K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Alt det andet > Den nyttige viden vi alle har

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Den nyttige viden vi alle har Her kan du sætte link tips og andet ind, som andre i din situation kan have nytte af at vide

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 31-10-2018, 09:10   #71
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Arbejdsgivers ret til at blive gjort bekendt med helbredsmæssige og lægelige oplysnin

DUKH oplyser på Facebook

Arbejdsgivers ret til at blive gjort bekendt med helbredsmæssige og lægelige oplysninger om lønmodtageren i sager om sygedagpenge og jobafklaringsforløb

I begyndelsen af oktober måned fremsatte beskæftigelsesministeren L 69. Lovforslaget regulerer arbejdsgiverens ret til at blive gjort bekendt med helbredsmæssige og lægelige oplysninger om lønmodtageren, der indgår i en sag i kommunen eller i Ankestyrelsen.

Udgangspunktet er, at arbejdsgiveren ikke efter forvaltningslovens §§ 9 (aktindsigt), 19 (partshøring) og 24 (begrundelse) skal have ret til at blive gjort bekendt med helbredsmæssige eller lægelige oplysninger, der indgår i en sag om refusion af sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse, selv om arbejdsgiveren er part i sagen.

Begrundelse for lovforslaget:

I gældende retstilstand som konfirmeret af Ankestyrelsen og Højesteret har arbejdsgiveren som udgangspunkt som part i en refusionssag ret til aktindsigt i alle oplysninger i refusionssagen, herunder helbredsmæssige og lægelige oplysninger. Det kan få konsekvenser i tillidsforholdet mellem f.eks. en læge og lønmodtageren og derved for behandlingen af lønmodtageren.

Fra L 69:

"Arbejdsgiveren skal dog fortsat have ret til at blive gjort bekendt med helbredsmæssige og lægelige oplysninger om lønmodtageren, hvis oplysningerne er af væsentlig betydning for, at arbejdsgiveren kan varetage sine økonomiske interesser i en sag om helt eller delvis afslag på refusion. Dette gælder dog ikke, hvis der er afgørende hensyn til lønmodtagers interesse i hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter.

På denne måde søges sikret en bedre balance mellem på den ene side lønmodtagerens interesse i at hemmeligholde helbredsmæssige og lægelige oplysninger over for arbejdsgiveren og på den anden side arbejdsgiverens ret til at varetage sin egne interesser i en sag om helt eller delvis afslag på refusion."

Lovforslaget blev 1. behandlet i Folketinget forleden. Der var stor opbakning til gennemførelsen af lovforslaget.

Læs lovforslaget her: https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=203381

Hilsen Peter

Bilag fra Scleroseforeningen.

https://scleroseforeningen.dk/netraa...dJBKSxSJjYXdJ0

https://d7.scleroseforeningen.dk/net...N84dM3eZBCQvqI

https://scleroseforeningen.dk/netraa...__6OC_MoMuvCvs
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 03-12-2018, 11:19   #72
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Kan en borger ansøge om fleksjob, ressourceforløb og revalidering m.v. og klage over

https://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp...Ere_3ZscewMN3s

Anderledes forholder det sig med en række ydelser efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. F.eks. fleksjob og ressourceforløb. Her møder vi i DUKH borgere, der fortæl- ler os, at deres respektive kommuner ikke vil tage stilling til eller træffe afgørelse på ansøgning om bl.a. fleksjob.
I dette nummer af praksisnyt vil jeg se nærmere på reglerne for ansøgninger om fleksjob og ressourceforløb m.v.


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 20-01-2020, 21:33   #73
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
DUKH Praksisnyt oversigt Bør læses

Dynamisk liste, der opsamler alle Praksisnyt udgivet gennem i tiden

https://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/liste-praksisnyt

Bør studeres.

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 14-12-2021, 18:19   #74
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Efter en pause er dukh nu klar

EFTER EN PAUSE ER DUKH NU KLAR MED ET HELT NYT NYHEDSBREVSKONCEPT

Der har været stille fra DUKH’s side – i hvert fald på nyhedsbrevsfronten. Nu er vi imidlertid klar med et helt nyt nyhedsbrev, som udgives på DUKH’s hjemmeside tre-fire gange om året.

Nyhedsbrevet henvender sig primært til dig, der som borger eller pårørende bruger DUKH’s rådgivning, og det vil dykke ned i de tendenser, vi ser i praksis i vores rådgivninger og i vores analyser. Samtidig vil vi også kigge nærmere på ny lovgivning, når det er relevant, ligesom vi naturligvis vil fortælle om de nye tiltag, som vi løbende udvikler med det formål at styrke retssikkerheden for mennesker med handicap.

Du finder DUKH’s nyhedsbrev, december 2021 her. https://www.dukh.dk/Guides-og-Praksi...-december-2021

Venlig hilsen

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet


DUKH Nyhedsbrev - december 2021
14-12-2021

Læs DUKH's nyhedsbrev, december 2021
Nyt fra DUKH
Efter en pause er DUKH nu klar med et helt nyt nyhedsbrevskoncept.
Der har været stille fra DUKH’s side – på nyhedsbrevsfronten. Nu er vi imidlertid klar med et helt nyt nyhedsbrev, som udgives på DUKH’s hjemmeside tre-fire gange om året.

Nyhedsbrevet henvender sig primært til dig, der som borger eller pårørende bruger DUKH’s rådgivning, og det vil dykke ned i de tendenser, vi ser i praksis i vores rådgivninger og i vores analyser. Samtidig vil vi også kigge nærmere på ny lovgivning, når det er relevant, ligesom vi naturligvis vil fortælle om de nye tiltag, som vi løbende udvikler med det formål at styrke retssikkerheden for mennesker med handicap.

Vi er lige nu i gang med at udvikle en række nye, spændende tiltag, som vi glæder os til at præsentere, ligesom vi har brugt det seneste år på at udvikle en ny hjemmeside, en rådgivningsportal og en stribe film, som giver en visuel indgang til ny viden.

I dette nyhedsbrev kan du læse om, hvorfor det er svært at klage, DUKH's borgersurvey, BPA-ordningen samt nyt på klagefronten.

Nyhedsbrevet vil du dels kunne finde under nyheder på DUKH's hjemmeside, ligesom nyhedsbrevene vil komme til at ligge samlet under Guides og Praksisnyt, hvor du kan sortere på Nyhedsbreve.

Herudover kan du tilmelde dig DUKH's mailliste og få direkte besked, når et nyt nyhedsbrev er klar. Du tilmelder dig i bunden af hjemmesiden.

Rigtig glædelig jul!

Du finder nyhedsbrevet her:
https://www.dukh.dk/ref.aspx?s=-3000...3318&pageid=13

Hvorfor er det svært at klage? Og hvad siger borgerne om DUKH?

BPA-ordning udfordres igen.

DUKH og Lovgiverne i året der gik
.

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 15-06-2022, 22:11   #75
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Boostet pga profilen gaurij som forsøger at ødelægge. Tryk ikke på profilens tråde.

Jeg har skrevet til Web for at gøre opmærksom på problemet

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 19-06-2022, 17:17   #76
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Når klageadgangen ”mangler”

https://www.dukh.dk/ref.aspx?id=16704

ER KLAGEBEHANDLING UDEN SÆRSKILT KLAGEINSTANS REELT EN KLAGEMULIGHED?

Muligheden for at klage er et emne, der ofte bliver rådgivet om i DUKH. For netop muligheden for at klage over en afgørelse eller sagsbehandlingen er et centralt element, når det handler om den processuelle retssikkerhed, der kommer til udtryk ved, at sagsbehandlingsregler som f.eks. partshøring, aktindsigt og begrundelsespligt samt regler om klageadgang er med til at sikre saglighed og ordentlig sagsbehandling i forvaltningen af lovgivningen samt at borgeren reelt oplever sig inddraget.

Men til tider må DUKH’s konsulenter vejlede om, at klageadgangen ”mangler” i den forstand, at der ikke findes en særlig klageinstans på det konkrete område. Det gælder f.eks. i forhold til folkeskolen, hvor de fleste afgørelser ikke kan indklages for en særlig instans, som vi ellers kender det på andre områder i form af f.eks. Ankestyrelsen, Familieretshuset eller Klagenævnet for specialundervisning.

Skolelederens konkrete beslutninger/afgørelser vedrørende skolens elever - i forhold til de mål, rammer og principper, som kommunalbestyrelsen og skolebestyrelsen har fastsat - kan altså jævnfør folkeskolelovens § 45, stk. 2 ikke indbringes for kommunalbestyrelsen eller anden myndighed.

Det drejer sig om beslutninger som f.eks. klasseindplacering, sygeundervisning og ikke mindst iværksættelse af overflytning til anden skole som en disciplinær foranstaltning. Det gælder også beslutninger om supplerende undervisning eller anden faglig støtte til elever med udfordringer, for først når der er tale om specialundervisning kan afgørelser indbringes for Klagenævnet for specialundervisning.

Der kan naturligvis klages til skolelederen, men i praksis er det i så fald skolelederen der både træffer afgørelserne, for herpå at behandle og afgøre klagerne på folkeskoleområdet. Skolelederen har dermed en dobbeltrolle, der kan opleves som problematisk. DUKH modtager i hvert fald ofte henvendelser fra forældre til børn i folkeskolen, der giver udtryk for en oplevelse af manglende retssikkerhed på baggrund af deres oplevelser med at klage til en skoleleder – eller som er tilbageholdne med i det hele taget at klage, fordi de frygter, at det vil gå ud over støtten til deres barn.

På andre områder går en klage videre til eksempelvis Ankestyrelsen, hvis der ikke gives medhold – og her er der klare regler for klagesagsbehandlingen. Det udfordrer derfor retssikkerhedsfølelsen, når der på nogle områder ikke findes en særlig klageinstans, som kan varetage en faglig vurdering af sagen – og eneste mulighed reelt er at klage til borgmesteren, hvis skolelederen fastholder afgørelsen. Og denne mulighed findes endda kun i den kommunale folkeskole. Når det gælder fri- og privatskoler, er eneste mulighed at klage til skolelederen.


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 26-09-2022, 08:28   #77
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Vejlednigspligt

https://www.dukh.dk/ref.aspx?id=407&...KY0c-jzz0L25OI

""Det følger af god forvaltningsskik, at en myndighed, efter omstændighederne, også er forpligtet til at vejlede på eget initiativ. Det betyder, at kommunen har pligt til at vejlede selvom borgeren, hverken direkte eller indirekte, har bedt om vejledning.""

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 15-12-2022, 16:47   #78
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Nyt fra DUKH december 2022

https://www.dukh.dk/ref.aspx?id=20250

BORGERINDDRAGELSE OG
RETSSIKKERHED GÅR HÅND I HÅND

ET AF DE STORE EMNER I 2022 HAR VÆRET BORGERINDDRAGELSE – BÅDE I VORES RÅDGIVNINGER, HVOR DEN OFTE UDFORDRER, OG I UDVIKLINGEN AF VORES INDSATS, HVOR VI KAN SE, AT FOKUS PÅ NETOP BORGERINDDRAGELSE GAVNER BORGEREN.

December er over os, og som det sikkert er tilfældet rigtig mange steder, så er årets sidste måned også en travl en af slagsen i DUKH, hvor mange sløjfer skal bindes for at vi kan tage hul på et nyt år lige om lidt.

Samtidig kan vi generelt se tilbage på et travlt år, hvor vi har oplevet en stigning i efterspørgslen på rådgivning, ligesom vi har prøvet kræfter med en række nye tiltag der har haft til formål at udbrede kendskabet til DUKH og derigennem bidrage til at styrke retssikkerheden for mennesker med handicap.
2022 har med andre ord været et år, hvor vi har gjort os mange erfaringer, som vi tager med os ind i det nye år, hvor borgerinddragelse fortsat vil være et nøgleord i arbejdet med at styrke retssikkerheden – både når det handler om at klæde borgerne bedst muligt på til at kunne agere i egen sag, og når det handler om at hente brugbare input til vores egen indsats. Sidstnævnte indebærer blandt andet etableringen af et borgerpanel, hvilket vi glæder os virkelig meget til!

Jeg ønsker jer en rigtig glædelig jul, et lykkebringende nyt år – og god læselyst!
Anne Kirk Centerchef

DECEMBER 2022

SIDE 2
Borgerinddragelse – hvordan står det til?

SIDE 4
Nye regler for udmåling af rådighedstimer

SIDE 5
Videndeling på nye platforme

Med venlig hilsen og TAK til DUKH
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 04-11-2023, 12:59   #79
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Barnets lov, §102

https://www.dukh.dk/ref.aspx?id=25079

BØRNENE I FOKUS

BARNETS LOV ER NU VEDTAGET, MEN DER ER FORTSAT BRIKKER, DER SKAL FALDE PÅ PLADS, FØR VI HAR ET KLART BILLEDE AF LOVENS BETYDNING FOR BØRN OG UNGE MED FUNKTIONSNEDSÆTTELSER.

Der har været talt om den længe - Barnets Lov. Loven er nu vedtaget i Folketinget, og den træder i kraft den 1. januar 2024 – men hvilken betydning får det for børn og unge med handicap?

Barnets Lov har til formål at sikre, at børn og unge får flere rettigheder og indsatser når der er særlige behov. Samtidig får børn og unges rettigheder og stemme en større betydning i sagsbehandlingen – f.eks. får barnet partsstatus fra 10 år mod nuværende 12 år. Og derudover skal både regler og kommende praksis sikre, at barnets perspektiv er styrende i udredning, indsatser og opfølgning – uanset barnets alder.

Vedtagelsen af Barnets lov betyder, at afsnit IV i serviceloven ophæves, og hovedparten af reglerne om børn og unge samles i barnets lov, uanset om barnets støttebehov har afsæt i sociale problemer, en funktionsnedsættelse eller andre sociale udfordringer. Det gælder f.eks. bestemmelserne om merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, mens en række bestemmelser om f.eks. aflastning og afløsning og hjælpemidler forbliver i serviceloven.

I DUKH kan vi se, at mange af bestemmelserne i barnets lov svarer til regler, der i dag findes i serviceloven. Men der er også en lang række ændringer, som vi afventer at få afklaret nærmere i et retssikkerhedsmæssigt perspektiv – f.eks. screeningsbestemmelsen (§19 i barnets lov), som er anderledes end de regler om undersøgelse, vi kender i dag. Det samme gælder reglerne om anbringelse og adoption før barnets fødsel, som er ændret i forhold til de principper, der har været bærende i den sociale lovgivning indtil nu.

I DUKH følger vi nøje med og går i dybden med ændringerne i et kommende nyhedsbrev. I dette nyhedsbrev kan du til gengæld læse mere om et par andre lovændringer, som vi ofte møder i rådgivningen i øjeblikket samt DUKH’s planer om et borgerpanel.

ER § 102 BLEVET OVERFLØDIG?

FLERE RETTIGHEDER PÅ STU


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 16-11-2023, 17:39   #80
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Skal kendes udenad og du bliver heøtr i det

https://www.dukh.dk/Guides-og-Praksisnyt

1. DUKH Nyhedsbrev - december 2021
Læs DUKH's nyhedsbrev, december 2021
14-12-2021

2. DUKH Nyhedsbrev - marts 2022
Læs DUKH's nyhedsbrev, marts 2022
25-03-2022

3. DUKH Nyhedsbrev - juni 2022
Læs DUKH's nyhedsbrev, juni 2022
13-06-2022

4. DUKH Nyhedsbrev - december 2022
Læs DUKH's nyhedsbrev, december 2022
14-12-2022

5. DUKH Nyhedsbrev - marts 2023
Læs DUKH's nyhedsbrev, marts 2023
29-03-2023

6. DUKH Nyhedsbrev - juli 2023
Læs DUKH's nyhedsbrev, juli 2023
03-07-2023

Lovguide - Bil
Denne lovguide giver dig et overblik over målgruppe, rammer og regler på handicapbil-området.
26-05-2023

Lovguide - Bolig
Denne lovguide henvender sig til dig, der ønsker en kortfattet introduktion til servicelovens § 116 om støtte til indretning og anskaffelse af bolig.
01-01-2020

Lovguide - Botilbud
Denne lovguide henvender sig til dig, der ønsker en kortfattet introduktion til reglerne om botilbud.
26-05-2023

Lovguide - BPA - borgerstyret personlig assistance
Denne lovguide henvender sig til dig, der ønsker en kortfattet introduktion til Servicelovens § 95 & 96 om borgerstyret personlig assistance.
01-01-2020

Lovguide - Fleksjob
Denne lovguide giver dig et overblik over målgruppe, rammer og regler på fleksjobområdet.
01-01-2020

Lovguide - Fra barn til voksen
Denne lovguide giver dig et overblik over de rammer og regler, du skal være opmærksom på i forbindelse med overgangen fra barn til voksen.
17-12-2021

Lovguide - Hjælpemidler og forbrugsgoder
Denne lovguide giver dig et overblik over målgruppe, rammer og regler i forhold til hjælpemidler og forbrugsgoder.
01-01-2020

Lovguide - Merudgifter til børn
Denne lovguide giver dig et overblik over målgruppe, rammer og regler i forhold til kompensation af merudgifter til børn.
18-01-2023

Lovguide - Merudgifter til voksne
Denne lovguide giver dig et overblik over målgruppe, rammer og regler i forhold til merudgifter til voksne efter servicelovens § 100.
01-01-2020

Lovguide - Rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteam
Denne lovguide giver dig et overblik over indholdet i rehabiliteringsplanen og rehabiliteringsteamets opgave.
01-01-2020

Lovguide - Tabt arbejdsfortjeneste
Denne lovguide giver dig et overblik over målgruppe, rammer og regler i forhold til tabt arbejdsfortjeneste.
01-01-2020

Praksisnyt 01 - Tabt arbejdsfortjeneste
Læs mere om reglerne for tabt arbejdsfortjeneste er en løbende ydelse - ret til afviklingsperiode m.v.
04-08-2022

Praksisnyt 02 - Ledsageordning SEL § 97
Læs mere om ledsageordning efter servicelovens § 97
12-01-2022

Praksisnyt 03 - Forældelsesfrister og suspension af forældelsesfrister
Læs mere om, hvornår et lovkrav bliver forældet - og i hvilke situationer der kan ske suspension.
03-01-2023

Praksisnyt 04 - Opsøgende arbejde
Læs mere om pligten til opsøgende arbejde - f.eks. i forhold til voksne med ADHD
03-01-2023

Praksisnyt 05 - Behandlingstilbud efter servicelovens § 102 OBS! Her skal du læse her om voldsomme forringelser, hvor det er blevet frivilligt for kommunerne at gøre brug af Servicelovens § 102: https://www.k10.dk/showthread.php?p=375113#post375113 helt uden omkring Folketinget
Læs mere om reglerne om tilbud af behandlingsmæssig karakter efter servicelovens § 102
20-06-2023


Praksisnyt 06 - Opsplitning af BPA-ordninger
Læs mere om reglerne for BPA-ordningen og hjælp døgnet rundt.
12-10-2023

Praksisnyt 07 - Dokumentation af merudgifter til børn
Læs mere om reglerne for dokumentation af merudgifter til børn med handicap.
26-03-2021

Praksisnyt 08 - Berigtigelse af oplysninger
Læs mere om regler for at få slettet oplysninger i en sag.
18-12-2022

Praksisnyt 09 - Om § 100 og følgelidelser
Læs mere om reglerne for om alle lidelser skal indgå i vurderingsgrundlaget ved ansøgning om hjælp efter § 100.

Praksisnyt 10 - Hjemvisning
Læs mere om hvad det betyder, når Ankestyrelsen hjemviser en sag til kommunen. Her vores kamp om sagsbehandlingsfriter iht Retssikkerhedslovens § 3 stk.2, hvor k10 i 2009 fik Folketinget til at skærpe loven: https://www.k10.dk/showthread.php?p=375092#post375092
03-01-2023

Praksisnyt 11 - Merudgiftsydelse til inkluderede børn
Læs mere om regler i forhold til støtte til merudgifter ved inklusion i almindelig folkeskoleklasse.
26-03-2021

Praksisnyt 12 - Frit valg af botilbud
Læs mere om regler i forhold til frit valg af botilbud.
05-11-2021

Praksisnyt 13 - Ændring af løbende bevilling
Læs mere om reglerne for, hvorvidt kommunen kan ændre eller stoppe en løbende bevilling.
22-02-2022

Praksisnyt 14 - Diagnose og varigt nedsat funktionsevne
Læs mere om diagnosen betydning for vurderingen af om funktionsevnen er varigt nedsat. OBS! Serviceloven nævner intet om, at du skal have en diagnose, for at modtage hjælp, men "Funktionsnedsættelse"
25-11-2022

Praksisnyt 15 - Ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger
Læs mere om begrebet "ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger".
28-06-2021

Praksisnyt 16 - Særlig uddybende begrundelse
Læs mere om hvorvidt du har krav på en særlig uddybende begrundelse.
19-12-2022

Praksisnyt 17 - Kompensationsprincippet
Læs mere om hvad kompensationsprincippet betyder i praksis.
18-11-2022

Praksisnyt 18 - BPA og ekstra hjælper med til udlandet
Læs mere om hvorvidt en borger med en BPA-ordning efter servicelovens § 96 kan få en ekstra hjælper med under ferie i udlandet og dækket de ekstra omkostninger.
18-08-2023

Praksisnyt 19 - Bevillingsdato
Læs mere om reglerne for, hvornår en bevilling gælder
18-11-2022

Praksisnyt 20 - Kontanthjælp og ejerbolig
Læs mere om reglerne for kontanthjælp, hvis du ejer en bolig.
22-04-2020

Praksisnyt 21 - Vejledningsforpligtelsen
Læs mere om hvornår kommunen har pligt til at yde vejledning.
18-11-2022

Praksisnyt 22 - Venteliste til botilbud
Læs mere om hvorvidt kommunen må placere en borger med behov for et botilbud på venteliste.
31-08-2021

Praksisnyt 23 - Om fastsættelse, offentliggørelse og overholdelse af sagsbehandlingsfrister (hurtighedsprincippet) Vores kamp om at få de 98 kommunalbestyrelser til at overholde RSL § 3 stk.2: https://www.k10.dk/showthread.php?t=5664&page=84
Læs mere om reglerne for sagsbehandlingsfrister.
18-11-2022

Praksisnyt 24 - Ægtefælle som ledsager
Læs mere om hvorvidt en ægtefælle eller anden nærtstående kan ansættes som ledsager.
24-09-2020

Praksisnyt 25 - Svarfrist ved partshøring
Læs mere om hvor lang en rimelig svarfrist er i forbindelse med en partshøring.
18-11-2022

Praksisnyt 26 - Om overgang til ny førtidspension i 2013
Læs mere om reglerne for invaliditetsydelse og overgang til ny førtidspension i 2013.
01-01-2014

Praksisnyt 27 - Støtte til folkepensionister med nedsat funktionsevne
Læs mere om reglerne for støtte til folkepensionister med nedsat funktionsevne.
08-08-2022

Praksisnyt 28 - Opsættende virkning
Læs mere om hvornår en afgørelse skal tillægges opsættende virkning.
04-01-2023

Praksisnyt 29 - Nødvendige merudgifter
Læs mere om hvad begrebet "nødvendige merudgifter" dækker over.
03-04-2020

Praksisnyt 30 - Konkret og individuel vurdering
Læs mere om hvad det betyder, at hjælpen er tilrettelagt på baggrund af en konkret og individuel vurdering.
17-11-2021

Praksisnyt 31 - Manglende afgørelse til partsrepræsentant
Læs mere om reglerne for partsrepræsentation.
04-01-2023

Praksisnyt 32 - Uenighed om oplysningsgrundlaget
Læs mere om reglerne i forhold til oplysningsgrundlaget i en sag.
06-10-2022

Praksisnyt 33 - Garantiforskrifter
Læs mere om garantiforskrifter og reglerne på området.
22-11-2022

Praksisnyt 34 - Sektoransvarsprincippet
Læs mere om hvad sektoransvarsprincippet dækker over.
04-01-2023

Praksisnyt 35 - Førtidspensionisters tilbagevenden til arbejdsmarkedet
Læs mere om muligheden for at vende tilbage til arbejdsmarkedet som førtidspensionist.
12-10-2023

Praksisnyt 36 - Flere indgange til § 100
Læs mere om reglerne om merudgiftsydelse i servicelovens § 100.
15-12-2021

Praksisnyt 37 - Unge i botilbud efter almenloven
Læs mere om mulighederne for forhøjet boligstøtte for unge.
05-11-2021

Praksisnyt 38 - Faktisk forvaltningsvirksomhed
Læs mere om begrebet faktisk forvaltningsvirksomhed og om hvorvidt der kan klages.
03-01-2023

Praksisnyt 39 - Overskridelse af klagefrist
Læs mere om dine muligheder, når klagefristen er overskredet.
04-01-2023

Praksisnyt 40 - Værges ønske om andet botilbud
Læs mere om værgens muligheder i forhold til ønske om et andet botilbud.
15-03-2022

Praksisnyt 41 - Socialpædagogisk ledsagelse
Læs mere om socialpædagogisk ledsagelse til selvvalgte aktiviteter.
05-11-2021

Praksisnyt 42 - Kan og skal bestemmelser
Læs mere om forskellen på kan og skal bestemmelser.
11-07-2023 LÆS her: Ny Principafgørelse uden om Folketinget https://www.k10.dk/showpost.php?p=375112&postcount=33 hvor Servicelovens § 102 døde

Praksisnyt 43 - Gangdistance
Læs mere om hvilken rolle gangdistancen spiller ved tilkendelse af transportmidler.
06-12-2021

Praksisnyt 44 - Fremsendelse af nye oplysninger under klagesag
Læs mere om hvilken betydning det har, når der fremsendes nye oplysninger til en sag, når en klage behandles.
18-11-2022

Praksisnyt 45 - Lighedsprincippet
Læs mere om lighedsprincippet og sammenhængen med kommunal sagsbehandling.
03-01-2023

Praksisnyt 46 - Krav til ægtefæller
Læs mere om de krav, der kan stilles til ægtefæller.
15-03-2022

Praksisnyt 47 - Hjælp til hjemmeboende voksne
Læs mere om forældrenes muligheder for hjælp til hjemmeboende voksne børn.
15-03-2022

Praksisnyt 48 - Opfølgning på ydelser
Læs mere om hvor ofte der skal følges op på løbende ydelser.
17-11-2022

Praksisnyt 49 - Bisidder og partsrepræsentant
Læs mere om forskellen på bisidderrollen og rollen som partsrepræsentant.
03-01-2023

Praksisnyt 50 - Genvurdering i klagesager
Læs mere om reglerne i forbindelse med genvurdering i klagesager.
23-11-2022

Praksisnyt 51 - Borgerdeltagelse i møde i rehabteam
Læs mere om hvorvidt man som borger skal deltage i mødet i rehabiliteringsteamet.
05-01-2022

Praksisnyt 52 - Bevilling af forbrugsgoder
Læs mere om reglerne for bevilling af forbrugsgoder.
06-12-2021

Praksisnyt 53 - Betingelsen indgribende karakter
Læs mere om hvad der forstås ved begrebet indgribende karakter.
24-09-2020

Praksisnyt 54 - Lydoptagelse af møder
Læs mere om reglerne for lydoptagelser.
17-11-2022 samt https://www.k10.dk/showthread.php?t=33192

Praksisnyt 55 - Helhedsvurdering efter RSL § 5
Læs mere om hvad en helhedsvurdering efter retssikkerhedslovens § 5 indebærer.
07-12-2022

Praksisnyt 56 - Støttemuligheder til forældre med nedsat funktionsevne
Læs mere om mulighederne for støtte til forældre med nedsat funktionsevne.
15-03-2022

Praksisnyt 57 - Supplerende undervisning og specialundervisning
Læs mere om hvem der træffer afgørelserne i forhold til specialundervisning.
07-02-2022

Praksisnyt 58 - Flytning til en anden kommune
Læs mere om hvorvidt du beholder dine ydelser, når du flytter til en anden kommune.
15-12-2022

Praksisnyt 59 - Kontant tilskud efter § 95, stk. 3
Læs mere om hvad kontant tilskud til ansættelse af hjælpere indebærer.
09-06-2023

Praksisnyt 60 - Fremmødeforbud mv.
Læs mere om hvorvidt kommunen må begrænse en borgers kontakt.
22-11-2022

Praksisnyt 61 - Værdighed inden for handicapområdet
Læs mere om værdighed inden for handicapområdet.
22-11-2022

Praksisnyt 62 - Tabt arbejdsfortjeneste og ferietillæg
Læs mere om beregning af ferietillæg ved ændring eller ophør af tabt arbejdsfortjeneste.
22-02-2022

Praksisnyt 63 - Klagevejledning i afgørelsessager
Læs mere om hvornår en borger har krav på klagevejledning.
07-12-2022

Praksisnyt 64 - Partsbegrebet
Læs mere om hvem der kan være part i en ansøgningssag.
22-11-2022

Praksisnyt 65 - Frit skolevalg på specialundervisningsområdet
Læs mere om reglerne omkring frit skolevalg på specialundervisningsområdet.
07-02-2022

Praksisnyt 66 - Rådgivning og vejledning
Læs mere om kommunens forpligtelser i forhold til rådgivningsydelser.
22-11-2022

Praksisnyt 67 - Ledsageropgaver
Læs mere om hvad en ledsager til voksne må hjælpe med.
24-09-2020

Praksisnyt 68 - Processuel skadevirkning
Læs mere om konsekvenserne ved manglende medvirken til sagens oplysning.
22-11-2022

Praksisnyt 69 - Hjælp til rengøring
Læs mere om rengøring til borgere med nedsat funktionsevne.
15-03-2022

Praksisnyt 70 - At træffe en afgørelse
Læs mere om reglerne for kommunale afgørelser.
22-11-2022

Praksisnyt 71 - Tabt arbejdsfortjeneste, fra nedsat tid og ledighed
Læs mere om reglerne for tabt arbejdsfortjeneste, når du går fra nedsat tid til ledighed.
21-09-2023

Praksisnyt 72 - Ansøgning om ydelser efter serviceloven
Læs mere om hvad en ansøgning om ydelser kræver.
28-04-2022

Praksisnyt 73 - Beregningsgrundlag, tabt arbejdsfortjeneste
Læs mere om beregningsgrundlaget for tabt arbejdsfortjeneste.
23-04-2021

Praksisnyt 74 - Klagemuligheder indenfor socialområdet
Læs mere om de klagemuligeheder der findes på det sociale område.
22-11-2022

Praksisnyt 75 - Målgruppe med eller uden behandling
Læs mere om målgruppen for merudgiftydelse til børn.
03-09-2021

Praksisnyt 76 - Flytning fra botilbud efter § 129, stk. 4
Læs mere om mulighederne for flytning mellem to egnede botilbus.
24-09-2020

Praksisnyt 77 - Driftsudgifter til bil
Læs mere om merudgiftsydelse til dækning af driftsudgifter til bil.
06-12-2021

Praksisnyt 78 - Efterværn og opretholdt anbringelse
Læs mere om betingelserne for efterværn og opretholdt anbringelse.
13-05-2020

Praksisnyt 79 - Hjælp til drift af hjælpemidler
Læs mere om reglerne for hjælp til driftsudgifter.
06-12-2021

Praksisnyt 80 - Tilbagebetaling af ydelser efter serviceloven
Læs mere om reglerne for tilbagebetaling af ydelser.
03-01-2023

Praksisnyt 81 - Samspil mellem § 42, § 118 og barselslovens § 26
Læs mere om samspillet mellem og forskellen på servicelovens § 42 og § 118 og barselslovens § 26.
23-09-2022

Praksisnyt 82 - Normaliseringsprincippet
Læs mere rette til et liv så nær det normale som muligt.
03-01-2023

Praksisnyt 83 - Tro og love erklæring
Læs mere om anvendelsen af tro og love-erklæringer.
05-12-2022

Praksisnyt 84 - Flytning og udflytning fra § 107-botilbud
Læs mere om reglerne for flytning og udflytning fra midlertidige botilbud.
15-03-2022

Praksisnyt 85 - Tabt arbejdsfortjeneste og pensionsbidrag
Læs mere om pensionsbidrag i relation til tabt arbejdsfortjeneste.
31-08-2023

Praksisnyt 86 - Efterskoleophold efter serviceloven
Læs mere om reglerne for efterskoleophold til unge med nedsat funktionsevne.
01-06-2022

Praksisnyt 87 - Ansøgning om fleksjob, ressourceforløb mv.
Læs mere om mulighederne for at ansøge om fleksjob, ressourceforløb og revalidering mv.
05-01-2022

Praksisnyt 88 - Særligt tilrettelagt uddannelsesforløb (STU)
Læs mere om hvem der er omfattet af reglerne om STU.
26-03-2021

Praksisnyt 89 - Aktindsigt
Læs mere om reglerne for aktindsigt.
05-12-2022

Praksisnyt 90 - Aflastning og afløsning til børn
Læs mere om reglerne for aflastning og afløsning til børn.
16-12-2022

Praksisnyt 91 - Hjemmetræning
Læs mere om reglerne for hjemmetræning efter servicelovens § 32a.
16-12-2022

EKSEMPEL på brug af søgefunktionen:

Søg i dette site ""bil § 114""

Din søgning på bil § 114 gav 20 resultater

• Hvad kan der ydes hjælp til?
• Afgrænsning
• Afdrag på bil som merudgift?
• Merudgifter til handicapbil
• Fritagelse for vægtafgift
• Støtte til bil ved psykisk lidelse
• Må vi ændre og ombygge vores handicapbil ved familieforøgelse?
• Kan jeg få støtte til en ældre handicapbil?
• Hvad sker med bevilget bil, når barnet bliver 18 år?
• Personkreds/betingelser
• Vilkår for støtte - bilens alder
• Lovguide - Bil
• Praksisnyt 13 - Ændring af løbende bevilling
• Praksisnyt 14 - Diagnose og varigt nedsat funktionsevne
• Praksisnyt 34 - Sektoransvarsprincippet
• Praksisnyt 43 - Gangdistance
• Praksisnyt 83 - Tro og love erklæring
• Praksisnyt 27 - Støtte til folkepensionister med nedsat funktionsevne
• Praksisnyt 19 - Bevillingsdato
• Praksisnyt 28 - Opsættende virkning


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum

Lignende emner
Emner Emnet er startet af Forum Svar Sidste indlæg
Praksisnyt fra DUKH phhmw Alt det andet 0 14-10-2011 10:11
Dukh Oplevelse ?? dobar Spørgsmål ang fleksjob 8 18-06-2011 10:12
Sygedagpenge fra DUKH phhmw Skal kommuner ikke overholde loven? 4 13-09-2010 07:59
Har i hørt om DUKH? Louise Den nyttige viden vi alle har 4 12-06-2009 16:19
DUKH Retssikkerhed phhmw Skal kommuner ikke overholde loven? 0 31-01-2009 20:45
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 21:22.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension