K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Alt det andet > Et godt link!

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Et godt link! Har du et godt link som du mener at andre kan have nytte af kan du lægge det her. Denne kategori er ikke beregnet til debat.

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 07-12-2019, 22:42   #1
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 10.373
Styrke: 29
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Aktindsigt, hvor tit skal det siges?

Ingen kan køre sin sociale sag, uden fuld aktindsigt ved alle, herunder Ankestyrelsen og ved kommunen kræver man altid "Journalisten" medsendt første gang. Ref Ombudsmanden

https://www.k10.dk/showthread.php?t=30401

Ingen andre end borgeren selv foretager denne vigtige kontrol, at alle dokumenter er medsendt og de er korrekte beskrevet.


DOKUMENTATION, hvad du er oppe imod af bevidste ulovligheder.

Artikel i JV den 8. dec. 2019 vedr. afslag på en "Gangvogn" til en multihandicappet

https://jv.dk/artikel/efter-afslag-p...ephines-sag-op

Til borgerrådgiveren

Af artiklen – skrevet af Inge Rogat Møller – fremgår det bl.a., at byrådsmedlemmerne Lone Ravn, og Bent Iversen vil gå videre med sagen, hvilken er dejligt at høre.

Af artiklen fremgår det bl.a.

”Ankestyrelsen stadfæstede senere Haderslev Kommunes afslag. Da Ulla Wollbrink søgte aktindsigt hos Ankestyrelsen i forbindelse med stadfæstelsen, blev hun ikke blot chokeret, men også vred. Tillid blev til mistillid:

- Jeg mistede tilliden til kommunen. For jeg fandt ud af, at den havde sendt os én vurdering på vores klage angående afslaget på gangvognen og en vurdering med en anden ordlyd til Ankestyrelsen, der indeholdt påstande, som ikke passede. Hvis jeg ikke havde søgt Ankestyrelsen om aktindsigt, så var jeg ikke blevet bekendt med de to forskellige påstande, hvilket jo er meget bekymrende for vores svage borgeres retssikkerhed. Desuden er det i den grad dårlig forvaltningsskik”.

Et andet sted i artiklen står der:

” Korrespondancen ender med, at kommunen skriver, at den fremadrettet ikke længere vil besvare yderligere spørgsmål om en gangvogn til Josephine”.
Der ikke bare dårlig forvaltningsskik, det er groft magtmisbrug, hvis det skrevne er en korrekt videregivelse af det passerede. Det er forsøg på svindel, hvis kommunens begrundelse er forskelig afhængig, hvem man skriver til i en konkret sag.

Kommunens adfærd er af en så grov karakter, at afgørelsen i Ankestyrelsen burde erklæres som værende ugyldig, hvorfor sagen burde hjemgives til kommunen til fornyet afgørelse.
Forvaltningen har direkte forsøgt at begrænse en borgers ytringsfrihed ved at stoppe enhver form for dialog.

Jeg forventer, at du som kommunens borgerrådgiver på eget initiativ tager sagen op i forhold til kommunen.

Med venlig hilsen
Mogens Rerup
Byr.medl./soc.rådg


phhmw

AKTINDSIGT, din rettighed.

https://www.k10.dk/showthread.php?t=30401

Ingen, absolut ingen, kan køre sin sociale sag, uden fuld aktindsigt fra alle 100%:

Læger.

Speciallæger.

Hospitaler.

Klinikker.

Fysioterapien.

Kommunen.

AES ved arbejdsskadet

Ankestyrelsen, hvis du har anke en afgørelse, som du er uenig i. Du SKAL vide hvad der findes på skrift, da det skriftlige er grundlaget for en afgørelse

Kun DU kan kontrollere at alle væsentlige oplysninger er til stede og at alt er korrekt beskrevet.

DU skal forstå alt, hvad andre skriver om dig, fordi at alt på skrift bliver senere grundlaget for en afgørelse.

Hvis du ikke følger dette råd, har du ikke indflydelse på din sociale sag.

Derfor kan det ikke siges ofte nok: Søg aktindsigt ved alle, som skriftligt har pligt til at føre journal, over din skæbne.

Mange medborgere begynder desværre først, at stille relevante spørgsmål, sent i deres forløb, hvilket er direkte ødelæggende for din indflydelse, på dit fremtidige sociale og økonomiske liv.

Derfor bliv ikke syg.

Hvis du modtager en skriftlig afgørelse, som du ikke er enig i skal du huske: Klage/ankesfrist på 28 dage SKAL overholdes…


http://www.k10.dk/showthread.php?t=3...5y9vI4pBZYdRIk

Hvis ikke sygdom rammer naboen, men din familie, skal du begynde, skridt for skridt, at sætte dig ind i :

Loven……………………. “Gældende"

Bekendtgørelser ………. “Gældende"

Principafgørelser………. “Gældende"

Hyrdebreve.

§ 20 spørgsmål.

Retssikkerhedsloven.

Gode råd fra erfarne medborgere.

Al kommunikation med din kommune og andre samarbejdspartner skal ske skriftligt.

Lyt ikke til omgivelsernes verbale udsagn, men læs deres dokumentation for deres udsagn.

Tag aldrig alene til tvungne møder, uden Bisidder, optag gerne dine møder, som drejer sig om dig selv.

Søg ALDRIG førtidspension iht § 17, stk 2, på det foreligende grundlag,…………. Hvis ikke du har fuld, 100% aktindsigt ved alle100% og forstår ALT, hvad andre skriver om din situation.

Stol på dig selv og din dømmekraft, aldrig omgivelserne, fordi ikke alle der smiler til dig, vil dig det godt.


Med venlig hilsen
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 08-12-2019, 10:20   #2
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 10.373
Styrke: 29
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Aktindsigt ved Ankestyrelsen ALTID

Hvis din sag ved Ankestyrelsen bliver HJEMVIST bliver det særligt vigtigt at du kender din sagsbehandlingstid, som SKAL ligge på kommunens hjemmeside.

Intern evaluering af HJEMVISTE afgørelser på det socialretlige område
https://ast.dk/social/artikler/gener...JXJQcmpk66Tv0k

DUKH
https://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp...-hjemvisninger

CITAT" Fra 1.7.2018: kommunen skal behandle de hjemviste sager efter serviceloven med samme hastighed som nye sager, da de sagsbehandlingsfrister, som kommunen fastsætter, også gælder for hjemviste sager."CITAT slut

Hvis ikke du kender til din personlige sagsbehandlingstid, som din kommunalbestyrelse vedtager, ALDRIG sagsbehandleren, iht Retssikkerhedslovens § 3 stk.2 mister du indflydelse på din sociale sag, som kan trække tiden ud.

Du bestemmer selv dit forløb.

Hilsen Peter

Bilag

Hvorfor skal du kende til § 3 stk .2 i Retssikkerhedsloven? REVIDERET # 1

Modtager borgerne bevidst ulovlige afgørelser fra kommunen?


https://muskelsvindfonden.dk/handica...erholde-loven/

Ja, og det har naturligvis en årsag.

Hvad er årsagen?


Årsagen er, at en del kommuner bevidst giver borgeren en bevidst ulovlig afgørelse, for at trække tiden ud.

Gennem at få borgeren til at anke en afgørelse og hvor kommunen ønsker at trække sagen ud, da Ankestyrelsen har lange lovlige sagsbehandlingstider, som Ankestyrelsen selv fastsætter. 5 - 7 - 12 måneder, alt efter hvor travlt de har.

Mange borgere anker ikke deres modtagne afgørelser, fordi de ikke har ressourcer til det og forstår måske ikke deres rettigheder.

De økonomisk ressourcestærke syge, afventer ikke en kommunal afgørelse og køber selv deres hjælpemiddel, hvor man i mange tilfælde, efterfølgende ikke kan få refunderet omkostningen.

https://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp...lingstidspunkt

Derved har kommunen vundet sagen og har gjort en god besparelse.

Folketinget har nu forsøgt at fjerne denne metode til at trække en social sag ud, til kommunens fordel.

https://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp...-hjemvisninger

CITAT” Fra 1.7.2018: kommunen skal behandle de hjemviste sager efter serviceloven med samme hastighed som nye sager, da de sagsbehandlingsfrister, som kommunen fastsætter, også gælder for hjemviste sager.” CITAT slut

Hvis ikke du på forhånd kender din personlige sagsbehandlingstid, har du ikke indflydelse på din sag. Mange kommuner overholder ikke § 3 stk.2 så borgeren skal udrede en gordisk knude, så kommunen kan fortsætte med sine ulovligheder

Mange kommuner er yderst kreative for ikke at overholde § 3 stk.2 i Retssikkerhedsloven.

Det er din personlige kommunes kommunalbestyrelse, som skal vedtage og offentliggøre sagsbehandlingstiderne, aldrig din sagsbehandler, på kommunens hjemmeside, alle frister hvor der falder en normal kommunal afgørelse,

Du skal have mulighed for uopfordret at kende din dato for afgørelsen normalt skal falde, før du afsender en given ansøgning om hjælp.

Så hvis ikke du kender din kommunes politisk vedtagne sagsbehandlingstider iht §3 stk.2 i Retssikkerhedsloven, bliver du kørt rundt i manegen, med ulovlig sagsbehandling til følge.

Du bestemmer selv, hvordan din sag skal køres, men det kræver at du kender § 3 stk.2 i Retssikkerhedsloven.

EKSEMPEL på en kommunes offentliggjorte sagsbehandlingstider, til der skal være truffet en afgørelse, herunder HJEMVISTE sager fra Ankestyrelsen inden for alle områder.

https://www.kk.dk/artikel/sagsbehand...lforvaltningen

Retssikkerhedslovens § 3 stk.2:

https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=209828

“"§ 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal på de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres.”

Hjemvisning.

http://denstoredanske.dk/Samfund,_ju...06rmaOMnMwJk0I

“"hjemvisning, inden for retsplejen det forhold, at en appelinstans finder en underordnet rets afgørelse behæftet med så alvorlige formelle fejl, at en truffen afgørelse ophæves, hvorefter sagen sendes tilbage med påbud om en fornyet behandling.”"

Med venlig hilsen

Bilag # 1

fra en tilfældig borger, som ønsker sin invalidebil GEN-ansøgt:

Jeg søgte handicap bil i 2015 og hele sagen har nu taget 4,4 år !
Det var enda kun generhvervelse af min handicapbil.! (Burde gå hurtigere)
Endelig i år fik jeg så en afgørelse (positivt svar)
Men så trak de den tilbage igen fordi en andet sagsbehandler afdeling var alt alt for langsom i deres sagsbehandling .
Så nu er jeg startet forfra.��
Jeg føler den hjælp jeg bad om i 2015 aldrig er blevet hørt -ingen har ville se og hjælpe helheden i hvor vigtig hjælpen var dengang og nu.
At kommunen samtidig bare trækker tiden ud -har rystet mig !

Bilag # 2 så du forstår, hvem der er stærkes: Folketing eller styrelser med embedsmænd.

http://www.k10.dk/showpost.php?p=368682&postcount=438

Bilag # 3.

En del kommuner har tilsyneladende en lovlig offentliggørelse, af deres politisk vedtagne sagsbehandlingsfrister, men……..

Eksempelvis Lolland kommune: https://www.lolland.dk/kommunen/komm...ndlingsfrister

Hvor næsten alt ser flot ud, men een eller anden har afsluttet med teksten:

"Der skal indenfor alle områder tages forbehold for den ekstra tid, der går med fremskaffelse af erklæringer, udredning m.v. fra andre myndigheder.”

Hvilket tilbagefører magten til sagsbehandleren fra kommunalbestyrelsen. Borgeren tror fejlagtigt, at hvis fristen ikke overholdes, så mangler der oplysninger.

Hvilket er ulovligt, fordi sagsbehandleren skal afslutte sagen til afgørelsen inden for den politiske vedtagne frist. Kun undtagelsesvis må sagsbehandleren udsætte en given afgørelse, hvis der undtagelsesvis mangler væsentlige oplysninger, imod borgeren skriftligt modtager en ny frist, hvor afgørelsen skal falde.

Retssikkerhedsloven:

35. Kommunen skal desuden efter § 3, stk. 2, fastsætte serviceniveauet for sagsbehandlingstider i kommunen. Kommunen skal

på de enkelte områder fastsætte en generel frist for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet,
give borgeren besked, hvis fristen for at træffe afgørelse i en konkret sag ikke kan overholdes, og
offentliggøre oplysninger om de frister, der gælder i kommunen på kommunens hjemmeside.
Bilag # 4

Nogle kommuner forvirre borgerne bevidst, ved at oplyse, som Københavns kommune.:

"Vi har fastsat sagsbehandlingsfristerne ud fra den tid, vi normalt er om at behandle 80 til 90 procent af de ansøgningstyper, vi modtager.”

Hvilket er noget vrøvl og har som opgave at forvirre.
Folketinget vedtager ikke love, der kun skal overholdes i 80 - 90% af tilfældene.

Den korrekte fortolkninger er, at sagsbehandlerne skal overholde alle sagsbehandlingsfristerne 100%. Men Folketinget hjælper kommunerne til smidig sagsbehandling og hvis en kommune et år ikke kan overholde sagsbehandlingsfristerne i 80 - 90% af tilfældene eller derunder, skal kommunalbestyrelsen revidere de offentliggjorte sagsbehandlingsfrister, så de bliver realistiske.
Bilag # 5

Tilsynets afgørelse over Kalundborg kommune som er vigtig at forst:

https://ast.dk/filer/tilsynet/sagsbe...ale-omrade.pdf

Sidst redigeret af phhmw; 08-12-2019 kl. 10:24.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 08-12-2019, 10:22   #3
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 10.373
Styrke: 29
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Aktindsigt ved alle betyder 100% aktindsigt

AKTINDSIGT, din rettighed.

https://www.k10.dk/showthread.php?t=30401

Ingen, absolut ingen, kan køre sin sociale sag, uden fuld aktindsigt fra alle 100%:

Læger.

Speciallæger.

Hospitaler.

Klinikker.

Fysioterapien.

Kommunen.

AES ved arbejdsskadet

Ankestyrelsen, hvis du har anke en afgørelse, som du er uenig i. Du SKAL vide hvad der findes på skrift, da det skriftlige er grundlaget for en afgørelse

Kun DU kan kontrollere at alle væsentlige oplysninger er til stede og at alt er korrekt beskrevet.

DU skal forstå alt, hvad andre skriver om dig, fordi at alt på skrift bliver senere grundlaget for en afgørelse.

Hvis du ikke følger dette råd, har du ikke indflydelse på din sociale sag.

Derfor kan det ikke siges ofte nok: Søg aktindsigt ved alle, som skriftligt har pligt til at føre journal, over din skæbne.

Mange medborgere begynder desværre først, at stille relevante spørgsmål, sent i deres forløb, hvilket er direkte ødelæggende for din indflydelse, på dit fremtidige sociale og økonomiske liv.

Derfor bliv ikke syg.

Hvis du modtager en skriftlig afgørelse, som du ikke er enig i skal du huske: Klage/ankesfrist på 28 dage SKAL overholdes…

http://www.k10.dk/showthread.php?t=3...5y9vI4pBZYdRIk

Hvis ikke sygdom rammer naboen, men din familie, skal du begynde, skridt for skridt, at sætte dig ind i :

Loven……………………. “Gældende"

Bekendtgørelser ………. “Gældende"

Principafgørelser………. “Gældende"

Hyrdebreve.

§ 20 spørgsmål.

Retssikkerhedsloven.

Gode råd fra erfarne medborgere.

Al kommunikation med din kommune og andre samarbejdspartner skal ske skriftligt.

Lyt ikke til omgivelsernes verbale udsagn, men læs deres dokumentation for deres udsagn.

Tag aldrig alene til tvungne møder, uden Bisidder, optag gerne dine møder, som drejer sig om dig selv.

Søg ALDRIG førtidspension iht § 17, stk 2, på det foreligende grundlag,…………. Hvis ikke du har fuld, 100% aktindsigt ved alle100% og forstår ALT, hvad andre skriver om din situation.

Stol på dig selv og din dømmekraft, aldrig omgivelserne, fordi ikke alle der smiler til dig, vil dig det godt.

Med venlig hilsen
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 03-07-2020, 09:03   #4
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 10.373
Styrke: 29
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Journallisten??? DU skal vide hvad det er.

https://www.k10.dk/showthread.php?t=30401

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 06-07-2020, 20:08   #5
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 10.373
Styrke: 29
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Ankestyrelsens Tilsyn om aktindsigt

https://ast.dk/tilsynet/udtalelser/u...le_Kommune.pdf

Afslag på aktindsigt.

Vejle Kommune giver dig afslag på ansøgningen om aktindsigt.
Begrundelsen er, at kommunen allerede har anvendt mange timer på behandlingen af dine ansøgninger om aktindsigt i relation til /vedrørende og samlet med den nye ansøgning vil komme til at anvende langt mere end 25 timer på behandlingen af dine begæringer om aktindsigt i dokumenter, der relaterer sig til


Resumé

Det er Ankestyrelsens opfattelse, at Vejle Kommune ikke med den anførte begrundelse om ressourceforbrug har været berettiget til at afslå [A]s anmodning om aktindsigt.
Ankestyrelsen beder Vejle Kommune om at genoptage sagens behandling og træffe en ny afgørelse om aktindsigt.


Hilsen Peter

Sidst redigeret af phhmw; 06-07-2020 kl. 20:10.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 06:27.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension