K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Politik og Samfundsdebat > Politik og Samfund

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Politik og Samfund Her er det tilladt at diskutere politik , nyheder og andre samfundsproblemer. Hvis du har problemer med at andre udtrykker deres uforbeholden mening om vores samfund, så er dette nok ikke stedet for dig.

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 13-05-2019, 13:24   #491
Kio
Skal snart betale husleje på K10
 
Kios avatar
 
Tilmeldingsdato: 04-02 2009
Lokation: København
Alder: 55
Indlæg: 720
Styrke: 11
Kio er ny på vejen
Erstatningskravet mod Københavns Kommune.Til
Københavns Kommune
Jobcenter København
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Bernstorffsgade 17
1592 København V.
Sagsnr.4
Dato 1 marts 2019
Cpr.nr: 060564-xxxx
Kim Osbøl

Erstatningskrav.

Med Ankestyrelsens afgørelse d 26. marts 2018 (Bilag 1) i sagen om afslag på minimum ressourceforløb ligger det fast, at Københavns Kommune afgørelse af 22-8-2017 om ikke at påbegynde en sag til rehabiliteringsteamet var ugyldig og behæftet med alvorlige fejl.

Ankestyrelsen lægger i sin afgørelse vægt på;
“ at der derudover ikke er gennemført en afklaring af din arbejdsevne eller tilsvarende forsøg på at hjælpe dig i arbejde igen. Der er således ikke ved afprøvede arbejdsmæssige foranstaltninger belyst, i hvilket omfang du kan klare et arbejde, hvor opgaverne er tilpasset dine fysiske vanskeligheder.

På den baggrund vurderer vi, at kommunen har truffet afgørelse om anden beskæftigelsesrettet indsats på et mangelfuldt grundlag. Vi vurderer, at kommunen ikke har haft tilstrækkelige oplysninger i forhold til vurderingen af din arbejdsevne.”

Såfremt kommunen på et tidligere tidspunkt havde afklaret Kim Osbøls arbejdsevne og påbegyndt en sag til rehabiliteringsteamet og tilkendt fleksjob på et tidligere tidspunkt ville Kim Osbøl ikke havde lidt økonomisk last pga. Af København kommunes ulovlige sagsbehandling.

Konsekvensen af Ankestyrelsens afgørelse, er, at det må lægges til grund, at kommunens sagsbehandling var behæftet med alvorlige fejl. Kim Osbøl skal derfor stilles, som om kommunen på et tidligere tidspunkt havde afklaret Kim Osbøls arbejdsevne og forelagt sagen for rehabiliteringsteamet og truffet afgørelse om fleksjob.


Det fremgår af Sagens akter at Kim flere gange siden 2011 hvor han blev sygemeldt har forsøgt at få hjælp til at komme i arbejde og at hans arbejdsevne var nedsat pga. Kroniske sygdomme.

Egen læge skriver 25.11.2011: i Statusattest (Bilag2)
Piskesmæld, kan ikke behandles og vil ikke forbedres. Gener; hovedpine, smerter, stivhed. Mangeårig knæ-gener med smerter ved belastning kendt med moderat slidgigt i begge knæ.

Situationen er forsåvidt uændret gennem en del år, kuperer tilstanden med smertestillende gigtmedicin og lave øvelser med nakken som anbefalet af læge og fysioterapeut. Derudover har han ikke haft blivende effekt at fysioterapi, foretrækker let massage, men det er der ikke tilskud til gennem den offentlige sygesikring.

På baggrund af den langvarige tilstand synes prognosen pessima (svært dårlig) mht at opnå smertefrihed. Ej heller kan det forventes at specifik behandling kan gavne, kun lette øvelser og smertestillende medicin.

Derfor må man overveje en form for siddende jobfunktion med mulighed for at gå omkring. Han pointerer at han ikke kan stå eller gå længere perioder af gangen.
Mulighed for revalidering ??

Men Københavns kommune stoppede Kim Osbøls sygedagpenge i 2011
(Bilag 3) uden at have afklaret Kim Osbøls arbejdsevne og henviste Kim til kontanthjælp, hvilket Kim klagede over (Bilag 4) inden for klagefristens udløb.

Københavns kommune genvurderede ikke Kim Osbøls klage over sygedagpengestop og sendte den ikke til Ankestyrelsen, hvilket efter pågældende lovgivning på daværende tidspunkt var brud på garantiforskriften om at en kommune er forpligtet til at genvurdere afgørelser der klages over og sende klagen til

Ankestyrelsen hvis borgeren ikke får medhold i sin klage, hvilket som udgangspunkt gør afgørelsen om sygedagpengestop ugyldig.

Af journalrapportens notater lavet af skiftende sagsbehandlere fremgår det at Kim Osbøl gentagne gange fra 2014 til 2016 forsøgte at gøre opmærksom på sin nedsatte arbejdsevne og blive afklaret samtidig med at han forsøgte at finde ordinært arbejde for at komme væk fra kontanthjælp, hvilket gang på gang resulterede i nederlag fordi hans kroniske lidelser gjorde at han ikke kunne holde til de jobs han kom ud i.

9-08-2014 er det noteret i journalrapporten at;
“Du fortæller, at du har slidgigt i begge knæ, hvilket er en hindring for hårdt fysisk arbejde, der belaster dem: Vi aftalte, at jeg indhenter statusrapport fra din læge ang. Dette."

29-09-2014 er det noteret i journalrapporten at;
“Du fik en kopi af statusattest fra din læge udleveret, som viser, at du har store udfordringer med slidgigt i knæenbe samt en gammel whip-lash skade i nakken.

Ift.statusattesten, vurderer jeg, at et job som pedelmedhjælper/grøn medarbejder ofte vil være for hårdt fysisk, men Kim er villig til at afprøve de muligheder, der inden for faget.”

7-10-2014 er det noteret i journalrapporten at;
“Han fortæller videre, at det vigtigste for ham under samtale var, at han fik at vide, at han skulle ”rundere” hele dagen – dvs. gå rigtig meget rundt og stå op, hvilket han pga. sine knæ ikke kan holde til.

Jeg gjorde ham opmærksom på, at han fremover skal være meget opmærksom på, hvordan han formulerer sig ift. et job, han pga. sine helbredsmæssige problemer afslår at tage, og at han skal begrunde det så nøjagtigt som muligt.

Vi aftaler desuden, at jeg fremover sender statusrapport til evt. arbejdsgiver, som jeg finder mhp. løntilskud, virksomhedspraktik og ordinært arbejde.”

27-01-2015 er det noteret i journalrapporten at;
“Intern - fejlvisiterig
Kim Oscar Osbøl, møder dags dato i nytteindsatsen. Han oplyser at han har slidgigt og derfor ikke kan udføre knæbelastende arbejde.
Kim er indstillet på at forsøge, og udviser god motivation. Han har dog en stausattest, med hvor egen læge beskriver slidgigten og problemer med nakken. Attesten ligger ligeledes i EDH under dokumenter, d 24/9-14,
Det beskrives her at Kim, har en gammel sportsskade, og opereret x 3, medfølgende slidgigt i begge knæ, derudover lånbensknogle.

Kim har derfor skånebehov overfor stående, gåede arbejde samt tunge løft.
De er ikke muligt i nytteindsatsen at tilbyde arbejde der ikke er ståede eller gående, der ville dog kunne tages hensyn overfor tuge løft.

Kim vil rigtig gerne have sparring på cv og ansøgning i forhold til ansøgning af konkrete jobs, deter er i nytte indsatsen også en mulighed, men ikke som den primære aktivitet.

Det aftales at Kim tilbagevisiteres til AMC, med henblik på et nyt forløb, der tager hensyn til de skånebehov som Kim har.”

11-02-2015 er det noteret i journalrapporten at;
“Aftale: Kim har haft et noget forvirret forløb, hvor der er foretaget flere vurderinger på et ikke fyldestgørende niveau. Bl.a. har Kim været visiteret i nytteaktivering på trods af, at Kim er lægeligt diagnosticeret med slidgigt og piskesmæld.”

17-03-2015 er det noteret i journalrapporten at;
“dog anbefales det, at borger bør afklares i forhold til evt. revisitering, idet borger lider af knæproblemer.

Borger har på sin joblog 11.03.15 noteret, at han har været en dag i arbejdsprøvning i et transportfirma, men måtte stoppe efter 2½ times arbejde grundet smerter i knæ.
Aftale: Du er meddelt, at dit forløb ophører på CBSI d.d., og at du således fremover skal rette henvendelse til AMC i Nyropsgade.”

Kim Osbøl finder selv et ordinært arbejde i april 2015.

9. april 2015 (Bilag 5) skriver Kim Osbøl til jobcentret;
“Jeg kan mærke det er hårdt og har lige nu smerter i min nedre ryg og mine knæ, og siden i går aftes, har jeg ikke kunne rejse mig normalt når jeg har siddet ned, også i kort tid, pga smerter i mine knæ, så må jeg bruge begge
arme for at kunne rejse mig. Og når jeg skal op og ned af trapper herhjemme,
bliver jeg nu nødt til at holde i gelænderet, det pga store smerter og jeg
føler og er bange for at knæene svigter.”

10 april 2015 er det noteret i journalrapporten at Kim Osbøl opsiger sit job pga. Smerter i knæ og ryg efter samtale med sagsbehandler Charlotte Lind

24-06-2015 er det noteret i journalrapporten at;
“Visitationsgruppe: Aktivitetsparat
Vurdering: Kim fortæller, at han har haft flere kræftknuder, der gør, at han går til kontrol og er i risikogruppen for yderligere anfald. Kiḿs knæ og ryg stiller tillige en barriere i forhold til det arbejde, som Kim kan overkomme.

Kim bringer selv mulighed for førtidspension på banen, hvor han orienteres om nærmere procedure og om, at alle andre tiltag skal have været forsøgt.

Nærmere adspurgt har Kim så svære helbredsmæssige udfordringer, at han ikke kan se sig selv i ordinært arbejde på fuld tid indenfor den nærmeste fremtid.

Aftale: Vi aftaler, at Kim af helbredsmæssige årsager visiteres til JKI, Center for Jobindsats, hvor det videre forløb vil blive tilrettelagt. “

Den 24-6-2015 er det noteret i journalrapporten at Kim Osbøl anmoder om at blive afklaret til førtidspension, hvilket burde have afledt vejledning og stillingstagen til om Kim Osbøl var i målgruppen for fleksjob eller ressourceforløb og om muligheden for at søge om førtidspension på det foreliggende grundlag.

Men Kim Osbøl bliver ikke vejledt om mulighederne og Kim Osbøls arbejdsevne bliver ikke afklaret på trods af at han er visiteret som aktivitetsparat og
siden 2011 ikke har kunne forsørge sig selv på ordinære vilkår pga. Sine kroniske sygdomme, udtalte skånehensyn og nedsatte arbejdsevne.

24. november 2015 er det noteret i journalrapporten at;
“Jobsamtale
Vurdering: Kim havde været til Jobsamtale d. 17.11.2015, hvor han havde være så utilfreds, at han havde indgivet en klage samt ville have aktindsigt. Efter samtalen i dag har han trukket klagen tilbage.

Ang. job, talte vi om, at han havde været chauffør i mange år, men hans knæ kunne ikke længere klare alle udstigningerne der er i forbindelse med distributions kørsel.“

Den 1 april 2016 (Bilag 6) skriver Kim Osbøl en ansøgning om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension på det foreliggende grundlag til jobcentret;
“Jeg vil gerne bede om at JKI snarest indkalder mig til et personligt møde, hvor vi kan aftale det videre forløb omkring at jeg bliver afklaret.

Da jeg af helbredsmæssige årsager blev visiteret til JKI sidste år 2015,
hvor Jobcenter Kbh foretog målgruppeskift fra jobparat til aktivitetsparat, var det pga mine helbredsmæssige problemer, og formålet var at JKI skulle afklare mine muligheder til fleksjob eller førtidspension.

Dvs at min fremtidige aktivering skulle være målrettet fleksjob/førtidspension.
Jeg går ud fra at JKI/Jobcenter Kbh har alle de relevante oplysninger om mit helbred, i form af statusattester fra min læge.

Jeg vil gerne bede om en LÆ 265 - Lægeattest, som jeg kan få udfyldt med min læge så jeres rehabiliteringsteam kan få den vurderet, så de kan indstille mig til et ressourceforløb, flexjob eller førtidspension. Der er ikke relevante behandlingsmuligheder der ikke er afprøvet, Min tilstand er stationær/kronisk, og jeg forventer jeg bliver vurderet klar til fleksjob”

I journalrapporten noterer sagsbehandler den 15-4-2016 at;
"Jobcentret er i gang med at vurdere om du kan få godkendt ressourceforløb, fleksløn eller førtidspension.”
“Det er aftalt, at Jobcentret indhenter en ny statusattest og sender din sag til
rette instans, hvor det vil blive vurderet om du er berettiget til Fleksjob.“

Men Kim Osbøl fik ikke en skriftligt begrundet afgørelse om afslag på ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension, men kommer i stedet i et løntilskudsjob hvor sagsbehandler ikke noterer skånehensyn i kontrakten med arbejdsgiver (Bilag 7).

Ved afgørelse om løntilskudsjob den 26-4-2016 (Bilag 8) får Kim Osbøl ikke afgørelsen om løntilskudsjob som en skriftlig begrundet afgørelse lavet ud fra en helhedsvurdering og får ingen klagevejledning og bliver ikke vejledt om muligheden for at klage over afslag på ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension på det foreliggende grundlag ved afgørelse om løntilskudsjob - Jævnfør Ankestyrelsens principafgørelse 27-14 om erhvervsrettede foranstaltninger - helhedsvurdering - klage - sygedagpenge - ressourceforløb.

15.04.2016 (Bilag 9): Der anmodes om statusattest mht. afklaring af Kim Osbøls diagnoser, behandling, skånebehov, muligheder for selvforsørgelse i erhverv, der tilgodeser skånebehov.

Hvorvidt, der er tale om varig og betydelig funktionsnedsættelse. Hvorvidt det vurderes om behandlingsmuligheder er udtømte og/eller udelukkende vil være af stabiliserende karakter.

28.04.2016 (Bilag 10): Statusattest fra egen læge; Slidgigt i begge knæ. Muligheder for behandling er begrænsede og kan i sidste instans ende med knæ-alloplastik.

Det forekommer at statusattesten ikke besvarer de spørgsmål, der anmodes besvaret, men sagsbehandler indhenter ikke yderligere oplysninger til sagens belysning på trods af at kommunen er forpligtet til at oplyse sagen ordentligt ifølge officialprincippet som beskrevet i retssikkerhedslovens paragraf 10.

02.05.2016 er det noteret i journalrapporten at Kim kommer i løntilskud hos et busselskab, Jens Kolls Turist efter aftale med beskæftigelseskonsulent Thomas G. S. Det aftales, at det skal være en afklaring af arbejdsevne, men dette fremgår ikke af sagens akter. Forløbet er planlagt afsluttet 29.07.2016

29.06.2016 (Bilag 11 + 12): Kim meddeler sin beskæftigelseskonsulent at han pga. smerter i begge knæ, der som allerede oplyst ved statusattest fra egen læge er varig og uhelbredelig, ikke længere kan varetage jobbet som chauffør og derfor opsiger sin stilling.

30.06.2016 (Bilag 13, 14, 15) Læge skriver at jobbet er for belastende for Kims knæ og at han skal sygemelde sig eller stoppe.

01.07.2016 (Bilag 16): Kim opsiger sin stilling pga. smerter i knæ og vejledning fra hans læge.

Sagsbehandleren gjorde intet for at afklare Kims arbejdseffektivitet eller for at Kim Osbøls skånebehov blev overholdt på trods af at det af sagens akter fremgår at Kim ikke havde kunne arbejde på ordinære vilkår siden 2011 pga. sine helbredsmæssige problemer og det var blevet frarådet at arbejde som chauffør.

Københavns Kommune burde have afklaret Kims arbejdsevne på et tidligere tidspunkt og som minimum have forelagt Kim Osbøls sag for rehabiliteringsteamet eller truffet en afgørelse om afslag på ressourceforløb, fleksjob og førtidspension på det foreliggende grundlag senest 6 måneder efter den 24-6-2015 hvor Kim Osbøl ifølge journalrapporten første gang nævnte førtidspension og skulle have været vejledt om ressourceforløb og fleksjob i det Københavns kommune har fastsat en sagsbehandlingsfrist på 6 måneder ved ansøgninger om fleksjob.

20.09.2018 (Bilag 17 og 18) Jobcenter København tilkender Kim fleksjob med en vurderet arbejdsevne på 2-4 timer om ugen.

Tabet opgøres som følger:
Vi kan ikke udregne det præcise beløb før Kim får oplyst hvad han vil modtage i §34 særlig støtte og boligsikring, men vi mener at kommunen skal anerkende at de er erstatningsansvarlige for differencen mellem det Kim får nu og det Kim fik da han ulovligt var fastholdt på kontanthjælp plus procesrenter.

Endvidere skal der tages stilling til eventuel modregning af eventuelle indtægter i perioden.

Kontanthjælp fra 15.04.2012-01.07.2016
(som vi ser bort fra) 0,- kr

§34 særlig støtte pr 01.07.2016 til 01.10.2018
28 mdl á 1.530,- kr = 42.840 kr

Boligsikring/Boligtilskud netto pr 01.07.2016 til 01.10.2018
28 mdl á 814,00 kr netto = 22.792 kr

Kontanthjælp pr 01.07.2016 til 01.10.2018
28 mdl á 10.968 kr = 307.104 kr
Fleksløn brutto før skat pr 01.07.2016 til 01.10.2018
28 mdl á 18.852 kr = 527.856 kr

Difference brutto: 527.856 - 307.104 = 220.752 kr

Det er vores opfattelse, at kommunen er erstatningsansvarlig for dette tab, som der hermed rejses krav om.

I den forbindelse bemærkes, at der foreligger righoldig praksis fra domstolene, der fastslår, at kommunale ulovlige fejl, som i Kim Osbøls sag medfører et erstatningsansvar hos kommunen – og at borgeren i den situation skal stilles som om at den ulovlige fejl ikke var begået.

Der henvises i den sammenhæng til blandt andet U.2015.124Ø, U.2014.3146Ø, U.2007.1749V, der vedlægges.

Derudover henvises til vedlagte utrykte byretsdomme (BS 1-928/2013 og dom afsagt den 13. maj 2013), med sammenligneligt faktum, hvor sagsøger fik medhold i, at kommunen var erstatningsansvarlig for ikke at have iværksat arbejdsprøvning tids nok og dermed forårsaget, at sagsøgerne var uden indtægtsgrundlag i en periode.

På den baggrund imødeses kommunens udbetaling af 220.752 kr fratrukket sædvanlig B-skat til vores medlem.

I modsat fald må det forventes, at sagen overgives til advokat med henblik på at forfølge kravet ved domstolene.

Med venlig hilsen

Ulf Harbo
Glesborg Kærvej 31
8585 Glesborg

BilagsListe;
Bilag 1. Afgørelse fra Ankestyrelsen 26.03.2018.pdf
Bilag 2. StatusAttest.25.nov.2011.pdf
Bilag 3. Dine.sygedagpenge.ophører.19.dec.2011.pdf
Bilag 4. Klage.vedr.sygedagpenge.Baldersg.19.dec.2011.pdf
Bilag 5. Gmail - Som aftalt - mailadresse 9. apr. 2015.pdf
Bilag 6. Anmodning om personlig møde om min fremtidige aktivering 1. apr. 2016.pdf
Bilag 7. Ansættelseskontrakt.pr.2.maj.2016.Jens.Koll.Turist .pdf
Bilag 8. Jens.Koll.Løntilskuds-aftale.2.maj.2016.pdf
Bilag 9. Anmodning LÆ 121 Tim Kaas 15-04-2016.pdf
Bilag 10. StatusAttest.28.april.2016.pdf
Bilag 11.Vedr telefonisk jobsamtale med JKI d. 30.06.2016.pdf
Bilag 12. Gmail Svar fra Thomas ved ny Sb og indsats ... Vedr telefonisk jobsamtale d. 30.06.pdf
Bilag 13. Emailkonsultation - Besked 1 af 2 - 29 juni 2016 Print.pdf
Bilag 14. Emailkonsultation - Besked 2 af 2 - 29 juni 2016 Print.pdf
Bilag 15. Læge.emailkonsultation.30.juni.2016.pdf
Bilag 16. Opsigelse.Jens.Koll.fre.d.1.juli.2016.pdf
Bilag 17. Brev fra Jobcenteret AFKL - Tilkendelse af fleksjob - 20-09-2018.PDF
Bilag 18. AFKL - Rehabiliteringsteamets indstilling med stat.pdf

Vi fik så et skriftligt 'afslag', helt uden nogen begrundelse, af en højtbetalt 'specialkonsulent'' i kommunen, så nu stævner vi dem for ulovlig sagsbehandling, dokumenteret, og sagen kan fremover følges her:

-> http://erstatning.simplesite.com <-

Side 1 af 11.


Brevet fra Jobcenteret Besvarelse af henvendelse vedr. erstatningskrav.


Sagen kan fremover følges her: http://erstatning.simplesite.com
.
__________________
Mvh Kim Osbøl
FB gruppe: Jobcenter Lærkevej JKI
Youtube kanal: Jobcenter Lærkevej JKI
Forløb siden 5 april 2017 på K10: KLIK
Mit Forløb siden 25 nov 2011 med JC København: KLIK
Kio er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 18-05-2019, 10:55   #492
Kio
Skal snart betale husleje på K10
 
Kios avatar
 
Tilmeldingsdato: 04-02 2009
Lokation: København
Alder: 55
Indlæg: 720
Styrke: 11
Kio er ny på vejen
Har lægerne et medansvar ?

Emne: Frasigelse af patient
Lidt om lægernes ansvar samt Lægeforeningens etiske principper.

Min nye læge, som jeg lige har fået efter min gamle fik kræft og måtte stoppe efter 23 år, ønsker nu ikke mere at have mig som patient.

Han skriver:
-------------------------
Emne: Frasigelse af patient
##DKALDialogtraad=2019A05A13A08B49B44B438493##

Kære CSU
På grand af samarbejdsvanskeligheder kan vi ikke længere have patient: 060564-xxxx Kim Osbøll Tilknyttet vores klinik.

Den gensidige tillid der kræves for at varetage hans helbredsmæssige interesser er ikke til stede.

Vil i kvittere for modtagelsen af denne mail, da jeg gerne vil sikre den er røget det rette sted hen.

Mvh Morten Ebbesen
Lægerne Ebbesen og Bechsøfft
ydnr 005762

-------------------------
Det blot fordi jeg bad ham mundtligt og skriftligt om at skrive det jeg fortalte i konsultationen i journalen, og ikke omformulere det eller skrive det tvetydigt.

Jeg kan igen, dokumentere det med lydoptagelser og efterfølgende lægejournaler.

Dybt frustrerende. Manden sidder med jeg ved ikke hvor mange syge borgere der kommer fast nede på Jobcenter Lærkevej JKI - Center for Jobindsats. og laver LÆ 125 mm så det basker.

Er nu i gang med en Anke og en klage over denne inkompetente læge.

Lægeforeningens 27 etiske principper
Kilde: https://www.laeger.dk/laegeforeninge...ske-principper

Patientrettet ansvar
1. Lægen skal fremme sundhed og livskvalitet hos sin patient.

2. Lægen skal respektere sin patients værdighed og personlige integritet samt arbejde for et system, der sikrer dette.

3. Lægen skal indleve sig i patientens situation og i sin behandling tage udgangspunkt i patientens ønsker og værdier.

4. Lægen skal anse alle patienter som ligeværdige og undgå forskelsbehandling, som ikke er fagligt begrundet.

5. Lægen skal tage ansvar for sin patient og handle med omhu og samvittighedsfuldhed.

6. Lægens handlinger og ytringer skal bygge på lægevidenskabelig viden og erfaring. Hvis lægens handlinger eller ytringer adskiller sig fra den faglige konsensus, så skal lægen gøre patienten og andre relevante parter tydeligt opmærksom på dette.

7. Lægen skal respektere patientens ret til selvbestemmelse. Frivilligt, informeret samtykke skal være udgangspunktet for behandling.

8. Lægen skal sikre, at patienten har tilstrækkelig information og forståelse til at kunne udøve selvbestemmelse ud fra sine egne ønsker og værdier. Hvis patienten frabeder sig information, skal lægen respektere dette.

9. I overensstemmelse med patientens interesse og ønsker skal lægen inddrage og samarbejde med pårørende.

10. Hvis patienten ikke, eller i begrænset omfang, er i stand til at udøve selvbestemmelse, så skal lægen så vidt muligt inddrage patientens ønsker og værdier og handle til patientens bedste.

11. Lægen skal respektere patientens ret til fortrolighed og privatliv. Lægen har tavshedspligt og må kun dele sundhedsmæssig eller anden privat information om patienten, hvis det er nødvendigt for patientens konkrete behandlingsforløb, eller patienten har givet sit samtykke til deling, eller hvis loven giver mulighed for eller forpligter lægen hertil. Lægen må aldrig dele mere information om patienten, end det relevante behov påkræver.

12. Lægen skal føre journal for at dokumentere behandlingen samt for at sikre kommunikation og sammenhæng i behandlingen.

13. Lægen skal yde lægehjælp i situationer, hvor der er akut behov.

14. Lægen må aldrig bruge sin rolle til at udnytte en patient.

15. Lægen må aldrig handle med hensigt om at forårsage patientens død eller medvirke til patientens selvmord.

16. Lægen må aldrig billige, deltage i eller på anden måde muliggøre tortur eller anden grusom eller nedværdigende behandling.

Kollegialt ansvar
17. Lægen skal i sine handlinger og ytringer fremme den gode lægekultur, herunder respektfuld inter-kollegial kommunikation. Lægen skal understøtte tilliden til sine kolleger og undlade at kritisere sine kolleger over for patienten.

18. Lægen skal anerkende sin videns og sine kompetencers begrænsninger og inddrage kolleger, når der er behov for det.

19. Lægen skal fremme læring gennem åbenhed om fejl og utilsigtede hændelser.

20. Hvis lægen finder, at en kollegas handlinger eller forfatning truer patientsikkerheden, så skal lægen afhjælpe problemet ved at gå i dialog med kollegaen. Om nødvendigt skal lægen inddrage den lokale ledelse og relevante myndigheder. I sådanne tilfælde bør lægen almindeligvis forinden orientere vedkommende kollega.

?Samfundsansvar
21. Lægen skal bidrage til sundhed i samfundet og anvende sundhedsressourcer hensigtsmæssigt.
Hvis lægen bliver opmærksom på uhensigtsmæssige forhold, bør lægen gøre opmærksom på dette.

22. Lægen skal kende og respektere love, regler og retningslinjer, som er relevante for lægens arbejde. Hvis de er uhensigtsmæssige, bør lægen gøre opmærksom på dette.

23. Lægen skal bevare sin uafhængighed og kommunikere åbent om situationer, hvor lægens personlige værdier eller interesser kunne influere lægens dømmekraft. Lægen må ikke i sin lægerolle reklamere for lægemidler eller varer, der angives at have helbredende eller forebyggende virkning.

24. Lægen skal i sine forskningsaktiviteter udøve god klinisk praksis og respektere principperne i Helsinki-erklæringen.

Ansvar over for sig selv
25. Lægen bør undgå at behandle sig selv eller sine nærmeste for alvorlige helbredsproblemer.

26. Lægen skal værne om sin evne til at varetage lægerollen og søge hjælp, hvis denne trues af fysiske eller psykiske helbredsproblemer.

27. Lægen skal vedligeholde og opdatere sin lægefaglige viden og kompetencer.

Lægerne skal fandme også følge loven og Lægeforeningens 27 etiske principper

Lovkrav:
- Sundhedsloven Gældende
- Vejledning om aktindsigt Gældende
- https://www.sundhed.dk/borger/patien...atientjournal/
- Databeskyttelsesloven nr. 502 af 23/05/2018, jf. bilag 1 Forordningens artikel 16
- Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler
- Journalføringsbekendtgørelsens §14.
- Styrelsen for Patientklager

Næste blive min Anke og klage.

__________________
Mvh Kim Osbøl
FB gruppe: Jobcenter Lærkevej JKI
Youtube kanal: Jobcenter Lærkevej JKI
Forløb siden 5 april 2017 på K10: KLIK
Mit Forløb siden 25 nov 2011 med JC København: KLIK
Kio er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 18-05-2019, 19:27   #493
Kio
Skal snart betale husleje på K10
 
Kios avatar
 
Tilmeldingsdato: 04-02 2009
Lokation: København
Alder: 55
Indlæg: 720
Styrke: 11
Kio er ny på vejen
Har lægerne et medansvar ?

Eksempel på Djøf-sprog, Newspeak og bullshit-kulturen, samt 'New Public Managementets sprog'.
--------------------------
KÆRE Kim.
Jeg har d.d. skrevet til regionen at vi ikke længere kan have dig som patient i klinikken
pga. samarbejdsvanskeligheder, det gensidige tillidsforhold der kræves for at være din
læge, er ikke til stede.

--------------------------

Skal lægerne skrive hvad du fortæller til en konsultation, eller skal skrive hvad de 'vurderer og skønner' hvad du siger, sådan så Jobcentret igen skal 'vurdere og skønne' hvad lægen skriver ?

Hypotetisk eksempel:
Læge: Hvordan går det ?
Dig: det går ad helvede til og det bliver værre og værre præcist som der er skrevet flere gange før.
Lægejournal: (Jeg vurderer og skønner) Det går nok lidt bedre med Kim.

Det samme med Juristhæren inde i Klagesagsteamet CF 2. kontor, område 1. Bernstorffsgade 17 som måske nok også skal 'vurdere og skønne'..

Hvem husker denne fra d 03. dec 2017:
Kommunen blåstempler sin egen sagsbehandling på jobcentre
Københavns Kommune frikender sig selv i langt de fleste sager, efter et særligt team har gennemgået klager om sagsbehandling

https://www.tv2lorry.dk/artikel/komm...-paa-jobcentre

Som Ankestyrelsen måske også senere skal 'vurdere og skønne'...

Alle helt uden personligt ansvar over for at loven bliver overholdt.
Magtens tre-deling siden Grundloven før 1848 er ikke eksisterende.
Der er ingen Forvaltningsdomstol.
Der er ingen retssikkerhed.
Dokumenteret.

Husk, du må godt lydoptage alle dine samtaler med dine læger.
Du skal IKKE spørge, så kan de sige nej og så må du ikke.

Spørger lægen om du optager samtalen, siger du ja, det er nemlig lovligt og henviser til lovhjemmel:
- Straffeloven § 263, stk. 1, nr. 3,
- Ombudsmandens opfattelse (FOU 2005.578)
- DUKH Praksisnyt 54-2015 december om lydoptagelse af moder.pdf

Må lægen ændre hvad der skrives i journalen, hvis du opdager en 'fejl' ?

JA, det må lægen godt og det er din RET hvis du beder om det.

Alle borgere har ret til at få rettet forkerte faktaoplysninger eller få tilføjet oplysninger, som borgeren finder væsentlige for sin helbredstilstand.

Lovkrav på det:
- Patienthåndbogen på sundhed.dk her skrevet af
- Anette Larsen, socialrådgiver
- Kenneth Kibsgård, HD, MPH, speciallæge i almen medicin og samfundsmedicin
- Hans Christian Kjeldsen, speciallæge i almen medicin, ph.d., praktiserende læge,

Link:
https://www.sundhed.dk/borger/patien...atientjournal/

- Databeskyttelsesloven nr. 502 af 23/05/2018, jf. bilag 1 Forordningens artikel 16
- Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler
- Journalføringsbekendtgørelsens §14.
- Styrelsen for Patientklager
- https://www.laeger.dk/maa-jeg-rette-i-patientjournalen

Så igen, Jep, det foregår stadig i Danmark.

Systematisk Ulovlig sagsbehandling. Dokumenteret.
Ingen stilles til ansvar = ingen retssikkerhed = #banastat + #kukkuk

Der stjæles, lyves, bedrages, manipuleres, trues med sanktioner og loven brydes bevist pga måltal, stats-refusion, personlige bonusser, gyldne håndtryk og vederlag.

Syge og udsatte borgere dør, begår selvmord og sætter ild til sig selv pga disse retsløse forhold

Alt ved hjælp af Djøf-sprog, Newspeak og bullshit-kulturen, samt 'New Public Managementets sprog'.

Hvem udviser tillidsbrydende adfærd her ?
.
__________________
Mvh Kim Osbøl
FB gruppe: Jobcenter Lærkevej JKI
Youtube kanal: Jobcenter Lærkevej JKI
Forløb siden 5 april 2017 på K10: KLIK
Mit Forløb siden 25 nov 2011 med JC København: KLIK
Kio er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 12:07.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension