Se enkelt indlæg
Gammel 05-09-2020, 17:11   #748
phhmw
Moderator
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 11.844
Styrke: 33
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Gribskov kommune vs Ankestyrelsens Tilsyn

Din henvendelse om Gribskov Kommune.

5. september 2020

Vi har desværre ikke fået behandlet din henvendelse færdig.
Det skyldes, at vi har mange tilsynssager.

Vi forventer, at vi kan besvare din henvendelse inden for 6 måneder.

Ellers skriver vi til dig igen.

Vi sender kopi af dette brev til Gribskov Kommune.

Venlig hilsen


XXXXX XXXXX XXXXX

Hilsen Peter

Bilag

Gribskov kommune vs Ankestyrelsen vs Peter
phhmw

Her læser du et standard forløb, hvis du ønsker at påvirke kommunernes bevidste ulovligheder.

Et godt eksempel på, hvad der kræves af ressourcer af borgerne, hvis de henvender sig til en kommunen og gør opmærksom på, at kommunalbestyrelsen ikke har vedtaget og offentliggjort sagsbehandlingstider iht Retssikkerhedslovens § 3 stk.2.

Men efter 14 års kamp imod disse bevidste ulovligheder, vil vi på k10 fortsætte, indtil samtlige 98 kommuner overholder den lovgivning, som Folketinget har vedtaget.


5.marts 2020

Din henvendelse om Gribskov KommuneAnkestyrelsen har tidligere oplyst dig, at vi ville skrive til dig igen, hvis vi ikkehavde svaret inden 8 måneder.

Vi er ikke blevet færdige med din henvendelse. Det skyldes, at vi har mange tilsynssager.

Tilsynssagerne er meget forskellige. Vi kan derfor ikke præcist oplyse, hvornår vi kan svare dig. Vi skriver til dig igen, hvis vi ikke når at behandle sagen i løbet af de næste 6 måneder.Vi sender kopi af dette brev til Gribskov Kommune.

Venlig hilsen

Ankestyrelsen

-----------------------0-----------------------


Gribskov kommune brev fra Ankestyrelsen
Gribskov Kommune
Rådhusvej 3 Rådhuset 3200 Helsinge


Høring om mulig tilsynssag – Gribskov Kommunes sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens § 3, stk. 2

Ankestyrelsen har modtaget en henvendelse af 4. juli 2019 fra Peter Hansen. Vi vedlægger en kopi.

Vi beder Gribskov Kommune om en redegørelse på baggrund af henvendelsen.

Vi skal bruge redegørelsen til at vurdere, om der er anledning til at rejse en tilsynssag. Vi henviser til kapitel VI i kommunestyrelsesloven.

Vi beder om at få Gribskov Kommunes redegørelse inden 6 uger.

Venlig hilsen

Ankestyrelsen

-----------------------0--------------------

Gribskov kommune vs Tilsynet
Tilsynet.

https://ast.dk/tilsynet

CC.: XXXXX XXXXX, Gribskov kommune

VEDR.: Uden succes har jeg forsøgt at få Gribskov kommune til at overholde Retssikkerhedslovens § 3 stk.2

Gribskov kommune har ikke vedtaget og offentliggjort sociale sagsbehandlingsfrister iht RSL § 3 stk.2 på deres hjemmeside, inden for alle områder, hvor der falder en kommunal afgørelse.

I 2018 havde jeg en god og professionel kommunikation med kommunens medarbejder, som overdrog problemstillingen, til politisk behandling.

I dag, efter et års venten, er der desværre ikke vedtaget og offentliggjort sagsbehandlingsfrister, på kommunens hjemmeside, som loven og adskillige lov-skærpelser har krævet.

Med venlig hilsen

Peter Hansen

-----------------------0----------------------------


Ref # 637 og fremover Gribskov vores smertesbarn
http://www.k10.dk/showthread.php?t=36900

Afslag retur til kommunen.

Ankenævnet har returneret mit nr. to afslag på førtidspension efter §17 med den begrundelse: at det ikke er godt nok arbejde. Så jeg skal for rehab. i næste uge. Hvad kan jeg forvente af spørgsmål, da jeg er blevet bedt om at lave stikord af min bisidder og føler det er et vidt begreb.

Jeg er fleksjobber fra 2010, med en del kroniske sygdomme, hvoraf de sidste er kommet de sidste fire år. Jeg har siden 2005 kun haft 2 timer om ugen, og i det sidste halvlandet år været uden arbejde.


Jeg Har ikke flere resurser og har faktisk helt opgivet evret. Jeg er 62 år så der er lang tid til ordinær pension. Kan nogen af jer komme med lidt gode råd da jeg er helt på bar bund Tak på forhånd.

Mit svar

http://www.k10.dk/showpost.php?p=367564&postcount=2

http://www.k10.dk/showpost.php?p=367565&postcount=3

Hilsen Peter

-----------------0------------------------

Gribskov kommune, fornuftig embedskvinde. Svar #3
Kære Peter Hansen

Tak for din mail med mange gode pointer, som jeg vil videregive til kommunens ledelse.

Sagsbehandlingstiden for bilsager er ikke offentliggjort på kommunens hjemmeside. Den oplyste sagsbehandlingstid er den aktuelt faktiske sagsbehandlingstid for den type sager.


Med venlig hilsen

XXXXX XXXXXX
Specialkonsulent, cand. jur.
Center for Social og Sundhed

For første gang i 13 år har jeg kommunikeret med en kommunal jurist der er både behagelig og professionel og erkender, at noget er galt. Tak, for det.

Jeg afventer Gribskov kommune reaktion på Retssikkerhedslovens §3 stk.2.

Hilsen Peter


--------------------0-------------------------

Gribskov kommune, mail til Borgerservice
Kære rette person Borgerservice. Gribskov kommune.

VEDR.: Offentliggjorte sagsbehandlingsfrister iht Retssikkerhedslovens § 3 stk.2

På vores hjemmeside har jeg, uden succes, forsøgt at finde de politisk vedtagne sociale sagsbehandlingsfrister til afgørelsen normalt skal falde.

Der skal vedtages og offentliggøre sagsbehandlingsfrister inden for alle områder, hvor der falder en kommunal afgørelse, med en ankevejledning.

Selv meget korte frister skal vedtages og offentliggøres og fra 2018 er det et krav, at fristerne skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Jeg ønsker hjælp til at finde en samlet oversigt over disse politisk vedtagne sagsbehandlingsfrister, på vores hjemmeside.

Med venlig hilsen

Peter Hansen

--------------------------0------------------------

Gribskov kommune rykker
Kære Gribskov kommune.

Jeg tillader mig at rykke for et svar, vedr. Retssikkerhedslovens § 3 stk.2 hvor fristerne fra 2018, skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Med venlig hilsen

Peter Hansen

Bilag

http://www.gribskov.dk/kontakt/kontakt-os/

Hvis du sender digital post eller en e-mail til kommunen vil du få svar indenfor 10 arbejdsdage. Hvis du ikke har fået svar bør du tage kontakt igen.


----------------------0-----------------------

Gribskov kommune, sent svar
Til Peter Hansen

Tak for din henvendelse. Det fremgår af pkt. 43 i retssikkerhedsvejledningen (vejledning nr. 10283/2017), at

” 41. Efter loven er det ikke et krav, at der for hver individuel ansøgning skal træffes en beslutning om, hvad fristen i den konkrete sag skal være.
Det fremgår af lovforarbejderne til bestemmelsen (jf. lovforslag L 117 2008/1), at den enkelte kommunalbestyrelse skal fastsætte frister for alle relevante sociale sagsområder, ikke kun for nogle af sagsområderne. Det gælder dog ikke, hvis der i lovgivningen er fastsat en særskilt frist på det pågældende område. I så fald gælder denne frist. En kommunalbestyrelse kan fastsætte en eller flere frister for det enkelte sagsområde og er ikke forpligtet til kun at fastsætte én frist for det enkelte sagsområde. Fristerne skal knyttes til et enkelt sagsområde. Der kan ikke under ét fastsættes én frist for samtlige sociale sagsområder. Der er imidlertid intet til hinder for, at en kommunalbestyrelse kan fastsætte samme sagsbehandlingstid for flere forskellige sagsområder. Det overlades til de enkelte kommunalbestyrelser at inddele afgørelsessager på det sociale område i hensigtsmæssige sagsbehandlingsområder.
[…]
43. Der er ikke fastsat nærmere regler om, hvordan fristerne skal offentliggøres. Det er således overladt til kommunen at beslutte, hvordan offentliggørelsen skal ske. Det fremgår dog af lovforarbejderne til den seneste ændring af bestemmelsen (jf. lovforslag L 117 2008/1), at det forudsættes, at offentliggørelsen sker på en måde, der er sædvanlig i kommunen, og således, at de borgere, som de enkelte sagsbehandlingsfrister må forventes at interessere, har gode forudsætninger for at gøre sig bekendt med fristerne.
Kommunale frister kan f.eks. hensigtsmæssigt offentliggøres på kommunens hjemmeside.”

I Gribskov Kommune fremgår sagsbehandlingsfristerne af kvalitetsstandarderne på de enkelte områder. Du kan finde kvalitetsstandarderne på kommunens hjemmeside her: http://www.gribskov.dk/politik/strat...og-politikker/

Med venlig hilsen

XXXXX XXXXXX
Specialkonsulent, cand. jur.
Center for Social og Sundhed
Tlf direkte.: +45 72 49 61 22
Email: [email protected]

GENSVAR til Gribskov kommune.

Kære XXXX XXXXXX. Gribskov kommune

Tak, for dit sene svar.

Jeg er desværre ikke tilfreds med svaret.

Borgeren skal FØR en afsendelse kunne, på kommunens hjemmeside, have uopfordret mulighed for at se sin sagsbehandlingsfrist inden for alle områder hvor der falder en kommunal afgørelse.

Frister, som er fastsat af politikerne i kommunalbestyrelsen og disse frister hører ikke under kvalitetsstandarder.

I mit tilfælde ønsker jeg en frist til afgørelsen normalt skal falde for ansøgning til invalidebil, trivsel og arbejdsrelateret samt udskiftning, genansøgning af invalidebil iht Servicelovens § 114.

Kommunal bestyrelsen skal vedtage frister for alle områder og fra 2018 skal offentliggørelsen ske på kommunens hjemmeside.

Undtagelsesvis kan sagsbehandleren udskyde en politisk vedtaget frist, imod borgeren skriftligt modtager en ny frist til afgørelsen skal falde.

Jeg ønsker orientering om, hvordan og hvornår, Gribskov kommune bringer orden i Retssikkerhedslovens § 3 stk.2

Til orientering blev Retssikkerhedsloven vedtaget af Folketinget juli 1998, skærpet i 2009 samt senest i 2018.

Hvis ikke en kommunes sagsbehandlingsfrister bliver overholdt til afgørelse inden for 80 -90% af tilfældene, skal fristerne justeres til de bliver realistiske.

Med venlig hilsen

Peter Hansen

Bilag

Ministeriet 2005
Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K
Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail [email protected]
KPU/ J.nr. 222-1559

Samtlige amtskommuner, Københavns, Frederiksberg Kommune og Bornholms Regionskommune

8. september 2005

Fastsættelse af tidsfrist for ansøgninger om reparation af særlige indretninger.

Ministeriet skal hermed takke for modtagelse af bidrag til besvarelse af spørgsmål fra Folketinget om fastsættelse af tidsfrist for ansøgninger om reparation af særlige indretninger.

Ministerens svar til Folketinget vedlægges.

Ministeriet har noteret sig, at der ikke i alle tilfælde er fastsat en tidsfrist, der omhandler afgørelse i sådanne sager.

I den forbindelse skal ministeriet understrege, at de enkelte afgørelser, en kommune eller en amtskommune træffer, skal være omfattet af en tidsfrist jf. retssikkerhedslovens § 3, stk. 2. Dette gælder, selv om afgørelser i den enkelte type af sager i praksis typisk træffes efter selv meget kort sagsbehandlingstid.

§ 3. Kommunen og amtskommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken.
Stk. 2. Kommunen eller amtskommunen fastsætter en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse. Hvis denne frist ikke kan overholdes, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.

I den forbindelse skal ministeriet henstille, at de myndigheder, der således ikke lever op til kravet i retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, om fastsættelse af en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet afgørelse i sager vedrørende reparation af særlige indretninger i handicapbiler, til snarest at bringe forholdet i overensstemmelse med lovgivningen."

--------------------0-----------------------

Gribskov kommune, svar #2
Kære Peter Hansen

Sagsbehandlingstiden for handicapbiler er på 6-8 måneder.
Sagsbehandlingstiden for særlig indretning er på 4 måneder.

Jeg skal ikke være uenig i, at offentliggørelse af sagsbehandlingsfristerne kan ske på en mere borgervenlig måde end ved, at borgeren skal finde sagsbehandlingsfristen i den enkelte kvalitetsstandard for sagstypen. Jeg kan dog ikke genkende, at der i retssikkerhedsloven skulle være fastsat et lovfæstet krav om, at offentliggørelse skal ske via kommunens hjemmeside.


Med venlig hilsen

XXXX XXXX
Specialkonsulent, cand. jur.
Center for Social og Sundhed

Mit svar for at du kan danne dig et indtryk over hvor vanskeligt det er, at kæmpe imod kommunernes embedsfolk.


Kære XXXX XXXXX, Gribskov kommune.

Tak, for dit hurtige svar.

Du har nævnt 2 sagsbehandlingsfrister , hvor den ene er i strid med lovgivningen. Fristerne skal være eksakte og ikke som nævnt 6 - 8 måneder for både trivsels, arbejdsrelateret og genansøgning iht Servicelovens § 114.

Hvor har kommunalbestyrelsen offentliggjort disse 2 frister, som vi taler om? S.U.

Revision af Serviceloven:

http://www.sim.dk/media/18169/endeli...stemmelser.pdf

Hvor man adskillige gange nævner, at nu skal der foretages en afbureaukratisering til glæde for borgerne, som skal være i centrum og tage ansvar for eget liv.

Hvor revisionen giver mulighed for brug af “Tro - og love erklæring” som et krav.

http://www.ft.dk/samling/20121/almde...04/1234199.pdf

Hvilket argument skulle bruges for ikke at kommunalbestyrelsen offentliggøre de vigtige sociale sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside?

KL, Kommunernes Landsforening, en privat interesseorganisation

http://www.kl.dk/Social-service/KLs-...&section=31275

Offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister: Det foreslås, at der indføres en pligt for kommunalbestyrelsen til, at offentliggørelsen af kommunale sagsbehandlingsfrister for behandlingen af sager efter serviceloven skal ske på kommunens hjemmeside og fremgå tydeligt samt være let tilgængeligt.
Men nu ser vi en debat imellem dig, som kommunens embedskvinde og jeg som borger.

Det var jo netop målet med Retssikkerhedslovens § 3 stk.2 som embedskvinder vs sagsbehandlere ikke kan eller må fastsætte da det er en politisk vedtagelse af en kommunes serviceniveau og den svage borgers retssikkerhed. Det er kommunalbestyrelsen som har pligt til vedtagelse af sagsbehandlingsfrister, som ikke er lovbundne i anden lov, samt offentliggørelse, således at den svage borger på forhånd har mulighed for at kende til sin kommunes sagsbehandlingstid for en given ansøgning om hjælp.

Det kaldes retssikkerhed for den svage borger, hvor der ikke kan klages over de politisk vedtagne sagsbehandlingsfrister.

Der skal vedtages frister til afgørelse inden for alle områder, hvor der falder en kommunal afgørelse og dermed en ankemulighed med vejledning. Selv meget korte frister skal vedtages og offentliggøres.

Fristerne skal naturligvis være incl samarbejde med alle parter og kun undtagelsesvis kan den udskydes imod borgeren modtager en ny skriftlig sagsbehandlingsfrist til afgørelsen skal falde.

Folketinget.

http://www.ft.dk/samling/20171/lovfo...L162/index.htm

Resumé:

Forslaget skal styrke borgernes retssikkerhed ved behandling af sager på det sociale område og medvirke til at nedbringe de store forskelle mellem kommunerne i antallet af omgjorte klagesager i Ankestyrelsen.

Forslaget indebærer bl.a., at kommunernes sagsbehandlingsfrister også skal gælde for afgørelser efter serviceloven, der er hjemvist af Ankestyrelsen, og at der indføres en pligt for kommunalbestyrelsen til at offentliggøre kommunens sagsbehandlingsfrister for behandlingen af sager efter serviceloven tydeligt på kommunens hjemmeside.

Forslaget indebærer også, at kommunalbestyrelsen hvert år på et kommunalbestyrelsesmøde skal behandle danmarkskortet over kommunernes omgørelsesprocenter i klagesager i Ankestyrelsen.

Loven skal træde i kraft den 1. juli 2018.

Mit forslag.

Jeg vil anbefale at min henvendelse overgår til politisk behandling, fordi hverken du eller jeg kan være i tvivl om, at sociale sagsbehandlingsfrister iht Retssikkerhedslovens § 3 stk.2 ikke opfylder, hverken lovgivningen eller almindelig anstændighed, over for den svage borger, som måske er spastisk lammet og sidder fastspændt i sin kørestol, uden sprog og med store vanskeligheder for at styrke sin retssikkerhed. Hvis du er uenig i denne udlægning ønsker jeg at få information herom, således at Ankestyrelsens Tilsyn kan tage stilling om Gribskov kommune overholder Retssikkerhedslovens § 3 stk.2 .

Med venlig hilsen
Peter Hansen

Bilag.

Kommunernes Landsforening Høringssvar

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_...ssikkerhed.PDF

Sagsbehandlingstiden i Ankestyrelsen skal nedbringes

Lovforslaget indeholder to forslag, som handler om sagsbehandlingsfri- ster i kommunerne, herunder at der indføres en pligt for kommunalbesty- relsen til at offentliggøre sagsbehandlingsfrister for behandlingen af sa- ger efter serviceloven på kommunens hjemmeside. KL er enig i, at det er vigtigt, at borgerne er informeret om sagsbehand- lingsfrister og om, hvornår de kan forvente at få svar på deres anmodnin- ger om hjælp. KL mener dog ikke, at det er nødvendigt at lovgive om dette. Det bør som i dag være op til kommunalbestyrelsen at træffe be- slutning om, hvor og hvordan borgeren oplyses om sagsbehandlingsfri- ster.

Som tydeligvis ikke varetager den svage borgers interesser endsige retssikkerhed. Retssikkerhedsloven herunder § 3 stk.2 vedtog Folketinget i 1998, skærpet 2009 samt i 2018, herunder tvungen offentliggørelse af frister på kommunens hjemmeside Så kan vi spørge hinanden om hvorfor?

Vejledning “Gældende”
http://www.socialjura.dk/content-sto...283-af-712-201

Kapitel 4 – Frister for afgørelser
Fastsættelse af frister for sagsbehandlingstiden

34. For borgerne har indholdet i afgørelserne og kvaliteten af ydelserne afgørende betydning. Men for den enkelte borger har den måde, som en myndighed behandler hans eller hendes sag på, også stor betydning, herunder at sagsbehandlingen sker hurtigst muligt. Derfor skal kommunen efter § 3, stk. 1, behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt.

35. Kommunen skal desuden efter § 3, stk. 2, fastsætte serviceniveauet for sagsbehandlingstider i kommunen. Kommunen skal

på de enkelte områder fastsætte en generel frist for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet,
give borgeren besked, hvis fristen for at træffe afgørelse i en konkret sag ikke kan overholdes, og
offentliggøre oplysninger om de frister, der gælder i kommunen.
36. § 3, stk. 2, handler om de tilfælde, hvor en borger har søgt om hjælp, og hvor borgeren derfor har interesse i at få oplyst, hvor lang tid der vil gå, før der foreligger en afgørelse. Reglen er således ikke udformet med henblik på de situationer, hvor forvaltningen uden en ansøgning fra en borger (ikke-ansøgningssager) rejser spørgsmål om, hvorvidt der er behov for hjælp. Det sker f.eks. i visse sager efter servicelovens kapitel 11 om foranstaltninger af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte.

37. Det fremgår af § 2 i Udbetaling Danmark-loven og § 2 i retssikkerhedsbekendtgørelsen, at retssikkerhedslovens § 3 finder tilsvarende anvendelse ved Udbetaling Danmarks varetagelse af opgaver på sine sagsområder.

Fristernes længde

38. Der er ikke i retssikkerhedsloven eller dens forarbejder givet anvisninger på, hvor korte eller hvor lange fristerne kan være. Det er derfor myndighedens opgave at fastsætte fristerne for at træffe afgørelse som led i lokale prioriteringer af, hvordan kommunens samlede ressourcer bedst anvendes. Fristerne kan afhænge af de enkelte sagstyper.

En frist kan dog være for lang i forhold til kravet om, at spørgsmål om hjælp skal behandles så hurtigt som muligt.

Ankestyrelsens Principafgørelse C-56-03:

Ankestyrelsen fandt - i en sag om støtte til køb af ejerbolig efter servicelovens § 116 - efter en konkret vurdering, at den af kommunen fastsatte sagsbehandlingstid på i alt 20 måneder fra ansøgningstidspunktet var for lang i forhold til retssikkerhedslovens krav om, at spørgsmål om hjælp skal behandles så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, hvilken hjælp, der er ret til.

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat