K10 - Flexjob & Førtidspension

K10 - Flexjob & Førtidspension (https://www.k10.dk/index.php)
-   Politik og Samfund (https://www.k10.dk/forumdisplay.php?f=31)
-   -   Whistleblower søges........... (https://www.k10.dk/showthread.php?t=15342)

phhmw 20-11-2010 17:30

Whistleblower søges...........
 
Hvad er en Whistleblower? http://www.whistleblowers.dk/live/hvaderenwb.php
http://aabenhedskomite.homepage.dk/


Underlig efterlysning.........men efter at have været med fra begyndelsen har samstemmende påstande rumsteret i mit kønne hoved.

Eksempelvis fra denne tråd: http://www.k10.dk/showthread.php?t=15332 hvor der bla nævnes:

"jeg tror det der er sket , er at kommunalbestyrelsen har været inde over og sagt " vi har ikke penge til at give flere førtidspensioner for i år" og så gives der afslag selvom, du egentlig er indstillet positivt. Det var det jeg fik at vide af min egen SB , inden at min sag blev sendt videre i systemet og at jeg ikke kunne vide mig sikker.... førend hun ringede og sagde at den var gået igennem."

Sådanne udtalelser dukker op med jævne mellemrum.....een jeg især kan huske var følgende, fra en sagsbehandler der påstod følgende:

"Forvaltningschefen kaldte os alle sammen og udstak følgende ordre: denne form for ansøgning SKAL fremover bare afvises med et afslag da vi derved får et rimeligt frafald da ikke alle anker"......uden vurdering eller anden lovkrævet behandling.

Om disse påstande kan der kun siges følgende: enten er de ukorrekte eller også pågår der en åbenlys lovovertrædelse af embedsmænd!

Findes mon en måde at få dette be- eller afkræftet?
Findes der mon sagsbehandlere der kunne fremkommen med egentlig beviser på at noget sådan pågår i kommunerne?
Findes der mon noget på tryk som jeg evt kunne bruge i en principiel klage?

Hvis......må du gerne kontakte mig så vi kan få problematikken op til overfladen og få stoppet evt ulovligheder.

Mange hilsner
Peter;)

phhmw 18-12-2010 15:16

Ytringer med særligt henblik på ”whistleblowing”
 
Beskæftigelsesministeriets arbejdsretlige notater:
den ansættelsesretlige beskyttelse af privatansattes
ytringer med særligt henblik på ”whistleblowing”

http://www.bm.dk/Aktuelt/Nyheder/Kor...ngsfrihed.ashx

Hilsen Peter ;)

phhmw 18-12-2010 18:22

Sig nej til ulovlig praksis....
 
Socialrådgiverforeningen har udgivet følgende:
http://www.socialrdg.dk/Default.aspx?ID=180

som begynder:
"Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har
set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med
loven, fordi der formuleres så konkrete mål for indsatserne, at
de er i strid med Serviceloven. Og selvom det ikke er ulovligt at
få mest muligt for pengene, er det ulovligt at lade økonomiske
hensyn stå over barnets tarv og borgernes lovfæstede rettigheder!"

Hilsen ;)

Shadow 20-12-2010 00:38

ulovligheder
 
Indledningsvis....

Tak for de mange gode råd


I forbindelse med denne tråd, vil jeg gerne lige gøre opmærksom på noget som har ulmet i mit baghoved.

At sabh. bevidst, på baggrund af kommunens økonomi og måske direkte vejledning herom, forsøger at få sagerne afsluttet på en/et forkert beslutningsgrundlag.

Altså eks.
Hvis kommunen vurdere en sag og beslutter - "hvis vi kan tolke dette på EN måde som gør det muligt at stoppe sygedagpenge, gør vi det!". Kommunen sender efterfølgende sagen til hhv. partshøring, anke mv. Hvis borgeren i forvirringen ikke opdager misforståelsen.... folder kommunen armene og går den så går den.... (en vildfarelse samt økonomisk vinding)
Borgeren henvises til at søge kontanthjælp med formuetab til følge. (handling)

Håber den/de stakkels sagsbehandlere er bekendt med at, ukendskab til loven fritager ikke for straf.

STRAFFELOVEN's §279.
For bedrageri straffes den, som, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, ved retsstridigt at fremkalde, bestyrke eller udnytte en vildfarelse bestemmer en anden til en handling eller undladelse, hvorved der påføres denne eller nogen, for hvem handlingen eller undladelsen bliver afgørende, et formuetab.

Strafferammen er fængsel i, indtil, 1 år og 6 mdr.

Forbrydelse er fuldbyrdet når formuetab er indtrådt.


Tror nu kommunen er bekendt med nævnte lov, da netop §279 benyttes ifm. med socialbedrageri.


Indrømmet...
Lidt harsk udmelding, men jeg bliver fan'me helt rødglødende når man læser rundt i dette forum. :o


Mvh.
Shadow

gunvor 20-12-2010 04:45

Hej Shadow.

Tak for reminderen af staffelovsparagrafen!

Måske skulle den hænges op på samtlige jobcenter, el. ligges i brevbakken hos alle sagsbehandlere for modsat dig, tror jeg, enten ikke de er bekendt med den, ikke har læst den, el. ikke forstår ordene, el. bare ligesom som vores politikere: mener at en lovgivning gælder på den ene side af skrivebordet og en anden for borgerne, hvis sag de behandler.

Og jeg tror, du har ret i din formodning om, at der laves bagudregning, som jeg kalder det. Dvs. man ser på, hvilket resultat man gerne vil komme frem til og regner baglæns. Her inde i forummet kan man læse masser af eks. på hvordan man via enkelte ord taget ud af hele sætninger, for pustet det op til f.eks. sygdomsmæssigt uafklaret el. lign., som SB så bruger som påskud til afslag over den syge.

Det kan ikke kaldes uvidenhed efter min mening. I bedste fald kan det kaldes, at lukke øjene for hvad der sker.

Desværre er der alt for mange studier og senere arbejdspladser, der arbejder med mennesker, hvor lovgivningen næsten ikke bliver italesat og "oversat" hverken på studiet el. på arbejdspladsen.

Jeg har selv via mine studier og arbejde forsøgt, at italesætte vigtigt lovgivning for mit felt. Mange gange for døve øre el. med deres egen tolkning af lovgivningen.

Spørgsmålet er så, om det kræver kendskab til loven forud for at være en whistleblower?

Altså, både kendskab til den lovgivning, der bliver overtrådt, men måske også kendskab til lovgivning omkr. hvilke følger det kan få for whistlebloweren!

phhmw 14-01-2011 00:17

Andre tænker også i disse baner....
 
http://www.k10.dk/showthread.php?t=16162

Hilsen Peter ;)

phhmw 26-11-2011 19:18

Ny whistleblowerordning på vej i København
 
http://www.socialrdg.dk/Default.aspx?ID=5371

"29. september 2011 - Det skal være slut med, at de københavnske socialrådgivere putter med kritik eller oplysninger, der truer arbejdsmiljøet eller borgernes retssikkerhed. Ansatte skal fremover trygt kunne anmelde ulovligheder eller uetisk praksis. Tillidsrepræsentant og regionsformand bakker op."

Hilsen Peter ;)

phhmw 25-10-2012 14:47

Whistleblowerordningen i Københavns Kommune
 
http://www.kk.dk/?sc_itemid=9271738B...3-D32EB0BA769A


"Har Københavns Kommunes ansatte eller samarbejdspartnere viden – eller begrundet mistanke – om ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder i kommunen, så har de nu mulighed for at videregive oplysningerne til whistleblowerordningen uden at frygte for ansættelsesretlige reaktioner."

Hilsen Peter ;)

phhmw 29-07-2013 22:08

Dobbeltmoral i 2den potens
 
DJØF og HK ønsker ikke en Whistleblowerordning.

http://www.avisen.dk/hk-sladrehankeo...ig_228240.aspx

"En særlig ordning for bedre beskyttelse af whistleblowere i det offentlige er en dårlig idé, mener formanden for HK Kommunal, Bodil Otto.

- Det vil kun være med til at mistænkeliggøre alle, fordi det vil signalere en mistanke om, at der kan være noget galt, siger Bodil Otto.

- Whistleblowerordninger på de enkelte arbejdspladser er aldeles unødvendigt, hvis man har en ordentlig arbejdsplads med en ordentlig kultur, hvor man ved, hvor man skal henvende sig, hvis man opdager, at der er noget galt, siger formanden
."

Deres egne medlemmer, SAK, Sammenslutningen af Kontrolmedarbejdere ønsker at skærpe indsatsen imod borgerne. Indtrængning i borgernes hjem uden dommerkendelse., anonym anmeldelse etc etc, som er dokumenteret andet sted.

Altså den medicin de selv uddeler til borgerne, ønsker de ikke selv at indtage. Den smager ikke godt og giver utryghed.

Føj for en dobbeltmoral!


Vrede hilsner
Peter :evil:

FOA mener
http://www.avisen.dk/foa-ordning-kan...ag_228230.aspx

Enhedslisten forbereder lovforslag.
http://www.avisen.dk/ny-ordning-skal...re_228212.aspx

phhmw 02-04-2014 16:44

K10 har i 3 år søgt whistleblower....
 
Nu har andre igen taget tråden op. Men møder stadig modstand.

http://www.avisen.dk/mediechef-hjael...ug_262005.aspx

http://journalisten.dk/radio24syv-aa...ower-postkasse

Programchef på Radio24syv Mads Brügger opfordrer danskere, der har kendskab til svindel og sjusk på arbejdspladsen, til at bruge en sikker elektronisk postkasse, som stationen har oprettet til whistleblowere

Hjælp os med at afsløre dem, der ikke vil afsløres.

Sådan lyder opfordringen i den annonce for en sikker elektronisk postkasse, som Radio 24syv har oprettet til whistleblowere.

Her kan ansatte sladre om magtmisbrug, korruption og sjusk på deres arbejdsplads. Men annoncen er ikke nået ud til sygeplejersker, politifolk og andre offentligt ansatte. Fagbladene nægter nemlig at bringe den.


Hvis vi mener noget med demokrati og at Folketinget bestemmer, så lad os komme i gang med at rydde op i alle disse åbenlyse urimeligheder, borgerne udsættes for.

Nogen må da for pokker have noget at berette:
http://www.avisen.dk/berlau-tavse-so...ge_261860.aspx

Mail til Radio24syv:

Til Jeres information

Whistleblower søges...........
http://www.k10.dk/showthread.php?p=303266#post303266

Tydliger kan ulovligheder ikke være
http://www.k10.dk/showthread.php?p=35616#post35616

Her skal læseren forstå konsekvensen af en given sagsbehandling af en svag borgers sag.

Sidste brev skrevet til KL, Kommunernes Landsforening, en PRIVAT interesseorganisation

Ref #505 http://www.k10.dk/showthread.php?t=5664&page=51 mail til nyvalgte formand for KL, som også er borgmester i Kalundborg kommune, som ikke overholder Retssikkerhedslovens §3 stk.2 trods loven blev vedtaget juli 1998.

Held og lykke med jeres projekt.

Bedste hilsner

Peter

Hilsen Peter :evil:


Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 00:19.

Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension