K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Politik og Samfundsdebat > Politik og Samfund

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Politik og Samfund Her er det tilladt at diskutere politik , nyheder og andre samfundsproblemer. Hvis du har problemer med at andre udtrykker deres uforbeholden mening om vores samfund, så er dette nok ikke stedet for dig.

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 15-08-2018, 09:48   #111
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.518
Styrke: 23
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
østre landsret tilsidesætter ankestyrelsen: Skadelidte ret til 85 % erhvervsevnetab

https://elmer-adv.dk/nyheder/oestre-...hvervsevnetab/

Østre Landsret har ved dom af 27. juni 2018 tilsidesat en afgørelse fra Ankestyrelsen om, at vores klient kun var berettiget til erstatning for 65 % midlertidigt erhvervsevnetab. Ifølge Østre Landsret er vores klient berettiget til en erstatning for 85 % midlertidigt erhvervsevnetab, som der også var nedlagt påstand om.

Retten i Holbæk havde frifundet Ankestyrelsen. Ved sin dom har landsretten dermed også omgjort byrettens dom.

Sagen blev ført på vegne af FOA og deres medlem.

SAGENS KERNE
I august 2016 blev vores klient tilkendt førtidspension, og hendes endelige (varige) erhvervsevnetab blev fastsat til 85 %.

Retssagens spørgsmål var, om hun i perioden fra arbejdsskadesagen blev anmodet genoptaget i januar 2013 og frem til hendes førtidspensionering i august 2016 havde et midlertidigt erhvervsevnetab på (også) 85 %.

Det følger af arbejdsskadesikringsloven og af Højesterets praksis, at en midlertidig erhvervsevnetabserstatning skal fastsættes ud fra, hvad erhvervsevnetabet aktuelt er.

DOM

https://elmer-adv.dk/wp-content/uplo...rvsevnetab.pdf

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 21-10-2018, 16:04   #112
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.518
Styrke: 23
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Ankestyrelsen og kommunerne kan bryde regler – borgere straffes hårdt

Stort set alle sociale sager, begynder med en ulovlighed.

Fordi stort set alle kommuner, med sagsbehandlere, sagsformidlere, kommunomer, jobkonsulenter og socialrådgivere har ikke sagsbehandlingsfrister iht Retssikkerhedslovens § 3 stk2, hvor borgeren på forhånd skal kunne have mulighed for at kende til sin dato, hvor en given afgørelse skal falde.

Vedtaget, besluttet og offentliggjort af politikerne, ikke sagsbehandlere etc.

Ankestyrelse taber for mange ulovlige afgørelser og Principafgørelser.

Udbetaling Danmark med borger.dk nøjagtig det samme.

Borgerne er oppe imod en KÆMPE, som politikerne aldrig vil tillade at de bliver straffet ved ulovligheder.

https://muskelsvindfonden.dk/handica...zwHoELD1LGxI5E

En kommune med sagsbehandlere, direktører og jurister fremstår som den stærke part i konkrete ankesager over for en borger med handicap, der har en hverdag at passe ved siden af kontakten til kommunen. Når det handler om at overholde tidsfrister, beskytter loven desværre den stærke part, mens borgere straffes benhårdt for den mindste fejl.

phhmw.

I 13 år har vi på k10 forsøgt at gøre noget ved problemet. 13 år og vundet ca 35 sager ved Tilsynet.

http://www.k10.dk/showthread.php?p=35616#post35616

Da der ikke findes KONSEKVENSER af ulovligheder vil disse naturligvis fortsætte, fordi vores politikere er for svage og tør ikke gå imod deres egne embedsmænd, der naturligvis ikke ønsker KONSEKVENSER af ulovligheder.

Så hårdt ramte familier med handicappede børn kan i fremtiden se frem til store kampe i årevis.

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 27-10-2018, 10:39   #113
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.518
Styrke: 23
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Opslag til Ankestyrelsen direktør Ingeborg Gade

Kære Ingeborg Gade, direktør i Ankestyrelsen

Tak, for dit konstruktive indlæg med overskriften “Vi er på fælles kurs med kommunerne” hvem “vi” så endt er? Er borgerne og patienter med i “vi”?

https://www.denoffentlige.dk/vi-er-p...med-kommunerne

Nu har jeg læst dit indlæg, et par gange, for at forstå, alt hvad du mener om dette samarbejde imellem Ankestyrelsen og kommunerne.

Jeg mener, at der mangler nogle vinklinger på Ankestyrelsen synspunkter bla forholdet til borgerne, som du ikke nævner meget om.

Borgerne og deres retssikkerhed, men alt i alt, en sædvanligvis positiv udmelding i Ankestyrelsens navn. Tak, for det.

Jeg som borger, bisidder, kronisk smertepatient, førtidspension som 49 årig, Dystoni uden gangfunktion, 56 indlæggelser, adskillige operationer for lumbale discusprolapser, opgivet af alle specialhospitalerne med besked på, at få det bedste ud af livet med udskrivning i Metadonbehandling, har en lidt anden mening om Ankestyrelsens virke.

Begyndende med Ankestyrelsen´s Principafgørelse 108-13 https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=160588 hvor Ankestyrelsen erklærede lumbale operationer for risikofrie og hvor konsekvens af dennes tekst, gav kommunale sagsbehandlere ret til at stoppe patienternes forsørgelsesgrundlag, her sygedagpenge, indtil patienten blev mør og lod sig opererer for lumbale diskusprolapser.

Helt og erfaringsmæssig i strid med lægefagkundskaben.

Folketinget vedtog efterfølgende et midlertidig forsøgsvis forbud, imod denne form for tvang i den sociale sagsbehandling. https://www.ft.dk/samling/20121/almd...33/1288801.pdf Først i 2 år, senere forlænget i 3 år frem til juli 2019.

Hvad der sker efterfølgende ved ingen. Bliver tvang i den sociale sagsbehandling genindført eller stoppet permanent. Ingen ved det.

Trods dette forbud har Principafgøelse 108-13 været “Gældende” i hele den 5 årige forbudstid, hvilket kan undre. Du har måske en forklaring på dette? S.U.

Undre kan det også, at Ankestyrelsen, trods Folketingets forbud, stadig har deres egen mening om tvang i den sociale sagsbehandling. Ikke særligt befordrende i Jeres omdømme i befolkningen, som lever og lider under Jeres beslutninger.


Ankestyrelsens

Citat.: "Det betyder imidlertid ikke, at den sygemeldte kan sige nej til behandling og få udbetalingen af sygedagpenge forlænget i tilfælde, hvor forlængelsesbestemmelserne – evt. på grund af afslaget på behandling – ikke er opfyldt. Hvis der fx ikke kan ske en afklaring af pågældendes arbejdsevne inden for 69 uger efter lovens § 27, stk. 1, nr. 2, kan der ikke forlænges efter denne bestemmelse. Det gælder uanset årsagen til, at afklaringen ikke kan ske, og derfor også, hvis det er, fordi den sygemeldte ikke ønsker lægelig behandling.” Citat slut

Læs dette indlæg: https://www.k10.dk/showpost.php?p=359844&postcount=325


Det samme er gældende for Principafgørelse 154-12 https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=153728 hvor borgeren kan tvinges til at tabe sig, hvis kommunen mener at borgerens BMI er for højt.

Det samme med Elektrochok og indtagelse af psykofarmaka (Lykkepiller) trods muligheder for at påfører patienten Dystoni, en frygtet diagnose https://www.dystoni.dk/medicinudloest-dystoni.html

Ankestyrelsen har rådgivet, fortolket og bestemt at følgende diagnoser kan borgeren tvinges til behandling:Lumbale operationer for discusprolapser under tvang

ETC Elektrochok under tvang https://finans.dk/artikel/ECE4563306...ne/?ctxref=ext

Tabe sig under tvang. Velvidende hvor vanskeligt det er for disse medborgere https://sundhedspolitisktidsskrift.d...gigantisk.html

Indtagelse af psykofarmaka under tvang.Elles kunne en kommunal sagsbehandler stoppe patienternes sygedagpenge eller afslå fleksjob https://fagbladet3f.dk/temaer/ekstre...-til-operation

Så Ankestyrelsens ry blandt patienter og borgere er ikke, som du beskriver. Det samme gør sig gældende med forrige fleksjob - og førtidspensions reform, hvor Ankestyrelsen har fortolket, at der IKKE findes en nedre grænse for tvangsbevilgede fleksjob, ned til 900 sekunder pr uge. Hvis du læser lovbemærkningerne til loven og senere udtalelser var det ikke hvad politikerne aftalte.

Patienterne er også stærkt bekymret over, at Ankestyrelsen taber en stor del af deres ulovlige afgørelser og Principafgørelser ved de civilretslige domstole. Hvilket du naturligvis ikke nævner i dit indlæg og tale til Danske Socialchefer.

Bekymrende at Ankestyrelsen taber en stor del af deres afgørelser ved domstolende:
http://www.k10.dk/showthread.php?t=31037

Domme og retspraksis.
https://www.k10.dk/showthread.php?t=26515

Udover ovenstående har dine jurister i Ankestyrelsen også fortolket, beordret Tvangsmedicinering af børn 0 - 17 år af receptpligtig sovemedicin Melatonin før der kan bevilget et billigt, nogle gange lånt, hjælpemiddel kugledyne gennem Principafgørelse 94-15 “Gældende” https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=176752 hvor du opfordres til at sætte dig ind i hvad Lægemiddelstyrelsen og speciallægerne mener desangående her.: http://www.k10.dk/showpost.php?p=363924&postcount=333

Med dette er mit håb, at du bruger et par timer på at tænke lidt over Jeres ry bland patienter og borgere, som naturligvis ikke bare kræver ind, men kæmper en ulige kamp imod ulovlig sagsbehandling, sit sociale og økonomisk liv og kæmper imod store kræfter, som bla kalder handicappede børn for “Gøgeunger” en belastning for de kommunale budgetter, hvis de bevilges specialundervisning. https://www.kristeligt-dagblad.dk/da...ldes-gøgeunger

Men Ankestyrelsens iver for at tvinge patienter af enhver diagnoser er så fremhævende, at det er bekymrende.

Men du er muligvis enig i at tvang, i den sociale sagsbehandling, er befordrende for en sund og arbejdsduelig befolkning?


Med venlig hilsen

Peter Hansen, Dragør

Bilag

Tvang i den sociale sagsbehandling
https://www.k10.dk/showthread.php?t=27836

Ankelstyrelsen tabte sager ved domstolende.
http://www.k10.dk/showthread.php?t=31037

Danmarkskortet over ulovligheder
https://socialministeriet.dk/nyheder...ocialomraadet/

Kommunen kan tvinge til at indtage lykkepiller.
https://www.etik.dk/sundhed-og-forsk...på-lykkepiller

Borgerne skal tvinges til elektrochok for at få fleksjob.
https://www.etik.dk/politik-og-moral...k-få-fleks-job

Fedmeoperation for at få invalidebil.
https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=160413

Forfærdeligt og bizart at kommunerne kunne tvinge borgerne til indtagelse af VÆGTFORØGENDE psykofarmaka og derefter TVINGE borgeren til at tabe sig efterfølgende, ellers kunne sagsbehandleren stoppe borgerens sygedagpenge.
http://www.k10.dk/showpost.php?p=366022&postcount=345
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 01-11-2018, 22:04   #114
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.518
Styrke: 23
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Andre har også erfaringer med Ankestyrelsen

https://soldaterlegatet.dk/kritik-af...lIoSM546O7zSEE

-Langt de fleste af veteranernes afslag kommer fra Ankestyrelsen, og det er derfor bizart, at man har sat Ankestyrelsen til at undersøge, om AES behandler sagerne ordentligt. Enhver kritik de måtte komme med, ville nemlig også være en kritik af dem selv. Så det er i mine øjne misvisende at kalde det undersøgelse, siger Mads Krøger Pramming.

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 14-11-2018, 13:05   #115
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.518
Styrke: 23
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Ankestyrelsen kunne ikke tilbagekalde og ændre 14 år gammel afgørelse om 75 % erhverv

https://elmer-adv.dk/nyheder/ankesty...el-afgoerelse/

Ankestyrelsen kunne ikke tilbagekalde og ændre 14 år gammel afgørelse om 75 % erhvervsevnetabserstatning
I 2016 valgte Ankestyrelsen at tilbagekalde og ændre en 14 år gammel afgørelse, således at en skadelidt mand i stedet for en afgørelse om 75 % erhvervsevnetabserstatning alene var berettiget til 50 %.

Med afgørelsen mistede manden ca. 9.000 kr. om måneden, hvilket betød, at han og hustruen måtte sælge deres hus, ligesom de var tvunget til at omlægge deres lån.

Nu har Vestre Landsret afgjort, at Ankestyrelsen ikke var berettiget til at tilbagekalde og ændre afgørelsen – ikke fordi, der var noget økonomisk hensyn at tage, men alene fordi, Ankestyrelsen ikke havde ret til at tilbagekalde og ændre afgørelsen.


DOMMEN.

https://elmer-adv.dk/wp-content/uplo...lbagekalde.pdf

THI KENDES FOR RET:

Ankestyrelsen skal anerkende at have været uberettiget til at træffe afgørelse af 18. august 2016, hvorved Ankestyrelsen ophævede sin afgørelse af 1. februar 2002 derved, at sagsøger med virkning fra den 1. januar 2017 og fremad ikke længere vil få udbetalt løbende erstatning svarende til 25 % erhvervsevnetab- serstatning.

Ankestyrelsen skal inden 14 dage i sagsomkostninger til statskassen betale 64.000 kr. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 02:28.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension