K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Politik og Samfundsdebat > Skal kommuner ikke overholde loven?

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Skal kommuner ikke overholde loven? En af vores bruger phhmw føre en sej og lang kamp for at få gjort noget ved at kommunerne ikke overholder Retssikkerhedsloven § 3 stk.2. Følg hans kamp her kom evt med spørgsmål til phhmw

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 08-05-2019, 22:04   #661
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.645
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Tiden mod kommunernes ulovligheder skal åbenbart genoptages påny.

Ulf Baldrian Kudsk Harbo Kommunalpolitiker
8.maj 2019
Hold da op hvor er jeg sej 😃

Med en enkelt mail har jeg fået Ankestyrelsen til at hjælpe Vejle kommune med at lave offentliggjorte sagsbehandlingsfrister hvor fristerne løber fra den dag der ansøges og hvor det anerkendes at man kan søge om ressourceforløb og fleksjob på det på foreliggende grundlag.

Tak til Peter Hansen, som i over 10 år er det vist har vundet ca 30 lignende sager.
Alle kan gøre noget og der er brug for flere som gider bruge tid på at få kommunerne til at overholde retssikkerhedsloven hvor der højt og tydeligt står at
§ 3. Stk. 2.

Kommunalbestyrelsen skal på de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.

Her kan man se hvad Ankestyrelsen har skrevet til mig.

Du har skrevet til Ankestyrelsen den 30. januar 2019 vedrørende Vejle Kommunes manglende fastsættelse og offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister for ansøgninger om ressourceforløb og fleksjob.

Du har vedlagt din forudgående korrespondance med Vejle Kommune om sagen, hvoraf det fremgår, at Vejle Kommune ikke har fastsat og offentliggjort sagsbehandlingsfrister for ansøgninger om ressourceforløb og fleksjob med henvisning til Ankestyrelsens principafgørelser 6-14 og 83-15


Principafgørelse 6-14
https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=183686

(Information og baggrundsviden: Rettelse til principafgørelse 6-14

Ankestyrelsen brugte i principafgørelse 6-14 fejlagtigt formuleringen ”Det følger af Ankestyrelsens praksis, at arbejdsevnen skal være nedsat med mindst halvdelen, for at man kan være berettiget til fleksjob.” Denne formulering er nu fjernet fra principafgørelsen i erkendelse af, at den kunne give anledning til misfortolkning. indsat af Phhmw)

Principafgørelse 83-15
https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=175957

Sagens oplysninger

På baggrund af din henvendelse bad vi den 29. marts 2019 Vejle Kommune om at redegøre for sagen.

I den forbindelse bad vi også kommunen om at redegøre for, hvordan kommunen beregner de sagsbehandlingsfrister, som er fastsat i medfør af retssikkerhedslovens § 3, stk. 2.

Vejle Kommune har den 26. april 2019 redegjort for sagen.

Vejle kommunes redegørelse.
Jeres j.nr. 19-6575

Vejle Kommune har modtaget Ankestyrelsens skrivelse af 29. marts 2019, hvori I beder om en redegørelse på baggrund af Ulf Harbos henvendelse om Vejle Kommunes offentliggjorte sagsbehandlingsfrister på beskæftigelses- området. I beder os desuden redegøre for, hvordan kommunen beregner sagsbehandlingsfristerne i medfør af retssikkerhedslovens § 3, stk. 2.

Vejle Kommunes beregning af sagsbehandlingsfristerne

På baggrund af Ankestyrelsens offentliggørelse af sin udtalelse af 18. december 2018 om beregning af sagsbehandlingsfrister, er vi blevet opmærksomme på, at Vejle Kommunes nuværende praksis, hvorefter tidsfristen på beskæftigelsesområdet regnes fra det tidspunkt, hvor sagen er fuldt oplyst, ikke er i overensstemmelse med retssikkerhedslovens § 3, stk. 2.

Forvaltningen fremlægger derfor indstilling til reviderede sagsbehandlingsfrister, som regnes fra modtagelse af ansøgningen. Indstillingen til reviderede sagsbehandlingsfrister forventes behandlet på møde den 20. juni 2019 i Vejle Kommunes Arbejdsmarkedsudvalg, som har kompetencen til at fastsætte sagsbehandlingsfrister, jf. retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, på beskæftigelsesområdet.

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet

Ankestyrelsens henvendelse har givet Vejle Kommune anledning til fornyet overvejelse om rækkevidden af de omhandlede principafgørelser fra Anke- styrelsen. Det er på baggrund heraf vores vurdering, at sagsbehandlingsfristerne på beskæftigelsesområdet også bør omfatte ansøgninger om ressourceforløb samt ansøgninger om fleksjob.

Indstillingen til reviderede sagsbehandlingsfrister, som forventes behandlet på møde den 20. juni 2019 i kommunens Arbejdsmarkedsudvalg, vil derfor også omfatte ansøgninger om ressourceforløb samt ansøgninger om fleksjob.

Venlig hilsen

Klaus H. Nielsen Stabschef
Økonomi-, Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen, Staben Vejle kommune.


phhmw.

Ulf Baldrian Kudsk Harbo Kommunalpolitiker opslag på Facebook viser med al tydelighed at den enkelte borger skal bruge store ressourcer imod kommunernes, embedsmænd som kommunalbestyrelser, helt bevidste ulovligheder.

Gennem 13 år har jeg kæmpet imod denne vigtige §3 stk.2 og aldrig har jeg set større kreativitet og udenomssnak for at undgå, at borgerne får viden om hvornår deres sag skal afgøres.

Det må aldrig være sagsbehandlere, jobkonsulenter der bestemmer en kommunes politisk vedtagne serviceniveau, men udelukkende de 98 kommunalbestyrelserne.

Jeg har fået skærpet Retssikkerhedslovens § 3 stk 2 i 2009 som blev vedtaget i 1998 af Folketinget. 2 x i 20018 sidst med hjemvise sager fra Ankestyrelsen som nu kræver at sagsbehandlingstider skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

https://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp...-hjemvisninger

Fra 1.7.2018: kommunen skal behandle de hjemviste sager efter serviceloven med samme hastighed som nye sager, da de sagsbehandlingsfrister, som kommunen fastsætter, også gælder for hjemviste sager.

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 17-05-2019, 00:37   #662
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.645
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Dragør kommune nu på 12de år og samtaler med 3 borgmestre

Peter Hansen Eik Bidstrup Kim Dupont Helle Barth Allan Holst Nicolaj Bertel Riber Morten Dreyer Anne Blegvad Funk Kenneth Gøtterup Katrine Tholstrup Peter Læssøe Annette Nyvang

Dragør kommune har fået stor omtale grundet de lange sagsbehandlingstider for byggetilladelser, privet som erhverv.

Dårlig omtale, men løsningerne er på vej, hvilket er godt. Politikerne agerede hurtigt og løsninger er på vej.
Det kan vi alle være tilfredse med, men,………………..

Når det drejer sig om sociale sagsbehandlingstider for de sociale område, hvor syge, handicappede børn, unge som voksne ser billede dog lidt trist ud.

Det har ikke den store interesse, hverken for borgerne eller politikerne, som har en lovbunden pligt til at vedtage og offentliggøre alle sagsbehandlingstiderne, hvor der normalt skal falde en afgørelse.

Afgørelsen inden for alle områder, hvor der falder en kommunal afgørelse. Det kaldes retssikkerhed for den svage borger.

Folketinget vedtog Retssikkerhedsloven, herunder § 3 stk.2 tilbage i 1998.
Folketinget har gentagne gange skærpet loven for at styrke retssikkerheden.

Desværre har Dragørs kommunalbestyrelse ikke fulgt med i disse lov-skærpelser, men det kunne være et godt tidspunkt, at få Dragør kommune med ind i den gruppe af kommuner, som ønsker at overholde Retssikkerhedslovens § 3 stk.2

Vores politisk vedtagne offentliggjorte sagsbehandlingsfrister er mangelfulde:
https://www.dragoer.dk/vores-kommune...ciale-omraade/

Dragør kommunalbestyrelse har vedtaget, at vi skal have samme serviceniveau, som Tårnby kommune, som vi har forpligtende samarbejde med.

Men loven kræver, at Dragør kommune skal have sine egne sagsbehandlingsfrister, som sagsbehandlerne i Tårnby kommune skal arbejde og rette sig efter. Problemet for den enkelte opstår, når Tårnby kommunes sagsbehandlingsfriser er både mangelfulde og i strid med lovgivningen.

Der skal findes ca 200 frister inden for alle områder, hvor der falder en kommunal afgørelse, inden for Retssikkerhedsloven, selv meget korte sagsbehandlingsfrister skal vedtages og offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Således at borgeren uopfordret FØR afsendelse kan se, hvornår politikerne har fastsat, hvornår en given ansøgning skal afgøres. Enten med et afslag eller en accept.

Vi mangler eksempelvis

Gen-ansøgning af invalidebil iht Servicelovens § 114
Reparation af bevilget ekstraudstyr.
Ansøgning af Ressourceforløb.
Ansøgning af fleksjob.
Hjemvise sager til kommunen fra Ankestyrelsen Se Bilag #2
…. og mange andre frister

Som tidligere nævnt bør der findes ca 200 forskellige sagsbehandlingsfrister underlagt Retssikkerhedsloven og desværre viser linket til vores politisk vedtagne og offentliggjorte sagsbehandlingsfrister er mangelfulde.

Tiden må være inde til, at Dragør kommunalbestyrelse, udover byggetilladelser, også får bragt orden i de sociale sagsbehandlingsfrister til glæde for retssikkerheden for de svageste borger som har behov for hjælp.

Deltag gerne i debatten, som også er et vigtigt emne……. Fordi de fleste syge og handicappede, har også engang været raske.

Med venlig hilsen

Bilag til Dragør kommune kommunalbestyrelses orientering og forståelse af problemstillingen:
https://www.facebook.com/permalink.p...00006463864075

https://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp...-hjemvisninger

“"Fra 1.7.2018: kommunen skal behandle de hjemviste sager efter serviceloven med samme hastighed som nye sager, da de sagsbehandlingsfrister, som kommunen fastsætter, også gælder for hjemviste sager.”"

Sidst redigeret af phhmw; 17-05-2019 kl. 00:42.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 31-05-2019, 22:41   #663
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.645
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Giv mennesker med handicap retssikkerhed 2019

https://enhedslisten.dk/2019/05/31/g...CGEaw38WpW3SpI

Fire forslag for retssikkerheden

"Enhedslisten have en ny regering til at garantere, at retssikkerheden for mennesker med handicap bliver markant styrket og foreslår konkret:

Tidsfrister for kommuners og Ankestyrelsens behandling af handicapsager, så borgerne ikke skal vente urimeligt længe på en afgørelse.

Generel opsættende virkning ved afskaffelse eller reduktion af støtte til borgere med handicap, så borgeren kan beholde støtten, til sagen er behandlet i Ankestyrelsen. I dag gives der kun et varsel på 14 uger og kun inden for en lille del af Serviceloven – det skal bredes ud og vare, til en ankesag er afgjort.

En godtgørelsesordning, hvor Ankestyrelsen kan pålægge en kommune at betale til borgere med handicap, der har lidt som følge af, at kommunen tilsidesatte Serviceloven.

At kommunerne forpligtes til at etablere uvildig og opsøgende borgerrådgivning på handicapområdet, så borgere uanset ressourcer kan søge om hjælp eller klage over kommunens sagsbehandling. Der kan findes inspiration i den svenske lovgivning om personligt ombud."

phhmw

Kære Enhedslisten.

Et godt initiativ, men..........

Jeres forslag #1

""Tidsfrister for kommuners og Ankestyrelsens behandling af handicapsager, så borgerne ikke skal vente urimeligt længe på en afgørelse.""

Det kommer I ikke langt med, før Tilsynet begynder at bruge deres sanktionsret over for ulovligheder. Vi på k10 har forsøgt i 13 år uden succes.

Arbejdt for brug af sanktioner imod ulovligheder, så kan vi tale om det
.

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 04-06-2019, 01:26   #664
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.645
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Nu 13 år efter k10 startede denne tråd op, fortsætter vanviddet

https://ast.dk/filer/tilsynet/nyheds...ss-3-stk-2.pdf

Nordfyns Kommunes sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens § 3, stk. 2

Resumé

Det er Ankestyrelsens opfattelse, at Nordfyns Kommunes praksis vedrørende beregningen af sagsbehandlingsfrister på det sociale område er i strid med retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, 1. punktum.

Det er også vores opfattelse, at Nordfyns Kommunes praksis vedrørende skriftlig besked om manglende overholdelse af den udmeldtesagsbehandlingsfrist er i strid med retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, 3. punktum.

Ankestyrelsen beder på den baggrund kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune om inden 2 måneder at oplyse, hvad Ankestyrelsens udtalelse giver kommunalbestyrelsen anledning til.

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Ankestyrelsens opfattelse.


Af Børne- og Socialministeriets vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område (vejledning nr. 10283 af 7. december 2017) fremgår det, at § 3, stk. 2, omhandler de tilfælde, hvor en borger har søgt om hjælp, og hvor borgeren derfor har interesse i at få oplyst, hvor lang tid der vil gå, før der foreligger en afgørelse.

Vejledning nr. 10283 af 7.december 2017

http://www.socialjura.dk/content-sto...3-af-712-2017/

Det fremgår også af vejledningen, at fristen regnes fra det tidspunkt, hvor myndigheden har modtaget en ansøgning, og omfatter tiden, indtil afgørelsen er truffet.
Vi henviser herved til vejledningens punkt 36 og 39.


Det er på denne baggrund vores vurdering, at sagsbehandlingsfristerne skal beregnes således, at ansøgningstidspunktet er starttidspunktet for fristen, og afgørelsestidspunktet er sluttidspunktet.

Da fristen regnes fra ansøgnings- til afgørelsestidspunktet, indgår kommunens sagsoplysning også i sagsbehandlingstiden.

En kommune kan derfor ikke stille krav om, at sagen skal være fuldt oplyst, før den udmeldte sagsbehandlingsfrist begynder at løbe.

Ankestyrelsen lægger til grund, at Nordfyns Kommune har (haft) en praksis, hvorefter kommunen har beregnet sagsbehandlingsfristen på fire uger fra det tidspunkt, hvor sagen var fuldt oplyst.


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 04-06-2019, 01:36   #665
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.645
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside PUNKTUM

http://www.socialjura.dk/content-sto...3ff359246a5be5

Sagsbehandlingsfrister for hjemviste sager, pligt til tydelig offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside og pligt til at behandle danmarkskortet over omgørelsesprocenter på et møde i kommunalbestyrelsen

Orientering om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Sagsbehandlingsfrister for hjemviste sager, pligt til tydelig offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside og pligt til at behandle danmarkskortet over omgørelsesprocenter på et møde i kommunalbestyrelsen)Børne- og Socialministeriets skrivelse nr. 9384 af 30/5 2018.

Folketinget har den 29. maj 2018 vedtaget en ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Lovændringen kan ses her.

Lovændringen træder i kraft den 1. juli 2018.

Lovændringen indeholder følgende elementer:

1. Sagsbehandlingsfrister for behandlingen af afgørelser, som Ankestyrelsen har hjemvist.

2. Offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside.

3. Årlig behandling af danmarkskortet over omgørelsesprocenter i klagesager på et møde i kommunalbestyrelsen. Offentliggørelse af danmarkskortet lovfæstes samtidig.

Lovændringerne er beskrevet nedenfor. For en nærmere beskrivelse af ændringernes indhold henvises til lovforslag L 162 fremsat den 28. februar 2018. Lovforslaget kan ses her.

Ad 1.

De sagsbehandlingsfrister, som kommunalbestyrelsen fastsætter for behandlingen af sager efter lov om social service, jf. retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, gælder også ved kommunalbestyrelsens behandling af afgørelser efter serviceloven, der er hjemvist af Ankestyrelsen. Fristen regnes fra modtagelsen af Ankestyrelsens afgørelse. Med modtagelse menes, når sagen er blevet tilgængelig for kommunen.

Dette følger nu af retssikkerhedslovens § 3 a, 2. og 3. pkt.

Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal borgeren efter lovens § 3, stk. 2, 3. pkt., have skriftlig besked om, hvornår borgeren kan forvente en afgørelse.

Ad 2.

Fristerne efter retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, skal for afgørelser efter lov om social service offentliggøres på og fremgå tydeligt af kommunens hjemmeside.

Dette følger nu af retssikkerhedslovens § 3 a, 1. pkt.

Offentliggørelse skal ske et sted, hvor det er logisk for borgeren at lede efter netop sagsbehandlingsfristerne for behandlingen af sager om hjælp på det sociale område. Det kan f.eks. være et sted på hjemmesiden i tilknytning til omtalen af den ydelse, som den pågældende sagsbehandlingsfrist vedrører.

Kravet i loven om offentliggørelse på kommunens hjemmeside er ikke til hinder for, at kommunen tillige kan offentliggøre sagsbehandlingstiderne på anden vis, f.eks. på www.borger.dk, ved opslag i institutioner, i lokalaviser m.v., hvis dette findes hensigtsmæssigt.

Ad 3.

Hvert år offentliggør Børne- og Socialministeriet et danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet. Dette følger nu direkte af retssikkerhedslovens § 84 a.

Det seneste danmarkskort, der er offentliggjort i 2018, kan ses på www.socialministeriet.dk.

Det følger nu af retssikkerhedslovens § 79 b, at kommunalbestyrelsen inden udgangen af det år, hvor danmarkskortet er offentliggjort, skal behandle danmarkskortet på et møde i kommunalbestyrelsen.

Kravet indebærer, at der hvert år vil skulle ske en aktiv politisk drøftelse af danmarkskortet.

Det danmarkskort, der er offentliggjort i 2018, skal behandles på et kommunalbestyrelsesmøde inden udgangen af 2018.


DUKH Hjemviste sager

https://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp...-hjemvisninger

Sidste afsnit:

""Fra 1.7.2018: kommunen skal behandle de hjemviste sager efter serviceloven med samme hastighed som nye sager, da de sagsbehandlingsfrister, som kommunen fastsætter, også gælder for hjemviste sager""


Hilsen Peter Ros til ministeren

Bilag

https://www.jurainformation.dk/filea...lb_indhold.pdf
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 11-06-2019, 11:06   #666
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.645
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Ombudsmanden: Folkemødet - lytter forvaltningen ikke til vagthundene?

http://www.ombudsmanden.dk/find/nyhe...olkemoede2019/

Folketinget har udpeget uafhængige vagthunde til at sikre, at den offentlige forvaltning følger love og regler - og gør det effektivt. Men hvorfor reagerede forvaltningen ikke på advarsler fra Rigsrevisionen og Statsrevisorerne om SKAT og Socialstyrelsen? Rettede myndighederne sig efter ombudsmandens kritik i sagen om adskillelse af unge asylpar? Og lytter systemet i dag mindre end tidligere, når vagthundene uddeler kritik?

Det er nogle af de spørgsmål, som ordstyrer Hans Engell vil stille Folketingets vagthunde på årets folkemøde. Eventen foregår i Folketingets telt fredag 14. juni 2019 kl 10.30-11.30.

Rigsrevisor Lone Strøm og holdet af statsrevisorer reflekterer over, om deres advarsler kunne være formuleret tydeligere, både i sagen med Britta Nielsen og i forhold til skattemyndighederne.

Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen giver sin vurdering af, om forvaltningen generelt gør mere modstand over for Folketingets vagthunde i dag end tidligere. Bl.a. med afsæt i sagen om adskillelse af unge asylpar.

Publikum får rig lejlighed til at blande sig debatten.

FOLKETINGETS KONTROLORGANER

Rigsrevisionen, Statsrevisorerne og Folketingets Ombudsmand er nogle af landets øverste kontrolorganer. De udgår alle tre fra Folketinget, men arbejder uafhængigt. Deres opgave er at kontrollere den offentlige forvaltning. Mens Statsrevisorerne og Rigsrevisionen kontrollerer, at statens penge bliver brugt fornuftigt og effektivt, holder ombudsmandsinstitutionen øje med, at den offentlige forvaltning overholder landets love i mødet med borgerne.

I Rigsrevisionen er der 300 medarbejdere med forskellig samfundsfaglig baggrund. Den øverste chef er rigsrevisor Lone Strøm. Rigsrevisor udpeges af Folketingets formand, bl.a. efter indstilling fra Statsrevisorerne.
De politisk udpegede statsrevisorer har et mindre sekretariat på Christiansborg. De seks statsrevisorer er: formand Henrik Thorup (DF), næstformand Klaus Frandsen (RV), Henrik Sass Larsen (S), Villum Christensen (LA), Frank Aaen (EL), Britt Bager (V).
Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen er jurist og bliver udpeget direkte af Folketinget efter hvert valg. Ombudsmandsinstitutionen har cirka 110 medarbejdere - primært jurister.

phhmw

Så længe, at ulovligheder ikke bliver mødt af KONSEKVENSER vil ulovlighederne fortsætte.

Logik for små forvirrede burhøns.

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 12-06-2019, 14:16   #667
Reno
Moderator
 
Renos avatar
 
Tilmeldingsdato: 28-08 2014
Lokation: København
Indlæg: 624
Styrke: 10
Reno er ny på vejen
Ankestyrelsens sagsbehandlingstider er stadig for lange

Statsrevisorerne påtaler, at målsætningen om en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 13 uger for klagesager på beskæftigelses- og socialområdet ikke er opnået i mere end 16 år – trods skiftende ministres intentioner herom. Ankestyrelsens lange sagsbehandlingstider er en belastning for de berørte borgere og virksomheder og indebærer øgede udgifter for samfundet.
https://www.ft.dk/da/statsrevisorern.../ankestyrelsen

Reno er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 17-06-2019, 21:26   #668
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.645
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Socialrådgivere advarer: Vi har ikke tid til at overholde loven

Udgivet
13/06/2019

https://www.socialraadgiverne.dk/soc...MBUdtM-eHQlad8

Så må socialrådgiverne i hvert tilfælde noterer det i borgernes journal, hvis ikke loven kan overholdes.

Folketinget har ved lov bestem at love skal overholdes.

Skal vi lige lad den stå til eftertiden.


https://www.ft.dk/samling/20121/vedt.../V28/index.htm

Forslag til vedtagelse:

Det er afgørende for borgernes retssikkerhed, at lovgivningen efterleves, når myndighederne træffer afgørelse på det sociale område. Folketinget understreger, at hjælpen skal tilrettelægges efter en konkret, individuel behovsvurdering.

Retssikkerheden skal sikres gennem et effektivt klagesystem. Folketinget konstaterer, at det kommunale tilsyn kan give de ansvarlige medlemmer af kommunalbestyrelsen dagbøder, hvis kommunen ikke vil efterleve en endelig afgørelse truffet af de sociale klageinstanser. Folketinget opfordrer regeringen til at fortsætte indsatserne for at styrke sagsbehandlingskvaliteten i kommunerne samt straks gennemføre en undersøgelse af kommunernes efterlevelse af ankemyndighedernes afgørelser, herunder rettidigheden heraf. Når undersøgelsen er gennemført, vil social- og integrationsministeren forelægge denne for Folketingets partier med henblik på drøftelse heraf. Folketinget erindrer om aftalen om forbedring af klagesystemet.

Det er Folketingets forventning, at der kommer kortere og mere ensartet sagsbehandling, når etablering af et nyt ankecenter i Ankestyrelsen er gennemført. Folketinget imødeser en undersøgelse af kommunernes anvendelse af serviceniveauer og konkrete, individuelle vurderinger.


Bilag

https://www.altinget.dk/social/artik...-socialpolitik

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 30-06-2019, 18:45   #669
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.645
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Ref # 637 og fremover Gribskov vores smertesbarn

http://www.k10.dk/showthread.php?t=36900

Afslag retur til kommunen.

Ankenævnet har returneret mit nr. to afslag på førtidspension efter §17 med den begrundelse: at det ikke er godt nok arbejde. Så jeg skal for rehab. i næste uge. Hvad kan jeg forvente af spørgsmål, da jeg er blevet bedt om at lave stikord af min bisidder og føler det er et vidt begreb.

Jeg er fleksjobber fra 2010, med en del kroniske sygdomme, hvoraf de sidste er kommet de sidste fire år. Jeg har siden 2005 kun haft 2 timer om ugen, og i det sidste halvlandet år været uden arbejde.


Jeg Har ikke flere resurser og har faktisk helt opgivet evret. Jeg er 62 år så der er lang tid til ordinær pension. Kan nogen af jer komme med lidt gode råd da jeg er helt på bar bund Tak på forhånd.

Mit svar

http://www.k10.dk/showpost.php?p=367564&postcount=2

http://www.k10.dk/showpost.php?p=367565&postcount=3

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 01-07-2019, 22:43   #670
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.645
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Ombudsmanden: Overholdelse og revision af sagsbehandlingsfrister

https://www.ombudsmanden.dk/find/udt...sager/2015-10/

Ombudsmanden kritiserede også, at Socialforvaltningen først den 17. december 2014 – efter at han havde rejst sagen – havde fremsat forslag til justering af fristen for behandling af sager om tandbehandling. I den forbindelse udtalte han bl.a., at formålet med retssikkerhedslovens krav om fastsættelse af generelle frister er, at borgerne skal kunne vide, hvilket niveau de kan forvente med hensyn til sagsbehandlingstid, at fristerne skal være realistiske, og at der derfor må gælde en forpligtelse til at revidere fristerne, når det viser sig, at kommunen – eventuelt efter ændring af arbejdsrutiner og arbejdsgange − ikke over en vis periode kan få rettet op på overholdelsesprocenten.

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum

Lignende emner
Emner Emnet er startet af Forum Svar Sidste indlæg
Fejl i statusrapport Daffodill Hjælpemidler til handicappede 4 08-10-2010 00:08
statusrapport/ journalnotater mor2 Spørgsmål ang fleksjob 2 01-03-2010 00:52
svarfrister CHNEVIDE Alt det andet 3 25-08-2009 16:54
Statusrapport egen læge! iben Spørgsmål ang fleksjob 1 17-11-2008 11:54
Vedr.Statusrapport fra kommunen mus0025 Din historie 5 16-10-2008 18:17
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 03:45.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension