K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Politik og Samfundsdebat > Politik og Samfund

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Politik og Samfund Her er det tilladt at diskutere politik , nyheder og andre samfundsproblemer. Hvis du har problemer med at andre udtrykker deres uforbeholden mening om vores samfund, så er dette nok ikke stedet for dig.

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 23-12-2019, 14:55   #51
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.809
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Folketingets nye ombudsmand: Det ligger ikke i mit dna at være pleaser

https://www.altinget.dk/artikel/skar...ign=altingetdk

PORTRÆTINTERVIEW: Folketingets nye vagthund har kontante svar parat og har ingen trang til at indynde sig. Men Niels Fenger vil fortsætte kursen med en mere konstruktiv tone over for myndigheder, fortæller han i et interview med Altinget.

phhmw

Konstruktiv betyder: ""som tjener et brugbart og positivt formål; opbyggende""
https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=konstruktiv

“Du kan jo høre, at jeg er skarp nok.”

Niels Fenger smiler, men budskabet er alvorligt ment og er med til at understrege hans pointe om, at han som ny ombudsmand ikke har nogen planer om at lade myndighederne få for let spil.

Understregningen er relevant, fordi der de senere år har været debat, efter forgængeren Jørgen Steen Sørensen slog sig op på at ville føre en mere myndighedsvenlig kurs.

Herunder at ombudsmanden skulle reservere vendinger som “beklagelig”, “kritisabel” og “uacceptabel” til mere grelle sager med myndighederne.

Niels Fenger gør klart, at man ikke skal forvente et opgør med dette stilskifte, men han ærgrer sig over den måde, som det myndighedsvenlige er blevet opfattet på.

“Jeg synes, det er så synd, at den debat er blevet misforstået. Og det synes jeg, at den er. Nu siger jeg bare, hvordan jeg vil gribe opgaven an. Jeg vil prøve myndighedernes handlinger til bunds og ikke give dem nogen margen, når det kommer til den juridiske bedømmelse af borgernes rettigheder,” siger Niels Fenger og opsummerer senere:

“Så jeg vil være kritisk i bedømmelsen af myndighedernes adfærd, men jeg synes ikke, man skal være fordømmende eller karaktergivende i den måde, man afleverer budskabet på.”


phhmw

Vi må se hvad fremtiden bringer af udtalelser fra vores nye Ombudsmand.

Tillykke med dit nye job.


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 15-01-2020, 12:32   #52
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.809
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
SURPRICE 2020 Aktindsigt

http://www.ombudsmanden.dk/find/nyhe...er_aktindsigt/

To ministerier modtager i dag kritik fra ombudsmanden for en fremgangsmåde, som ombudsmanden kalder ”skjult afgrænsning”.

I begge tilfælde havde en journalist bedt om aktindsigt om et bestemt emne. Ministeriet havde derefter fortolket journalistens anmodning snævert – som om journalisten kun var interesseret i visse dele af emnet. Men ministeriet havde ikke oplyst journalisten om den snævre afgrænsning.

”Journalister skal kunne have tillid til myndighederne. Hvis myndighederne laver en meget snæver afgrænsning af en aktindsigtsanmodning uden at fortælle journalisten om det, bliver virkningen for journalisten i realiteten den samme, som hvis myndigheden skjulte oplysningerne. Det går selvfølgelig ikke,” siger ombudsmand Niels Fenger.

Offentlighedsloven bygger på tillid og god dialog
De to aktindsigtssager drejede sig henholdsvis om den såkaldte ”hadprædikant-liste” og om en presseomtale af overvejelser om en grænsemur. Sagerne blev behandlet af henholdsvis Udlændinge- og Integrationsministeriet og Finansministeriet.


Udlændinge- og Integrationsministeriet
http://www.ombudsmanden.dk/find/nyhe...ktindsigt/uim/

Finansministeriet
http://www.ombudsmanden.dk/find/nyhe...nsministeriet/

SPØRGSMÅL.:

Hvilken konsekvens bliver berørte personale mødt med? S.U.


Hilsen Peter

Sidst redigeret af phhmw; 15-01-2020 kl. 12:38.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 07-02-2020, 18:25   #53
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.809
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Feb.2020 Ombudsmanden skal være et værn for borgernes retssikkerhed

http://www.ombudsmanden.dk/find/nyhe...ssikkerhed/pdf

Folketingets Ombudsmand bliver udpeget af Folketinget og skal på Folketingets vegne bidrage til, at forvaltningen overholder landets love.

Men ombudsmanden er i realiteten folkets ombudsmand.

Det skriver den nyvalgte ombudsmand Niels Fenger i en større artikel i Ugeskrift for Retsvæsen. Artiklen bygger på et foredrag på Forvaltningsretskonferencen 2020 i Aalborg, hvor ombudsmanden udlagde, hvordan han har tænkt sig at udfylde embedet.

”Ombudsmanden skal være folkets ombudsmand.

En person, der er uafhængig af forvaltningen, og som enhver –både voksen og barn, borger og virksomhed – kan gå til, når hun eller han oplever at være blevet forkert behandlet af det offentlige.

Skærer man helt ind til benet, er ombudsmandens fremmeste opgave således at udgøre et værn for borgernes retssikkerhed,”

Kontrollant og samarbejdspartner

Ombudsmanden understreger, at han vil styre efter at gøre mest mulig nytte for borgernes retssikkerhed.

Derfor vil han ikke kun se på den enkelte fejl i systemet, men også være opmærksom på, om der er tale om systemfejl, der kan ramme mange borgere. Og derfor vil han også videreføre en samarbejdende linje over for myndighederne.

”Jeg opfatter ombudsmanden som en vagthund, der er sat i verden for at hjælpe borgerne og bl.a. arbejde for en bedre forvaltningskultur i relation til borgernes møde med forvaltningen.

Men derfor kan man godt respektere myndighederne og samarbejde med dem. Jeg er af den overbevisning, at et konstruktivt samarbejde med myndighederne vil gavne borgerne mest,” siger Niels Fenger.

Den nye ombudsmand udpeger borgernes retssikkerhed i en digital forvalt- ning som et af de områder, han vil have særligt fokus på.

Artikel offentliggjort i Ugeskrift for Retsvæsen d. 6. februar 2020

http://www.ombudsmanden.dk/find/nyhe...erhed/artikel/

phhmw

Jamen, så er alle de små problemer vi på k10 har tumlet med gennem 15 år jo løst, som dug for solen.

Intet er ændret ved, at for at Ombudsmanden skal lytte til vores henvendelser, skal alle klagemuligheder være brugt, før en henvendelse til Ombudsmanden.

Mon Ombudsmanden, alene mand, kan ændre bare et at de tunge ulovligheder vi tumler med?

Mon Ombudsmanden kan ændre systemfejl, som påvirker borgerne negativt?


Hilsen Peter

[/B]
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 10-03-2020, 17:42   #54
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.809
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Tabt arbejdsfortjeneste, handicappede børn, ikke fået reguleret deres pensionsbidrag

Kommuner skal i mange tilfælde selv rette fejl over for forældre til børn med handicap

http://www.ombudsmanden.dk/find/nyhe...al_rette_fejl/

Et stort antal forældre, der har fået udbetalt tabt arbejdsfortjeneste, har i en årrække ikke fået reguleret deres pensionsbidrag. Fejlen blev opdaget i 2018 i forbindelse med en ombudsmandssag.

Nu konkluderer ombudsmanden på baggrund af tre sager, at kommunerne i mange tilfælde selv bør finde sagerne frem og rette op over for forældrene.

Myndigheder er som udgangspunkt forpligtet til selv at finde sager frem og rette op over for borgerne, hvis en hidtidig praksis viser sig at være forkert. Hvis det giver større administrative vanskeligheder, kan myndighederne dog i stedet informere offentligt om muligheden for genoptagelse. Det, mente to af tre undersøgte kommuner, var tilfældet.

Efter en undersøgelse af de administrative vanskeligheder, som disse to kommuner ville have ved at identificere og genoptage sagerne, erklærede ombudsmanden sig enig i, at de to kommuner kunne nøjes med at informere offentligt. Dette gælder dog ikke i forhold til forældre, der modtog tabt arbejdsfortjeneste, da fejlen blev kendt ved Ankestyrelsens praksisændring i 2018. I forhold til denne gruppe af forældre skal kommunerne selv finde sagerne frem og rette fejlen. Det skal de gøre ikke alene for fremtiden, men også med henblik på en eventuel omgørelse med tilbagevirkende kraft.

Udmeldingen kommer på baggrund af ombudsmandens behandling af sager vedrørende kommunerne Hvidovre, Hedensted og Vejle.

Kan være relevant for andre kommuner
At forældre har fået for lidt i pensionsbidrag skyldes en generel fejl, som strækker sig over perioden fra 2010 til 2018. Fejlen kom frem i forbindelse med en konkret klagesag hos ombudsmanden. Sagen medførte, at Ankestyrelsen i 2018 udsendte en principafgørelse 4-18, der ændrede den administrative praksis. Praksisændringen indebar, at landets kommuner har pligt til at genoptage sager om tabt arbejdsfortjeneste, der er berørt af praksisændringen.

For ombudsmanden var spørgsmålet derfor, om Hvidovre Kommune, Hedensted Kommune og Vejle Kommune selv burde have genoptaget de sager, der var berørt af den nye principafgørelse, eller om det var tilstrækkeligt – som kommunerne oprindeligt havde gjort – at informere om muligheden for at søge om genoptagelse på deres hjemmesider.

Hvidovre Kommune havde i perioden 2011-2019 udbetalt tabt arbejdsfortjeneste til 450 personer. Kommunen mente imidlertid, at arbejdet med at identificere sagerne var for stort, og at det derfor var tilstrækkeligt, at kommunen informerede om muligheden for at søge om genoptagelse på kommunens hjemmeside.

Ombudsmanden konkluderer, at Hvidovre Kommune selv skal genoptage de sager, hvor forældre fortsat modtog tabt arbejdsfortjeneste i 2018, da praksisændringen blev offentliggjort. I sager, hvor forældrene på dette tidspunkt ikke længere modtog tabt arbejdsfortjeneste, var det derimod på baggrund af de administrative vanskeligheder, som Hvidovre Kommune ville have ved selv at identificere og genbehandle sagerne, tilstrækkeligt, at kommunen offentligt informerede om muligheden for at søge om genoptagelse.

Hedensted Kommune mente – ligesom Hvidovre Kommune – oprindeligt, at det var tilstrækkeligt at informere om muligheden for at søge om genoptagelse på kommunens hjemmeside. Kommunen besluttede imidlertid efter ombudsmandens høring at genoptage verserende sager tilbage fra praksisændringen. På den baggrund foretager ombudsmanden sig ikke mere med hensyn til spørgsmålet om genoptagelse. Ombudsmanden har dog påpeget, at informationen på hjemmesiden indeholdt en forkert gengivelse af reglerne om forældelse. Derfor har han henstillet til kommunen at korrigere informationen.

Vejle Kommune besluttede efter ombudsmandens høring selv at genoptage alle sager – både sager, der var verserende og afsluttet på tidspunktet for praksisændringen. Derfor foretager ombudsmanden sig ikke mere i forhold til Vejle Kommune.

Da sagerne kan være relevante for andre kommuner, har ombudsmanden orienteret Ankestyrelsen og Kommunernes Landsforening om udtalelserne.


PDF
http://www.ombudsmanden.dk/find/nyhe...rette_fejl/pdf

FAKTA

Tabt arbejdsfortjeneste og pensionsbidrag

En forælder til et barn med et handicap kan modtage dækning af tabt arbejdsfortjeneste, når det er en nødvendig konsekvens af barnets handicap, at barnet passes i hjemmet, og det er mest hensigtsmæssigt, at det er forælderen, der passer barnet.

Tabt arbejdsfortjeneste er en løbende ydelse, der beregnes på baggrund af forælderens tidligere bruttoindtægt og bliver reguleret én gang om året.
Der beregnes bidrag til pensionsordning, som udgør 10 pct. af den tabte arbejdsfortjeneste (bruttoydelsen), dog højst et beløb svarende til det hidtidige arbejdsgiverbidrag.

Reglerne fremgår af lov om social service (lovbekendtgørelse nr. 798 af 7. august 2019).
Principafgørelse 4-18 "Gældende"
https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=198630

Det fremgår af Ankestyrelsens principafgørelse 4-18 fra den 21. februar 2018, at bidrag til pensionsordning i forbindelse med tabt arbejdsfortjeneste skal beregnes på baggrund af den satsregulerede bruttoydelse. Det indebærer, at pensionsbidraget nu reguleres en gang årligt.

Dette er en ændring i forhold til en tidligere udmeldt praksis i principafgørelse 69-10 fra den 31. marts 2010, der ifølge Ankestyrelsen har vist sig ikke at være tilstrækkelig klar. Principafgørelsen førte til en praksis, hvor bidraget blev beregnet på baggrund af den bruttoydelse, som oprindeligt blev tilkendt ved overgangen til tabt arbejdsfortjeneste.

Ankestyrelsens orientering af kommunerne

I et brev af 29. maj 2018 til alle kommunerne oplyste Ankestyrelsen, at kommunerne havde pligt til at genoptage sager, der efter principafgørelse 69-10 var afgjort i strid med den nye praksis i principafgørelse 4-18. Kommunerne skulle genoptage sager, der ikke havde været påklaget.
Ankestyrelsen oplyste også, at kommunerne skulle genoptage sagerne på eget initiativ, medmindre det var forbundet med meget betydelige administrative vanskeligheder at finde frem til sagerne. Hvis det var tilfældet, kunne kommunerne i stedet informere om muligheden for at søge om genoptagelse på deres hjemmesider.

Pligt til at genoptage tilsvarende sager

Hvis en myndigheds hidtidige retsopfattelse eller praksis må anses for at være forkert, kan myndigheden være forpligtet til selv at finde de relevante sager frem og træffe en ny afgørelse i sagerne. En myndighed har altid pligt til at genoptage verserende sager om løbende ydelser. Det gælder ikke alene for fremtiden, men også med henblik på en eventuel omgørelse med tilbagevirkende kraft.

Hvis der vil være større administrative vanskeligheder ved at finde frem til de (øvrige) relevante sager og genoptage dem, bør myndigheden i stedet informere offentligheden om muligheden for at få en tidligere afgjort sag genoptaget. Det kan f.eks. ske gennem medierne og ved opslag på myndighedens hjemmeside.
Det beror på en konkret vurdering, om vanskelighederne ved at finde sagerne frem og genoptage dem er så store, at myndigheden ikke har pligt til at gøre det af egen drift. Der bør ikke alene tages hensyn til antallet af sager, men også til de ressourcer, der vil være forbundet med at identificere og genbehandle de pågældende sager, og den relative byrde, som dette vil indebære for den enkelte myndighed. I vurderingen indgår også bl.a. fejlens karakter og betydning for de berørte borgere.


Ombudsmandens udtalelse til Hvidovre Kommune
http://www.ombudsmanden.dk/find/nyhe...else_hvidovre/

Ombudsmandens udtalelse til Hedensted Kommune
http://www.ombudsmanden.dk/find/nyhe...lse_hedensted/

Ombudsmandens udtalelse til Vejle Kommune
http://www.ombudsmanden.dk/find/nyhe...talelse_vejle/

Nyhed af 28. august 2018 - Forældre til børn med handicap kan have ret til større pensionsbidrag

http://www.ombudsmanden.dk/find/nyhe...ensionsbidrag/

Hilsen Peter

Sidst redigeret af phhmw; 10-03-2020 kl. 17:48.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 14-04-2020, 10:03   #55
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.809
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Ny beretning fra ombudsmanden 2019

http://www.ombudsmanden.dk/find/nyheder/alle/fob_2019/

Folketingets Ombudsmand offentliggør i dag sin beretning for 2019.

Ombudsmand Niels Fenger fremhæver i forordet til beretningen, at det for ham er en ledetråd at bruge institutionens ressourcer, hvor de kan gøre størst mulig gavn for borgernes retssikkerhed. Niels Fenger, der tiltrådte den 1. december 2019, peger bl.a. på værdien af at gå efter systemfejl for at hjælpe mange borgere på én gang. Han fremhæver samtidig, at han ikke kun vil have fokus på, om der er begået fejl i den enkelte sag, men også vil søge at vejlede fremadrettet over for myndighederne, så de ved, hvad de skal gøre bedre næste gang:

Ved at hjælpe en myndighed til at undgå fremtidige fejl sikrer vi os også imod, at borgerne udsættes for uret i fremtidige sager.


Beretning 2019 PDF

http://www.ombudsmanden.dk/find/nyhe...e/fob_2019/pdf

http://www.ombudsmanden.dk/findviden/fob/fob2019/

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 15-04-2020, 12:24   #56
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.809
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Udflytningerne vs lange sagsbehandlingstider

phhmw

Som i SKAT, som i udflytning af statslige arbejdspladser viser liberalismen og blå bloks tiltag, at tiden er til eftertanke.

Ombudsmanden:

Ophobning af gamle sager giver uacceptabelt lange svartider i nævn


http://www.ombudsmanden.dk/find/nyhe...tider_i_naevn/

http://www.ombudsmanden.dk/myndighed...ehandlingstid/

Lange sagsbehandlingstider kan have store økonomiske og personlige konsekvenser for de berørte borgere og virksomheder. Spørgsmålet om sagsbehandlingstid er også generelt afgørende for borgere og virksomheders tilfredshed med den offentlige forvaltning.

Det er derfor vigtigt, at myndighederne har fokus på sagsbehandlingstider, og at det løbende overvejes, om sagsbehandlingstiderne er rimelige eller kan gøres kortere.

Det følger af god forvaltningsskik, at sager i den offentlige forvaltning skal behandles inden for rimelig tid og ikke må trække unødigt ud.


phhmw

Vi får præcis det vi stemmer på.

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 17-04-2020, 18:55   #57
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.809
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
FAKTA: Her er Statsrevisorernes skala for kritik

https://www.nb-okonomi.dk/2020/04/17...-for-kritik-4/

Statsrevisorerne uddeler kritik af ministre og styrelser, hvis de ikke forvalter skatteborgernes penge godt.

Af Ritzau

Statsrevisorerne kritiserer fredag Skatteforvaltningens kontrol af, om virksomheder betaler den moms, de skal.

Statsrevisorerne kritiserer også, at der er opkrævet for meget i AUB-bidrag til at finansiere praktikophold for unge på erhvervsuddannelser.

Her kan du læse om Statsrevisorernes opgave og de forskellige grader af kritik:

* Statsrevisorerne skal holde styr på, at skatteborgernes penge bruges, som Folketinget har besluttet, og at pengene forvaltes så effektivt som muligt.

* Statsrevisorerne kan udtale kritik af for eksempel ministre, ministerier, styrelser og tilsyn på baggrund af rapporter fra Rigsrevisionen. Er kritikken af en minister særlig slem, siger man, at en minister har fået “en næse”.

* Statsrevisorerne besluttede i 2007 at indføre en “karakterskala” for kritikken, som går fra det mest positive til det mest negative og ser sådan ud:

– finder det meget/særdeles positivt.

– finder det positivt.

– finder det tilfredsstillende/er tilfredse med.

– påpeger/understreger/henstiller/forventer.

– beklager/finder det bekymrende/foruroligende.

– finder det utilfredsstillende/er utilfredse med/og indskærper.

– kritiserer/finder kritisabelt/kritiserer skarpt/og indskærper.

– påtaler/påtaler skarpt.

– påtaler skarpt og henleder særligt Folketingets opmærksomhed på.

Kilde: Folketinget.


phhmw

Husk, at vi lever i et retssamfund,......... tror vi.

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 15-05-2020, 11:43   #58
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.809
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Transport- og Boligministeriet styrker aktindsigtsområdet

http://www.ombudsmanden.dk/find/nyhe...sigtsomraadet/

Transport- og Boligministeriet iværksætter en række nye initiativer for at styrke behandlingen af sager om aktindsigt. Det sker, efter at ombudsmanden har undersøgt ministeriets sagsbehandlingstider for 2018 og 2019.

Ud over at centralisere behandlingen af aktindsigtssager i ministeriets lovkontor er det også besluttet bl.a. at tilføre ekstra ressourcer til området. Det er ministeriets forventning, at der med de nye tiltag vil ske yderligere forbedringer af de gennemsnitlige sagsbehandlingstider på hele aktindsigtsområdet, og at de nye tiltag vil sikre, at sager med meget lange sagsbehandlingstider fremadrettet kan undgås.


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 26-05-2020, 15:37   #59
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.809
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Kommune har vejledt borgere forkert om mulighed for at klage i sager om aktindsigt

http://www.ombudsmanden.dk/find/nyhe...jledt_forkert/

Hvis man som borger har fået helt eller delvis afslag på at få aktindsigt i ens egen sag – såkaldt partsaktindsigt – har man normalt mulighed for at klage. I en ny ombudsmandsundersøgelse er det kommet frem, at Albertslund Kommune generelt har vejledt borgere forkert om deres klagemuligheder, når de har fået afslag på partsaktindsigt.

Kommunen har f.eks. i vidt omfang vejledt borgerne om, at de skal klage inden 4 uger, og at klagen skal sendes til kommunen. Men efter reglerne gælder der ingen klagefrist, og klagen skal gå direkte til klageinstansen.

Albertslund Kommune har nu sørget for at ændre klagevejledningen fremadrettet. Kommunen vil desuden undersøge, om der er klager, der er blevet afvist på et forkert grundlag – og i så fald sørge for at sagerne bliver behandlet.

Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, har valgt at offentliggøre sin udtalelse, da Albertslund Kommune muligvis ikke er den eneste myndighed, der har vejledt forkert om klagereglerne for sager om aktindsigt.

”Som ombudsmand tager jeg ikke kun stilling til, om der er begået fejl, men søger også fremadrettet at bidrage til, at myndighederne ved, hvad de skal gøre bedre næste gang. Jeg håber derfor, at denne sag kan give andre myndigheder lejlighed til at efterse deres klagevejledninger i sager om aktindsigt,” siger Niels Fenger.

På grund af sagens relevans for andre myndigheder har ombudsmanden orienteret KL om sagen.Se ombudsmandens udtalelse i sagen her
.

http://www.ombudsmanden.dk/find/nyhe...ert/udtalelse/

FAKTA

Er man part i en sag, hvor der er eller vil blive truffet en afgørelse, har man som udgangspunkt ret til at se dokumenterne i sagen. Dette kaldes partsaktindsigt (forvaltningslovens kapitel 4)

Får man helt eller delvis afslag på partsaktindsigt, har man normalt ret til at klage. Klageinstansen er den samme myndighed, som også er klageinstans i den sag, man har bedt om aktindsigt i.
Efter forvaltningsloven gælder der ingen frist for at klage over en afgørelse om partsaktindsigt. Endvidere skal en klage ikke sendes til førsteinstansen, så den kan genvurdere sagen (remonstration), men derimod sendes direkte til klageinstansen.

De klageregler, der gælder for selve afgørelsen i sagen (f.eks. en klagefrist), kan ikke automatisk overføres til en sag om partsaktindsigt (medmindre det fremgår tydeligt af den pågældende lov eller forarbejderne til loven).

Er en borger f.eks. utilfreds med en afgørelse om førtidspension, kan borgeren klage til Ankestyrelsen. Borgeren skal dog sende klagen til kommunen, som først skal genvurdere sagen, og det skal borgeren gøre inden for 4 uger. Men ønsker samme borger – i samme sag – at klage over ikke at have fået partsaktindsigt, gælder klagereglerne i forvaltningsloven. I så fald skal borgeren klage direkte til Ankestyrelsen, og her gælder der ingen klagefrist.

Klager over afslag på aktindsigt efter offentlighedsloven behandles efter offentlighedslovens regler. En person, der ikke er part i en sag, hvor der er eller vil blive truffet en afgørelse, og som får helt eller delvist afslag på aktindsigt i sagen, har normalt ret til at klage.

Heller ikke efter offentlighedsloven gælder der en frist for at klage over en afgørelse om aktindsigt, men her skal en klage sendes til den myndighed (førsteinstansen), som har truffet den afgørelse om aktindsigt, man ønsker at klage over (remonstration).


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 25-06-2020, 11:32   #60
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.809
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Ombudsmanden stiller krav til frivillige aftaler i psykiatrien

http://www.ombudsmanden.dk/find/nyhe...i_psykiatrien/

Under tilsynsbesøg på en række psykiatriske afdelinger har ombudsmanden konstateret, at der i vidt omfang indgås aftaler med patienter om ordninger, der har lighedstræk med tvangsindgreb, der er beskrevet i psykiatriloven. Ombudsmanden konkluderer, at der efter omstændighederne lovligt kan indgås sådanne aftaler, men peger i to udtalelser på vigtigheden af, at hospitalerne sikrer sig, at der reelt er tale om frivillige aftaler – og ikke tvang.

For at en aftale er gyldig, skal den være indgået frivilligt, på baggrund af fyldestgørende information og af en patient, som er i stand til at indgå en aftale. Ellers er der tale om ulovlig tvang – uanset personalets intentioner.

Der kan være risiko for, at aftaler af den nævnte karakter i realiteten får karakter af tvang. Derfor er hovedbudskabet, at de psykiatriske afdelinger skal have fokus på at sikre, at aftalerne reelt er frivillige, at patienterne kan overskue de aftaler, de indgår, og at patienterne ved, at de til enhver tid kan springe fra en aftale uden at blive mødt af sanktioner,” siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger.

Skærmning til stue
Ombudsmanden er i dag kommet med en udtalelse om én af disse frivillige ordninger, ”skærmning til stue”. Ombudsmandens tilsynshold er stødt på ordningen på en række forskellige psykiatriske afdelinger.

Ordningen indebærer, at patienten er isoleret på et afgrænset areal, f.eks. på sin stue. Døren er ulåst, men der kan eventuelt være en eller flere ansatte placeret som vagter uden for døren.

Det fremgår af udtalelsen, at ledelsen på én afdeling gav udtryk for, at det muligvis ikke i alle tilfælde havde stået patienten klart, at aftalen var frivillig. På en anden psykiatrisk afdeling gav ledelsen udtryk for, at der var anvendt skærmning til stue i enkelte situationer, hvor patienten ikke havde givet samtykke. Andre steder oplyste ledelsen, at der altid var tale om frivillige aftaler.

Ombudsmanden vil på kommende tilsyn på psykiatriske hospitaler have fokus på tilsvarende frivillige ordninger, herunder på om de bygger på reel frivillighed, og om de er dokumenteret tilstrækkeligt.

Se ombudsmandens breve til Sundheds- og Ældreministeriet her og her.


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 19:19.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension