K10 - Flexjob & Førtidspension

K10 - Flexjob & Førtidspension (https://www.k10.dk/index.php)
-   Alt det andet (https://www.k10.dk/forumdisplay.php?f=30)
-   -   BMI. Vores medborgere med højt BMI skal forsvares. (https://www.k10.dk/showthread.php?t=37367)

phhmw 26-09-2019 08:04

BMI. Vores medborgere med højt BMI skal forsvares.
 
Denne tråd er oprettet med det formål, at stoppe den dumsmarte hetz imod mennesker, med for højt BMI.

Denne tråd er til FAKTA og DOKUMENTATION og ikke dumsmarte bemærkninger rettet imod medmennesker med for højt BMI.

Vi ved, at den kommunale sagsbehandling er hård, især over for mennesker med for højt BMI eller andre usynlige diagnoser, hvor uvidende sagsbehandlere misbruger en patients for høje BMI. Her mangles desværre ikke dokumentation, som løbende vil offentliggjort i denne tråd.

Ja, selv de praktiserende læger holder sig ikke tilbage med dumsmarte bemærkninger, til stor moro for andre lægekollegaer og stor skade for den kommunale Notatpligt og journalføring:

https://www.bt.dk/samfund/laeger-udl...uHMZlADBWqOER4

""En anden læge kommenterer opslaget om århundredets mest irriterende kommentar fra en patient med “jeg spiser næsten ingenting” og henviser til en overvægtig patient.

Selvom patienten ikke kan identificeres, vækker disse opslag alligevel bekymring hos Morten Freil, der er direktør for Danske Patienter.

»Vi ved, at særligt udsatte patienter tilbageholder informationer for deres læge, fordi de er bange for at virke dumme. Derfor er det helt uacceptabelt, at læger udstiller patienters spørgsmål og kommentarer på Facebook.«""


BMI.

Du kan udregne dit BMI tal, også kaldet BMI indeks, med vores BMI kalkulator, eller med en lommeregner, ved af bruge BMI-formlen: BMI= kropsvægten i kg/(højden i meter)^2 - sagt med andre ord - man regner sit body mass index ud ved at dividere kropsvægten i kg, med højden i meter sat i anden potens.

BMI Test


http://www.bmitest.dk

Hilsen Peter (y) tynd som en bønnestage, med et usædvanligt fint stofskifte og ikke tvunget til at indtage stærkt vægtforøgende psykofarmaka. :evil:

phhmw 26-09-2019 08:16

Tabe sig under tvang vs Sygedagpengestop
 
Principafgørelse 54-12

https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=153728

Resume:

Principafgørelsen fastslår

En kommune kan ved afgørelse om forlængelse af sygedagpenge som udgangspunkt stille krav om vægttab, og borgeren har pligt til at medvirke ved behandlingen.


Hilsen Peter :evil:

Bilag

Sygedagpengestop:

http://www.k10.dk/index.php?pageid=sygedagpengestop

phhmw 26-09-2019 08:27

Fedmeoperation vs ansøgning af invalidebil trivsel § 114 vs Merudgifter § 100
 
Principafgørelse 83-13 "Gældende"

https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=160413

Resumé:

Principafgørelsen fastslår

For at yde støtte til bil og merudgifter til voksne efter serviceloven skal borgeren have en varig nedsættelse af funktionsevnen, som ikke kan forbedres ved behandling.
En kommune kan i sager om merudgifter og støtte til køb af bil som udgangspunkt stille krav om vægttab, hvis begrænsningen af funktionsevnen helt eller delvist er forårsaget af overvægten. Borgeren har pligt til at medvirke ved behandlingen, hvis det har betydning for funktionsevnen.


Hilsen Peter :confused:

phhmw 26-09-2019 08:36

Tvang i den sociale sagsbehandling Psykofarmaka vægtforøgende
 
Folketinget har vedtaget ved lov, at tvang i den sociale sagsbehandling er forbudt, men,............

Her er det vigtigt at forstå, at forbud imod tvang er kun og udelukkende i forhold til Sygedagpengeloven og intet andet område:

Tvang i den sociale sagsbehandling dokumentation:

http://www.k10.dk/showthread.php?t=27836

I en årrække har mennesker med for højt BMI være tvunget til forskellige behandlingsforslag, herunder indtagelse af VÆGTFORØGENDE psykofarmaka, samtidig med at kommunen stiller krav om at tabe sig.

Det må siges at være en gordisk knude, som er umulig at løsne for mennesker med for højt BMI


https://www.etik.dk/sundhed-og-forsk...på-lykkepiller

Syge kan blive tvunget til at tage antidepressiv medicin, hvis de vil beholde deres sygedagpene

Hilsen Peter (y)

phhmw 26-09-2019 08:44

Vi skal have tillid til praktiserende læge, herunder mennesker med højt BMI
 
Hvis ikke denne tillid er til stede, skal du skifte læge.

https://www.bt.dk/samfund/laeger-udl...acebook-gruppe

Læger udleverer patienter i stor Facebook-gruppe

Eksempelvis har en læge citeret fra et notat i en patients journal. Her skriver lægen alle patientens diagnoser, hvilket sygehus og hvilken afdeling patienten har været på. Lægen nævner også datoen for, hvornår patienten har været på afdelingen, samt hvad patienten har fået foretaget. Derudover oplyser lægen også patientens køn og alder og tilkendegiver samtidig, at lægen er patientens praktiserende læge.

Andre gange nøjes læger ikke med at citere, men deler også billeder af notater fra patientens journal.

Lægerne deler oplysningerne for enten at udtrykke deres utilfredshed med en bestemt arbejdsopgave eller for at spørge andre til råds om håndteringen af en bestemt patient eller sag.

I Facebook-gruppen deler læger ikke kun oplysninger om deres patienter. Flere læger morer sig også over kommentarer fra patienter.

En af lægerne skriver i et opslag, at han har fundet endnu en kandidat til århundredets mest irriterende kommentar fra en patient. Lægen bliver irriteret, når en patient siger “det kan jo ikke passe/være rigtigt, at ….”.

Opslaget medfører, at mere end 100 andre læger udtrykker deres irritation over kommentarer fra patienter.

En anden læge kommenterer opslaget om århundredets mest irriterende kommentar fra en patient med “jeg spiser næsten ingenting” og henviser til en overvægtig patient.


Hilsen Peter :evil:

Bilag.

Lægernes lukkede Facebook gruppe

https://www.facebook.com/groups/medi...c_location=ufi

phhmw 26-09-2019 10:16

Har du normal vægt?
 
Citat" Fordi, vi ved med næsten 100% sikkerhed ved, at hvis du er rygpatient og gennemgår et årelang sagsforløb, så i afslutningen af din sag lige FØR en forventet afgørelse foreligger, spørger din sagsbehandler kommunens lægekonsulent om der findes flere BEHANDLINGSMULIGHEDR?

JA, fordi at i NOTATPLIGTEN har din sagsbehandlere i STARTEN af din sag noteret sig at du er overvægtig. Så lægekonsulenten beder nu med loven i hånden, at det er en BEHANDLINGSMULIGHED at tabe sig.

Så nu er du spillet skakmat og må tabe dig. Afgørelsen kan udsættes indtil du er inden for normalområdet af BMI.

Du kan også risikerer at i afslutningen af din sag bliver du pludselig en psykisk klient trods du har en fysisk diagnose."
CITAT slut

Gode råd til nye på k10.
http://www.k10.dk/showthread.php?t=28928

Hilsen Peter :evil:

phhmw 27-09-2019 22:40

Vi vokser op i et fedthadende samfund: »Fra min skoletid kan jeg huske alle, der var
 
Vi vokser op i et fedthadende samfund: »Fra min skoletid kan jeg huske alle, der var tykke. Jeg kan huske dem, fordi de var tykke«

https://politiken.dk/kultur/art74066...-de-var-tykke«

Hvis vi skal fjerne den voldsomme udskamning af tykke mennesker – og det skal vi – er vi som samfund nødt til at se indad. Og se, hvor hadet kommer fra, skriver Gudrun Marie Schmidt i ugens kulturkommentar.

Hilsen Peter (y)

phhmw 29-09-2019 15:40

Operation for fedme er kompliceret og skal forstås før man har meninger
 
https://stpk.dk/da/afgoerelser/afgoe.../2007/0762330/

Det fremgår af overlæge As udtalelse til sagen, at den operative behandling er forbundet med en betydelig risiko, nemlig en dødelighed på 1-2 % og reoperationsfrekvens på op til 20 %. Det fremgår endvidere, at de opererede patienter skal kunne overholde en nøje diætetisk forskrift, hvor det er vigtigt at patienterne indtager små måltider og ikke drikker uhæmmet, idet dette vil indebære risiko for sprængning af den nye lille mavesæk.

Det er nævnets opfattelse, at alkohol- og medicinmisbrug samt en række psykiatriske diagnoser udgør eksklusionsdiagnoser for den kirurgiske behandling.

På baggrund af ovennævnte finder nævnet, at det var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, at overlæge A på baggrund af oplysningerne fra egen læge vedrørende behandlingen for skizofreni, det tidligere medicin misbrug og udeblivelsen fra kontroller ikke tilbød <****> kirurgisk fedmebehandling i december 2004.


Hilsen Peter :confused:

phhmw 29-09-2019 16:26

En gordisk knude er en knude der ikke kan bindes op....
 
..... i dag bruger vi udtrykket om et uløseligt problem.

Speciallægerne er ikke enige.

https://politiken.dk/forbrugogliv/su...es-operationer

"Læger går i protest: Politikere vil ikke betale fedes operationer
Bonnie Thomsen vejer 112 kilo, men er for tynd til en fedmeoperation. Det har politikerne vedtaget."

De kliniske retningslinjer er man ikke enig i.

Som helhed bliver mennesker med for højt BMI moppet på forskellige måder.

Både af sagsbehandlere, naboen og andre , uden faktuel viden.

Den ene dag skal den med for højt BMI bare tage sig sammen.

Den anden dag, skal man måske være tvunget til at indtage vægtforøgende medicin.

Fedmeoperationer er farlige eller ikke-farlige?:confused:

Andre dage skal man tvinges til at tabe sig:

Principafgørelse 154-12 "Gældende" som er øverste sociale myndighed, som alle skal rette sig efter:

https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=153728

""En kommune kan ved afgørelse om forlængelse af sygedagpenge som udgangspunktstille krav om vægttab, og borgeren har pligt til at medvirke ved behandlingen.

Behandlingen skal efter al erfaring med rimelig sikkerhed kunne medføre en forbedring af arbejdsevnen og må aldrig efter al erfaring indeholde nogen væsentlig risiko for borgerens liv og førlighed.

Det er en betingelse for, at der kan stilles krav om vægttab, at det er dokumenteret, at overvægten i sig selv har indflydelse på arbejdsevnen.

Det er samtidig en betingelse, at der er lægelig indikation for, at vægttab vil medføre forbedring af arbejdsevnen
.""

phhmw

Bemærk venligst her, at dette krav altid stilles lige før en afslutning på en social sag, næsten aldrig i begyndelsen af en sag. En belejlig måde at trække en given afgørelse ud for patienten.

Principafgørelse 83-13 "Gældende"

https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=160413

"Principafgørelsen fastslår

For at yde støtte til bil og merudgifter til voksne efter serviceloven skal borgeren have en varig nedsættelse af funktionsevnen, som ikke kan forbedres ved behandling.

En kommune kan i sager om merudgifter og støtte til køb af bil som udgangspunkt stille krav om vægttab, hvis begrænsningen af funktionsevnen helt eller delvist er forårsaget af overvægten. Borgeren har pligt til at medvirke ved behandlingen, hvis det har betydning for funktionsevnen
."

Vi skal huske, at Folketingets vedtagelse af forbud imod tvang i den sociale sagsbehandling, kun og alene gælder, i forhold til Sygedagpengeloven og intet andet. Eksempelvis de 2 nævnte Principafgørelser.

Så finders der andre former for tvang i behandlingen, som ikke direkte berører patienter med for højt BMI:

Men at påstå, at patienter med for højt BMI har et let liv, i det danske samfund og i sundhedssystemet, vil nok være en overdrivelse.


Derfor, tænk dig om, før du har en mening om medmennesker, med for højt BMI

Hilsen Peter :evil:

Bilag

Folketinget vedtagelse af L180 om forbud imod tvang i den sociale sagsbehandling vs Sygedagpengeloven:


https://www.ft.dk/samling/20181/lovf...L180/index.htm

Er kampen imod tvang i behandlingen vundet?

http://www.k10.dk/showpost.php?p=367137&postcount=355

Sundhedsstyrelsens Kliniske retningslinjer for fedmeoperationer:

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelse...55A644FE9C5F61

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2017/nkr-fedmekirurgi

Meninger for imod, private, offentlige, men uanset hvad så.................... læs for Pokker:

https://www.berlingske.dk/kronikker/...e-vaere-i-fred

phhmw 10-10-2019 16:03

Dom om overvægt får vidtrækkende følger
 
https://fagbladet3f.dk/nyheder/fb5d1...4roDE6A1XFwwls

Ny landsretsdom giver syg og tyk kvinde ret til førtidspension fem år tilbage i tiden. Sagen vil få afgørende betydning for andre sager om overvægt, eller sager hvor speciallægers ord betvivles, siger ekspert.

Kommuner kan ikke ignorere lægerne

Kvinden klagede og tabte sagen i Byretten. Men ikke i Landsretten. Her talte Retslægerådet nemlig for, at kvindens overvægt var en varig lidelse. Og at dét stod klart i kraft af lægefaglige vurderinger allerede i 2006. Derfor skulle hun have haft førtidspension allerede dengang, og ikke seks år senere, som hun rent faktisk fik.

Kvinden ønsker ikke at stå frem. Men ifølge professor og dr. jur. i socialret ved Københavns Universitet, Kirsten Ketcher, har hendes sag og dommen stor principiel betydning.

For det første siger dommen, at kommunerne bliver nødt til at lytte til lægerne, siger Kirsten Ketcher:


Hilsen Peter (y)


Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 17:44.

Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension