K10 - Flexjob & Førtidspension

K10 - Flexjob & Førtidspension (https://www.k10.dk/index.php)
-   Politik og Samfund (https://www.k10.dk/forumdisplay.php?f=31)
-   -   Ankestyrelsen, bekymring over der afgørelser (https://www.k10.dk/showthread.php?t=31037)

phhmw 28-10-2014 12:04

Ankestyrelsen, bekymring over der afgørelser
 
Det er dybt bekymrende, at Ankestyrelsen oftere og oftere, taber ved civilretslige domstole.

Borgerne forventer, at afgørelser og Principafgørelser der udsendes fra Ankestyrelsen, er korrekte og i overensstemmelse med dansk lovgivning.

Men dokumentationen viser desværre, at kun borgere eller fagforeningen med økonomi har mulighed for en fair socialbehandling og afgørelser, som har stor indflydelse på både borgernes økonomi og fremtidige liv, i enhver henseende.

Det er uacceptabelt!

http://www.avisen.dk/taesk-til-kommu...sp_291363.aspx

Tæsk til kommune og Ankestyrelse i sag om førtidspension

En 56-årig mand har fået rettens ord for, at der efter ti år med arbejdsprøvninger og undersøgelser er ført nok bevis for, at han har mistet sin arbejdsevne.

I stedet skal Københavns Kommune starte en sag om at give ham førtidspension.

Kommunen havde ellers givet den 56-årige afslag på førtidspension, og da manden ankede, fik kommunen medhold.

Nu har Byretten har dømt Ankestyrelsen til anerkende, at det var helt tydeligt, at mandens arbejdsevne var varigt nedsat, og der er dokumentation nok, så det er formålsløst med endnu en arbejdsprøvning.

Men advokaterne på sagen, Nikolaj Nielsen og Mie Andersen fra advokatfirmaet Elmer & Partnere, mener, at sejren giver blod på tanden for at prøve flere sager i retssystemet.

Læs også:

http://www.k10.dk/showthread.php?t=26515

Hilsen Peter :evil:

Indiansummer 29-10-2014 15:56

Som med Arbejdsskadestyrelsen er det lige sådan med Ankestyrelsen de laver fejl på fejl. Og det er bestemt ikke betryggende for os som ikke har en organisation, advokat eller andet til at føre sager ved domstolene:evil:Indiansummer

L.S. 31-10-2014 19:25

Og er man interesseret i at vide mere om Ankestyrelsen, kan man læse i tråden her, der kun handler om Ankestyrelsen:

http://www.k10.dk/showthread.php?t=28266


Man er også velkommen til at poste sine historier om Ankestyrelsen, i tråden om Ankestyrelsen, da den tråd, som flere andre på k10, sigter mod at det skal være nemmest muligt for både hjælptrængende borgere samt mediefolk og politikere, at finde info FRA DEN RIGTIGE verden, om borgernes løben spidsrod i embedsmændenes - de såkaldte 'sagsbehandlere's'- (ofte ulovlige) faldgruber, og systemets stigende inkompetence og manglende faglige fundering.
husk:

phhmw 26-12-2014 10:04

Ankestyrelsen sagsbehandligstid 6,2 måned dec 2014
 
http://www.avisen.dk/udskaeldt-styre...er_300149.aspx

Omkring 70.000 danskere har en sag i Ankestyrelsen i år. Styrelsen, der er landets øverste klageinstans, har længe været plaget af langsommelig sagsbehandling, men nu er der godt nyt til dem, der har klaget over for eksempel sygedagpenge, kontanthjælp eller en handicapydelse.

Bemærk denne lille oplysning:

Den lange sagsbehandlingstid hidtil har været uacceptabel. Vores medlemmer kan have mistet deres sygedagpenge - måske uberettiget - eller måske har de ikke fået dækket tabt arbejdsfortjeneste efter en gigtsygdom. Nogle står over for at skulle tvangsopereres, hvis de vil beholde deres sygedagpenge. Så det er alvorlige menneskelige sager," siger Lene Witte.

http://www.avisen.dk/efter-et-aar-i-...lt_300206.aspx

Jens har ventet 13 måneder på, at Slagelse Kommune og Ankestyrelsen skal afgøre hans sag. I den tid har han solgt alt, hvad han ejede, så han selv og hans teenage-søn kan få mad på bordet.

Hisen Peter :evil:

popiae 27-12-2014 10:43

I artiklen fremgår det desværre, at han måtte sælge hus, før han kunne få kontanthjælp, hvilket jo faktuelt er forkert.
Det er vigtigt for syge/tilskadekomne, at de ikke afstår for at søge kontanthjælp, som husejer, da det ingen hindring er!

VH Popiae

phhmw 27-12-2014 11:18

Kontanthjælp og ejerbolig, andelsbolig
 
http://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/...p-og-ejerbolig

Er det udelukket for en borger at modtage kontanthjælp, hvis pågældende ejer et hus eller en andelsbolig?

Det er således ikke udelukket for en borger at modtage kontanthjælp, hvis pågældende ejer et hus. Hovedreglen er faktisk, at kommunen normalt ser bort fra formue i form af ejerbolig eller andelsbolig, hvis ansøge
ren/familien bor der. Endvidere skal det understreges, at kommunen ikke kan pålægge en borger at optage lån i friværdien, hvis det vurderes, at borgeren i fremtiden ikke har råd til at betale den forøgede husleje.

Endelig kan det fastslås, at en kommune ikke må tage hensyn til den del af friværdien, der er nødvendig for, at borgeren kan bevare sin boligstandard, hvis borgeren bor i en ejerbolig af en sådan standard, som det er rimeligt, at pågældende opretholder.


Hilsen Peter ;)

PS Men når det er skrevet, vedtaget og offentliggjort, skal hver enkelt være sig bevidst om, at en del af kommunerne/sagsbehandlerne har en helt privat holdning til lovgivningen og har til tider nogle særdeles kreative løsninger, trusler, påstande oa som kommer på bordet. Inden for samtlige områder i den sociale lovgivning, som mange raske ville blive overrasket over, at stifte bekendtskab med.

Her findes der naturligvis, som altid, dokumentation for slige påstande, der behandles på k10

phhmw 13-07-2015 21:54

Vupti! Ankestyrelsen gør ulovlige sager lovlige
 
http://www.avisen.dk/vupti-ankestyre...ge_334040.aspx

For få måneder siden fik kærestepar store beløb tilbage, fordi deres kommuner ikke havde fulgt loven om at tjekke parrenes registeroplysninger. Men nu har Ankestyrelsen lavet en U-vending. Fremover får den slags fejl ingen konsekvenser.

http://www.avisen.dk/ekspert-ankesty...us_334184.aspx

Ekspert: Ankestyrelsen tilgiver kommuner for lovsjusk
Kommunerne kan straffrit træffe ugyldige afgørelser i sager om gensidig forsørgelsespligt for samlevende, vurderer ekspert.


Konsekvensen af Ankestyrelsens praksis er, at kommunerne ikke motiveres til at overholde loven. Som det er nu, kan kommunerne træffe ugyldige afgørelser i et væk uden at blive straffet for det, siger Kirsten Ketscher, der er professor ved Københavns Universitet.

VUPTI!

Sådan barberer man den lille ged.

Hilsen Peter :evil:

Akvamarin 14-07-2015 08:46

Man kan vel stadig lægge sag an mod kommunen for ikke at have fulgt loven i de sager.
Ankestyrelsens afgørelser er ikke over Rettens.

phhmw 31-07-2015 16:28

Det er stærkt bekymrende, at Ankestyrelsen acceptere..
 
... ankesager fra borgerne, hvor der i selve sagen mangler partshøring og bare den mindste brug af "Oplysningspligt. Officialprincippet er uskrevne regler om myndigheders pligt til at oplyse en sag. Reglerne skal sikre, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, inden der træffes afgørelse."

Denne kvinde har gjort den fejl at tale med sin kommune og ikke skrevet med sin kommune.

Kvinden er heldig bla. fordi at i løbet af sagen er der en eller flere der har fulgt sin "Notatpligt"

Hvis ikke denne var fulgt, havde det været påstand imod påstand.

Ankestyrelsen godkender Udbetaling Danmark`s afgørelse trods alvorlige fejl i selve sagsbehandlingen.

Det er desværre efterhånden mere reglen end undtagelsen, at Ankestyrelsen udsender lovstridige afgørelser.

Det er stærkt bekymrende.

Så stol aldrig på hverken kommunen, Borger.dk, Udbetaling Danmark eller Ankestyrelsen, men brug din egen sunde fornuft eller få hjælp af dine omgivelser.

Ombudsmanden udtaler:

http://www.ombudsmanden.dk/find/nyhe...ankestyrelsen/

Skarp kritik af Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

http://www.ombudsmanden.dk/find/udta...r/2015-39/pdf/

En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling af den samlede boligstøtte for 2012.

Det afgørende i sagen var, om borgeren i løbet af boligstøtteåret 2012 havde
oplyst sin kommune, som dengang havde kompetencen på boligstøtteområdet, om en ekstra indtægt i 2012. Hvis hun havde oplyst kommunen om indtægten, kunne myndighederne kun kræve en del af boligstøtten tilbagebetalt.

Hvis oplysningen om indtægten derimod ikke var givet, skulle hele boligstøtten tilbagebetales.

Først i forbindelse med ombudsmandens undersøgelse indhentede Udbetaling Danmark kommunens journalnotater mv. fra 2012.
Af journalnotaterne fremgik det, at borgeren havde oplyst kommunen om ændringer i sin husstandsindkomst. Det fremgik dog ikke klart, hvilke ændringer der var tale om."


PH Det kan ikke sige kraftigt nok, at man taler ikke med sin kommune eller andre, men man skriver sammen.

Det kan ikke siges kraftigt nok, at uden aktindsigt og forståelse af denne, har man ingen mulighed for, at dels stille de korrekte spørgsmål og man finder aldrig ud af om andre skriver noget forkert i sin journal. Eller der mangler vigtige oplysninger i ens sag.

Hilsen Peter :evil:

phhmw 10-08-2015 14:50

HVEM ER DET, DER ANKER? Lovens rettesnor er tyndslidt
 
http://www.ugebreveta4.dk/lovens-ret...NTI0&aid=20144

Danskere bliver ikke altid behandlet ens efter loven, for reglerne bliver fortolket forskelligt fra egn til egn. Sådan lyder advarslen fra 3F, FOA og socialrådgiverforeningen. De er bekymret over, at Ankestyrelsen undlader at præcisere, hvordan love på social- og beskæftigelsesområdet skal fortolkes.

Borgernes retssikkerhed lider skade, når antallet af principafgørelser fra Ankestyrelsen skrumper, mener flere fagforbund.

Love er ikke altid klare. Derfor skal Ankestyrelsen præcisere, hvordan love inden for social- og beskæftigelsesområdet skal forstås, så reglerne for at få sygedagpenge, førtidspension eller barnet tvangsfjernet bliver fortolket ens i alle kommuner fra Assens til Aarhus.


Skrevet af Kåre Kildall Rysgaard

http://www.ugebreveta4.dk/brugere/k%...d/default.aspx

Hilsen Peter :evil:

Men vi må forlange at juristerne ved Ankestyrelsen udsender fornuftmæssige Principafgørelser.

"Danmark, mit fædreland" Hvor juristerne går imod lægefagkundskaben i svær grad.

http://www.k10.dk/showthread.php?t=27836


Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 23:36.

Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension