K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Sagsformidler hjørnet > Alt det andet

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Alt det andet Her kan du stille de spørgsmål hvis du ikke lige mener at det høre til under fleks, førtidspension eller sygedagpenge dog ikke politisk indhold som skal lægges under kategorien Samfund og Politik

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 03-04-2012, 15:33   #1
carolines
Afhængigheds tegn af K10
 
Tilmeldingsdato: 03-04 2012
Indlæg: 381
Styrke: 8
carolines er ny på vejen
§ 100 Serviceloven

For nogen tid siden, ansøgte jeg om at få dækket Merudgifter under § 100 i Serviceloven. Denne har jeg så for nyligt fået en Partshøring på - som ikke var til min "fordel", hvilket kan undre mig lidt når jeg læser den.


Partshøringen er her:


Først Bla bla bla...

Sagen er nu færdigbehandlet og ud fra de foreliggende oplysninger vurderes det, at du ikke er omfattet af personkredsen til Servicelovens § 100.

Mere bla bla bla...

På de foreliggende oplysninger vurderes det, at du har nedsat funktionsevne, og at din daglige livsførelse besværliggøres i form af bl.a. ....... (indsæt selv lang smøre om diverse dårligdomme).

Din funktionsnedsættelse kompenseres ved følgende hjælpeforanstaltninger:

- Handicapparkeringsskilt.
- Nedsat syn kompenseres med briller.
- Samlever står overvejende for al det praktiske. Der trækkes på nabo, familie, venner for at få hverdagen til at hænge sammen.
- Behov for evt. hjælpemidler afventer (og er nu afgjort - det er ikke hjælpemidler der er behov for, men praktisk hjælp + kørselsudgifter + aflastning af min hårdt prøvede familie, venner, naboer etc.)

Det vurderes på baggrund af dette, at der ikke ofte må sættes ind med uvæsentlige hjælpeforanstaltninger, hvorfor du ikke ses at være omfattet af personkredsen for Servicelovens § 100.

I sammenfatningen af samtaleskemaet(som i øvrigt er både mangelfuld og fejlagtig i forhold til det samtaleskema jeg har udfyldt (dette er der klaget over)) står der blandt andet følgende i vurderingen:

Samlet set er der ingen tvivl om, at XXX er besværet af sin lidelse – primært i form af bla bla bla.

På de foreliggende oplysninger vurderes det, at XXX har nedsat funktionsevne, og at hendes daglige livsførelse besværliggøres i form af bl.a. bla bla bla.
Det betyder bl.a., at de huslige gøremål varetages af XXX samlever.

Det vurderes dog samtidig, at der ikke ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger, hvorfor XXX ikke ses omfattet af personkredsen for Servicelovens § 100."


Kommunens egen lægekonsulent skriver bl.a. følgende:

Bla bla bla... Har gennemgået flere behandlingstiltag uden bedring. Aktuelt svært påvirket med åndedrætsproblemer samt bla bla bla. Disse symptomer er i fuld overensstemmelse med diagnosen. Gangtest kan ikke udføres, da gangdistancen er minimal. Samtlige behandlingsforsøg har været uden effekt, og dette forventes ikke ændret. Aktuelt vil pgl. ikke kunne deltage i nogen former for afklaring/aktivering/beskæftigelse, ej heller med skånehensyn.

Jeg har været fritaget for alt de sidste 2½ år, og pt. er planen ifølge sagsbehandler, at jeg overgår til førtidspension snarest.

Jeg har selvfølgelig kommenteret på denne mangelfulde partshøring, og forsøgt at redegøre for, hvorfor jeg ikke mener at de føromtalte hjælpeforanstaltninger har noget at gøre med min § 100 ansøgning, da det der søges om netop ikke afhjælpes af de hjælpeforanstaltninger som jeg hidtil selv har sørget for at få.

Mine sidste kommentarer, til partshøringen, fylder en del - så her er brudstykker af den:

Bla bla bla...
Heller ikke XXX Kommunes egen lægekonsulent udtrykker nogen form for optimisme, og Jobcenter XXX indstiller mig som bekendt til førtidspension inden for X måneder.

Der er p.t. ingen læger som mener jeg bliver helbredt, og fremadrettet handler det alene om at smertelindre, og forsøge at holde sygdommen i ave, så den ikke spreder sig yderligere. Jeg har således været syg og sygemeldt i mere end 2 år nu, og der er ingen udsigt til at sygdommen på magisk vis forsvinder, eller reduceres i omfang og påvirkningsgrad. Hvis dette ikke kvalificerer til at være en langvarig lidelse – både bagud- og fremadrettet -, så vil jeg gerne have oplyst hvad XXX Kommunes definition på en langvarig lidelse er.

Hvordan du kan mene, at der IKKE ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger, er for mig en gåde, da jeg til fulde har beskrevet dette i samtaleskemaet, der var vedlagt min ansøgning.

(Følgende er svar til de hjælpeforanstaltninger kommunen mener dækker mit behov)

Mine nuværende briller er fra før min syns nedsættelse på yderligere 50 % blev konstateret, og brillerne er på ingen måde en direkte kompensation for min varige lidelse. Desuden har jeg svært ved at se, hvordan briller og et handicapskilt skal afhjælpe mig i forhold til de konkrete merudgiftsgodtgørelser jeg har søgt om. Et handicapskilt kan hverken gøre rent, pudse vinduer, eller anvendes til at opnå rabatter på den lokale benzinstation. Og jeg kan hverken betale en fysioterapeut og Xforeningen med aflagte briller.

Endvidere finder jeg det særdeles uacceptabelt at opføre min samlever som en direkte kompensation for min varige lidelse, anser jeg for værende direkte i strid med lovgivningen, da mit behov bør vurderes i forhold til ikke-handicappede på samme alder og i samme livssituation som mig, jf. Servicelovens § 100 stk. 5.
Min samlever er selvstændig erhvervsdrivende, og arbejder 70 – 80 timer pr. uge. Han kan således ikke indregnes som en gyldig kompensation for min lidelse, da han ikke er aflønnet af XXX Kommune for at hjælpe og støtte mig i hverdagen, men jeg ser da gerne en anbefaling fra XXX Kommune om at min samlever bør nedlægge sit firma og er at foretrække som ”hjemmehjælp”, sådan at han kan afhjælpe mig i hverdagen?
Før jeg blev syg stod jeg for den overvejende del af det huslige arbejde, da min samlever også dengang arbejdede meget. Så igen skal jeg henvise til Servicelovens § 100 stk. 5, idet mit behov bør vurderes i forhold til ikke-handicappede på samme alder og i samme livssituation som mig. Dette tolker jeg som alle andre XX-årige kvinder, med samlevere som arbejder mange timer hver uge, og derfor ikke blot kan forventes at stå for alle de huslige opgaver.

Jeg finder det endvidere stærkt bekymrende, at du ikke i din tilkendegivelse har nævnt, at jeg ved mødet den XX 2012 netop forklarer, at vi hidtil selv har afholdt diverse merudgifter, og fået ikke uvæsentlig hjælp og støtte (praktisk som økonomisk) fra venner og familie, men at dette ikke længere er en mulighed for os, som vi blot kan forvente, og planlægge ud fra. Det meste af vores familie og venner bor på Sjælland, og har betydelige omkostninger forbundet med transport til XXX. Desuden har både familie, venner og naboer egne liv, og forpligtelser i andre retninger, hvorfor XXX Kommune ikke blot kan forvente – og lægge til grund for afgørelser som denne -, at frivillige kræfter sætter ind, hvor kommunens budget tilsyneladende stopper.

I øvrigt finder jeg sammenfatningen generelt mangelfuld og overfladisk.

Endvidere vil jeg gerne have en fagligt funderet forklaring på, hvordan du kan vurdere at jeg har nedsat funktionsevne, at min daglige livsførelse besværliggøres mm. Men at jeg alligevel ikke er omfattet af personkredsen for Servicelovens § 100?

Hvis du fastholder din foreløbige konklusion, og lægger denne til grund for en endelig afgørelse, forventer jeg naturligvis at modtage en udførlig klagevejledning. Endvidere ønsker jeg en vejledning til en klage over XXX Kommunes generelle sløvhed i forbindelse med hele dette sagsbehandlingsforløb, idet jeg første gang henvendte mig primo oktober 2011, for at få hjælp til at afværge den situation jeg nu befinder mig i. Jeg kan dokumentere at XXX Kommune kvitterer for min henvendelse i et brev af X oktober, og trods gentagne henvendelser er der ikke sket noget man kan betegne som seriøs sagsbehandling før jeg selv afleverer min ansøgning, vedlagt udfyldt samtaleskema. Og i din tilkendegivelse af XX 2012 beskriver du selv, at XXX Kommune først har påbegyndt en egentlig sagsbehandling d. 28. februar 2012. En samlet behandlingstid på 5 måneder, som resulterer i et tvivlsomt afslag på alle ansøgningspunkter, finder jeg stærkt kritisabelt.Det var mine kommentarer - og nu er det endelige afslag så fremkommet (igen efter en god omgang ventetid).

Afgørelsen er meget simpel, personligt tror jeg de har haft mere travlt med at få vedlagt en gyldig klagevejledning, end noget andet!
Afgørelsen lyder i det store og hele sådan:

Begrundelse:

Det vurderes, at din funktionsevne ikke er nedsat i en grad, som medfører, at der skal sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger for at kompensere for din lidelse.
Det er oplyst, at du selv klarer personlig pleje (hvilket ikke er korrekt - der står i samtaleskemaet at jeg får hjælp til personlig pleje af min samlever!), og at de huslige gøremål i stort omfang varetages af din samlever (hvilket heller ikke er korrekt, der står i samtaleskemaet at alle huslige gøremål varetages af min samlever og/eller venner/familie/nabo/købt hjælp).
På baggrund af ovenstående vurderes det, at du ikke tilhører personkredsen iht. servicelovens § 100.


************************************************** ******

Nu kunne jeg godt tænke mig at høre lidt vurderinger på, om jeg virkeligt ikke er omfattet af § 100 - sådan inden jeg kaster mig ud i næste klage

Nu skal jeg jo så evt. klage over denne afgørelse og hvordan gør jeg det?
Skriver jeg det hele forfra, skriver jeg blot noget mere (evt. vedlagt yderligere dokumentation for mine merudgifter) eller sender jeg dem blot det hele retur, eller hvad gør jeg?

Er der nogle som har gode råd, så lytter jeg gerne til dem, da jeg er ved at være ret træt af, alt det skriven frem og tilbage uden der sker andet end at vores lån vokser yderligere, i et simpelt forsøg på at afholde vores stadig øgede udgifter.

Sidst redigeret af carolines; 03-04-2012 kl. 16:02.
carolines er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 03-04-2012, 16:15   #2
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 9.470
Styrke: 26
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Velkommen til....

Kære Carolines.

Husk din klagefrist er 4 uger = 28 dage præcis

Bliv her på DIN tråd fremover.

Læs følgende:

http://www.k10.dk/showthread.php?t=15781

http://www.k10.dk/showthread.php?t=16798

Klagemuligheder:
http://www.k10.dk/showthread.php?t=13712

Svarfrister... har din kommune overholdt sin sagsbehandlingsfrist?

http://www.k10.dk/index.php?pageid=svarfrister_kommuner

http://www.k10.dk/showthread.php?p=35616#post35616

Bekendtgørelse:
https://www.retsinformation.dk/Forms....aspx?id=20595

Fra vores kollegaer på RYK:
http://ryk.dk/node/2962


Hilsen Peter

Sidst redigeret af phhmw; 03-04-2012 kl. 16:45.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 03-04-2012, 16:45   #3
velcro
Afhængigheds tegn af K10
 
Tilmeldingsdato: 19-05 2008
Indlæg: 331
Styrke: 12
velcro er ny på vejen
Hej Caroline.
Det skulle vel ikke være Københavns kommune du bor i?

Jeg kan fortælle dig at jeg har en sag §100 sag kørende i denne kommune. Søgte første gang i november 2007, og sagen er ikke afsluttet endnu. Den har været en tur frem og tilbage i Det sociale nævn et par gange, videre til ankestyrelsen, tilbage til kommunen og nu ligger den så ige i det sociale nævn.

Mit bedste råd er at få sendt en klage. Jeg tror sku, kommunerne bevist prøver at trække sagerne i langdrag, så borgeren tilsidst opgiver.

Når du klager så husk at det her i første omgang udlukkende er et spørgsmål om hvorvidt du er omfattet af personkredsen der kan få merudgifter og ikke udgifterne i sig selv. I den forbindelse er det udelukkende din funktionsevne der er af betydning og ikke din arbejdsevne. De 2 begreber bliver ofte forvekslet. Og det ser det også ud til i dit tilfælde. Når lægekonsulenten skriver at
Citat:
Aktuelt vil pgl. ikke kunne deltage i nogen former for afklaring/aktivering/beskæftigelse, ej heller med skånehensyn.
er det din arbejdsevne han beskriver, ikke din funktionsevne.

Ellers er mit råd at du finder
"Vejledning nr. 5 til serviceloven" og læser den. Kigger på ankestyrelsens hjemmeside og prøver at finde nogle tidligere principelle afgørelser der minder om din sag. Måske har kommunen allerede henvist til nogle afgørelser i dit afslag. I så fald skal du finde dem, og se om du kan identificere dig med sagerne. Det er nemlig langt fra sikkert.

Til slut vil jeg lige påpege at der i ovennævnte vejledning står
Citat:
Det er uden betydning, om hjælpeforanstaltningen er visiteret efter den sociale lovgivning, eller om den er ydet af personens netværk mv. jf. principafgørelse 222-09, hvor borgerens familiære netværk ydede hjælp i udstrakt grad i dagligdagen, så betingelsen om ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger efter en konkret vurdering var opfyldt. Det afgørende er således, om hjælpeforanstaltningen ud fra en helhedsvurdering i det konkrete tilfælde kan betragtes som ikke uvæsentlig
Så når du skriver at din mand, familie og venner yder dig praktisk hjælp, skal denne hjælp indgå i vurderingen på lige vilkår, som var det hjælp der var bevilliget af kommunen. Og som jeg forstår dit indlæg er denne hjælp afgørende for at få hverdagen til at fungere.

Håber du kan bruge noget af ovenstående.

Velcro
velcro er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 03-04-2012, 16:46   #4
carolines
Afhængigheds tegn af K10
 
Tilmeldingsdato: 03-04 2012
Indlæg: 381
Styrke: 8
carolines er ny på vejen
Smile

Hej Peter,

tak for hurtigt svar :-)
Du kan tro jeg har styr på klagefristen, men jeg har knapt så meget styr på om det er min tid (og energi) værd.

Hvad angår alle de tekster, der er rundt om på diverse sites, om hvorvidt man er under eller ikke under Servicelovens § 100 er jeg lidt "blank", da jeg jo umiddelbart ville mene jeg gik ind under - men kommunens folk er åbenbart af en anden opfattelse (eller også satser de på at vi selv finder en løsning, ligesom vi har gjort hidtil).

I øvrigt morer jeg mig over, at min hjemkommune figurerer på listen over kommuner der overholder loven - med en sagsbehandlingstid som indtil nu, har varet 7 måneder før der foreligger et afslag og en klagevejledning, er jeg ikke just sikker på at de hører hjemme på den liste
carolines er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 03-04-2012, 16:59   #5
carolines
Afhængigheds tegn af K10
 
Tilmeldingsdato: 03-04 2012
Indlæg: 381
Styrke: 8
carolines er ny på vejen
Hej Velcro,


Citat:
Oprindeligt indsendt af velcro Se meddelelser
Det skulle vel ikke være Københavns kommune du bor i?
nej, det er ikke Københavns Kommune.

Citat:
Oprindeligt indsendt af velcro Se meddelelser
Mit bedste råd er at få sendt en klage. Jeg tror sku, kommunerne bevist prøver at trække sagerne i langdrag, så borgeren tilsidst opgiver.
Det er også planen, men jeg ville egentlig gerne forsøge at få overblik over, hvorvidt det rent faktisk er aktuelt med § 100 eller ej, for mit vedkommende.
Måske det først lader sig gøre ved at klage?


Citat:
Oprindeligt indsendt af velcro Se meddelelser
Når du klager så husk at det her i første omgang udlukkende er et spørgsmål om hvorvidt du er omfattet af personkredsen der kan få merudgifter og ikke udgifterne i sig selv. I den forbindelse er det udelukkende din funktionsevne der er af betydning og ikke din arbejdsevne. De 2 begreber bliver ofte forvekslet. Og det ser det også ud til i dit tilfælde. Når lægekonsulenten skriver at det er din arbejdsevne han beskriver, ikke din funktionsevne.
Det er ganske enkelt fordi Kommunens folk ikke indhentede nye lægeoplysninger, men brugte dem som allerede forelå fra Jobcentret og Kommunens lægekonsulent (som i øvrigt er helt enig, med de specialister jeg går i behandling hos).

Citat:
Oprindeligt indsendt af velcro Se meddelelser
Ellers er mit råd at du finder
"Vejledning nr. 5 til serviceloven" og læser den. Kigger på ankestyrelsens hjemmeside og prøver at finde nogle tidligere principelle afgørelser der minder om din sag. Måske har kommunen allerede henvist til nogle afgørelser i dit afslag. I så fald skal du finde dem, og se om du kan identificere dig med sagerne. Det er nemlig langt fra sikkert.
Tak for rådet, jeg vil se hvad jeg kan finde :-)


Citat:
Oprindeligt indsendt af velcro Se meddelelser
Til slut vil jeg lige påpege at der i ovennævnte vejledning står


Så når du skriver at din mand, familie og venner yder dig praktisk hjælp, skal denne hjælp indgå i vurderingen på lige vilkår, som var det hjælp der var bevilliget af kommunen. Og som jeg forstår dit indlæg er denne hjælp afgørende for at få hverdagen til at fungere.

Håber du kan bruge noget af ovenstående.

Velcro
Det er jo netop det, som jeg finder mærkværdigt - de har fuldstændig udeladt den del fra samtaleskemaet OG på mystisk vis er det også forsvundet ud af socialrådgiveres notesblok, efter vores time lange samtale.
carolines er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 03-04-2012, 17:00   #6
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 9.470
Styrke: 26
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Du hører til personkredsen..

Kære Carolines

Ank/klag og check din kommunes hjemmeside hvilken sagsbehandlingsfrist dine kommunal politiker har fastsat til ansøgning på §100.

Din sagsbehandler løber rundt med dig.

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 03-04-2012, 17:08   #7
velcro
Afhængigheds tegn af K10
 
Tilmeldingsdato: 19-05 2008
Indlæg: 331
Styrke: 12
velcro er ny på vejen
Hej Caroline.
Når du skriver at kommunen genbrugte de lægeudtagelser der allerede lå hos jobcentret, er der en klokke der ringer hos mig.

For nok er lægerne enige i din situation, og dermed mulighed for at arbejde, men derfra kan der ikke automatisk konkluderes noget om din funktionsevne. Læs kommunen kan tolke frit efter godt befindende - og gør det.

Jeg synes du i din klage skal sørge for at kræve at lægerne direkte bliver spurgt til din funktionsevne og ikke din arbejdsevne. Husk at det vel at mærke er din funktionsevne UDEN BRUG AF MEDICIN (nu ved jeg jo ikke om du bruger medicin), men det glemmer kommunen nemlig ofte at tage hensyn til.

Selvom du selv synes det er logik for burhøns hvordan din situation er, er det mit indtryk at sagsbehandlerne ikke "tror" på dig. Det skal ligesom komme fra nogle fagpersoner. Og dem kan de så på den anden side ikke sidde overhørig.

Og igen igen, Der skal spørges præcist til din funktionsevne, fx. mht personlig pleje, ect.

Velcro
velcro er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 03-04-2012, 17:14   #8
carolines
Afhængigheds tegn af K10
 
Tilmeldingsdato: 03-04 2012
Indlæg: 381
Styrke: 8
carolines er ny på vejen
Hej igen Peter,

jo jo, men hvad skal jeg skrive i en klage?
Det samme?
Jeg syntes at jeg har oplyst om tingendes tilstand, fyldestgørende, og har svært ved at se hvad jeg mere kan bidrage med, som de ikke allerede er informerede om.
Hver gang speciallægerne er blevet forespurgt om udtalelser (fra Jobcenter eksempelvis), har svarene været, stort set, de samme - lige med den hage, at min sygdom fortsat er i spredning og at der nu ikke er yderligere medicinske behandlingsmuligheder. (Altså, alle behandlingsmuligheder er udtømte og afprøvede til fulde)).

Kommunens egen frist er 4 uger - og det har så varet i 7 måneder nu, fra min første henvendelse ...
carolines er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 03-04-2012, 17:27   #9
carolines
Afhængigheds tegn af K10
 
Tilmeldingsdato: 03-04 2012
Indlæg: 381
Styrke: 8
carolines er ny på vejen
Citat:
Oprindeligt indsendt af velcro Se meddelelser
Hej Caroline.
Når du skriver at kommunen genbrugte de lægeudtagelser der allerede lå hos jobcentret, er der en klokke der ringer hos mig.

For nok er lægerne enige i din situation, og dermed mulighed for at arbejde, men derfra kan der ikke automatisk konkluderes noget om din funktionsevne. Læs kommunen kan tolke frit efter godt befindende - og gør det.
Helt enig med dig i, at der er stor forskel på arbejdsevne og funktionsevne, hvilket da også er grunden til at jeg i forbindelse med min ansøgning gav tilladelse til indhentning af yderligere oplysninger, hos læge, sygehus etc.
Dette valgte de (også) at overse/ignorere.

Citat:
Oprindeligt indsendt af velcro Se meddelelser
Jeg synes du i din klage skal sørge for at kræve at lægerne direkte bliver spurgt til din funktionsevne og ikke din arbejdsevne. Husk at det vel at mærke er din funktionsevne UDEN BRUG AF MEDICIN (nu ved jeg jo ikke om du bruger medicin), men det glemmer kommunen nemlig ofte at tage hensyn til.
Det vil jeg bestemt påpege i klagen, sådan at de evt. kan indhente yderligere (hvis de da orker det...).
Hvad angår brug af medicin, så er jeg medicineret med blandt andet højdosis prednisolon og mycophenol.
Har du eventuelt et link til noget lovstof om det med brugen af medicin, for hvis det skal vurderes ud fra hvordan man har det uden medicin, så burde det være ret klokkeklart for alle (lige med undtagelse af de kommunale hoveder der sidder med § 100 - åbenbart) hvordan det står til.

Citat:
Oprindeligt indsendt af velcro Se meddelelser
Selvom du selv synes det er logik for burhøns hvordan din situation er, er det mit indtryk at sagsbehandlerne ikke "tror" på dig. Det skal ligesom komme fra nogle fagpersoner. Og dem kan de så på den anden side ikke sidde overhørig.

Og igen igen, Der skal spørges præcist til din funktionsevne, fx. mht personlig pleje, ect.

Velcro
Jeg syntes ikke det er specielt klokkeklart og logik, men jeg finder det bekymrende at de kommunale folk på den ene side anerkender og selv skriver jeg har et stort behov for hjælp til dagligdagens praktiske ting, og på den anden side vælger at skrive jeg ikke er omfattet af servicelovens § 100.
Forvirrende er nok det rette ord!

Jeg tror egentlig ikke at de ikke tror på mig, det fremgår med alt tydelighed at jeg er syg - selv for kommunalt ansatte der skal spare

Der er indhentet mere end 10 sider med lægelige oplysninger, både fra speciallæger og fra kommunens lægekonsulent - så jeg har svært ved at se, at der mangler udtalelser fra fagpersoner

Du skriver, at de ikke kan sidde fagpersoners udtalelser overhørig - men det er vel netop det de gør, når der allerede er fremlagt lægelig dokumentation?
carolines er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 03-04-2012, 17:33   #10
stampe
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 14-12 2007
Indlæg: 4.286
Styrke: 17
stampe er rigtig godt på vej
Du kan også læse im tolkning af paragraffen på dukh.dk
Din kommune behøver jo ikke have uret.
Men klag endelig over afgørelsen.
stampe er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum

Lignende emner
Emner Emnet er startet af Forum Svar Sidste indlæg
fleksjobber og serviceloven §86??? lillesine Spørgsmål ang fleksjob 2 11-01-2012 09:54
serviceloven paragraf 85. Adi Alt det andet 1 05-10-2011 16:37
Serviceloven phhmw Et godt link! 2 03-03-2009 03:07
Serviceloven?? Cat 72 Din historie 6 27-06-2008 17:08
serviceloven bethina Alt det andet 2 13-03-2008 15:22
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 02:09.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension