K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Sagsformidler hjørnet > Alt det andet

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Alt det andet Her kan du stille de spørgsmål hvis du ikke lige mener at det høre til under fleks, førtidspension eller sygedagpenge dog ikke politisk indhold som skal lægges under kategorien Samfund og Politik

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 18-09-2021, 19:00   #1
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 10.602
Styrke: 29
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Nye Love, Bekendtgørelser, Vejledninger, Hyrdebreve, Principafgørelser, Artikler

Jeg opretter denne tråd, med formålet at alle kan tilføje nye Love etc som overskriften.

Opdager du faktuelle love, ændringer så tilføj dem her i denne tråd

Ingen egentlig debat, men udelukkende dokumenterede med link, henvisninger til nye Love, Bekendtgørelser, Vejledninger, Hyrdebreve, Principafgørelser, Artikler fra Ankestyrelsen.

EKSEMPEL fra Facebook hvor vi i mange år har haft store problemer, hvor handicappede børn bliver juridisk voksne ved deres 18 års fødselsdag.

Fra Facebook:

Inge Louv
NY LOVGIVNING

Vær opmærksom på, at Folketinget har vedtaget ændring af serviceloven og lagt en ny § 19a ind, som forpligter kommunerne til fra 1.januar 2021 at påbegynde forberedelsen af overgangen til voksen, når den unge fylder 16 år.
Forberedelsen skal være tværgående og helhedsorienteret og skal ske i dialog med den unge, forældrene og relevante afdelinger, der skal vurdere den unges støttebehov som voksen inden, den unge fylder 18 år.

Betingelserne er, at
- den unge har en betydelig og varigt nedsat funktionsevne eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse
- den unge selv eller forældrene modtager hjælp efter serviceloven grundet den unges handicap eller sygdom
- den unge fylder 16 år efter 1.januar 2021
Se selve lovteksten, lovbemærkninger m.v. her


https://www.ft.dk/samling/20201/lovf...Lc52zL0Ao9JrUM

""§ 19 a. Kommunalbestyrelsen skal, når en ung med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, som modtager hjælp efter denne lov, fylder 16 år, påbegynde forberedelsen af overgangen til voksenlivet. Det samme gælder for unge, hvis forældremyndighedsindehavere modtager hjælp efter denne lov alene med afsæt i den unges betydelige og varigt nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne eller indgribende kroniske eller langvarige lidelse. Forberedelsen skal være tværgående og helhedsorienteret og skal foregå i dialog med den unge og dennes forældre. Forberedelsen skal ikke være mere omfattende, end formålet i det enkelte tilfælde tilsiger.
Stk. 2. I forberedelsen, jf. stk. 1, skal indgå overvejelser om følgende forhold vedrørende den unge:
1) Behov for hjælp og støtte som følge af funktionsnedsættelsen eller lidelsen.
2) Uddannelse.
3) Beskæftigelse og forsørgelsesgrundlag.
4) Boligforhold.
5) Sociale forhold.
6) Øvrige relevante forhold.
Stk. 3. Forberedelsen af overgangen, jf. stk. 1 og 2, skal være afsluttet, således at kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om den fremtidige hjælp og støtte, og således at denne kan iværksættes, umiddelbart efter at den unge er fyldt 18 år.
«""

Fra barn til voksen
https://socialstyrelsen.dk/udgivelse...arn-til-voksen

DUKH: Fra barn til voksen.
https://www.dukh.dk/media/10_Fra_bar...oksen_2021.pdf

Hilsen Peter

Sidst redigeret af phhmw; 18-09-2021 kl. 19:04.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 18-09-2021, 19:19   #2
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 10.602
Styrke: 29
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
SKAL en kommune have et Pensionsnævn....

... der afgører en social sag om førtidspension, fleksjob, ressourceforløb, efter at Rehabiliteringsteamet har "Indstillet" deres mening til Pensionsnævnet.

Hvad Rehabiliteringsteamet "Indstiller" kan der ikke klages over.

Findes der kommuner, som ikke har et Pensionsnævn, men overlader det til Rehabiliteringsteamet til at "Afgøre" en social sag?

Ja, en kommune er ikke lovmæssig tvunget til at oprette et Pensionsnævn.

Læs problemstillingen og svar fra DUKH og STAR her:


Hvordan foregår en godkendelse af FTP i kommunen?
http://www.k10.dk/showthread.php?t=40051

Hilsen Peter

Bilag

Rehabiliteringsteamets sammensætning.

https://www.k10.dk/showthread.php?t=28338

Pensionsnævnet.
http://www.k10.dk/showthread.php?t=32798
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 18-09-2021, 19:56   #3
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 10.602
Styrke: 29
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
HJEMVISNINGER fra Ankestyrelsen tilbage til kommunen

Alle 98 kommunalbestyrelser er pligtige til at vedtage og offentliggøre sociale sagsbehandlingstider iht Retssikkerhedslovens § 3 stk.2, inden for ALLE områder, hvor der falder en kommunalafgørelse.

Kommunalbestyrelsen er pligtige til at offentliggøre disse vigtige frister på kommunens hjemmeside, på et letfindelig sted på kommunens hjemmeside.

Det vil sige, at borgeren skal normalt kende til sin sagsbehandlingstid FØR og uopfordret man afsender en given ansøgning om hjælp ved kommunen.


https://www.dukh.dk/Guides-og-Praksi...edsprincippet-

Det kaldes retssikkerhed.

Folketingets medlemmer er ikke dumme, de ved godt hvad der foregår i den sociale Verden. De har været bevidst om, at Ankestyrelsen skal HJEMVISE en social sag, borgeren har klaget over, selv ved de mindste fejl.

Før kunne kommunerne så begynde forfra med en sag, til stor skade for borgerne. Tiden går TIK TAK og kommunerne kunne trække en social sag ud i det uendelige.

Folketinget har derfor vedtaget følgende:


Fra 1.7.2018 er der vedtaget en ændring, som betyder at de fastsatte frister også gælder for hjemviste afgørelser.

Fristerne efter § 3, stk. 2, gælder også ved kommunalbestyrelsens behandling af afgørelser efter lov om social service, som er hjemvist af Ankestyrelsen. Fristerne regnes fra modtagelsen af Ankestyrelsens afgørelse.”


https://www.dukh.dk/Guides-og-Praksi...---Hjemvisning

Dette bliver vanskeligt at overholde, hvis DIN personlige kommunalbestyrelse ikke har vedtaget sagsbehandlingsfrister iht RSL § 3 stk.2 inden for ALLE områder, hvor der falder en kommunal afgørelse.

Derfor når du søger kommunen om hjælp, skal du altid kræve en sagsbehandlingstid hvis ikke den findes på kommunens hjemmeside.

DUKH`s nye hjemmeside:

https://www.dukh.dk/Guides-og-Praksisnyt

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 18-09-2021, 21:30   #4
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 10.602
Styrke: 29
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Ulovligheder i en kommune vs kommunalbestyrelsen med borgmesteren.

""Men kommunalbestyrelsen har ansvar for hele den kommunale virksomhed også set i sammenhæng med den gennerelle pligt til at overholde lovgivningen
hvad det indebærer.

Derfor er kommunalbestyrelsen også forpligtet til at sikre, at ulovligheder bringes til ophør, hvis den får viden om en lovovertrædelse i forvaltningen.

Også hvis den blive bekendtgjort med at der kan være en mulig lovovertrædelse i forvaltningen, så vil kommunalbestyrelsen typisk være forpligtet til at afdække dette forhold for at sikre at en eventuel ulovlighed i så fald bringes til ophør.

En løst begrundet mistanke vil derimod ikke udløse denne reaktionspligt en kommunalbestyrelse måtte have.""


https://www.handicapbarn.dk/index.ph...jVD9uNf303QcAs

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 18-09-2021, 21:57   #5
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 10.602
Styrke: 29
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Hjælpemidler brug af "Tro og Love Erklæringer" Serviceloven.

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1247

"Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven

§ 4. Hjælp til reparation og udskiftning af bevilgede hjælpemidler samt reservehjælpemidler ydes efter behov.

Hvis ansøgeren fortsat har behov for det pågældende hjælpemiddel, og ansøgerens funktionsnedsættelse i alt væsentlighed er uændret siden kommunalbestyrelsens seneste afgørelse, og ansøgeren afgiver en erklæring herom på tro og love, skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om udskiftning af bevilgede hjælpemidler uden at indhente yderligere oplysninger.

Kommunalbestyrelsen kan desuden træffe afgørelse om reparation af et hjælpemiddel på baggrund af en erklæring på tro og love fra ansøgeren om behovet for reparation. Kommunalbestyrelsen kan i sammenhæng hermed opstille faste kriterier for reparation af visse hjælpemidler, f.eks. kriterier for prisen på reparation, hvor reparationen skal foretages, og hvor længe efter modtagelsen af hjælpemidlet reparation kan ske.


Anvendelse af tro og love-erklæringer i serviceloven

https://www.dukh.dk/ref.aspx?s=-300042&id=428&pageid=13

”hvis ansøgeren fortsat har behov for det pågældende hjælpemiddel, og ansøgerens funktionsnedsættelse i alt væsentlighed er uændret siden kommunalbestyrelsens seneste afgørelse, og ansøgeren afgiver en erklæring herom på tro og love, skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om udskiftning af bevilgede hjælpemidler uden at indhente yderligere oplysninger.”

Det er således gjort obligatorisk for kommunerne at anvende en "tro og love-erklæring" ved udskiftning af hjælpemidler, når ansøgerens funktionsnedsættelse i alt væsentlighed er uændret, og borgeren afgiver tro og love-erklæring. Kommunen må ikke i sådanne tilfælde begynde at indhente yderligere oplysninger i sagen.


phhmw.

Mine kommentarer:

En del kommuner afkræver ofte patienterne at indhente op til 3 skriftlige tilbud til kommunen, for at trække tiden ud eller for bruge patientens skriftlige tilbud til at presse prisen ned. Spørgsmålet om lovligheden i denne fremgangsmåde er ved at blive undersøgt.

Svaret er vigtigt, fordi de fleste kommuner har aftaler og samarbejdspartnere som bandagister som deres foretrukne bandagister, således at de krævede indhentede, af patienten, skriftlige tilbud, er nytteløse og tidsspilde og bruges tilsyneladende som symbolpolitik, så borgerne er bevidste om, at det er vanskeligt for patienter at søge om udskiftning eller reparation af hjælpemidler, herunder kropsbårne hjælpemidler.
.

Derudover har kommunernes ansatte sagsbehandlere "Vejledningspligt" som sjældent bruges.

https://www.dukh.dk/Guides-og-Praksi...sforpligtelsen

Tilsyneladende har ingen overblik over, hvor mange af de 98 kommuner bruger "Tro og Love Erklæringer" som Folketinget kræver og har talt om i årevis.

OPGØR MED LANGE VENTETIDER FOR HJÆLPEMIDLER TIL HANDICAPPEDE (20.05.2011)
https://www.ft.dk/samling/20121/almd...04/1234199.pdf

Kommunerne kan fremover tilbyde borgere med handicap, at de blot skal skrive under på en tro- og love-erklæring i stedet for at skrive en hel ny ansøgning for at få genbevilliget et hjælpemiddel.

Det skal være slut med sager om blinde borgere, der venter seks måneder på at få erstattet en knækket blindestok. Kommunerne får nemlig nu et nyt effektivt redskab, der kan give borgerne en hurtigere genbevilling af hjælpemidler. Fremover kan kommunerne beslutte, at borgerne blot kan aflevere en tro og love-erklæring om, at de stadig har brug for hjælpemidlet.

Socialminister Benedikte Kiær siger:

”Jeg håber, at borgerne med dette forslag vil opleve en markant bedre service. Der har desværre været en række kedelige sager, hvor man spørger sig selv, hvorfor man ikke bare giver borgeren et ny hjælpemiddel med det samme. Vi skal væk fra, at sagsbehandlingen altid starter forfra ved ansøgninger om udskiftning af hjælpemidler”.

Forslaget er en del af regeringens ”væk-med-bøvlet-plan”, der bliver offentliggjort i næste uge, og som har til formål at rydde op i overflødige regler og bureaukrati.


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 20-09-2021, 13:47   #6
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 10.602
Styrke: 29
phhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vejphhmw er på berømmelsens vej
Hvilket ansvar og hvilken pligt har en borgmester og en kommunalbestyrelse?

https://www.ft.dk/samling/20171/almd...lVrkmxVxd8If3g

""Kommunalbestyrelsens ansvar for hele den kommunale virksomhed sammenholdt med kommunalbestyrelsens generelle pligt til at overholde lovgivningen indebærer, at kommunalbestyrelsen er forpligtet til at sikre, at ulovligheden bringes til ophør, hviskommunalbestyrelsen får viden om en lovovertrædelse i forvaltningen. Hvis kommunalbestyrelsen bliver bekendt med en mulig lovovertrædelse i forvaltningen, vil kom-munalbestyrelsen i en række tilfælde være forpligtet til at afdække forholdet med hen-blik på at sikre, at en eventuel ulovlighed bringes til ophør. En løst begrundet mistankevil dog ikke udeløse en reaktionspligt.""

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 09:48.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension