K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Politik og Samfundsdebat > Politik og Samfund

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Politik og Samfund Her er det tilladt at diskutere politik , nyheder og andre samfundsproblemer. Hvis du har problemer med at andre udtrykker deres uforbeholden mening om vores samfund, så er dette nok ikke stedet for dig.

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 10-07-2015, 13:00   #1041
Benny Gerhard
Skal snart betale husleje på K10
 
Benny Gerhards avatar
 
Tilmeldingsdato: 14-09 2007
Lokation: Gladsaxe
Alder: 75
Indlæg: 839
Styrke: 14
Benny Gerhard er ved at flytte ind på K10Benny Gerhard er ved at flytte ind på K10
Question

JEG HAR HAFT ET UMENNESKELIGT FYSISK OG PSYKISK UVÆRDIGT LIV SOM HANDICAPPET I GLADSAXE KOMMUNE SIDEN 2001 !

Jeg kom ikke til verden for på grund af mit senere påførte handicap, at tilfredsstille en umenneskelig og handicapfjendsk Borgmester som dig og dine kompagnoner økonomisk, da jeg selv tror på, at i ledere i Gladsaxe Kommune har delt de sparede 2.141.064,85 kroner, eller bonus heraf!

Hvorfor lod Du mig i det mindste ikke leve livet med mit handicap sådan som jeg gerne ville, og som loven tilgodeser, at jeg er berettiget til på trods af et HANDICAP ?

Du (Gladsaxe Kommune) har tabt 2 sager om fratagelse af hjælp med 100% til, Det Sociale Nævn i sagen fra 2001, og senest det sidste forsøg i 2014/2015 til Ankestyrelsen.

Du er som Borgmester ansvarlig for borgernes sociale sikkerhed i kommunen og for, at regler og lovgivning bliver overholdt overfor min person som handicappet. Loven gælder også selvom Du ikke kan lide mig.

Kære Borgmester, lav en liste hvor du skriver alt op hvad du har imod mig, som borger i din kommune, og fremlæg venligst den (ikke anvendte) speciallægeerklæring der i 2001 blev brugt til at dokumentere, at jeg med mit handicap, og uden brugbar håndfunktion selv var i stand til for egen hånd, at gå og cykle rundt!

Den ulovlige påstand sagsbehandleren gav lægekonsulenten om ting jeg ikke selv kan udføre med mit handicap, har nu kostet mig ”14 år” af mit liv, og jeg ønsker ikke at være til grin i 5 eller 10 år mere, og Du bliver altså den hovedskyldige!

Hvorfor blev speciallægeerklæringen der blev brugt til udskiftning af handicapbil 1 måned før, ikke brugt?

PS: – Se bilag 3 af 4: http://www.benny-g.dk/laegekonsulent.htm


KOM NU UD AF SKABET, OG BEKRÆFT DEN BEGÅEDE FEJL FRA KOMMUNEN, DER HAR KOSTET MIG MIN TIDLIGERE GENVUNDNE RIMELIGE FØRLIGHED JEG HAVDE OPNÅET EFTER MANGE ÅRS HÅRD TRÆNING EFTER EN ALVORLIG PÅKØRSELSULYKKE!
________________

Velfærd eller svindel?
- Om korruption og magtmisbrug i den offentlige sektor

• af Jytte Hestbech
Denne første del af bogen beskriver den vanvittige virkelighed, som syge mennesker tvinges igennem. Forfatteren mistede sin troværdighed, så snart hun henvendte sig til socialforvaltningen, hun følte det som åndelig voldtægt, da myndighederne behandlede hende som en psykisk syg person, som man ikke kunne regne med. De sagsbehandlinger, som kræver så meget af de syge, er i virkeligheden skueprocesser, hvor man slet ikke tager stilling til indholdet i sagerne.

Man bruger kun udsagn fra læger, som ikke har set patienterne, læger som er fritaget for at stå til ansvar over for lægeløfte, lægelov og lægernes etiske regler. Retslægerådet beskytter primært deres kolleger, mens deres egentlige opgave, at klargøre de lægelige problemstillinger for retten, er noget vanskeligere at få øje på.

https://www.saxo.com/dk/velfaerd-eller-svindel_jytte-hestbech_paperback_9788776911577
__________________


Jeg har det som BLOMMEN i et æg, kun "SKALLEN" adskiller mig fra livet. (Benny G)
Benny Gerhard er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 24-07-2015, 13:06   #1042
Benny Gerhard
Skal snart betale husleje på K10
 
Benny Gerhards avatar
 
Tilmeldingsdato: 14-09 2007
Lokation: Gladsaxe
Alder: 75
Indlæg: 839
Styrke: 14
Benny Gerhard er ved at flytte ind på K10Benny Gerhard er ved at flytte ind på K10
EN OPLYSENDE REMINDER, INDEN JEG SENERE FÅR NEDLAGT DE "ULOVLIGE" OG "ANSVARSFRIE" LÆGEKONSULENTER !!!

32 år i et "Retsløst" RETSSAMFUND?

Siden jeg i 1983 blev påkørt og alvorligt kvæstet af en spritbilist, har jeg kæmpet mod ”retsløsheden” !

Som cykelrytter og deltager i et cykelløb, blev jeg den 24. juli 1983 påkørt frontalt af en spritbilist.
Jeg fik en del af hovedbunden revet af, kæbebrud på overkæben, to torntappe på halshvirvler var brækket, 8 brækkede ribben og en lunge klappet sammen.

Jeg tilbragte 18 dage i respirator, og var derefter lammet i arme, ben og de indre organer!

Politiet droppede sagen:
Mens jeg i den første måned af mit "nye" liv, lå på Amtssygehuset i Glostrup, blev jeg afhørt af Glostrup politi (betjent, Marquard) om ulykken.

Jeg kunne intet huske fra den dag, så han ville komme og afhøre mig på et senere tidspunkt når jeg var blevet overflyttet til videre genoptræning på Fysiurgisk Hospital i Hornbæk.
Ca. 3 måneder senere blev jeg så afhørt igen, han medbragte fotos fra ulykkesstedet men hverken bil eller sted sagde mig noget.

Inden et år var gået fik jeg brev underskrevet af vicepolitimester Michael Clan Glostrup politi, hvori der stod at bilisten af statsadvokaten var frifundet for skylden, da han ikke kunne forventes at blive fundet
skyldig?
Bilisten havde en spirituspromille på 1,76 og havde drukket tæt hele aftenen, og en øl inden han kørte bil om morgenen.

Ved min anke over spritbilistens (skadeforvolderen) frifindelse af skylden, fik jeg at vide, ”at han havde krav på at få vished om sin fremtid”.

> Hvad med de invalide ofre han efterlod, ”har de ikke krav på sikkerhed for, at der bliver rejst en erstatningssag for at kunne sikre en økonomisk sikkerhed i fremtiden, som handicappet” ? <

Da der var gået 1½ år efter ulykken havde jeg lært at skrive på maskine med èn finger.
Jeg søgte og fandt 8-9 vidner til ulykken igennem cykelbladet, vidner politiet kunne have fået på stedet eller ved at rette henvendelse til de deltagende cykelklubber, ryttere der også havde været i fare da bilen kom.

Retssagen blev vundet og jeg fik min erstatning.
Men kun fordi mit hoved ikke havde taget skade så jeg selv var i stand til at finde vidner til ulykken.
Det tog 5½ år at få den nødvendige erstatning, og det skyldtes ”at jeg ikke måtte føre retssag imod en spritbilist der ifølge loven, ikke må færdes på vejen” ?

I stedet blev det en sag imod et forsikringsselskab der ikke ville slippe èn krone, og som følge heraf måtte vi hele turen igennem med en ankesag i landsretten.

Bilisten ville under normale omstændigheder ikke kunne anke retssagen, da han var blevet "dømt for spirituskørsel", havde mistet kørekortet i to år og var blevet idømt en bøde på 9.000.- kroner!

Benny Gerhard

http://www.benny-g.dk/Domstole.htm
__________________


Jeg har det som BLOMMEN i et æg, kun "SKALLEN" adskiller mig fra livet. (Benny G)
Benny Gerhard er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 12-09-2015, 12:46   #1043
Benny Gerhard
Skal snart betale husleje på K10
 
Benny Gerhards avatar
 
Tilmeldingsdato: 14-09 2007
Lokation: Gladsaxe
Alder: 75
Indlæg: 839
Styrke: 14
Benny Gerhard er ved at flytte ind på K10Benny Gerhard er ved at flytte ind på K10
Exclamation

Staten må være ”ansvarlig” og påføre RETNINGSLINJER for lægekonsulenter en ”lovparagraf” der koster lægen hans lægeautorisation, hvis han fejler i sociale sager - i henhold til ”lægeloven”.

(Statusattest fra min egen læge blev tilsidesat af lægekonsulenten)

http://www.benny-g.dk/laegekonsulent.htm

FRA DOMSAFSIGELSEN: (strider mod dommerens "redegørelse"

REDEGØRELSE FOR DOMMEN: http://www.benny-g.dk/Domstole.htm
___________________________________________

Til støtte for Claus Bjerregaards subsidiære påstand om frifindelse gøres det i første række gældende, at Claus Bjerregaard ikke har overskredet sin kompetence i forbindelse med udfærdigelsen af udtalelsen, og at der derfor ikke er grundlag for at fastslå, at udtalelsen er behæftet med fejl.

Dette støttes navnlig på,

* at Claus Bjerregaard ikke har anvist, hvorledes sagen burde afgøres, at Claus Bjerregaard alene har udtalt,

* at hvis det af sagsbehandleren beskrevne funktionsniveau var rigtigt, kunne Benny Gerhard ikke antages at være berettiget til den ansøgte ordning, og at Benny Gerhards helbredstilstand ikke var af en sådan art, at han faldt ind under den ansøgte ordning,

* at Claus Bjerregaard dermed relevant har vejledt kommunen om, hvorvidt Benny Gerhard efter en medicinsk vurdering var omfattet af den personkreds, som servicelovens § 77 tager sigte på,

* at Claus Bjerregaard i overensstemmelse med de faktiske forhold konstaterede, at der var diskrepans mellem vurderingen beskrevet af egen læge og vurderingen foretaget af kommunens sagsbehandler,

* at Claus Bjerregaard samtidig forholdt sig til, hvorvidt der var grundlag
for at søge denne diskrepans nærmere afklaret ved at indhente yderligere
oplysninger, men at Claus Bjerregaard nåede frem til, at egen læge ikke kunne antages

* at kunne bidrage yderligere, da han kun sjældent havde set Benny Gerhard, og at det samme gjaldt Rigshospitalet, som Benny Gerhard var holdt op med at konsultere.

Der er således ikke påvist et grundlag for at rejse kritik af Claus Bjerregaards håndtering af sagen.

Thi kendes for ret:
Sagsøgte, Claus Bjerregaard, frifindes.

Sagsøgeren, Benny Gerhard, betaler inden 14 dage i sagsomkostninger til sagsøgte 25.000 kroner.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Retten i Glostrup, den 24. april 2007.

Retningslinjer for lægekonsulenters arbejde! (2012)
Ombudsmanden og Social- og Integrationsministeriet var enige om, at ministeriet ikke – uden udtrykkelig lovhjemmel – kunne fastsætte retligt bindende retningslinjer for, lægekonsulenter i kommunerne.
__________________


Jeg har det som BLOMMEN i et æg, kun "SKALLEN" adskiller mig fra livet. (Benny G)
Benny Gerhard er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 19-09-2015, 11:43   #1044
Benny Gerhard
Skal snart betale husleje på K10
 
Benny Gerhards avatar
 
Tilmeldingsdato: 14-09 2007
Lokation: Gladsaxe
Alder: 75
Indlæg: 839
Styrke: 14
Benny Gerhard er ved at flytte ind på K10Benny Gerhard er ved at flytte ind på K10
Unhappy

JEG HAR DOKUMENTERET BEGÅEDE FEJL OVERFOR ALLE INSTANCER, DER HAR VÆRET INVOLVERET I MIN SAG!

Hermed mit sidste forsøg på at få godkendt, at Gladsaxe Kommune skal (men ikke kan) straffes for “misbrug af deres lægekonsulent”, når socialministeriets RETNINGSLINJER ikke er vedtaget ved lov af folketinget! (Uden lov ingen ret)
• Gladsaxe Kommune har dokumenteret en besparelse på 2.141.064,85 kroner for, at ødelægge mit liv!
• Lægen arbejder som administrativ medarbejder (kontormand), og ikke som læge!
• Når han som “kontormand” og ikke som læge ændrer på, eller som har gjort, at tilsidesætte min læges “statusattest”, er han KVAKSALVER!
• Uden at kunne vinde en retssag ved domstolene mod lægekonsulenten, kan jeg ikke få draget kommunen som myndighed til ansvar!

Advokatfirma Christian Harlang – harlang@harlanglaw.dk
SNYDT AF MIN ADVOKAT!
Retssagen mod lægekonsulenten kunne været vundet, uden den manglende “lovparagraf”.

http://www.ft.dk/samling/20101/almde...9589/index.htm

MAIL til...
Ankestyrelsen – ast@ast.dk
Sundhedsminister – sum@sum.dk
Beskæftigelsesminister – bm@bm.dk
Justitsminister – jm@jm.dk
Statsminister – stm@stm.dk
Kommunernes Landsforening – kl@kl.dk
Patientombudet – pob@patientombuddet.dk
Patientklagenævnet – psykhov@statsforvaltning.dk

Det Sociale Nævn – sochov@statsforvaltning.dk J.nr. http://www.benny-g.dk/handicapkonsulent.htm

Retten i Glostrup – glostrup@domstol.dk J.-nr. http://www.benny-g.dk/Domstole.htm

Datatilsynet – dt@datatilsynet.dk J.nr.
Folketingets Ombudsmand – post@ombudsmanden.dk J.nr. http://www.benny-g.dk/datatilsynet.htm

From: Benny Gerhard
Sent: Thursday, September 17, 2015 4:27 PM
To: torsten.gejl@ft.dk ; jan.e@ft.dk ; martin.lidegaard@ft.dk ; laura.lindahl@ft.dk ; dfkarn@ft.dk ; spert@ft.dk ; trine.torp@ft.dk ; mette.abildgaard@ft.dk ; liselott.blixt@ft.dk ; stine.brix@ft.dk ; Jonas.Dahl@ft.dk ; jane.heitmann@ft.dk ; may-britt.kattrup@ft.dk ; carolina.maier@ft.dk ; flemming.m.mortensen@ft.dk ; lotte.rod@ft.dk ; hans.andersen@ft.dk ; dfbenb@ft.dk ; karsten.honge@ft.dk ; rasmus.jarlov@ft.dk ; leif.jensen@ft.dk ; joachim.olsen@ft.dk ; finn.s@ft.dk ; simon.ammitzboll@ft.dk ; trine.bramsen@ft.dk ; josephine.fock@ft.dk ; bang.henriksen@ft.dk ; sofie.carsten.nielsen@ft.dk ; soren.pape.poulsen@ft.dk ; lisbeth.poulsen@ft.dk ; pernille.skipper@ft.dk ; dfgibu@ft.dk ; bm@bm.dk ; venstre@venstre.dk ; partikontoret@partikontoret.dk ; df@ft.dk ; radikale@radikale.dk ; sf@sf.dk ; landskontoret@enhedslisten.dk ; christiansborg@enhedslisten.dk ; info@liberalalliance.dk ; info@konservative.dk ; maja.panduro@ft.dk ; karin.soejberg.holst@gladsaxe.dk ; trine.graese@gladsaxe.dk ; ole.rasmussen@gladsaxe.dk ; tom.vang.knudsen@gladsaxe.dk ; katrine.skov@gladsaxe.dk ; eva.nielsen@gladsaxe.dk ; kristine.henriksen@gladsaxe.dk ; peter.berg.nellemann@gladsaxe.dk ; camilla.pedersen@gladsaxe.dk ; jakob.skovgaard.koed@gladsaxe.dk ; claus.wachmann@gladsaxe.dk ; lars.abel@gladsaxe.dk ; susanne.palsig@gladsaxe.dk ; serdal.benli@gladsaxe.dk ; michele.fejoe@gladsaxe.dk ; klaus.kjaer@gladsaxe.dk ; mogens.camre@gladsaxe.dk ; kristian.niebuhr@gladsaxe.dk ; pia.skou@gladsaxe.dk ; lone.yalcinkaya@gladsaxe.dk ; kim.wessel.tolvig@gladsaxe.dk ; ebbe.skovsgaard@gladsaxe.dk ; trine.henriksen@gladsaxe.dk ; susanne.yazdanyar@gladsaxe.dk ; flemming.holst@gladsaxe.dk ; min@sm.dk ; sum@sum.dk ; jm@jm.dk ; bm@bm.dk
Subject: TVANGSAUKTION - LÆGEKONSULENT - GLADSAXE KOMMUNE

Folketingspartier Søborg d. 17.09.2015
Retsordførere
Socialordførere
Sundhedsordførere
Beskæftigelsesordførere
Byrådsmedlemmer i Gladsaxe Kommune
Socialminister, - Sundhedsminister, - Beskæftigelsesminister, - Justitsminister,

Er der nogen politikere, der tør tage ”ansvaret” for, at min uretfærdige og uværdige sag får en retfærdig afslutning?
__________________________________________________ _____

Gladsaxe Kommune har konkret fremlagt en dokumenteret besparelse på 2.141.064,85 kroner for, at ødelægge mit liv!

2005-06-17 (Advokatfirma Christian Harlang)
Af Thomas Kokholm

Lægekonsulent krænkede borger med ulovlig diagnose

En borger fra Glostrup har nu rettens ord for, at det var et klart brud på lovgivningen og en krænkelse, da kommunes tidligere lægekonsulent erklærede ham psykisk syg

GLOSTRUP: Ifølge dommen fra Glostrup Ret den 30. maj handlede Glostrup Kommunes forhenværende lægekonsulent, der senere blev fyret, i strid med retningslinierne og
lovgivningen, da han under en pensionssag i 2002 pludselig gav sig til at stille en psykiatrisk diagnose på en 54-årig mandlig Glostrup borger.

http://www.ft.dk/samling/20101/almde...9589/index.htm
__________________________________________________ _____

Til Opkrævningen og Byrådsmedlemmer

Opkrævningen
Tlf: 39575098

≡ UNDERRETNING
Restancen er ikke betalt.
Beløbet skal betales inden 10 dage fra dato, hvis du vil undgå, at restancen sendes til
tvangsinddrivelse hos SKAT.
Tvangsinddrivelsen kan ikke stoppes før restancen er færdigbetalt.

Opkrævning af ejendomsskat 2015
Debitornummerf xxx
Betalinghsdato31.07.2015
9.586,67kroner

I henhold til vedhæftede bilag, skal jeg anmode om et svar på, om restancen bliver sendt til skat omgående, eller ikke!

Jeg mister snart min bolig, da jeg pr. 1. august 2015 skal betale 7.800,00 pr. måned i termin.

Afdrag på hus har som ejendomsskat været sat i bero for ikke, at miste min bolig tidligere på grund af kommunens tiltag fra 2001.
__________________________________________________ ____

16.09.2015 Kære Benny Gerhard

Restancen på ejendomsskat vil blive overdraget til SKAT når fristen på underretningsskrivelsen er overskredet, dvs. efter den 21. september 2015.

Med venlig hilsen

Opkrævningsafdelingen (Gladsaxe Kommune)

__________________________________________________ ___

Tvangsauktion af hus:
Privatrådgiver 23.07.2015
Nykredit

Vi kan bevilge dig 3 måneders ydelseshenstand til at starte med. Det vil jeg gøre inden for den næste uges tid.
Derefter vil vi formentlig være nødt til at opkræve ydelserne igen.
Hvis du ikke kan betale, vil din sag automatisk blive overdraget til vores inkassoafdeling (ASE)

Jeg forventer at dette vil ske i starten af det nye år. Derfra er sagen ude af mine hænder og jeg vil forvente at ASE vil tage dialogen med dig.

Kan du fortsat ikke betale hvilket vi må formode, vil det betyde at din ejendom vil blive sat på tvangsauktion hvis du ikke ønsker at sælge frivilligt.
Jeg formoder at dette vil ske i det første kvartal af 2016.


Venlig hilsen
Benny Gerhard
__________________


Jeg har det som BLOMMEN i et æg, kun "SKALLEN" adskiller mig fra livet. (Benny G)
Benny Gerhard er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 05-10-2015, 09:48   #1045
Benny Gerhard
Skal snart betale husleje på K10
 
Benny Gerhards avatar
 
Tilmeldingsdato: 14-09 2007
Lokation: Gladsaxe
Alder: 75
Indlæg: 839
Styrke: 14
Benny Gerhard er ved at flytte ind på K10Benny Gerhard er ved at flytte ind på K10
Socialministre har ligeledes afslået, at indbringe min sag til undersøgelse!
__________________________________________________ ______
KAREN ELLEMANN HAR SKREVET ET SVAR SOM FHV. MINISTER:


Klager over kommunalbestyrelsens afgørelser efter blandt andet lov om social service kan indbringes for det sociale nævn af den person, som afgørelsen vedrører. Det sociale nævn kan tage stilling til retlige spørgsmål, herunder til om de sagsbehandlingsregler, som kommunen har en retlig forpligtelse, til at overholde, er fulgt i den enkelte sag.

Ministeriet kan endvidere generelt oplyse, at tilsynet med kommunerne varetages af statsforvaltningen i den region, hvori kommunen er beliggende.

Statsforvaltningens tilsyn er et retligt tilsyn. Statsforvaltningen fører således tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder.

*********
Lægekonsulenters – RETNINGSLINJER – er ikke påhæftet en lovparagraf der henholder til, at lægeloven skal overholdes af lægekonsulenten der er læge i sin funktion, når han får overdraget mine lægeoplysninger til en konkret oversættelse for sagsbehandleren! (min tilføjelse BG)
*********


Statsforvaltningerne kan ikke tage stilling til, om kommunernes sagsbehandling er rimelig eller hensigtsmæssig, eller til spørgsmål om skønsudøvelse, så længe skønnet udøves inden for de rammer, der er fastsat i lovgivningen. Statsforvaltningen kan endvidere ikke tage stilling til, om kommunen overholder principperne for god forvaltningsskik.

*********
Det er ikke god forvaltningsskik, når kommunens sagsbehandler påfører min sag om hjælp i henhold til servicelovens § 96, ukorrekte oplysninger! (min tilføjelse BG)
********


Statsforvaltningen fører endvidere ikke tilsyn i det omfang særlige klage eller tilsynsmyndigheder kan tage stilling til den pågældende sag.

Statsforvaltningen beslutter selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag.

Karen Ellemann (mine tilføjelser fremhævet med sort)
__________________________________________________ ______

Statsforvaltningen har afslået at undersøge sagsbehandlingen i Gladsaxe Kommune, og dermed om det er gået rigtigt og forsvarligt til, at lægekonsulenten på kommunens foranledning tilsidesatte min egen læges journaloplysninger om mit handicap!
__________________


Jeg har det som BLOMMEN i et æg, kun "SKALLEN" adskiller mig fra livet. (Benny G)
Benny Gerhard er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum

Lignende emner
Emner Emnet er startet af Forum Svar Sidste indlæg
Kan man "frasige" sig den "økonomiske del" af en FP, for at få psykisk "ro på" ? EB3 Spørgsmål ang Førtidspension efter 2003 9 01-09-2013 11:43
Flere pladser ledig for FP fra "hele" Århus på "Bydelsreporter" kursus. SidselK Nyttigt at vide for Førtidspensionister 4 31-08-2012 15:16
Læger uden "ansvar"! "systemets" sparebøsse. Benny Gerhard Lægekonsulenternes Rolle 3 17-10-2010 04:43
Festival for "udstødte" -"halvstødte" - sagsbehandlere og andet "godtfolk" klarkurs Alt det andet 24 18-03-2010 22:25
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 05:35.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension