K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Alt det andet > Den nyttige viden vi alle har

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Den nyttige viden vi alle har Her kan du sætte link tips og andet ind, som andre i din situation kan have nytte af at vide

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 10-11-2015, 09:13   #51
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Hvad er ”konsekvenser for den enkelte er af indgribende karakter i det daglige?

PraksisNyt nr.53.

http://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/...bende-karakter

En af betingelserne for at få hjælp til nødvendige merudgifter for voksne efter servicelovens § 100 er, at borgerens langvarige lidelse har konsekvenser for borgeren, der er af indgribende karakter i den daglige tilværelse

DUKH på Facebook https://www.facebook.com/uvildig

Hilsen Peter

Sidst redigeret af phhmw; 10-11-2015 kl. 09:16.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 13-11-2015, 12:27   #52
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Må medlemmer af "Rehabiliteringsteam" også sidde i kommunens "Pensionsteam"?

Det spørgsmål har jeg stillet til DUKH, STAR og ministeriet.

DUKH`s svar:

Til Peter Hansen

Tak for din henvendelse

Du spørger:

Flere borgere oplever at de møder medlemmer af Rehabiliteringsteam, som også sidder i kommunens Pensionsteam, der træffer de endegyldige afgørelser.

Det lyder som om det ikke er lovligt.

Hvad siger lovgivningen om det?


Svar fra DUKH

Ankestyrelsen har endnu ikke behandlet en sag vedrørende problemstillingen, så der er ikke nogen praksis på området.

Jeg mener dog ikke, at der er belæg for at sige, at det klart er ulovligt, at samme person deltager som repræsentant i rehabiliteringsteamet og samtidig også er en del af pensionsteamet, som træffer den endelige afgørelse. Når det så er sagt kan det ikke udelukkes, at det kan være uhensigtsmæssigt i nogle sammenhænge og en fordel i andre.

Af Retssikkerhedsloven fremgår:

§ 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal planlægge og udføre sin virksomhed på det sociale og sundhedsmæssige område efter den sociale lovgivning.


Jf. lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen fremgår det af § 9 at kommunalbestyrelsen skal sørge for at oprette et rehabiliteringsteam.

Af samme lov § 10 fremgår det, at teamet skal være sammensat tværfagligt med repræsentanter fra :

1) beskæftigelsesområdet,
2) sundhedsområdet,
3) socialområdet,
4) regionen ved en sundhedskoordinator, jf. § 14, og
5) undervisningsområdet i sager vedrørende borgere under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse og i øvrige sager efter behov.

Det fremgår ingen steder at repræsentanter af rehabiliteringsteamet ikke må repræsentere andre teams i forvaltningen heller ikke teams med kompetence til at træffe afgørelser som f.eks førtidspension jf. pensionslovens § 20, socialpædagogisk bistand jf. servicelovens § 85 eller vedligeholdelsestræning jf. Servicelovens § 86.

I nogle tilfælde kan det være en fordel, at en repræsentant fra teamet også er repræsenteret i en anden del af forvaltningen, som har kompetencen til rent faktisk at bevilge det som teamet har indstillet til, men det kan selvfølgelig også være en ulempe for borgeren, hvis der skal gives afslag som i eksemplet med førtidspension.

Under alle omstændigheder er der tale om en forvaltningsmæssig afgørelse som skal træffes på baggrund af en individuel vurdering. Afgørelsen skal være begrundet og der skal oplyses om klage mulighed.

Man har mulighed for at klage over afgørelsen til Ankestyrelsen.

Hvis man mener, at der er sket sagsbehandlingsfejl, idet samme person har været repræsenteret i begge teams og der af kan have en dobbeltrolle, kan man klage til borgmesteren over sagsbehandlingen.

Afrunding

Jeg mener ikke der er lovgivningsmæssig grundlag for at vurdere, at det er ulovligt at samme person deltager dels i rehabiliteringsteamet og førtidspensionsteamet, men du har som borger mulighed for at klage over sagsbehandlingen til borgmesteren.

Kommunen har mulighed for at tilrettelægge sagsbehandlingen så en sådan dobbeltrolle undgås, da kommunen selv nedsætter de enkelte teams.

Du kan også klage over selve afgørelse til Ankestyrelsen.


Denne mail kan ikke besvares

Med venlig hilsen

XXXXXX XXXXXX
Faglig leder

DUKH - Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet
Jupitervej 1 - 6000 Kolding | Tlf. 76 30 19 30

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 08-12-2015, 08:54   #53
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Lydoptagelse af møder – må det finde sted?

http://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/...det-finde-sted

Praksisnyt 54

Lydoptagelse af møder – må det finde sted?

I DUKH møder vi mange borgere, der har mistet tilliden til kommunerne og særligt til deres sagsbehandlere. Vi møder borgere, der f.eks. ikke kan genkende sig selv i referater, som borgerne modtager efter et afholdt møde. Vi møder borgere, der efter eget udsagn oplever, at sagsbehandlerne bevidst fordrejer deres udsagn, så referaterne bliver misvisende til skade for det videre sagsforløb. Endelig møder vi borgere, der har et ønske om at anvende lydoptagelser i retssager mod kommunen.

Selv om en borger som udgangspunkt ikke har ret til at bånde samtaler med sin sagsbehandler, bør myndigheden vise imødekommenhed over for borgerens ønske herom - især hvis borgerens ønske er velbegrundet f.eks. pga. borgerens nedsatte funktionsevne.

Et evt. afslag bør begrundes sagligt, og der skal foretages en konkret vurdering i forhold til borgerens personlige forhold.
Såfremt både borger og sagsbehandler er bevidste om, at der sker lydoptagelse, finder vi i DUKH, at det i en række tilfælde vil være en fordel for både sagsbehandler og borger at bånde samtaler.


Ombudsmanden.

https://www.retsinformation.dk/Forms....aspx?id=28864

Tilsynet

http://www.statsforvaltningen.dk/Til...tetFil/322.pdf

Hilsen Peter

Sidst redigeret af phhmw; 08-12-2015 kl. 09:06.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 20-12-2015, 16:35   #54
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Se om DUKH ikke har svar på dine spørgsmål.

http://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/...n-selvhjaelp-1

Anbringelse og aflastning
Aflastningsperson i hjemmet - hvem bestemmer? 10/03 2014
Anbringelse og børnepenge samt bidrag 06/08 2013
Forældrebetaling ved anbringelse 06/08 2013
Forskellige former for aflastning 06/08 2013
Fortsat ophold i plejefamilie efter det fyldte 18. år (efterværn) 07/01 2014
Transport til bosted for pårørende 06/08 2013

Behandling og træning - børn
Dækning af sygehus-transport som merudgift 02/09 2013
Hjælp til længerevarende behandlingsforløb til børn 02/09 2013
Link: Behandlingsredskab eller hjælpemiddel? 12/12 2013
Link: Gælder behandling efter § 102 også børn? 25/09 2013
Link: Henvisning til psykiater 12/12 2013
Link: Hjælp til medicin, der ikke er tilskudsberettiget 02/09 2013
Link: Retten til vederlagsfri fysioterapi 12/12 2013
Link: Støtte til vedligeholdelsestræning 12/12 2013
LINK: Takst for befordring til sygehus 02/09 2013
Link: Udgift til øjenplaster 09/09 2013
Link: Varighed af genoptræning 12/12 2013
Støtte til fodpleje/fodbehandling 09/09 2013
Støtte til musikterapi 02/09 2013

Dagtilbud - børnehave og SFO
50 eller 100% tilskud til SFO-plads 30/08 2013
Bevilling af behandlingsmæssig friplads med tilbagevirkende kraft 13/11 2013
Forskellen på behandlingsmæssig og socialpædagogisk friplads 13/11 2013
Friplads i børnehave 13/11 2013
Fripladstilskud til SFO på privat skole 30/08 2013
Iværksættelse af tilbud om støttepædagog 21/01 2014
LINK: Dækning af udgifter til transport til specialbørnehave 13/11 2013

Hjemmetræning børn
Barsel under hjemmetræningsforløb 24/09 2013
Beregning af tabt arbejdsfortjeneste ved hjemmetræning 24/09 2013
Kurser og hjælpemidler ved træning af barn i hjemmet 24/09 2013
Tidsbegrænsning på hjemmetræning 24/09 2013

Merudgifter til børn
Afdrag på bil som merudgift? 08/08 2013
Barnepige som merudgift 08/08 2013
Beregning af samlede merudgifter 08/08 2013
Dækning af sygehus-transport som merudgift 08/08 2013
Ferie i udland: Dækning af merudgift til hotel 25/06 2013
Flytning til kommunal anvist bolig og merudgift 08/08 2013
Forsikring til hjælpere ansat efter § 41 08/08 2013
Hjælp til medicin, der ikke er tilskudsberettiget 02/09 2013
Lommepenge som merudgifter 08/08 2013
Målgruppen for merudgifter 08/08 2013
Merudgift til bleer 08/08 2013
Merudgift til solfilm 06/10 2014
Merudgift til taxakørsel 08/08 2013
Merudgifter til flytning 21/06 2013
Merudgifter til slid på tøj og sko 08/08 2013
Merudgiftsydelse (børn) til kørsel til behandling 07/10 2013
Merudgiftsydelse og direkte afregning med leverandør 19/03 2014
PC til fritidsbrug som merudgift 08/08 2013
Personkredsen for merudgifter 08/08 2013
Stop af merudgifter 08/08 2013
Taksten for transport til hospital 14/10 2014
Tilbagebetaling af merudgifter 08/08 2013
Tvillingeklapvogn som merudgift 08/08 2013
Udgift til øjenplaster 08/08 2013
Udgifter til flere fritidstilbud 08/08 2013
Underretningspligt ved flytning til ny kommune 08/08 2013

Skole og specialundervisning
Bevares specialskole ved flytning? 30/08 2013
Bevares støttetimer på friskole? 30/08 2013
Dækning af transport til praktiksted 30/10 2013
Erstatningsansvar i skolen 29/04 2014
Frit skolevalg og barn på institution 30/08 2013
Frit skolevalg og specialskoler 30/08 2013
Hjemsendelse fra skole 30/08 2013
Hvem henviser til tilbud i anden kommune? 30/08 2013
Inklusion i folkeskolen 30/08 2013
Lang transporttid fra skole 30/08 2013
Når barnet ikke magter fællestransport til specialskole 07/10 2013
Pædagogisk-psykologisk vurdering når der ikke er behov for specialpædagogisk bistand 24/06 2014
Ret til at forblive på specialskole ved flytning og fortsat ret til transport 08/12 2015
Støtte til friskole 30/08 2013
Transport til skole – delebørn 02/09 2014
Transport til skole i anden kommune 30/08 2013

Tabt arbejdsfortjeneste
12,5% eller 1% ferietillæg ved tabt arbejdsfortjeneste 29/11 2013
Afviklingsperiode og indrettelseshensyn 23/06 2015
Barselsret ved nedgang i tabt arbejdsfortjeneste 29/11 2013
Beregning af tabt arbejdsfortjeneste som selvstændig 29/11 2013
Dagpengeret efter tabt arbejdsfortjeneste 29/11 2013
Deltidsjob før bevilling af tabt arbejdsfortjeneste 29/11 2013
Fast bevilling kontra ad hoc bevilling 29/11 2013
Forhøjelse af loftet for tabt arbejdsfortjeneste 29/11 2013
Fratagelse af tabt arbejdsfortjeneste 29/11 2013
Fyring under orlov med tabt arbejdsfortjeneste 10/12 2013
Hvilken løn beregnes TA ud fra? 29/11 2013
Hvornår gælder de nye regler per 1.1. 2011 29/11 2013
Jobskifte og nedgang i tid 29/11 2013
Modregning af sparede transportudgifter i TA-ydelse 29/11 2013
Ophør af tabt arbejdsfortjeneste og afviklingsperiode 29/11 2013
Renter ved for sen udbetaling af TA 29/11 2013
Ret til ferietillæg af tabt arbejdsfortjeneste 29/11 2013
Særlig supplerende ydelse med tilbagevirkende kraft 29/11 2013
Spørgsmål og svar om tabt arbejdsfortjeneste 29/11 2013
Stigning - regulering af tabt arbejdsfortjeneste-ydelsen 29/11 2013
TA og nyt deltidsjob 29/11 2013
TA ved mere end 37 timers arbejdsuge 29/11 2013
TA: Sygehuskontrol - hel eller delvis kompensering 06/12 2013
Tabt arbejdsfortjeneste - opstart på deltidsjob 06/12 2013
Tabt arbejdsfortjeneste af afspadsering 29/11 2013
Tabt arbejdsfortjeneste eller barselsorlov 29/11 2013
Tabt arbejdsfortjeneste med tilbagevirkende kraft 29/11 2013
Tabt arbejdsfortjeneste og "ny" barsel 29/11 2013
Tabt arbejdsfortjeneste og værdi af fri bil 29/11 2013
Tabt arbejdsfortjeneste og ret til feriedagpenge 29/11 2013
Tabt arbejdsfortjeneste og flytning til ny kommune 29/11 2013
Tabt arbejdsfortjeneste og kontrol på sygehus 29/11 2013
Tabt arbejdsfortjeneste og feriepenge 2 29/11 2013
Tabt arbejdsfortjeneste og supplerende kontanthjælp 06/12 2013
Tabt arbejdsfortjeneste og feriepenge 29/11 2013
Tabt arbejdsfortjeneste og fleksjob 29/11 2013
Tabt arbejdsfortjeneste og lønstigning 27/08 2013
Tabt arbejdsfortjeneste og løntillæg 29/11 2013
Tabt arbejdsfortjeneste og nedsat tid 29/11 2013
Tabt arbejdsfortjeneste og revalidering 29/11 2013
Tabt arbejdsfortjeneste og skolemøder 06/12 2013
Tabt arbejdsfortjeneste og sygedagpenge 29/11 2013
Tabt arbejdsfortjeneste på deltid og barsel 29/11 2013
Tabt arbejdsfortjeneste til flere børn 29/11 2013
Tabt arbejdsfortjeneste ved ledighed 29/11 2013
Tabt arbejdsfortjeneste, kontanthjælp og arbejdsmarkedsbidrag 29/11 2013
Tabt arbejdsfortjenste og SU 29/11 2013

Behandling og træning - voksne
Behandlingsredskab eller hjælpemiddel? 24/09 2013
Gælder behandling efter § 102 også børn? 25/09 2013
Henvisning til psykiater 25/09 2013
Link: Betaling af neuropsykologisk test 12/12 2013
Link: Klage over lægekonsulent 12/12 2013
Link: Kørsel af pensionister til sygehus/læge 12/12 2013
Link: Neurologisk test 12/12 2013
Link: Støtte til fodpleje 11/12 2013
Link: Vejledningsforløb efter serviceloven § 11 stk. 3 12/12 2013
Misbrugsbehandling og ADHD 02/09 2013
Retten til vederlagsfri fysioterapi 02/09 2013
Støtte til vedligeholdelsestræning 02/09 2013
Studerende og høje medicinudgifter 25/09 2013
Varighed af genoptræning 02/09 2013

Botilbud
Afvisning af botilbud 25/09 2013
Hvad er en friplejebolig? 16/09 2015
Pårørenderåd i botilbud 25/09 2013
Ret til botilbud i anden kommune? 25/09 2013
Retten til ophold i et midlertidigt botilbud 25/09 2013

BPA
Bevilling af ekstra timer ved sygdom 09/08 2013
BPA - pårørende som hjælper mere end 37 timer 09/08 2013
BPA - Skal ægtefællen klare husholdningen? 09/08 2013
BPA efter 95 og udlandsophold 09/08 2013
BPA efter § 95, stk. 3 omfatter ikke overvågning 05/10 2015
BPA og barnepige 09/08 2013
BPA og hjemmehjælp 09/08 2013
Frit valg af privat firma ved BPA-ordning 17/11 2014

Ledsagelse
Ledsagelse i udlandet 25/09 2013
Ledsagelse til beboere i botilbud 25/09 2013
Ledsagelse ved folkepensionsalderen 25/09 2013
Pårørende som ledsager 25/09 2013

Merudgifter til voksne
Beregning af merudgifter 09/08 2013
Dokumentation eller sandsynliggørelse af merudgifter 09/08 2013
Frakendelse af merudgiftsydelse 16/09 2013
Merudgift til højere forsikring ved uheld 09/08 2013
Merudgifter til handicapbil 09/08 2013
Merudgifter til voksne og flytning til ny kommune 09/08 2013
Merudgifter ved flytning 09/08 2013
Morbus Crohn og merudgifter 09/08 2013
Overvægt og merudgifter 09/08 2013
Rengøringshjælp som merudgifter 09/08 2013
Støtte i forbindelse med pasning af spædbarn 09/08 2013
Studerende og høje medicinudgifter 11/12 2013

Bolig
Anvisning af ny lejebolig hver 5. år 15/08 2013
Egenbetaling ved boligændring 15/08 2013
Førtidspension og boligsikring - boligydelse 10/06 2015
Krav til anvist boligs beliggenhed m.v. 09/12 2014
Merudgift til dyrere bolig 15/08 2013
Rækkehus eller lejlighed 15/08 2013
Standarder for pladsbehov i boligen 07/04 2014
Stik i carport: boligindretning eller hjælpemiddel 15/08 2013
Støtte til at blive i bolig ved skilsmisse 15/08 2013
Støtte til bolig og mennesker med psykiske lidelser 15/08 2013
Støtte til handicapegnet bolig til skilt forældrepar 15/08 2013
Udgifter til flytning og indskud i bofællesskab 15/08 2013

Bil
Billån - beregning af afdrag 27/08 2013
Brugsret til bil 27/08 2013
Førtidig udskiftning af bil 26/05 2015
Fritagelse for vægtafgift 27/08 2013
Handicapbil ved aflastning 27/08 2013
Handicapbil ved delt forældremyndighed 27/08 2013
Handicapbil ved flytning i botilbud 27/08 2013
LINK: handicapbil og overvægt 27/08 2013
LINK: merudgifter til handicapbil 27/08 2013
Nedre aldersgrænse for støtte til bil 27/08 2013
Ombygning af bil 27/08 2013
Overskud salg af handicapbil 27/08 2013
Reparation af automatgear 27/08 2013
Søn med bevilget kassevogn bliver 18 år 10/12 2013
Støtte til ældre bil 27/08 2013
Støtte til bil ved psykisk lidelse 27/08 2013
Støtte til reparation 27/08 2013
Støtte til særlig indretning 27/08 2013

Transport
Dækning af udgifter til transport til specialbørnehave 13/11 2013
Handicapkørsel til tandlæge 30/09 2015
Kørsel af pensionister til sygehus/læge 27/08 2013
LINK: El-scooter - hjælpemiddel eller forbrugsgode 27/08 2013
Særligt transportfradrag for mennesker med handicap 27/08 2013
Taksten for transport til hospital 27/08 2013

Generelt om sagsbehandling
Betaling af neuropsykologisk undersøgelse 25/09 2013
Definition af betydelig og varig nedsat funktionsevne 25/09 2013
Er Ankestyrelsen bundet af parternes påstande? 18/03 2015
Flytning til ny kommune 25/09 2013
Forskellen på sundhedskoordinator og lægekonsulent? 05/12 2014
Frist ved genvurdering 23/08 2013
Hjælp ved ophold i udlandet 25/09 2013
Hvornår gælder en bevilling fra? 23/08 2013
Klage over lægekonsulent 23/08 2013
Kommunens vejledningspligt 25/09 2013
Neuropsykologisk undersøgelse 25/09 2013
Notatpligt ved telefoniske henvendelser 09/09 2013
Rimelig sagsbehandlingstid ved ny lovgivning 23/08 2013
Skifte af sagsbehandler 23/08 2013
§ 50 undersøgelse 25/09 2013
Vejledningsforløb efter servicelovens § 11, stk. 3 25/09 2013
Vejledningspligt og bevilling med tilbagevirkende kraft 25/09 2013

Hjælpemidler og forbrugsgoder
3 hjulet knallert som forbrugsgode 25/09 2013
Afslag på inkontinent-trusse 25/09 2013
Behandlingsredskab eller hjælpemiddel? 24/09 2013
Beskyttelsesmaske til MCS-ramt 25/09 2013
Ekstra eksemplar af hjælpemiddel (ståstøttestativ) 25/09 2013
El-scooter - hjælpemiddel eller forbrugsgode 25/09 2013
Elscooter: Kan et forbrugsgode bevilges som hjælpemiddel? 25/09 2013
Frit valg af hjælpemidler 25/09 2013
Kompressionsstrømper 25/09 2013
Kontorstol: hjælpemiddel eller forbrugsgode 25/09 2013
Kugledyne og ny kommune 25/09 2013
Kugledyne til dreng med svær ADHD 25/09 2013
Reparation af kørestol ved flytning 25/09 2013
Støtte til bærbar computer 25/09 2013
Støtte til ortopædisk fodindlæg 25/09 2013
Støtte til smartphone 25/09 2013
Støtte til specialfremstillet tøj 25/09 2013
Udskiftning af benskinner 25/09 2013
Videresalg af hjælpemidler 25/09 2013

Fleksjob
Ferie i forbindelse med fleksjob og ledighedsydelse 09/06 2015
Fleksjob - fuldtid eller deltid? 12/03 2014
Fleksjob hos nuværende arbejdsgiver 26/06 2014
Fleksjob og flytning til ny kommune 07/08 2013
Fleksjob og fritidsjob 07/08 2013
Fleksjob og fyring efter 120 dages sygdom 07/08 2013
Fleksjob og tvungen medicinering 07/08 2013
Krav til antal timer i fleksjob 30/07 2014
Nedsættelse af timetal i fleksjob 07/08 2013
Pligt til acceptere tilbudt fleksjob 23/01 2014
Rådighedsforpligtelse på ledighedsydelse 16/09 2014
RSS feeds fleksjob 07/08 2013
Spørgsmål og svar om fleksjob 14/08 2013

Førtidspension før 2003
Bistandstillæg på efterløn 25/09 2013
Er der valgmulighed mellem ”gammel” førtidspension og revalideringsydelse? 07/05 2014
Førtidspension og boligsikring - boligydelse 25/09 2013
Fra invaliditetsydelse til førtidspension 25/09 2013
Hvilende førtidspension ved fuldtidsbeskæftigelse 25/09 2013
Invaliditetsydelse og overgang til førtidspension 25/09 2013
Invaliditetsydelse og overgang til fleksydelse 25/09 2013
Invaliditetsydelse ved flytning til ny kommune 06/10 2014
Invaliditetsydelse ved hvilende førtidspension 07/05 2014
Invaliditetsydelse ved hvilende brøkpension 07/04 2014
Revalidering til førtidspensionister 18/08 2015
Tidsfrist og ansøgning om højere førtidspension 25/09 2013
Vejledning om frivillig overgang til ny førtidspension 25/09 2013

Førtidspension efter 2003
Afslag på førtidspension ved mulighed for ressourceforløb 29/07 2014
Betingelser for førtidspension - behandling af førtidspension på to måder 25/09 2013
Erstatning og førtidspension 25/09 2013
Førtidspension og boligsikring - boligydelse 25/09 2013
Førtidspension og formue 25/09 2013
Førtidspension og genoptagelsesdato 25/09 2013
Førtidspension og uddannelse og evt. frakendelse af pensionen 25/09 2013
Førtidspension på efterløn 25/09 2013
Førtidspension til personer under 40 år 25/09 2013
Førtidspension uden arbejdsprøvning 25/09 2013
Hvad er seniorførtidspension? 15/09 2015
Indtægts samt erstatnings betydning for førtidspension 25/09 2013
LINK: test ved ansøgning 25/09 2013
Midlertidig førtidspension 25/09 2013
Revalidering til førtidspensionister 01/09 2015
Tidspunkt for udbetaling af førtidspension 25/09 2013

Revalidering
Forskellen på specialpædagogisk støtte og revalidering 14/08 2013
Hjælp efter opgivelse af revalidering 14/08 2013
Længde af revalideringsperiode m.v. 18/05 2015
Støtte til omskoling pga barn med handicap 14/08 2013

Sygedagpenge
Ferie under sygemelding 14/08 2013
Krav om mindst 4 timers fravær pr. uge 10/06 2015
Sygedagpenge og deltagelse i tilbud 14/08 2013

Tværgående arbejdsmarked
Ferie i udlandet på kontanthjælp 29/08 2013
Fortrinsret ved ansættelse 29/08 2013
Hvad er et uddannelsespålæg? 05/05 2014
Kollektiv kommunal reduktion af beskæftigelsestilbud 29/08 2013
Kontanthjælpsmodtager på højskole 11/11 2015
Link: Betaling af neuropsykologisk test 12/12 2013
Link: Forskellen på sundhedskoordinator og lægekonsulent? 28/04 2015
Link: Klage over lægekonsulent 12/12 2013
Mødepligt i beskyttet beskæftigelse 29/08 2013
Omskoling pga barn med handicap 29/08 2013
Omvisitering til andet aktivitetstilbud 29/08 2013
Personlig assistance til selvstændig 29/08 2013
Rehabiliteringsplan ved sagens behandling i rehabiliteringsteam 24/08 2015
Støttemuligheder når jeg ikke kan få kontanthjælp 29/08 2013
Uddannelseshjælp til 18-årig med psykisk lidelse 19/08 2014

Gode råd til nye på k10:
http://www.k10.dk/showthread.php?t=28928

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 12-01-2016, 09:03   #55
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Hjemmetræning børn voksne. DUKH-nyt nr. 1/2016 om hjemmetræning

http://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/...etraening/view

Hjemmetræning efter servicelovens § 32, stk. 6

Hjemmetræning som erstatning for særligt dagtilbud

1. Lang sagsbehandlingstid

2. Tidsbegrænsning på godkendelsen af hjemmetræning

3. Ophør af hjemmetræning uden forudgående afgørelse

4. Manglende opfølgning og tilsyn

5. Hjemmetræning umuliggøres, når barnet når den undervisningspligtige alder

6. Skal forældrene selv varetage træningen af barnet

7. Frit valg af behandler/supervisor

8. Mål for træningen


http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/58998

Høring over forslag til lov om ændring af lov om social service (Revision af hjemmetræningsordningen, herunder tydeliggørelse af kravet om udredning, inddragelse af sundhedsfaglige kompetencer, tydeliggørelse af reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v.)

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 12-01-2016, 09:18   #56
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Helhedsvurdering efter retssikkerhedslovens § 5 – hvad indebærer det ?

Praksisnyt fra DUKH: Nr. 55-januar 2016

http://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/...edslovens-ss-5

I DUKH møder vi mange borgere, der er stærkt kritiske over for den sagsbehandling, som de har oplevet i deres kommuner. Et af kritikpunkterne fra borgerne er, at de ikke oplever, at der bliver foretaget en helhedsvurdering af deres situation i forbindelse med en ansøgning om hjælp.

Lovgivningen

Baggrunden

Ved ansøgninger om hjælp

Ved spørgsmål om hjælp

Rådgivning og vejledning

Hjælp hos anden myndighed m.v.

Samspil med forvaltningslovens § 7

Ankestyrelsens praksis

Udtalelse fra Folketingets Ombudsmand

Garantiforskrift

Manglende/mangelfuld vejledning


Afrunding

Retssikkerhedslovens § 5 pålægger kommunen at foretage en helhedsvurdering af borgernes ansøgninger m.v. Det er således ikke den enkelte ansøgers ansvar at have kendskab til eller undersøge samtlige muligheder for hjælp efter serviceloven eller andre love.
På den anden side må borgere, der søger om hjælp eller i øvrigt kontakter kommunen med spørgsmål om hjælp, orientere kommunen om det udæk
kede hjælpebehov og fortælle om konkrete udgifter, som der er behov for hjælp til at få dækket.


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 08-03-2016, 09:26   #57
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Supplerende undervisning, specialundervisning i folkeskolen, og hvilke klagemulighed

DUKH PraksisNyt #57

PH
Omhandlende de børn, som KL kalder GØGEUNGE-agtig!


http://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/...-i-folkeskolen

Hvem træffer hvilke afgørelser om supplerende undervisning, specialundervisning m.v. i folkeskolen, og hvilke klagemuligheder er der?

PH.
Oven i dagligdagens problemer, skal man også leve under komplicerede regler der kan kvæle enhver positiv tænkning.

Hilsen Peter

Bilag

http://www.avisen.dk/specialklassebo...kl_374900.aspx

Særlige behov spænder ikke ben for, at børn kan trives i en almindelig folkeskoleklasse.

Det viser en analyse fra Kommunernes Landsforenings nyhedsbrev, Momentum.

Tallene viser, at 88 procent af de "tilbageførte" elever føler, at deres sociale trivsel er over middel.

PH
Hvad med de sidste 12%?

DUKH på Facebook
https://www.facebook.com/uvildig

Sidst redigeret af phhmw; 08-03-2016 kl. 09:34.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 11-04-2016, 11:29   #58
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Beholder en borger sine tildelte ydelser ved flytning til anden kommune ?

DUKH Praksis Nyt # 58

http://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/...-anden-kommune

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 09-12-2016, 18:05   #59
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
DUKH på Facebook, mange gode tillægskommentare

https://www.facebook.com/uvildig/?fref=ts

Nyhedsmail, kan anbefales
https://www.facebook.com/uvildig/app/100265896690345/

Rådgivning
https://www.facebook.com/uvildig/app/208195102528120/

Vi skal være glade for DUKH som gennem tiderne har hjulpet mange gode svar til borgernes kendskab.

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 09-12-2016, 18:24   #60
vasen
Lever på K10
 
Tilmeldingsdato: 17-05 2014
Indlæg: 1.105
Blog Indlæg: 1
Styrke: 12
vasen er ny på vejen
Thumbs down

Citat:
Oprindeligt indsendt af phhmw Se meddelelser
Det spørgsmål har jeg stillet til DUKH, STAR og ministeriet.

DUKH`s svar:

Til Peter Hansen

Tak for din henvendelse

Du spørger:

Flere borgere oplever at de møder medlemmer af Rehabiliteringsteam, som også sidder i kommunens Pensionsteam, der træffer de endegyldige afgørelser.

Det lyder som om det ikke er lovligt.

Hvad siger lovgivningen om det?


Svar fra DUKH

Ankestyrelsen har endnu ikke behandlet en sag vedrørende problemstillingen, så der er ikke nogen praksis på området.

Jeg mener dog ikke, at der er belæg for at sige, at det klart er ulovligt, at samme person deltager som repræsentant i rehabiliteringsteamet og samtidig også er en del af pensionsteamet, som træffer den endelige afgørelse. Når det så er sagt kan det ikke udelukkes, at det kan være uhensigtsmæssigt i nogle sammenhænge og en fordel i andre.

Af Retssikkerhedsloven fremgår:

§ 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal planlægge og udføre sin virksomhed på det sociale og sundhedsmæssige område efter den sociale lovgivning.


Jf. lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen fremgår det af § 9 at kommunalbestyrelsen skal sørge for at oprette et rehabiliteringsteam.

Af samme lov § 10 fremgår det, at teamet skal være sammensat tværfagligt med repræsentanter fra :

1) beskæftigelsesområdet,
2) sundhedsområdet,
3) socialområdet,
4) regionen ved en sundhedskoordinator, jf. § 14, og
5) undervisningsområdet i sager vedrørende borgere under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse og i øvrige sager efter behov.

Det fremgår ingen steder at repræsentanter af rehabiliteringsteamet ikke må repræsentere andre teams i forvaltningen heller ikke teams med kompetence til at træffe afgørelser som f.eks førtidspension jf. pensionslovens § 20, socialpædagogisk bistand jf. servicelovens § 85 eller vedligeholdelsestræning jf. Servicelovens § 86.

I nogle tilfælde kan det være en fordel, at en repræsentant fra teamet også er repræsenteret i en anden del af forvaltningen, som har kompetencen til rent faktisk at bevilge det som teamet har indstillet til, men det kan selvfølgelig også være en ulempe for borgeren, hvis der skal gives afslag som i eksemplet med førtidspension.

Under alle omstændigheder er der tale om en forvaltningsmæssig afgørelse som skal træffes på baggrund af en individuel vurdering. Afgørelsen skal være begrundet og der skal oplyses om klage mulighed.

Man har mulighed for at klage over afgørelsen til Ankestyrelsen.

Hvis man mener, at der er sket sagsbehandlingsfejl, idet samme person har været repræsenteret i begge teams og der af kan have en dobbeltrolle, kan man klage til borgmesteren over sagsbehandlingen.

Afrunding

Jeg mener ikke der er lovgivningsmæssig grundlag for at vurdere, at det er ulovligt at samme person deltager dels i rehabiliteringsteamet og førtidspensionsteamet, men du har som borger mulighed for at klage over sagsbehandlingen til borgmesteren.

Kommunen har mulighed for at tilrettelægge sagsbehandlingen så en sådan dobbeltrolle undgås, da kommunen selv nedsætter de enkelte teams.

Du kan også klage over selve afgørelse til Ankestyrelsen.


Denne mail kan ikke besvares

Med venlig hilsen

XXXXXX XXXXXX
Faglig leder

DUKH - Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet
Jupitervej 1 - 6000 Kolding | Tlf. 76 30 19 30

Hilsen Peter
Nej, så langt så dårligt. D.v.s at alt der ikke udtrykkeligt er beskrevet som ulovligt er lovligt. Smart.
Men i Københavns kommune er der ikke alene tale om, at samme repræsentant deltager, men at det er eneste i pensionsteamet der ser og afgører en sag. . Det er vel også lovligt eller hva!!

Sidst redigeret af vasen; 09-12-2016 kl. 18:27. Årsag: fejl
vasen er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum

Lignende emner
Emner Emnet er startet af Forum Svar Sidste indlæg
Praksisnyt fra DUKH phhmw Alt det andet 0 14-10-2011 10:11
Dukh Oplevelse ?? dobar Spørgsmål ang fleksjob 8 18-06-2011 10:12
Sygedagpenge fra DUKH phhmw Skal kommuner ikke overholde loven? 4 13-09-2010 07:59
Har i hørt om DUKH? Louise Den nyttige viden vi alle har 4 12-06-2009 16:19
DUKH Retssikkerhed phhmw Skal kommuner ikke overholde loven? 0 31-01-2009 20:45
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 20:46.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension