K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Politik og Samfundsdebat > Skal kommuner ikke overholde loven?

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Vigtige Meddelelser

Skal kommuner ikke overholde loven? En af vores bruger phhmw føre en sej og lang kamp for at få gjort noget ved at kommunerne ikke overholder Retssikkerhedsloven § 3 stk.2. Følg hans kamp her kom evt med spørgsmål til phhmw

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 03-02-2009, 12:30   #1
buster
Jeg bor her på K10
 
busters avatar
 
Tilmeldingsdato: 12-01 2008
Lokation: Sorø
Indlæg: 4.447
Blog Indlæg: 18
Styrke: 16
buster er ved at flytte ind på K10buster er ved at flytte ind på K10
såkaldt praktik aftale!

håber jeg har placeret mit emne korrekt ellers håber jeg at web vil hjælpe

Har apropos praktik aftaler fundet denne iblandt flere års papirer citat:

"en virksomhedspraktik er ikke et ansættelsesforhold og praktikanten er derfor ikke omfattet af de for lønmodtagere gældende regler fastsat ved lov eller i henhold til lov eller ved kollektiv overenskomst mv. Dog er praktikanten omfattet af arbejdsmiljølovgivningen og lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet jvf beskæftigelsesloven §4."

Kontrakt udfærdiget af Aktieselskabet Naesborg år 2007http://www.naesborg.dk/Forside.asp

Nå ja, glemte lige at fortælle at min mand ikke underskrev for der er vist noget der halter her -eller hvad synes du
__________________
At blive lykkelig består ikke i at eje meget, men at elske meget og håbehttp://www.onlineunderskrift.dk/unde...al-afskaffes./
buster er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 03-02-2009, 15:55   #2
Hyanna
Skal snart betale husleje på K10
 
Hyannas avatar
 
Tilmeldingsdato: 17-09 2008
Lokation: Odsherred
Indlæg: 885
Blog Indlæg: 2
Styrke: 11
Hyanna er ved at flytte ind på K10Hyanna er ved at flytte ind på K10
Tjah, skal ikke kunne sige det; men snublede over noget, medens jeg ledte efter det andet, jeg mener du, måske, kan bruge (ressourcetråden)

Skrivelse om aktiveredes rettigheder under aktivering, SKR nr. 11182 af 17/04/2000; men om det så også gælder praktikanter skal jeg lade være usagt, for jeg er jo endnu en novice på det lovgivningsmæssige område

Ellers kommer der nok en af de mere juraerfarne og 'båtter' mig i nakken
__________________
Den der har magten og agten, får også retten på sin side. Martin Andersen Nexø

Når elefanter slås går det ud over græsset Afrikansk ordsprog.
Hyanna er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 03-02-2009, 22:11   #3
buster
Jeg bor her på K10
 
busters avatar
 
Tilmeldingsdato: 12-01 2008
Lokation: Sorø
Indlæg: 4.447
Blog Indlæg: 18
Styrke: 16
buster er ved at flytte ind på K10buster er ved at flytte ind på K10
præcis, hyanna, man har de samme rettigeheder(m enkelte forbehold) som alle andre arbejdssøgende, som flexer -ja, sådan forstod vi det også.

oversat står der: skriv under slave, eller du mister din daglige ration af vand og brød
__________________
At blive lykkelig består ikke i at eje meget, men at elske meget og håbehttp://www.onlineunderskrift.dk/unde...al-afskaffes./
buster er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 04-02-2009, 16:54   #4
Kimse
Hvor skulle jeg ellers være
 
Kimses avatar
 
Tilmeldingsdato: 16-10 2007
Lokation: Mors
Indlæg: 154
Blog Indlæg: 5
Styrke: 11
Kimse er rigtig godt på vej
Dette er kun et lille på problemer med virksomhedspraktik

Virksomhedspraktik er ikke et ansættelsesforhold
Nej for de ledige nægtes et ansættelsebevis. Og at ansættelsesbevisloven siger det modsatte, men påstanden er at ledige ikke er en arbejdstager, selvom de udføre ordinær løn job unden samme praktik.

og praktikanten er derfor ikke omfattet af de for lønmodtagere gældende regler fastsat ved lov eller i henhold til lov eller ved kollektiv overenskomst mv.
Jeg sætter en afgørelse herunder der siger det modsatte, men gælder kun når en ledig ikke lovligt er tilbudt en virksomhedspraktik, eller hvor sagsbehandlingen er mangelfuld. Og det sker i næsten alle sager om aktivering. God læsning. Og jeg tager meget gerne en debat om problemet.

-------------------------------------------------------------------

Arbejdsmarkedets Ankenævn

Ankenævnet har behandlet Deres klage på møde den 17. november 2008.

Nævnet traf denne

AFGØRELSE

Arbejdsmarkedets Ankenævn har ikke kompetence til at behandle sagen.

BEGRUNDELSE

Ankenævnet har lagt til grund, at

De var i virksomhedspraktik hos Århus Xxxxx Xxxxx i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats fra sensommeren 2007 til april 2008, og De hos Århus Xxxxx Xxxxx varetog arbejdsopgaver som servicemedarbej­der, herunder pedelfunktioner.

Spørgsmålet om, hvorvidt en arbejdsgiver har opfyldt sin oplysningspligt efter lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættel­sen, afgøres af Arbejdsmarkedets Ankenævn.

Loven finder ikke anvendelse, i det omfang en pligt for arbejdsgiveren til at give lønmodtageren oplysninger om ansættelsesforholdet følger af kollektiv overens­komst, og denne indeholder regler, der som minimum svarer, til bestemmelserne i direktiv nr. 91/533 om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for arbejdskontrakten eller ansættelsesforholdet.

Ankenævnet har lagt til grund for sagen, at der er indgået en overenskomst mellem Århus Xxxxx Xxxxxog Restaurationsbranchens Forbund og Fagligt Fælles For­bund.

Af protokollatet fremgår det, at den gældende overenskomst er overenskomsten mellem Servicebranchens Arbejdsgiverforening og Restaurationsbranchens For­bund (overenskomsten for gastronomer og medhjælpere i kantiner og diner trans­portable).

Af protokollatet fremgår det videre, at parterne er enige om, at overenskomsten er gældende for alt arbejde i køkken, cafeteria, kiosk, rengøring og for servicemedar­bejderne.

Ankenævnet finder, at De var omfattet af overenskomsten for gastronomer og medhjælpere i kantiner og diner transportable, idet De varetog arbejdsopgaver som servicemedarbejder i Deres praktikforløb hos Århus Xxxxx Xxxxx.

Ankenævnet finder endvidere, at overenskomsten for gastronomer og medhjælpe­re i kantiner og diner transportable 2007-2010 indeholder regler, der som mini­mum svarer til bestemmelserne i ansættelsesbevisdirektivet.

Ankenævnet har lagt vægt på, at overenskomsten i § 2, stk. 4, fastsætter, at arbejds­giveren ved ansættelse af medarbejdere skal handle i overensstemmelse med Lov om ansættelsesbeviser, og at ansættelsesbeviset skal indeholde minimumsbestem­melserne i henhold til EU-direktivet om ansættelsesbeviser.

Ankenævnet kan derfor ikke behandle spørgsmålet om, hvorvidt De havde krav på et ansættelsesbevis fra Århus Kommune i forbindelse med Deres virksomheds­praktik hos Århus Xxxxx.

I henhold til Deres klage skal ankenævnet bemærke, at ankenævnet kun kan tage stilling til den del af Deres klage, der vedrører ansættelsesbevisloven.

Ankenævnet har derfor ikke taget stilling til de forhold, som De anfører vedrøren­de selve formidlingen af virksomhedspraktikken og om lovligheden heraf.

Ankenævnet kan i den forbindelse oplyse Dem om, at klage over afgørelser om indholdet af en jobplan skal sendes til Beskæftigelsesankenævnet.

Ankenævnet henviser til

· § 1, stk. 3 og § 5, stk. 1, i lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsen jf. lovbekendtgørelse nr.1011 af 15. august 2007.

På ankenævnets vegne
Hanne Møller
fuldmægtig


De kan læse om afgørelsens faktiske og retlige grundlag på de følgende sider.

Kopi til:
Århus Kommune, Jobcenter Århus - Nord, Job/Uddannelse 1, Vejlby Centervej 52, 8240 Risskov.
1. Sagsforløb
De deltog i et tilbud om vejledning og op kvalificering på Kofods skole i perioden fra den 5. februar 2007 til den 14. maj 2008.

Via dette tilbud var De fra sensommeren 2007 til april 2008 i virksomhedspraktik hos Århus Xxxxx.

De var i virksomhedspraktik i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Det fremgår af sagen, at De hos Århus Xxxxx Xxxxx varetog arbejdsopgaver som servicemedarbejder, herunder pedelfunktioner.

De har anført, at De i forbindelse med Deres virksomheds praktik hos Århus Xxxxx havde krav på et ansættelsesbevis efter ansættelsesbevisloven.

Århus Xxxxx Xxxxx har til sagen oplyst, at de ikke er medlem af en arbejdsgiver­organisation.

Århus Xxxxx Xxxxx har endvidere oplyst, at der gælder en overenskomst for deres køkkenmedarbejdere, og at Århus Xxxxx Xxxxx ikke vidste, om denne overenskomst også omfattede de øvrige ansatte.

3F Århus har til sagen oplyst, at det i protokollatet er fastsat, at overenskomsten for gastronomer og medhjælpere i kantiner og diner transportable også er gældende for alt arbejde i køkken, cafeteria, kiosk, rengøring og for servicemedarbejde hos Århus Xxxxx.

2. Regler
Lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, jf. lovbekendtgørelse. nr. 1011 af 15. august 2007:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne lov gælder for alle lønmodtagere, hvis ansættelsesforhold har en varig­hed på mere end 1 måned, og hvis gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer. Loven gælder ikke for personer, som er omfattet af sømandsloven.

Stk. 2. Som lønmodtagere anses personer, der modtager vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold.

Stk. 3. Loven finder ikke anvendelse, i det omfang en pligt for arbejdsgiveren til at give lønmodtageren oplysninger om ansættelsesforholdet følger af kollektiv over­enskomst og denne indeholder regler, der som minimum svarer til bestemmelserne i direktiv nr. 91/533 om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for arbejdskontrakten eller ansættelsesforholdet.

Stk. 4. Loven kan ikke ved aftale fraviges til ugunst for lønmodtageren, jf. dog stk. 3.

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren kan bestemme, at lønmodtagere, som har lejlig­hedsvist arbejde eller arbejde af særlig karakter, ikke skal være omfattet af denne lov.

Manglende overholdelse cif oplysningspligten

§ 5. Spørgsmål om, hvorvidt arbejdsgiveren har overholdt sin oplysningspligt efter loven, afgøres af Arbejdsmarkedets Ankenævn.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med arbejdsmarkedets parter nærmere regler om Arbejdsmarkedets Ankenævns sammensætning og kompetence i forbindelse med nævnets behandling af sager efter loven.

§ 6. Hvis arbejdsgiveren ikke har overholdt sin oplysningspligt, kan lønmodtageren tilkendes en godtgørelse ved domstolene. Godtgørelsen, der for den enkelte ikke kan overstige 13 ugers løn, fastsættes under hensyntagen til sagens omstændighe­der, herunder om mangelen har haft konkret betydning for lønmodtageren. Godt­gørelsen kan, hvis der foreligger skærpende omstændigheder, forhøjes op til 20 ugers løn.

Stk. 2. Godtgørelsen kan dog højst udgøre 1.000 kr., hvis mangelen er undskyldelig og i øvrigt ikke har haft konkret betydning for ansættelsesforholdet.Kimse er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 05-02-2009, 10:09   #5
buster
Jeg bor her på K10
 
busters avatar
 
Tilmeldingsdato: 12-01 2008
Lokation: Sorø
Indlæg: 4.447
Blog Indlæg: 18
Styrke: 16
buster er ved at flytte ind på K10buster er ved at flytte ind på K10
kimse, tak for dem.

det lyder sørme interessant, hmm...........

i min mands tilfælde handlede det om en såkaldt arbejdsprøvning i flexjob så han forholdt sig selvfølgelig til lovgivningen for flexjobbere og den siger jo tydeligt at du har RET til at have din faglige rep ind over før kontrakten underskrives eller hur?

han var også på flexydelsen..øh tror jeg nok der hedder..så han kunne selvfølgelig ikke acceptere at gå ned i løn mm

ja, gerne for min skyld, lad os høre mere om disse suspekte praktikaftaler
__________________
At blive lykkelig består ikke i at eje meget, men at elske meget og håbehttp://www.onlineunderskrift.dk/unde...al-afskaffes./
buster er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 05-02-2009, 10:23   #6
Hyanna
Skal snart betale husleje på K10
 
Hyannas avatar
 
Tilmeldingsdato: 17-09 2008
Lokation: Odsherred
Indlæg: 885
Blog Indlæg: 2
Styrke: 11
Hyanna er ved at flytte ind på K10Hyanna er ved at flytte ind på K10
Jeg synes, der i det hele taget, at der hersker en del rod på det område, for bare se Thelma og jeg som var i praktik på hver sin § ( kan ikke liiiige huske hvilken tråd, men ska' nok finde den).

Men mon ikke, det handler om at vi skal aktiveres for en hver pris (læs: udnyttes), og så blæse hver med lovgivning, der beskytter den aktiverede, for det synes jeg ikke liiige de har fået med i farten

Men hvad kan man forvente af denne regering?

De kalder det en hel masse forskelligt; men i bund og grund går øvelsen sq ud på det samme, nemlig at prøve at skræmme os væk fra offentlig forsørgelse, uanset hvor syge og handicappede vi er

Nå, så fandt jeg §§ og de er henholdsvis LAB § 42 og § 29 i aktivloven.
__________________
Den der har magten og agten, får også retten på sin side. Martin Andersen Nexø

Når elefanter slås går det ud over græsset Afrikansk ordsprog.

Sidst redigeret af Hyanna; 05-02-2009 kl. 10:46. Årsag: sku liige finde §§
Hyanna er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum

Lignende emner
Emner Emnet er startet af Forum Svar Sidste indlæg
Lang vej til aftale om sygedagpenge Webmaster K10 Nyheder 0 18-06-2013 18:20
Aftale om fleksjob og førtidspension i hus Webmaster K10 Nyheder 0 30-06-2012 21:50
Flere såkaldt arbejdssky elementer i DK. MarianneNM Politik og Samfund 5 24-06-2012 10:43
Aftale rammer de svage Risa Politik og Samfund 15 24-03-2012 09:46
§56 aftale LV. Alt det andet 2 19-05-2009 14:09
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 21:11.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension