K10 - Flexjob & Førtidspension

K10 - Flexjob & Førtidspension (https://www.k10.dk/index.php)
-   Politik og Samfund (https://www.k10.dk/forumdisplay.php?f=31)
-   -   Danmark, mit fædreland..... (https://www.k10.dk/showthread.php?t=27836)

phhmw 02-09-2013 11:54

Danmark, mit fædreland.....
 
Nyt fra Ankestyrelsen Principafgørelse:

"En borger kunne ikke få forlænget sygedagpengene, da hun ikke ønskede den anbefalede behandling for sin sygdom"

I dette tilfælde en discus-prolaps!

http://www.ast.dk/afgoerelser/princi...st/108-13.aspx

"Beskæftigelsesudvalget fandt, at der var lægelig indikation for, at borgeren fik foretaget en operation for diskusprolaps i lænden, og at en operation var en konkret og realistisk behandlingsmulighed, som ville kunne forbedre borgerens helbredstilstand og arbejdsevne"

MIT SPØRGSMÅL:

Har en neurokirurg underskrevet og godkendt dette iht til hvad lægerne, Folketing og Regioner tidligere har besluttet?

http://fysio.dk/org/nyheder/Flere-ry.../#.UiRZpbzXE4Y

"Flere rygpatienter skal træne i stedet for at få operation"

http://www.gigtforeningen.dk/nyheder?newsid=8833

I forbindelse med offentliggørelsen af nye visitationskrav, udtalte sundhedsminister Bertel Haarder (V):

"For nogle ryglidelser ved vi, at hvis to patienter har haft ondt i ryggen, og den ene får en operation, og den anden ikke gør, så kan man ikke se forskel på de to ét år efter, den ene fik operationen. De nye retningslinjer vil være med til at sikre, at man i sundhedsvæsenet nu bedre kan vurdere, hvilke patienter der skal tilbydes operation, og hvilke patienter der evt. skal have en anden behandling. Det vil gavne patienterne."

Gigtforeningen mener:

"Gigtforeningens direktør, Lene Witte, peger på, at en operation i ryggen ikke er risikofri, og kalder det "sund fornuft, at man overvejer alternative muligheder."

"Men man skal tænke sig godt om, før man skærer i denne behandlingsmulighed for mennesker med for eksempel slidgigt i ryggen, diskusprolaps eller forkalkning i rygmarven," siger Lene Witte:"

MIT SPØRGSMÅL:

Men, hvis ikke det er neurokirurg der tager ansvaret for denne vurdering, men et Beskæftigelsesudvalg, hvad gør borgeren så, når Ankestyrelsen hermed giver kommunerne tilladelse til at stopper sygedagpengene?

http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Su...injer_ryg.ashx

Læs nøje de nye retningslinier for tilbud af operation for discus-prolaps!

Sundhedsstyrelsen.

"Røntgenundersøgelsen har uønskede bivirkninger, idet undersøgelsen medfører ioniserende stråling.
Man ved med sikkerhed at ioniserende stråling er sundhedsskadelig i større mængder. Der hersker større usikkerhed om den dosis, der normalt anvendes ved diagnostiske undersøgelser"

Så at bruge ordet RISIKOFRIT om lumbal operation er vel misvisende?

http://www.sst.dk/publ/publ2006/CEMT...g/rtglaend.pdf

Retssikkerhedsloven og DUKH

http://www.dukh.dk/netradgivning/fle...20medicinering

"p. 70.
Behandling kan også være en betingelse for at få hjælp. Behandlingen skal efter al erfaring med rimelig sikkerhed kunne medføre en forbedring af helbredstilstanden og/eller arbejdsevnen og må selvfølgelig aldrig efter al erfaring indeholde nogen væsentlig risiko for borgerens liv og førlighed."


MIN TILFØJELSE:

"Så uanset hvad lægefagkundskaben ønsker SKAL sygedagpenge stoppes!"

Så på den ene side er discus-prolaps med et pennestrøg blevet riskofrit!

HVAD OPLEVER PATIENTERNE!

Dagen før min første discus-operation kom den opererende neurokirurg ind på stuen og bad mig bekræfte at jeg er blevet oplyst om at operationen var af en type der krævede at patienten blev oplyst om de risici der var ved operationen. Det blev bekræftet og indført i min journal.

http://www.rygforeningen.dk/debatforum/2013/

http://www.k10.dk/showthread.php?t=21830

Nordsjællands Hospital

http://www.hillerodhospital.dk/NR/rd...Infoopfordiscu..

Læs om risiko UDOVER føleforstyrrelser, kraftnedsættelse eller rygsmerter!

Så kan Ankestyrelsen kalde lumbal operationer nok så meget risikofrit.

Danmark, mit fædreland.........

Hilsen Peter :evil: i dag en §4 patient

Bodrum 02-09-2013 12:15

Du har jo fuldstændig ret.
Hvorfor sender du ikke det ind til AST?

phhmw 02-09-2013 12:22

FORDI.....
 
Kære Bodrum

..... at jeg er en af de patienter, hvor mine operationer IKKE var risikofrie og jeg tilbringer en stor del af mit liv, i en seng.

Så mit overskud er ikke så stort.

Bedste hilsner

Peter

Bodrum 02-09-2013 12:42

Du har bare så meget at byde på. og yderst relevante ting du ofte kommer med.
Jeg nyder ihvertfald at læse dine opslag.

Det behøver jo ikke at være noget formelt. En Mail til Ast@ast.dk burde kunne gøre det.

Mvh

phhmw 02-09-2013 13:11

Mail til Ankestyrelsen bla.....
 
Kære
Gigtforening ATT Lene Witte, direktør
Dansk Handicapforbund
Muskelsvindfonden
Ankestyrelsen

Ifølge sidste nye principafgørelse har Ankestyrelsen besluttet at fremtidige lumbaloperationer er risikofrie og dermed kan patienterne IKKE afslå en lumbal operation og dermed kan kommunerne fremover stoppe sygedagpengene, hvis en patient fravælger en sådan operation.

Dette til trods for at politikerne, Regionerne samt lægerne fremover vil "spare" 1/3 af samtlige lumbal operationer ( og fedme operationer) pga af de manglende resultater af sådanne lumbale operationer.

Så spørgsmålet er hvem der underskriver at en given operation er risikofri Neurokirurgen eller Beskæftigelsesudvalget.

Jeg har beskrevet situationen med dokumentation på følgende tråd, som bedes læst grundigt for forståelsen af den situation som borgerne bliver bragt i fremover.

Hvem har ret? Er en lumbal operation risikofri eller ej? Det kan være særdeles svært at forstå med de mange modsatrettet udmeldinger fagkundskaben fremkommer med, alt efter hvilken vej det blæser.

http://www.k10.dk/showthread.php?t=27836

Med venlig hilsen

Peter ;)

Bodrum 02-09-2013 13:17

Skide godt Peter. Fokus fokus fokus!
Det nytter ikke noget at dine budskaber alene kun bliver spredt rundt herinde.Det er lige så vigtigt, at dine budskaber kommer frem til de nævnte og relevante organisationer.

phhmw 02-09-2013 16:23

Fokus og tillæg til ovenstående....
 
Glostrup Hospital, Neurokirurgisk afd.

http://www.glostruphospital.dk/menu/...n+i+ryggen.htm

Vurdering af om du skal opereres

"Ved alle kirurgiske behandlinger er der risici for komplikationer. Nogle af disse komplikationer kan resultere i midlertidige gener, andre i varige gener. Det er derfor vigtigt, at den mulige bedring, der kan opnås ved en operation, nøje vejes op mod risikoen for komplikationer.

Kirurgen vil vurdere, om de smerter, patienten har, kan forklares ud fra de forandringer, der evt. er fundet på billederne. Såfremt dette ikke er tilfældet, vil kirurgi ikke kunne hjælpe. Selv når der er god overensstemmelse mellem patientens smerter og forandringerne på billederne, betyder det ikke nødvendigvis, at en operation vil kunne fjerne smerterne – med andre ord er der ingen operationer, der har 100 % succesrate. Netop af denne grund er det i langt de fleste tilfælde med rygsmerter vigtigt, at ikke-kirurgiske behandlinger har været prøvet, inden man beslutter sig for kirurgisk behandling."

Hvis du derimod læser på privathospitalernes hjemmesider nedtones risikoen,hvis den nævnes.

Hilsen Peter :evil:

Risa 02-09-2013 20:23

Endnu engang tager jeg hatten af for dig, Peter, og det arbejde, du gør:kram:

Ja, er jo fuldstændig absurt! Tænker på, hvad en kirurg ville sige til at få en patient ind, der ikke vurderes at have gavn af en operation - men som alligevel kræver at blive opereret, fordi han eller hun er blevet truet af kommunen med, at ellers mister de deres sdp og ryger enten på kh eller ægtefælleforsørgelse og dermed måske risikerer at skulle gå fra hus og hjem...? Ville en kirurg alligevel skære i et menneske ene og alene for at redde dennes økonomiske eksistens...? Lidt af et dilemma at stille en kirurg i...:confused:

:kram:

popiae 03-09-2013 09:18

Godt gået med videresendelse , Peter.

Jeg har også en diskusprolaps, hospitalet ikke ville operere, fordi ricikoen var for stor ift hvordan resten af min ryg, ser ud.

VH Popiae

phhmw 03-09-2013 12:36

Reaktion fra Gigtforeningen.
 
Kære Peter

Tak for din mail. Jeg svarer på vegne af Lene Witte. Vi synes, du rejser en meget relevant problemstilling. Vi vil gerne gå videre med den pressemæssigt og politisk. Inden da skal jeg lige høre dig om, det er okay, at vi rejser sagen, og om du har nogen personlig relation til borgeren, hvis sag danner udgangspunkt for principafgørelsen?

Med venlig hilsen

XXXXX XXXXXXX


Mit svar til Gigtforeningen.

Kære XXXXX.

Nej, jeg har ingen relation til den omtalte kvinde nævnt i principafgørelsen fra Ankestyrelsen. Jeg har gennem mine sidste 33 års erfaring, som rygpatient, erfaret at mange , især, unge mennesker blive svigtet af det etablerede system. Jeg opdagede det bizarre i principafgørelsen gennem et nyhedsbrev, som jeg sammenholdte med min viden og nævnte dokumentation.

Som nævnt i principafgørelsen, bruges ordet "indikation" for at der kunne udføres en operation på NN nævnte kvinde. Men jeg er sikker på at ingen neurokirurg vil lægge navn til en garanti for en lumbal operation. Bare een læge lufter tanken om at operation kunne være en behandlingsmulighed bliver det automatisk fremhævet i kvindes journal, som så ansatte og embedsmænd i kommunerne tolker som en automatisk godkendelse for fremtidige operationer. Hvilket jo er i strid med den dokumentation som jeg har fremlagt.

Så du og Gigtforeningen er særdeles velkommen til at fortsætte sagen på alle måder. Mit navn og oplysninger kan du bruge som det nu passer. Jeg ville blive glad for at være copy modtager at hvad der bliver fremsendt til andre, for at følge med.

Du skal viden at trods mine egne handicaps er jeg særdeles erfaren i at arbejde med politikere og har stor erfaring i optræning af handicappede.

Bemærk også at det ikke var et enigt udvalg i Ankestyrelsen der vedtog principafgørelsen, som Mette Frederiksen også i anden sammenhæng har blandet sig i. Men trods hun er minister mangler hun viden om hvad patienter bliver udsat for af sagsbehandlere og socialrådgivere.

Vi kan blot konstaterer at behandlingsmuligheder er faktuelt risikofrie lumbaloperationer krævet af embedsmænd. Tab af vægt og tvang af psykofarmica som redskab til at stoppe borgernes forsørgelsesgrundlag.

Kan jeg hjælpe med noget er du velkommen til at vende tilbage.

Rent taktisk, har du/I noget at indvende imod at denne din mail bliver offentliggjort som fortsættelse af den tråd jeg har startet på www.k10.dk ? S.U. Du/I bestemmer!

Bedste hilsner

Peter 2 x lumbal prolapser, Bostonkorset og §4 patient


Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 12:15.

Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension