K10 - Flexjob & Førtidspension

K10 - Flexjob & Førtidspension (http://www.k10.dk/index.php)
-   Ressourceforløb (http://www.k10.dk/forumdisplay.php?f=93)
-   -   Ressourceforløb, aflønnet timer og §34 støtte (http://www.k10.dk/showthread.php?t=37442)

ncc1971 09-10-2019 15:42

Ressourceforløb, aflønnet timer og §34 støtte
 
Hej.

Jeg er i den situation at jeg er i jobafklaring i en virksomhed, hvor jeg er blevet ansat i 6 timer om ugen. Det har betydet at min særlig støtte §34 er blevet reduceret, således at det pt koster mig penge at være ansat i 6 timer om ugen.

Jeg har forsøgt at finde ud af følgende:

1. Hvordan den særlig støtte §34 beregnes som udgangspunkt
2. Hvordan beregner kommunen det beløb der fratrækkes, når man har lønnet timer.

Umiddelbart ser det ud til at det er et rod mellem bruttoløn og skattefrifradrag.

Jeg har forsøgt at spørge min økonomiske rådgiver, men svaret er uforståeligt, da der svares at jeg skal tjener mere for at det kan svare sig.

Hilsen

ncc1971

JacobT 09-10-2019 16:52

§ 34 bestemmes ud fra hvor meget du har i formue. Reglen findes i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, § 34, stk. 7: Personer, der modtager ressourceforløbsydelse, kan alene få særlig støtte, hvis de opfylder betingelserne for at modtage integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp.

Efter Lov om aktiv socialpolitik, § 14 (formueregel): Kommunen kan ikke yde hjælp, hvis ansøgeren og ægtefællen har formue, som kan dække det økonomiske behov. Kommunen ser dog bort fra beløb på op til 10.000 kr., for ægtefæller 20.000 kr.

Det betyder at den formue du har, ud over 10.000 kroner, skal anvendes til selv at betale for husleje, før der bregnes særlig støtte efter § 34.

Nu kender jeg ikke din situation, men ud fra det du skriver kunne det lyde som om at kommunen lægger det hele sammen på følgende måde: ressourceforløbsydelse efter skat + løn i jobafklaringsforløb efter skat = netto indtægt. Efter nettoindtægten er udregnet siger de: netto - 10.000 kroner = beløb der kan modregnes i § 34. Men så simpelt er det ikke.

Jeg har på et tidspunkt læst en principafgørelse fra Ankestyrelsen, hvor man siger at formue først kan beregnes efter man har fratrukket de fraste udgifter og leveomkostninger. Jeg kan ikke på stående finde den frem, men vil gøre en indsats.

Jeg er ikke skarp i hvordan støttebeløbet efter § 34 beregnes, men det er vist noget med indtægten man havde før der opstod en såkaldt social begivenhed, dvs. den gang du sidst var på arbejdsmarkedet. Andre må komme på bane og forklare detaljerne, for dem kan jeg ikke.

Efter min mening, så kan kommunen ikke bare tage din nettoindtægt (ressourceforløbsydelse) og lægge din nettoløn til, og derefter beslutte hvor meget der rager ud over 10.000 kroner (formueregel § 14 som nævnt i starten). De skal først kigge på dine faste udgifter og leveomkostninger før de kan beregne din formue.


Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 21:29.

Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension