K10 - Flexjob & Førtidspension

K10 - Flexjob & Førtidspension (https://www.k10.dk/index.php)
-   Politik og Samfund (https://www.k10.dk/forumdisplay.php?f=31)
-   -   Statsautoriserede socialrådgivere, fordi... (https://www.k10.dk/showthread.php?t=19235)

phhmw 08-09-2011 14:05

Statsautoriserede socialrådgivere, fordi...
 
Otte ud af ti har dobbelt så mange sager som anbefalet.

http://www.socialrdg.dk/Default.aspx...=NB-08-09-2011

derfor skal vi have autoriserede socialrådgivere/sagsbehandlere i sociale sager, således at borgeren har en vished for at den lovgivning Folketinget har vedtaget overholdes. Nøjagtig som flymekanikere, kloakmestre og EL-installatører. De står derved til ansvar over for lovgivningen og ikke en tilfældig forvaltningschef`s private mening om hvornår lovgivningen skal overholdes.

Betinna Post ønsker ikke autorisation for sine medlemmer. Men har vejledende sagstal.
http://www.socialrdg.dk/Default.aspx?ID=306 som jo heller ikke bliver overholdt.

Dette er for mig helt uforståligt at de ikke kan se fordelen ved at tage ansvar over for lovgivningen. Frygt for konsekvensen, måske.?


Først den dag de bliver autoriserede er der håb om udeblivelse af eksempelvis Brønderslev børnesager, etc.

Hilsen Peter ;)

PS. UPS!
http://www.k10.dk/showthread.php?p=35616#post35616 som ikke er død endnu, men vil fortsætte med ny regering.

Karo 08-09-2011 14:36

Betinna Post må hellere lukke sin kæft, den falske m*r. :o

Ukken 08-09-2011 17:35

Jeg må indrømme jeg har svært ved at se hvad forskel en autorisation skulle gøre. Der er i alle sager sket en delegering af kompetance fra lovgivere - til lovudøvere. Sidst nævnte i form af byrådet der igen uddelegerer til socialchef - afdelingschef - gruppeleder etc. ned til den enkelte socialrådgiver. Således burde det ikke være vanskeligt at placere et ansvar. Men det er det jo ser vi. Hvorfor så det - ja en stor del af forklaringen er mange rådgivere er produkt af flinkeskolen og særdeles pligtopfyldende. Derfor accepterer de fuldstændig urimelige arbejdsvilkår uden at give lyd fra sig. Lederne er ligeså presset og lader stå til vel vidende sagsantal og tyngde ikke holder og sådan kan man blive ved. En del ville hjælpe hvis man ovenpå grunduddannelsen lagde en specialisering. Dermed øges fagligheden og den vil fjerne sig fra at det langt hen ad vejen er op til den enkelte rådgiver at bygge ovenpå uddannelsen.

Dermed bliver man som borger med en job sag mødt af en rådgiver med specialisering på området og dermed er vedkommende knap så modtagelig for interne instrukser fra ledelsen i kommunen som bevæger sig på grænsen af loven.

Karo - dit sprog og ordvalg gør ikke denne side ære.

SÅrdnok! 08-09-2011 19:15

husk lige at de fleste ledere er resultatlønnede og derfor gerne begår det en ene overgreb efter det andet

Multe 09-09-2011 00:27

Citat:

Oprindeligt indsendt af Ukken (Send 179632)
Jeg må indrømme jeg har svært ved at se hvad forskel en autorisation skulle gøre. Der er i alle sager sket en delegering af kompetance fra lovgivere - til lovudøvere. Sidst nævnte i form af byrådet der igen uddelegerer til socialchef - afdelingschef - gruppeleder etc. ned til den enkelte socialrådgiver. Således burde det ikke være vanskeligt at placere et ansvar. Men det er det jo ser vi. Hvorfor så det - ja en stor del af forklaringen er mange rådgivere er produkt af flinkeskolen og særdeles pligtopfyldende. Derfor accepterer de fuldstændig urimelige arbejdsvilkår uden at give lyd fra sig. Lederne er ligeså presset og lader stå til vel vidende sagsantal og tyngde ikke holder og sådan kan man blive ved. En del ville hjælpe hvis man ovenpå grunduddannelsen lagde en specialisering. Dermed øges fagligheden og den vil fjerne sig fra at det langt hen ad vejen er op til den enkelte rådgiver at bygge ovenpå uddannelsen.

Dermed bliver man som borger med en job sag mødt af en rådgiver med specialisering på området og dermed er vedkommende knap så modtagelig for interne instrukser fra ledelsen i kommunen som bevæger sig på grænsen af loven.

Karo - dit sprog og ordvalg gør ikke denne side ære.


Specialisering og efteruddannelse hjælper jo ikke når der kun er sagsmishandlerer tilbage i kommunerne... -alle de rigtige socialrådgivere er jo flygtet forlængst... -og tilbage er der så HK'er og lignende der står for kommunernes udmyntning af loven :mad::o

Sagsmishandlernes menneskesyn ligner meget de personer, der under vores sidste krig udførte landsskadelig virksomhed... -håber de - engang - står til regnskab for deres udåd ???


.

NPH 09-09-2011 12:18

Hej

Autorisation til socialrådgiver?
Det er jo ikke efter min bedste overbevisning her problemet ligger

Har været over 20 år i systemet egen sygdom og 2 børn med Psyk. diagnoser

Alle de socialrådgivere eller sagsbehandlere jeg har mødt tror jeg har haft et oprigtigt ønske om at hjælpe mig eller hvem de nu sad med

De bliver begrænset af mere og mere snævre budgetter og politikere der i deres iver og uvidenhed lægger så mange så mange hindringer i vejen at deres arbejde ind i mellem er fulstændigt umuligt

Jeg ved "har familie der beskæftiger sig der" at jobbet som socialrådgiver er benhårdt

De fleste brænder for deres arbejde og går med frustrationer og skyldfølelse over at de ikke gør det godt nok på grund af restriktioner der pålægges dem fra politisk hold

De står som skydeskive både hos os , da de representerer systemet og hos politikerne da de er den gruppe ansatte hvis udgifter de ikke helt har styr på

Jeg ved ikke hvordan systemet skal strikkes sammen
Men en autorisation løser næppe problemerne

Hilsen
NPH

Carmen 09-09-2011 14:24

Citat:

Oprindeligt indsendt af Multe (Send 179697)
Specialisering og efteruddannelse hjælper jo ikke når der kun er sagsmishandlerer tilbage i kommunerne... -alle de rigtige socialrådgivere er jo flygtet forlængst... -og tilbage er der så HK'er og lignende der står for kommunernes udmyntning af loven :mad::o

Dér har du fat i noget meget væsentligt, Multe, efter min mening!

...men en autorisation af socialrådgivere er alligevel en god idé!

phhmw 10-09-2011 13:33

Tak for mange gode synspunkter....
 
Kære alle.

For at kunne diskuterer videre må vi være enig i samme fællesnævner, således vi ikke taler "æbler" og "bananer".

Derfor er det vigtigt for mig at nævne, at socialrådgivere, sagsbehandlere, forvaltningschefer, kommunaldirektører, Betinna Post ikke er at betragte som mine/vores fjender.

Jeg går også ud fra, at alle er enige om, at de love/Vejledninger Folketinget vedtager, skal overholdes.?

At vi lever i et retssamfund.

At love/Vejledninger eksempelvis overholdes, ned til mindste komma, i Integrationsministeriet af de samme fagfolk der administrerer de sociale love. Helt uden problemer med forståelsen af både lovgivning og Vejledninger.

Et faktum er det også at Dansk Socialrådgiverforening har udgivet et værk, til medlemmerne, om hvordan de skal forholde sig til ulovligheder.
http://www.socialrdg.dk/Default.aspx?ID=180

HELT VANVITTIGT AT DET SKULLE VÆRE NØDVENDIGT! i så alvorlige sager, der omhandler børn, familiers forsørgelsesgrundlag, rådgiveransvar etc.

Samtidig med at samme forening hædre de medlemmer der siger NEJ til ulovligheder.
http://www.socialrdg.dk/Default.aspx?ID=494
hvilket indikerer en problemstørrelse, udover det normale.

At de mange socialrådgivere, sagsbehandlere og sagsformidlere har meldt sig ind i FLINKESKOLEN og gør deres job så godt som muligt, kan hverken jeg eller andre bruge til noget. Deres arbejdsbelastning og arbejdsmiljø må nødvendigvis løses hos deres faglige repræsentanter. Det skal ikke tørres af på de sociale sager med undskyldning at de har travlt eller at embedsmand-ledelsen jo VIL have budgettet overholdt, uanset hvilke love Folketinget har vedtaget.

Derfor ser jeg ingen anden udvej end at embedsmand-ledelse og de udførende socialrådgivere, sagsbehandlere og sagsformidler, juridisk skal skilles ad.

Det er den kommunale embedsmand-ledelse der bestemmer, hvad og hvilke sager, en ansat skal have. Det er den daglige ledelse der har arbejdsgiverrollen.

Men hvis ikke landet love kan overholdes, skal der i sagens natur, refereres direkte til POLITIKERNE når ulovligheder pågår og den daglige ledelse ikke er lydhør.

Politikerne har befolkningen forhåbentlig styr på, men embedsmand-ledelsen har i for mange år levet i for meget skjul, med for meget indflydelse på at Folketingets love er "noget jeg bestemmer over, alt efter min personlige mening eller humør jeg nu er i".

Derfor mener jeg at socialrådgivere skal være statsautoriserede med ansvar over for lovgivningen, nøjagtig som andre professionelle faggrupper, hvor samfundet ønsker retstilstande og en vis kvalitet i slutresultatet.

Mange hilsner
Peter ;)
Statsautoriseret gennem 30 år, uden problemer med den nærmeste ledelse.

PS.... at Dansk Socialrådgiverforening ikke ønsker sine medlemmer autoriserede er uforståligt når faktum er at medlemmerne bliver fyret og mister deres forsørgelsesgrundlag når de protesterer over ulovligheder.
http://www.socialrdg.dk/Default.aspx?ID=1142
http://www.socialrdg.dk/Default.aspx?ID=1145
Disse ulykkelige og urimelige sager ville undgås ved en personlig autorisation.

http://www.socialrdg.dk/Default.aspx?ID=4974

"67 procent af de adspurgte svarer, at de i høj eller nogen grad har oplevet, at fokus på økonomien forringer muligheden for at varetage den handicappedes rettigheder efter den sociale lovgivning."

http://www.socialrdg.dk/Files/Filer/...d-handicap.pdf

"Det er både strid med Serviceloven, de forvaltningsretlige principper og handicapkonventionen
at vurdere handicappedes rettigheder ud fra, hvad der er råd til. Afgørelserne skal have hjemmel i lovgivningen. Så vi har et problem, som skal løses. Selvom der er finanskrise og det offentlige oplever økonomiske problemer, må og skal den offentlige forvaltning leve op til de rettigheder, som loven opstiller i et retssamfund som vores. Alle borgere, også dem som må leve
med handicap, har krav på en ordentlig og fair behandling.

Bettina Post, formand, Dansk Socialrådgiverforening"

Carmen 10-09-2011 22:25

... vurderet ud fra sidste passage, som er en udtalelse af Bettina Post, er det da ubegribeligt, at hun er modstander af autorisation af socialrådgiverne...

phhmw 15-09-2011 14:07

Dokumentation for fornuft......
 
http://www.socialrdg.dk/Default.aspx...=NB-15-09-2011

"Det er vigtigt, at man på jobcentrene har en dialog om, hvad der er rimeligt, så antallet af sager ikke bare løber løbsk. Sådan lyder Københavns beskæftigelsesborgmesters kommentar til, at socialrådgivere har over 200 sager."

http://www.socialrdg.dk/Default.aspx?ID=481

"Forsøg dokumenterer, at lavere sagstal forkorter borgernes kontanthjælpsperiode. Kommunen sparer flere millioner kroner, og socialrådgiverne bliver mindre stressede."

http://www.socialrdg.dk/Files/Filer/...somraadet2.pdf

"Otte ud af ti socialrådgivere har flere sager end anbefalet"


Mon lovgivningen kan overholdes med denne arbejdsbelastning? S.U.

Skal lovgivningen overholdes når det gælder handicappede, sygemeldte, kontanthjælpsmodtager etc.?

SVAR UDBEDES, hvis nogen kender det!

Eller skal det fortsætte med at det er embedsmands ledelsen, kommunaldirektører og forvaltningschefer der enten viser hensyn til deres eget budget eller private mening om hvilke love Folketinget har vedtaget, der skal overholdes?

Embedsmandsledelse er de højest rangeret lønmæssigt, grundet deres ansættelses vilkår og omgivelsernes forventning til at kende alle love.


Hilsen Peter ;)

PS. denne tråd er tilsendt Dansk Socialrådgiverforening til orientering


Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 23:55.

Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension