K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Politik og Samfundsdebat > Skal kommuner ikke overholde loven?

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Skal kommuner ikke overholde loven? En af vores bruger phhmw føre en sej og lang kamp for at få gjort noget ved at kommunerne ikke overholder Retssikkerhedsloven § 3 stk.2. Følg hans kamp her kom evt med spørgsmål til phhmw

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 09-06-2020, 13:56   #731
curls
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 29-01 2007
Lokation: Sjælland
Indlæg: 3.394
Styrke: 19
curls er fast beboer på K10curls er fast beboer på K10curls er fast beboer på K10
Der står rigtigt 80-90 % af sagerne. Det står klart og tydeligt i vejledningen her i punkt 41.

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2019/9330


Forskellige generelle frister

41. Efter loven er det ikke et krav, at der for hver individuel ansøgning skal træffes en beslutning om, hvad fristen i den konkrete sag skal være.

Det fremgår af lovforarbejderne til bestemmelsen (jf. lovforslag L 117 2008/1), at den enkelte kommunalbestyrelse skal fastsætte frister for alle relevante sociale sagsområder, ikke kun for nogle af sagsområderne. Det gælder dog ikke, hvis der i lovgivningen er fastsat en særskilt frist på det pågældende område. I så fald gælder denne frist. En kommunalbestyrelse kan fastsætte en eller flere frister for det enkelte sagsområde og er ikke forpligtet til kun at fastsætte én frist for det enkelte sagsområde. Fristerne skal knyttes til et enkelt sagsområde. Der kan ikke under ét fastsættes én frist for samtlige sociale sagsområder. Der er imidlertid intet til hinder for, at en kommunalbestyrelse kan fastsætte samme sagsbehandlingstid for flere forskellige sagsområder. Det overlades til de enkelte kommunalbestyrelser at inddele afgørelsessager på det sociale område i hensigtsmæssige sagsbehandlingsområder.

Frister kan være længere for typer af sager, som erfaringsmæssigt kræver længere tid, før der kan træffes en afgørelse, og der kan fastsættes kortere frister for sager, som normalt kan afgøres hurtigt. Fristerne bør være realistiske, så de f.eks. svarer til den tid, der i praksis går med at behandle 80-90 procent af sagstypen. Se også punkt 46 om overholdelse af frister.
curls er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 01-07-2020, 11:31   #732
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 9.807
Styrke: 26
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
... og tiden går, siden 1998 hvor loven blev vedtaget, TIK TAK

https://www.facebook.com/permalink.p...00006463864075


Ulf Baldrian Kudsk Harbo

Jeg fik for nogle år siden hjulpet Ålborg kommune med at fastsætte og offentliggøre sagsbehandlingsfrister ved ansøgninger om ressourceforløb.
Så langt så godt.

Nu viser det sig dels at Ålborg kommune har lavet en meget omstændig procedure der gør det umuligt at leve op til den frist på 3 måneder de har fastsat og dels at sagsbehandlere og ledere i deres integrationshus ikke ved at der er fastsat frister for ansøgninger om ressourceforløb og er under den vildfarelse at man ikke kan søge om et ressourceforløb på det foreliggende grundlag og først kan få en afgørelse når sagen har været ved rehabiliteringsteamet.

Sagsbehandler kender heller ikke til principafgørelse 83-15 hvor der klart og tydeligt står at man godt kan søge om ressourceforløb og at man har krav på en afgørelse hvis kommunen ikke vil sende sagen til rehabiliteringsmøde.
Så nu skal jeg til at hjælpe Ålborg kommune med at læse og forstå både deres egne fastsatte sagsbehandlingsfrister, forvaltningsloven og principafgørelse 83-15.

Det skal nok blive hyggeligt.

Samtidig arbejder jeg sammen med Torsten Gejl på at vi skal have et åbent samråd om alle de kommuner der stadig ikke har offentliggjort frister for ansøgninger om ressourceforløb og det faktum at tusindvis af mennesker fastholdes på kontanthjælp og integrationsydelse uden at få afgørelser og uden klageadgang til Ankestyrelsen.

Der brug for at ministeren stilles til ansvar for den systematiske ulovlige praksis i landets kommuner der forhindrer udsatte borgere klageadgang til Ankestyrelsen og det kan kun gå for langsomt her plus 7 år efter reformen blev indført.
Se selv det meget præcise og grundige svar jeg har fået fra en rådgiver i Ålborg kommune;
Jobcenter Aalborg Integration <......b@aalborg.dk>
Sendt: 18. juni 2020 12:17

Hej Ulf

Proceduren i forhold til stillingtagen til evt. tilkendelse af et ressourceforløb er som følger:

Rådgiver skal udarbejde den forberedende del af rehabiliteringsplanen.
Alle sagsakter – med fokus på de helbredsmæssige oplysninger – skal forelægges lægekonsulenten, som til mundtlig sparring med rådgiver kommer med sine lægefaglige anbefalinger om relevante og nødvendige sagsbehandlingsskridt, som rådgiver skal foretage, INDEN sagen er klar til at komme på internt teammøde.

Den mundtlige sparring skal således kvalificere sagen til at komme på teammøde. Dette er praksis i Job- og Integrationshuset. Lægekonsulenten er således sparringspartner for rådgiver og er ikke tilgængelig for borgeren – og dermed heller ikke for en evt. partsrepræsentant.

I YYY´s tilfælde har lægekonsulenten til den mundtlige sparring vurderet, at der var behov for at få indhentet en GHA (LÆ 145) for at få samlet de helbredsmæssige oplysninger for at få et bedre overblik.

Når GHA´en er indhentet, skal den samlede sag på teammødet, hvor der skal træffes afgørelse om, hvorvidt sagen er tilstrækkelig belyst til at komme med på efterfølgende rehabiliteringsmøde til endelig stillingtagen til evt. tilkendelse af et ressourceforløb. Såfremt GHA´ en vurderes fyldestgørende med tilfredsstillende beskrivelser og lægefaglige vurderinger, er dette fuldt ud tilstrækkeligt til, at sagen skal forelægges rehabiliteringsteamet..

Det er vigtigt at understrege, at proceduren i Job- og Integrationshuset er denne, at en sag ikke kan komme på et rehabiliteringsmøde FØREND den forinden har været forelagt til drøftelse på det interne teammøde i huset.

Det er også vigtigt at understrege, at der IKKE er truffet nogen afgørelse i YYY´s sag endnu – dette vil først ske på rehabiliteringsmødet.

Det er desuden vigtigt at understrege, at det ikke er muligt at søge om tilkendelse af et ressourceforløb på foreliggende grundlag. Dette er kun muligt i forhold til førtidspension, hvilket ikke er muligt for YYY p.g.a. kravet om minimum 10 års bopæl i Danmark.

Jeg håber, at dette er fyldestgørende svar. Såfremt du ønsker at påklage ovennævnte sagsbehandlingsskridt – procedure – i YYY´s sag, vil jeg bede dig om at kontakte teamleder Pia Jakobsen.
Venlig hilsen
XXX
Jobcenterrådgiver
Tlf. 9931 5865"

Hvordan hænger ovenstående sammen med principafgørelse 83-15 hvor der står følgende?;

"Det følger af principperne for god forvaltningsskik, at kommunen skal svare på borgerens spørgsmål og relevante bemærkninger i sagen. I den konkrete sag skulle kommunen derfor i begrundelsen for afgørelsen forholde sig til borgerens anmodning om at få et ressourceforløb.

Et afslag på at behandle sagen med henblik på ressourceforløb vil efter Ankestyrelsens praksis være at betragte som en afgørelse, som borgeren kan klage over. Det fremgår af principafgørelse 64-11, at jobcentrets afslag på at afklare arbejdsevnen måtte anses for en afgørelse, der tilsigtede at have retsvirkning efter sit indhold, det vil sige afslag på fleksjob på det foreliggende grundlag."

Peter Hansen k10 besvare:

Ingen lov§ bliver udsat for større kommunal kreativitet for misfortolkning end Retssikkerhedslovens § 3 stk.2

Hvad mener Folketinget direkte oversat til forståeligt dansk:

“"Alle 98 kommunalbestyrelser har pligt til at vedtage og offentliggøre sagsbehandlingstider, på kommunens hjemmeside, inden for alle områder, hvor der falder en kommunal afgørelse.

Det er ikke ansatte kommunale sagsbehandlere der fastsætter en kommunes serviceniveau eller retssikkerhed.

Borgeren skal kunne, uopfordret finde sin sagsbehandlingstid, til afgørelsen normalt skal falde, FØR borgeren afsender en given ansøgning om en given hjælp.

Sagsbehandleren kan undtagelsesvis udskyde en politisk fastsat frist, hvis der undtagelsesvis mangler væsentlige oplysninger til sagen, imod borgeren SKRIFTLIGT modtager en ny frist til afgørelsen skal falde.

Kommunalbestyrelsen skal reviderer deres sagsbehandlingsfrister, hvis kommunens statistik viser at deres afgørelser falder under 80 - 90% af tilfældene, således at de offentliggjorte sagsbehandlingstider altid er realistiske””

Hvad mon det er kommunerne ikke forstår?.

EKSEMPEL
https://www.kk.dk/artikel/sagsbehand...lforvaltningen

Ombudsmanden, Overholdelse og revision af sagsbehandlingsfrister
https://www.retsinformation.dk/eli/fob/2015/10

HJEMVISTE sager fra Ankestyrelsen til kommunen
Praksisnyt nr. 10 - hjemvisninger - DUKH hvor siden er nede pt.
Men ved HJEMVISNINGER skal kommunalbestyrelsens sagsbehandlingsfrister overholdes.

Principafgørelse 83-15 “Gældende"
https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20151113425

Principafgørelse 64-11 “Gældende”
https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20111010225

16 års kamp for overholdelse af Retssikkerhedslovens § 3 stk.2 herunder adskillige lovskærpelser.
http://www.k10.dk/showthread.php?p=35616#post35616

Med venlig hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 06-07-2020, 19:42   #733
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 9.807
Styrke: 26
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Ankestyrelsen: Udtalelse om Egedal Kommunes sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhe

Udtalelse om Egedal Kommunes sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens § 3, stk. 2

https://ast.dk/filer/tilsynet/nyheds...ngsfrister.pdf

phhmw

Ja, alle brugere på k10, som har sat sig ind i Retssikkerhedslovens § 3 stk.2 ved hvad Ankestyrelsens Tilsyn skriver.

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 06-07-2020, 20:33   #734
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 9.807
Styrke: 26
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Høje-Taastrup Kommune

phhmw.

Jeg har 5 års skolegang og har sat mig ind i Retssikkerhedslovens § 3 stk. 2 uden problemer, fortolkningen lov-skærpelserne, Bekendtgørelserne, Vejledningerne etc

Kommunale embedsmænd, chefer, jurister, kommunaldirektører, forvaltningschefer, socialrådgivere, borgmestre og den samlede kommunalbestyrelse, vedbliver med at have manglende indsigt og forståelse for borgernes retssikkerhed.

Tror du det er en tilfældighed?

Kunne det være bevidst udenomssnak for ikke at komme til at overholde Retssikkerhedslovens § 3 stk.2?

Hvad tror du?


https://ast.dk/tilsynet/udtalelser/u...up_Kommune.pdf

Sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens § 3, stk. 2

Høje-Taastrup Kommune har den 8. januar 2020 skrevet til Ankestyrelsen.
Kommunen har bedt Ankestyrelsen om en forhåndsudtalelse om, hvorvidt reglerne i retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, om fastsættelse af sagsbehandlingsfrister også gælder på beskæftigelsesområdet.

Resumé

Ankestyrelsen vurderer, at retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, om sagsbehandlingsfrister omfatter ansøgninger inden for de lovområder, som er nævnt i § 1, stk. 1, nr. 1-16, i bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område.
Ankestyrelsen vurderer desuden, at den tid, kommunen bruger på sagsoplysning, også indgår i beregningen af sagsbehandlingstiden.

Det fremgår af § 1, stk. 1, i bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område, hvilke områder retssikkerhedsloven gælder for:
§ 1. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område gælder, når kommunalbestyrelsen eller Ankestyrelsen, jf. dog § 3, stk. 2, men ikke Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, behandler og afgør sager efter:
1) Lov om social pension
2) Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.
3) Lov om individuel boligstøtte
4) Lov om sygedagpenge
5) Lov om aktiv socialpolitik
6) Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
7) Lov om social service, jf. dog stk. 3
8) Lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling 9) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge 10) Lov om seniorjob
11) Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 12) Lov om kontantydelse
13) Kapitel 2 i lov om friplejeboliger
14) Lov om forsøg med et socialt frikort
15) Lov om voksenansvar ved anbragte børn og unge
16) Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet
Det betyder efter Ankestyrelsens opfattelse, at der efter retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, skal fastsættes sagsbehandlingsfrister for behandlingen af ansøgninger inden for disse lovområder.


phhmw

Dansk almindeligt sprog og fortolkning:

Kommunalbestyrelsen skal vedtage og offentliggøre sociale sagsbehandlingsfrister og offentliggøre dem på kommunens hjemmeside, inden for alle områder, hvor der falder en kommunal afgørelse.

Det er politikerne, aldrig kommunale ansatte, som fastsætter en kommunes serviceniveau.

Hvis sagsbehandleren undtagelsesvis mangler væsentlige oplysninger til sagen, skal borgeren skriftligt modtage en ny dato hvor afgørelsen skal falde.

Hvad er det mon kommunerne ikke forstår?


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 21-07-2020, 19:12   #735
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 9.807
Styrke: 26
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Kreativitet på højt plan vs Tilsynet`s afgørelser

Hvorfor skal du kende til Retssikkerhedslovens § 3 stk.2, en lille § som der udvises stor kommunal kreativitet for ikke at overholde.

http://www.k10.dk/showthread.php?t=37742


Egedal kommune
https://ast.dk/filer/tilsynet/nyheds...ngsfrister.pdf

Det fremgik på daværende tidspunkt af kommunens hjemmeside under ”Sagsbehandlingstider på børn og unge med særlige behov”:

”Sagsbehandlingstiden regnes fra det tidspunkt, hvor kommunen har modtaget din ansøgning vedlagt alle de nødvendige oplysninger. "

Det er kommunen, der har ansvaret for, at en sag er oplyst i tilstrækkeligt omfang til, at kommunen kan træffe afgørelse.Kalundborg kommune

https://ast.dk/filer/tilsynet/nyheds...ngsfrister.pdf

Sagen er rejst som en tilsynssag, da Ankestyrelsen på baggrund af en henvendelse blandt andet blev opmærksom på, at Kalundborg Kommune på det sociale område havde en praksis, hvorefter sagsbehandlingsfristerne først regnedes fra det tidspunkt, hvor alle nødvendige oplysninger var til stede for at kunne træffe en afgørelse.
Vi er i forbindelse med sagens behandling desuden blevet opmærksomme på, at kommunen også har offentliggjort en separat ventetid, der ligger forud for den offentliggjorte sagsbehandlingsfrist for visse sager på det sociale område.

Disse forhold har givet Ankestyrelsen anledning til – som tilsynsmyndighed – at vurdere, om Kalundborg Kommune herved handler i strid med retssikkerhedslovens § 3, stk. 2.

Kommunen skal på de enkelte sagsområder inden for det sociale område fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres.

Det er kommunen, der har ansvaret for, at en sag er oplyst i tilstrækkeligt omfang til, at kommunen kan træffe afgørelse.

Vi henviser til retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, og § 10
:

phhmw

Jeg har tidligere tabt til Tilsynet over Kalundborg kommune med nøjagtig samme begrundelse i afgørelsen. Borgmesteren i Kalundborg kommune var på daværende tidspunkt formand for den private interesseforening KL, Kommunernes Landsforening og har sikkert en god forklaring på, at kommunen på daværende tidspunkt kunne fortsætte ulovlighederne støttet af Tilsynet, som på daværende tidspunkt var under Statsforvaltningen.

Ros til Ankestyrelsens Tilsyn, som tydeligvis har fortolket RSL § 3 stk.2 korrekt.

16 års kamp for at få de 98 kommuner til at overholde RSL §3 stk.2

http://www.k10.dk/index.php?pageid=s...arfrister_2008

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 24-07-2020, 12:06   #736
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 9.807
Styrke: 26
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Aarhus kommune.....

Kære Kristian Würtz
Rådmand
Magistratsafdelingen for Social Forhold og Beskæftigelse

VEDR.
: https://www.aarhus.dk/om-kommunen/so...ingsfrister/#3

Hvor jeg er i tvil om præcis, hvilke sagsbehandlingsfrister jeg skal rette mig efter:

Eksempel:

Sagsbehandlingsfrist: Otte uger.
Sagsbehandlingstid: 81 dage.

Hjemmetræning (Lov om Social Service § 32a).

Sagsbehandlingsfrist: Seks måneder.
Sagsbehandlingstid: 229 dage.


Hvor politikerne har vedtaget og offentliggjort sagsbehandlingsfrister, dog ikke inden for alle områder, hvor der falder en kommunal afgørelse.

SPØRGSMÅL:

Hvilken frist skal jeg rette mig efter? S.U.

Hvorfor nævnes der 2 forskellige sagsbehandlingsfrister/tider. S.U.

Som bekendt er det politikerne, aldrig ansatte sagsbehandlere, som fastsætter en kommunes serviceniveau.

Borgeren skal før afsendelse af en given ansøgning kende til sin normale dato, for en afgørelse normalt skal falde.

Overskridelse af en politisk fastsat frist kan undtagelsesvis udskydes, hvis borgeren skriftligt modtager en ny dato for afgørelse.

Uvedkommende begrundelser for sagen må ikke bruges for en eventuel udsættelse og alle indhentelser af oplysninger til sagen er INCL den politisk vedtagne frist.

Med venlig hilsen

Peter Hansen


Foreløbigt svar:

Kære Peter Hansen

Jeg kan hermed bekræfte, at rådmand Kristian Würtz har modtaget din mail af d.d.

Da rådmanden holder ferie er din henvendelse sendt til besvarelse i Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Du vil modtage et svar direkte fra forvaltningen.


Med venlig hilsen
XXXX XXXXX XXXXX


ORGANISATION & LEDELSE
Sociale Forhold og Beskæftigelse
Aarhus Kommune

Rådhuset, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C – T +45 89 40 20 00
www.aarhus.dk/msb

Sidst redigeret af phhmw; 24-07-2020 kl. 12:42.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 25-07-2020, 09:59   #737
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 9.807
Styrke: 26
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Aarhus kommune gensvar.

Kære XXXXX XXXXX XXXXX. Aarhus kommune.

Tak, for den hurtige reaktion.

Men jeg ønsker at det er politikeren, Kristian Würtz som besvare min henvendelse, fordi det er den samlede kommunalbestyrelsen, som har ansvaret og pligten til at vedtage og offentliggøre sociale sagsbehandlingsfrister iht RSL § 3 stk.2.

Forvaltningen, embedsmænd, sagsbehandlere har ikke adgang til at fastsætte en kommunes serviceniveau.

Derfor afventer jeg gerne politikernes svar på min henvendelse, til efter ferieafholdelsen.

Med venlig hilsen

Peter Hansen
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 27-07-2020, 10:48   #738
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 9.807
Styrke: 26
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Ishøj kommune vs Ankestyrelse Tilsynet ref 691

Ishøj kommune klage til Tilsynet
Kære Tilsyn.

Dette er en KLAGE. 2019

Over Ishøj kommune, som ikke overholder Retssikkerhedslovens § 3 stk.2

Der oplyses eksempelvis om ansøgning om T/A side 10-11/16

http://ipaper.ipapercms.dk/IshojKomm...ar1/?page=10#/

Vi giver dig svar inden for 2 uger efter fremskaffelse af nødvendige dokumentation

Hvilket vil sige, at sagsbehandleren overtager fra politikeren kommunens serviceniveau samt borgeren kender ikke sin sagsbehandlingstid, til en kommunal afgørelse skal falde, som kommunalbestyrelsen skulle have vedtaget og offentliggjort.

Derudover er fristerne mangelfulde. Der skal vedtages og offentliggøres, på kommunens hjemmeside, frister inden for alle områder, hvor der falder en kommunal afgørelse.

Med venlig hilsen

Peter Hansen


Svar fra Ankestyrelsen Tilsynet 2020

Din henvendelse om Ishøj Kommune

Ankestyrelsen har tidligere oplyst dig, at vi ville skrive til dig igen, hvis vi ikke havde svaret inden 8 måneder.

Vi er ikke blevet færdige med din henvendelse. Det skyldes, at vi har mange tilsynssager. Tilsynssagerne er meget forskellige.

Vi kan derfor ikke præcist oplyse, hvornår vi kan svare dig.

Vi skriver til dig igen, hvis vi ikke når at behandle sagen i løbet af de næste 6 måneder.

Venlig hilsen Ankestyrelsen


Hilsen tålmodige Peter

phhmw

Forslag til løsning:

Kære Ishøj kommune

Retssikkerhedslovens § 3 stk2.

Kommunalbetyrelsens bemærkning ""Vi giver dig svar inden for 2 uger efter fremskaffelse af nødvendige dokumentation"" er ulovlig.

De politisk vedtagne sagsbehandlingsfrister er INCL alle indhentelser af oplysninger til sagens afgørelse, som skal være inden de politisk vedtagne frister.

Venligst tilret.

Med venlig hilsen Tilsynet


Dette brev tog mig ca 37 sekunder at skrive.

290.618

Sidst redigeret af phhmw; 27-07-2020 kl. 10:58.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 29-07-2020, 10:09   #739
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 9.807
Styrke: 26
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Søger om hjælp, skal du kende til FØR du afsender din ansøgning:

https://www.ft.dk/samling/20171/lovf...om_fremsat.htm

Kommunalbestyrelsen skal desuden efter retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, fastsætte serviceniveauet for sagsbehandlingstider i kommunen. Kommunalbestyrelsen skal på de enkelte områder fastsætte generelle frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet.

Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.


Bestemmelsen i lovens § 3, stk. 2, gælder i de tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen skal træffe en afgørelse. § 3, stk. 2, gælder ikke ved beslutninger, der træffes som led i faktisk forvaltningsvirksomhed.

Retssikkerhedslovens § 3 gælder for behandlingen af sager efter en række sociale love og på områder indenfor beskæftigelseslovgivningen.

Kommunalbestyrelserne har i dag endvidere en generel pligt til uden unødig forsinkelse at efterleve en afgørelse fra Ankestyrelsen. Dette gælder også en afgørelse om hjemvisning af sagen til fornyet behandling.

2.1.2. Børne- og Socialministeriets overvejelser

Det fremgår ikke af retssikkerhedslovens § 3, at de sagsbehandlingsfrister, som kommunalbestyrelsen fastsætter, også gælder for behandlingen af afgørelser, som Ankestyrelsen har hjemvist.

Det har været anført, at sagsbehandlingstiderne i hjemviste sager på servicelovens område kan være meget lange. Det bør derfor fremgå af retssikkerhedsloven, at de sagsbehandlingsfrister, som kommunalbestyrelsen fastsætter for behandlingen af sager efter serviceloven, også gælder for sager, som er hjemvist af Ankestyrelsen, og at fristen regnes fra modtagelsen af Ankestyrelsens afgørelse.

Herved gøres det i retssikkerhedsloven klart, at kommunalbestyrelsen skal behandle de hjemviste sager efter serviceloven med samme hastighed som nye sager, da de sagsbehandlingsfrister, som kommunalbestyrelsen fastsætter, også vil gælde for hjemviste sager. Kommunens behandling af disse sager vil dermed ikke kunne udskydes i forhold til behandlingen af førstegangsansøgninger om hjælp og støtte, som det har været anført i kritikken af sagsbehandlingen efter de nugældende regler.


2.1.3. Den foreslåede ordning

Det foreslås, at det fastsættes i retssikkerhedsloven, at de sagsbehandlingsfrister, som kommunalbestyrelsen fastsætter for behandlingen af sager efter serviceloven, også skal gælde for afgørelser efter serviceloven, der er hjemvist af Ankestyrelsen, og at fristen regnes fra modtagelsen af Ankestyrelsens afgørelse.

Herved gøres det klart, at kommunalbestyrelsen skal behandle de hjemviste sager lige så hurtigt som nye sager.

Det bemærkes, at der ikke vil være noget til hinder for, at kommunalbestyrelsen kan behandle disse sager hurtigere end den fastsatte frist, hvis dette er muligt.

Der henvises til lovforslagets § 1, nr. 1, og bemærkningerne dertil.

For yderligere at sikre en hurtig behandling af afgørelser, som hjemvises af Ankestyrelsen, vil der, jf. handlingsplanen til styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen på handica?pområdet, blive indført en særligt hurtig sagsbehandlingsprocedure i Ankestyrelsen for behandling af klager i sager efter serviceloven, hvor en tidligere afgørelse er blevet hjemvist, hvorved borgeren og kommunalbestyrelsen i mindst 90 pct. af disse sager får en afgørelse fra Ankestyrelsen senest otte uger efter, at Ankestyrelsen har modtaget klagen. Dette initiativ, som ikke kræver lovændring, vil bidrage til at mindske den problemstilling, at borgere, som klager over en kommunal afgørelse, kan komme til at vente meget længe på den endelige afgørelse i deres sag i situationer, hvor Ankestyrelsen hjemviser en sag til fornyet behandling.

2.2. Offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside

2.2.1. Gældende ret

Det er fastsat i retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, at kommunalbestyrelsen skal offentliggøre sagsbehandlingsfristerne på de enkelte sagsområder. Retssikkerhedsloven indeholder ikke krav om en bestemt offentliggørelsesmåde, herunder f.eks. krav om, at kommunalbestyrelsen offentliggør sagsbehandlingsfristerne på kommunens hjemmeside.

Det er således overladt til kommunalbestyrelsen at beslutte, hvordan offentliggørelsen skal ske. Det forudsættes dog i lovforarbejderne til retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, jf. lovforslag nr. 117 fremsat den 28. januar 2009, jf. Folketingstidende 2008-09, tillæg A, side 3402,( www.k10.dk var forgangsmand for denne lovskærpelse) at offentliggørelsen sker på en måde, der er sædvanlig i kommunen, og således, at de borgere, som de enkelte sagsbehandlingsfrister må forventes at interessere, har gode forudsætninger for at gøre sig bekendt med fristerne.

De fleste kommuner offentliggør i dag sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside.

2.2.2. Børne- og Socialministeriets overvejelser

Det forekommer i dag naturligt, at borgere kan søge information om kommunale forhold, herunder information om sagsbehandlingsfristerne for behandling af ansøgninger om hjælp på det sociale område, på kommunens hjemmeside. Borgerne bør derfor i alle kommuner kunne finde oplysninger om kommunens serviceniveau for sagsbehandlingstid på kommunens hjemmeside. Dette vurderes at sikre borgerne lettere adgang til at finde oplysninger om de kommunale sagsbehandlingsfrister. Sagsbehandlingsfristerne bør derfor også fremgå tydeligt på kommunens hjemmeside.

2.2.3. Den foreslåede ordning

Det foreslås, at der indføres en pligt for kommunalbestyrelserne til, at offentliggørelsen af kommunale sagsbehandlingsfrister for sager efter serviceloven skal ske på kommunens hjemmeside på en sådan måde, at fristerne fremgår tydeligt. Forslaget skal lette adgangen for borgerne til at finde oplysninger om de kommunale sagsbehandlingsfrister.

Hilsen Peter

Bilag Lov
https://www.ft.dk/samling/20171/lovf...om_fremsat.htm

Sidst redigeret af phhmw; 29-07-2020 kl. 10:18.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum

Lignende emner
Emner Emnet er startet af Forum Svar Sidste indlæg
Fejl i statusrapport Daffodill Hjælpemidler til handicappede 4 08-10-2010 00:08
statusrapport/ journalnotater mor2 Spørgsmål ang fleksjob 2 01-03-2010 00:52
svarfrister CHNEVIDE Alt det andet 3 25-08-2009 16:54
Statusrapport egen læge! iben Spørgsmål ang fleksjob 1 17-11-2008 11:54
Vedr.Statusrapport fra kommunen mus0025 Din historie 5 16-10-2008 18:17
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 23:14.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension