K10 - Flexjob & Førtidspension

K10 - Flexjob & Førtidspension (https://www.k10.dk/index.php)
-   Rehabiliteringsteams og Rehabliteringsskema (https://www.k10.dk/forumdisplay.php?f=92)
-   -   Rehabiliteringsteamet sammensætning (https://www.k10.dk/showthread.php?t=28338)

phhmw 30-10-2013 13:17

Rehabiliteringsteamet sammensætning
 
Denne tråd er til faktuelle dokumenterbare regler og udsagn om sammensætningen af Rehabiliteringsteamet.

I denne begyndelsesfase er der mange ting vi tro, men vi skal vide og kunne dokumenterer.

Det er vigtigt at alle der kommer til at sidde foran dette nye Rehabiliteringsteam, kender nøjagtig til sammensætningen af de mennesker der skal vurderes din fremtid. Hvem er hvem? Hvad må de? Hvad skal de?

Hvad er Regionernes sundhedskoordinator?
Hvad er en socialmediciner fra Regionerne?
Hvis jeg er psykisk syg, skal det så være en psykiater?
Er kommunens lægekonsulent til stede?
Har kommunens lægekonsulent tale-rettighed?

Jeg starter ud med at vise at der er mange modsatrettet interesser i sammensætningen af Rehabiliteringsteamet.

Her et NOTAT fra høringsvar fra forskellige interesseorganisationer, herunder KL, Kommunernes Landsforening. Side 8

http://www.ft.dk/samling/20121/lovfo.../1/1172907.pdf

"KL er stærkt bekymret for den konkrete model for samarbejde mellem kommuner og regioner om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering, som de mener, er bureaukratisk og rammer skævt i forhold til de problemer, den postulerer at løse.

KL påpeger, at der er risiko for, at modellen med en regional klinisk funktion og
sundhedskoordinator vil betyde markant øgede udgifter for kommunerne, dårlig kvalitet og forvirrede borgere. FSD udtrykker bekymring for, at kommunen mister muligheden for at styre sine udgifter til faglig bistand fra speciallæger.

KL, FSD og Lægeforeningen finder, at der fortsat er behov for, at kommunerne kan anvende kommunale lægekonsulenter. Lægeforeningen
finder det principielt forkert, at der identificeres en bestemt profession, lægeuddannede, som kommunerne ikke må have ansat"


Hvem er FSD i denne forbindelse?

http://www.socialchefforeningen.dk/nyt-fra-fsd/ som mener at kommunerne kan gøre brug af de administrative lægekonsulenter. Ganske interessant. Ringen er sluttet.

Finder du faktuelle skrivelser eller andet, så indfør det her.

Målet er at vi alle kender lovgivningen, til mindste detalje, om sammensætningen af Rehabiliteringsteamet.

Hilsen Peter ;)

phhmw 30-10-2013 13:35

Frida, har oplyst at denne særdeles gode oversigt findes.

http://www.wiederquist.dk/media/405/...ob.pdf#page127

Side 131

Sammensætning af Rehabiliteringsteam

Det foreslås, at rehabiliteringsteamet skal have en tværfaglig sammensætning med repræsentanter fra relevante forvaltningsområder, herunder:

1.
beskæftigelsesområdet
2.
sundhedsområdet
3.
socialområdet, herunder socialpsykiatriområdet
4.
regionen ved en ”sundhedskoordinator”, og
5.
undervisningsområdet i sager vedrørende borgere under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse og i øvrige sager efter behov"

Hvilket dog ikke besvarer de mest elementære spørgsmål, som helt almindelige mennesker, som os, ønsker besvaret, før vi sætter os foran dette team.

Vi skal være opmærksom på at der også er mange økonomiske interesser i denne problemstilling.

Hilsen Peter :confused:

phhmw 30-10-2013 14:00

Igen er Frida hurtig.....
 
https://www.sundhed.dk/sundhedsfagli...else/fleksjob/

vilke ændringer medfører reform af førtidspension og fleksjob for kommunens organisering og sagsbehandling?

"Kommunen skal oprette et tværfagligt rehabiliteringsteam, der skal give indstilling i alle sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension og kan i disse sager fra 1. juli 2013 alene benytte sundhedsfaglig rådgivning og vurdering fra en regional klinisk funktion og den praktiserende læge og tilsvarende kun rekvirere lægeattester fra praktiserende læge og speciallægeattester fra den kliniske funktion. Regionerne skal således fra 1. juli 2013 stille en såkaldt klinisk funktion til rådighed for kommunerne, hvor rehabiliteringsteamet kan få foretaget en klinisk vurdering af borgere med komplicerede symptomer og sygdomme. Den kliniske funktion bemandes med socialmedicinere, arbejdsmedicinere, psykiatere, reumatologer, neurologer og psykologer."

Så dukker spørgsmålene op:

Hvem betaler?
Kan kommunen undslå sig denne regionale rådgivning? Nej, men har en psykisk syg garanti for at det bliver en psykiater der rådgiver i ens sag?
Kan kommunerne bestille flere sundhedskoordinatorer, da mange borger har dobbelt eller tripel diagnoser?

Det ved vi faktuelt, da mange fysisk syge i afslutningen af deres sag pludselig også bliver psykisk syge, da kommunens lægekonsulent ofte mener at der mangler en psykisk udredning.Hilsen Peter ;)

gisne 30-10-2013 14:08

Jeg er tilknyttet jobcenter Horsens. De har bedt klinisk funktion (region midt) om en socialmedicinsk undersøgelse pris 9.000 kr + moms (for 1,5 timessamtale og en rapportskrivning) og en psykologisk undersøgelse pris 7.500 kr + moms(ved ikke hvad det indeholder, da socialmedicineren aflyste dette)

Det er en dyr omgang, som jobcenteret skal betale.

Link til regionmidts prisliste som de opkræver jobcenterne: http://www.rm.dk/politik/regionsråde...0_Bilag_2_.pdf

phhmw 30-10-2013 14:20

Praktiserende læge...
 
Denne har vi altid betragtet som en sekundær spiller i forbindelse med ansøgning førtidspension.

Men dette er muligvis ved at ændre sig.

https://www.sundhed.dk/sundhedsfagli...ertidspension/

Når lægen synes, at patienten skal have førtidspension

"Skønt det ikke er lægens opgave at indstille patienten til førtidspension - og slet ikke at træffe afgørelsen - kan lægen dog godt vurdere, at kommunen burde undersøge, om patienten kan være berettiget til førtidspension. Det kan være situationen med en meget svag patient med alvorlige helbredsforhold, der nedsætter funktionsevnen ganske betydeligt.

Her kan lægen, med patientens samtykke, henlede kommunens opmærksomhed på patientens behov i formularen LÆ 165 – Forslag om socialmedicinsk sagsbehandling. Det kan særligt anføres, at lægen, med patientens samtykke, ønsker information om kommunens videre skridt i sagen. Formularen bliver på den måde en sagsakt, som kommunen skal handle på
".

Den praktiserende læge kunne forestilles at være bisidder for sin klient?

Hilsen Peter ;)

Nøgne tær 30-10-2013 20:24

Citat:

Oprindeligt indsendt af phhmw (Send 287805)
"KL er stærkt bekymret for den konkrete model for samarbejde mellem kommuner og regioner om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering, som de mener, er bureaukratisk og rammer skævt i forhold til de problemer, den postulerer at løse.

KL påpeger, at der er risiko for, at modellen med en regional klinisk funktion og
sundhedskoordinator vil betyde markant øgede udgifter for kommunerne, dårlig kvalitet og forvirrede borgere. FSD udtrykker bekymring for, at kommunen mister muligheden for at styre sine udgifter til faglig bistand fra speciallæger.

Det tror da pokker at KL er bekmrede over at kommunerne fratages retten til at lade inkompetente og løgnagtige lægekonsulenter skalte og valte med syge borgeres liv.
Man kan kun læs ud af det her at kommunerne er utilfredse med at de skal begynde at overholde loven og behandle borgeren, via at det er regionerne der er blevet en "lille" vagthund set i forhold til kommunernes lempfældige behandling af borgerne, bare for at sparre.

phhmw 03-10-2014 23:07

Rehabiliteringsteam spørgsmål & svar
 
Fra Styrelsen for Arbejdsmarked & Rekruttering. STAR.

http://www.star.dk/da/Indsatser-og-o...ringsteam.aspx

Oplysende spørgsmål & svar.

Spørgsmål til rehabiliteringsplanen

Spørgsmål til indsatsdel, ressourceforløb og ressourceforløbsydelse

Spørgsmål til Rehabiliteringsteamet

Spørgsmål til Borgerens deltagelse i teammøde

Spørgsmål om krav på at få en sag behandlet i teamet og ingen klageadgang

http://www.k10.dk/showthread.php?p=314403#post314403 #171:

Psykisk sygdom....medicinering af Rehabiliteringsteamet, som forslag eller tvang?

"Angiv, hvilke helbredsindsatser der er behov for og sundhedskoordinatorens initiativer i den forbindelse (fx at antidepressiv behandling iværksættes via egen læge)."

Skemaer og lægeattester

Download forberedelsesskema (Word) (nyt vindue)

Download forberedelsesskema for selvstændinge (Word) (nyt vindue)

Download skema til rehabiliteringsteamets indstilling (Word) (nyt vindue)

Download skema om rehabiliteringsplanens indsatsdel (Word) (nyt vindue)
Attester mv.

Download LÆ 261: Anmodning om lægeattest til rehabiliteringsteam (pdf) (nyt vindue)

Download LÆ 262: Meddelelse om lægeattest til rehabiliteringsteam (pdf) (nyt vindue)

Download LÆ 265: Lægeattest til rehabiliteringsteam (pdf) (nyt vindue)

Bør læses!

Hilsen Peter ;)

Bodrum 03-10-2014 23:31

http://brnordjylland.dk/~/media/AmsR...elv%20pdf.ashx

Guide til borgeren om hvad der sker før/under/efter processen - trin for trin

Betingelser for ressourceforløb - sammensætning af tværfaglig indsats

Bodrum 03-10-2014 23:33

Mentorhåndbog - hvad kan og skal en mentor gøre?

Læs om det her:

http://brnordjylland.dk/da/Regionalt...rhaandbog.aspx

9 redskaber

phhmw 29-10-2014 09:31

Vejle kommune total forvirring eller hvad er formålet?
 
Vejle kommune skriver i sine afgørelser om sygedagpengestop og bevilling af "jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse"


"Du indkaldes til møde i Indsatsteamet

Under jobafklaringsforløbet skal din sag behandles i rehabiliteringsteamet. Rehabiliteringsteamet har vi i Vejle kommune valgt at kalde indsatsteamet i de tilfælde, hvor det drejer sig om jobafklaringsforløb."


INDSATSTEAMET!

I alle de brochure og dokumenter fra stat og øvrige kommuner, bliver ordet "Rehabiliteringsteamet" brugt.

Nu ønsker Vejle kommune at bruge ordet "Indsatsteamet" når det drejer sig om jobafklaringsforløb.

HVORFOR?

Er det for at forvirre?

Er det for at fremhæve at det drejer sig om RASKE mennesker?

Er det for fjerne "sygdom" over mødet for at nedtone situationen?

Er det samme krav og betingelser for sammensætningen af "Indsatsteamet" = "Rehabiliteringsteamet"?

Kan andre genkende dette?

Hilsen Peter :confused:

Mail til Vejle kommunes Borgerguide, som ikke er en Borgerrådgiver!


Kære Borgerguide, Vejle kommune.


VEDR.: Borgernes forvirring og usikkerhed da ord bliver udskiftet og erstattet af andre ord, hvor man ikke kan overskue konsekvensen.

Bekræft venligst modtagelse af denne henvendelse!


I forbindelse med afgørelse om sygedagpengestop og bevilling af jobafklaringsforløb med ressourceforløbydelse bliver der indkaldt til møde, som man ikke kan afslå.

I afgørelsen oplyses følgende:

"Under jobafklaringsforløbet skal din sag behandles i rehabiliteringsteamet. Rehabiliteringsteamet har vi i Vejle kommune valgt at kalde indsatsteamet i de tilfælde, hvor det drejer sig om jobafklaringsforløb."


Spørgsmål som bedes besvaret hurtigst muligt:

Hvad er grunden til at Vejle kommune nu begynder at kalde "Rehabiliteringsteamet" for "Indsatsteamet"? S.U.

Er det kun i "Jobafklaringsforløb" at man bruger ordet "Indsatsteamet"? S.U.

Findes der andre situationer, hvor man udskifter navnet "Rehabiliteringsteamet med "Indsatsteamet"? S.U.

Er det under samme krav til medlemmernes sammensætning og antal i "Indsatsteamet" som i "Rehabiliteringsteamet"? S.U.

Er ordet "Rehabiliteringsteam" udgået generelt fra Vejle KOmmune? S.U.

Vejle kommune oplyser følgende: "Indsatsteamet er sammensat af repræsentanter fra beskæftigelses-, sundheds- og socialområdet".
Er konsekvensen af dette, at der ved mødet ikke findes en "Sundhedskoordinator"? S.U.

En "Sundhedskoordinator" er det,/skal det være en læge i Vejle kommune? S.U.

Kan "Sundhedskoordinatoren" i Vejle kommune være den administrative ansatte lægekonsulent? S.U.

Med venlig hilsen

Peter Hansen :confused:


SVAR, foreløbigt fra Borgerguide Vejle Kommune.


Kære Peter Hansen,

Jeg har videresendt din henvendelse til Jobcenteret som vil besvare dig.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at vende tilbage.


Med venlig hilsen

XXXXX XXXXX
Borgerguide
Juridisk Kontor
Vejle Kommune


Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 11:33.

Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension