K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Alt det andet > Hjælpemidler til handicappede

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Hjælpemidler til handicappede Kender du til det at søge hjælpemiddler ?

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 22-05-2017, 16:49   #1
Hammershus
Elsker at være her på K10
 
Tilmeldingsdato: 24-04 2006
Indlæg: 98
Styrke: 14
Hammershus er ny på vejen
Syltet genbevilling af handicapbil

Hej, jeg har et spørgsmål omkring udskiftning af handicapbil. (Den gamle er nu blevet 8 år gammel og udtjent).
Min bror har nu gennem 2 år kæmpet med sin hjemkommune. De har syltet ham, trods hjemsendelse fra ankestyrelsen. Der er nu igen sat ny sagsbehandler på, som har lovet at få sagen afgjort. Jeg var med til det seneste møde og undrer mig over en ting. De seneste to invalidebiler, han har haft, er bevilliget ud fra hans jobsituation. Sagsbehandleren sagde, at da min bror for kort tid siden blev fyret fra sit fleksjob, vil ansøgningen nu blive ændret til en trivselsbil, som jo i sagens natur er meget vanskelig at få bevilliget. Hun påstod, at hvis man har fået en bil bevilliget ifm sit erhverv, og senere bliver arbejdsløs (og jobsøgende), så skal man melde det til kommunen, som så ville vurdere, om man stadig havde ret til bilen, eller om man skulle søge en ny på trivselsvilkår. I værste fald kan man blive pålagt at betale den ud, hvis man i så fald ikke får den genbevilliget.
Jeg har dog aldrig hørt om noget sådant, selvom jeg ellers synes at have sat mig lidt ind i tingene ifm at denne sag har trukket ud i over to år pga sløseri fra kommunens side.
Jeg spurgte sagsbehandleren, hvor det stod i lovgivningen, men det svarede hun ikke på. Hun fastholdt dog, at det gjaldt for ALLE med bilbevilling, uanset at man er jobsøgende og forventer at komme i job igen, så skal man melde det og søge om at få lov at beholde bilen – nu på trivselsgrundlag.
Har I nogensinde hørt om det? Hvor kan jeg eventuelt læse det? Jeg har en anelse om, at vi er blevet forkert informeret, da bevillingen er meget nemmere at afvise, hvis det er på trivselsgrundlag.
Hammershus er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 22-05-2017, 17:19   #2
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.666
Styrke: 24
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
I gør følgende...

Kære Hammershus.

Mentalt forbereder jer på et afslag, men giver ikke op.

Når man søger kommunen om hjælp, skal man altid på FORHÅND kende sin sagsbehandlingsfrist iht Retssikkerhedslovens 3 stk.2 som er kommunalbestyrelsens pligt til at vedtage og offentliggøre alle sagsbehandlingstider, inden for alle områder, hvor der falder en kommunal afgørelse.

Check kommunens hjemmeside og søg på svarfrister, frister, svarfrister eller sagsbehandlingsfrister eller giv mig en PB med kommunens navn så skal jeg fortælle dig om kommunen overholder lovgivningen

Sagsbehandleren skal indsamle dokumentation og sørge for afgørelsen normalt sker inden fristens udløb, under normale omstændigheder.

Undtagelsesvis kan sagsbehandleren udskyde en politisk vedtager frist til afgørelse, hvis der mangler væsentlige oplysninger, imod borgeren skriftligt modtager en ny frist til afgørelse.

Ved afslag på genbevilling skal man kende til konsekvensen ved afslag vs SKAT, hvis det drejer sig om en afgiftsfri en af slagsen

Læs #373 her: http://www.k10.dk/showthread.php?t=4...ktofte&page=38

Kommunen overholder ikke lovgivningen, klagemuligheder:

Bag kulisserne foregår der pt en overdragelse af kontrollen af kommunernes overholdelse af samme, hvor Statsforvaltningens Tilsyn har ført tilsynet med kommunerne, men dette er ved at bliver overdraget til Ankestyrelsen.

I forbindelse med at kommunen ikke følger Ankestyrelsens afgørelse, hjemsendelse af sagen kan der ved klagen/anke også klages til Ankestyrelsen over manglende overholdelse af Retssikkerhedslovens § 3 stk.2, sagsbehandlingsfrister, her Servicelovens § 114.

Principafgørelse 49-16 som er øverste myndighed, som alle skal rette sig efter

https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=183818

Ankestyrelsen kan behandle en klage over manglende overholdelse af offentliggjorte sagsbehandlingsfrister, men først når der er truffet afgørelse i den konkrete sag. Der kan klages over den manglende overholdelse af sagsbehandlingsfristen, selv om der ikke klages over afgørelsen i den konkrete sag. Klagen skal indgives inden for klagefristen for denne afgørelse.

De fleste kommunernes embedsmandsledelser er yderst kreative for at borgerne IKKE får kendskab til disse vigtige politisk vedtagne sagsbehandlingsfrister.

I har naturligvis søgt aktindsigt ved alle og kendskab til hvad andre skriver i journalen, også aktindsigt ved Ankestyrelsen!

Fremadrettet stopper du med at tale sammen med sagsbehandleren men overgår til skriftlig kommunikation med kommunen.

Gode råd:
http://www.k10.dk/showthread.php?t=28928

Hvad gør du?

Hvis kommunen ikke har vedtaget og offentliggjort sagsbehandlingstid for GEN-ansøgning til invalidebil tager du et kopi af relevante link og breve fra ministeriet samt tydeligt ikkeoverholder lovgivningen sender du en KLAGE til sagsbehandleren og borgmesteren med kopi til din kommunes socialudvalgsformand samt til Borgerrådgiveren hvis din kommune har ansat en sådan. Ikke alle kommuner har ansat en Borgerrådgiver.


Hilsen Peter

Bilag

Sagsbehandlingsfrister Retssikkerhedslovens § 3 stk.2 12 års kamp:
http://www.k10.dk/showthread.php?p=35616#post35616

Revision af Serviceloven Læs BOKS #2 & 3
http://sim.dk/media/18169/endelig-af...stemmelser.pdf

"Der indføres obligatorisk brug af tro- og loveerklæringer ved genbevilling af hjælpemidler, hvis borgerens funktionsevne i al væsentlighed er uændret."

http://www.ft.dk/samling/20121/almde...04/1234199.pdf

Hyrdebrev til kommunerne fra ministeriet:

Brev til samtlige kommuner fra ministeriet 2005

Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K

Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail sm@sm.dk

KPU/ J.nr. 222-1559

Samtlige amtskommuner, Københavns, Frederiksberg Kommune og Bornholms Regionskommune

8. september 2005

Fastsættelse af tidsfrist for ansøgninger om reparation af særlige indretninger.

Ministeriet skal hermed takke for modtagelse af bidrag til besvarelse af spørgsmål fra Folketinget om fastsættelse af tidsfrist for ansøgninger om reparation af særlige indretninger. Ministerens svar til Folketinget vedlægges.

Ministeriet har noteret sig, at der ikke i alle tilfælde er fastsat en tidsfrist, der omhandler afgørelse i sådanne sager.

I den forbindelse skal ministeriet understrege, at de enkelte afgørelser, en kommune eller en amtskommune træffer, skal være omfattet af en tidsfrist jf. retssikkerhedslovens § 3, stk. 2. Dette gælder, selv om afgørelser i den enkelte type af sager i praksis typisk træffes efter selv meget kort sagsbehandlingstid.

§ 3. Kommunen og amtskommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken.

Stk. 2. Kommunen eller amtskommunen fastsætter en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse. Hvis denne frist ikke kan overholdes, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.

I den forbindelse skal ministeriet henstille, at de myndigheder, der således ikke lever op til kravet i retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, om fastsættelse af en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet afgørelse i sager vedrørende reparation af særlige indretninger i handicapbiler, til snarest at bringe forholdet i overensstemmelse med lovgivningen.

Sidst redigeret af phhmw; 22-05-2017 kl. 18:04.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 22-05-2017, 17:59   #3
Hammershus
Elsker at være her på K10
 
Tilmeldingsdato: 24-04 2006
Indlæg: 98
Styrke: 14
Hammershus er ny på vejen
Mange tak for hurtigt svar :-)

Ja, vi har aktindsigt. Og fandt også i den forbindelse ud af, at kommunen IKKE havde indsendt alle de relevante akter til Ankestyrelsen.
Sagen blev hjemvist i november 2016 og er først igen blevet taget op i kommunen nu efter vores henvendelse til dem.
Det ligger nu sådan, at de igen vil have min bror kørt gennem hele møllen med gangtest og diverse speciallæger, da de tidligere gennemførte er omkring et år gamle.
Jeg vil nu sende en mail til den nye sagsbehandler samt udvalgsformanden og hvem jeg ellers kan komme på, efter at have læst din information omkring tro og loveerklæringer. Det bør vel være muligt at bruge sådan en, når nu hans helbredsmæssige situation har været uændret siden 1998, og det er 2. gang, han søger om udskiftning.
Men kan du fortælle mig, om du nogensinde har hørt noget om, at man skal melde det til kommunen og godkendes på ny - men nu på trivselsgrundlag - hvis man pludselig bliver arbejdsløs/arbejdssøgende?
Hammershus er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 22-05-2017, 18:07   #4
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.666
Styrke: 24
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Nej men her kræver du sagsbehandleres udsagn på skrift og med lov-henvisninger.

Tilsyneladende køre de rundt i manegen med jer.

Det skal stoppes nu.

Lad os høre nærmere om udgangen af denne sag.

Men fyringen fra fleksjob skal vel munde ud i et nyt arbejdsforhold samt flere ansøgninger med samtaler etc hvor man jo netop har brug for en invalidebil.

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 22-05-2017, 18:39   #5
Hammershus
Elsker at være her på K10
 
Tilmeldingsdato: 24-04 2006
Indlæg: 98
Styrke: 14
Hammershus er ny på vejen
Præcis de forhold jeg pointerede overfor sagsbehandleren. Min bror er stadig erhvervsdygtig og har lige så stor behov for sin bil med særlig indretning.
Noget de for øvrigt slet ikke har fortalt ham - at han kunne søge særlig indretning, da de første gang gav ham afslag på genbevilling.
Har jeg forstået det korrekt, at alle kommuner nu SKAL bruge tro og loveerklæringer? Eller er det noget de KAN bruge?
Og mange tak for dine svar og henvisninger. Nu har jeg noget at gå videre med
Hammershus er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 22-05-2017, 19:00   #6
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 8.666
Styrke: 24
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Revision af Serviceloven 2016

http://sim.dk/media/18169/endelig-af...stemmelser.pdf

7. Ikrafttræden og overgangsperiode
Aftalepartierne er enige om, at ændringerne skal træde i kraft 1. januar 2018.

Men, Folketinget har givet kommunerne for at bruge "Tro og love-erklæring" men erfaringsvis ved vi, at kommunenerne gør præcis hvad de ønsker, støttet af KL, Kommunernes Landsforening som koordinerer at alle kommuner afprøver grænserne af for alle områder.

Tone, ulovligheder er der givet frit spil for, fordi der ingen konsekvens findes for kommunerne misbrug.

Statsforvaltningens Tilsyn har sanktionsret og kan lovligt uddele bøder til en kommunalbestyrelse, men sanktionsretten er aldrig blevet brugt i sociale sager.

Så uanset om vi, jeg dig kan fremvise lovtekster, Principafgørelser, civilretslige domme helt til Højesteret, så vender vores r.. altid bagud.

Ankestyrelsen taber sine afgørelser og Principafgørelser
https://www.k10.dk/showthread.php?t=31037

Domme og retspraksis.
https://www.k10.dk/showthread.php?t=26515

Husk det i stemmeboksen næste gang.

Lad os høre nærmere. Held & lykke!

Hilsen Peter

Bilag

https://www.tveast.dk/artikler/nu-mi...in-handicapbil

Sidst redigeret af phhmw; 22-05-2017 kl. 19:03.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 14:50.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension