Administration, udvalg, undersøgelser og evalueringer i cirkler.

Det må altså stoppe nu. Den brede befolkning er nødt til at vågne op og stille krav om ansvarlighed, og at der bliver taget ansvar.


TAK, til Monica Lylloff og teamet bag #enmillionstemmer

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 28-11-2021, 09:11   #204
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 10.668
Styrke: 30
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Regeringen og KL i åbent angreb på retssikkerheden

Anno 2011 igen og igen frem til nu 2021 og snart 2922:

https://www.lev.dk/viden-om/nyheder/...OPKMIp60UAnXMg

Regeringen og Kommunernes Landsforening har netop afsluttet forhandlingerne om en økonomiaftale for 2012 som indeholder et fatalt angreb mod ankesystemet. Regeringen har med aftalen lovet, at ændre lovgivningen, så kommunale serviceniveauer skal medtages i forbindelse med vurderingen af klagesager.

- Vi har længe vidst, at KL har udset sig ankesystemet som den nye prügelknape for økonomien i kommunerne. Men jeg er mildest talt forbløffet over, at regeringen er med på den vogn. Et uaf*hængigt ankesystem, der alene forholder sig til lovgivningens bogstav og intention, er det eneste reelle værn om den enkelte borgers retssikkerhed. Hvis KL kommer igennem med det her, sætter regeringen på lange strækninger serviceloven - og dermed Folketinget - ud af kraft. Det er pinagtigt at se, hvordan en privat interesseorganisation som KL nærmest tildeles rollen som lovgiver.

Regeringens imødekommelse af KL's angreb på ankesystemet er ikke et enkeltstående tilfælde. I 2010 vedtog regeringen og DF lovgivningen om sammenhæng mellem visitationskompetence og finansieringsansvar (handle- betalings- og opholdskommune). Denne lovgivning er også et frontalt angreb på retssikkerheden for mennesker med handicap - og igen var den bestilt af den private interesseorganisation KL.


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum

Lignende emner
Emner Emnet er startet af Forum Svar Sidste indlæg
Kommunernes arrogance Webmaster Politik og Samfund 0 14-11-2012 20:16
kommunernes parkering af borgerene østerbro Politik og Samfund 2 14-12-2011 16:09
Klager over kommunernes afgørelser Bella67 Politik og Samfund 3 23-08-2011 13:32
Kommunernes tidsfrist Cdog Politik og Samfund 6 16-04-2009 15:00
Kommunernes administration sejler zuza Dit og Dat 0 15-05-2007 17:55
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 08:13.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension