K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Politik og Samfundsdebat > Politik og Samfund

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Politik og Samfund Her er det tilladt at diskutere politik , nyheder og andre samfundsproblemer. Hvis du har problemer med at andre udtrykker deres uforbeholden mening om vores samfund, så er dette nok ikke stedet for dig.

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 09-09-2018, 18:16   #481
Kio
Skal snart betale husleje på K10
 
Kios avatar
 
Tilmeldingsdato: 04-02 2009
Lokation: København
Alder: 54
Indlæg: 714
Styrke: 10
Kio er ny på vejen
Indkaldelse til møde med rehabiliteringsteamet.

Mit første møde med dette rehab-team som jeg har hørt og læst så meget om.

Har skriftligt d 16. juli 2018 anmodet om alle navnene på alle de personer der vil deltage.

Det fra:
- Socialforvaltningen
- Sundhedsforvaltningen:
- Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
- En sundhedsfaglig koordinator:
- og evt. Børne- og Ungeforvaltningen

og hvem De ellers kan finde på der skal deltage.

note: offentlighedsloven § 21 stk. 3

Dette fik jeg d 13-07-2018 skriftligt accept på jeg ville få.

Har selvfølgelig intet hørt, så har lige rykket... igen...

Rehabiliteringsplanens forberedende del ligger på 174 siders dokumentation fra 2011.

Funktionsevnebeskrivelsen fra P&H d. 27.06.2018 på 7 sider.
Yders kompetent arbejde fra P&H

LÆ 265 pr 26.03.2018 hvor 4 ud af de 5 spørgsmål (inkompetent) omhandler min funktionsevne,
hvad en praktiserende læge ikke kan udtale sig konkret om, der er det en uddannet ergoterapeut
som skal ind og udarbejde en Funktionsevnebeskrivelse i eget hjem... som nu er gjort.

Spørgsmål 5 i LÆ 265 omhandler "Misbrug".
2.6 Misbrug
Har du kendskab til evt. misbrugsproblemer (alkohol, medicin, euforiserende stoffer mv.) (Nej/Ja)
Her er der sat kryds i "Nej".

Desuden henviser min læge (igen igen) til de tidligere 5 stk LÆ 125 siden 2011 samt at min
tilstand er blevet forværret (igen igen)

Fra LÆ 125 pr 28 dec 2017:
"Med alle de nævnte forhold der vanskeliggør en tilknytning til (det ordinære) arbejdsmarked,
har medført stress-symptomer: Indre uro, hovedpine, irritabilitet, svært v ed at huske, knugen i brystet,
psykisk mere ustabil, kan blive mere aggressiv end vanligt".

Lovgrundlag:
Beskæftigelsesloven § 68 a, stk. 2. LOV nr 553 af 29/05/2018 Gældende https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=201521

"Der er lige vedtaget nye regler for, hvornår man har ret til førtidspension. Det nye er, at man kun skal i ressourceforløb, hvis der er en realistisk mulighed for, at arbejdsevnen kan udvikles."

Det kan arbejdsevnen ikke hos mig, det bliver kun forværret...

"Formålet med loven at sikre, at der ikke iværksættes ressourceforløb udelukkende for at opfylde dokumentationskravet, og at borgere ikke kommer i klemme som følge af uklarhed om dokumentationskravet. "

Vejledning 9465 af 27.5.2016
VEJ nr 9465 af 27/05/2016 Gældende https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=180548
Sager, hvor kommunen kan tilkende førtidspension uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet, fordi det er
åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen.


Vedr e. Fyldestgørende dokumentation, også fra VEJ nr 9465 af 27/05/2016 Gældende
"For at kunne fastslå, at arbejdsevnen er væsentligt og varigt nedsat og ikke lader sig udvikle, skal såvel funktionsevnen som helbredsforholdene være grundigt dokumenterede i rehabiliteringsplanens forberedende del, som udarbejdes af kommunen. Det skal i rehabiliteringsplanens forberedende del blandt andet beskrives, hvordan funktionsevnen er nedsat. Der henvises i øvrigt til bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Der skal således foreligge en nøje beskrivelse af funktionsevnen mere generelt og altså ikke kun af arbejdsevnen. Foruden en redegørelse for den aktuelle funktionsevne og de iværksatte støtteforanstaltninger, skal der være oplysninger, der gør det muligt af fastlægge prognosen for funktionsevnens udvikling. "

Min funktionsevne er dokumenteret som:

Diagnose 1. Slidgigt i begge knæ.
Funktionsevne: Funktionsnedsættelsen er varig og væsentligt nedsat. Stationær, ingen udsigt til bedring Vil forværres ad åre Prognose: ingen helbredende behandling. Ingen udsigt til bedring Vil forværres ad åre.
Prognose: ingen helbredende behandling. Ingen udsigt til bedring Vil forværres ad åre.

Diagnose 2. Diskus degeneration (slitage) af L1+L2 ryg, samt skævhed i ryg (lændesmerter).
Status: Smerter er blevet meget værre siden marts 2017.
Prognose: Ingen udsigt til bedring. Vil forværres ad åre.
Funktionsevne: Stationær funktionsnedsættelsen er varig og væsentligt nedsat, ingen udsigt til bedring.

Diagnose 3. Piskesmældslæsion (whiplash) i nakken.
Funktionsevne: Stationær Funktionsnedsættelsen er varig og væsentligt nedsat, ingen udsigt til bedring.
Prognose: Vil gradvist forværres ad åre.

Diagnose 4. MCS duft og kemikalie overfølsomhed (Parfumeallergi)
Behandlingsmuligheder: ingen helbredende behandling, kan kun forebygges.
Funktionsevne: Ikke aktuel 100%.
Prognose: Ingen udsigt til bedring, bliver forværret.

Diagnose 5. Søvnapnø.
Funktionsevne: Funktionsevnen er aktuelt ikke 100 %.
Behandlingsmuligheder: Ingen helbredende behandling, kan kun forebygges.
Prognose: Forhåbentlig mindre træthed.

B: Vurdering af helbredsforholdenes betydning for sagen (der angives ikke en vurdering af en evt. social
ydelses art og omfang).

Pga de forskellige kroniske lidelser har han betydelig nedsat funktion og skånebehov i fremtidig jobsituation.

Det bliver spændende at se hvem der er "sundhedskoordinator" denne dag..

Beskæftigelsesministeriets vejledning nr. 9465 af 27/5 2016.
http://www.socialjura.dk/content-sto...-2016/#c106999
a. Sagen forelægges sundhedskoordinator

Da den faglige forklaring på, at det findes åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen, skal findes i helbredsforholdene, er det bestemt, at sundhedskoordinatoren skal udtale sig i alle sager (dog ikke terminalsager), hvor kommunen vurderer, at der kan træffes afgørelse om tilkendelse af førtidspension uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet.

Når sundhedskoordinatoren har udtalt sig, skal kommunen vurdere, om der skal træffes afgørelse om, at sagen overgår til behandling efter reglerne om førtidspension, eller om sagen skal forelægges rehabiliteringsteamet. "

. Kriterier
Der kan fastsættes følgende kriterier, som alle skal være opfyldt for, at det er åbenbart formålsløst at udvikle borgerens arbejdsevne:

- Helbredsforholdene er i sig selv tilstrækkelige til at forklare borgerens nedsatte funktionsevne.
- Der foreligger en klar diagnose, relevant behandling er gennemført, og prognosen er sikker.
- Prognosen indebærer, at funktionsevnen og dermed arbejdsevnen ikke kan udvikles gennem behandling eller træning.

Det er dog ikke en hindring for tilkendelse af førtidspension, at det fortsat kan være relevant at yde social støtte og støtte til at udvikle eller vedligeholde funktionsevnen, alene med henblik på at bevare eller udvikle personens muligheder for at leve et selvstændigt og deltagende liv trods de helbredsmæssige begrænsninger.

Bilag 1 – Skema til brug for sundhedskoordinatorens udtalelse i forbindelse med, at kommunen behandler en sag uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet. Sundhedskoordinatoren udfylder skemaet

A) Er borgeren terminalt syg

? Ja

? Nej (Hvis X gå til udfyldelse af punkt B)

Note: __________________________________________________

B) Hvilke af nedenstående kriterier er opfyldt:

? Borgerens evne til at varetage almindelige dagligdagsaktiviteter er meget svært nedsat i et omfang, hvor støtteforanstaltninger af praktisk, social eller plejekarakter allerede er iværksat i fornødent omfang. Det vurderes, at yderligere støtte ikke kan forbedre borgerens funktionsevne.

? Helbredsforholdene er i sig selv tilstrækkelige til at forklare borgerens nedsatte funktionsevne.

? Der foreligger en klar diagnose, relevant behandling er gennemført, og prognosen er sikker.

? Prognosen indebærer, at funktionsevnen og dermed arbejdsevnen ikke kan udvikles gennem behandling eller træning.

Er alle fire kriterier opfyldt?

? Ja

? Nej

Note: __________________________________________________ ___

C) Sundhedskoordinatoren bedes markere, hvilket af nedenstående tre udsagn, sundhedskoordinatoren vurderer, er korrekt:

? Sundhedskoordinator vurderer, at der kan svares ”JA” til spørgsmålet i punkt A) og eller punkt B), og at sagen kan afgøres uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet.

? Sundhedskoordinator vurderer, at der skal svares ”NEJ” i både punkt A) og punkt B), og at sagen bør forelægges for rehabiliteringsteamet.

? Sundhedskoordinator ønsker samtale med borger og sagsbehandler for at sikre, at sagen er fuldt oplyst.

Dato:

_______________________________

Sundhedskoordinators stempel og underskrift
--------------------------------------------

Så hvis denne "Sundhedskoordinator" mener at der er noget der kan "udvikles", er jeg spændt på at høre hans
argumenter på præcist hvad det er...

Ligeledes hvad hans/hendes uddannelsesmæssige lægelige baggrund er, for at "vurdere" alle mine forskellige diagnoser...

Læs evt mere her: http://www.socialjura.dk/content-sto...-2016/#c106999__________________
Mvh Kim Osbøl
FB gruppe: Jobcenter Lærkevej JKI
Youtube kanal: Jobcenter Lærkevej JKI
Forløb siden 5 april 2017 på K10: KLIK
Mit Forløb siden 25 nov 2011 med JC København: KLIK

Sidst redigeret af Kio; 09-09-2018 kl. 18:30.
Kio er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 10-09-2018, 21:42   #482
Kio
Skal snart betale husleje på K10
 
Kios avatar
 
Tilmeldingsdato: 04-02 2009
Lokation: København
Alder: 54
Indlæg: 714
Styrke: 10
Kio er ny på vejen
Anmeldelse: Hadets sange - ungtteaterblod.dk

Anmeldelse: Hadets sange, Den Frie Udstillingsbygning (Biering/Chemnitz & Co. og Scene42) by Anne Sophie Thingsted september 9, 2018

PRÆSENTATIONER MED STOR OVERBEVISNING
5 Bloddråber til Hadets Sange fra Ungt Teaterblod

Anmeldelse: Hadets sange, Den Frie Udstillingsbygning (Biering/Chemnitz & Co. og Scene42)
by Anne Sophie Thingsted september 9, 2018

Tillad mig at korrigere Ungt Teaterblods anmeldelse:

Anne Sophie Thingsted skriver:

"Et eksempel på det er 53-årige Kim Osbøl. Han er blevet politianmeldt for at føre online smædekampagner mod de ansatte på sit jobcenter, hvor han kalder dem inkompetente løgnere, der skal ned med nakken."

Rettelse: Jeg er 54 år gammel, født 0605-1964.

Der skulle stå: "hvor han kalder dem inkompetente ufaglærte uautoriserede SB der bevist bryder loven pga 'måltal' manipulere og truer borgerne, og at DE prøver at få mig ned med nakken.

Sandhedsbevis her: https://www.facebook.com/events/1432...2715133539620/

" 20. december 2017. Indkaldelse til jobsamtale i kontaktforløbet
En person som lyver, bedrager, manipulerer og direkte bryder loven, fastholdes i min sag, nu som Beskæftigelseskonsulent
Ufaglært sagsbehandler/Konsulent/mentor Henriette Sommer

Præcist det samme gælder også for Ufaglært "SB" Shoaib Sohail Raja Akbar"

"2 højtbetalte, ufaglærte "SB" imod en borger, koste hvad det vil, han skal ned med nakken, og så i denne tid hvor alle ved at der er ca, var det 220 borgere pr SB nede på Lærkevej, hvor det anbefales at der skal være var der 40-50 borgere på SB... Go figure..."

Instruktør Tue Biering rammer plet med at skabe mere forståelse for en samfundsgruppe, der ellers ikke bliver mødt med megen sympati, ved at vælge at caste rigtige mennesker og lade dem forklare motivationen bag deres onlineraseri.

Læs hele anmeldelsen her:
http://ungtteaterblod.dk/anmeldelse-...co-og-scene42/

Kilde: https://www.facebook.com/events/2056...7213505491162/

Virkelighedens værdi-internetkrigere:
Heidi Asbjørn Freke, Kim Osbøl, Thomas Thormod Telner, Claus Jonassen og Linda Nielsen

#dkpol #hyklere #rØvrendt #hadetssange #denfrie #bieringchemnitz

__________________
Mvh Kim Osbøl
FB gruppe: Jobcenter Lærkevej JKI
Youtube kanal: Jobcenter Lærkevej JKI
Forløb siden 5 april 2017 på K10: KLIK
Mit Forløb siden 25 nov 2011 med JC København: KLIK
Kio er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 10-09-2018, 23:25   #483
Kio
Skal snart betale husleje på K10
 
Kios avatar
 
Tilmeldingsdato: 04-02 2009
Lokation: København
Alder: 54
Indlæg: 714
Styrke: 10
Kio er ny på vejen
Derfor skal SB og jurister i sociale sager autoriseres...!

Systematisk ulovlig sagsbehandling. Dokumenteret. Hvor er retssikkerheden?

Af Mai Mercado Børne- og socialminister. d 25. august 2017

Derfor skal SB og jurister i sociale sager autoriseres...!

"Det er vist tydeligt, at jeg er meget vred i dette interview !!!

Det handler om at kommunerne må leve op til deres forpligtelser og sikre, at de tager vare på deres medborgere - herunder familier til børn med handicap (i dette tilfælde børn med autisme).

Næsten dagligt er jeg i kontakt med forældre, som i den grad føler sig svigtet - og jeg kan oveni læse om kommuner som direkte udtaler, at de går til grænsen for at teste, hvor lidt hjælp og støtte de kan give.

I denne sag himlede politikerne i Faaborg-Midtfyn kommune op om det umenneskelige i Benjaminsagen, og efter et udvalgsmøde falder de ned som lam og vil afvente Ankestyrelsen.

Det er for så vidt fint nok at afvente afgørelsen i den konkrete sag - men hvorfor kigger ingen af politikerne indad og tager den overordnede diskussion om det her virkelig er, hvad de vil byde deres familier der har børn med autisme? Jeg er løbet tør for ord nu! !!!"
------------------------------------------------------------------------
Note: Og hvad er der sket siden d 25. august 2017 ?

Svar: Intet.

SB og jurister i sociale sager bryder stadig systematisk bevist loven pga måltal, fastholder syge og handicappede borgere på kontanthjælp, så kommunen kan inkassere deres refusion, og SB, jobcentercheferne, forvaltningscheferne, Direktions direktørerne og for slet ikke tale om de
embedsmænd der i årevis har siddet fasttømret på deres taburetter, kan modtaget deres bonusser og vederlag.

Alt dette er "åbenbart formålsløst" dokumenteret, og politikerne er stadig tavse om dette... Den der tier, samtykker... Hyklere...

Derfor skal SB og jurister i sociale sager autoriseres...!

Noget at sige til at man råber op ? #hadetssange

Jeg fastholder
- Retssikkerhed er uden partifarve.
- Retssikkerhed er ikke en politisk ideologi.
- Retssikkerhed er almindelig respekt for demokratisk vedtagne love.

- Systematisk ulovlig sagsbehandling praktiseres i stor stil.
- Massive brud på 'God forvaltningsskik' praktiseres i stor stil.

- Ingen SB og jurister stilles til ansvar for deres gerninger.
- Der er ingen retssikkerhed.
- Syge og udsatte borgere er retsløse.
- Syge og udsatte borgere begår selvmord og sætter ild til sig selv...

- Alle SB og jurister i sociale sager skal autoriseres... incl juristerne i Ankestyrelsen.
- Juristerne i Ankestyrelsen er tavse.
- Juristerne i Tilsynet (i Ankestyrelsen) er tavse.
- Juristerne hos Borgerrådgiveren i Københavns Kommune er tavse.
- Juristerne hos samt Ombudsmanden er tavs.

- Og de "troværdige" politikerne er tavse...

- Jobcentre forvalter 'Georg Gearløs' lovgivning, sociale sager afgøres efter 'vurdering' og 'skøn' af inkompetente ufaglærte 'SB' og jurister, incl juristerne i Ankestyrelsen...
- De tavse hykleriske politikere tager udsatte sårbare mennesker som gidsler i et kynisk politisk spil om stemmer.
- Og flere 'politiske medløbere' følger trop med disse politiske hyklere.

#dkpol #hyklere #rØvrendt #hadetssange #denfrie #bieringchemnitz

Kilde:
https://www.facebook.com/maimercado....5555847841366/


__________________
Mvh Kim Osbøl
FB gruppe: Jobcenter Lærkevej JKI
Youtube kanal: Jobcenter Lærkevej JKI
Forløb siden 5 april 2017 på K10: KLIK
Mit Forløb siden 25 nov 2011 med JC København: KLIK
Kio er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 12-09-2018, 14:13   #484
Kio
Skal snart betale husleje på K10
 
Kios avatar
 
Tilmeldingsdato: 04-02 2009
Lokation: København
Alder: 54
Indlæg: 714
Styrke: 10
Kio er ny på vejen
Djøf-sprog, Djøf-dansk og bullshit-kulturen

.
Djøfere skifter sproget ud, når de møder ind på arbejdet - og det er også på vej ind i privat-sfæren

- Kære...
- Jeg tænker..
- Jeg hører hvad du siger...
- Giver det mening ?

SB og Jurister i sociale sager bruge dette sprog til at manipulere og true borgerne, både til personlige
møder og i diverse breve fra kommunen og staten...

Dette har Jesper Elbæk Drejer Andersen også beskrevet samt analyseret i sit kandidatspeciale i Sociale interventioner ”Social retfærdighed på kommunale jobcentre?" som kan hentes her:

http://www.livoverlov.nu/2018/07/11/...ale-jobcentre/

En af samtalerne Jesper analyserede var min som kan læses på side 42 som hedder:
"Et møde med to sagsbehandlere: Vi har lagt en plan for dig."

Især Jespers Delkonklusioner og den sidste Konklusion er vigtig at læse.

-------------------------------
djoefbladet.dk 25-02-2015 Af: Jeff Jørgensen

Pludselig bliver et 'brev' til 'skrivelse' og et 'nej' til:

'det anmodede andragende kan i det hele ikke imødekommes for de bemeldte på matriklen bosiddende under de for myndigheden tilvejebragte oplysninger om sagens forløb og omstændigheder eller yderligere tilkommen data tilvejebragt ved øvrige forvaltningsenheder under ministeriets resortområde i henhold til nærværende lovbekendtgørelse'.


Det er ok at trække vejret, inden du læser videre.

"Mange er ikke bevidste om, hvor meget sprog præger os, og hvor farligt det kan være, når det mangler indhold.

Det udhuler samfundets vigtigste fundament, nemlig en troværdig kommunikation. I værste tilfælde - typisk i politik - men også i den offentlige sektors ledelser, bliver bullshit-sproget endda brugt for at manipulere os."


#dkpol #hyklere #rØvrendt #hadetssange #denfrie #bieringchemnitz

Kilde: https://www.djoefbladet.dk/artikler/...tkulturen.aspx

Kan tilføje at Københavns kommune har regler for hvor man skal kommunikere med borgerene både mundtligt og skriftligt.

Københavns Kommune skriver f.eks i:

BIF Sprogguide del 1.pdf
BIF Sprogguide del 2.pdf
Bilag 8 Koncept skrivevejledning til BIF borgerbreve.pdf

"Vi skal skrive forståeligt, respektfuldt og handleanvisende til borgerne."

"1. Skriv forståeligt. Et godt og læsevenligt sprog tilpasset modtagerens individuelle behov."

"Sprog: En jobplan er et juridisk bindende dokument for den ledige, a-kassen og Jobcentret.
Det er derfor vigtigt, at jobplanen skrives i et for de tre parter forståeligt sprog."


__________________
Mvh Kim Osbøl
FB gruppe: Jobcenter Lærkevej JKI
Youtube kanal: Jobcenter Lærkevej JKI
Forløb siden 5 april 2017 på K10: KLIK
Mit Forløb siden 25 nov 2011 med JC København: KLIK

Sidst redigeret af Kio; 12-09-2018 kl. 14:18.
Kio er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 12-09-2018, 14:17   #485
Kio
Skal snart betale husleje på K10
 
Kios avatar
 
Tilmeldingsdato: 04-02 2009
Lokation: København
Alder: 54
Indlæg: 714
Styrke: 10
Kio er ny på vejen
Overvældende virkeligheds-performance

Anmeldelse d 12. sept 2018 af Sceneblog Casper Koeller

------------------------------------------------------------
"Det er en overvældende, iscenesat virkeligheds-performance, som makkerparret Biering/Chemnitz har fyldt Den Frie Udstillingsbygning med, og selv om man også kunne sige at de udstiller svage mennesker, så giver parret taletid til en udstødt gruppe mennesker, som normalt ikke når ”et pænt publikum” med deres ord."

"Og netop taletiden til de skæve og de udstødte, er blevet en gennemgående faktor i Tue Bierings værker i de seneste år. Hvad enten det har været en prostitueret, en højreradikal eller en tastaturkriger, har Biering fulgt sin tese om at alle skal høres, og med virkeligheden in mente, kan man sige at det ligger forbavsende nært at give ham ret.

"Hvis ikke den etablerede og ressourcestærke del af befolkningen rent faktisk begynder at lytte til hvad der ligger bag de desperate råb om hjælp, hvis ikke de etablerede pæne politikere begynder at lytte til de mange rasende stemmer, der får større og større opbakning, så står vi potentielt med et problem, der minder om en tid vores forældres generation forsøger at glemme."

"En tidligere chauffør/arbejdsmand der er blevet syg, og har været igennem hele systemet, fortæller afdæmpet sin historie siddende på sin seng, og angriber at retssikkerheden er gået fløjten."

"Biering/Chemnitz iscenesætter den ubekvemme virkelighed, og tvinger dig til at kigge."

Læs Anmeldelse her:
http://sceneblog.dk/hadets-sange-bie...-paa-den-frie/

Virkelighedens værdi-internetkrigere:
Heidi Asbjørn Freke, Kim Osbøl, Thomas Thormod Telner, Claus Jonassen og Linda Nielsen#dkpol #hyklere #rØvrendt #hadetssange #denfrie #bieringchemnitz
__________________
Mvh Kim Osbøl
FB gruppe: Jobcenter Lærkevej JKI
Youtube kanal: Jobcenter Lærkevej JKI
Forløb siden 5 april 2017 på K10: KLIK
Mit Forløb siden 25 nov 2011 med JC København: KLIK
Kio er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 21-09-2018, 12:17   #486
Kio
Skal snart betale husleje på K10
 
Kios avatar
 
Tilmeldingsdato: 04-02 2009
Lokation: København
Alder: 54
Indlæg: 714
Styrke: 10
Kio er ny på vejen
"jeg er ikke skuespiller, det her er mit liv"

'HADETS SANGE' - en performanceinstallation.

2 dage tilbage...

Kim Osbøl 54 år og fastholdes ulovligt på kontanthjælp.

Kampsag: ”Systematisk ulovlig sagsbehandling. Dokumenteret - Hvor er retssikkerheden?”.

Kim Osbøl har arbejdet hele sit liv, indtil han fik slidgigt i begge knæ, og nu går med krykker
eller bevæger sig rundt i sin el-scooter.

Hans egen oplevelse med sagsbehandlere i Københavns kommune har gjort ham indigneret og rasende.
Nu kæmper han for at få retssikkerheden tilbage og for lovlig behandling af borgerne.

Samt at SB og jurister i sociale skal autoriseres, og derved stilles tilpersonligt til ansvar over for loven.

Kim er med egne ord ”en handicappet borger der tør stå frem og påtale sandheden… og er politianmeldt for det.”

Han dokumenterer alt og tilbyder sig selv som gratis bisidder for andre borgere ved Jobcenter Lærkevej
i København. Han ved og kan dokumentere at ”massive brud på flere love samt God forvaltningsskik praktiseres
i stor stil pga 'måltal' og refusion fra staten, samt bonusser og vederlag til SB og forvaltningscheferne
og at ingen stilles til ansvar for de ulovligheder de bevist begår”.

De magtesløse og retsløse borgere befinder sig, ifølge Kim, i et kafkask cirkus uden nogen retssikkerhed, de
tavse politikere er hyklere og ingen vil stå ved hvad der egentlig foregår.

Kom og hør virkelighedens værdi-internetkrigere om hvad der egentlig foregår i Danmark.
Heidi Asbjørn Freke, Kim Osbøl, Linda Nielsen, Claus Jonassen og Thomas Thormod Telner

Biletter: https://www.teaterbilletter.dk/fores...r/hadets-sang/

#dkpol #hyklere #rØvrendt #hadetssange #denfrie #bieringchemnitz #tuebiering__________________
Mvh Kim Osbøl
FB gruppe: Jobcenter Lærkevej JKI
Youtube kanal: Jobcenter Lærkevej JKI
Forløb siden 5 april 2017 på K10: KLIK
Mit Forløb siden 25 nov 2011 med JC København: KLIK
Kio er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 07:31.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension