K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Politik og Samfundsdebat > Politik og Samfund

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Politik og Samfund Her er det tilladt at diskutere politik , nyheder og andre samfundsproblemer. Hvis du har problemer med at andre udtrykker deres uforbeholden mening om vores samfund, så er dette nok ikke stedet for dig.

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 09-11-2015, 13:43   #231
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.645
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Handicaporganisationer, journalister, borgere, k10èr, politikere, Ombudsmanden

Tvang i behandlingen.

Forlængelse af sygedagpenge.

Stationær tidspunktet

Ankestyrelsen har udsendt

Praksisundersøgelse

"Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden
November 2015"

ISBN nr 978-87-7811-306-1


En Praksisundersøgelse som bør læses og hvor der beskrives mange faktuelle ting om sygedagpengeperioden.

Men jeg vil i denne tråd kun fremhæve, hvad der har med TVANG i behandlinger at gøre, men opfordre alle til at læse hele undersøgelsen!


Fordi der henvises til et utal af Principafgørelser som giver et godt overblik.

I Praksisundersøgelsen side 19 som downloades fra denne side:

http://ast.dk/publikationer/ankestyr...gpengeperioden

"Hent publikationen her"

Her ser vi beskrivelsen af 3 Principafgørelser:

https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=153642

Ankestyrelsens principafgørelse 68-12 om sygedagpenge - forlængelse af sygedagpengeperioden - behandlingsmuligheder - antidepressiv medicin - depression - alkohol - lykkepiller

https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=153728

Ankestyrelsens principafgørelse 154-12 om sygedagpenge - afslag på forlængelse - overvægt - behandlingsmuligheder - arbejdsevne
Det er en betingelse for, at der kan stilles krav om vægttab, at det er dokumenteret, at overvægten i sig selv har indflydelse på arbejdsevnen.


https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=160588

Ankestyrelsens principafgørelse 108-13 om sygedagpenge - afslag på forlængelse - behandlingsmuligheder - diskusprolaps - operation - mod ansøgers vilje

Alle 3 Principafgørelse "GÆLDENDE" trods Folketinget har udsendt et forsøgsvis midlertidigt forbud imod tvang i behandlingen frem til juli 2016.

Dette viser alvoren i, at hvis ikke Folketinget griber ind vil tvang i behandlingen fortsætte, som før:

Lumbale Diskusprolaps operationer.

Indtagelse af antidepressiv medicin, lykkepiller etc og ETC Elektrochok.

Tabe sig

Der kunne ikke lægges vægt på eventuel mulighed for operativt indgreb med henblik på vægttab, hvis borgeren ikke ville medvirke til operation. Beskæftigelsesudvalget lagde vægt på oplysning om, at der var en vis risiko for komplikationer af den ene eller anden art i forbindelse med operativt indgreb ved behandling af overvægt.

Sidste nyt! OBS!

Folketingets Sundhedsudvalget har stillet følgende spørgsmål:

http://www.ft.dk/samling/20151/almde...40/1563454.pdf

SUU alm. del
Spørgsmål 40
Kan ministeren oplyse, hvilken somatisk (legemlig) sygdom patienter, der
tvangsbehandles for somatisk sygdom, typisk har? Kan ministeren videre op-
lyse, hvad overlevelsesprocenten er inden for det første år efter tvangsbe-
handling for somatisk sygdom?


Formand Liselott Blixt

Hilsen Peter

Sidst redigeret af phhmw; 09-11-2015 kl. 15:35.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 14-11-2015, 23:52   #232
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.645
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Dette svar fra DUKH er ikke korrekt i dag, men bliver det igen efter juli 2016....

.... hvis ikke Folketinget kommer med et nyt udspil omkring tvang i behandlingen inden juli 2016.

http://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/...n-medicinering

Spørgsmål.
Kan kommunen nægte at hjælpe, hvis en person nægter at lade sig medicinere?

Svar:
Ingen kan tvinge en borger til medicinering, men borgerens fravalg af medicinsk behandling kan have den konsekvens, at kommunen ikke kan sige noget om hvorvidt arbejdsevnen er varigt nedsat i et tilstrækkeligt omfang til at tilkende fleksjob, idet der er behandlingsmuligheder.

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 08-12-2015, 21:11   #233
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.645
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Ankestyrelsens Hotline for sagsbehandlere...

Tilsyneladende har de kommunale embedsmænd/kvinder det ikke godt med tvang i behandlinger er stoppet i en forsøgsperiode frem til og med den 30.juni 2016.

https://ast.dk/om-ankestyrelsen/juri...a-29515a783fb9


Kan en borger påberåbe sig retten til at sige nej til lægebehandling i en § 17 stk.2 sag

20.11.2015

Førtidspension » Det foreliggende dokumentationsgrundlag

Retten til at sige nej til lægebehandling gælder også sager, hvor borger har søgt om førtidspension på det foreliggende grundlag.
Juridisk hotline har modtaget følgende spørgsmål


Kan en borger påberåbe sig retten til at sige nej til lægebehandling i en § 17 stk.2-sag?

Vi er af den umiddelbare opfattelse, at en borger ikke, i forbindelse med en sags behandling efter Pensionslovens § 17.2, kan påberåbe sig retten til at afvise lægebehandling efter § 18 a. Det skyldes, at en § 17 stk.2-sag alene skal vurderes på det foreliggende dokumentationsgrundlag. Her skal der ikke indhentes yderligere oplysninger, og kommunen skal heller ikke stille krav om, at borgeren deltager i nødvendig lægebehandling. Af pensionslovens § 18a stk.3 fremgår, at kommunen træffer afgørelse i sagen efter § 18 (intet nævnt om § 17).

Hvis en borger, der er tilkendt ressourceforløb, ansøger om pension efter § 17.2 og borgeren meddeles afslag med begrundelsen, at der fortsat er behandlingsmuligheder, så mener vi ikke, at borgeren er omfattet af forsøgsordningen med den konsekvens, at kommunen vil skulle tilkende førtidspension, selvom der foreligger et behandlingsforslag, som ikke er afprøvet, fordi borgeren har afvist at deltage.

Men hvilken betydning har det, hvis borgeren tidligere (før ressourceforløbet) i sagsforløbet har afvist lægebehandling og sagen har været forelagt klinisk funktion?


PH

Efter min mening et tydeligt eksempel på at embedsmænd/kvinder leder efter selv den mindste sprække, hvor de kan komme ind med deres personlige holdninger og fortolkninger af dansk lovgivning.


Hvad er det lige embedsmænd/kvinder ikke forstår ved et tydeligt stop for tvang i behandlingen.... også ved "Klinisk funktion"?


Juridisk hotline svarede

Ankestyrelsen har ikke behandlet problemstillingen i en principafgørelse
og har derfor ikke offentliggjort praksis, der besvarer spørgsmålet.

Ankestyrelsen kan først tage endelig stilling til spørgsmålet ved behandlingen af en klagesag.

Vi kan dog henvise til, at det fremgår af § 18 a i lov om social pension fremgår følgende:

"I en forsøgsperiode fra den 1. juli 2014 til og med den 30. juni 2016 skal kommunalbestyrelsen, når en borger afviser at deltage i lægebehandling, der ud fra en sundhedsfaglig vurdering må antages at kunne forbedre den pågældendes arbejdsevne, indhente en vurdering fra regionens kliniske funktion, jf. §§ 13-15 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., af, om en anden behandling kan anbefales.

Stk. 2. Har regionens kliniske funktion vurderet, om en anden behandling kan anbefales, jf. stk. 1, kan det i forsøgsperioden ikke tillægges betydning ved vurderingen af personens ret til førtidspension, at den pågældende afviser at deltage i lægebehandling, herunder en lægebehandling, som måtte være anbefalet af regionens kliniske funktion.

Stk. 3. Ønsker den pågældende ikke at medvirke til, at sagen forelægges regionens kliniske funktion, træffer kommunalbestyrelsen afgørelse i sagen efter § 18."

Det fremgår ikke af § 18 a, at sager, hvor borger har ansøgt om førtidspension på det foreliggende grundlag efter § 17, stk. 2, ikke er omfattet af bestemmelsen.

Vi kan desuden henvise til lovforslag nr. 194/2013.

Lovforslag 194

Ankestyrelsens svar i juridisk hotline er en vejledning - ikke en afgørelse.


SPØRGSMÅL:

Hvad sker der efter den 30.juni 2016?


Bliver TVANG i behandlingen mon genindført i Danmark, hvor lumbale operationer er blevet risikofrie, tvangsindtagelse af psykofarmaka, lykkepiller imod sin vilje eller ECT Elektrochok imod sin vilje?

Hilsen Peter

45.614

Sidst redigeret af phhmw; 08-12-2015 kl. 21:27.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 10-12-2015, 19:34   #234
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.645
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
11 års kamp: Rengøringsdame får en million kr. i førtidspension

http://www.tv2oj.dk/artikel/284646%3...Oertidspension

Landsretten har givet overvægtig kvinde fra Randers medhold i, at hun skulle være tilkendt førtidspension grundet sin sygdom

Principiel dom
Ifølge kvindens advokat Bjarne Overmark indstillede hendes sagsbehandler hende til førtidspension, mens beslutningsteamet i kommunen afviste det.

Han er derfor glad for, at landsretten nu er gået imod både Randers Kommune og byrettens afgørelse:

- Det kan få principiel betydning, at borgerne ikke bare kan få besked om, at de skal tabe sig. Det har man nu rettens ord for, at det kan man ikke, siger han til tv2oj.dk og fortsætter:

- Hvis man har ondt i kroppen, når man bevæger sig, så er det jo klart, at man holder op med det.

Kvinden fik i 2012 tilkendt førtidspension på trods af, at der ifølge Bjarne Overmark ikke var sket ændringer i kvindens helbredsmæssige tilstand.

I perioden fra 2006 til 2012 havde hun fået afslag på både førtidspension og sygedagpenge og måtte derfor leve for lånte penge. De mere end en million kroner, hun nu er tilkendt, skal efterbetales inden den 23. december.


Bemærk sætningen:

"Det kan få principiel betydning, at borgerne ikke bare kan få besked om, at de skal tabe sig."

I sociale sager er det erfaringsmæssigt altid 2 emner der bliver taget op, i afslutningen af en social sag, .... aldrig i begyndelsen, men altid lige før kommunen skal træffe en given afgørelse:

1) At tabe sig, hvis man i årevis har viden om, at borgeren er uden for normalen af BMI. Hvis bare een læge tænker på at det kunne hjælpe bliver det at tabe sig pludselig en "Behandlingsmulighed".

BINGO!

Så bliver der ikke truffet en afgørelse før der er påbegyndt et vægttab.

2) I afslutningen af en given social sag, aldrig i begyndelsen, kommer der næsten altid krav om en psykologisk udredning af en eller anden art.

BINGO!

Så bliver der ikke truffet en afgørelse i denne omgang.

Forstår du nu, hvorfor vi i begyndelsen starter ud med at spørge dig om du er normalvægtig, BMI? http://www.bmitest.dk/

Hvis du er overvægtig eller du har viden om, at der findes noget psykisk i din sag..... så tag problemstillingen op skriftligt i BEGYNDELSEN af din sag.

Spørg ind skriftligt om din vægt kan have negativ indflydelse på din arbejdsevne etc Spørg lægerne etc.

Hilsen Peter

Bilag

http://www.elmer-adv.dk/varig-lidelse/

http://www.elmer-adv.dk/socialretlige-sager/

Sidst redigeret af phhmw; 10-12-2015 kl. 21:11.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 13-12-2015, 19:43   #235
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.645
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Hvad sker der efter den 1. juli 2016 vedr. tvang i behandlingen?

https://ast.dk/om-ankestyrelsen/juri...a-29515a783fb9

Hvornår skal klinisk funktion vurdere, om der skal anbefales en anden lægebehandling?

"Ordningen indføres som et to-årigt forsøg og evalueres med henblik på en vurdering af, om den bør permanentgøres."

Mine spørgsmål:

Hvem evaluerer?

Hvem afgører?

Kommer evalueringen og begrundelser til offentlighedens kendskab?

Hvis forsøgsordningen permanentgøres vil Principafgørelse 108-13 så blive slettet? https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=160588
"Gældende"

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 07-01-2016, 17:19   #236
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.645
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Tvang, fedmeoperationer... hvad sker der efter den 1.juli 2016

2013
http://www.dr.dk/nyheder/indland/kom...-paa-slankekur

Kommunerne afviser i stigende grad at forlænge borgeres sygedagpenge på grund af overvægt.
Efter et år stod han til at miste sine sygedagpenge, hvis ikke han takkede ja til en fedmeoperation.

2013
http://faxe.netavis.nu/faxe-kommune-...fedmeoperation
Efter et år tvang Faxe Kommune ham til at sige ja til en fedmeoperation, ellers ville han miste sine sygedagpenge.

2016 Fakta
http://www.dr.dk/nyheder/regionale/o...nindlaeggelser

- 80-90 procent har fået det bedre eller meget bedre. Dog er der så syv-otte procent, der siger, de har fået det værre, siger forsker Bjørn Richelsen, der står bag undersøgelsen.
Der er dog også problemer ved operationerne. For ifølge forskeren bliver omkring en tredjedel af de opererede indlagt igen med forskellige komplikationer som lav blodprocent og lavt blodsukker:

- Mange patienter går og har problemer i hverdagen og ved ikke, at det skyldes, at de har fået foretaget en fedmekirurgisk operation. Måske er de praktiserende læger heller ikke helt klar over det, siger Bjørn Richelsen.

Der blev gennemført omkring 750 fedmeoperationer herhjemme sidste år.

PH
Om tvang i behandlingen herunder fedmeoperationer, lumbale diskusprolaps operationer bliver genindført efter den 1.juli 2016 ved ingen, men vi må holde øje med den analyse og hvilke eventuelle begrundelser der fremføres, hvis tvang i behandlingen genindføres.

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 21-01-2016, 21:26   #237
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.645
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Mail til museum Ovartaci

Kære Venner, Ovartaci museum.

Jeg falder over Jeres interessante site http://ovartaci.dk/artikler/BehandlingTvang.htm "Tvang og behandling"

Anno 2016 beskæftiger embedsmænd, folketingspolitikere og embedsmænd i Ankestyrelsen sig også for "Tvang i behandlingen i sociale sager" hvor bla. lumbale operationer er blevet risikofrie med et pennestrøg.

Her Ankestyrelsen, som er den øverste myndighed, som har fastsat tvang i behandlingen gennem udgivelse af Principafgørelse 108-13 "Gældende"
https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=160588 hvor borgeren bliver frataget sit forsørgelsesgrundlag, hvis man nægter at lade sig lumbalt opererer.

Det samme gør sig gældende for ECT Elektrochok, som I også har udstillet apparatur af, på Jeres museumssite. http://www.netdoktor.dk/sygdomme/fakta/elektrochok.htm

Denne tvang i den sociale sagsbehandling har tidligere minister for området Mette Frederiksen, S været tvunget til at stoppe i en forsøgsperiode, som stopper den 1. juli 2016.

Hvis ikke den nuværende mindretalsregering inden da, griber ind og lovgiver, vil tvang i behandlingen fortsætte, som før.

Hele problemstillingen er forsøgt beskrevet og dokumenteret her: http://www.k10.dk/showthread.php?t=27836

Bemærk venligt, at Ankestyrelsen har brugt ældre beskrivelser fra 1987 og 1996 som argument for at påstå lumbale operationer er risikofrie. Her findes også dokumentation for den modsatte lægefaglige holdning, med lægefaglig dokumentation

Denne udvikling i Danmark`s sociale fremfærd, over for de svageste borger, må have en vis historisk interesse, som burde gemmes til eftertiden, hvor Jeres museum ville være det helt rigtige sted.

Hvis politikerne ikke foretager sig noget snarligt, er det et faktum:

at kommunerne med loven i hånden, fremover kan kræve af borgerne:

... at tabe sig. Fedmeoperationer må formodes ikke kan komme på tale, grundet sidste nye risikovurderinger, men skal bekræftes.
... at indtage psykofarmica (lykkepiller)
... at modtage elektrochok.
... at lade sig opererer lumbalt.

Det eneste der kræves for at stille disse krav, før man mister sit forsørgelsesgrundlag, er "en lægelig indikation". Hvilket vil sige, at en kommunal administrativ lægekonsulent, uden ansvar for sit lægeløfte, kan erklære hvad der kræves af "en lægelig indikation"

Man kunne fejlagtigt forledes at tro, der findes sarkasme i det beskrevne, hvilket absolut ikke er korrekt, men derimod den virkelighed syge medborgere bliver behandlet anno 2016.

Med venlig hilsen

Peter Hansen, svært handicappet efter lumbale operationer.

Bilag

Museets formål

http://ovartaci.dk/musbag.htm

"At indsamle og præsentere kunstgenstande, håndværk samt skriftlige arbejder og genstande, fremstillet af nuværende og tidligere patienter, såvel her på hospitalet som på andre psykiatriske hospitaler samt museer i ind- og udland."


http://fysio.dk/org/nyheder/Operatio.../#.VqEovFKdg4Y

Forsøgsperiodens betingelser, som udløber den 1. juli2016
https://www.sundhed.dk/borger/sygdom...ertidspension/

Har du ret til at sige nej til lægebehandling?

"Selvom udgangspunktet er, at du skal bidrage til din egen helbredelse og tage imod lægeordineret behandling, er der lavet et forsøg med, at du kan sige nej til lægebehandling, som du ikke ønsker eller er tryg ved uden, at det får konsekvenser for din muligheder for at få bevilget førtidspension. Det gælder udelukkende lægebehandling i snæver forstand. Det vil sige behandlinger eller operationer foretaget af en læge samt behandling med lægeordineret medicin. Du kan således ikke afvise behandling hos fysioterapeut eller psykolog.

Hvis du afviser lægebehandling, har du ret til at få din situation vurderet hos regionens klinisk funktion, der skal undersøge, om de kan foreslå en anden behandling end den, du har sagt nej til.

Hvis de har forslag til anden behandling, som du heller ikke ønsker, kan du også afvise den mulighed uden konsekvenser for dig.

Du skal dog være opmærksom på, at du ikke kan sige nej til selve henvisningen til klinisk funktion. Det kan få konsekvenser for behandlingen af din sag om førtidspension.

Kommunen vil således i helt særlige tilfælde kunne bevilge dig førtidspension, selvom der foreligger et behandlingsforslag, som du ikke har afprøvet, fordi du ikke ønsker at deltage i lægebehandlingen. Det er vigtigt, at der ikke ellers foreligger andre muligheder for at udvikle din arbejdsevne, og at din arbejdsevne – uden den gennemførte behandling – må anses for at være varigt nedsat i et sådant omfang, at du kan få bevilget førtidspension.

Forsøget med ret til at sige nej til lægebehandling kører foreløbigt 2 år fra 1. juli 2014."


48.171
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 22-01-2016, 15:56   #238
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.645
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Svar fra museum Ovartaci. Tankevækkende......

... at et museum nu vil arkivere vores dokumentationer om tvang i behandlingen samtidig med at de har kritiske tanker omkring tvang.

Så nu er vores tråd kommet på museum til eftertiden.


Hilsen Peter


Kære Peter Hansen

Tak for din henvendelse og oplysninger.

Vi vil gemme de sider, du henviser til, på vores server, og vi vil være opmærksomme på en fremtidig udvikling.

Det er problematisk med tvungen anvendelse af psykofarmaka eller ECT ved trusler om evt. økonomiske sanktioner.

Vi beskæftiger os, som det fremgår, med begrebet tvang i vores faste udstilling. Vi har endvidere et stort materiale af ældre avisartikler mm., med nedslag i samfundsdebatten om psykiatriske emner, i vores arkiver.

I museet søger vi at give en loyal, oplyst, men kritisk formidling af forholdene i psykiatrien før og nu til vores gæster og gennem publikationer og digitalt materiale.

Tid og personaleressourcer er jo ikke det, vi har mest af, men det gælder en stor del af museumsområdet i disse dage, så vi gør, hvad vi kan –

Med venlig hilsen

XXXX XXXX
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 26-01-2016, 10:43   #239
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.645
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Gigtforeningen er med igen!

Kære Peter Hansen

Tak for din mail. Vi er enige med dig i, at forsøgsordningen bør gøres permanent. Vi vil følge den politiske proces frem til 30. juni og holde dig orienteret, hvis vi hører noget.


Med venlig hilsen

Mette Bryde Lind
Direktør

Gigtforeningen | Gentoftegade 118 | 2820 Gentofte
Tlf. +45 3977 8000 | Dir. +45 3977 8036 | Mobil +45 2440 1713
[email protected] | www.gigtforeningen.dk


Fra: Peter
Sendt: 22. januar 2016 20:07
Til: Landsforeningen SIND; [email protected]; [email protected]; [email protected]; Jeppe Kerckhoffs - DHF; [email protected]; Mette Bryde Lind; [email protected]

Emne: Tvang i sociale sager, indtagelse af psykofarmaka ellers mistes forsørgelsesgrundlaget

Kære Venner.

VEDR.: Tvang i behandlingen i sociale sager, forsøgsperioden stop af tvang afslutter den 1. juli 2016. Hvad så derefter?

Nu nærmer afslutningen sig, på det midlertidige stop af tvang, i sociale sager, herunder tvungen indtagelse af psykofarmaka og ECT elektrochok.

Efter den 1. Juli 2016, hvis ikke den nuværende regering griber ind, vil det midlertidige stop om tvang i sociale sager ophøre og tvang i behandlingen fortsætte som før.

Derefter er det et faktum:

at kommunerne med loven i hånden, fremover kan kræve af borgerne:

... at tabe sig. Fedmeoperationer må formodes ikke kan komme på tale, grundet sidste nye risikovurderinger, men skal bekræftes.
... at indtage psykofarmica (lykkepiller)
... at modtage elektrochok.
... at lade sig opererer lumbalt.

Det eneste der kræves for at stille disse krav, før man mister sit forsørgelsesgrundlag, er "en lægelig indikation". Hvilket vil sige, at en kommunal administrativ lægekonsulent, uden ansvar for sit lægeløfte, kan erklære hvad der kræves af "en lægelig indikation"

Hele problemstillinger er forsøgt beskrevet og dokumenteret her: http://www.k10.dk/showthread.php?t=27836

Denne dokumentation er nu tilsendt Museum Ovartaci, som har besluttet, at gemme denne tids tvang i sociale sager, for eftertiden.
Psykiatrisk Historisk Museum http://ovartaci.dk/artikler/BehandlingTvang.htm

Med venlig hilsen

Peter Hansen, svært handicappet efter lumbale operationer.


Bilag

http://www.k10.dk/showthread.php?t=27836&page=24 indlæg # 237 & # 238
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 18-02-2016, 16:28   #240
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.645
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Tvungen operation? Kommunal vurdering! Sådan troede vi i 2010

http://www.k10.dk/showthread.php?t=11431

Og nu ved vi bedre.

Men spørgsmålet er om vi efter den 1. juli 2016 igen skal behandles under tvang for at bibeholde vores forsørgelsesgrundlag?

Jeg vender tilbage, når der er noget nyt.


Hilsen Peter

Bilag.

SPØRGSMÅL.

"Kære Beskæftigelsesminister Inger Støjberg.
Kære Socialminister Karen Ellemann

eller jeres juridiske afdelinger.

I een af mange sociale sager, hvor jeg og andre, forsøger at hjælpe syge borgere, der er kommet i klemme i systemet, dukker der spørgsmål op, hvor jeg/vi ikke kan finde svar.

Derfor følgende spørgsmål: Kan det offentlige, jobcentre, kommunale sagsbehandlere fratage, eksempel, sygedagpenge, hvis en borger fravælger eksempelvis en stivgørende operation af lænderyg? En ikke helt risiokofri operation, hvor en læge mener et og andre læger mener noget andet.

Det skal pointeres og fremhæves, at det drejer sig om en borger der på ALLE måder samarbejder med det offentlige om en løsning.
Det drejer sig IKKE om der nægtes sygehusophold eller modtagelse af genoptræning for at kunne blive klar til arbejdsmarkedet.
Borgeren forhaler ej heller sagens gang på nogen måde.

Findes der en liste i det offentlige, hvor sagsbehandlerne konsulterer denne og afgøre hvilken type af operationer der lovligt kan nægtes,af patienten, for at undgå evt. fratagelser af sociale ydelser, af enhver art?

Jeg kender til følgende rapporter og spørgsmål i Folketinget: http://webarkiv.ft.dk/?/Samling/1999...rmat/S3035.htm samt http://www.ast.dk/Page_Pic/pdf/PU_bo...2008_13_27.pdf

SVARET

Kære Peter Hansen

Du har i mail af 20. januar rettet henvendelse til Beskæftigelsesministeriet med spørgsmål om sygedagpenge. Din henvendelse er blevet videresendt til besvarelse af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Ifølge lov om sygedagpenge bortfalder en sygemeldts ret til sygedagpenge, hvis den sygemeldte modsætter sig gennemførslen af en operation eller anden behandling, der klart har betydning for arbejdsevnen, og som ikke er forbundet med risiko.

Der er ikke i loven fastsat en liste over, hvilke operationer der må anses for risikofyldte, det er op til kommunen at træffe afgørelse i den konkrete sag. Det er muligt, at klage over kommunens afgørelse til Beskæftigelsesankenævnet.

Venlig hilsen

N.N.
Arbejdsmarkedsstyrelsen, 3. kt.
Tlf.: 35 28 82 53
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum

Lignende emner
Emner Emnet er startet af Forum Svar Sidste indlæg
Socialkrise i Danmark Webmaster Politik og Samfund 2 15-01-2013 12:09
Og det var Danmark Hexi Politik og Samfund 9 13-11-2010 05:32
danmark superkok Politik og Samfund 5 25-04-2010 11:12
Syg i Danmark fuerzzz Alt det andet 5 09-06-2008 13:36
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 02:36.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension