Emner: RKI regler!
Se enkelt indlæg
Gammel 02-09-2019, 10:31   #16
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.503
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Gældssanering

https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/r...zz6KSkoce--McU

Har du en stor gæld, kan du søge om gældssanering i Skifteretten.
Gældssanering er en ordning, hvor du får nedsat en stor og håbløs gæld til et beløb, som du er i stand til at betale. Dette beløb afdrages herefter fast hver måned.

Du skal søge Skifteretten om gældssanering. Det er en betingelse, at gælden er umulig for dig selv at komme ud af, og at dine forhold og omstændighederne i øvrigt taler for gældssanering. Det betyder, at blandt andet gældens alder, årsagen til gælden og den hidtidige afvikling af gælden skal tale for gældssanering.

Du kan læse mere om betingelserne for gældssanering på domstolenes hjemmeside, hvor du også kan hente ansøgningsskema:


http://www.domstol.dk/saadangoerdu/g...ssanering.aspx

Gældssanering er en ordning, hvor din gæld kan blive slettet eller sat ned. Hvis gælden bliver sat ned, bliver der lavet en afdragsordning for resten af gælden.
Hvad er gældssanering?
Gældssanering er en ordning, hvor du får nedsat en stor og håbløs gæld til et beløb, som du er i stand til at betale. Skifteretten nedsætter din gæld til en procentdel af den oprindelige gæld, og som udgangspunkt omfatter en gældssanering alle dine kreditorer. Betalingen sker som en afdragsordning, hvor du skal betale beløbet med månedlige afdrag over en periode på normalt 5 år. Du skal indsætte det månedlige afdrag på en særlig konto, og én gang om året fordeles beløbet til dine kreditorer i forhold til deres tilgodehavende.

Beløbet, som du skal betale, fastsættes, så du har et bestemt rådighedsbeløb og et beløb til dækning af faste udgifter til f.eks. til husleje, el, vand og varme, bidrag til a-kasse, børnepasning og medicin. Hvis dit rådighedsbeløb og husleje m.v. svarer til dine indtægter, kan skifteretten træffe afgørelse om, at gælden helt bortfalder.

Du kan læse reglerne om gældssanering i konkurslovens kapitel 25-29.

Hvem kan søge?
Personer kan søge gældssanering. Derimod kan selskaber, foreninger og lignende ikke søge gældssanering.

Hvad er betingelserne for gældssanering?
Det er for det første en betingelse, at du ikke har mulighed for at betale din gæld fuldt ud inden for en rimelig årrække, og at en gældssanering vil føre til en varig forbedring af din økonomi.

Det er for det andet en betingelse, at dine forhold og omstændighederne i øvrigt taler for gældssanering. Det betyder navnlig, at gældens alder, omstændighederne ved gældens stiftelse og den hidtidige afvikling af gælden skal tale for gældssanering.

Du kan læse mere om betingelserne for gældssanering her.

Hvordan søger du?
Du udfylder og underskriver ansøgningsskemaet. Ansøgningsskemaet finder du her. Du kan også hente ansøgningsskemaet i skifteretten. Du finder en vejledning til at udfylde ansøgningsskemaet her.

Ansøgningsskemaet indleverer du herefter til skifteretten. Ansøgningsskemaet kan indleveres elektronisk.

Sammen med ansøgningsskemaet skal du indlevere:

kopi af årsopgørelser fra SKAT for de seneste 3 år
kopi af forskudsopgørelser for de seneste 2 år
lønsedler/pensionsmeddelelser eller anden dokumentation for de seneste 3 måneders indtægt
Du skal indlevere de samme bilag for din eventuelle ægtefælle/samlever/registreret partner. Hvis I begge søger gældssanering, skal I udfylde hver sit ansøgningsskema.

Skifteretten kan vejlede om betingelserne for gældssanering og fremgangsmåden ved ansøgning om gældssanering.

Hvor søger du?
Du skal søge om gældssanering i den retskreds, hvor du bor. Hvis du bor i en af følgende retskredse: Københavns Byret, Retten på Frederiksberg, Retten i Lyngby eller Retten i Glostrup, skal du søge i Sø- og Handelsretten. Du kan få hjælp til at finde din retskreds her.

Hvad sker der under sagen?
Når du har indleveret ansøgningen til skifteretten, indkalder skifteretten dig normalt til et møde. Hvis du vil forberede dig på mødet, kan du her finde en liste over spørgsmål, som skifteretten typisk vil stille under mødet. Du kan læse mere om gældssaneringssagens forløb her.

Hvad omfatter gældssaneringen?
Gældssaneringen omfatter al den gæld, som du har til dine kreditorer den dag, hvor skifteretten træffer afgørelse om at indlede gældssanering for dig. Skifteretten kan dog bestemme, at gældssaneringen kun omfatter gæld, der er stiftet før en bestemt dato forud for indledningen.

Gæld, der er sikret ved pant i for eksempel en bil eller i fast ejendom eller sikret ved ejendomsforbehold, kan ikke gældssaneres.

Hvis andre har kautioneret for din gæld, vil gældssaneringen ikke medføre, at kravet mod kautionisten bortfalder eller bliver sat ned. Du skal derfor være forberedt på, at gældssaneringssagen vil medføre, at kreditor henvender sig til kautionisten og afkræver kautionisten beløbet. Kautionisten kan så anmelde sit krav under gældssaneringssagen på samme måde som dine andre kreditorer.

Hvad koster det?
Det er gratis at indgive ansøgning om gældssanering til skifteretten. Udgifterne til skifterettens medhjælper – en advokat – vil normalt blive betalt af statskassen.

Hvis du har henvendt dig til en advokat, en revisor eller en anden privat rådgiver for at få hjælp i sagen, skal du selv betale udgiften hertil.

Hvis du under sagen får behov for at få din egen advokat (ikke at forveksle med skifterettens medhjælper), skal du også selv betale. Skifteretten kan dog beskikke en advokat for dig, når visse betingelser er opfyldt.


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat