K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Sagsformidler hjørnet > Spørgsmål ang fleksjob

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Vigtige Meddelelser

Spørgsmål ang fleksjob Her kan du stille spørgsmål hvis du har spørgsmål til enten fleksjob eller det at søge fleksjob dog ikke politisk indhold som skal lægges under kategorien Samfund og Politik

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 21-06-2006, 17:03   #1
aap
Føler sig hjemme på K10
 
Tilmeldingsdato: 10-12 2005
Indlæg: 28
Styrke: 13
aap er ny på vejen
Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Hej alle

Vil lige høre, om der andre der har fået stoppet deres tabt arbejdsfortjeneste efter visition til fleksjob.

Min modparts forsikringsselskab, stoppede for denne 1.1.2006, de mente at når man var visiteret til fleksjob, kunne man afgøre midlertidigt/varigt erhvervsevnetab. Det synes jeg da er okay,hvis man fik en aconto på erhvervsevnetabet, men de har ikke afgjort noget endnu siden 1.1.2006, jeg må ærligt indrømme at hvis det var intentionen med ændringen af erstatningsloven af 2003, hvor det afløste stationær tidspunktet,VIRKER DEN IKKE.
Derfor MÅ det være forsikringsselskaberne der har lavet udkastet til loven.

For mig betyder det økonomisk ruin, da de åbenbart alle ( forsikringsselskaber, eget forsikringsselskab, kommunen ) venter på udtalelsen fra arbejdsskadestyrelsen, men mine regninger kan sgu' nunte vente i halve og hele år.

Er der nogle af jer der har været igennem dette og måske kunne fortælle mig, hvordan man kan få forsikringsselskaber samt lovgivning til at gå op i en højere enhed.
aap er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 21-06-2006, 22:35   #2
Borroe
Hvor skulle jeg ellers være
 
Borroes avatar
 
Tilmeldingsdato: 14-03 2006
Lokation: Slagelse
Alder: 36
Indlæg: 174
Styrke: 13
Borroe er ny på vejen
RE: Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Hejsa

Jeg er ikke helt i samme båd som dig men kender til kampen med forsikringsselskaber..... jeg har ikke fået en fast månedligt ydelse for tabt erhvervsevne men aconto beløb og venter så på 8 år på det sidste beløb..... jeg ved at de i hvert fald selv sætter dagsordenen om hvordan og hvornår de vil betale ...... det at jeg er røget i fleksjob gør at min sag skal revuderes for at finde frem til det endelige slutresultat og hvor mange år mon det kan tage ???

Det er trist din økonomi lider last pga dette men desværre er det ikke altid lige let at få flere enheder til at gå op i en højere enhed
Har du ikke en advokat der hjælper dig i forløbet ???
Min advokat styrer faktisk hele ræset og presser på når der går for lang tid uden respons og det har virkelig været en hjælp for mig !!

Håber det gav dig lidt svar...

Knus Borroe
Borroe er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 25-06-2006, 13:02   #3
Susanne
Hjemmevant på K10
 
Tilmeldingsdato: 20-10 2005
Indlæg: 200
Styrke: 13
Susanne er ny på vejen
RE: I samme båd

Nu ved jeg ikke om vi taler om det samme. Men jeg har en tab af erhvervsevneforsikring som jeg mens jeg var sygemeldt fik halv udbetaling fra som reglerne var. Men da mine sygedagpenge blev stoppet og jeg blev visiteret til fleksjob stoppede også mine udbetaling fra denne forsikring. Men det ville jeg ikke acceptere. Loven om fleksjob betyder for disse forsikringer at de ændrer betingelserne for udbetaling. Men jeg skrev til dem at jeg ikke var blevet mere rask af at have fået tilkendt fleksjob og jeg fandt en eller anden paragraf i DERES tolkning som jeg bøjede. De gav sig uden videre kamp, og jeg får udbetalt erstatning hver måned. Så kig godt på deres love og paragraffer og bøj dem til din fordel, eller få andre til at hjælpe dig. Bare fordi vi er visiteret til fleksjob skal de ikke køre os ud på et sidespor.
Susanne er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 25-06-2006, 22:14   #4
Borroe
Hvor skulle jeg ellers være
 
Borroes avatar
 
Tilmeldingsdato: 14-03 2006
Lokation: Slagelse
Alder: 36
Indlæg: 174
Styrke: 13
Borroe er ny på vejen
RE: Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

godt skrevet susanne

don´t let them get 2 us - let us get 2 them

bøj altid tingene så de falder i ens eget favør - går den så går den og sådan ser systemet jo også på os!!

Knus Borroe
Borroe er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 28-06-2006, 17:17   #5
aap
Føler sig hjemme på K10
 
Tilmeldingsdato: 10-12 2005
Indlæg: 28
Styrke: 13
aap er ny på vejen
RE: Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Ja kendte jeg bare love og paragraffer men har kun " DET ER EFTER VORES OPFATTELSE " at gå efter, så har sagt til min advokat at det IKKE er min opfattelse, hvad er hendes opfattelse, og kan man udtage stævning for deres uvilje til ikke at udbetale midlertidig / varig erstatning for tabt erhvervsevne.
Jeg synes det er svineri at forsikringsselskaberne fortsat, laver det sorte økonomiske hul, for alle der er skadede, den nye lovændring med at fjerne stationær tidspunktet, var efter MIN opfattelse, for at forhindre forsikringsselskabernes henholdne politik vedrørende udbetalingstidpunktet for erstatning.
aap er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 28-06-2006, 18:57   #6
Hejdien
Gæst
 
Indlæg: n/a
RE: Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

aap.. er du medlem af LAFS ? hvis du er det, så har du mulighed for igennem dem at få kontakt til ret og råd og to af deres advokater som hjælper medlemmer i LAFS.

Efter hvad jeg har hørt, så har de rimlig godt fat om alt det med forsikringer osv. Og har hjulpet en del af LAFS medlemmer.

Hejdien
  Besvar med citat
Gammel 05-07-2006, 23:35   #7
aap
Føler sig hjemme på K10
 
Tilmeldingsdato: 10-12 2005
Indlæg: 28
Styrke: 13
aap er ny på vejen
RE: Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Alle advokater samt retssal.dk løber skrigende væk, når de får ovennævnte problemstilling.

Fandt dette da den nye erstatningslov blev behandlet i folketinget:

Spørgsmål nr. 19:

"Ministeren bedes på en overskuelig måde illustrere sammenhængen mellem de foreslåede ændringer af erstatningsansvarslovens §§ 2, 5 og 10. På hvilket tidspunkt i en skadessag går de hver især "i gang" og indtil hvornår? Hvornår overlapper bestemmelserne hinanden og med hvilken betydning? Hvor er der risiko for, at der opstår "huller", og hvorledes tages der højde for det?"

Svar:

Fastlæggelsen af den periode, hvor den skadelidte efter erstatningsansvarslovens § 2 kan få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, afhænger af, om skaden medfører et varigt erhvervsevnetab.

Hvis skaden ikke medfører et varigt erhvervsevnetab, kan den skadelidte efter forslaget til lovens § 2, stk. 1, (lovforslagets § 1, nr. 2), kræve erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, indtil han eller hun kan begynde at arbejde igen, dvs. kan genoptage sit arbejde i væsentligt samme omfang som tidligere.

Hvis skaden derimod medfører et varigt erhvervsevnetab, kan der ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste indtil det tidspunkt, hvor det er muligt midlertidigt eller endeligt at skønne over skadelidtes fremtidige erhvervsevne, jf. forslaget til lovens § 2, stk. 1, 2. pkt. På dette tidspunkt ophører retten til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, og der kan i stedet kræves erstatning for tab af erhvervsevne, jf. erstatningsansvarslovens § 5 (enten i form af en forel&o slash;big eller en endelig erstatning, jf. nedenfor).

Efter forslaget til erstatningsansvarslovens § 10, stk. 1, kan Arbejdsskadestyrelsen anmodes om en vejledende udtalelse om fastsættelsen af bl.a. erhvervsevnetabsprocenten (lovforslagets § 1, nr. 7). Udtalelsen skal så vidt muligt afgives inden 1 år og senest 2 år efter fremsættelsen af anmodningen om en udtalelse. Hvis den erhvervsmæssige situation ikke er afklaret, kan Arbejdsskadestyrelsen i særlige tilfælde afgive en midlertidig udtalelse om erhvervsevn etabsprocenten.


Hvis Arbejdsskadestyrelsen endeligt kan vurdere erhvervsevnetabet, vil der tilsvarende kunne fastsættes en endelig erhvervsevnetabserstatning. Som det fremgår af lovforslagets almindelige bemærkninger pkt. 4.1.1., må Arbejdsskadestyrelsen forventes i langt de fleste sager at kunne afgive en endelig udtalelse inden for 2 år. I praksis vil der således normalt blive ydet erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, indtil det er muligt endeligt at skønne over ska delidtes erhvervsevne.

Hvis Arbejdsskadestyrelsen ikke inden for 2 år endeligt kan skønne over skadelidtes erhvervsevne, kan styrelsen som nævnt i særlige tilfælde afgive en midlertidig udtalelse om erhvervsevnetabet, jf. forslaget til lovens § 10, stk. 1, 3. pkt. (lovforslagets § 1, nr. 7). Det kan f.eks. være tilfældet, hvis den skadelidte skal gennemføre et længerevarende revalideringsforløb, hvor den endelige fastsættelse af erhvervsevnetabet efter lovforslaget skal afvente udfaldet af revalideringen, jf. forslaget til lovens § 5, stk. 2 (lovforslagets § 1, nr. 4).

Retten til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ophører også, når der foreligger en sådan midlertidig udtalelse fra Arbejdsskadestyrelsen, jf. lovforslaget til lovens § 2, stk. 1, 2. pkt. Der kan imidlertid fra dette tidspunkt i stedet kræves en foreløbig erstatning for erhvervsevnetab på baggrund af den midlertidige udtalelse, jf. forslaget til lovens § 16, stk. 1, 2. pkt. (lovforslagets § 1, nr. 14). Denne foreløbige erstatning er en á conto-u dbetaling af den endelige erhvervsevnetabserstatning, der vil blive fastsat senere, når det er muligt endeligt at vurdere skadelidtes erhvervsevnetab. Den foreløbige erstatning kan ikke kræves tilbagebetalt eller modregnet i andre erstatningsposter, hvis det senere viser sig, at den skadelidte rent faktisk ikke lider et varigt erhvervsevnetab, jf. forslaget til lovens § 16, stk. 1, 3. pkt.

Som det fremgår af det, der er anført ovenfor, er der sammenfald mellem det tidspunkt, hvor retten til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste (lovens § 2) bortfalder, og det tidspunkt, hvor der i stedet kan kræves erstatning for tab af erhvervsevne i form af en foreløbig eller endelig erstatning (lovens § 5). Der er således ingen "overlapning" mellem de to erstatningsposter.

Der vil heller ikke opstå "huller" mellem de to erstatningsposter. Som det fremgår af bemærkningerne til lovforslagets § 1, nr. 2, bortfalder retten til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste nemlig kun, hvis det må antages, at den skadelidte vil lide et varigt erhvervsevnetab på mindst 15 procent, således at der er grundlag for at udbetale en erhvervsevnetabserstatning, jf. lovens § 5, stk. 3. Hvis Arbejdsskadestyrelsens midlertidige udtalelse vurderer erhve rvsevnetabet til mindre end 15 procent, vil der således fortsat kunne kræves erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. I modsat fald ville der kunne opstå et "hul" mellem erstatningen for tabt arbejdsfortjeneste og en senere erhvervsevnetabserstatning, hvis det viste sig, at erhvervsevnetabet alligevel var på 15 procent eller mere.

Jeg syntes at det siger det jeg mener, men men men det gør det åbenbart ikke, når man er advokat. Tror de har et andet sprog end os andre
aap er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 24-07-2006, 15:11   #8
Bomfru
Ved at vænne sig til K10
 
Bomfrus avatar
 
Tilmeldingsdato: 24-07 2006
Alder: 64
Indlæg: 18
Styrke: 0
Bomfru er ny på vejen
RE: erhvervsevnetab

Jeg syns også det er total uoverskuelig det med erhvervs udygtigheds forsikringnen, har også fået et løntilskud fra Danica for meget lang tid siden, efter en arbejdsskade i 2002, men de vurderede at jeg fuld ud var i stand til at varetage mit job og stoppede udbetalingerne...og nu er jeg i flex job på 20 timer ugentlig og med varige skånehensyn og konstante smerter. Vi har sat en advokat på sagen, men det kører lidt for slap, tror ikke de har meget forstand på skader. Jeg har ikke overskuddet til så meget bøvl, kan ikke rumme og koncentrere mig om det, men vil på den anden side også have hvad jeg har betalt til og forsikret mig imod. Og Pensam har også et eller andet som skulle have udløst et beløb, det ene har de fjernet , efter at jeg fik min skade, og det andet beløb skal man på pension for at få. og det 3. beløb vurderer de mig for dårlig til at få. Det er som om de vurderer som det passer bedst i deres kram. Så sjovt er det nu altså heller ikke at være uheldig i sit arbejdsliv
Bomfru er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 25-07-2006, 15:31   #9
Winther
Elsker at være her på K10
 
Tilmeldingsdato: 20-10 2005
Indlæg: 56
Styrke: 13
Winther er ny på vejen
RE: Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

hvad angår Pensam, så har jeg betalt til dem gennem rigtig mange år, og vupti, så fjerner de pludselig beløbet på 85000 ved 50 % erhvervsevnetab. Det synes jeg er noget svineri, især når andre stadig får det udbetalt. Men vi er nok for mange inden for plejesektoren der har ødelagt helbreddet
Winther er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 25-07-2006, 19:35   #10
Bomfru
Ved at vænne sig til K10
 
Bomfrus avatar
 
Tilmeldingsdato: 24-07 2006
Alder: 64
Indlæg: 18
Styrke: 0
Bomfru er ny på vejen
RE: jeg fatter det ikke

Kan Pensam virkelig tillade sig at fjerne de 85000 for 50% erhvervsevnetab, for de mennesker hvor skaden sker før de laver loven om, det er mig uforståeligt???man kan jo ikke tegne en ulykkesforsikring efter at ulykken er sket.....
Bomfru er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum

Lignende emner
Emner Emnet er startet af Forum Svar Sidste indlæg
Tabt arbejdsfortjeneste Bibbi Alt det andet 6 14-09-2010 21:47
Tabt arbejdsfortjeneste Bibbi Alt det andet 2 11-09-2010 09:48
ang. tabt arbejdsfortjeneste Mølgaard Alt det andet 1 13-08-2010 17:20
ang. betaling af tabt arbejdsfortjeneste. Camille Dit og Dat 2 26-10-2009 00:52
tabt arbejdsfortjeneste Smilet Smille Spørgsmål ang Førtidspension efter 2003 1 09-09-2009 14:30
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 21:09.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension