Se enkelt indlæg
Gammel 04-04-2023, 12:03   #27
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.638
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
I 17 år har skiftende socialministre været bekendt med ulovlig sagsbehandling i anbri

Her er hvad vi vælgere, børnefamilier finder os i. phhmw

I 17 år har skiftende socialministre været bekendt med ulovlig sagsbehandling i anbringelsessager....... Intet sker, det er, hvad vi vælgere finder os i.

https://www.berlingske.dk/kronikker/...dt-med-ulovlig

KRONIK
Mandag d. 03. april 2023

Camilla-Dorthea Bundgaard, cand.ling.merc., stud.theol

»At mange familier får god hjælp af kommunen, betyder ikke, at andre ikke krænkes. Og at sammenstille datosjusk med om forældre bliver hørt i deres barns sag, taler sit eget klare sprog,« skriver Camilla-Dorthea Bundgaard i et svar til Anja Stensgaard, tidligere afdelingsleder i en børne- og familieafdeling.

»Vi har brug for de helstøbte fortællinger. Ikke kun historier fra forældre, som har mistet deres børn, og advokater som tjener stort på, at forældrene har brug for dem, eller fra uvidende som tolker på overordnede tal,« skrev Anja Steensgaard, https://www.berlingske.dk/kronikker/...g-journalistik tidligere leder af en børne- og familieafdeling, sidste måned i Berlingske med udgangspunkt i de mange sager, der har været om børn og familiers manglende retssikkerhed i mødet med kommunen.

Egentlig ville jeg rose en fagperson for at deltage i debatten i stedet for som borgmestre, kommunaldirektører, Ankestyrelsen, Kommunernes Landsforening og Astrid Krag, tidligere minister på området, at have en »vi alene vide«-tilgang, der ikke lader Frederik 6. meget tilbage at ønske. Men Stensgaards indlæg ender, sikkert ubevidst, i det, man i hvert fald i andre sammenhænge kalder »DARVO«: Deny, Attack, Reverse Victim and Affender (benægt, angrib, byt rundt på offer og gerningsmand).

Først benægtelsen. I stedet for at skrive om de store problemer på området, gør hun dem til spørgsmål om formalia, »mindre relevante ting« og »fortrædeligheder«. Hun påpeger, at de fleste familier nok er glade for kommunens hjælp, og mener, at sagerne drejer sig om datosjusk, rækkefølger »eller om forældrene blev partshørt i alle underretninger, uanset relevansen for barnets sag«. Hun modstiller barnets tarv og regelefterlevelse i kommunerne, og hun spørger retorisk: »Skal vi forebygge skader eller lade tvivlen komme forældrene til gode?«

Offerrelationen vendt på hovedet

Men at underkende, at børnefamilier er blevet krænket af kommuner https://web.24syv.dk/audio_clips/292346 , er ikke o.k. At mange familier får god hjælp af kommunen, betyder ikke, at andre ikke krænkes. Og at sammenstille datosjusk med, om forældre bliver hørt i deres barns sag, taler sit eget klare sprog. Lige så med det retoriske spørgsmål, der modstiller børn tarv og forældre.

I for eksempel https://nordjyske.dk/nyheder/nordjyl...uE3vU6JSm2btTU en sag fra Hjørring, hvor tre børn uretmæssigt blev tvangsfjernet, fordi en person anonymt havde påstået, at faderen havde tilbudt seksuelle ydelser fra børnene som afdrag på gæld, var det i børnenes interesse at lade tvivlen komme faren til gode. Samtlige af de sager, der har været i medierne om uretmæssige tvangsanbringelser har demonstreret, præcis hvorfor det er forkert at modstille lovkrav og formalia med barnets tarv. Uden retssikkerhed risikerer man vilkårlig magtudøvelse, der går ud over børnene.

Og det er i den forbindelse, Stensgaard også får vendt offerrelationen på hovedet, for ved at insistere på, at medierne fokuserer på »mindre relevante ting« og i stedet bør fokusere på hvor tungt og svært et job, sagsbehandlerne har, når forældre bliver vrede og medierne, angiveligt, jagter dem, så går der whataboutism i den. Selvom sagsbehandlernes job er svært, gør det det ikke okay, at børn og forældre skal frygte den kommune, de søger hjælp hos. Og det betyder heller ikke, at man skylder sagsbehandlere at tie stille om det.

Og således kom vi til Stensgaards angreb. Vi i medierne er »uvidende« og overfladiske. Journalister jagter hårdtarbejdende sagsbehandlere med »ensidig« journalistik, hvilket er »etisk uforsvarligt«, når modparten ikke kan forsvare sig. Forsvarsadvokater, der udtaler sig om børnesager, »tjener stort« på dem. Derfor er det pressen, og ikke kommunernes lovbrud, der gør forældre bange for kommunen og er skyld i, at der måske på sigt er færre, der vil være socialrådgivere.

Men pressens job er at fokusere på problemer. Kritikken af de uretmæssige https://www.folkeskolen.dk/autisme-s...ernelse/988281 tvangsanbringelser og underretningskulturen, https://www.information.dk/debat/202...enke-fortvivle der udspringer af Folketinget og udøves af kommuner og sundhedsvæsen, er ikke møntet på faggrupper, men på lovgivning, retspraksis og forvaltningskultur. Sagerne tager ikke bare udgangspunkt i tal, men i grundige læsninger https://web.24syv.dk/audio_clips/304...mR1VSf_Hexybwo af sagsakter, lægejournaler, aktindsigt i forvaltningen med videre og ikke mindst udsagn fra den ene lektor, overlæge, uafhængige jurist og ekspert efter den anden. Og i øvrigt tjener de beskikkede forsvarsadvokater i børnesager elendigt.

Myndigheder svarer ikke

Hvis mediedækningen fremstår ensidig, er det måske fordi repræsentanter for myndighederne og politikere nægter at svare på de spørgsmål, dækningen rejser. Kommunalpolitikere må gerne udtale sig om enkeltsager https://www.kl.dk/media/10955/det-po...-og-udvalg.pdf – og i flere tilfælde har forældre samtykket til, at myndigheder og politikere må udtale sig om deres sag – ligesom de gerne må udtale sig om generelle forhold. De gør det bare ikke. https://24syv.dk/episode/den-med-ska...GGkOsHc4UWB1EU

Og det er altså ikke medierne, men sagerne, https://web.24syv.dk/audio_clips/300...y6JZ3JklPvNlBA der er skyld i, at min telefon ringer, og allerede ringede i 2018, hvor jeg begyndte at skrive om børne- og familiepolitikken, og hvor vores samfund var på vej hen. https://politiken.dk/debat/debatindl...g-og-dine-børn Den ringer endnu mere nu, ja, men det er virkeligheden https://www.berlingske.dk/kronikker/...-du-en-familie – forældrenes møde med kommunen – der skræmmer.

Alt imens har Ombudsmanden i 2017 https://www.information.dk/indland/2...ingelser-boern og Rigsrevisionen i 2020 https://rigsrevisionen.dk/Media/B/5/305-20.pdf udtrykt voldsom kritik af Social- og Indenrigsministeriet for siden 2006 at have været vidende om, at loven bliver brudt i den kommunale sagsbehandling i anbringelsessager, uden at gøre noget.

Skiftende socialministre har altså gennem 17 år været bekendt med ulovlig sagsbehandling.

I Langeland https://www.tv2fyn.dk/langeland/advo...and-kidnapning , Frederikssund https://www.bt.dk/samfund/kommune-beder-hospital-saette-foedsel-i-gang-ville-tvangsfjerne-inden-ferien , Frederiksberg https://www.berlingske.dk/metropol/efter-systematisk-svigt-og-uretmaessig-tvangsfjernelse-af-born-nu-siger , København https://www.information.dk/debat/2017/05/boernefaglig-sjusk-ved-anbringelser?lst_cntrb , Tårnby, https://ekstrabladet.dk/dagsorden/af...porter/8604063 Guldborgsund https://www.tv2east.dk/guldborgsund/haard-kritik-af-guldborgsund-kommunes-sagsbehandling-vi-aner-ikke-vores-levende-raad og Hjørring Kommune https://www.udeoghjemme.dk/skaebner/...om-daarlig-mor , har vi set eksempler på, hvordan børn er fjernet på et usagligt og ulovligt grundlag. Det er ikke småfejl!

Lad os bare tage Sofie fra Frederikssund https://web.24syv.dk/audio_clips/304255?fbclid=IwAR0IYkT-HuOuz2IQV4Ebo5EYvs5xcXHws47yCWBlovI71mR1VSf_Hexybw o , hvis fødsel kommunen bad et hospital sætte i gang, så man kunne fjerne barnet inden juleferien. Kommunens vurdering af hendes forældreevne påstår, at hun drikker energidrik i et omfang, der svarer til 60 kopper kaffe om dagen og 10.000 kroner om måneden. Hvordan overlever man det?

At hun ryger. At hun har svære psykiske problemer og ADD, selvom en grundig psykiatrisk udredning har vist, at det ikke er tilfældet. At hun har tics. Hvordan påvirker det forældreevnen? At hun, under observation, ikke fik skoldet sutter ofte nok, ikke skiftede babys bluse efter gylp, ikke altid fik smidt bleer ud med det samme, ikke fik noget særligt ud af at klæde baby fint på og ikke tog et dagligt bad lige efter fødslen – ting jeg og 95 procent af min kedelige middelklasse-omgangskreds også gør os skyldige i efter en fødsel.

Problemet er, at Sofie, som har fået fjernet sit barn, overhovedet ikke er alene om at opleve den type sagsbehandling. Hun synes nærmere repræsentativ for de sager, hvor man opdigter samtaler og diagnoser og samler og sammensætter elementer fra social- og sundhedssystemet i en uhæderlig pærevælling. https://web.24syv.dk/audio_clips/304...mR1VSf_Hexybwo

Ankestyrelsen svigter

Læg hertil, at borgernes klageinstans, Ankestyrelsen, ikke virker. https://web.24syv.dk/audio_clips/280804 Trods Rigsrevisionens kritik stadfæster styrelsen 99 procent af kommunens afgørelser; den finder ikke anledning til at ændre i afgørelser, selv når den fastslår, at en sag indeholder urigtige oplysninger; og trods 500.000 behandlede klagesager gennem de seneste ti år har den ikke igangsat én tilsynssag eller sanktioneret én kommune. https://www.information.dk/debat/202...es-klagesystem

Læg dertil vidnesbyrd fra tre tidligere beskikkede medlemmer hos styrelsen https://web.24syv.dk/audio_clips/298421 , med tilsammen 20 års erfaring og mere end 1.000 ankesager i bagagen. De omtaler blandt andet tvivl om retfærdigheden af afgørelsen i op til halvdelen af sagerne.

De har et klart indtryk af, at forældrene er dømt på forhånd, at de selv har haft svært ved at få lov at afgive »dissens«, og at de har fået besked om, at styrelsen ikke må bede kommunerne om at få udredt tvangsfjernede børn for udviklingsforstyrrelser, fordi det er »udgiftsdrivende« for kommunerne – selvom loven netop pålægger Ankestyrelsen belyse alle sager ordentligt.

Men det kan selvfølgelig også være lige meget, når loven er sådan indrettet, at de to beskikkede medlemmer er kransekagefigurer https://ast.dk/born-familie/artikler...forlober-sagen . Siger de nej til at fastholde en tvangsanbringelse, men Ankestyrelsens jurister siger ja, så gælder det sidste. Ankestyrelsens vicedirektør har, som Stensgaard også påpeger i sin kronik, begået et skriv i maj 2022, men det adresserer styrelsens formelle rammer, ikke dens praksis, og det er det sidste, der er problemet. https://www.altinget.dk/social/artik...d-i-alle-sager

Camilla-Dorthea Bundgaard er cand.ling.merc., stud.theol. og freelance kommunikatør

TAK til Camilla_Dorthes Bundgård og Tante Berlingske


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat