K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Politik og Samfundsdebat > Skal kommuner ikke overholde loven?

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Skal kommuner ikke overholde loven? En af vores bruger phhmw føre en sej og lang kamp for at få gjort noget ved at kommunerne ikke overholder Retssikkerhedsloven § 3 stk.2. Følg hans kamp her kom evt med spørgsmål til phhmw

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 19-04-2013, 01:03   #391
Webmaster
Webmaster
 
Webmasters avatar
 
Tilmeldingsdato: 06-10 2005
Lokation: Køge
Indlæg: 9.806
Blog Indlæg: 3
Styrke: 67
Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10
Så bliver det spændende at se om det er den sædvanlige smøre du får tilbage som svar....eller om hun tager det alvorligt..
__________________
Webmaster er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 19-04-2013, 08:17   #392
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.645
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Forslag til vedtagelse V 28 Om kommunernes efterlevelse af love, regler og ankeprak

http://www.ft.dk/samling/20121/vedtagelse/V28/index.htm

Forslag til vedtagelse

Det er afgørende for borgernes retssikkerhed, at lovgivningen efterleves, når myndighederne træffer afgørelse på det sociale område.

Folketinget understreger, at hjælpen skal tilrettelægges efter en konkret, individuel behovsvurdering. Retssikkerheden skal sikres gennem et effektivt klagesystem.

Folketinget konstaterer, at det kommunale tilsyn kan give de ansvarlige medlemmer af kommunalbestyrelsen dagbøder, hvis kommunen ikke vil efterleve en endelig afgørelse truffet af de sociale klageinstanser.

Folketinget opfordrer regeringen til at fortsætte indsatserne for at styrke sagsbehandlingskvaliteten i kommunerne samt straks gennemføre en undersøgelse af kommunernes efterlevelse af ankemyndighedernes afgørelser, herunder rettidigheden heraf.

Når undersøgelsen er gennemført, vil social- og integrationsministeren forelægge denne for Folketingets partier med henblik på drøftelse heraf.

Folketinget erindrer om aftalen om forbedring af klagesystemet. Det er Folketingets forventning, at der kommer kortere og mere ensartet sagsbehandling, når etablering af et nyt ankecenter i Ankestyrelsen er gennemført.

Folketinget imødeser en undersøgelse af kommunernes anvendelse af serviceniveauer og konkrete, individuelle vurderinger.

Vedtaget 66 stemmer for forslaget (S, RV, SF, EL, LA) 49 stemmer imod forslaget (V, DF, KF) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget

Hilsen Peter

Ja, Web spændende? Jeg har ingen forventninger efter mine 10 års erfaring, sammen med dig her på K10.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 22-04-2013, 13:38   #393
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.645
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Syddjurs kommune

Sagsbehandlingsfrister iht Retssikkerhedslovens §3 stk.2

Syddjurs kommune.

Jeg har besvær med at finde de i loven krævede sociale sagsbehandlingsfrister som skal vedtages og offentliggøres af kommunalbestyrelsen.

Der skal vedtages og offentliggøres frister for samtlige områder der udmunder i en afgørelse og dermed en klagemulighed.

Håber at jeg kan modtage hjælp til at finde disse frister.

Med venlig hilsen

Peter


Kvittering for modtagelse af mail til Syddjurs Kommune

Tak for din mail.

Din mail vil indgå i Syddjurs Kommunes postgang og vil blive sendt videre til rette sagsbehandler.

Svar #2

Hej Peter

Vi har desværre endnu ikke en sådan side og sagen er ved at blive administrativt behandlet.

Du er velkommen til at rette specifikke spørgsmål om sagsbehandlingstider.


Venlig hilsen

XXXX XXXXX
Kommunikationskonsulent
Syddjurs Kommune, Direktionssekretariatet

Direkte 87535015
Mobil XXXXX
[email protected]


-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: XXXXX XXXX På vegne af syddjurs
Sendt: 22. april 2013 13:54
Til: XXXX XXXX
Emne: VS: [syddjurs.dk] Sagsbehadlingsfrister iht Retssikkerhedslovens §3 stk.2

Denne mail er videresendt fra hovedpostkassen [email protected] - BEMÆRK - er din afdeling ikke den rette modtager, bedes du videresende mailen til rette afdeling eller returnere den til [email protected].Venlig hilsen

XXXXX XXXXX
Afdelingsleder
Syddjurs Kommune, Borgerservice

Direkte 87535327
Mobil
@syddjurs.dk


Hvor der svares tilbage.


Kære XXXX XXXXX Syddjurs kommune

Tak, for dit hurtige svar . Nej jeg har ikke spørgsmål om en specifik sagsbehandlingsfrist, blot vil jeg sikre mig at kunne finde samtlige sociale sagsbehandlingsfrister der er vedtaget af kommunalbestyrelsen.

Ref Servicestyrelsen

http://www.socialstyrelsen.dk/koordi...-serviceniveau

Citat."Formålet med at synliggøre sagsbehandlingsfrister er at styrke borgerens retssikkerhed og skabe tydelighed for borgeren i forhold til, hvornår der kan forventes svar på en behandling af en sag. Implementering af sagsbehandlingsfrister kræver en ledelsesmæssig beslutning om, at der skal udarbejdes en liste over sagsbehandlingsfrister på konkrete ydelser og at denne liste bliver kendt blandt medarbejderne i kommunen. Det betyder at listen skal kommunikeres ud til medarbejderne på fx. afdelingsmøder og mail samt være let tilgængelig i papir og elektronisk på kommunens hjemmeside, IT-system og intranet. Listen skal ligge tydeligt fremme, så medarbejderne husker at oplyse borgeren om sagsbehandlingsfristerne. Citat slut.

Håber at du vender hurtigt tilbage med et svar da denne lovgivning blev vedtaget i 1998 og skærpet 2009. Som du kan fornemme skal denne mail sendes til den øverste politiske ledelse. Kommunalbestyrelsen, da det ikke er embedsmænd/kvinder der må vedtage disse sagsbehandlingsfrister.

Med venlig hilsen

Peter


Foreløbigt afsluttende svar, som vi vil kontrollere i nærmeste fremtid.


Kære XXX

Tak, for de hurtige svar og jeg vil se frem til at se, alle sociale sagsbehandlingsfrister vil blive politisk vedtaget og offentliggjort, forhåbentlig på kommunens hjemmeside til alles tilfredshed..

Med venlig hilsen

PeterDen 22/04/2013 kl. 14.45 skrev XXXX XXXX XXX:

Hej Peter

Vi regner med at sagen bliver byrådsbehandlet på et af de kommende byrådsmøder.


Venlig hilsen

XXX XXXX

Sidst redigeret af phhmw; 22-04-2013 kl. 14:55.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 23-04-2013, 09:45   #394
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.645
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
§20 spørgsmål S 1645

Kære Folketingets oplysning.

Jeg har besvær med at finde svaret til S 1645 http://www.ft.dk/samling/20121/spoer...1645/index.htm og håber jeg kan modtage lidt hjælp.

På forhånd tak.

Med venlig hilsen
Peter

Spørgsmålets ordlyd:

"Hvordan vil ministeren sikre, at kommuner lever op til retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, om at fastsætte tidsfrister på hvert enkelt sagsområde i forhold til, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet?"

Svaret vil blive offentliggjort her.

Hilsen Peter

Svaret fra socialmister Karen Hækkerup, S

http://www.ft.dk/forhandlinger/20121...04-17_1300.htm

Spm. nr. S 1645
17) Til social- og integrationsministeren af:
Karina Adsbøl (DF):
Hvordan vil ministeren sikre, at kommuner lever op til retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, om at fastsætte tidsfrister på hvert enkelt sagsområde i forhold til, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet?
Anden næstformand (Pia Kjærsgaard):
Værsgo til ministeren.Kl. 15:52
Social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup):

"Jeg hopper fra det ene til det andet.
Det er naturligvis vigtigt, at en borger, der ansøger sin kommune om hjælp efter den sociale lovgivning, kan få at vide, hvornår han eller hun kan forvente at få en afgørelse. Man ansøger jo kommunen om hjælp, fordi man mener, man har behov for hjælp.Derfor er det naturligvis også vigtigt, at kommunerne fastsætter frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet, og den pligt følger af retssikkerhedsloven. Derfor skal fristerne også offentliggøres, så man som borger kan finde ud af, hvad man kan forvente, i forhold til hvor lang tid det skal tage.

Når det er fastlagt i loven, at kommunen skal træffe afgørelse så hurtigt som muligt, og at kommunen skal fastsætte frister, er det af hensyn til to ting: På den ene side hensynet til borgerens ønske om hurtig sagsbehandling og borgerens kendskab til kommunens serviceniveau for sagsbehandlingstid, og på den anden side at der også skal være indsigt i kommunens lokale prioritering af, hvordan de samlede ressourcer anvendes.

Det er op til den enkelte kommune at beslutte, hvordan offentliggørelsen skal ske, men det er klart, at man ikke bare kan offentliggøre fristerne et sted, hvor man ved at ingen borger ser det. Kommunerne skal derfor sikre, at offentliggørelsen sker på en måde, der er sædvanlig i kommunen, og på en måde, så de borgere, der har interesse i fristerne, har gode muligheder for at læse det.

Social- og Integrationsministeriet har ikke en samlet oversigt over tidsfrister og offentliggørelsesmåder for samtlige kommuner, men rigtig mange kommuner har offentliggjort tidsfristerne på deres hjemmeside, hvilket kan være en nem og overskuelig måde at gøre det på. Kommunerne kan dog også vælge andre metoder.

(Dette er IKKE korrekt da ministeren har modtaget en sådan liste der beviser hvilke kommuner der ikke har eller ønsker, at efterleve lovgivningen)

http://www.k10.dk/index.php?pageid=svarfrister_kommuner

Jeg ser ingen særlig grund til at tage initiativer for at sikre, at kommunerne efterlever reglen i retssikkerhedslovens § 3, stk. 2. Det vigtige er som sagt, at borgerne kan få at vide, hvad de kan forvente, og at de får besked, hvis fristen ikke kan overholdes i den konkrete sag."


Mit spørgsmål til ministeren:

HVAD GØR BORGEREN, HVIS HVERKEN KOMMUNALBESTYRELSEN ELLER EMBEDSMÆND IKKE HAR EN LISTE MED DISSE SOCIALE SAGSBEHANDLINGSFRISER?

HVEM SKAL FASTSÆTTE EN GIVEN FRIST BORGEREN SPØRGER IND TIL?

ER MINISTEREN TILFREDS MED DENNE RETSSTILLING FOR DE SVAGESTE?

Det er fantastisk at den ansvarlige minister ikke ønsker at lovgivningen skal overholdes.

Triste hilsner
Peter

Sidst redigeret af phhmw; 23-04-2013 kl. 11:19.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 23-04-2013, 12:39   #395
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.645
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Løsning på vej?

Først efterfølgende læser jeg hele debatten omkring spørgsmål S1645 og har muligvis været for hurtig i min bedømmelsen af situationen.

http://www.ft.dk/forhandlinger/20121...04-17_1300.htm

Scroll ned til 15:52 og frem til 16:00 hvor folketingsmedlem Karina Adsbøl, DF spørger ind til problematikken via S1645, læs debatten og ministeren svar.

Social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup):

"Jo, det er da klart, at hvis jeg får en henvendelse, der drejer sig om, at der er en kommune, som ikke vil offentliggøre de her frister, så vil jeg naturligvis tage kontakt og sørge for, at det bliver bragt i orden. Når spørgeren nævner en henvendelse, som jeg har fået, så må jeg sige, at det ikke er en, jeg på stående fod er bekendt med, men hvis det er en henvendelse, som spørgeren har, vil jeg bede om, at den bliver fremsendt til mig og til ministeriet, så jeg har den. Det vil jeg sætte stor pris på.

(Denne henvendelse har ministeren modtaget fra undertegnede, se tidligere tråd)
http://www.k10.dk/showthread.php?t=5664&page=39 tråd #390 Mail til ministeren


Til spørgsmålet om, hvem det er, der skal fastsætte de her sagsbehandlingstidsfrister, er det de enkelte kommunalbestyrelser, der har til opgave at inddele sagerne på det sociale område i hensigtsmæssige sagsbehandlingsområder. Antallet af frister kan på den måde være forskelligt fra kommune til kommune inden for rammerne af loven, og derfor er der jo forskellighed rundt omkring, også i respekt for at kommunerne er meget forskelligartede og handler lokalt."

Hvad der videre skal ske kan kun fremtiden vise, men stor tak skal lyde til Karina Adsbøl, DF Handicapordfører. Fordi Karina Adsbøl har kunne sætte sig ind i konsekvensen af de manglende frister.

Jeg er nu optimistisk for en snarlig løsning.

Mange hilsner
Peter, SF

Sidst redigeret af phhmw; 23-04-2013 kl. 12:42.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 29-04-2013, 22:31   #396
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.645
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Opgør med lange ventetider for hjælpemidler til handicappede

http://www.ft.dk/samling/20121/almde...04/1234199.pdf

"Kommunerne kan fremover tilbyde borgere med handicap, at de blot skal skrive under på en tro- og love-erklæring i stedet for at skrive en hel ny ansøgning for at få genbevilliget et hjælpemiddel.

Det skal være slut med sager om blinde borgere, der venter seks måneder på at få erstattet en knækket blindestok. Kommunerne får nemlig nu et nyt effektivt redskab, der kan give borgerne en hurtigere genbevilling af hjælpemidler. Fremover kan kommunerne beslutte, at borgerne blot kan aflevere en tro og love-erklæring om, at de stadig har brug for hjælpemidlet.

Socialminister Benedikte Kiær siger:

”Jeg håber, at borgerne med dette forslag vil opleve en markant bedre service. Der har desværre været en række kedelige sager, hvor man spørger sig selv, hvorfor man ikke bare giver borgeren et ny hjælpemiddel med det samme. Vi skal væk fra, at sagsbehandlingen altid starter forfra ved ansøgninger om udskiftning af hjælpemidler”.

Forslaget er en del af regeringens ”væk-med-bøvlet-plan”, der bliver offentliggjort i næste uge, og som har til formål at rydde op i overflødige regler og bureaukrati.

Dette gælder dog ikke for borgere i Københavns kommune der forlanger at skulle kende de borgere der hører ind under disse "væk med bøvlet plan"

Fortsættelse følger om få dage. Håber socialminister Karen Hækkerup læser med før hun svarer mig på mit brev i tråd # 390.

Hilsen Peter

Sidst redigeret af phhmw; 30-04-2013 kl. 00:11.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 29-04-2013, 22:47   #397
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.645
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
"KAN" lovene er udfaset.......

.. uanset hvad både Folketing og folkevalgte politikere mener her fra og til Juleaften.

Når embedsmænd/kvinder har talt har befolkningen bare at indrette sig, også svært handicappede der tillader sig at GEN-ansøge om en ny pga en ubrugelig elektrisk kørestol. Sage skal startes forfra med udskydelse af de politisk vedtagne sagsbehandlingsfrister.

Del af en mailudveksling KK vs en handicappet borger:

Vores afdelingsleder har nu undersøgt sagen.

Det forholder sig sådan, at §4 i ”Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven” (Bekendtgørelse nr. 624 af 15. Juni 2006) som omhandler §112 i Lov om Social Service (som hjælpemidler bevilges efter) er en såkaldt ”kan” bestemmelse, som kommunalbestyrelserne kan gøre brug af.

Det er også det, der står i skrivelsen, du har vedlagt fra Social- og Integrationsministeriet. I den første linje står der: Kommunerne KAN fremover tilbyde... og senere står der: Fremover KAN kommunerne beslutte...

Da København er Danmarks største kommune, og da vi her i Handicapcentret behandler sager fra ca. 28.000 unikke borgere (7.500 søger om tekniske hjælpemidler), har vi ikke et lokalt og nært kendskab til borgerne. Københavns Kommune har derfor valgt ikke at bruge denne bestemmelse.

Vi er nu opmærksomme på, at det er en uheldig formulering på borger.dk. Vi vil gå videre med det. Jeg håber, dette er svar på, hvorfor du skal søge på ny."


Så hermed må Borger.dk , Folketing samt handicappede bare rette ind når embedsmænd har talt.

Fortsættelse følger med nye dokumentationer, om dette vanvid.

Næste træk kunne være at søge aktindsigt ved Københavns kommune, og modtage indsigt i referat fra det Borgerrepræsentant møde (kommunalbestyrelsesmøde) hvor flertallet af politikere vedtager at ovenstående opfordring fra Folketinget IKKE skal gælde Københavns kommune.

Hvis IKKE det findes må det nødvendigvis være embedsmænd der har besluttet at hvad Folketinget råder til, er dem uvedkommende.

Hilsen Peter

Sidst redigeret af phhmw; 30-04-2013 kl. 00:18.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 30-04-2013, 08:20   #398
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.645
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
AKTINDSIGT Københavns kommune

Til Københavns kommune, Socialforvaltningen

AKTINDSIGT jf. bl.a §6 i Lov om offentlighed i forvaltningen

I forbindelse med indsendt Bilag 204 til Folketingets socialudvalg erfarer jeg at Københavns kommune har besluttet at borgerne ikke skal have den mulighed at underskrive en "Tro og Love-erklæring" i forbindelse sagsbehandlingen med GEN-ansøgning af personlige tekniske hjælpemidler, her en elektrisk kørestol.

Her kræver Københavns kommune at en GEN-ansøgning skal sagsbehandlingen betragtes, som en førstgangsansøgning. Hvor selve sagsbehandlingen normalt er længere. Københavns kommune har i den forbindelse ikke fastsat en politisk vedtaget sagsbehandlingsfrist for udskiftning af, i forvejen, bevilget personlig teknisk hjælpemiddel.

”væk-med-bøvlet-plan”

Dette til trods, at tidligere socialminister har udsendt følgende: "OPGØR MED LANGE VENTETIDER FOR HJÆLPEMIDLER TIL HANDICAPPEDE (20.05.2011)" http://www.ft.dk/samling/20121/almde...04/1234199.pdf

"Kommunerne kan fremover tilbyde borgere med handicap, at de blot skal skrive under på en "Tro og love-erklæring" i stedet for at skrive en hel ny ansøgning for at få GENbevilliget et hjælpemiddel"

Det er korrekt at dette blot er en "KAN" og ikke "SKAL" udsendelse, som kommunen angiver i sit svar i Bilag til Folketingets socialudvalg. SOU, Alm. del - 2012-13 Bilag 204

AKTINDSIGT.

Her ønskes aktindsigt og dokumentation for at det er en politisk beslutning og ikke en embedsmandsbeslutning, der så hermed fastsætter en kommunes serviceniveau. Jeg kan ikke finde den nødvendige dokumentation på KK hjemmeside, derfor ønsker jeg tilsendt dokumentation, eksempelvis referat af den politiske stemmeafgivelse der bekræfter at det er politikerne der har besluttet at de tilbudte nye muligheder for en hurtig sagsbehandling ikke gælder for handicappede borgere i Københavns kommune. Hvor det kræves at kommunen har et nært kendskab til hver enkelt borger.

Tekst fra en mail udveksling imellem KK og en handicap ansøger:

"Da København er Danmarks største kommune, og da vi her i Handicapcentret behandler sager fra ca. 28.000 unikke borgere (7.500 søger om tekniske hjælpemidler), har vi ikke et lokalt og nært kendskab til borgerne. Københavns Kommune har derfor valgt ikke at bruge denne bestemmelse." som hermed søges aktindsigt i, er en politisk beslutning, af et flertal, i det givne forum, Borgerrepræsentationen, kaldet kommunalbestyrelsen i mindre kommuner.

Med venlig hilsen

Peter

CC.: Folketingsmedlemmer, Dansk Handicapforbund, Muskelsvindfonden, DUKH samt offentliggørelse her: http://www.k10.dk/showthread.php?t=5664&page=40

Aktindsigten vil blive offentliggjort her snarest.

Sidst redigeret af phhmw; 30-04-2013 kl. 08:31.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 01-05-2013, 14:57   #399
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.645
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Embedsmænd eller politikerne?

Hvem har magten i Danmark?

Fra en tilfældig kommune:

https://subsite.kk.dk/~/media/9ECC79...6E9924335.ashx

BILAG 1 – SAGSBEHANDLINGSTIDER

Sagstidsmålingen for 2010 viste ti sagstyper, hvor Socialforvaltningen ikke havde overholdt sagsbehandlingsfristerne i de krævede 80 pct. af sagerne.

De ti sagstyper er:


Overholdelse i %


2010
1. Kontante ydelser i særlige tilfælde, herunder hjælp til enkeltudgifter, sygebehandling og efterlevelseshjælp
LAS §§ 81, 82, 84 og 85 ...............................................48 pct.

2. Hjælp til samværsudgifter med egne børn
LAS § 83................................................ .....................67 pct.

3. Tabt arbejdsfortjeneste til forældre med børn med handicap
SL § 42................................................ .......................33 pct.

4. Merudgifter til forældre med børn med handicap
SL § 41................................................ .......................25 pct.

5. Merudgifter til voksne med handicap

SL § 100............................................... ......................45 pct.

6. Handicapbiler
SL § 114............................................... ......................11 pct.

7. Ledsageordning til voksne

SL § 97................................................ .......................20 pct.

8. Støtte til individuel transport

SL § 117............................................... .......................0 pct.

9. Personlige tillæg
PL § 17 og 18................................................ .............78 pct.

10. Tilbud om støtte-kontaktperson

SL § 99................................................ ........................38 pct.

LAS :Lov om aktiv socialpolitik SL: Serviceloven. PL: Pensionsloven ** Kan ikke opgøres.

OVERORDNEDE PROBLEMSTILLINGER OG TILTAG

Bunker

Den væsentligste årsag til manglende overholdelse af sagsbehandlingsfristerne er ’bunker’ af ubehandlede ansøgninger. Det gælder således for de seks førstnævnte sagstyper, at der i Socialforvaltningen er opbygget ’bunker’. Det betyder, at myndighedscentrene ikke ved alle nye ansøgninger kan igangsætte sagsbehandlingen, straks en ansøgning modtages, da den del af ressourcerne anvendes til at behandle

Man forsøger i det mindste at være ærlige og offentliggøre grunden, som IKKE er i overensstemmelse med det Folketinget ønsker.

https://www.retsinformation.dk/Forms...px?id=19024#K8
Kapitel 8

"Derimod er det på kanten eller måske endda direkte ulovligt at begrunde en overskridelse af fristen med f.eks. interne fejlekspeditioner, pensionsnævnets mødefrekvens eller travlhed, ferie og sygdom. Der bør ikke forekomme begrundelser, som vedrører forhold, som forvaltningen kunne tage højde for ved planlægning, styring og eventuel omlægning af arbejdsgange, overarbejde eller lignende."

Hvem bestemmer i Danmark?

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 03-05-2013, 08:10   #400
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.645
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Rødovre kommune ref #372 Afgørelse, men desværre..

... er afgørelsen fra Statsforvaltning Hovedstaden, Tilsynet ikke tilfredsstillende.

Min klage har være expres behandlet, både af Rødovre kommune og Tilsynet.

Derfor er det dobbelt ærgeligt at jeg har tilbagevist Tilsynets afgørelse og afslutning på min klage.

Derfor starter min klage over Rødovre kommunes manglende sagsbehandlingsfrister forfra.

Her ses Rødovre kommunes nye sagsbehandlingsfrister:

https://www.rk.dk/ny-rk/social-og-om...ciale-omraade/

Sammenlign disse med følgende tilfældige kommunes frister:

http://www.horsens.dk/OmKommunen/Afg...er2012pdf.ashx

Derfor har jeg sendt Tilsynets afgørelse retur med påstanden om at Rødovre kommune, trods denne første klage, endnu ikke overholder Retssikkerhedslovens §3 stk.2

Særligt trist da Rødovre kommune styres af formanden for KL samt formanden for Danske Socialchefer.

OBS! OBS! OBS!

For at vise hvor svært det er at komme i fornuftig dialog med kommunerne om disse lovbrud kan jeg oplyse følgende om min kontakt til Rødovre kommune:

December 2012 skriver jeg 2 gange for at spørge ind til sagsbehandlingsfrister. Intet svar.

Januar 2013 skriver jeg til kommunalbestyrelsen på kommunens offentlige debatforum hvor jeg får følgende svar https://www.rk.dk/forum/?tt_board_ui...ash=858d5f37a1

Derefter lidt skriven frem og tilbage hvor kommunens topembedsmænd lover orden i tingene, men jeg beslutter at klage til Tilsynet, hvor vi nu kan begynde forfra.


Hilsen Peter


Jeg har skrevet til Tilsynet med følgende mail:

"Til Statsforvaltning Hovedstaden, Tilsynet

ATT.: XXXX XXX XXXXXX

VEDR.: Rødovre kommune sociale sagsbehandlingsfrister iht Retssikkerhedslovens §3 stk.2


Tak, for den bemærkelsesværdige hurtige reaktion og foreløbige afslutning på min klage over Rødovre kommunes mangelfulde offentliggjorte sagsbehandlingsfrister.

Men desværre må jeg fastholde at problemstillingen ikke er løst, da Rødovre kommunes offentliggjorte sagsbehandlingsfrister stadig er meget mangelfulde.

Her vil jeg henvise til lovgivningen der kræver at der skal fastsættes sagsbehandlingsfrister inden for alle områder, der udmunder i en afgørelse og dermed en ankemulighed.

Hvis man ser på Rødovre kommunes sagsbehandlingsfrister er det tydeligt at de er mangelfulde. Her kunne der sammenlignes med eksempelvis Horsens kommunes sagsbehandlingsfrister

http://www.horsens.dk/OmKommunen/Afg...er2012pdf.ashx

Bemærk venligst de med X markerede områder der er underlagt Retssikkerhedsloven, så ved en sammenligning med Rødovre kommunes sagsbehandlingsfrister er det tydeligt at kommunalbestyrelsen ikke har vedtaget sociale sagsbehandlingsfrister inden for alle områder. Hvilket ikke yder den svage borger den retssikkerhed, som Folketinget ønsker.

Derfor min fastholdelse af at Rødovre kommune endnu ikke har opfyldt lovens mål.


Med venlig hilsen

Peter

CC.: offentliggørelse, Muskelsvindfonden, DUKH samt Dansk Handicapforbund

Bilag 2 x fortolkninger fra socialministeriet

Sidst redigeret af phhmw; 03-05-2013 kl. 08:39.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum

Lignende emner
Emner Emnet er startet af Forum Svar Sidste indlæg
Fejl i statusrapport Daffodill Hjælpemidler til handicappede 4 08-10-2010 00:08
statusrapport/ journalnotater mor2 Spørgsmål ang fleksjob 2 01-03-2010 00:52
svarfrister CHNEVIDE Alt det andet 3 25-08-2009 16:54
Statusrapport egen læge! iben Spørgsmål ang fleksjob 1 17-11-2008 11:54
Vedr.Statusrapport fra kommunen mus0025 Din historie 5 16-10-2008 18:17
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 03:54.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension