K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Politik og Samfundsdebat > Politik og Samfund

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Politik og Samfund Her er det tilladt at diskutere politik , nyheder og andre samfundsproblemer. Hvis du har problemer med at andre udtrykker deres uforbeholden mening om vores samfund, så er dette nok ikke stedet for dig.

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 31-12-2014, 15:16   #211
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.645
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Mail til Ritzau

Kære Ritzau

VEDR.: Tvang i behandlingen i Danmark.

I følgende artikel http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/201...1219065838.htm er I refereret for bla følgende:

"5. Syge får mulighed for at afvise behandling uden at miste deres forsørgelsesgrundlag."

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

/ritzau/


Tvang i behandlingen er til debat i denne tråd http://www.k10.dk/showthread.php?t=27836 som jeg har startet pga Ankestyrelses Principafgørelse 108-13, hvor embedsmænd med et pennestrøg bla har gjort lumbale operationer risikofrie, helt i strid med hvad speciallæger, Gigtforeningen, jeg og andre kompetente folk kan dokumentere.

Principafgørelse 108-13 Gældende
https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=160588

Men at tvang i behandlingen er fjernet, er ikke korrekt:

Ankestyrelsen og Beskæftigelsesministeriet oplyser til mig, ref aktindsigt:

https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=164021

"Det fremgår af lovforslaget, som udmøntede sygedagpengeformen (L 94), at forsøgsordningen relaterer sig til sygedagpengelovens § 21, stk. 1, nr. 2, og vedrører således specifikt problemstillingen om bortfald af sygedagpenge, hvis den syge- meldte mod lægens opfordring afviser at lade sig indlægge på sygehus eller modtage nødvendig lægebehandling."

"Som det ligeledes fremgår af vejledningen, så betyder det imidlertid ikke, at den sygemeldte kan sige nej til behandling og få udbetalingen af sygedagpengene forlænget i tilfælde, hvor forlængelsesbestemmelserne – evt. på grund af afslaget på behandling – ikke er opfyldt. Dette skal ses i lyset at, at sygedagpengene ophører ved tidsbegrænsningen i lovens § 24, stk. 1, og alene kan forlængelses, hvis betingelserne i lovens § 27, stk. 1, er opfyldt."

http://www.k10.dk/showthread.php?t=27836&page=21

Med ønsket om et Godt Nytår


Med venlig hilsen

Peter , højeste pension grundet lumbale operationer


CC.: offentliggørelse samt interessenter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 31-12-2014, 23:51   #212
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.645
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Tvang på flere niveauer.

December 2014

"Til mødet får vi at vi at vide, at hvis min kone vælger at blive gravid så bliver hun smidt af sygedagpenge idet at hun forhaler sin medicinske behandling grundet at den hun får om aftenen til at sove på må hun ikke tage da den kan give fosterskader"

Så skulle der ikke herske den mindste tvivl om, hvad denne tråd handler om.

Trods en minister, i det offentlige rum, har solet sig i et forsøg, med stop af tvang i behandlingen, frem til juni 2016.

Hilsen Peter

29.612 har læst denne tråd den 31. december 2014
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 07-01-2015, 14:10   #213
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.645
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Sundhedsstyrelsen informere. Fokus på retssikkerheden.

http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Nyh...ikkerhed_2.pdf

Anvendelse af diskusproteser.

Proteser der har på det seneste været debat i medierne om det forsvarlige i at indsætte diskusproteser ved rygoperationer. I 2005 vurderede sundhedsstyrelsen, på grund af den begrænsede evidens for effekten af cervikale diskusproteser, at behandlingen burde foretages på
neurokirurgiske landsdelsafdelinger eller på ortopædkirurgiske lands- og
landsdelsafdelinger, der samarbejdede med neurokirurgi. Behandlingen bur-
de ske som led i en videnskabelig protokol.

For så vidt angik lumbale diskusproteser vurderede styrelsen, at denne behandling burde ske som led i en fælles, landsdækkende protokol.

Det er aktuelt sundhedsstyrelsens vurdering, at der i årene siden 2005 er
kommet evidens for, at diskusproteser kan anvendelses ved diskusdegenera-
tive sygdomme.der er dog stadig ikke tilstrækkeligt kendskab til langtidsef-
fekter, og der forekommer ekstraossøs ossifikation, det vil sige senere fusion
eller dese i operationsområdet. Sundhedsstyrelsen er opmærksom på, at der findes flere forskellige typer af diskusproteser, og at langtidsresultaterne er ukendt for de fleste typer.

Behandlingen er fortsat af en sådan karakter, at det kræver indgående information af patienten, så at patienten forstår, at der ikke er tale om den sædvanlig anvendte behandlingsmetode, med de risici det medfører.

Ligeledes kræver det stadig løbende tæt opfølgning af patienten.
for de cervikale protesers vedkommende bør behandling stadig foregå protokolleret.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at indsættelse af diskusproteser fortsat registreres i en klinisk database.

Sundhedsstyrelsen kan oplyse, at indsættelse af diskusproteser i det offent-
lige sygehusvæsen fortsat er en højtspecialiseret udviklingsfunktion, der kun
må foretages på afdelinger, som har styrelsens godkendelse hertil.


Nu må vi patienter se, hvad embedsmænd i Ankestyrelsen, som har udsendt Principafgørelse 108-13 siger til dette.

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 07-01-2015, 15:02   #214
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.645
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Praktiserende læger må ikke behandle børn og unge med antide Pressiva (lykke piller)

http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Nyh...ikkerhed_2.pdf

Det er en specialist opgave at diagnosticere psykiske lidelser børn og unge under 18 år.

Førstevalgsbehandling af depression hos børn og unge er samtaleterapi.

Det er sjældent nødvendigt at behandle med antidepressiva. Børn og unge bør
kun behandles med lægemidler der indeholder fluxetin. Børn og unge må
ikke behandles med for eksempel Cipramil.

De fleste ssri-præparater har ingen eller kun ringe effekt på unge under 25 år.
det skal være en speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri eller en special-
læge i psykiatri, der starter behandling med antidepressiva hos børn.

Patientens praktiserende læge kan overtage en medicinsk behandling (vedligeholdelsesbehandling), når dette sker i samråd med en speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri.

Der skal være en klar aftale om, at patientens praktiserende læge har accepteret at overtage behandlingen og på hvilke betingelser.

Lægemiddelstyrelsens opgørelse af forbruget af antidepressiva hos børn og
unge fra 2010 viste, at det hovedsageligt var børn og unge mellem 13-18 år,
der var i behandling med disse lægemidler.

Det var primært patientens praktiserende læge der første gang udskrev lægemidlerne. det mest anvendte middel var Cipramil.

Denne udvikling ønsker sundhedsstyrelsen og Læge-middelstyrelsen at ændre hurtigst muligt.


Men er borgeren over 18 år, så er ser situationen anderledes ud.

Hvis en administrativ kommunal ansat lægekonsulent, uden betegnelsen "Speciallæge" eller Sundhedskoordinatoren i Rehabiliteringsteamet, som ikke SKAL være læge, kan denne foreslå ordinering af psykofarmaka.

Når dette nævnes i borgerens kommunale journal, så har sagsbehandleren eller i bedste fald socialrådgiveren carte blanche til at true med stop af borgerens forsørgelsesgrundlag. Hvis borgeren ikke ønsker den foreslåede ordination.

Og truslen den bliver brugt!


http://www.star.dk/da/Indsatser-og-o...ringsteam.aspx

"Download skema til rehabiliteringsteamets indstilling (Word) (nyt vindue)"

I dette skema til indstillingen fra Rehabiliteringsteamet nævnes der 3 x:

"Angiv, hvilke helbredsindsatser der er behov for og sundhedskoordinatorens initiativer i den forbindelse (fx at antidepressiv behandling iværksættes via egen læge)."

Som kan bringes på bane af "Sundhedskoordinatoren" som ikke nødvendigvis er læge, endsige speciallæge.

[B]Bare det nævnes een gang i borgerens journal og borgeren IKKE ønsker den foreslåede ordinering af psykofarmaka, så træder sagsbehandleres ret og mulighed for trusler om stop af borgerens forsørgelsesgrundlag.

Netop fordi der er ikke er overensstemmelse imellem hvad Beskæftigelsesministeriet og Ankestyrelsen`s embedsmænd mener om tvang i behandlingen.[
/B]

Der er fuldstændig kaos i retssikkerheden for borgerne.

Hilsen Peter

30.003 har læst denne tråd.

Sidst redigeret af phhmw; 07-01-2015 kl. 17:14.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 09-01-2015, 20:31   #215
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.645
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Hvad skal borgeren rette sig efter?

2010

http://www.information.dk/228063

Hvis man er afhængig af overførselsindkomst, har man ikke ret til selv at bestemme, hvilke lægelige behandlinger man vil underkaste sig

2014 Mette Frederiksen og Beskæftigelsesministeriet.

http://bm.dk/da/Aktuelt/Debatindlaeg...edagpenge.aspx

"Mennesket skal sættes først. Og her er sygedagpengereformen et stort skridt i den rigtige retning. Den sikrer, at man fremover ikke risikerer at miste sin forsørgelse, mens man stadig er syg, og den sikrer, at man ikke kan tvinges til behandling mod sin vilje. Det er kun rimeligt."

2014 Lægehåndbogen

https://www.sundhed.dk/sundhedsfagli...ertidspension/

Har patienten ret til at sige nej til lægebehandling?

Efter de normalt gældende regler i lov om social pension, er det som hovedregel en forudsætning for påbegyndelse af en sag om førtidspension, at alle relevante muligheder for at forbedre arbejdsevnen er udtømte, og at der foreligger dokumentation for, at arbejdsevnen ikke varigt kan forbedres.
Det indebærer, at kommunen som led i at træffe afgørelse om tilkendelse af førtidspension kan stille krav om, at patienten deltager i nødvendig lægebehandling.

I en forsøgsperiode på 2 år fra 1. juli 2014 har patienten nu ret til at sige nej til anbefalet lægebehandling uden, at det får konsekvenser for en eventuel tilkendelse af førtidspension. Der er tale om lægelig behandling i snæver forstand som fx behandlinger foretaget af egen læge, operationer og behandling med lægeordineret medicin. Det omfatter ikke fx genoptræning
efter operation eller behandling hos fysioterapeut eller psykolog.

2013 -2014 - 2015 - 2016 Ankestyrelsen Principafgørelse 108-13 Gældende

https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=160588

I det konkrete tilfælde ønskede borgeren ikke at bliver opereret.

Beskæftigelsesudvalget fandt, at der var lægelig indikation for, at borgeren fik foretaget en operation for diskusprolaps i lænden, og at en operation var en konkret og realistisk behandlingsmulighed, som ville kunne forbedre borgerens helbredstilstand og arbejdsevne. Der var derfor fortsat behandlingsmuligheder og derfor usikkerhed om borgerens arbejdsevne. Derfor var der i den konkrete sag ikke grundlag for at forlænge sygedagpengene.


http://ast.dk/afgorelser/principafgorelser

En principafgørelse er en bindende retskilde, som kommunerne, Arbejdsskadestyrelsen mv. skal anvende ved afgørelser i tilsvarende sager.

Ankestyrelsens principafgørelser er derved en praktisk rettesnor for senere afgørelser i kommuner og øvrige underindstanser.


2014 Ankestyrelsen Fastholder

https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=164021

"Som det ligeledes fremgår af vejledningen, så betyder det imidlertid ikke, at den sygemeldte kan sige nej til behandling og få udbetalingen af sygedagpengene forlænget i tilfælde, hvor forlængelsesbestemmelserne – evt. på grund af afslaget på behandling – ikke er opfyldt. Dette skal ses i lyset at, at sygedagpengene ophører ved tidsbegrænsningen i lovens § 24, stk. 1, og alene kan forlængelses, hvis betingelserne i lovens § 27, stk. 1, er opfyldt."

Borgerens oplevelser 2014.

"Til mødet får vi at vi at vide, at hvis min kone vælger at blive gravid så bliver hun smidt af sygedagpenge idet at hun forhaler sin medicinske behandling grundet at den hun får om aftenen til at sove på må hun ikke tage da den kan give fosterskader"

Hvad er retssikkerhed?

Hvad er gældende nu i 2015?

Hvad gør politikerne ved det? De følger jo med i denne tråd samtidig at samtlige medlemmer af SUU, Sundhedsudvalget har fået tilsendt spørgsmål desangående.

Hilsen Peter

30.156 har læst denne tråd!
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 15-04-2015, 20:32   #216
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.645
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Psykiatri og tvang i en juridisk kontekst

Magt og afmagt i psykiatrien.

Som ikke må forveksles med den tvang i behandlingen, som "ikke-alvorlige" psykisk syge mennesker, er fritaget for i sociale sager, frem til sommeren 2016

http://www.etiskraad.dk/da-dk/Projek...-kontekst.ashx

"I denne tekst beskrives den del af psykiatrien, hvor der bliver anvendt tvang.

I teksten beskrives blandt andet nogle af de tvangsindgreb, der i dag i det danske sundhedsvæsen kan anvendes over for personer med svære psykiske lidelser, og under hvilke betingelser dette kan ske. I teksten behandles også de retssikkerhedsgarantier, der skal sikre, at en patient ikke udsættes for magtudøvelse, der går udover det i loven tilladte
"

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 05-05-2015, 07:02   #217
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.645
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Flere tvinges til at tage medicin i psykiatrien

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/201...0504185353.htm

Det vækker stor bekymring hos Landsforeningen Sind:

- Det var lige præcis det, der ikke måtte ske. Det er positivt, at bæltefikseringerne nedbringes, sådan som vi alle ønsker, men det må jo ikke føre til mere tvangsmedicinering. Så flytter man jo bare tvangen fra det ene område til det andet, siger landsformand Knud Kristensen til Politiken.

http://politiken.dk/forbrugogliv/sun...i-psykiatrien/


Tvang i psykiatrien

Antal personer, der bæltefikseres af alle indlagte

2011-2013: 2.036 (7,6 pct. af alle)

2014: 1.899 (7,0 pct. af alle)

Fald: 8 pct.

Regeringens mål i 2020: 3,8 procent af alle indlagte

Total antal bæltefikseringer over 48 timer

2011-2013: 776

2014: 796

Stigning: 2 pct.

Mål i 2020: 388

Total antal bæltefikseringer

2011-2013: 5.689

2014: 5.155

Fald: 9 pct.

Antal personer, der tvangsmedicineres (ikke akut beroligende)

2011-2013: 666

2014: 744

Stigning: 12 pct

Kilde: 'Monitorering af tvang i psykiatrien - årsopgørelse 2014', Sundhedsstyrelsen.

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 30-05-2015, 11:03   #218
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.645
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Nu er der 1 år tilbage, af forsøgsperioden om tvang i behandlingen.

Vi/jeg vil i god tid begynde at stille spørgsmål og holde øje med udviklingen.

Gigtforeningen, som uopfordret henvendte sig til mig tidligere om de måtte køre sagen i det offentlige rum, har fået ny direktør, så om de vil fortsætte interessen for emnet ved vi ikke.

Men vi kan vel også selv?

Fakta er, at Ankestyrelsen`s Principafgørelse 108-13 stadig er "Gældende"

https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=160588

"Derfor var der i den konkrete sag ikke grundlag for at forlænge sygedagpengene."

... og som direkte var årsagen til at k10 reagerede, som vi gjorde, fordi at Principafgørelse 108-13 med et pennestrøg gjorde lumbale operationer risikofrie, fastsat af embedsmænd helt uden om speciallægerne og sund fornuft.

Så hvad den fremtidige minister for området beslutter eller hvad dennes embedsmænd forsøger af "Mørkelygte"-kneb vil k10 holde skarpt øje med.

Dette indlæg er kun for at minde om at der kun er 1 år tilbage af forsøgsperioden for tvang i behandlingen.

http://www.denoffentlige.dk/mette-f-syge-skal-beskyttes

Hilsen Peter

Sidst redigeret af phhmw; 30-05-2015 kl. 11:07.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 31-05-2015, 00:23   #219
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.645
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Vi må ikke glemme tiden før "tvang i behandlingen"

http://www.fagbladet3f.dk/temaer/eks...-til-operation

På bistand efter nej til operation

... og hvor kommunalpolitikerne Gud hjælpe mig, gik ind i debatten med deres totale uvidenhed og spareiver.

"Borgmester: Risikoen ved operationer er mindre

Borgmester i Tårnby Kommune Henrik Zimino vil ikke kommentere den konkrete sag. Men siger helt generelt, at grænserne har flyttet sig for, hvilke behandlinger kommunerne kræver, at folk skal medvirke til.

- Tidligere forlangte man ikke, at folk lod sig operere, men det har ændret sig. Det hænger sammen med, at risikoen ved operationer er blevet mindre, siger han."

Dette til trods at lægerne og Folketinget i fællesskab besluttede at 1/3 af lumbale operationer (og fedmeoperationer var risikofyldte og man opnåede ikke de resultater, som man forventede) i 2010, året før disse stupide udtalelser.

Derfor er denne debat vigtig at huske på og følge, om vi kommer tilbage til "operation, elektrochok, lykkepiller etc eller ingen hjælp fra kommunen" vurderet af små goggeletter, som sagsbehandler ens fremtidige liv.

Hilsen Peter højeste modtager af førtidspension pga lumbale operationer.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 31-05-2015, 00:46   #220
Webmaster
Webmaster
 
Webmasters avatar
 
Tilmeldingsdato: 06-10 2005
Lokation: Køge
Indlæg: 9.806
Blog Indlæg: 3
Styrke: 67
Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10Webmaster har et fantastisk omdømme her på K10
Det viser jo hvor nemt det er at fortælle ANDRE hvad de skal...når det ikke er en selv der skal udsættes for den risiko,..

Det at risikoen ved operationer er blevet mindre....ja det er ikke det samme som at der ikke er nogen risiko...

Uanset hvad...så burde det virkelig ikke være lovligt at kunne råde over andres menneskers krop på denne måde...

Findes der en risiko....ja så bør det være helt op til det enkelte menneske om de vil udsætte sig for den risiko...
__________________
Webmaster er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum

Lignende emner
Emner Emnet er startet af Forum Svar Sidste indlæg
Socialkrise i Danmark Webmaster Politik og Samfund 2 15-01-2013 12:09
Og det var Danmark Hexi Politik og Samfund 9 13-11-2010 05:32
danmark superkok Politik og Samfund 5 25-04-2010 11:12
Syg i Danmark fuerzzz Alt det andet 5 09-06-2008 13:36
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 03:40.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension