K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Politik og Samfundsdebat > Politik og Samfund

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Politik og Samfund Her er det tilladt at diskutere politik , nyheder og andre samfundsproblemer. Hvis du har problemer med at andre udtrykker deres uforbeholden mening om vores samfund, så er dette nok ikke stedet for dig.

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 06-09-2019, 09:54   #41
Vovse
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 29-03 2010
Lokation: Sjælland
Indlæg: 9.664
Styrke: 25
Vovse er fast beboer på K10Vovse er fast beboer på K10Vovse er fast beboer på K10
Citat:
Oprindeligt indsendt af phhmw Se meddelelser
Det fremgår i borgerrådgiverens analyse af praksis for optagelse af møder i Ringsted Kommune, der blev udgivet i slutningen af juli, som bl.a. fremlægger et svar fra direktør ved Byrådsportalen Andreas Jegstrup om praksissen:

Det har i en længere årrække været fast praksis at afstå fra at lyd- eller videooptage møder mellem borger og sagsbehandling i Myndighedsfunktionen i Ringsted Kommune. Denne praksis er udviklet under hensyn til at få skabt en god dialog mellem borger og sagsbehandler, og ud fra hensynet til at give sagsbehandlerne gode arbejdsvilkår.
De forstår tydeligvis ikke, at de opnår det stik modsatte.

Jeg forstår så ikke, at borgerne ikke bare optager, uden at fortælle det til nogen. Det gjorde jeg selv i stor stil, dengang var det med en mp3'er, nu har de fleste en smartphone, som vel gør det noget nemmere.
__________________
"Lediggang som saadan er ingenlunde Roden til alt Ondt, tværtimod, den er et sandt guddommeligt Liv, naar man ikke keder sig"

Søren Aabye Kierkegaard (5. maj 1813 - 11. november 1855), dansk teolog, filosof og psykolog.
Vovse er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 06-09-2019, 14:37   #42
jh
Bøh!
 
Tilmeldingsdato: 09-06 2006
Indlæg: 479
Styrke: 18
jh er ny på vejen
Citat:
Oprindeligt indsendt af Vovse Se meddelelser
De forstår tydeligvis ikke, at de opnår det stik modsatte.

Jeg forstår så ikke, at borgerne ikke bare optager, uden at fortælle det til nogen. Det gjorde jeg selv i stor stil, dengang var det med en mp3'er, nu har de fleste en smartphone, som vel gør det noget nemmere.
Sad og tænkte præcis det samme, jeg optog også alt på en mp3'er.

Det er også nemt at optage tlf. samtaler, endda helt automatisk, så sletter man bare igen, hvis det er venner, familie der ringer...
jh er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 27-01-2020, 18:34   #43
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.645
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Statsforvaltningen i dag Ankestyrelsen Tilsynet

https://ast.dk/tilsynet/udtalelser/u..._files/322.pdf

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger.

Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Til- synets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse af en samtale med en borger.

Tilsynet skal bemærke, at der ikke i lovgivningen er fastsat almindelige regler herom.

Folketingets Ombudsmand har i sin beretning for året 2005 på side 578 redegjort for de forhold, som gør sig gældende i den situation, hvor en borger ønsker at op- tage en samtale med myndigheden.

Det anføres blandt andet:

Efter ombudsmandens opfattelse er der ikke noget til hinder for at en myndighed accepterer at en borger optager møder mellem borgeren og myndigheden.
Med udgangspunkt i princippet om at offentlige myndigheder selv sætter rammerne for de møder som myndigheden holder, udtalte ombudsmanden imidlertid at en borger ikke har krav på at optage sine møder med for- valtningen. Eventuelle begrænsninger i borgerens mulighed for at optage et møde skal fastsættes på et sagligt grundlag.

Der kan dog være situationer hvor det under hensyn til f.eks. borgerens personlige forhold vil være bedst stemmende med god forvaltningsskik at lade borgeren optage samtaler med myndigheden. Der kan f.eks. være tale om at borgeren på grund af personlige forhold ikke i tilstrækkeligt omfang vil kunne forstå eller fastholde sagsgangen eller sagens indhold uden mulighed for at afholde og optage samtaler med myndighe- den. Der bør ved afslag på at lade en borger foretage lydoptagelser foretages en konkret vurdering i forhold til borgerens personlige forhold.

Ombudsmandens udtalelse

I den forvaltningsretlige eller socialretlige lovgivning findes ingen regler der generelt regulerer muligheden for at foretage lyd- eller billedoptagelser af møder med myndighederne. På skatteområdet findes der imidlertid i § 5, stk. 1, 3. pkt., og § 6, stk. 1, 3. pkt., i bekendt- gørelse nr. 1107 af 12. december 2003 om forret- ningsorden for skatteankenævn en regel om at båndoptagelse af møder i skatteankenævnene – der ikke er offentlige – ikke kan finde sted.

Justitsministeren har i besvarelsen af S 4066 af 29. juli 2003 forholdt sig til spørgsmålet. Svaret og det tilhørende spørgsmål har følgende ordlyd:

’Spm. nr. S 4066
Til justitsministeren (29/7 03) af:

Line Barfod (EL):
’Vil ministeren oplyse, om der – bortset fra retspleje- lovens regler vedrørende domstolene – findes lov- regler, der forbyder borgere at foretage båndoptagelse af en samtale, de selv deltager i, og såfremt dette ikke er tilfældet, om offentlige myndigheder, f.eks. en so- cialforvaltning, kan forbyde en borger at optage en samtale på bånd?’

Svar (11/8 03)
Justitsministeren (Lene Espersen):
’Efter bestemmelsen i straffelovens § 263, stk. 1, nr. 3, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder den, som uberettiget ved hjælp af et apparat hemme- ligt aflytter eller optager udtalelser fremsat i enrum, telefonsamtaler eller anden samtale mellem andre eller forhandlinger i lukket møde, som han ikke selv delta- ger i, eller hvortil han uberettiget har skaffet sig adgang.

Optagelse på bånd af telefonsamtaler eller anden samtale, som den pågældende selv deltager i, falder uden for denne bestemmelse. Det gælder også i tilfælde, hvor optagelsen sker uden den anden parts viden.

Der er ikke herudover i lovgivningen fastsat almindelige regler om borgeres adgang til at optage samtaler med forvaltningsmyndigheder på bånd.
Spørgsmålet om borgeres adgang til at optage sådanne samtaler på bånd ses endvidere ikke behandlet hver- ken i retspraksis, ombudsmandspraksis eller i littera- turen.

På den baggrund finder Justitsministeriet ikke i den foreliggende sammenhæng at kunne bidrage med yder- ligere til det stillede spørgsmål.’’

Det er statsforvaltningens opfattelse, at der ikke umiddelbart er en ret for en offentlig myndighed til at denne myndighed kan stille krav om, at et møde med en borger skal optages.

For at et sådan krav skal kunne stilles, mod borgerens ønske, må der foreligge helt ganske særlige omstændigheder. Uenighed om et mødes resultat, eller hvad der er foregået på et sådant møde kan, som udgangs- punkt, ikke betegnes som særlige omstændigheder.

phhmw

Så bruger vi bare en anden begrundelse, ikke? Hørehæmmet, som jeg.

Hilse Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 27-01-2020, 21:19   #44
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.645
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Afgørelse Statsforvaltningen optage møde Horsens kommune

https://ast.dk/tilsynet/udtalelser/u..._files/529.pdf

Udtalelse vedrørende Horsens Kommunes udfærdigelse af fremmødeforbud og forbud mod telefonisk henvendelse for en borger.

X har ved telefonisk henvendelse den 1. marts 2007 og ved senere uddybning i e-mail den 8. maj 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af § 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven – lovbekendtgørelse nr. 696 af 27. juni 2008) fører tilsynet med kommunerne i Region Midtjylland.

X har gjort gældende, at det er ulovligt, at Horsens Kommune har forbudt ham personlig og telefonisk kontakt med Jobcentret Horsens i godt 6 måneder og henvist ham til alene at have skriftlig kontakt i forbudsperioden.

Forbudet er angivelig begrundet i at Jobcenter Horsens

ikke ønsker at fortsætte samarbejdet på dine præmisser og således blive udsat for at blive optaget på bånd i tide og utide og uden forudgående varsel”.

Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen.

Statsforvaltningen finder, at Horsens Kommune har handlet i strid med regler, hvis overholdelse påses af det kommunale tilsyn, ved den 26. februar 2007 at udstede et fremmødeforbud, der var mere indgribende end nødvendigt og dermed faldt uden for rammerne for lovlig skøns- udøvelse.

Dermed finder statsforvaltningen at dispositionen var ulovlig.


Hilsen Peter

Bilag

Fald ikke i unåde i din kommune.
https://ast.dk/tilsynet/udtalelser/u..._files/528.pdf

Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen.
Det er statsforvaltningens opfattelse, at Horsens Kommune har handlet i strid med regler, hvis overholdelse påses af det kommunale tilsyn, ved den 3. maj 2007 at udstede et fremmødeforbud, der var mere indgribende end nød- vendigt og dermed faldt uden for rammerne for lovlig skønsudøvelse. Dermed finder statsforvaltningen at dispo- sitionen var ulovlig

Sidst redigeret af phhmw; 27-01-2020 kl. 21:25.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 27-07-2020, 22:35   #45
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.645
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Du må gerne skaffe dig beviser med skjult mikrofon

https://www.prosa.dk/artikel/du-maa-...Ku6WJxaNWt3kfs

Højesteret har slået fast, at du har ret til i al hemmelighed at optage en samtale mellem dig selv og din chef. Dog kun under bestemte omstændigheder, understreger dommerne.

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 30-08-2020, 21:05   #46
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.645
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Løkke ville optage møde med B.T.-journalister med en mikrofon skjult i en kuglepen

https://www.berlingske.dk/politik/lo...ingske_weekend

I sin nye erindringsbog beretter tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen om, hvordan han mødte op til et interview med to journalister fra B.T. bevæbnet med et opdigtet rygte om den ene og en skjult mikrofon.

Da tidligere Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen i fjor trak sig fra formandsposten under et dramatisk hovedbestyrelsesmøde på Hotel Comwell Kellers Park i Brejning ved Vejle, optog han lyden fra mødet med sin mobiltelefon.

På den måde kunne han med egne ord »afmontere« de myter, som et sådant møde utvivlsomt kunne medføre efterfølgende.

Ideen om lydoptagelser, der sidenhen kan anvendes som dokumentation, var på dette tidspunkt ingenlunde ny for den tidligere statsminister.

I erindringsbogen »Om de fleste og det meste«, som Lars Løkke Rasmussen har forfattet, og som udkommer mandag 31. august, beskriver den forhenværende statsminister, hvordan han tidligere i sin politiske karriere havde planer om at foretage en skjult lydoptagelse – og ved den lejlighed var optageren noget med avanceret.


phhmw

Kære Lars Løkke, hvis du får problemer med fortolkningen af dansk lovgivning desangående er du altid velkommen på k10, så vil vi råde dig efter bedste evne.

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 17-04-2021, 09:49   #47
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.645
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Ombudsmanden: Optagelser af møder mellem borger og myndighed

https://www.ombudsmanden.dk/find/udt...DOf_c#cp-title

En borger klagede over myndighedernes afslag på at lade ham optage møder mellem myndighederne og ham på diktafon/båndoptager.

Efter ombudsmandens opfattelse er der ikke noget til hinder for at en myndighed accepterer at en borger optager møder mellem borgeren og myndigheden.

Med udgangspunkt i princippet om at offentlige myndigheder selv sætter rammerne for de møder som myndigheden holder, udtalte ombudsmanden imidlertid at en borger ikke har krav på at optage sine møder med forvaltningen. Eventuelle begrænsninger i borgerens mulighed for at optage et møde skal fastsættes på et sagligt grundlag.

Der kan dog være situationer hvor det under hensyn til f.eks. borgerens personlige forhold vil være bedst stemmende med god forvaltningsskik at lade borgeren optage samtaler med myndigheden. Der kan f.eks. være tale om at borgeren på grund af personlige forhold ikke i tilstrækkeligt omfang vil kunne forstå eller fastholde sagsgangen eller sagens indhold uden mulighed for at afholde og optage samtaler med myndigheden. Der bør ved afslag på at lade en borger foretage lydoptagelser foretages en konkret vurdering i forhold til borgerens personlige forhold.

Ombudsmanden udtalte at det var beklageligt at det ikke udtrykkeligt fremgik af kommunens afslag om kommunen havde foretaget en konkret vurdering af borgerens behov for at kunne foretage lydoptagelser.


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 24-09-2021, 22:14   #48
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.645
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Etik, anstændighed og ordentlighed fra Facebook

Mogens Rerup politiker.

""Optagelser af samtaler - epokegørende nyt.

Jeg har været til soc.udv.møde d.d. Vi havde bl.a. en sag, hvor en borger hemmeligt havde optaget en samtale. Borgerne gik ud og tog en rygepause, men lod tasken med tlf. blive i møderummet.

Det viste sig efterfølgende, at 2 ansatte havde haft mildt sagt en yderst uheldig samtale i pausen, om borgeren. Det gav anledning til nogen diskussion.
Forvaltningen spurgte politiet hvorvidt optagelsen i pausen, kunne politianmeldes, fordi den var ulovlig, når borgeren ikke selv var tilstede.

Konklusion

Optagelsen er ikke ulovlig.
Man betragter ikke samtalen som værende ophørt/afsluttet. Selv om der var en pause, så er det tale om samme sam
tale.""

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 27-09-2021, 01:07   #49
Abraxus
Administrator
 
Tilmeldingsdato: 03-06 2012
Indlæg: 915
Styrke: 30
Abraxus er ny på vejen
Der er en udbredt misforståelse blandt befolkningen. De ringer til firmaer og de spørger om de må optage en. Det misforstås så som at man ikke må optage samtalen.

Men det de reelt spørger om hvis man hører efter, er om man må optage og andre lytte til samtalen. For normalt må de godt optage, men de må ikke afspille optagelsen for andre ikke direkte involveret.
Abraxus er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 27-09-2021, 08:31   #50
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.645
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Socialrådgivere fanget på bånd i mindre pæn samtale om en borger

Et øjebliksbilledet af syge og handicappedes virkelighed. Rå og ubarmhjertig.

https://jv.dk/artikel/socialrådgiver...hFVhIMDSPyBaps

HADERSLEV
Mens der var pause: Socialrådgivere fanget på bånd i mindre pæn samtale om en borger

Under et følelsesladet møde i familieafdelingen om en mors ret til samvær med sit anbragte barn, blev der behov for en pause. Under pausen blev den faglige leder og en socialrådgiver fanget på bånd, mens de talte mindre pænt om moderen.

HADERSLEV: På det seneste møde i socialudvalget havde Alternativets medlem Mogens Rerup stillet et såkaldt medlemsinitiativ, der vedrørte en sag om en lydoptagelse.

En mor til et tvangsfjernet barn var til møde med en faglig leder og en socialrådgiver for at tale om at få mere samvær med sit tvangsfjernede barn. Moderen havde taget borgerrådgiveren med til mødet, som var følelsesladet.
På et tidspunkt havde moderen brug for en pause. Hun havde to mobiltelefoner med til mødet en privat mobil og en arbejdsmobil, den sidste tog hun med ud, og mens den private, der optog mødet, lå i hendes jakkelomme.

Da moderen lukkede døren efter sig, begyndte den faglige leder og socialrådgiveren at tale om moderen, og det var ikke kun pæne ord, de havde at sige om pågældende.

"Hold da op, der trådte hendes borderline diagnose da godt nok lige frem, hva'? Og nu skal vi jo huske, at hun skal behandles som en borderline, det var jo det vi aftalte, ikke?", bliver der sagt på lydoptagelsen.

"Ja, Borgerrådgiveren er godt nok på hendes side, men det skal hun jo også være", svares der.

Samtalen mellem de to fortsætter, og den kredser om, at de mener, den tidligere socialrådgiver har givet moderen alt for lang snor i forhold til plejefamilien.

Den første sagsbehandler (navn udeladt, red.) krævede, at plejefamilien skulle skrive til moderen en gang om ugen og lige fortælle, hvordan det går. Og nej, Gu’ skal de da ej”, bliver der sagt i samtalen mellem de to medarbejdere.
Ledelsens ansvar

I bilaget til punktet på socialudvalgets møde fremgår det endvidere, at der bliver sagt:
Moderen har godt nok styr på, hvad hun er blevet lovet, og som ikke er blevet overholdt”, hvortil der svares:

Ja, moderen tror, hun har magten, men det skal hun satme ikke ha’, og den første sagsbehandler (navn udeladt, red.) har jo slet ikke kunne finde ud af at sætte grænser for moderen”.

På baggrund af optagelsen og udskriftet af den, som var vedlagt sagen, anmodede Mogens Rerup om at få oplyst, "hvem der har ansvaret for denne uhensigtsmæssige adfærd fra nogle ansattes side", som det er udtrykt i medlemsinitiativet?

- Vi havde i udvalget en god drøftelse af emnet, og der er hele vejen rundt enighed om, at sådan skal der ikke tales om borgerne.

- Men det er vel ikke unaturligt, at kolleger taler om de borgere, de sidder overfor, det skel vel hele tiden. Det her bliver vel kun en sag, fordi de blev afsløret?

- Selvfølgelig taler man om borgerne, det gør man alle steder, men man skal tale ordentligt, og det er ledelsens ansvar at præcisere det overfor medarbejderne, så man ikke taler ned til og om folk, der i forvejen er i en klemt situation, siger Mogens Rerup.

I forbindelse med drøftelsen af medlemsinitiativet havde der været kontakt til politiet for at få vurderet, om det var en lovlig optagelse. Og det vurderede politiet, at det var.

Det besluttede udvalget

Af referatet fra socialudvalgsmødet den 22. september 2021 fremgår det, at udvalget besluttede følgende:

Forvaltningen har haft en generel sparring med politiet om emnet, og i henhold til de faktuelle omstændigheder i dette tilfælde vurderer forvaltningen, at det er en lovlig optagelse, der nævnes i dette medlemsinitiativ. Udvalget drøftede sagen.

Udvalget finder, at det er en væsentlig ledelsesopgave at sikre, at der altid tales ordentligt med og om borgere. Samtidig finder udvalget, at det er væsentligt, at der etableres procedurer, der sikrer et godt arbejdsmiljø. Udvalget ønsker en opfølgning på begge dele.


phhmw

Endnu engang stor tak til Mogens Rerup for hans store indsats på det sociale område.

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 00:38.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension