Se enkelt indlæg
Gammel 03-08-2017, 15:16   #302
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 9.648
Styrke: 26
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Tvang i den sociale sagsbehandling er forbudt frem til juli 2019

http://bm.dk/da/Aktuelt/Nyheder/Arki...ehandling.aspx

Forsøgsordningen med mulighed for at afvise ordineret lægebehandling, uden at borgeren dermed mister sit forsørgelsesgrundlag, bliver forlænget i tre år. Det fremgår af et lovforslag, der netop er sendt i høring.

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/59315

Så langt så godt! Spørgsmål på Ankestyrelsens juridiske "Hot Line"

Kan en borger påberåbe sig retten til at sige nej til lægebehandling i en § 17 stk.2 sag?

https://ast.dk/om-ankestyrelsen/juri...a-29515a783fb9

Retten til at sige nej til lægebehandling gælder også sager, hvor borger har søgt om førtidspension på det foreliggende grundlag.

Juridisk hotline har modtaget følgende spørgsmål

Kan en borger påberåbe sig retten til at sige nej til lægebehandling i en § 17 stk.2-sag?

Vi er af den umiddelbare opfattelse, at en borger IKKE, i forbindelse med en sags behandling efter Pensionslovens § 17.2, kan påberåbe sig retten til at afvise lægebehandling efter § 18 a. Det skyldes, at en § 17 stk.2-sag alene skal vurderes på det foreliggende dokumentationsgrundlag. Her skal der ikke indhentes yderligere oplysninger, og kommunen skal heller ikke stille krav om, at borgeren deltager i nødvendig lægebehandling. Af pensionslovens § 18a stk.3 fremgår, at kommunen træffer afgørelse i sagen efter § 18 (intet nævnt om § 17).

Hvis en borger, der er tilkendt ressourceforløb, ansøger om pension efter § 17.2 og borgeren meddeles afslag med begrundelsen, at der fortsat er behandlingsmuligheder, så mener vi ikke, at borgeren er omfattet af forsøgsordningen med den konsekvens, at kommunen vil skulle tilkende førtidspension, selvom der foreligger et behandlingsforslag, som ikke er afprøvet, fordi borgeren har afvist at deltage.

Men hvilken betydning har det, hvis borgeren tidligere (før ressourceforløbet) i sagsforløbet har afvist lægebehandling og sagen har været forelagt klinisk funktion?

Juridisk hotline svarede
Ankestyrelsen har ikke behandlet problemstillingen i en principafgørelse
og har derfor ikke offentliggjort praksis, der besvarer spørgsmålet.

Ankestyrelsen kan først tage endelig stilling til spørgsmålet ved behandlingen af en klagesag.

Vi kan dog henvise til, at det fremgår af § 18 a i lov om social pension fremgår følgende:

"I en forsøgsperiode fra den 1. juli 2014 til og med den 30. juni 2016 skal kommunalbestyrelsen, når en borger afviser at deltage i lægebehandling, der ud fra en sundhedsfaglig vurdering må antages at kunne forbedre den pågældendes arbejdsevne, indhente en vurdering fra regionens kliniske funktion, jf. §§ 13-15 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., af, om en anden behandling kan anbefales.

Stk. 2. Har regionens kliniske funktion vurderet, om en anden behandling kan anbefales, jf. stk. 1, kan det i forsøgsperioden ikke tillægges betydning ved vurderingen af personens ret til førtidspension, at den pågældende afviser at deltage i lægebehandling, herunder en lægebehandling, som måtte være anbefalet af regionens kliniske funktion.

Stk. 3. Ønsker den pågældende ikke at medvirke til, at sagen forelægges regionens kliniske funktion, træffer kommunalbestyrelsen afgørelse i sagen efter § 18."

Det fremgår ikke af § 18 a, at sager, hvor borger har ansøgt om førtidspension på det foreliggende grundlag efter § 17, stk. 2, ikke er omfattet af bestemmelsen.

Vi kan desuden henvise til lovforslag nr. 194/2013.

http://www.folketingstidende.dk/RIpd...m_vedtaget.pdf

phhmw

Når borgeren ikke forstår lovgivningen ved at læse den igennem et par gange, så er der noget galt.

Så ser man at juristerne virkelig søger efter muligheder for at bibeholde tvang i den sociale sagsbehandling.

Det bliver spændende, at følge og se resultatet af, hvad Folketinget vil bruge 5 års forsøgsperiode om tvang i behandlingen, som startede med Ankestyrelsens Principafgørelse 108-13 som stadig er "Gældende" og øverste myndighed, som alle skal rette sig efter. https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=160588

Mette Frederiksen, Socialdemokratiet muligvis vores næste statsminister har udtalt: http://dagensmedicin.dk/beskaftigels...til-operation/

Ingen skal tvinges til operation

http://www.denoffentlige.dk/mette-f-syge-skal-beskyttes

Sygdomsramte borgere skal ikke tvinges til behandlinger, siger beskæftigelsesministeren efter nødråb fra tusindvis af borgere.

Mandag var tre repræsentanter for den sociale modstandsbevægelse i Beskæftigelsesministeriet for at overrække 6.380 underskrifter til Mette Frederiksen. De tre sygdomsramte borgere afleverede udover underskrifterne en række “krav, ønsker og håb” om et bedre beskæftigelsessystem, som de i dag mener gør mange mennesker mere syge end raske.

Læs også:

Middelklassens velfærdssamfund

"I disse år sker en historisk omtænkning af vores velfærdssystem. Årtiers opbygning af love, regler, ydelser og rettigheder er lagt til side med relativt kort varsel for de mennesker, reformerne vedrører. “Vinderne” i middelklassen har ingen grund til at bekymre sig - før en af mange enkeltsager rammer dem selv."


Nu kommer ministeren den sociale modstandsbevægelse i møde, og erkender, at historierne om borgere, der er tvunget til særlige behandlinger eller direkte truet af, at miste forsørgelse, skal have hjælp.

Sygemeldte skal ikke ende uden forsørgelse, og vi skal ikke tvinge mennesker til bestemte behandlinger. Derfor forhandler regeringen i øjeblikket med forligspartierne om ændringer i sygedagpengeloven,” siger Mette Frederiksen efter mødet til DenOffentlige.dk.

Nu må vi håbe at Folketinget tager Ankestyrelsen i ed, fremover.

Hilsen Peter

82.914
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat