K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Alt det andet > Den nyttige viden vi alle har

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Den nyttige viden vi alle har Her kan du sætte link tips og andet ind, som andre i din situation kan have nytte af at vide

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 16-12-2014, 23:42   #41
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
DUKH gentager Praksisnyt # 43

http://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/...distancen/view

Hvilken rolle spiller gangdistancen ved tilkendelse af transport- midler efter serviceloven?

I DUKH hører vi jævnligt fra borgere, der har fået afslag på f.eks. en bilansøgning, at afslaget bl.a. var begrundet med, at de kunne gå så langt, at lovens betingelser for tilkendelse ikke var opfyldt. Nogle borgere oplever, at det udelukkende er gangdistan- cen, der er lagt vægt på. Her er det dog vigtigt at understrege, at gangdistancen ikke kan stå alene, men at der indgår andre momenter i de enkelte sager. Det er vores indtryk i DUKH, at kommunerne med fordel kunne give borgerne en fyldestgørende begrundelse i sager om transportmidler efter ser- viceloven.

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 22-01-2015, 14:59   #42
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
DUKH Praksisnyt #44 Fremsendelse af yderligere oplysninger i klagesag

http://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/...ger-i-klagesag

Fremsendelse af nye oplysninger under kommunens genvurdering

[I]I DUKH har vi i flere tilfælde hørt fra borgere, at kommunen ikke vil inddrage nye oplysninger i sagen under kommunens genvurdering af borgerens
klagesag. En kommune har henvist til, at genvurderingen udelukkende har fokus på at vurdere, om borgeren på tidspunktet for kommunens afgørelse
har fået den korrekte afgørelse ud fra de allerede foreliggende oplysninger i sagen. Kommunen har således alene genvurderet sagen på et ”historisk”
grundlag og ikke på et aktuelt grundlag. Efter DUKH’s vurdering bør kommunen inddrage de nye oplysninger, som borgeren har fremsendt[/I]

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 17-02-2015, 11:04   #43
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
DUKH Praksisnyt # 45. Lighedsprincippet

http://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/...rincippet/view

Lighedsprincippet - hvad betyder det?

Lighedsprincippet

Princippet om saglig forvaltning

Kommunen må ikke gøre forskel på borgere i samme situation

Kommunalt selvstyre

Vejledende serviceniveauer

Ankestyrelsen

Praksiskoordinering

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 09-03-2015, 12:24   #44
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Krav til ægtefælle m.fl. ved ydelser efter bl.a. serviceloven

DUKH Praksisnyt # 46

http://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/...gtefaelle-m-fl

Formålet med hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Samtidig bygger hjælpen på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie (lovens § 1).

Men hvor langt rækker dette ansvar for familien? Det får vi jævnligt spørgsmål omkring i DUKH. Der kan ikke gives et entydigt svar på dette spørgsmål, idet svaret bl.a. afhænger af, hvilken hjælp der søges. Men generelt kan der svares, at alle husstandsmedlemmer normalt skal hjælpe til med alle opgaver i hjemmet

Endvidere skal det bemærkes, at jo mere personlig hjælp (bad, toiletbesøg
m.v.) der er behov for, desto mindre er det ægtefællens m.fl. opgave. Her må
det offentlige altså tage over.


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 14-04-2015, 09:05   #45
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Hvilke muligheder for hjælp har forældre til hjemmeboende voksne med nedsat funktion

DUKH, PraksisNyt # 47

http://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/...-funktionsevne

Et antal voksne med nedsat funktionsevne er fortsat hjemmeboende hos forældrene af forskellige årsager. Nogle er hjemmeboende, indtil de er parate til at flytte hjemmefra som måske 19-20-årige ligesom andre unge uden nedsat funktionsevne. Andre igen er hjemmeboende, fordi de venter på, at der bliver plads i et botilbud. En gruppe af voksne med nedsat funktionsevne bor hjemme hos forældrene, fordi de selv og forældrene ønsker det.
I DUKH møder vi bl.a. forældre til sidstnævnte gruppe, der har behov for at få noget at vide om, hvilke muligheder der er for at få hjælp fra kommunen i forhold til aflastning m.v. Det sætter jeg fokus på i denne udgave af praksisnyt.


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 13-05-2015, 08:30   #46
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Hvor ofte MÅ/skal en kommune følge op på løb ende ydelser efter serviceloven ?

PraksisNyt #48

http://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/...obende-ydelser

"Mange borgere, der kontakter DUKH for rådgivning, giver udtryk for stor usikkerhed i forhold til, hvor længe de nu kan modtage en bevilget ydelse efter serviceloven. Samtidig ser vi i DUKH et antal sager, hvor kommunen laver kortvarige bevillinger på f.eks. 3 måneder i sager om tabt arbejdsfortjeneste, merudgiftsydelse m.fl. Det giver uro hos nogle borgere, der oplever, at det er svært at planlægge fremtiden, når privatøkonomien kan blive ændret med kort varsel.

Spørgsmålet er, om opfølgningsbestemmelserne i bl.a. serviceloven under alle omstændigheder giver kommunen ret til at tage en given bevilling op til revurdering, når kommunen vurderer, at det er nødvendigt.
"

Hvis en løbende ydelse skal ændres eller stoppes, skal kommunen træffe afgørelse herom med klagevejledning m.v.!!!!!!!

Bemærk endelig, at det kræver en afgørelse med særlig uddybende begrundelse og klagevejledning, hvis en kommune efter opfølgning stopper en løbende ydelse.

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 09-06-2015, 08:29   #47
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Hvad er forskellen på en bisidder og en partsrepræsentant til voksne?

Praksisnyt #49 fra DUKH

http://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/...srepraesentant

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 10-08-2015, 14:15   #48
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Genvurdering i klagesager – hvordan er reglerne? Anke til kommunen før Ankestyrelsen

DUKH PraksisNyt # 50

http://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/...g-i-klagesager

Man skal anke/klage en modtaget skriftlig afgørelse senest inden 28 dage til kommunen, imod kvittering. De 28 dage tæller fra du har modtaget din afgørelse. Juridisk er posten 2 døgn om at nå frem.

http://www.k10.dk/showthread.php?t=32273

http://www.k10.dk/showthread.php?t=12937

Retssikkerhedslovens § 66

https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=163342

Retssikkerhedsbekendtgørelse. (som vægter som selve loven)

https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=168199

Principafgørelse R-11-01

https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=155679

Netsvar DUKH.

https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=155679

Retssikkerhedsskema.

https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=168199

Statsforvaltningens Tilsyn

http://www.statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=5770

Som man retter henvendelse til, hvis ikke der sker noget i sagen. Tilsynet har "servicefrister" og ikke fastlagte sagsbehandlingstider.

For at få fuld indsigt om disse regler overholdes i ens anke/klagesag, som sendes til kommunen, som nu har 4 uger til at genvurdere, hvor kommunen skal sende sagen til Ankestyrelsen inden 4 uger, findes kun een måde:

SØG AKTINDSIGT.

http://www.k10.dk/index.php?pageid=aktindsigt

http://www.k10.dk/showthread.php?t=30401

Grundet tonen, ånden imod syge, arbejdsløse og handicappede anbefales det også at søge aktindsigt ved Ankestyrelsen. Vigtige dokumenter har det desværre med at blive væk eller ikke medsendt til Ankestyrelsen. For en stor del af Ankestyrelses afgørelser viser sig desværre ikke at holde ved civilretslige domstole, så stol på din egen dømmekraft og søg hjælp til at få bekræftet om afgørelsen fra Ankestyrelsen er korrekt.

http://www.k10.dk/showthread.php?t=31037

http://www.k10.dk/showthread.php?t=26515

Hilsen Peter

OBS!... ordet "garantiforskrift" som er et juridisk tung ord, til din fordel og retssikkerhed:

http://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/...rskrifter/view

Venligst ingen debat i denne tråd. Har du spørgsmål, opret en ny tråd.

Sidst redigeret af phhmw; 10-08-2015 kl. 14:42.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 09-09-2015, 13:57   #49
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Skal en borger deltage i rehabiliteringsteamets møde om borgerens sag ?

DUKH Praksisnyt # 51

http://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/...gsteamets-mode

Afrunding
Ja, en borger skal deltage i rehabiliteringsteamets møde om egen sag
, med mindre det er åbenbart formålsløst at udvikle borgerens arbejdsevne.
Hvis borgeren ikke deltager, er udgangspunktet, at kommunens efterfølgende afgørelse i sagen bliver ugyldig


Borgernes oplevelse af mødet med kommunernes rehabiliteringsteams

http://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/...literingsteams

DUKH-undersøgelse:

Borgernes oplevelse af mødet med kommunernes rehabiliteringsteams

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 06-10-2015, 11:33   #50
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.896
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Hvornår kan der ske bevilling af forbrugsgoder efter serviceloven ?

DUKH Praksisnyt # 52

http://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/...r-serviceloven

Reglerne om bevilling af forbrugsgoder er ikke helt enkle at forstå, hvilket gennemgangen af de forskellige afklarings-trin tydeligt viser.
Ankestyrelsens afgørelser omkring hvad der betragtes som sædvanlig indbo
og som der dermed ikke kan ydes hjælp til -er et væsentligt afklaringstrin, som ændrer sig løbende i takt med et forbrugsgodes udbredelse.

For den gruppe af borgere, der anvender forbrugsgoder,
som udelukkende fungerer som hjælpemidler (afklaring 4),
kræver det et større arbejde at få beskrevet, hvorfor det er
tilfældet. Her er det særligt vigtigt at sikre sig, at kommunen foretager en reel helhedsvurdering ud fra en samlet bedømmelse af borgerens livssituation.


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum

Lignende emner
Emner Emnet er startet af Forum Svar Sidste indlæg
Praksisnyt fra DUKH phhmw Alt det andet 0 14-10-2011 10:11
Dukh Oplevelse ?? dobar Spørgsmål ang fleksjob 8 18-06-2011 10:12
Sygedagpenge fra DUKH phhmw Skal kommuner ikke overholde loven? 4 13-09-2010 07:59
Har i hørt om DUKH? Louise Den nyttige viden vi alle har 4 12-06-2009 16:19
DUKH Retssikkerhed phhmw Skal kommuner ikke overholde loven? 0 31-01-2009 20:45
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 21:27.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension