K10 - Flexjob & Førtidspension

K10 - Flexjob & Førtidspension (https://www.k10.dk/index.php)
-   Rehabiliteringsteams og Rehabliteringsskema (https://www.k10.dk/forumdisplay.php?f=92)
-   -   Møde med teamet, hvilken muligheder har man efter? (https://www.k10.dk/showthread.php?t=40182)

Kampen 22-06-2022 01:39

Møde med teamet, hvilken muligheder har man efter?
 
Er blevet indkaldt til mit første møde med Rehabiliteringsteamet og en million tanker og spørgsmål popper op så håber nogle her inde har lidt erfaringer som i vil dele omkring det.

Lidt info så blev jeg sygemeldt tilbage i 2010, arbejdet på deltid og sygedagpenge til 2014 hvor det blev for meget og jeg stoppede med arbejdet.

Kom på kontanthjælp og har været der til dags dato så det er 8år.

Min egen læge samt psykiater har skrevet at alle muligheder for behandling er udtømte og alt medicin er afprøvet samt at yderligere arbejdsprøvninger er formålsløse og kan forværre min situation både psykisk og fysisk.

Jeg har læst mig til at teamet har 3 muligheder at henvise til FTP, Flex eller et Ressourceforløb og at man ikke har nogen klage muligheder over for teamets beslutninger.

Hvilket leder mig til første spørgsmål, hvad er et ressourceforløb? i forhold til almindelig aktivering/behandlinger osv?

Siden 2010 til nu har jeg været igennem flere psykiatere og psykologer som kommunen har henvist til som aktivering samt 18+ måneder på Frederiksbergs psykiatrisk afd. for GAD (angst), OCD samt depression, er det også noget der går ind under ressourceforløb? for selve ordet er aldrig blevet nævnt før nu alt har bare været aktivering og jobprøvning.

Tænker at ressourceforløb og aktivering er en og samme ting bare med forskelligt navn så man kan blive kastet rundt i flere år med aktiveringer og der efter kalde det ressourceforløb for at kaste en rundt i endnu flere år i selv samme ting, ja min tiltro til kommunen er meget lille og det ville på ingen måde overraske mig hvis det hænger sådan sammen.......

Efter mit forløb med kommunen gennem de 8 år og nok 10 forskellige sagsbehandlere har jeg fået kronisk stress som er oppe i det røde felt stort set hver eneste dag, så meget så jeg også har fået Stresspolycytæmi og ekstrasystoler udover stressen som jeg betragter som en gave fra vores dejlige kommune / jobcenter pga. den kamp man i den grad har konstant med systemet :mad:

Så jeg må sige jeg ikke har den store forventning til mit kommende møde.

Hvad har man af klagemuligheder hvis man ikke er enig med deres beslutning, skal man bare vente til kommunen/jobcenteret skriver og så klage over hvad de så sender en videre til?

phhmw 22-06-2022 07:24

Læs og forstå, så dukker der flere ?mål op Kampen
 
Skrivelse om ressourceforløb: "Gældende"
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2021/10112

Rehabiliteringsteamet afgører ikke, men "indstiller" til Pensionsnævnet og en "indstilling" kan der ikke anke/klage over.

Pensionsnævnes der afgører kan der ankes/klages over.

Er du over eller under 40 år?

Ingen kan kører en social sag uden at have fuld aktindsigt og forståelse af talt, ved alle.

http://www.k10.dk/showthread.php?t=37741

Rehabiliteringsteamets sammensætning: sok "Indstiller" til Pensionsnævnet

https://www.k10.dk/showthread.php?t=28338

Pensionsnævnet som afgører en sag:

https://www.k10.dk/showthread.php?t=32798


Hilsen Peter (y)

Kampen 22-06-2022 08:19

Jeg er 45, jeg har lavet akt indsigt hos kommunen løbene.

Jeg er dog stadigvæk ikke blevet klog på hvad ressourceforløb faktisk er, har læst at man kan få et ressourceforløb på op til 3år, men hvad med alle de ting man bliver sendt til som aktivering er det også ressourceforløb? psykiatere, læger, behandlinger, hospitaler osv.?

Det er altid bare blevet kaldt aktivering og ikke ressourceforløb men som jeg kan læse mig til så er det de samme ting det drejer sig om.

Mit problem er denne sætning "Kommunen skal – inden der bevilges et ressourceforløb – forelægge borgerens sag for rehabiliterings-teamet."

I de 8 år jeg har været i systemet har jeg aldrig hørt om rehabiliterings-teamet og derfor virker det ikke for mig som om jeg har haft et eneste ressourceforløb, men alle aktiveringerne har været for at forbedre chancerne for at komme tilbage til arbejdsmarkedet osv. så spørgsmålet er stadigvæk om ressourceforløb og aktivering er en af samme ting eller 2 forskellige ting hvor indholdet bare er det samme?

phhmw 22-06-2022 13:45

Læs ""Skrivelse om ressourceforløb"" kære Kampen.
 
Ressourceforløb og reformerne har kun som formål, at så få medborgere får bevilget førtidspension.

Derfor skal borgerne være aktive i forhold til kommunen.

Ellers går de udsatte borgere over i glemsens sorte hul, hvor kommunen i første omgang har opnået det de ønsker. At borgeren/patienten går i årevis på laveste ydelse.

Men hvis der skal bevilges et ressourceforløb skal der være et ""udviklingsperspektiv""

Derfor skriv til kommunen og kræv "Skærpet Vejledningspligt" https://www.dukh.dk/Guides-og-Praksi...sforpligtelsen

Da du er over 40 år kan du ikke tvinges til flere ressourceforløb, hvis ikke du ønsker det.

Du har også muligheden for selv at søge førtidspension iht § 17 stk.2 men her skal du have fuld og 100% aktindsigt i alt, hvad andre skriver om dig, som jeg har henvist til.

Undersøg om din kommune har ansat en "Borgerrådgiver" og kontakt denne omgående. Se kommunens hjemmeside.


Hilsen Peter (y)

JacobT 23-06-2022 09:54

De vil nok give dig et ressourceforløb, også selvom du måske allerede har gennemført nogle afklarende foranstaltninger som aktivitetsparat kontanthjælpsmodtager.

Hvis mødet ender med en indstilling til ressourceforløb, så skal der også laves en plan for hvilke indsatser som rehabiliteringsteamet kan pege på, som vil forbedre din arbejdsevne: ressourceforløbet drejer sig netop om at forbedre din arbejdsevne. Til selve mødet vil de f.eks. sige "vi foreslår et samtaleforløb hos psykolog/psykiater", og der kan du så stille og roligt indvende, at det har du allerede gennemført. Rehabiliteringsteamet vil nok bare nikke forstående med hovedet og sige "jamen, godt nok", og så ignorere hvad du siger, fordi de allerede inden mødet har besluttet sig. Betragt mødet som en orientering og ikke som et debatforum. Heller ikke selvom de forsøger at give dig indtrykket af, at du har indflydelse på udfaldet af mødet.

Grunden til jeg siger det, er, at det i loven står at borgeren skal inddrages. Men min personlige erfaring er, at rehabiliteringteamet reelt er lige glad og kun inddrager borgeren på skrømt. Mødet er nok overstået på 10 minutter.

Sundhedskoordinatoren (der er læge af uddannelse - oftest socialmediciner), som er obligatorisk medlem af rehabiliteringsteamet, er sikkert kun sparsomt opdateret om din sag - typisk kun de ting der direkte er sundhedsfagligt, simpelthen fordi de ikke gider læse alle sagsakterne igennem, eller forholde sig til alle mulige nuancer i din sag. Derfor kan du godt ende med at gå hovedrystende fra et møde med rehabiliteringsteamet. De øvrige medlemmer i rehabiliteringsteamet vil sandsynligvis læne sig op ad sundhedskoordinatoren og nikke til hans/hendes forslag til indsatser.

Men fat mod!

Efter du er blevet tilkendt et ressourceforløb, så er næste skridt at du vil få en ny sagsbehandler - en såkaldt koordinerende sagsbehandler, som skal hjælp dig med at iværksætte de indsatser som rehabiliteringsteamet har peget på. Og i den forbindelse har du meget større chance for, at komme igennem med dine indvendinger mod iværksættelse af aktiviteterne, hvis du allerede har gennemført dem dengang du var aktivitetsparat kontanthjælpsmodtager.

Det ender nok med, at dit ressourceforløb så afbrydes inden for et års tid - også selvom du f.eks. er blevet tilkendt et forløb på 3 år - og der så aftales et nyt rehabiliteringsmøde, hvor de f.eks. vil indstille dig til pension eller fleks.

Loven er simpelthen sådan indrettet, at man skal igennem mindst 1 ressourceforløb (som udgangspunkt). Sagsbehandlerne kører efter loven og med hovedet under armen, så selvom loven siger "som udgangspunkt", så er de fuldstændige lige glade med din specifikke situation. Du vil få et ressourceforløb, simpelthen for at sagsbehandleren kan skrive i sin sag, at det punkt er opfyldt og loven dermed er opfyldt. Forstår du hvad jeg mener?

Jeg håber ikke jeg får ret. Jeg håber, at du møder et forstående rehabiliteringsteam som seriøst vil kigge på din sag, og seriøst vil inddrage dig, og vil kunne se at du allerede har gennemført de aktiviteter, der skulle forbedre din arbejdsevne, og så springe ressourceforløbet over og direkte rykke dig til pension.

Kampen 23-06-2022 11:00

@JacobT

Ja så er det jo stort set som jeg tænkte det kunne være hvor man bare kan blive henvist til ting man allerede har være igennem hvor de så bare kalder det et ressourceforløb.....det er vildt at systemet køre på sådan en måde...

For det ville på ingen måde overraske mig som du også siger at de vil prøve at sende mig ud til flere psykologer/læger eller hospitaler uanset om de allerede har dokumentation fra selv samme steder....

Og du siger man får en ny sagsbehandler? det er snart lidt af en joke tror jeg er på nr.10 og den jeg har nu har jeg kun haft 2 møder med.....

Jeg forstår godt hvad du mener med at de skal "følge" loven uanset hvor dumt det så er og at de ikke er kloge nok til at forstå loven til fulde så som "som udgangspunkt" eller måske nærmere bare gør alt for at fast holde os på den billigste måde i så lang tid som muligt.

Men så vidt jeg har kunne forstå kan man frit sige nej tak til deres forslag og så eventuelt selv søge ftp på det foreliggende grundlag paragraf 17, og der efter så anke den beslutning hvis nødvendigt til ankestyrelsen, er det korrekt forstået?

Håber også både du og jeg tager fejl og bliver overrasket over kommende samtale, skal nok vende tilbage herinde når vi kommer der til om ca. 2 uger...

JacobT 24-06-2022 09:21

Ja, du kan godt søge §17 og så anke, hvis det bliver et afslag, men det er der efter min mening ikke den store fidus i, fordi afslaget sandsynligvis vil sige noget i retning af, at der mangler en afklaring af din arbejdsevne - det, som et ressourceforløb skal gøre: afklare din arbejdsevne.

Jeg ville nok acceptere et ressourceforløb, men så bede den koordinerende sagsbehandler om at blive afklaret hos Klinisk Funktion. Det siger jeg, fordi du har forklaret at du allerede har rendt fra Herodes til Pilatus hos forskellige sundhedsmyndigheder, og mener dig afklaret. Klnisk Funktion laver sin egen vurdering, men inddrager også de sundhedsmæssige oplysninger der allerede ligger i din sag. På den baggrund tror jeg Klinisk Funktion vil være enig med dig: at alle tiltag for at bedre din arbejdsevne er forsøgt.

Når først du har en rapport fra Klinisk Funktion, så kan du evt. snakke med sagbehandleren om at få et nyt rehab-møde, eller alternativt søge §17. Men ikke før du har rapporten!!

Kampen 24-06-2022 19:07

Tror næsten ikke de kan sige der mangler afklaring af arbejdsevnen da jeg har været i 3-4 arbejdsprøvninger, og har udtalelser fra lægen om at yderligere forsøg kun vil forværre min situation, men så alligevel det er jo kommunen så intet kan vel overraske....

Har hørt/læst om Klinisk Funktion men kender intet til det og åbenbart ikke noget kommunen frivilligt sender folk til, men det må jeg lige læse lidt mere op på.

phhmw 24-06-2022 19:58

Kampen du nævner flere speciallægeerklæringer......
 
.... har, en eller flere læger, erklæret dig "Stationær"?

https://www.k10.dk/showthread.php?t=30476

""Lægeligt set er det tale om en helbredsmæssig stationær tilstand, når samtlige følgende betingelser er opfyldt:

1) den eller de behandlende læger ikke finder behov for yderligere diagnostik,

2) lægerne vurderer, at tilstanden er fyldestgørende behandlet, og

3) der er gået den tid, lægen har angivet for, at behandlingens fulde virkning kan bedømmes.

Alle tre forhold skal være gældende.""


Hilsen Peter (y)

phhmw 24-06-2022 20:07

Klinisk Funktion hvad er det...
 
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2236

Bemærk, at når du læser eller leder efter love, Bekendtgørelser etc så skal alle du finder, være "Gældende" = Gyldige, øverste linie

..... ellers er der stemplet over teksten "Historisk"=Ugyldig"

Hvad er "Klinisk Funktion": https://www.k10.dk/showthread.php?t=30814


Hilsen Peter (y)

Kampen 25-06-2022 08:52

@Peter

Tror ikke de har brugt ordet stationær, men min egen læge har sagt og skrevet til kommunen at alle behandlings muligheder er udtømte og permanente/kroniske, det gælder for både medicin og behandlinger hos f.eks. psykiatere, hospitaler osv. så det bliver nok ikke meget mere stationært en det.

Efter at have læst "Klinisk Funktion" linket så bliver det helt sikkert det jeg vil anmode om hvis det ender med at blive et ressourceforløb de anbefaler.

Min sagsbehandler hos kommunen har også udtalt at hun syntes at alt dokumentation er fyldestgørende og også derfor hun straks sendte det videre til rehab teamet så det kunne tyde på at jeg har været heldig og fået en der laver sit arbejde ordenligt for en gangs skyld også derfor det er lidt skuffende at man åbenbart skal have endnu en ny sagsbehandler hvis man bliver sendt på ressourceforløb....

Kampen 16-07-2022 15:45

Har nu været til mødet med rehab og det blev en indstilling til førtidspension, det virkede som om det allerede var besluttet inden mødet og selve mødet tog omkring 10-15 minutter og ikke med særlig mange spørgsmål det handlede mere omkring hvilken hjælpe muligheder de kunne tilbyde efter følgene.

Har fået et brev hvor der er en klagefrist som jeg skal afvente på at den udløber før sagen går videre til kommunen, da det jo er dem der skal tage den endelige beslutning, så man ved jo faktisk ikke noget som helst endnu om kommunen følger rehabs indstilling eller ej...

Men er begyndt at se lidt lys forude nu, og jeg ender nok med at lave en ny tråd med spørgsmål omkring FTP hvis det går igennem :)

JacobT 16-07-2022 17:27

Det er fandme bare i orden. Tillykke!

I de fleste kommuner findes der et Pensionsnævn, som modtager en indstilling fra rehab-teamet. På baggrund af indstillingen træffer P-nævnet så afgørelse. Nævnet følger som regel indstillingen fra rehab-teamet, men man har hørt om at det ikke altid har været tilfældet.

Jeg mener det var i 2014 at man indførte rehabiliteringsforløb og rehab-teams. Jeg gætter på at det nok var i starten af den periode, hvor man har set sager hvor nævnet gik i mod rehab-teamet: at kommunen lige skulle finde sine ben at stå på med den nye reform fra 2014.

Jeg tror du kan føle dig rimelig sikker på at din pension bliver tilkendt, eftersom det nok ikke er første gang rehab-teamet har skullet vurdere hvorvidt der skulle indstilles til pension, siden reformen fra 2014. Processen er nok sat på skinner nu og kører som den skal.

Men jeg forstår godt du ikke føler dig sikker. Sådan havde jeg det også selv: blev pensioneret i 2020.

God vind med det hele!

Kampen 16-07-2022 18:57

@JacobT

Tak, det er også en stor lettelse at det gik som det gik på mødet, men jeg vil nu alligevel gerne lige se det sort på hvidt før man virkelig kan tro på det, efter 8år på kontanthjælp og 4 år på sygedagpenge hvor man er blevet kastet rundt så har tiltroen til systemet fået noget af et knæk, men din kommentar hjælper og ja man skulle gå ud fra de ved hvad de laver nu efter 8 år med den nye reform fra 2014 :)

Vovse 26-07-2022 12:36

Citat:

Oprindeligt indsendt af Kampen (Send 374254)
@JacobT

Tak, det er også en stor lettelse at det gik som det gik på mødet, men jeg vil nu alligevel gerne lige se det sort på hvidt før man virkelig kan tro på det, efter 8år på kontanthjælp og 4 år på sygedagpenge hvor man er blevet kastet rundt så har tiltroen til systemet fået noget af et knæk, men din kommentar hjælper og ja man skulle gå ud fra de ved hvad de laver nu efter 8 år med den nye reform fra 2014 :)

Tillykke med, at din kamp nu, forhåbentlig;), får en ende, så du kan koncentrere dig om dig selv.(y)

Reno 27-07-2022 17:40

Krydser finger for du får den pension, så kan der komme ro på, efter alle de år du har måtte leve i en uvished(y)

Kampen 28-07-2022 19:14

Tak til alle, jeg har nu fået tildelt pension af kommunen som starter allerede fra næste måned, så kan begynde at slappe af nu for første gang i 8år+ virkelig en underlig følelse.

Nu starter næste forløb så op med at finde ud af alle de nye regler omkring det at være på FTP, tænker mest på ting som tandlæge hjælp, har læst lidt på det men syntes der står mange forskellige ting.

https://voksentandplejen.kk.dk/tilsk...dspensionister

Læser man overstående står der man kan bruge § 82 a som førtidspensionist er der nogen der ved om det nu også passer?

Vovse 30-07-2022 10:57

Citat:

Oprindeligt indsendt af Kampen (Send 374278)
Tak til alle, jeg har nu fået tildelt pension af kommunen som starter allerede fra næste måned, så kan begynde at slappe af nu for første gang i 8år+ virkelig en underlig følelse.

Nu starter næste forløb så op med at finde ud af alle de nye regler omkring det at være på FTP, tænker mest på ting som tandlæge hjælp, har læst lidt på det men syntes der står mange forskellige ting.

https://voksentandplejen.kk.dk/tilsk...dspensionister

Læser man overstående står der man kan bruge § 82 a som førtidspensionist er der nogen der ved om det nu også passer?

Eftersom det står i loven, så tænker jeg, at den er god nok.;)

Jeg har været fp'er i 12 år, før da var jeg på kh i 13 år.

Mens jeg var på kh søgte jeg flere gange om hjælp til enkeltydelse, og fik det også nogle gange, men først efter at have anket et afslag.

Når man søger om enkeltydelse laves der en økonomisk vurdering, og dertil skal de have kontoudskrift fra 3 mdr. tilbage.
Og hvis det vurderes, at du selv kan spare op til det, eller få en afdragsordning (hvilket de fleste tandlæger vist ikke går med til længere), så vil du få et afslag.

Fordi jeg havde erfaret hvor svært det var, at få bevilget enkeltydelse mens jeg var på kh, så har jeg aldrig søgt som fp'er, eftersom økonomien trods alt er bedre på fp end kh.

Kampen 01-08-2022 01:22

@vovse

Det der undre mig er at man jo faktisk ikke behøver at søge om tandlæge hjælpen på en 82 a i hvert fald ikke når man er på KH hvis regningen er under 10.000, så får man bare de 65% rabat når regningen sendes ind til kommunen som sagt helt uden forhåndsgodkendelse eller ansøgning.

Har aldrig søgt enkeltydelser før men har brugt 82 a nogle gange gennem årene på overstående måde på KH, om man så bare gør det samme på FTP ved jeg ikke, FTP bliver jo ikke engang nævnt i selve loven som kontanthjælpen gør https://danskelove.dk/aktivloven/82a

Vovse 03-08-2022 11:52

Citat:

Oprindeligt indsendt af Kampen (Send 374289)
@vovse

Det der undre mig er at man jo faktisk ikke behøver at søge om tandlæge hjælpen på en 82 a i hvert fald ikke når man er på KH hvis regningen er under 10.000, så får man bare de 65% rabat når regningen sendes ind til kommunen som sagt helt uden forhåndsgodkendelse eller ansøgning.

Har aldrig søgt enkeltydelser før men har brugt 82 a nogle gange gennem årene på overstående måde på KH, om man så bare gør det samme på FTP ved jeg ikke, FTP bliver jo ikke engang nævnt i selve loven som kontanthjælpen gør https://danskelove.dk/aktivloven/82a

Den lov, som du har brugt i forb. med tandlæge, fandtes ikke da jeg var på kh.

I dit link står der bl.a. "Kommunen yder tilskud til betaling for tandpleje til personer, som modtager ydelser efter loven svarende til selvforsørgelses- og hjemrejseydelses-, overgangsydelses-, uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau. ".
Som jeg forstår det, så er det størrelsen på ydelsen det handler om, og fp er jo højere end kh.
Jeg er ret sikker på, at du ikke "bare" skal gøre som da du var på kh, og forvente, at du får 65% betalt af kommunen.

Hvis du er på brøkpension, eller af anden årsag ikke får ret meget udbetalt i fp, så er det mit indtryk, at der gælder andre regler.

Kampen 04-08-2022 22:27

Det er også derfor det bliver forvirrende, et sted skriver de folk på FP har samme regler som KH hvilket nok ikke passer mere i dag, loven var måske anderledes dengang de skrev det på voksentandpleje siden, så du har nok helt ret i man ikke bare kan gør som da man var på KH, det var nu ellers dejlig nemt da man ikke skulle søge eller snakke med kommunen men bare fik tandlægen til at sende regning og så var den i orden....

For mig ser det mere ud som om man slet ikke kan gøre brug af 82 a som FPer, selv om de siger det modsatte på vokentandplejen.

Vovse 04-08-2022 23:21

Citat:

Oprindeligt indsendt af Kampen (Send 374297)
Det er også derfor det bliver forvirrende, et sted skriver de folk på FP har samme regler som KH hvilket nok ikke passer mere i dag, loven var måske anderledes dengang de skrev det på voksentandpleje siden, så du har nok helt ret i man ikke bare kan gør som da man var på KH, det var nu ellers dejlig nemt da man ikke skulle søge eller snakke med kommunen men bare fik tandlægen til at sende regning og så var den i orden....

For mig ser det mere ud som om man slet ikke kan gøre brug af 82 a som FPer, selv om de siger det modsatte på vokentandplejen.

Jeg vil tro, at det er rigtigt, at du kan søge om hjælp til enkeltydelse, men efter den § vurderes det jo ud fra din økonomi, og derfor er det ikke så nemt som fp'er som kh'er, at få hjælpen.
Men du kan jo lade det komme an på et forsøg;), hvis du gider bøvlet med anke.:cool:

Kampen 05-08-2022 09:32

Det ville være noget lettere hvis de bare havde skrevet hvad man max må have i indkomst for at gøre brug af 82a i stedet for alt det andet de skriver, men jo jeg vil nok prøve det af på et eller andet tidspunkt og se hvad der sker.

Vovse 05-08-2022 17:53

Citat:

Oprindeligt indsendt af Kampen (Send 374301)
Det ville være noget lettere hvis de bare havde skrevet hvad man max må have i indkomst for at gøre brug af 82a i stedet for alt det andet de skriver, men jo jeg vil nok prøve det af på et eller andet tidspunkt og se hvad der sker.

Når man søger om hjælp til enkeltydelse bliver der lavet en individuel vurdering, så det handler ikke kun om indtægt. Hvis nu du har store udgifter til medicin, fysioterapi, fodpleje eller andet kan disse muligvis gøre, at du kan få enkeltydelse til tandbehandling, som du ellers ikke havde kunnet få.

Kampen 05-08-2022 17:59

Har ikke fået min første pensions udbetaling endnu så har ingen ide om hvordan det kommer til at se ud, men helt sikkert bedre en KH :)

Vovse 06-08-2022 10:13

Citat:

Oprindeligt indsendt af Kampen (Send 374304)
Har ikke fået min første pensions udbetaling endnu så har ingen ide om hvordan det kommer til at se ud, men helt sikkert bedre en KH :)

Helt bestemt.(y)


Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 08:11.

Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension