PDA

Se fuld version : Et godt link!


Sider : [1] 2

 1. DUKH rådgiver i sager mellem en borger og en myndighed
 2. Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
 3. Guide om behandling af sager om førtidspension
 4. En privat hjemmeside
 5. Endnu en samfundsnyttig side (bisidder)
 6. Fra arbejdsliv på dr ang fleksjob
 7. Ellen Ryg Olsen på tv2 lorry.
 8. Links til samtlige af ministeriernes´s hjemmesider
 9. i job nu, nyt link
 10. Forhandling med de borgelige.
 11. Bistandsbums.dk
 12. Stop Kvindehandel nu.
 13. rapport fra scialforskningsinstituttet
 14. Påskeanim. til din Påskehilsen
 15. Et rigtig godt link - dukh - rådgivning
 16. Læs da lige den artikel her
 17. Stop Fogh.
 18. myterne i velfærdssamfundet
 19. Artikler om fleksjob
 20. tjek din stress
 21. Stem med folketinget
 22. Om aktindsigt
 23. Langvarig Hjernerystelse
 24. Hvordan kommunerne skal revudere
 25. Den kommunale indsats .
 26. Statsforvaltning...
 27. Læs mere om ressourceprofilen
 28. Og tiden går
 29. Et rigtig godt socialt link
 30. Hit med underskriften
 31. Noget positivt
 32. Om fleksjob mv. på DR
 33. Supp/sap - pensionsindbetaling for førtidspensionister
 34. Mingler.dk brugergruppe
 35. Om lange sagsbehandlingstider
 36. Servicestyrelsen
 37. Nedsat arbejdsevne
 38. Sagsbehandling
 39. Ressourceprofil - Match 4 og 5 beskrivelser pr. kommune
 40. Debat lige nu på Politiken om bl.a. syge
 41. Arbejdsskadeforening
 42. Min Smerte
 43. Dækker forsikringen?
 44. Lægeattester og -erklæringer
 45. Ny udgave af fleksjobpjecen er undervejs
 46. Link til www.fleksjob.dk inaktivt fra juli måned
 47. Prøv at se her
 48. Landsforeningen af udbrændte.
 49. Et godt link
 50. En mands kamp.
 51. Database om fleksjob mv.
 52. Demonstration 2. oktober
 53. Rådgivning ved nedsat arbejdsevne
 54. Artikel af Politiken.
 55. Hvordan det kan blive bedre
 56. Statistik oversigt
 57. Paragraffer i serviceloven før og efter årsskiftet 2006-2007
 58. Ret og pligt - om fleksjob, skånejob mv.
 59. En historie der siger alt
 60. Skal du have renset din skærm
 61. Arbejde hvad nytter det?
 62. Jul i forskels-Danmark!
 63. Prøv at se her - blog - DR - retssikkerhed
 64. Halv sejr til handicappet kvinde
 65. Prøv at tage et kig her - justitsmord
 66. Sagsbehandling ved stress
 67. For udbrændte mennesker og stressramte.
 68. via2000 sygefravær og arbejdsfastholdelse
 69. Nyttige links
 70. Købehavn: Reallife.dk
 71. Tjek gerne denne net-debat
 72. Forening for fleksere og førtidspensionister.
 73. www.danskepatienter.dk
 74. Ministre pligt til indgriben, journal i kommunen, osv.
 75. Visitationsguide
 76. Link til en masse patientforeninger
 77. Link til demensguiden
 78. Sådan finder du ud af om du har en depression
 79. mere om læger
 80. Spademanns Leksikon, den meningsløse encyclopædi som ingen kan udholde.
 81. www.noegletal.dk
 82. Fagforening, der kæmper for de syge
 83. Foldere til fleksjob - til jobsøgning
 84. Diverse takster - ledighedsydelse, kontanthjælp, osv.
 85. www.di.dk/Opinion/blog/
 86. Måske en god ide at skrive under
 87. Digital signatur
 88. www.sundhed.dk
 89. medialogic
 90. Ombudsmanden - søgeside
 91. Aftensshowet
 92. Link til blinde og synshandicappede
 93. Hypermobil - HMS
 94. Test din computers sundhed gratis
 95. Ekstra indtægt!
 96. Landsforeningen For Arbejdsskadede - LFA
 97. Beregning af konsekvenser af arbejde og førtidspension
 98. Spasserspillet!
 99. DSI-ungdom
 100. EU om det rummelige arbejdsmarked, fattigdom osv.
 101. Smertekundskab
 102. Stella Awards
 103. Pjece om Den supplerende arbejdsmarkedspension
 104. Arbejdsskade - Arbejdsfastholdelsescenter
 105. Kampagne: Udnyt potentialet
 106. Hepatitisforeningen
 107. Link til patienter med neuropati
 108. VISO - Ny pjece om VISO
 109. Forening af fejlbehandlede
 110. Folketingspolitikernes mailadresser
 111. Projekt Mainstreaming af handicapområdet
 112. Arbejdsmarkedspensioner
 113. Sådan skrives speciallægeerklæringer
 114. Beboerbladet på nettet
 115. HANDI forsikring for mennesker med handicap
 116. Debat Fyens Stiftstidende!
 117. Kontingentpriser for fleksere i HK
 118. Sundhedsstyrelsen om stress
 119. bisidder
 120. 65-billetter, "mimrekort", rabat - førtidspensionister
 121. Ny dom om erstatning-erhvervsevnetab
 122. Hjælpemiddelbasen
 123. Hvornår er man handicappet?
 124. Job med løntilskud til førtidspensionister, 3. udgave
 125. Handicappede Studerende & Kandidater
 126. Arbejdsdirektoratet
 127. Vejledning om aktindsigt for arbejdsskadede
 128. Fleksjobbevis - skema
 129. Kroniske smerter - anbefalinger til Jobcentre
 130. Velfærd i fremtiden - fra fagbevægelsen
 131. Arbejdsskade - forløb - forbedret sagsforløb
 132. Forening for udbrændte -myndighedsovergreb i jobcentrene
 133. Livtagerne i Randers
 134. Ulovlig praksis
 135. Vejledning om arbejdsevne
 136. Mon nogen kan bruge dette?
 137. Andre aktører
 138. Handicapportalen
 139. Pensionsinfo.dk
 140. Socialrådgivere på Facebook
 141. Psykologer i Danmark
 142. Fibromyalgi
 143. Komplet liste over patientforeninger
 144. Tegnsprog
 145. kriseinfo
 146. En fælles nordisk portal
 147. www.social-snyd.dk
 148. jytte hestbech
 149. Ikke-synligt handicap
 150. Diverse links vedr. handicap og job
 151. Hypokonder
 152. Ressourcekonsulenterne
 153. CheckJobnet
 154. Læs Frederikssund avis
 155. Zuza: metainstruksen.dk
 156. Patientforeningen DanInfekt
 157. Lov, bekendtgørelser, cirkulærer osv.
 158. Sarkoidose foreningen
 159. Ledsageordning
 160. Sagsbehandlere lækker private informationer
 161. Langtidssyge i Frederikssund Kommune
 162. Langtidssyge i Halsnæs kommune
 163. Hvem Hvad Hvor - ved sygdom
 164. Patientuddannelse
 165. Kvaksalveri
 166. Langtidssyge i Københavns Kommune
 167. En "rigtig" læge
 168. Netavis for ordblinde
 169. SU til handicappede
 170. 134 godkendte behandlere
 171. Kronisk sygdom med oprindelse i infektion.
 172. Vi skal alle spise.
 173. Vidensnetværket - et godt link
 174. ulige.dk - ulighed i sundhedsvæsenet
 175. Fibromyalgi - Videnscenter for Bevægelse
 176. Den sidste arbejdsreserve
 177. Folketinget
 178. Hjælp !!! Skriv under
 179. Facebook
 180. Stofskiftesygdom
 181. Diverse blanketter
 182. Ny fleksjobpjece nr. 18
 183. Bisidder
 184. Håbløst forgældet? Gæld!
 185. Syge behandles som ledige - EN SYG IDE
 186. Ny avis på nettet for svagtsynede.
 187. Takster 2009 - Socialministeriet
 188. Selvstændig sagsbehandler
 189. Jura alm god indgang!
 190. mirakelklinik..
 191. Sygehus infektioner
 192. Boom i førtidspensioner
 193. Socialforskningsinstituttetsr internetpanel
 194. Sygeguide.dk
 195. HandiHelp
 196. Klage- og retsager
 197. SKRIV i Politiken Har du oplevet langsom sagsbehandling?
 198. forsøg på lidt hjælp
 199. Et forum for Stofskifte
 200. Underskrifter og dokumenter
 201. husetventure - flexjob
 202. Job med løntilskud til førtidspensionister, 4. udgave
 203. Center for Ligebehandling Af Handicappede
 204. www.fyring.dk
 205. Handicap-site Region Hovedstaden
 206. De har været galt længe
 207. mistetpost.dk
 208. Serviceloven
 209. Mobning af voksne og unge
 210. Incita = reva
 211. klage link over lægekonsulenter
 212. Sociale Ydelser 2009 - Hvem, Hvad og Hvornår
 213. Et godt menneske (trafficking)
 214. Hjertesyg? se her
 215. Landsforeningen for FTP-flksjobber.m.m.
 216. At skrive en afgørelse.
 217. Kommuner fortryder eksterne aktører
 218. Erstatning ved diverse sagsbehandlingsfejl
 219. Fakta om fleksjob - pjece til arbejdsgivere
 220. Til at se diverse filer
 221. Førtidspension og arbejde
 222. Facebook
 223. Rehab
 224. lidt statistik
 225. undersøgelse vedr. afg. om føp
 226. JcSkelbækgade resultatkontrakt09
 227. Gigttest - kampagne
 228. Fejl i link Her nyt
 229. 200 forskellige slankekure
 230. gogle.dk
 231. Vejledninger om forvaltningsret
 232. Karen Ellemann
 233. Patienters fælles erfaringer
 234. Ny avis om arbejdsmarkedsforhold
 235. Tjek din læge/tandlæge
 236. Retningslinjer vedr visitation og individuelt kontaktforløb
 237. Rettelse til link
 238. DR efterlyser nyheder
 239. Rabat tråden
 240. Læger bekriger hinanden - læs hvordan...
 241. til alle der bliver snyt af kommunerne
 242. PTSD - ny forening
 243. CAVI
 244. hjerneskadet eller pårørende til en.
 245. Social Årsrapport
 246. Livsnettet
 247. Sjældne diagnoser og sagsbehandleren
 248. Til minde om dem I har mistet, elsket og holdt af.
 249. Links til diverse jura
 250. Sensitive mennesker