K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Blogs > Vedr Førtidspension & fejl i systemet

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Jeg var udsat for et trafikuheld 22 nov 2003 og har været sygemeldt lige siden af min læge da jeg der pådrog mig em del skader ( piskesmæld ) med deraf følger.

Diverse slutattester er efterfølgende skrevet af min læge med start 3 dage efter ulykken og hver 3 md det næste år og personligt afleveret. nogen op til flere gange.

lægefaglige udtalelser , speciallægeudtalelser og udtalelser fra incita samt jobcentrets sagsbehandlere der konkludere at jeg ikke er , arbejdsdygtig af helbredsmæssige årsager bliver tilsidesat

jeg har modtaget beklagelse over beklagelse på §fejl , fejl , misforståelser samt forviklinger derudover er papirer væk gentagne gange ,
der er udover disse beklagelser intet sket udover min sag stadig afvemter i nævnet nu snart på 3 md. ( Modtagerbrev siger d 15 dec 2009 )

Min Sag i Avisen.dk

Beskæftigelses Minister Inger Støjberg`s kommentar i Avisen.dk

Datatilsynets Brev af 8 Marts 2010

OmbudsManden 29.03.2010


Som Syg i Danmark har man ingen menneskerettigheder og ens retssikkerhed findes ikke da jobcentrene er gode til at trække deres afgørelser ud så de går ud over det år der som regel er sat til at klage.
Der er ingen restruktioner overfor kommuner der bryder loven
Bedøm dette Indlæg

§ 18 Ansøgninger & arbejdsprøvning

Indsendt 17-04-2010 kl. 00:33 af Angel666th
Opdateret 17-04-2010 kl 01:45 af Angel666th

Henrik Dam Kristensen udtalte da han var minister at kommunerne godt kan undlade at arbejdsprøve et alvorligt sygt menneske, hvis lidelsen er varig og hvis vedkommende er så dårlig, at det på forhånd kan udelukkes at revalidering er muligt. På den måde kan kommunen straks bevilge pension.

Man kan GODT indstilles via §18 uden arb. prøvning, når sagen er åbenbart formålsløs. Hvad dette så betyder, er der ingen videre forklaring om andet end at hvis det forværer en lidelse...
hvordan man kan tolke et helt livsforløb sammenlagt som "årbenbart formålsløst" står der ikke noget om, selv om det efter min mening sagtens kan være tilfældet.

Arbejdsprøvning skal IKKE bruges som en definitiv størrelse, der bare SKAL bruges, med mindre den har et dissideret FORMÅL. Den skal altså ikke bruges, bare for at bruges... Den skal være relevant.

.......

Heidi Pagh Saxet fra fleksjob på denmarkonline.dk

Arbejdsprøvning i anden virksomhed ikke længere nødvendig for at få fleksjob
I en afgørelse fra Ankestyrelsen d. 27. september 2007 afgjorde styrelsen, at det ikke længere er nødvendigt at arbejdsprøve i en anden virksomhed:
Vedkommende havde en psykisk sygdom, som var mani & depression.
Arbejdsprøvning i anden virksomhed blev frafalden ved Ankestyrelsen, da den kunne forværre vedkommendes psykiske tilstand.
Det var ikke nødvendigt at finde ud af om, at "arbejdsevnen var varigt nedsat indenfor ethvert erhverv". Det var derfor ikke grundlag for, at give afslag for fleksjob.
Ansøger var således omfattet af undtagelsesbestemmelsen om, at det var åbenbart formålsløst at gennemføre foranstaltninger efter de sociale kapitaler.
J.nr. 2000171-07 22-08-2007 27-09-2007 Nummer: N-8-07 (ankestyrelsen.dk)

Claus Hjort Frederiksen skriver også i et svar d. 19. juni 2008 til Folketingets arbejdsmarkedsudvalg, at arbejdsprøvning i en ekstern generelt set heller ikke er nødvendigt:
"Det er ikke et krav, at der skal foretages flere arbejdsprøvninger, herunder arbejdsprøvning i ekstern virksomhed.
Der kan således foretages arbejdsprøvning i hidtidig virksomhed, hvis personen fx har mulighed for at blive afprøvet i andre funktioner, hvilket ofte vil være muligt i lidt større virksomheder.
Det er heller ikke et krav, at personen forud for visitation til fleksjob altid skal igennem en arbejdsprøvning, hvis det igennem tidligere forløb eller på anden vis klart er dokumenteret, at personen opfylder betingelserne for et fleksjob.
Afgørende er således, at det er konstateret, at personen ikke kan varetage et job på normale vilkår – og det i forhold til ethvert erhverv på arbejdsmarkedet - herunder en ansættelse efter de sociale kapitler i overenskomsterne (de såkaldte aftalebaserede skånejob)."
Citat slut;

Åbenlyst formålsløst, tolker jeg på denne måde, at det udfra lægelige papire klart og tydeligt fremgår, at en arbejdsprøvning IKKE! ændre på de faktuelle forhold om hvad en person fejler og ikke magter mere som arbejdende person. Når dette står HELT! klart skal man have sin pension.

saxet fra min FB med tilladelse fra Heidi Pagh
« Forrige     Hoved     Næste »
Kommentarer i alt 0

Kommentarer

 Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 20:36.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension