K10 - Flexjob & Førtidspension

K10 - Flexjob & Førtidspension (https://www.k10.dk/index.php)
-   Spørgsmål ang fleksjob (https://www.k10.dk/forumdisplay.php?f=27)
-   -   Bevilling af fleksjob permanent (https://www.k10.dk/showthread.php?t=40210)

Kbh2300 07-09-2022 19:49

Bevilling af fleksjob permanent
 
Hej

Jeg er født i 1978 og således over 40 år nu

I efteråret 2016 har vi møder med kommunen og jeg bliver bevilget et fleksjob eller kommunen afgør at jeg gerne må søge et fleksjob / er berettiget til et fleksjob

Jeg får i efteråret 2016 et brev der lyder

"Fleksjobberettigelse – bevilling Jobcentret skal hermed orientere dig om, at du er berettiget til ansættelse på fleksjobvilkår"

Sagsbehandleren sagde dengang at om små 5 år ville det blive taget op til revudering om jeg stadig har den bevilling

Der går 2 år inden jeg finder et flekjob, i de to år foretages der en revudering, et brev lyder

"Revurdering af betingelserne for fleksjob for personersom modtager ledighedsydelse jf. Lov om aktivsocialpolitik § 74 c.Kommunen skal redegøre for, om betingelserne for at få et fleksjob fortsat er opfyldt, når enperson har modtaget ledighedsydelse i 12 måneder inden for 18 måneder.!

Men i efteråret 2018 får jeg så et fleksjob som jeg har haft siden.

Jeg kan ikke huske om det er en eller to gange kommunen har ringet til mig, og jeg fik en indirekte forståelse af at mit fleksjob var permanent nu sidst de ringede.

Og hvad er det så jeg vil nu ?

I efteråret 2018 får jeg dette brev fra kommunen da jeg får mit nye fleksjob:

"FleksjobAftale om fleksjobansættelseTillykke med Jeres aftale om ansættelse i fleksjob."

Til slut i det brev står der:

"Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats§ 70 d.

Jobcenteret skal sikre, at den ansatte udnytter sin arbejdsevne bedst muligt ifleksjobbet, og at den pågældendes skånebehov bliver tilgodeset. Jobcenteret skal følge oppå, om der er sket ændringer i den ansattes forhold efter 2½ år i fleksjobbet, herundervurdere, om den ansatte fortsat opfylder betingelserne for fleksjob. Herefter skal der følges op,hver gang der er gået 2½ år fra seneste opfølgning. Dette skal ske ved en personlig samtalemed den ansatte i fleksjobbet. Arbejdsgiveren inddrages efter behov.

Stk. 2. Personer, der er ansat i fleksjob, skal orientere jobcenteret, hvis arbejdstiden sættesned, eller hvis der sker andre ændringer i ansættelsesforholdet, der kan have betydning forfleksjobbet.

Stk. 3. Jobcenteret skal for personer, der er ansat i et fleksjob, jf. § 70c stk. 1, udarbejde enstatus efter 4½ år, hvor det vurderes, om personen kan overgå til ordinær beskæftigelse ellerskal forblive i fleksjobordningen"

Nu er det ikke fordi jeg frygter at blive erklæret rask for det er jeg ikke stadig, men det er bare det mentale pres og den økonomiske usikkerhed der kan være hvis jeg skal igennem det der igen, for jeg kun arbejde de timer jeg gør nu og det er endda hårdt for mig mig.

MEN jeg synes det virker som om at jeg står foran en revurdering nu.

Eftåret 2018 hvor jeg fik fleksjob er 4 år siden nu. Jeg er i øvrigt fyldt 40 år på det tidspunkt.

Men jeg er forvirret, fordi da jeg fik bevilget muligheden for at få et fleksjob/fik fleksjobberettigelsen sagde kommunens sagsbehandler at der ville være en revudering efter små 5 år. Det hørte både min ægtefælle og jeg.

Vi troede den revudering var sket via en længere tlf samtale som jeg ikke kan huske præcis hvornår var, men sikkert i 2020 sommeren. Det var også det jeg forstod på den tlf samtale med kommunens repræsentant der, uden at det måske blev sagt direkte.

At vi nu kommer til at studse over det, var at vi læste noget om det på nettet og så ville vi for en sikkerhedsskyld lige undersøge det.

Det korte af det meget lange er vel

Jeg får en "fleksjoberettigelse" i efteråret 2016, hvor jeg er 38 år.

I efteråret 2018 får jeg et fleksjob som jeg har haft siden.

I sommeren 2020 ca har jeg en lang tlf samtale med kommunen, her er jeg over 40 år, og jeg opfattede det som værende revuderingssamtalen men det blev ikke sagt direkte så vidt jeg husker det var det, og jeg opfattede det også som om at mit fleksjob nu var permanent (er også i tvivl om det blev sagt direkte)

Pointen er vel for mig at se

Den revudering der skal foregå efter 4 ½ år, er det når man får fleksjobberettigelsen (2016)eller når man senere via aktiv jobsøgning har fået et fleksjob (2018).

Jeg kan læse på sundhed.dk

"Et fleksjob bliver bevilget for 5 år ad gangen. Hvis du er under 40 år, skal kommunen, lidt før de 5 år er gået, vurdere om du fortsat opfylder betingelserne for fleksjob. Hvis du gør det, får du bevilget et nyt for 5 år mere. Hvis du er over 40 år, får du efter det første midlertidige fleksjob på 5 år, bevilget et permanent, hvis du fortsat opfylder betingelserne."

Det var som sagt et meget hårdt forløb dengang mentalt og nu dukker der tanker og følelser frem igen om det, og jeg har derfor brug for afklaring. Kommunen gjorde sikkert bare det de skulle men det gjorde det ikke mindre hårdt for mig.

phhmw 08-09-2022 08:19

Velkommen til Kbh2300
 
Man taler ikke med sin sagsbehandler, man skriver sammen.

Fordi, som udgangspunkt, er kommunen din juridiske modstander, hvor der kræves DOKUMENTATION for alt.

Man skal altid have fuld aktindsigt i alt, som du sikkert har erfaret.
https://www.k10.dk/showthread.php?t=37741

Læs følgende for at forstå reglerne:
https://www.k10.dk/showthread.php?p=374277#post374277

""Ressourceforløb kan vare fra et til tre år ad gangen. Borgere over 50 år skal som udgangspunkt tilbydes ét forløb, men kan efterfølgende tilbydes flere, hvis de selv ønsker det. Det gælder, uanset om det første ressourceforløb er begyndt før eller efter, at borgeren er fyldt 50 år.""

Alle fleks- og førtidspensionister, bevilgede enhver form for hjælp kan kommunen kontrollerer om de stadig er berettiget til.

Kun i få tilfælde kan der ikke bevilges førtidspension med revision, som det hedder.

Læs og forstå bla Principafgørelsen som er øverste myndighed:

Førtidspension med revision: https://www.k10.dk/showthread.php?t=35321


Bliv her på din tråd fremadrettet, så bliver det lettere for os andre at få overblik i dine spørgsmål fremadrettet.

Hilsen Peter (y)

Kbh2300 08-09-2022 09:08

Hej Peter
Tak for dit svar
Jeg synes ikke helt det svarer på mit spørgsmål dog men tak for indsatsen
Håber andre har er indspark også som forholder sig til hvornår revurderingen jvf paragraf 70 stk 3 skal foregå i min situation

curls 08-09-2022 17:34

Kbh2300

Hej, jeg synes ikke, du skal tænke for meget på, hvornår de skal revurdere dig. Hvis du som det lyder, er i fleksjob nu, så tænker jeg, du får et brev efter din ca. 4 ½ års ansættelse på stedet (hvis du er der endnu), med oplysning om at fleksjobberettigelsen er blevet permanent.

Man skal ikke være for nervøs for, om de kan fratage den, for det er yderst sjældent.

Jeg fik også at vide, da jeg var ledig sidst, at jeg ikke skulle tænke på det med, om det blev permanent (senere)......

Men hvis du fortsat sådan spekulerer på det, så vil jeg foreslå dig at kontakte dem (jobcentret) - men i virkeligheden er det deres job at kontakte dig (via systemet), når det skulle være tid til at vurdere. Så længe der ikke rigtig er nogen ændringer i dit helbred, så vær ikke nervøs for det. :) Du skal ikke skifte job efter de 5 år feks.

Jeg kan godt forstå det kan forvirre det med, hvornår de 5 år. Jeg mener selv, det er når du er kommet i et fleksjob.... Så hvis du kom i fleksjob, da du var 40, må det være omkring 44½, de bør kontakte dig. Men som sagt, det er noget jobcentret selv skal have styr på. :)


Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 21:50.

Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension