K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Politik og Samfundsdebat > Politik og Samfund

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Politik og Samfund Her er det tilladt at diskutere politik , nyheder og andre samfundsproblemer. Hvis du har problemer med at andre udtrykker deres uforbeholden mening om vores samfund, så er dette nok ikke stedet for dig.

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 05-11-2018, 10:19   #41
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.809
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Alvorlig bekymring over Udlændinge- og Integrationsministeriets sagsbehandlingstider

http://www.ombudsmanden.dk/find/nyhe...indsigtssager/

Journalister og andre, der beder om aktindsigt i Udlændinge- og Integrationsministeriet, må generelt vente for længe på svar. Det fremgår af en ny udtalelse fra ombudsmanden.

Ombudsmanden kalder ministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager for alvorligt bekymrende og har orienteret Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg og Folketingets Retsudvalg om problemet.

”Ministeriet har iværksat en række tiltag for at forbedre sagsbehandlingstiderne. Men jeg er meget i tvivl om, hvorvidt de vil være tilstrækkelige”, siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen og henviser til, at de gennemsnitlige sagsbehandlingstider i sager, hvor ministeriet træffer afgørelse som førsteinstans, er mere end fordoblet fra 2017 til 1. halvår 2018.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i disse sager var i 1. halvår 2018 52 arbejdsdage. Ifølge offentlighedsloven skal anmodninger om aktindsigt som udgangspunkt besvares inden 7 arbejdsdage.

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 07-11-2018, 16:56   #42
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.809
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Alvorlige fejl i sager om hjemgivelse af anbragte børn

Ja, kære Folketingets Ombudsmand.

Om 1 år eller 2 kan du bruge nøjagtig den samme tekst her, som du så kan udsende påny.


http://www.ombudsmanden.dk/find/nyhe...nbragte_boern/

Ingen problemer bliver løst, bare fordi du er utilfreds, intet sker og ulovlighederne fortsætter, i lige så lang tid der ikke findes nogen form for konsekvenser, af ulovligheder.

Er du i tvivl, så læs lidt her på k10


Triste hilsner Peter

Bilag

Andre sager fra ombudsmanden om anbragte børns rettigheder:

Anbragte børn mangler handleplaner
Nye initiativer skal sikre handleplaner for anbragte børn
Et barn kan ikke med magt flyttes til et nyt anbringelsessted
Kommuner skal huske unges ret til at klage


HVAD SKAL EN KOMMUNE GØRE FØR EN HJEMGIVELSE?

Ved udgangen af 2017 var 13.960 børn og unge i Danmark anbragt uden for hjemmet, viser tal fra Danmarks Statistik.

En anbringelse uden for hjemmet skal ophøre, når formålet med anbringelsen er nået; når anbringelsen ikke længere opfylder sit formål; eller når den unge fylder 18 år.

Et anbragt barn eller ung kan først hjemgives (flyttes hjem), når kommunen har truffet en afgørelse om hjemgivelse og om hjemgivelsesperiodens læng*de.

Hjemgivelsesperioden kan vare op til seks måneder fra afgørelsestidspunktet. Formålet med at fastsætte en hjemgivelsesperiode er bl.a. at hindre, at en hjemgivelse sker pludseligt og uden forberedelse, at sikre mulighed for at tilrettelægge hjemgivelsen og at forberede eventuel støtte i den forbindelse.


Forud for en hjemgivelse skal kommunen sørge for:

At revidere barnets handleplan. Formålet er at forhindre, at børn og unge hjemgives, før der er taget stilling til det videre forløb. En revision af handleplanen betyder, at der bliver lagt en plan for barnet/den unge, f.eks. vedrørende skolegang og fritidsaktiviteter. Handleplanen skal så vidt muligt revideres i samarbejde med barnet/den unge og forældremyndighedsindehaveren.

At holde en børnesamtale. Formålet med samtalen er, at myndigheden får et førstehåndskendskab til barnet/den unge og dennes ønsker. Samtalen skal derfor sikre, at der bliver taget hensyn til barnets/den unges egen holdning.

At meddele barnet eller den unge, der er over 12 år (ud over forældremyndighedsindehaveren) en afgørelse. Barnet eller den unge over 12 år og forældremyndighedsindehaveren kan indbringe kommunens afgørelse om hjemgivelse og hjemgivelsesperiode for Ankestyrelsen.

At meddele afgørelsen til barnet eller den unge, der er over 12 år, skriftligt eller meget hurtigt efter bekræfte afgørelsen skriftligt. Efter ombudsmandens opfattelse følger det af god forvaltningsskik, at afgørelsen skal gives skriftligt til barnet over 12 år. Formålet er bl.a. at give barnet/den unge den bedste mulighed for at forstå afgørelsens konsekvenser og for at vurdere, om han eller hun bør udnytte sin klageret.

At give en begrundelse. Kravet om en begrundelse giver en øget garanti for, at afgørelsen er rigtig, og at grundlaget for afgørelsen er sagligt og fyldestgørende. Begrundelsen kan endvidere hjælpe til at tage stilling til, om afgørelsen skal påklages.

At orientere barnet om muligheden for at klage. En klage har opsættende virkning. Så barnet kan ikke hjemgives, mens klagen behandles.

At orientere børn og unge-udvalget, hvis barnet er tvangsfjernet. Kommunens børn og unge-udvalg består af både en dommer og fagpersoner. Udvalget kan ikke gribe ind i enkeltsager om hjemgivelse, men udvalget (eller enkeltmedlemmer) kan reagere - f.eks. ved at underrette Ankestyrelsen, hvis der er tvivl om, hvorvidt en afgørelse lever op til loven.
Links
Download som PDF
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 19-11-2018, 10:04   #43
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.809
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Kommunens Vejledningspligt.

Ombudsmanden

https://www.ombudsmanden.dk/myndighe...iRZW0JReglmE8w

Formålet med myndighedernes vejledningspligt er at imødekomme borgernes informationsbehov og undgå, at borgerne på grund af fejl, uvidenhed eller misforståelser udsættes for retstab.

Myndighederne skal således i nødvendigt omfang yde vejledning og bistand til borgere, der henvender sig om spørgsmål inden for myndighedens sagsområde.

Vejledningen bør sikre, at borgeren får tilstrækkelig orientering om, hvilken betydning reglerne på et givet område har, og hvordan borgeren lettest og mest effektivt kan opfylde de krav, der følger af lovgivningen.


DUKH

https://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp...orpligtigelsen

Hvornår har kommunen pligt til at yde vejledning, og hvad sker der, hvis kommunen ikke yder vejledningen, eller hvis den er mangelfuld?

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 19-11-2018, 15:56   #44
Lathyrus
Elsker at være her på K10
 
Tilmeldingsdato: 22-09 2015
Indlæg: 87
Styrke: 9
Lathyrus er ny på vejen
Dokumenter "overgrebende" og afvent "Nürnbergprocessen", så de ikke kan slippe afsted med et, "Jeg administredede jo blot, efter reglerne, og jo jo, det lugtede lidt underligt, fra de der skorstene" ..................
Lathyrus er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 30-11-2018, 15:06   #45
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.809
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Ombudsmand nedtoner kritik af myndigheder

https://www.altinget.dk/embedsvaerk/...ouYzQpN8IfkvFo

Når han på forhånd går så markant ud og siger, at han vil være forsigtig og gå på kattepoter i sin retorik, er der en risiko for, at han får skabt et billede af, at han som ombudsmand er mere optaget af myndighederne end af borgerne.

Michael Gøtze
Professor i forvaltningsret, Københavns Universitet


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 30-11-2018, 16:38   #46
Lathyrus
Elsker at være her på K10
 
Tilmeldingsdato: 22-09 2015
Indlæg: 87
Styrke: 9
Lathyrus er ny på vejen
Nu er det heller ikke alle der har lige stor respekt for ombudsmanden, heller ikke fremtrædende politikkere.

"Støjberg blæser på hård kritik fra Ombudsmanden: Vil trykke nye annoncer"

https://www.berlingske.dk/politik/st...e-nye-annoncer
Lathyrus er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 20-06-2019, 15:06   #47
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.809
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Kritisk Facebook-opslag lå inden for rammerne af kommunalt ansats ytringsfrihed

http://www.ombudsmanden.dk/find/nyhe...ytringsfrihed/

”Hørt Til Odense Kommunes medarbejderdag:

’Ledigheden i Odense er den andenstørste i landet. Det er en brændende platform der kan sidestilles med børnedødeligheden i Afrika’.
WTF?????? (…)”http://www.ombudsmanden.dk/find/udta...sager/2019-18/

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 22-06-2019, 09:37   #48
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.809
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Ombudsmanden indstilles som ny dommer i Højesteret

http://www.ombudsmanden.dk/find/nyhe...i_Hoejesteret/

http://www.ombudsmanden.dk/find/nyhe...t/brev_til_ft/

Tillykke til Ombudsmanden, men..............

https://www.altinget.dk/embedsvaerk/...ouYzQpN8IfkvFo

LISTEFØDDER: Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen ønsker at spare på de kritiske gloser over for myndighederne. Juraprofessor mener, at ombudsmanden skal passe på med at trække tænderne ud på sig selv.

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 20-08-2019, 21:07   #49
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.809
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Studiegæld, gældseftergivelse SKAT går uden om loven.

phhmw
Onkel SKAT har et tilbud til dig og hvis ikke du modtager et godt tilbud, får du ingen gældseftergivelse, godt nok i strid med lovgivningen, men tidens trend er at vi gør hvad det passer os.

Sådan er det bare.


Ombudsmanden udtaler.

Studiegæld, gældseftergivelse SKAT går uden om loven.

DEL gerne i dit netværk.

Lidt professionalisme fra SKAT, nu Gældsstyrelsen, må snarligt forventes, at blive konstant.


http://www.ombudsmanden.dk/find/nyhe...h6dmh1TByJ1TCg

http://www.ombudsmanden.dk/find/udta.../2018-10/pdf1/

http://www.ombudsmanden.dk/find/udta...7Ev5pmsIFELaRo

http://www.ombudsmanden.dk/ombudsman..._eftergivelse/

Hilsen Peter

Sidst redigeret af phhmw; 20-08-2019 kl. 21:11.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 09-09-2019, 21:13   #50
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.809
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Ombudsmanden bliver ny dommer i Højesteret

http://www.ombudsmanden.dk/find/nyhe...r_hoejesteret/

phhmw

Tillykke med det fine nye job.

https://www.altinget.dk/embedsvaerk/...ouYzQpN8IfkvFo

"Når han på forhånd går så markant ud og siger, at han vil være forsigtig og gå på kattepoter i sin retorik, er der en risiko for, at han får skabt et billede af, at han som ombudsmand er mere optaget af myndighederne end af borgerne.

Michael Gøtze
Professor i forvaltningsret, Københavns Universitet
"

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 17:59.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension