K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Politik og Samfundsdebat > Skal kommuner ikke overholde loven?

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Skal kommuner ikke overholde loven? En af vores bruger phhmw føre en sej og lang kamp for at få gjort noget ved at kommunerne ikke overholder Retssikkerhedsloven § 3 stk.2. Følg hans kamp her kom evt med spørgsmål til phhmw

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 14-09-2020, 19:00   #751
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 10.220
Styrke: 29
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Frederikssund kommune Borgmester John Schmidt Andersen, Venstre

https://sn.dk/Debat-Lokalavisen-Fred...yN0qLTOQIv9-Kc

Af Janne Gensch Degn, Sønderbyvej 16B, Sønderby, 4050 Skibby

Hvad skal borgerne gøre for at få din opmærksomhed i forbindelse med klagesager, som vedrører mangelfuld og langsommelig sagsbehandling?
Byrådet er forpligtet til at offentliggøre sagsbehandlingstider på kommunens hjemmeside jf. retssikkerhedslovens § 3 a, hvilket byrådet også efterlever.
Men hvordan skal borgerne forholde sig, når byrådets fastsatte sagsbehandlingstiderne ikke bliver overholdt – og borgerne derudover ikke får besked om, hvornår de kan forvente, at der vil foreligge en afgørelse i sagen med henvisning til retssikkerhedslovens § 3, stk. 2?

Svar fra borgmester John Schmidt Andersen

I Frederikssund Kommune bestræber vi os altid på at overholde de fastsatte frister for sagsbehandlingstiden.
Jeg er også bekendt med, at det ikke altid lykkes, og jeg vil naturligvis beklage overfor de borgere, der måtte opleve dette.
Sagsbehandlingstiderne afhænger af, at vores sagsbehandlere modtager alle relevante oplysninger i en sag, så den er fuldt oplyst.
Sagsbehandlingstiden kan f.eks. trække ud, hvis der er tale om meget komplekse sager.

Kommetarer fra borgerne:

Kære borgmester John Schmidt Andersen & Janne Gensch Degn,

Frederikssund kommunes sagsbehandlingsrister er mangelsfulde.

Sammenlig med en kommune som gennem tiderne har viljen til at vedtage frister inden for alle områder: https://www.lejre.dk/.../oversigt-over...

Servicelovens § 102 er ikke nævnt
Udskiftning af invalidebil iht Servicelovens § 114 er ikke nævnt
Reparation af bevilget ekstraudstyr er ikke nævnt (selv meget korte frister skal vedtages og offentliggøres)
Denne sætning:
""*Under forudsætning af at alle relevante oplysninger er modtaget"" her skal det fremhæves, at det er alene kommunens ansatte der foranlediger indhentelse af alle væsentlige oplysninger til en social sag, som er INCL i den politisk vedtagne frist.
Borgmesteren nævner 80 - 90% som betyder, at kommunalbestyrelsen skal reviderer kommunens sagsbehandlingsfrister, som skal være realistiske, hvis samtlige afgørelser kommer under de 80 - 90%. Ref Folketingets Ombudsmand

Borgerrådgiver rapport har allerede i 2016 nævnt:

""5. Forslag til fokuspunkter

Det opleves, at administrationen generelt har fokus på at levere en god sagsbehandling og service til borgerne. Det vurderes dog, at der med fordel kan sættes særligt fokus på:
Mødet med borgeren, herunder tonen
Sagsbehandlingstiden
Retssikkerheden for de svageste borgere""
http://docplayer.dk/138477207-Beretning-om...

Så kære Borgmester, Frederikssund kommune, du har et forklaringsproblem bla fordi RSL § 3 stk 2 blev vedtaget af Folketinget juli 1998

Med venlig hilsen

Peter Hansen

Bilag.
Ministeriet 2005
Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K
Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail sm@sm.dk
KPU/ J.nr. 222-1559

Samtlige amtskommuner, Københavns, Frederiksberg Kommune og Bornholms Regionskommune

8. september 2005

Fastsættelse af tidsfrist for ansøgninger om reparation af særlige indretninger.

Ministeriet skal hermed takke for modtagelse af bidrag til besvarelse af spørgsmål fra Folketinget om fastsættelse af tidsfrist for ansøgninger om reparation af særlige indretninger.

Ministerens svar til Folketinget vedlægges.

Ministeriet har noteret sig, at der ikke i alle tilfælde er fastsat en tidsfrist, der omhandler afgørelse i sådanne sager.

I den forbindelse skal ministeriet understrege, at de enkelte afgørelser, en kommune eller en amtskommune træffer, skal være omfattet af en tidsfrist jf. retssikkerhedslovens § 3, stk. 2. Dette gælder, selv om afgørelser i den enkelte type af sager i praksis typisk træffes efter selv meget kort sagsbehandlingstid.

§ 3. Kommunen og amtskommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken.
Stk. 2. Kommunen eller amtskommunen fastsætter en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse. Hvis denne frist ikke kan overholdes, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.

I den forbindelse skal ministeriet henstille, at de myndigheder, der således ikke lever op til kravet i retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, om fastsættelse af en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet afgørelse i sager vedrørende reparation af særlige indretninger i handicapbiler, til snarest at bringe forholdet i overensstemmelse med lovgivningen."
Synes godt om · Svar · 1 min

BO Hansen
Politikkerne i Fr.sund kommune er generelt ret ligeglade med klager fra borgerne, nu nævner jeg lige fælles magasinet i Vinge, der var X antal hundredevis af klager, dispensationen der er givet for at bygge højere end 5 etager midt i fr.sund by også mange klager men intet bliver der lyttet på. Den kære borgmester her mere travlt med at efterlade sit mærke, inden han ryger ud ved næste kommunalvalg.


Bilag

https://www.frederikssund.dk/Politik...hmidt-Andersen

Hilsen Peter som ikke har yderligere kommentarer.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 20-09-2020, 15:00   #752
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 10.220
Styrke: 29
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Denne tråds budskab har levet i 15 år, med 300.415 klik...

.... og de sidste dage, uger har der været flere hundrede besøg.

Tråden handler om, at alle borgere skal have mulighed for at finde sin sagsbehandlingstid, for en given ansøgning om hjælp, inden for alle områder, hvor der falder en kommunal afgørelse.

Uopfordret og fristerne skal findes på de 98 kommunernes hjemmeside.

Folketinget vedtog Retssikkerhedslovens § 3 stk.2 i 1998.

Der er politikerne i de 98 kommuner der skal vedtage og har ansvaret for offentliggørelsen af disse frister inden for alle områder, hvor der falder en kommunal afgørelse.

Det kaldes retssikkerhed og et udtryk for kommunalbestyrelsernes vedtagne serviceniveau, som naturligvis aldrig må være kommunale ansatte der fastsætter en kommunes serviceniveau. Naturligvis.

Loven er ganske let at fortolke, men mange kommuner med ansatte og politikere, har gennem tiderne udvist og gør det stadigvæk, en stor kreativitet for at borgerne ikke får kendskab til sine sagsbehandlingstider.

Tilsynet, som pt er underlagt Ankestyrelsen, som er sat i Verden til at overvåge om kommunerne overholder Folketingets love, er det korrekte sted at klage over fundne ulovligheder.

Ofte ser vi at Tilsynet tilsyneladende slår "Plat eller Krone" om hvad de skal udmelde i "Udtalelser" eller i "Tilsynssager" hvis borgerne indgiver en klage over ulovligheder, her sagsbehandlingsfrister iht RSL § 3 stk.2.

Afgørelser, som beviser, at vi borgere kan tillade os at kalde Tilsynets udsagn for vurderet efter "Plat eller Krone" princippet.

Tilsyneladende alt efter, hvilket kontor borgernes klage havner.

Tilsyneladende alt efter den enkelte jurists private holdninger eller manglende viden om, hvad de skal afgører efter.

Begge eksempler er uacceptable.

Fordi både Ankestyrelsen og Tilsynet skulle være et fyrtårn, en klippe af uvildighed, klipper som borgerne burde have 100% tillid til.

Men virkeligheden viser at Ankestyrelsen taber en stor del af deres ulovlige afgørelser ved de civilretslige domstole. Indstævnet af ressourcestærke borgere, fagforeninger eller handicapforeninger.

Det indgyder ikke til tillid.

Tilsynet afviser ofte klger om ulovligheder med kryptiske begrundelser, som ville tage Tilsynets jurister at få bevist på ganske få minutters undersøgelser.

Tilsynet vælger derimod at fortsætte med, "det plejer vi at gøre"

Tilsynet udsender "Udtalelser" som er i strid med loven. Den ene dag kan en kommune få medhold i ulovlige sagsbehandlingsregler.

Tilsynet underkender senere sine egne udtalelser, hvor kommunerne har haft mulighed for at fortsætte sin private fortolkninger af RSL § 3 stk.2.

Hvorfor har flere hundrede været inde i denne tråd de sidste uger?

Måske fordi der pt ligger flere klager over kommuner, som ikke har fastsat og offentliggjort sagsbehandlingsfrister inden for alle områder, hvor der falder en kommunal afgørelse.

Tilsynet udviser en uvidenhed om Retssikkerhedslovens § 3 stk.2, hvilket er uacceptabelt, især fordi RLS § 3 stk.2 blev vedtaget ved lov tilbage i 1998.

Hvor mange år skal Tilsynets jurister have til sin rådighed, før de reagerer korrekt på netop denne § 3 stk. 2?

De nærmeste uger vil vise om ulovlighederne for tilladelse til at fortsætte eller at Tilsynet for første gang gør brug af deres sanktionsret, dagbøder til en kommunalbestyrelse, som bevidst ikke ønsker at overholde Folketingets love.

Jeg frygter det værste.


Hilsen Peter

300.415

Sidst redigeret af phhmw; 20-09-2020 kl. 15:05.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 22-09-2020, 09:22   #753
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 10.220
Styrke: 29
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Jounalister læs og forstå......

DEL fordi det er vigtigt

Danske kommuner træffer forkerte afgørelser i 42 procent af klagesagerne på handicapområdet,

https://www.berlingske.dk/samfund/bo...-over-kommunen

Igen skriver journalisterne om det bizarre.

Igen taler journalisterne på Radio4 om det bizarre.

Igen kommer den private konsulent - og interesseforening KL Kommunernes Landsforening ud i æteren med "uld i munden"

Igen og igen har journalisterne ikke sat sig ind i mekanismen

Igen viser journalisterne at de ved ikke hvad de taler om.

Igen og igen sidder de svært handicappede tilbage med smerten

Det vil de handicappede, børn som voksne, naturligvis fortsætte med

Kære journalister bemærk denne tekst:

""Kommunen skal behandle de hjemviste sager efter serviceloven med samme hastighed som nye sager, da de sagsbehandlingsfrister, som kommunen fastsætter, også gælder for hjemviste sager.""

Så skal I stille spørgsmålet.:

"" Hvordan kan det overholdes, hvis de fleste kommuner ikke ønsker at vedtage og offentliggøre sagsbehandlingstider iht Retssikkerhedslovens § 3 stk.2 inden for alle områder, hvor der falder en kommunal afgørelse?"

Nedestående skyldes, at kommunerne udsender netop bevidste ulovlige afgørelser for at trække tiden ud, Ankestyrelsen har servicefrister, som de selv fastsætter, alt efter hvor travlt de har.

""Danske kommuner træffer forkerte afgørelser i 42 procent af klagesagerne på handicapområdet, viser ny rapport fra Advokatrådet og organisationen Embedsværket. Det sætter retssikkerheden på en alvorlig prøve, mener forfatter bag rapporten.”"

Bilag

https://www.dukh.dk/ref.aspx?s=-300042&id=361&pageid=13

En kommune som har viljen til at overholde RSL § 3 stk 2 Lejre kommune som bør forstås af journalisterne

https://www.lejre.dk/media/15281/ove...deret-0508.pdf

Med venlig hilsen


300.739

Sidst redigeret af phhmw; 22-09-2020 kl. 10:18.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 22-09-2020, 21:25   #754
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 10.220
Styrke: 29
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Her ser du een af årsagerne til de mange ulovlige afgørelser

....... efter min mening og erfaring.

Bla derfor ønsker kommunerne, embedsmænd som politikere ikke at overholde Retssikkerhedslovens § 3 stk 2

Kommunernes embedsmænd er ikke dumme, tværtimod Verdens dygtigste åremålsansatte

https://www.berlingske.dk/samfund/ko...L2ekudJleawFNs

Når de danske kommuner træffer forkerte afgørelser i 42 procent af alle klagesager på handicapområdet, er der umiddelbart ingen konsekvenser for kommunerne. Derimod kan det vise sig at være en god forretning.

For når der træffes forkerte afgørelser, ender det ofte med, at kommunerne sparer penge på det, konkluderer en ny rapport fra Advokatrådet og retssikkerhedsorganisationen Embedsværket, der har kigget på retssikkerheden for udsatte borgere.


https://www.advokatsamfundet.dk/Serv...forbedres.aspx

Når en klagesag er afgjort af kommunen, er afgørelsen »juridisk bindende«, indtil Ankestyrelsen selv træffer afgørelse. Det betyder, at i den tid, hvor klagesagen behandles i Ankestyrelsen, gælder kommunens afgørelse.

Hvis Ankestyrelsen ender med at omgøre kommunens afgørelse, kan borgeren ikke få kompensation, medmindre borgeren har et dokumenteret økonomisk tab. Desuden kan sagsbehandlingen i Ankestyrelsen ofte vare flere måneder og år.


https://www.rigsrevisionen.dk/media/2105156/sr1618.pdf Bør læses

Ifølge Sanne Møller, der er jurist og direktør i Embedsværket, som står bag rapporten, er retssikkerheden på prøve, når kommunerne træffer forkerte afgørelser. Især hvis det betyder, at kommunerne sparer penge på det.

»Uanset om det er tilsigtet eller utilsigtet, så er det blevet sådan, at den økonomiske gulerod følger med de forkerte afgørelser og ikke de rigtige afgørelser,« siger hun.


Desuden fortæller Sanne Møller, at der ikke er nogen konsekvenser for kommunerne, når de laver forkerte afgørelser, og derfor mangler de motivationen til at rette op på fejlene.

»Enten skal man skabe noget økonomisk motivation, eller så skal man flytte økonomien eller opgaven ud af kommunerne,« siger Sanne Møller.

Begrænse udgifter

Ifølge Frederik Waage, som er professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet, er der et begreb, som hedder »økonomisk forsvarlig forvaltning«. Princippet indebærer, at forvaltningen skal passe godt på kommunekassen og begrænse kommunens udgifter til det nødvendige.

Og kommunerne skal altid inddrage dette hensyn, når de træffer en afgørelse, men princippet kan ikke stå alene, fortæller Frederik Waage.

»Nogle kommuner går meget vidt i deres fortolkning af love og regler med henvisning til princippet. Kommunernes Landsforening rådgiver kommunerne, som har en meget restriktiv forståelse af, hvornår en borger er berettiget til eksempelvis erstatning for fejl hos myndighederne. Borgerne vil i mange tilfælde have krav på en bestemt ydelse, og så kan princippet om økonomisk forsvarlig forvaltning slet ikke tillægges nogen vægt,« siger han.

Men ifølge Ulrik Wilbek (V), der er næstformand i Kommunernes Landsforenings socialudvalg og borgmester i Viborg Kommune, går kommunerne ikke for vidt i deres tolkning.

»Det er ikke vores oplevelse, at kommunerne sparer penge. Vi bruger faktisk 2,5 milliarder kroner mere, end der er budgetteret med på det her område. Så der er ikke nogen af os, der har fornemmelsen af, at der er kommunale medarbejdere, der bevidst træffer forkerte afgørelser,« siger Ulrik Wilbek (V), der peger på, at der også er mange sager, hvor afgørelserne er korrekte.


phhmw

ATT OBS

Allerde nu kunne man spørger Ulrik Wilbek, Venstre næstformand i den private konsulent og interesseforening KL Kommunernes Landsforening og borgmester i Viborg kommune HVORFOR han ikke har vedtaget og offentliggjort sagsbehandlingsfrister iht RSL § 3 stk.2 og offentliggjort den på kommunens hjemmeside, inden for ALLE områder, hvor der falder en kommunal afgørelse.?


Viborg kommune sagsbehandlingsfrister, mangelfulde og med slørende tekster som skal forvirre borgerne https://kommune.viborg.dk/Borger/Sun...handlingstider

Hilsen Peter

Derfor er artiklen fra Mathilde Marie Lange Journalist Berlingske ganske relevant og nærværende.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 22-09-2020, 22:33   #755
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 10.220
Styrke: 29
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Hillerød kommune skulle skammes sig

Mange prægtige borgere, her fra Hillerød etc har 100 børnefamilier samlet sig og afventer Tilsynets afgørelse.


https://www.facebook.com/permalink.p...eric&ref=notif

Sagsbehandlingsfrister på socialområdet skal besluttes og offentliggøres af kommunalbestyrelsen for de 16 lovgivninger, som er omfattet af Retssikkerhedsloven § 3, stk. 2.

Børn, unge og voksne med handicap eller sygdom, hjemløse mennesker eller ældre borgere har alle krav på at kunne se de politisk bestemte sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside.

Forældregruppen i Hillerød repræsenterer over 100 familier og endnu flere borgere med behov for støtte.

Efter et par års forgæves forsøg med at oplyse og opfordre byrådet til at revidere og lovliggøre fristerne, gik forældrene til Tilsynet som i disse dage vurderer, om der skal laves en høring om Tilsynssag.

Borgmesteren oplyser i et brev til forældrene at fristerne revideres i 2022 og enkelte forinden, men ikke på alle områder som forældregruppen mener.

Derfor hilses en eventuel udtalelse fra Tilsynet velkommen, så praksis på området kan blive afklaret.

Artiklen i Frederiksborg Amts Avis kan læses med abonnement.

https://sn.dk/Hilleroed/Hvor-laenge-...VnG6dQP_9QwfDc

Hvor længe skal man vente på en stok eller et fleksjob?
Hillerød - 22. september 2020 kl. 10:14
Af Anna Törnqvist Jensen
Kontakt redaktionen:sndk@sn.dk

En stok, et indlæg i skoen, et fleksjob eller en førerhund. Loven fastlægger, at der er hjælp at hente hos kommunen i 16 forskellig lovgivning fordelt på over 200 forskellige paragraffer.


Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 22-09-2020, 23:09   #756
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 10.220
Styrke: 29
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Tårnby kommune et smertensbarn af de store Socialdemokratisk ledet

Tårnby kommune har tabt 3 afgørelser ved Ankestyrelsens Tilsyn om de manglende sagsbehandlingstider iht Retssikkerhedslovens § 3 stk.2 men fortsætter deres ulovligheder.

https://www.berlingske.dk/hovedstade...ivfq1MQ2yVbl1I

I to år har Henriette måttet smide bukserne i sin egen stue foran sine børn. Tårnby Kommune afviste at bevilge et handicaptoilet

Tårnby Kommune vil ikke bevilge Henriette Ager et handicaptoilet, fordi hendes funktionsevne »potentielt« kan forbedres. Ankestyrelsen har bestemt, at kommunen skal genvurdere anmodningen, da afslaget »ikke i tilstrækkelig grad er underbygget af faktuelle oplysninger«, og kritiserer kommunens sagsbehandlingstid. Borgmester i Tårnby Kommune erkender, at det »har taget for lang tid«.


Det fremgår af samme brev, at Ankestyrelsen også kritiserede Tårnby Kommunes lange sagsbehandlingstid.

Men kommunerne kan jo fortsætte deres bevidste ulovligheder, fordi der ikke findes en konsekvens af deres bevidste ulovligheder

https://www.berlingske.dk/samfund/ko...L2ekudJleawFNs

Kommuner sparer penge på forkerte afgørelser: »Belønningen ligger simpelthen det forkerte sted«

Når kommunerne træffer forkerte afgørelser på handicapområdet, sparer kommunerne samtidig penge. Det konkluderer en ny rapport fra Advokatrådet og Embedsværket.


Mange kommuner skulle skamme sig, især Tårnby kommune som ledes af embedsmænd og dermed føler borgerne fra Dragør også konsekvensen af disse lovbrud, grundet det forpligtende samarbejde.

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 26-09-2020, 09:29   #757
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 10.220
Styrke: 29
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område

VEJ nr 9330 af 21/03/2019

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2019/9330

Kapitel 4

Frister for afgørelser

§ 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal på de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.

§ 3 a. Fristerne efter § 3, stk. 2, skal for afgørelser efter lov om social service offentliggøres på og fremgå tydeligt af kommunens hjemmeside.

Fristerne efter § 3, stk. 2, gælder også ved kommunalbestyrelsens behandling af afgørelser efter lov om social service, som er hjemvist af Ankestyrelsen. Fristerne regnes fra modtagelsen af Ankestyrelsens afgørelse.

Hvad betyder det, når Ankestyrelsen hjemviser en sag til kommunen?


https://www.dukh.dk/ref.aspx?s=-300042&id=361&pageid=13

Kommunen skal behandle de hjemviste sager efter serviceloven med samme hastighed som nye sager, da de sagsbehandlingsfrister, som kommunen fastsætter, også gælder for hjemviste sager.

HVORFOR?

Fordi kommunerne ofte udsendte ulovlige afgørelser bevidst.

Fordi kommunerne kunne på den måde, bevidst kunne forhale en afgørelse, fordi Ankestyrelsen har servicefrister, som embedsmænd og jurister selv kunne fastsætte, alt efter hvor travlt de havde.

Derved kunne en kommune påbegynde sagen forfra med lange sagsbehandlingstider til følge.

Folketinget har forsøgt at stoppe denne ulovlige trafik, ved at kræve at kommunalbestyrelsens vedtagne og offentliggjorte sagsbehandlingsfrister skal følges ved hjemvisninger af en sag tilbage til kommunen fra Ankestyrelsen.

SPØRGSMÅL.:

Hvis en kommune ikke har vedtaget og offentliggjort sagsbehandlingsfrister iht Retssikkerhedslovens § 3 stk.2 inden for ALLE områder, hvor der falder en kommunal afgørelse, med klagevejledning, hvordan kan kommunerne så overholde Folketingets nyeste stramning? S.U.

"Kommunen skal behandle de hjemviste sager efter serviceloven med samme hastighed som nye sager, da de sagsbehandlingsfrister, som kommunen fastsætter, også gælder for hjemviste sager"


Hilsen Peter

Bilag

Eksempel på en tilfældig kommunes offentliggjorte frister:


https://www.lejre.dk/media/14050/rev...rviceloven.pdf

Disse politisk vedtagne frister iht RSL § 3 stk.2 skal være realistiske.

Derfor skal kommunalbestyrelsen reviderer disse, hvis afgørelserne i kommunen når under ca 80 -90% af de offentliggjorte frister.

Sagsbehandleren kan undtagelsesvis udskyde en politisk vedtaget sagsbehandlingsfrist, hvis der undtagelsesvis mangler væsentlige oplysninger til sagen, Statuserklæring, Speciallægeerklæring etc,.imod borgeren skriftlig modtager en ny dato for afgørelsen skal falde.

I den politisk vedtagne sagsbehandlingstid indgår kommunens pligt til at indhente alle væsentlige oplysninger til sagens afgørelse, hvilket vil sige indhentelse af oplysninger er INCL i den politisk vedtagne frist.


Mange kommuner har forsøgt at omgås denne vigtige del af loven ved at oplyse til borgeren:

""Det fremgik af henvendelsen og af Kalundborg Kommunes hjemmeside, at Kalundborg Kommune først beregnede sagsbehandlingsfristerne fra det tidspunkt, hvor alle nødvendige oplysninger var til stede for at kunne træffe en afgørelse, herunder når afsluttende partshøring var foretaget.""

Et forsøg på, at så var det jo sagsbehandleren der egenrådigt kunne afvente indhentelse af alle oplysninger til sagens oplysning, indtil denne havde lyst eller tid til at ekspederer sagen til afgørelse.

Det er kommunalbestyrelsen, som fastsætter en kommunes serviceniveau, aldrig de ansatte sagsbehandlere.

""Hvornår begynder en frist at løbe?

39. Det fremgår af § 3, stk. 2, at fristen regnes fra det tidspunkt, hvor myndigheden har modtaget en ansøgning, og omfatter tiden, indtil afgørelsen er truffet.""

Det kaldes retssikkerhed

Ankestyrelsens afgørelse, som er gældende for alle kommuner:


https://ast.dk/tilsynet/udtalelser/u...files/1495.pdf

301.451 klik på denne vigtige tråd

Sidst redigeret af phhmw; 26-09-2020 kl. 10:26.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 12-10-2020, 21:14   #758
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 10.220
Styrke: 29
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Ventetid tærer på familier med handicappede

https://avisendanmark.dk/artikel/ven...Xa4BSc0pK-NHw8

I 2020 har vi alle samme skulle vænne os til at vente – vente på at kunne se andre mennesker, på at komme i skole, på arbejde, handle. Det er og har været helt nyt for de fleste. Men desværre ikke for borgere med handicap.

Lange sagsbehandlingstider og høje omgørelsesprocenter har i årevis betydet, at de måtte vente på at kunne komme med til sociale arrangementer, få en uddannelse, have et arbejde eller selv handle. Og til forskel fra flertallet uden handicap, så går det ikke væk, når vaccinen kommer.

Som beskrevet i flere landsdækkende medier, er der fejl i omkring 42 pct. af de sager, som borgere med handicap klager over, og problemet er steget år for år viser en rapport fra Embedsværket og Advokatsamfundet.

Det er et uforsvarligt højt niveau. Debatten har kørt i de seneste uger efter pressens dækning af sagen, og Kommunernes Landsforening har forsøgt at forklare forholdene. Her har de bl.a. anført, at det jo ”kun” i mange tilfælde handler om proceduren, sagsbehandlingen eller dokumenter der mangler.

Ud over at det juridisk set er uholdbart at affærdige retssikkerhedsgarantier og oplysningspligten som noget der ikke skulle være vigtigt, så overser KL
http://www.k10.dk/showthread.php?t=17409 fuldstændig følgevirkningerne, nemlig at borgere der mangler hjælp ender med at undvære hjælp.

phhmw

Derfor skal du kende til Retssikkerhedslovens § 3 stk.2
http://www.k10.dk/showthread.php?t=37742

Hilsen Peter
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 21-10-2020, 19:19   #759
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 10.220
Styrke: 29
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Statusrapport RETSSIKKERHED I DANMARK 2018

http://justitia-int.org/wp-content/u...port2018-1.pdf

Side 11 især.

Nedbringelse af sagsbehandlingstider og offentlighed om omgørelsesprocenter og sagsbehandlingstider på det sociale område


En ændringslov af den sociale retssikkerhedslov20, der trådte i kraft den 1. juli 2018, har til formål at styrke borgernes retssikkerhed ved behandling af sager på det sociale område og medvirke til at nedbringe de store forskelle mellem kommunerne i antallet af omgjorte klagesager i Ankestyrelsen.

Loven indebærer bl.a., at kommunernes sagsbehandlingsfrister også skal gælde for afgørelser efter serviceloven, der er hjemvist af Ankestyrelsen, og at der indføres en pligt for kommunalbestyrelsen til at offentliggøre kommunens sagsbehandlingsfrister for behandling af sager efter serviceloven på kommunens hjemmeside.

Loven indebærer også, at kommunalbestyrelsen hvert år på et kommunalbestyrelsesmøde er forpligtet til at behandle danmarkskortet over kommunernes omgørelsesprocenter i klagesager i Ankestyrelsen.

Samtidig lovfæstes børne- og socialministerens årlige offentliggørelse af danmarkskortet.

Der er tale om en forbedring af retssikkerheden på det sociale område, idet anvendelsesområdet for sagsbehandlingsfristerne udvides, og der kommer større offentlighed om både omgørelsesprocenter og sagsbehandlingsfrister.


Loven

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område


https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/703

Danmarkskortet.

https://sim.dk/danmarkskort/2019/

Resten af Jacob Mchangama Statusrapport
RETSSIKKERHED I DANMARK 2018 er værd at læse op på.


Hilsen Peter

306.498

Sidst redigeret af phhmw; 21-10-2020 kl. 19:23.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Gammel 23-10-2020, 09:54   #760
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 10.220
Styrke: 29
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Viborg kommune forsøger, men vi opdager det......

Viborg kommune overholder IKKE Retssikkerhedslovens § 3 stk.2 da kommunen oplyser ulovligt:

""Tidsfristerne gælder fra det tidspunkt, hvor al nødvendig dokumentation foreligger. Det gælder de områder, hvor borgere/virksomheder ligger inde med dokumentation og dermed forsinker sagsbehandlingen. Lovgivningsmæssige frister vil være gældende uanset dokumentation. Såfremt kommunen ikke modtager nødvendig dokumentation, kan det være nødvendigt at træffe afgørelse på det foreliggende grundlag.""

Det er kommunens pligt, at indhente alle relevante oplysninger, inden for den frist som kommunalbestyrelsen vedtager og offentliggøre på kommunens hjemmeside.

Kalundborg kommune har netop tabt deres sag ved Tilsynet.
https://ast.dk/tilsynet/udtalelser/u...files/1495.pdf

Går den så går den. Mette Frederiksen og Ulrik Wilbek kunne ved samme lejlighed bringe dette i orden, fordi § 3 stk.2 vedtog Folketinget i 1998.

Med venlig hilsen


Bilag

https://kommune.viborg.dk/Politik/Da...201803200800#4

Samtidig har forvaltningen været i kontakt med en række kommuner om deres sagsbehandlingsfrister på de pågældende sagsområder med henblik på at opstille så realistiske sagsbehandlingsfrister som muligt.Tidsfristerne for sagsbehandlingstiden gælder fra det tidspunkt, hvor al nødvendig dokumentation foreligger. Det gælder de områder, hvor borgere/virksomheder ligger inde med dokumentation og dermed forsinker sagsbehandlingen. Lovgivningsmæssige frister vil være gældende uanset dokumentation.Såfremt kommunen ikke modtager nødvendig dokumentation kan det være nødvendigt at træffe afgørelse på det foreliggende grundlag.

KLAGE til Ankestyrelsens TILSYN

Til Tilsynet.

VEDR.: KLAGE over Viborg kommune som ikke overholder Retssikkerhedslovens § 3 stk.2 samt Tilsynets tidligere afgørelse over Kalundborg kommune.

Viborg kommune oplyser til sine borgere under de offentliggjorte sagsbehandlingsfrister følgende:

""Tidsfristerne gælder fra det tidspunkt, hvor al nødvendig dokumentation foreligger. Det gælder de områder, hvor borgere/virksomheder ligger inde med dokumentation og dermed forsinker sagsbehandlingen. Lovgivningsmæssige frister vil være gældende uanset dokumentation. Såfremt kommunen ikke modtager nødvendig dokumentation, kan det være nødvendigt at træffe afgørelse på det foreliggende grundlag.”"

Det er kommunen, som skal indhente samtlige relevante oplysninger til en sags oplysning og afgørelse.

Kommunalbestyrelsens vedtagne og offentliggjorte sagsbehandlingsfrister er INCL indhentelse af alle oplysninger og skal som udgangspunkt overholdes.

Kalundborg kommune har Tilsynet netop tilsendt følgende afgørelse/udtalelse:


https://ast.dk/tilsynet/udtalelser/u...files/1495.pdf

CITAT” En kommune kan derfor ikke stille krav om, at sagen skal være fuldt oplyst, før den udmeldte sagsbehandlingsfrist begynder at løbe.” CITAT slut.

Med venlig hilsen

Peter Hansen

Bilag


https://kommune.viborg.dk/Politik/Da...201803200800#4[

Sidst redigeret af phhmw; 23-10-2020 kl. 10:27.
phhmw er logget ind nu   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum

Lignende emner
Emner Emnet er startet af Forum Svar Sidste indlæg
Fejl i statusrapport Daffodill Hjælpemidler til handicappede 4 08-10-2010 00:08
statusrapport/ journalnotater mor2 Spørgsmål ang fleksjob 2 01-03-2010 00:52
svarfrister CHNEVIDE Alt det andet 3 25-08-2009 16:54
Statusrapport egen læge! iben Spørgsmål ang fleksjob 1 17-11-2008 11:54
Vedr.Statusrapport fra kommunen mus0025 Din historie 5 16-10-2008 18:17
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 20:20.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension