K10 - Flexjob & Førtidspension

K10 - Flexjob & Førtidspension (https://www.k10.dk/index.php)
-   Skal kommuner ikke overholde loven? (https://www.k10.dk/forumdisplay.php?f=37)
-   -   Journalister, læs her... (https://www.k10.dk/showthread.php?t=31006)

phhmw 24-10-2014 13:22

Journalister, læs her...
 
Denne tråd er oprettet med formål, at tydeliggøre over for de journalister, som faktuelt læser og er medlem af k10, hvad vi mener kunne være godt at skrive om.

Der findes jo mange tilfælde hvor vi undre os over, hvor journalisterne bliver af.

Eksempelvis denne civilretslige dom, som ikke er anket.

En dom, hvor Ankestyrelsen endnu engang bliver underkendt.

Det i sig selv er yderst bekymrende, som burde tages op af journalisterne.

http://www.elmer-adv.dk/ankestyrelse...dspensionssag/

Hilsen Peter ;)

Så har DU nogle områder der er vigtige at nævne for journalisterne, så indsæt dine oplysninger i denne tråd, med faktuelle oplysninger, uden en egentlig debat.

phhmw 24-10-2014 16:37

Tvang i den sociale sagsbehandling for journalister og deres familie.
 
Kunne journalister forestille sig, at blive tvunget til at lade sig indlægge og tvunget til risikofyldte rygoperationer, af en kommunal sagsbehandler?

Hvilken uddannelse denne kommunale sagsbehandler har, kendes ikke.

Fedmeoperationer eller andre former for operationer, kunne også komme på tale.

Kunne journalister forestille sig, at de eller deres nærmeste familie, kunne komme ud for denne situation, med direkte tvang til operation?

Kunne journalister forestille sig, at hvis du fravælger den krævede behandling, at en kommunal sagsbehandler, at truslen om at fjerne din families forsørgelsesgrundlag, hvis ikke du indordner dig?

Kunne journalister forestille sig, at en kommunal sagsbehandler, tvang dig eller en i din familie, til at indtage psykofarmaka - lykkepiller - eksempelvis?

Det er, hvad det danske sociale system, indtil juli 2014 benyttede sig af fra juni 2013

Fordi, at embedsmænd i Ankestyrelsen udsendte en Principafgørelse 108-13, med politikerne viden, at det var gældende politik fremover.

Principafgørelse 108-13.
http://www.co-sea.dk/files/CO-S%C3%B...n/2013/108.pdf

"Operation for diskusprolaps i lænden udgør ikke en væsentlig risiko for liv og førlighed. Videnskabelige undersøgelser har vist, at det er yderst sjældent, at der vil forekomme varige komplikationer efter en operation for diskusprolaps i lænden"

"I det konkrete tilfælde ønskede borgeren ikke at bliver opereret.

Beskæftigelsesudvalget fandt, at der var lægelig indikation for, at borgeren fik foretaget en operation for diskusprolaps i lænden, og at en operation var
en konkret og realistisk behandlingsmulighed, som ville kunne forbedre borgerens helbredstilstand og arbejdsevne. Der var derfor fortsat behandlingsmuligheder og derfor usikkerhed om borgerens arbejdsevne.

Derfor var der i den konkrete sag ikke grundlag for at forlænge sygedagpengene
"

Selv journalisteleven, ville nok spørge ind til, om det var en neurokirurg, som havde været med ind over denne beslutning og ikke en kommunal administrativ lægekonsulent. Går jeg ud fra.

Men en socialdemokratisk beskæftigelsesminister blev, imod sin vilje, nødsaget til at beslutte, i en forsøgsperiode på 2 år, at denne tvang i behandlingen blev stoppet i forsøgsperioden.

http://bm.dk/da/Aktuelt/Pressemeddel...a%20plads.aspx

"[I]Den enkelte borger får mulighed for at afvise behandling, som den pågældende ikke ønsker, uden derved at miste sit forsørgelsesgrundlag[/I."

.... som blev til:

https://www.sundhed.dk/sundhedsfagli...ertidspension/

"I en FORSØGSPERIODE på 2 år fra 1. juli 2014 har patienten nu ret til at sige nej til anbefalet lægebehandling uden, at det får konsekvenser for en eventuel tilkendelse af førtidspension. Der er tale om lægelig behandling i snæver forstand som fx behandlinger foretaget af egen læge, operationer og behandling med lægeordineret medicin. Det omfatter ikke fx genoptræning efter operation eller behandling hos fysioterapeut eller psykolog."

Hvor Ankestyrelsens Principafgørelse blev af, er jeg ikke vidende om, den findes ikke på Ankestyrelsens hjemmeside mere. Om den stadig er "Gældende" eller "Historisk" har jeg ingen viden om, blot kan det konstateres at på det henviste link til Principafgørelse 108-13 nævnes der at den er "Gældende"

Hele forløbet omkring tvang i behandlingen og Principafgørelsen 108-13 samt dokumentation findes i denne tråd "Danmark, mit fædreland..."
http://www.k10.dk/showthread.php?t=2...it+f%E6dreland

Formålet med denne tråd er at du, som journalist skal tænke over hvad du vil skrive om, når vi nærmer os denne 2 års forsøgsperiodes udløb, sommeren 2016.

Træder den gamle Principafgørelse 108-13 i kraft påny?

Bliver lumbale operationer påny risikofrie igen?

Kan den kommunale sagsbehandler, fra sommeren 2016 påny, fjerne ens forsørgelsesgrundlag, hvis man siger nej til den foreslåede/krævede operation?

Ingen ved det, uden at der bliver stillet spørgsmål og beskrevet konsekvensen af det eventuelle svar.

Hvad vi beskriver her på k10 er ikke nok, der skal anderledes eksponering til i offentligheden, kære JOURNALISTER!

Bedste hilsner til Jer og Jeres familier.

Peter ;)

phhmw 28-10-2014 12:11

Ankestyrelsen`s afgørelser tabes oftest ved civilretslige domstole
 
http://www.k10.dk/showthread.php?t=31037

Men naturligvis har det ikke den store interesse, hvis man har en god økonomi.

Hilsen Peter :evil:

østerbro 30-10-2014 09:18

Ven eller fjende, den skal også stå her:

http://muskelsvindfonden.dk/handicap...kommune-og-kl/

En anmodning om aktindsigt skal efter loven besvares i løbet af 10 arbejdsdage, og allerede den 23. august 2013 modtog Evald Krog da også svaret fra Aarhus Kommune.

Svaret indeholdt en delvis aktindsigt med en del mail korrespondance mellem Kommunernes Landsforening og Aarhus Kommune, blandt andet en herlig rådgivning, hvor KL vejleder Aarhus Kommune om, at ”I behøver jo ikke at fortælle borgeren i afgørelsen, at beløbet er beregnet på baggrund af en gennemsnitstakst”, hvilket åbenbart er fremgangsmåden, når man vil tilsløre, at den lovpligtige individuelle vurdering ikke er sket.

Men aktindsigten var altså kun delvis.

phhmw 16-11-2014 10:30

Kære Gud, hjælp mig....
 
.....hjælp mig, til at holde kæft, indtil jeg ved, hvad jeg taler om.

Kære Gud, hjælp mig!

http://www.information.dk/515917

Det kan danske journalister gøre bedre! :mad:

Hilsen Peter :evil:

phhmw 28-12-2014 21:56

Overførselsindkomst, skideballe til journalisterne.
 
Ordet "overførselsindkomst" er de sidste år brugt, som et skældsord, rettet imod enhver, der modtager bare een krone, fra det offentlige.

Eller slet og ret: på "overførsel"

Mange bruger ordet i flæng, især fra den borgerlige fløj eller især CEPOS, hvor akademiske økonomer råber højt om, hvor mange i Danmark, der er på "overførsel"

Senest i dag P1, hvor Asger Aamund forsøgte at overbevise lytterne om, hvor frygteligt det hele er med "over 800.000 på overførsel"

En hetz imod dem på "overførsel", som har fået lov til at florere i al for lang tid.

Journalisterne holder sig heller ikke tilbage, men udsender ukritisk, den ene artikel efter den anden, hvor antallet af medmennesker på "overførsel" stiger eller falder, alt efter hvilket humør journalisten er i.

Troværdigheden til journalister er sandelig noget bekymrende:

http://journalisten.dk/emne/trovaerdighed

For mig er det helt tydeligt, at hverken Asger Aamund, CEPOS og en del journalister ikke har gidet at lette røven, bare en enkelt lille tomme fra stolen, for at sætte sig ind i sagerne, før man udtaler sig.

Jeg der har ødelagt mit helbred via alvorlige arbejdsskader, gennem udførelse af mit arbejde og befinder mig sandsynligvis også i en grim skuffe med "overførelse". Højeste invalidepension, som 49 årig.

Jeg har arbejdet siden jeg var 14 år. Har stået i lære i 5 år, med 39 kr om ugen, som jeg også betalte skat af. I dag betaler jeg stadig 130.000 kr i skat.
Mit personlige regnestykke har jeg ikke tænkt mig at skamme mig over.

Jeg skylder ikke samfundet så meget, som een krone.

Hvad jeg får tilbage i dag, som folkepensionist 5800 kr er sgu mine egne penge og skammer mig ikke ved at være på "overførsel". Tværtimod er jeg stolt over, at gennem hele mit liv at være med til at betale til mit solidariske fællesskab.

Når I journalister bringer tal til torvs, så sæt Jer dog ind i de tal, som I slynger ud. Man kan korte øjeblikke få en mistanke om at danske journalister bliver godt betalt for slige utroværdige tal.

Heldigvis lyser der stjerne op på den journalistiske himmel: Jesper Tynell eksempelvis.

Hverken den arbejdsløse, kontanthjælpsmodtager, hjemløse, sygedagpengemodtagere, enlige mødre eller andre på "overførsel" skal skamme sig af at være på "overførsel".

Det skulle måske lige være Morten Østergaard, radikal minister, som bruger ordet "krævende" om alle os andre. Men han kender muligvis ikke ordet skam.

Nedestående tal viser med al tydelighed, at danske journalister burde skamme sig og begynde at arbejde for deres løn. Sætte sig ind i tallene.

http://puls.politiko.dk/er-de-800-00...ogsaa-en-myte/

800.000 - 815.000 medmennesker på overførsel

CEPOS http://www.cepos.dk/fileadmin/user_u...2015_NOTAT.pdf

2.000.000 medmennesker medmennesker påoverførsel

CEPOS https://www.facebook.com/cepos/posts/624528247564005

2.200.000 medmennesker, ingen højere?

CEPOS http://politiken.dk/debat/ECE1543519...gt-paa-magten/

Næsten 3.000.000 medmennesker

"Sådan lyder advarslen fra cheføkonom Mads Lundby Hansen, Cepos"

http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2013/...0214160846.htm

2.200.000 medmennesker

http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2012/01/08/064952.htm

Vestager: "I dag er mere end 50 procent af befolkningen på offentlig forsørgelse" = ca 3.000.000 medmennesker

http://www.business.dk/oekonomi/over...drebyrden-tung

"[I]Overførselsindkomster gør ældrebyrden tung[/I]"

Nu er jeg Fanden gale mig også blevet en "ældrebyrde" udtalt af en drengerøv, som aldrig har haft en vabel i sin hånd, eller krammet en gammel smed, som grædende lige er blevet fyret.

Pointen i denne tråd, er at når journalister bringer hezt-ligende tal i deres artikler, så forventer jeg at man gider gå bag tallene, som man nævner.

Jeg forventer, at journalisten går i kødet på folk, som helt tydeligt kaster om sig med tal, der gavner deres -ISME.

Ikke bare ukritisk falder på røven for unge akademiske økonomer eller liberale, som udtaler sig om tal, de faktisk ikke har forstand på.

Mange danske journalister burde skamme sig!
I skal kæmpe for Jeres troværdighed!

Hilsen Peter :evil:

Webmaster 28-12-2014 23:02

Kig rundt omkring....det er copy/paste lakajer du er oppe imod...de har og vil ikke have en chance for at gennemskue noget som helst...hvorfor de bringer alt de får lagt på deres skrivebord videre...

Der er jo nok også en god grund til at de ligger og roder i troværdigheds målinger omkring politikere og brugtvognforhandlere...

TimeGuest 29-12-2014 00:40

Citat:

Oprindeligt indsendt af Webmaster (Send 318971)
Kig rundt omkring....det er copy/paste lakajer du er oppe imod...de har og vil ikke have en chance for at gennemskue noget som helst...hvorfor de bringer alt de får lagt på deres skrivebord videre...

Der er vel ikke nogen grund til at overse, at arbejdsgiveren kan efterlyser/belønner bestemte vinklinger på virkeligheden?


Er det K10, der ejer de store mediekoncerner, eller er der andre interessenter med en anden agenda end K10s i spil?BTW: DR2 viser mandag morgen (natten imellem søndag & mandag) kl. 01:15 Videocracy - Berlusconis medierevolution ... der kunne måske være nogle generelle hints gemt i det pastorat ...

Vi andre plejer bare at sige: De der betaler for musikken, de bestemmer hvad der skal spilles ...

phhmw 01-01-2015 15:18

Er 800.000 danskere på passiv forsørgelse?
 
http://www.information.dk/514460

Men tallet 800.000 er vildledende, mener eksperter. Vi bør i stedet tale om en beskeden restgruppe på et par hundrede tusind

Den liberale tænketank CEPOS har flere gange brugt tallet 800.000 i beskæftigelsesdebatten, og det er »okay«, mener cheføkonom Mads Lundby Hansen. Han peger på, at det samlede antal danskere, der modtager offentlig støtte faktisk er 2,1 millioner, hvis man medregner studerende og folkepensionister :mad:

Journalister, tag Jer nu sammen og tænk selv og kæmp for Jeres toværdighed.

Hilsen Peter :evil:

phhmw 14-01-2015 19:20

Pressen har svigtet som vagthund ved fleksjobreform
 
Den påstand må siges at være noget nær korrekt.

http://www.etik.dk/medieetik/pressen...fleksjobreform

Reformen af fleksjob og førtidspension får skelsættende negativ betydning for tusindvis af mennesker og indeholder mange problemer. Alligevel har store dele af pressen været uvillige til at dække reformen og konfrontere politikerne med problemerne

Vi lever i en meget dramatisk tid, hvor demokratiet er fundamentalt udfordret


Dokumentation på, at artiklen har ret.

http://www.k10.dk/showthread.php?t=30224

Hilsen Peter :evil:


Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 22:09.

Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension