Se enkelt indlæg
Gammel 19-01-2024, 17:12   #2
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.895
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Ombudsmanden: Klage har ført til ny praksis i forhold til sene digitale klager

Du skal kende til din anke/klagefrist eller mister du din mulighed for at anke/klage over en afgørelse.

Du bestemmer selv, hvordan din sag skal forløbe.

Valget er dit.

Ansvaret er dit.
https://www.ombudsmanden.dk/find/nyh...gitale_klager/

19. januar 2024 | Nyhed
En borger sendte en klage over en kommunal afgørelse med Digital Post via e-Boks kl. 23.43. Klagefristen udløb ved midnat, men kommunen modtog først klagen kl. 04.01 den følgende dag.

Ankestyrelsen afviste at behandle klagen, da styrelsen fandt, at klagen var modtaget for sent. Ifølge Ankestyrelsen kunne en borger ikke gå ud fra, at en klage, som sendes med Digital Post, leveres til myndighedens digitale postkasse straks. Styrelsen fandt også, at der ikke var grundlag for at se bort fra overskridelsen af klagefristen.

Borgeren klagede herefter til ombudsmanden, der bad myndighederne om oplysninger om den tid, det tager for en meddelelse at nå frem med Digital Post.

Digitaliseringsstyrelsen oplyste i den forbindelse, at servicemålet for meddelelser sendt med Digital Post fra marts 2022 er, at 95 procent af meddelelserne skal være tilgængelige i modtagernes modtagersystem maksimalt 20 sekunder efter, at de optræder i borgernes udbakke. Dette servicemål havde været overholdt stabilt siden september 2022.

På den baggrund genoptog Ankestyrelsen sagen og udtalte, at den forventede forsendelsestid for digitale klager er så kort, at man som borger må kunne forvente, at en klage er modtaget ganske kort efter, at man har sendt den afsted. I den konkrete sag kunne der herefter ses bort fra overskridelsen af klagefristen.

Herefter afsluttede ombudsmanden sin undersøgelse af sagen.

Ankestyrelsen har på baggrund af sagen udsendt en ny principmeddelelse, hvor det lægges til grund, at en borger i almindelighed vil kunne gå ud fra, at en klage afsendt med Digital Post er tilgængelig i myndighedens digitale postkasse inden for ganske kort tid.

Læs Ankestyrelsens principmeddelelse 38-23 om bl.a. digitale klager.

Ankestyrelsen har genoptaget de sager, som er berørt af praksisændringen.Yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91.

Områdechef Johannes Martin Fenger, tlf. 33 13 25 12.

Principafgørelse 38-23 "Gældende"

https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20231008125

Principmeddelelsen fastslår

Klage til Ankestyrelsen skal ske inden 4 uger efter, at afgørelsen er modtaget hos borger.

En klage, som er afsendt digitalt, skal være modtaget inden midnat. Det vil sige senest kl. 23:59 det døgn, hvor klagefristen udløber. Det indebærer, at en klage, der er modtaget hos myndigheden kl. 00:00 eller senere, anses for at være modtaget efter klagefristens udløb.

Det er som udgangspunkt afsenderen, der bærer risikoen for en forsendelse, herunder den tid der går, indtil forsendelsen er tilgængelig for myndigheden.
Ankestyrelsen kan se bort fra klagefristens overskridelse, hvis der foreligger særlige grunde til det. Det gælder blandt andet, hvis der er uforudsete årsager til en forsinkelse i leveringen, som afsenderen ikke kan bære ansvaret for. For eksempel et systemnedbrud hos myndigheden.

Det er en samlet vurdering, om der foreligger en særlig grund til at se bort fra overskridelse af klagefristen.

Når der er tale om en klage, som sendes digitalt, må borger i almindelighed have en berettiget forventning om, at klagen er tilgængelig i myndighedens digitale postkasse inden for ganske kort tid.

Kan borger sandsynliggøre, at en digital klage er succesfuldt afsendt senest kl 23:59 det døgn, hvor klagefristen udløber, må klagen derfor anses for at være sendt i så god tid, at borgeren kan gå ud fra, at klagen var tilgængelig for myndigheden inden klagefristens udløb.

Hvis klagen mod forventning først er tilgængelig i myndighedens digitale postkasse efter klagefristens udløb, antages det, at forsinkelsen ikke skyldes forhold, som borgeren kan bære ansvaret for, medmindre der foreligger oplysninger om andet.

Der vil derfor være grund til at se bort fra klagefristens overskridelse.

I den konkrete sag blev det lagt til grund, at klagen var afsendt kl. 23:43. Klagen indgik imidlertid først i kommunens system kl. 04:01.

Ankestyrelsen vurderede, at der forelå en for borgeren upåregnelig forsinkelse ved leveringen af den digitale forsendelse. Der var derfor tale om en sådan særlig grund, at styrelsen kunne se bort fra klagefristens overskridelse.

phhmw fortolkning:

Borger kan forvente, at en digital post afsendt senest kl 23.59 på 4-ugers dagen ( plus eventuelt helligdage) efter modtagelsen af afgørelsen, er kommet rettidigt frem til myndigheden.

HVORFOR: fordi Digitaliseringsstyrelsens servicemål har været stabilt siden september 2022, at 95% af meddelelserne skal være fremme ved modtager efter maximalt 20 SEKUNDER
.


Som jeg ser det, er Ombudsmanden utilfreds med Ankestyrelsens adfærd og urimelig afvisning, at behandle klagen.

Hilsen Peter

Sidst redigeret af phhmw; 19-01-2024 kl. 17:15.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat