K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Politik og Samfundsdebat > Skal kommuner ikke overholde loven?

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Skal kommuner ikke overholde loven? En af vores bruger phhmw føre en sej og lang kamp for at få gjort noget ved at kommunerne ikke overholder Retssikkerhedsloven § 3 stk.2. Følg hans kamp her kom evt med spørgsmål til phhmw

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 02-08-2017, 22:32   #611
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.506
Styrke: 23
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Frederiksberg kommune....... igen igen desværre.

Kære Pernille Høxbro, C , formand for Socialudvalget Frederiksberg kommune.

VEDR.: Retssikkerhedslovens § 3 stk.2 politisk vedtagne og offentliggjorte sagsbehandlingsfrister.


Jeg har forgæves forsøgt, at finde de i loven krævede sociale sagsbehandlingsfrister, inden for alle områder, hvor der falder en kommunal afgørelse.

Det eneste jeg har kunne finde er https://www.frederiksberg.dk/kommune...er/svarfrister hvilket ikke er i overensstemmelse med Retssikkerhedslovens § 3 stk 2.

Selv meget korte sagsbehandlingsfrister skal vedtages og offentliggøres.

Jeg håber du kan hjælpe mig med vejledning i, hvor kommunalbestyrelsen har offentliggjort disse vigtige frister til borgerne, som på forhånd skal kunne kende sin afgørelsetidspunkt for en given ansøgning om hjælp, uden først kontakt til kommunen.

Med venlig hilsen

Peter

Svar fra Frederiksberg kommune, som i 2012

Kære Peter Hansen

Socialudvalgsformand Pernille Høxbro har bedt mig besvare din mail om sagsbehandlingsfristerne på det sociale område.

Ved en meget beklagelig fejl er oversigten over de gældende frister ikke blevet overført til kommunens nye hjemmeside. Dette er der imidlertid nu blevet rettet op på, således, at der er indsat et link til sagsbehandlingsfristerne under svarfrister:

https://www.frederiksberg.dk/kommune...er/svarfrister

Jeg kan yderligere oplyse, at forvaltningen er i gang med at se på fristerne med henblik på en snarlig opdatering af sagsbehandlingsfristerne på det sociale område.

Venlig hilsen

XXX XXX XXX
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektør

Gensvar til Frederiksberg kommune.

Kære XXXX XXXXX
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektør Frederiksberg Kommune.

CC.: Socialudvalgsformand Pernille Høxbro, C Frederiksberg kommune samt offentliggørelse her: http://www.k10.dk/showthread.php?t=5...F8relse+afslagVEDR.: Retssikkerhedslovens § 3 stk.2

Intet er umuligt for den, som har viljen i hjertet.

Tak, for hurtig reaktion på min henvendelse og stor ros for viljen til at fortolke loven. Her tænker jeg især på kommunens tekst i offentliggørelsen:

CITAT.:"Fristen er incl. Tid til bl.a. at indhente relevante oplysninger fra samarbejdspartnere” CITAT slut

Her kan jeg oplyse, at viljen mangler i alt for mange kommuner, hvor man oplyser:

CITAT.:"Fristen er excl. Tid til bl.a. at indhente relevante oplysninger fra samarbejdspartnere” CITAT slut

Hvor forskellen imellem excl. & incl. betyder, at embedsmænd/kvinder tilbagefører magten til tidspunktet for afgørelsen skal falde, fra politikerne til sagsbehandleren. Et lille smart trick kommunerne bruger for at kune tilbagevise borgerne med begrundelsen, af at der mangler væsentlige oplysninger i sagen. Sagsbehandleren kan derved selv bestemme en sags afgørelsetidspunkt, ved at søge oplysninger til sagen, når det passer sagsbehandleren.

Her blev Retssikkerhedslovens § 3 stk.2 ellers skærpet i 2009, hvor ordet “kommune” blev udskiftet med “kommunalbestyrelsen”, som har pligten til at vedtage og offentliggøre sagsbehandlingsfrister og ikke sagsbehandleren.

Derfor stor ros til Frederiksberg kommune, for viljen til at fortolke lovgivningen korrekt.

Enkelte kommuner oplyser: At fristerne til afgørelse er gældende fra kommunen påbegynder sagen. Endnu et lille smart trick til at bibeholde magten over, hvornår en ansøgning skal afgøres.

Desværre er der lidt små mangler i Jeres offentliggørelsen. Bla gen-ansøgning/udskiftning af invalidebil iht Servicelovens § 114. Hvor Folketinget netop har afsluttet revision af Serviceloven, som kan have stor betydning, for den svageste borger:

http://www.sim.dk/media/18169/endeli...stemmelser.pdf

Boks 3
"Aftalepartierne er enige om en række tiltag, som sikre regelforenkling og afbureaukratisering:

Der indføres obligatorisk brug af "tro- og loveerklæring" ved genbevilling af hjælpemidler, hvis borgerens funktionsevne i al væsentlighed er uændret.
"

Tro- og loveerklæring
http://www.ft.dk/samling/20121/almde...04/1234199.pdf

En mulighed Frederiksberg kommune opfordres til at offentliggøre i forbindelse med Jeres egen revision, af de offentliggjorte sagsbehandlingsfrister iht Retssikkerhedslovens § 3 stk.2.

Med venlig hilsen

Peter
bisidder, rådgiver på www.k10.dk samt svært handicappet, bevilget højeste førtidspension, 44 års erfaring, med borgere der ikke modtager sin retssikkerhed, trods Folketinget love, vedtaget 1998, skærpet 2009

Bilag


Frederiksberg kommune 2010
http://www.k10.dk/showthread.php?t=11559

Frederiksberg kommune 2012
http://www.k10.dk/showpost.php?p=202938&postcount=297

Svar fra Frederiksberg kommune 2012:
http://www.k10.dk/showpost.php?p=205005&postcount=298

Ministeriet 2005

Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K

Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail sm@sm.dk

KPU/ J.nr. 222-1559

Samtlige amtskommuner, Københavns, Frederiksberg Kommune og Bornholms Regionskommune

8. september 2005

Fastsættelse af tidsfrist for ansøgninger om reparation af særlige indretninger.

Ministeriet skal hermed takke for modtagelse af bidrag til besvarelse af spørgsmål fra Folketinget om fastsættelse af tidsfrist for ansøgninger om reparation af særlige indretninger. Ministerens svar til Folketinget vedlægges.

Ministeriet har noteret sig, at der ikke i alle tilfælde er fastsat en tidsfrist, der omhandler afgørelse i sådanne sager.

I den forbindelse skal ministeriet understrege, at de enkelte afgørelser, en kommune eller en amtskommune træffer, skal være omfattet af en tidsfrist jf. retssikkerhedslovens § 3, stk. 2. Dette gælder, selv om afgørelser i den enkelte type af sager i praksis typisk træffes efter selv meget kort sagsbehandlingstid.

§ 3. Kommunen og amtskommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken.

Stk. 2. Kommunen eller amtskommunen fastsætter en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse. Hvis denne frist ikke kan overholdes, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.

I den forbindelse skal ministeriet henstille, at de myndigheder, der således ikke lever op til kravet i retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, om fastsættelse af en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet afgørelse i sager vedrørende reparation af særlige indretninger i handicapbiler, til snarest at bringe forholdet i overensstemmelse med lovgivningen."


VIGTIGT at forstå, hvordan der snydes på vægten!

Frederiksberg kommunes sagsbehandlingsfrister 2017

https://www.frederiksberg.dk/sites/d...ForSSA2012.pdf

Sagsbehandlingsfrister i på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet i Frederiksberg Kommune
Lov om social service/Social- og Ydelsesafdeling

Kap. 16
Aflastning og afløsning
§ 84
X
Fristen er incl. Tid til bl.a. at indhente relevante oplysninger fra samarbejdspartnere
Kap 16
Visitation til Socialpædagogisk støtte § 85
X
Fristen er incl. Tid til bl.a. at indhente relevante oplysninger fra samarbejdspartnere.
Kap 16
Visitation til kontaktperson døv/blinde § 98
X
Fristen er incl. Tid til bl.a. at indhente relevante oplysninger fra samarbejdspartnere.
Kap. 16
Tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje m.m. § 96
X
Fristen er incl. Tid til bl.a. at indhente relevante oplysninger fra samarbejdspartnere.

En anden tilfældig kommune, som ikke ønsker at politikerne skal fastsætte fristerne. Tilfældigvis formanden for KL, Kommunernes Landsforenings borgmester i nævnte kommune.

Det gør man på forskellig vis.

https://www.kalundborg.dk/Om_kommune...arfrister.aspx

Borgerservice
Sagsområde
Sagsbehandlingsfrist
(forudsat at alle nødvendige oplysninger er til stede for at kunne træffe en afgørelse)

Hvilket vil sige, at sagsbehandleren IKKE indhenter oplysninger inden for den politiske vedtagne frist og bestemmer således tiden for en afgørelse.

Kodeordet er INCL eller EXCL

187.162

Sidst redigeret af phhmw; 02-08-2017 kl. 23:04.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 03-08-2017, 23:12   #612
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.506
Styrke: 23
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Forespørgelse til Ankestyrelsens Tilsyn

Til Ankestyrelsen, Tilsynet

VEDR.: Spørgsmål om ændring af regler om henvendelse til Ankestyrelsens Tilsyn, efter udgivelse af Principafgørelse 49-16

Ankestyrelsen har fået overført Tilsynet med kommunerne og regionerne bla om de overholder lovgivningen, fra Statsforvaltningens Tilsyn.

https://ast.dk/tilsynet/om-tilsynet/...er-og-regioner

Det tidligere Tilsyn i Statsforvaltningen havde oplyst på deres hjemmeside, at Tilsynet ikke er en egentlig klage instans, men alle kan henvende sig til Tilsynet, uden at være part i en sag. Tilsynet har sanktionsret, men er aldrig blevet brugt i sociale sager. Ref tidligere aktindsigt. Tilsynet bestemmer selv om de vil indlede en Tilsynssag. Tilsynets afgørelser kan der ikke klages over.

https://ast.dk/tilsynet/om-tilsynet

Ankestyrelsens Tilsyn oplyser følgende:

Hvornår rejser tilsynet en sag?
"Der kan være forskellige grunde til, at tilsynet rejser en sag. Det er tit henvendelser fra borgere, der får tilsynet til at overveje, om der er anledning til at rejse en sag.

Tilsynet kan også tage sager op af egen drift. Det kan ske ud fra omtale i blandt andet medierne.

Tilsynet beslutter selv, om der er anledning til at rejse en sag. Det afgørende er, om det har væsentlig betydning, at Ankestyrelsen som statens tilsyn med kommuner og regioner tager sagen op til behandling.

Det betyder, at tilsynet kan vælge at lade være med at gå ind i en sag
."

Jeg har tidligere gjort brug af mit ret til at henvende mig til Statsforvaltningens Tilsyn, adskillige gange, ca 33 gange, uden dog at der er indledt en egentlig Tilssyns-sag, trods at jeg har modtaget adskillige afgørelser og udtalelser der gav mig medhold i mine påstande, om ulovlige forhold og manglende overholdelse af Retssikkerhedslovens § 3 stk.2, omhandlende de 98 kommunalbestyrelsers pligt til at vedtage og offentliggøre sociale sagsbehandlingsfrister til afgørelse, inden for alle områder, hvor der finder en kommunal afgørelse sted. Selv meget korte frister skal vedtages og offentliggøres.

Ofte har det kun været nødvendigt for Tilsynet at henvende sig til den indklagede kommune, så bliver problemet løst ved at kommunen offentliggøre de politisk vedtaget sagsbehandlingsfrister.

Erfaringen viser, gennem de sidste 12 år, at kommunerne — politikere eller embedsmænd — er særdeles kreative for at borgerne ikke får kendskab til disse vigtige frister til afgørelsen normalt skal falde. Som viser en kommunes serviceniveau og skal give den svage borger uopfordret retssikkerhed. Borgeren skal på forhånd, før afsendelse af ansøgning om en given hjælp, kende til sin specifikke frist til afgørelsen normalt skal falde.

Man glemmer at offentliggøre frister, hvis kommunen skifter platform, man fjerne fristerne påny, man skriver tekster, hvor borgeren forledes til at tro lovgivningen er overholdt etc. Dokumentation forefindes for denne form for bevidst kreativitet.

Sidste eksempel, som ikke skal betragtes som en klage da problemet er løst med nævnte kommune:

http://www.k10.dk/showpost.php?p=356254&postcount=611

Folketinget skærpede Retssikkerhedslovens § 3 stk.2, på min foranledning, i 2009 hvor et enkelt ord “kommune” blev udskiftet med “kommunalbestyrelse” således at kommunens medarbejdere ikke kunne misfortolke loven, ved at forledes til at tro det var den enkelte socialrådgiver, sagsbehandler eller jobkonsulent der havde retten til at fastsætte afgørelsetidspunktet, men at de offentliggjorte sagsbehandlingsfrister er fastsat af politikerne i kommunalbestyrelsen. Disse frister til afgørelse kan undtagelsesvis udskydes imod borgeren skriftligt får en ny frist til afgørelse.

Disse politisk vedtagne sagsbehandlingsfrister kan der ikke klages over og kan være forskellige fra kommune til kommune.

Ankestyrelsen har netop udgivet Principafgørelse 49-16

https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=183818

Ankestyrelsens principafgørelse 49-16 om offentliggjort sagsbehandlingstid - frist - afgørelsesbegrebet - Ankestyrelsens kompetence

CITAT” Ankestyrelsen kan behandle en klage over manglende overholdelse af offentliggjorte sagsbehandlingsfrister, men først når der er truffet afgørelse i den konkrete sag. Der kan klages over den manglende overholdelse af sagsbehandlingsfristen, selv om der ikke klages over afgørelsen i den konkrete sag. Klagen skal indgives inden for klagefristen for denne afgørelse.

Ankestyrelsen behandler klager over konkrete afgørelser. Det er Statsforvaltningen, der fører det almindelige tilsyn med, at kommuner og regioner overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder.
CITAT slutSpørgsmål til Ankestyrelsens Tilsyn:

Grundet teksten i Principafgørelse 49-16 kan jeg få den opfattelse, at jeg ikke fremover kan henvende mig til Ankestyrelsens Tilsyn, uden at være part i en sag, når jeg bliver opmærksom på en kommune ikke overholder Retssikkerhedslovens § 3 stk.2 inden for alle områder eller manglende offentliggørelse samt vildledende tekster samt har forsøgt alle muligheder for at få en kommune til at overholde Retssikkerhedslovens § 3 stk.2, som Folketinget trods alt vedtog tilbage til juli 1998.

Kan jeg som borger fremover, fortsætte med at henvende mig til Tilsynet, uden at være part i en sag og bede Tilsynet se om en kommune overholder Retssikkerhedslovens § 3 stk.2. S.U.

Med venlig hilsen

Peter

CC.: Offentliggørelse her: http://www.k10.dk/showthread.php?t=5664 hvor også et eventuelt svar vil blive offentliggjort
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 06-08-2017, 20:23   #613
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.506
Styrke: 23
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Udbetaling Danmark......

... har fået en del kommunale opgaver og med diise opgaver følger også ansvaret over for, at sagsbehandlingen foregår efter de samme betingelser, som da kommunerne havde opgaven, i forhold til Retssikkerhedsloven og Forvaltningsloven.

http://www.ft.dk/samling/20111/lovfo.../8/1093195.pdf

Udbetaling Danmarks pligt til at sikre medvirken mv.

Udbetaling Danmark vil få de samme forpligtelser i sagsbehandlingen på sine sagsområder, som kommunerne har i dag over for borgeren og skal afgøre sagerne efter reglerne i forvaltningsloven og lov om retssikkerhed og admini- stration på det sociale område.

Det foreslås fx at Udbetaling Danmark er forpligtet til at behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Udbetaling Danmark får pligt til at fastsætte frister for sagsbehandlingen i forhold til de forskellige ydelsesområder, der fremover skal varetages af Udbetaling Danmark.


http://www.k10.dk/showthread.php?p=356374#post356374

http://www.k10.dk/showpost.php?p=321448&postcount=20

Hilsen Peter

Sidst redigeret af phhmw; 06-08-2017 kl. 20:36.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 08-08-2017, 21:56   #614
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.506
Styrke: 23
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Odense kommune.

Kære Steen Møller, Rådmand, Odense kommune, Socialforvaltningen

VEDR.: Retssikkerhedslovens § 3 stk 2 politisk vedtagelse af sagsbehandlingsfrister og offentliggørelse af samme.

I forbindelse med rådgivning inden for socialområdet konstaterer jeg at mange af Odense kommunes sagsbehandlingsfrister er ulovlige

Der bliver oplyst flere områder, hvor der er sagsbehandlingsfrister til afgørelse eksempelvis 3 - 4 måneder.

http://www.odense.dk/om-kommunen/sag...rviceloven-buf

Det er i strid med Retssikkerhedslovens § 3 stk.2 som kræver en eksakt frist, vedtaget af kommunalbestyrelsen og offentliggørelse.

Loven giver mulighed for at udskyde en sådan frist , undtagelsesvis, hvis der mangler væsentlige oplysniger i sagen, imod borgeren skriftligt modtager en ny sagsbehandlingsfrist til afgørelse skal falde.

Der skal vedtages sagsbehandlingsfrister inden for alle områder, hvor der finder en kommunal afgørelse sted. Selv meget korte frister skal vedtages og offentliggøres.

Lad mig høre nærmere om hvornår Odense kommune bringer fristerne i overensstemmelse med Retssikkerhedslovens § 3 stk.2

Med venlig hilsen

Peter Bisidder & rådgiver for unge der kommer i klemme i det sociale system.


Foreløbigt svar fra Odense kommune:


Kære Peter Hansen

Tak for din henvendelse.

Vi har i Odense Kommune opdelt opgaverne således, at de frister jf. retssikkerhedslovens § 3 stk.2 som du har henvendt dig om, hører under Børn- og Ungeforvaltningen ved rådmand Susanne Crawley Larsen.

Jeg har derfor videresendt henvendelsen dertil, hvorfra du vil modtage svar.

Venlig hilsen

Steen Møller
Rådmand

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen
Odense Kommune

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 17-09-2017, 21:33   #615
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.506
Styrke: 23
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Ulf Baldrian Kudsk Harbo mail til Ankestyrelsens Tilsyn

Alle kan gøre et eller andet i kampen for retssikkerheden i Danmark og fx klage til Ankestyrelsen, som står for at lave tilsyn med om kommunerne overholder loven.

Jeg har netop sendt denne mail til Ankestyrelsen som har overtaget det kommunale tilsyn efter statsforvaltningen ast@ast.dk

Kære Kommunale tilsyn

Der er mange kommuner, som ikke lever op til Retssikkerhedslovens paragraf 3 stk 2. om at offentliggøre sagsbehandlingsfrister på det sociale område.
Der er mange borgere, som får at vide at de ikke kan søge om Fleksjob og ressourceforløb på det foreliggende grundlag og bliver afholdt fra at få en begrundet afgørelse med klagevejledning i årevis.

Her er et offentliggjort eksempel på en borger som på trods af mange rykkere for en afgørelse måtte vente i mere end 6 år efter en ansøgning om fleksjob på en afgørelse.

https://www.facebook.com/notes/jane-...?fref=mentions

Der er mange kommuner som slet ikke har fastsat frister for ansøgninger om ressourceforløb

(København http://www.kk.dk/sites/default/files...ister_2017.pdf ,

men også mange kommuner, som har offentliggjorte frister, men som skriver at fristen først løber fra den dato hvor nødvendig dokumentation er til stede

(Norddjurs
http://www.norddjurs.dk/media/207865...dsomraadet.pdf eller skriver at fristen først løber fra det afsluttende partshøringstidspunkt

(Kalundborg https://www.kalundborg.dk/Om_kommune...arfrister.aspx )

Jeg vil hermed anmode Ankestyrelsen om at iværksætte et tilsyn med kommunerne i forhold til hvorledes de forskellige kommuner offentliggør frister for ansøgninger om ressourceforløb og fleksjob.

Som en del af tilsynet vil jeg bede Ankestyrelsen om at forholde sig til


1) Om borgeres ret til at ansøge om ressourceforløb og fleksjob på det foreliggende grundlag respekteres i kommunernes offentliggjorte sagsbehandlingsfrister.

2) Hvor lang tid en kommune må bruge på at samle nødvendig dokumentation når en borger anmoder om at der påbegyndes en sag om ressourceforløb eller fleksjob på det foreliggende grundlag.

I den forbindelse vil jeg gøre opmærksom på at det er praksis at en sag om førtidspension på det foreliggende grundlag skal være samlet og fristen begynde at løbe mindre end 3 uger efter ansøgningstidspunktet - Jævnfør Ankestyrelsens principafgørelse nr. 39-17 om førtidspension - foreliggende grundlag - rehabiliteringsteam - genforelæggelse - påbegyndelse af sag om førtidspension.

Principafgørelse 39-17 "Gældende" https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=192242

Vh Ulf Harbo


phhmw

Ovenstående viser, at andre også har bemærket vores aktivitet her på k10 og Facebook hvor mange af vores link bliver brugt som oplysende dokumentation.

Vi må se, hvad det nye Tilsyn ved Ankestyrelsen besvare de logiske spørgsmål med.

Jeg har kontakt til Ulf og samarbejder i alle forhold.

Hilsen Peter

Sidst redigeret af phhmw; 17-09-2017 kl. 21:46.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 30-09-2017, 19:06   #616
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.506
Styrke: 23
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
2014 spurgte vi:Hvad er sagsbehandlingstiden for en §17 stk.2, på det foreliggende gr

http://www.k10.dk/showthread.php?t=31110

Denne Vejledning er pludselig blevet væk, borte:

Tilfældigt? NEJ det er sikkert.

VEJ nr 137 af 21/06/2000

"8.4 Sagsbehandlingsfrister

Der findes to typer sagsbehandlingsfrister:

· De lovbundne.

· De lokalt fastsatte.

8.4.1 Lovbundne frister

Der er tre lovbundne frister, der er relevante i førtidspensionssager:

· 10-dagesfristen for at efterkomme en anmodning om aktindsigt, FVL § 16, stk. 2.

· 8-ugersfristen for stillingtagen til »forsørgelses-anmodning«, RTL § 7. SE NEDESTÅENDE #

· 3-månedersfristen for afgørelse af en pensionssag, PL § 20 a, stk. 3.

Alle disse frister er kalenderfrister, også 10-dages fristen. Det vil sige, at fristerne løber fra den dag, hvor anmodningen er modtaget i kommunen, også selvom den først når frem til sagsbehandleren én eller nogle dage senere. 3-månedersfristen løber dog fra den dag, hvor der er truffet afgørelse om at påbegynde en sag om førtidspension.

8-ugersfristen er ufravigelig. I de to øvrige tilfælde kan fristen overskrides, men det skal i så fald meddeles skriftligt til borgeren, og der skal gives en begrundelse for, hvorfor fristen ikke kan overholdes. Ordet »kan« betyder, at kun forhold, som sagsbehandleren og forvaltningen ikke er herre over, er acceptable begrundelser for, at fristen ikke overholdes. Følgende type af begrundelser vil derfor være i orden, hvis der er tale om en reel begrundelse:

»Vi kan ikke overholde fristen for afgørelse af sagen, fordi der er en ventetid på speciallægeerklæring på x måneder hos NN«Derimod er det på kanten eller måske endda direkte ulovligt at begrunde en overskridelse af fristen med f.eks. interne fejlekspeditioner, pensionsnævnets mødefrekvens eller travlhed, ferie og sygdom. Der bør ikke forekomme begrundelser, som vedrører forhold, som forvaltningen kunne tage højde for ved planlægning, styring og eventuel omlægning af arbejdsgange, overarbejde eller lignende.

Vær opmærksom på, at i visse sager kan 8-ugersfristen og 3-månedersfristen løbe umiddelbart i forlængelse af hinanden. Det gælder i de tilfælde, hvor der på grund af helbredsmæssige forhold åbenlyst kan eller skal tilkendes pension, og dette kan ses ved borgerens første henvendelse.

8.4.2 Lokalt fastsatte frister

De sagsbehandlingsfrister, kommunen selv skal fastsætte efter RTL § 3, stk. 2, håndteres på samme måde som de lovbundne."

Håber at det viser at tråden er vigtig og at vi skal følge med, hvad de mener og hvad de ikke mener.

Men uanset hvad og hvilken frist der fremkommer i fremtiden, så må vi erkende, at befolkningen ikke bemærker, at uanset hvilken frist vi taler om i dag, herunder de lovbundne frister, så overtrædes disse fuldstændigt, som embedsmænd/kvinder i kommunerne lyster, helt uden en konsekvens. Det er et faktum.

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 18-10-2017, 16:14   #617
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.506
Styrke: 23
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Lang sagsbehandling kan koste staten kassen

Endelig en konsekvens....godt nok ikke inden for Retssikkerhedslovens §3 stk2, som vi beskæftigere os med her i denne tråd.

Det væsentlige er, at der findes en KONSEKVENS, i dette tilfælde Staten.

Vi kunne ønske os, at kommunerne også fik en konsekvens at føler, når de bevidst omgås dansk lovgivning fastsat af Folketinget.

https://fagbladet3f.dk/node/46735

Forsikringsselskab har vundet principiel sag mod Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, og det kan også blive til gavn for arbejdsskadede og deres familier. Staten kan blive erstatningsansvarlig ved langsommelig sagsbehandling.

Langsommelig sagsbehandling risikerer at koste staten penge - som ellers skulle være betalt af et forsikringsselskab. Det er konsekvensen af en ny dom afsagt i Københavns Byret.

Her er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring dømt erstatningsansvarlig for at have været for lang tid om at træffe afgørelse i en arbejdsskadesag. Det var et forsikringsselskab, der havde sagsøgt.

Men dommen kan fremover også komme arbejdsskadede og deres familier til gavn.

Hvis Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er meget langsomme med at afgøre deres sag, vil de i yderste fald kunne få dømt staten erstatningsansvarlig.

Det siger advokat Ulrik Christrup fra advokatfirmaet Andersen Partners. Han har ført sagen for forsikringsselskabet mod Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Første vundne sag af sin art

Det er første gang, sådan en erstatningssag vindes, mener Ulrik Christrup, der ikke har kunnet finde fortilfælde.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring brugte over tre år til at træffe afgørelse i den aktuelle sag. Den handlede om en mand med rygsmerter.

Hilsen Peter

197.841

Sidst redigeret af phhmw; 18-10-2017 kl. 16:41.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 30-10-2017, 14:05   #618
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.506
Styrke: 23
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Folketingets Ombudsmand om sagsbehandlingsfrister oktober 2017

http://www2.ombudsmanden.dk/myndighe...ehandlingstid/

Det er derfor vigtigt, at myndighederne har fokus på sagsbehandlingstider, og at det løbende overvejes, om sagsbehandlingstiderne er rimelige eller kan gøres kortere.

Det følger af god forvaltningsskik, at sager i den offentlige forvaltning skal behandles inden for rimelig tid og ikke må trække unødigt ud.


Hilsen Peter

Bilag

http://www.ombudsmanden.dk/find/nyhe...dighedsguiden/
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 04-11-2017, 21:10   #619
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.506
Styrke: 23
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
200.380 har været forbi denne tråd.....

... som k10 har kæmpet for gennem snart 13 år, hvor embedsmænd bevidst ikke ønsker, at du skal kende din sagsbehandlingstid til afgørelsen normalt skal falde.

Vi tager 13 år mere, vi skal nok vinde over disse ulovligheder.

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 13-11-2017, 20:47   #620
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.506
Styrke: 23
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Nu bliver alle problemer løst..................... næsten

Retssikkerhedslovens § 3 stk.2 blev vedtaget af Folketinget i 1998.

Skærpet ved hjælp fra k10 i 2009, hvor sagsbehandleren ikke mere kunne misfortolke om, hvem der bestemmer, hvornår en afgørelse normalt skal falde.

Ordet "Kommune" blev udskiftet med "Kommunalbestyrelse" som har pligt til at vedtage og offentliggøre sociale sagsbehandlingsfrister. Et udtryk for en kommunes serviceniveau, som kan være forskelligt fra kommune til kommune.

Der skal fastsættes sagsbehandlingsfrister til afgørelsen normalt skal falde, inden for ALLE områder, hvor der falder en kommunal afgørelse, med klagevejledning.

Man skal på FORHÅND kende til sin sagsbehandlingsfrist FØR man ansøger om en given hjælp UOPFORDRET!

Problemet i dag er ikke offentliggørelsen men kommunernes bevidste omgåelse af § 3 stk.2

Men nu bliver det et krav, fra Folketinget, at kommunernes skal offentliggøre deres sociale sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside. En lille sejr for os, der fastholder at retssikkerheden skal holdes i hævd.

https://www.regeringen.dk/media/4333...-2018-2021.pdf

"Endelig afsættes der midler til bistand til borgere, der ikke selv er i stand til at klage, og til afholdelse af en retssikkerhedskonference, ligesom der indføres en pligt for kommunerne til at offentliggøre deres sagsbehandlingstider på kommunens hjemmeside."

phhmw

Hvilket ikke kommer til at løse større problemer, med den manglende retssikkerhed.

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum

Lignende emner
Emner Emnet er startet af Forum Svar Sidste indlæg
Fejl i statusrapport Daffodill Hjælpemidler til handicappede 4 08-10-2010 00:08
statusrapport/ journalnotater mor2 Spørgsmål ang fleksjob 2 01-03-2010 00:52
svarfrister CHNEVIDE Alt det andet 3 25-08-2009 16:54
Statusrapport egen læge! iben Spørgsmål ang fleksjob 1 17-11-2008 11:54
Vedr.Statusrapport fra kommunen mus0025 Din historie 5 16-10-2008 18:17
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 07:37.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension