K10 - Flexjob & Førtidspension
 

Gå tilbage   K10 - Flexjob & Førtidspension > Politik og Samfundsdebat > Politik og Samfund

Forum Kategorier Forum Regler Om K10 og Info om Cookies Hjælp til Forum Brug

Politik og Samfund Her er det tilladt at diskutere politik , nyheder og andre samfundsproblemer. Hvis du har problemer med at andre udtrykker deres uforbeholden mening om vores samfund, så er dette nok ikke stedet for dig.

Svar
 
Emne Værktøjer Visningsmetode
Gammel 17-05-2016, 10:41   #21
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 9.947
Styrke: 26
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
En familie skæbne til eftertanke...

https://www.facebook.com/permalink.p...&id=1465673703

HJERNESKADET? LÆGEHJÆLP? SYSTEMSVIGT? DIAGNOSER?

Et lille udpluk fra det virkelige Danmark, når man har allermest brug for hjælp..!

For 8 mdr siden fik vores 10 årige datter en kraftig hjerneblødning, forårsaget af en medfødt karmisdannelse, der fik hende til at forsvinde fra jordens overflade på få minutter.


Hilsen Peter

Venligst ingen debat i denne tråd!

4290
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 12-02-2018, 21:05   #22
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 9.947
Styrke: 26
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Patienter og Speciallæger

http://medicinsketidsskrifter.dk/kul...ystemfejl.html

BØGER: Ekspert i patientsikkerhed på hospitaler, Gretchen LeFever Watson giver opskrifter på, hvordan man kan inddrage patienter for at undgå, at tusinder af patienter hvert år dør unødigt af deres behandlinger, og at læger og sygeplejersker brænder ud på grund af skyld, skam og dårlig samvittighed.

At hospitaler er farlige steder at opholde sig for både patienter og læger på grund af, hvad der i patientsikkerhedslitteraturen blandt andet betegnes som ’en systemisk svag sikkerhedskultur’, blev for alvor klart ved årtusindskiftet, hvor hospitalers tidligere mure af tavshed og fornægtelse blev brudt ned indefra af blandt andet amerikanske, britiske og danske læger, som satte opsigtsvækkende tal på, hvor mange patienter der døde af skader, som kunne have været undgået.

I Danmark hed det sig for eksempel, at 5.000 patienter hvert år døde af utilsigtede hændelser. Og i foråret 2017 udgav OECD en rapport, der vurderede de økonomiske konsekvenser af manglende eller svag patientsikkerhed i et sundhedsvæsen. Rapporten konkluderer, at 15 procent af sundhedsvæsenets aktivitet og budget kan tilskrives håndtering af fejl og følger af patientskader.

:evil :

http://medicinsketidsskrifter.dk/kul...lt-forskelligt

BØGER: Patient-læge kommunikationen i konsultationen er ligeså afgørende for at finde den rigtige diagnose og behandling som dyre test og undersøgelsesprocedurer ifølge læge og professor, Danielle Ofri.

I sin bog ’What Patients Say, what Doctors Hear’ dykker hun dybt ned i både den medicinske litteratur om samtaler mellem læger og patienter samt egne sejre og nederlag i sin kommunikation med patienter.

At patienter bliver hurtigere raske, bliver bedre til at følge behandlingen, svarer bedre på spørgsmål, bliver mindre angste og mindre tilbøjelige til at klage, hvis de føler sig set og hørt viser mangfoldige studier.

Men når Ofri alligevel kommer videre end som så, er det blandt andet fordi, at hun sætter denne efterhånden gentagne gange dokumenterede viden i sammenhæng med hverdagens ressourceknappe hospitaler, hvor computerinterface, tidrøvende digitalisering, omfangsrige dokumentationskrav, en stigende mængde patienter betyder, at tingene skal gå så hurtigt, at vinduet til samtale ofte bliver så smalt og flydende, at patienter kan komme til at føle sig oversete. Eller hvor det sker, at hverken læge eller patient i hastværket forstår, hvad de er blevet fortalt – måske også fordi lægen i sin tidsnød bliver utålmodig med den upræcise, sludrende og måske ligefrem udenom talende patient eller pårørende.

http://medicinsketidsskrifter.dk/kul...-fungerer.html


BØGER: Ny bog tager os med ind i den hemmelige og dybt fascinerende verden på operationsstuerne, hvor nogle læger har til opgave at bedøve patienterne. Men ingen kan helt forklare, hvad der sker under bedøvelsen.

Anæstesiologer tilhører ikke de læger, som står i forreste række, når der uddeles tak og belønninger for dygtigt arbejde med at holde os bevidstløse og smertefrie, mens de mere spektakulære kiruger skærer i os. Og de færreste patienter tænker på, at deres liv ofte afhænger mere af anæstesiologernes færdigheder end af kirurgernes arbejde, som i øvrigt ville have været umuligt uden.

At anæstesi under operation i sjældne tilfælde går galt og medfører fatale hændelser er dog kendt for de fleste. Men at man faktisk slet ikke ved, hvordan bedøvelserne virker, om patienterne er rigtigt ’væk’ eller bagefter blot ikke kan huske smerterne, og hvor mange, som i virkeligheden vågner under indgrebene, er ikke klart - trods anæstesiens centrale rolle i moderne medicin.

Det er denne manglende forståelse og viden, som har fået den australske videnskabsjournalist og forfatter, Kate Cole-Adams, til at kulegrave anæstesien ved hjælp af videnskabelige studier, samtaler med anæstesiologer, kirurger, psykologer og psykiatere og patienter, og det er der kommet en tankevækkende, grundig, filosofisk og lejlighedsvist ligefrem smuk bog om vores bevidsthed ud af: ’Anesthesia: The Gift of Oblivion and the Mystery of Consciousness’.

Hilsen Peter

Venligst ingen debat i denne tråd.
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 26-06-2018, 14:13   #23
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 9.947
Styrke: 26
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Lægens forudsigelse bliver devalueret af Ankestyrelsen Principafgørelse 15-18

https://www.retsinformation.dk/Forms...aspx?id=200956

Der kan ske forlængelse efter § 27, stk. 1, nr. 3, når den sygemeldte er under eller venter på lægebehandling, og den pågældende efter en lægelig vurdering skønnes at ville kunne genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse inden for 134 uger regnet fra revurderingstidspunktet.
Den lægelige vurdering skal ses i sammenhæng med sagens samlede oplysninger. Det betyder, at der skal anlægges en helhedsvurdering ved vurderingen af, om den sygemeldte med lægelig sikkerhed vil kunne genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse i hidtidigt omfang inden for 134 uger.

Ankestyrelsen mener noget andet:

Resultatet er:

• Du var ikke berettiget til sygedagpenge efter den 30. juni 2017.
Det betyder, at vi stadfæster kommunens afgørelse, da vi er kommet frem til samme resultat.


phhmw

Ja, let er det ikke, at være patient eller læge i kommunernes og Ankestyrelsens bizarre vurderingsgrundlag.

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 18-06-2019, 21:14   #24
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 9.947
Styrke: 26
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Socialt-lægeligt samarbejde KL Kommunernes Landsforening

https://www.kl.dk/media/17482/social...zTmhGgT0zqdWdU

2.4. Kommunernes behov for lægelige oplysninger .................................7

Denne aftale omfatter medlemmer af Lægeforeningen og KL.

Ved socialt-lægeligt samarbejde formidles relevante sociale og lægelige oplysninger mellem kommuner og læger med henblik på, at opnå den optimale sagsbehandling til gavn for borgerne. Formålet med denne vejledning er at fremme dialogen og samarbejdet mellem kommuner og læger.

Den hidtil gældende vejledning om det socialt-lægelige samarbejde mellem kommunerne og lægerne blev udarbejdet i 2011.
I september måned 2015 er nærværende vejledning opdateret med den nye attest LÆ 141F om helbredsundersøgelse af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge samt den dertil særskilte vejledning til udfyldelse af LÆ 145.

Vejledningen foreligger i en elektronisk udgave på KL’s hjemmeside (www.kl.dk/sundhed) og Lægeforeningens hjemmeside (www.laeger.dk)
Revisionen af vejledningen er afsluttet december 2016.

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 10-10-2019, 09:43   #25
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 9.947
Styrke: 26
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Når patienten bliver henvist til autoriserede sundhedspersoner....

Læger

Speciallæger

Psykologer

Fysioterapeuter etc.

Skal du, patienten forvente at både lovgivning, Kliniske retningslinjer https://www.sst.dk/nkr og almindelige etiske regler overholdes.

Vi har mange særdeles dygtige autoriserede sundhedspersoner inden for det danske behandlingssystem. Ingen tvivl om det, men.........

.... som i andre faggrupper, ude i samfundet, findes der også autoriserede sundhedspersoner, som har deres egen tilgang til den behandling de giver patienterne.

Disse, til tider for mange, uprofessionelle autoriserede sundhedspersoner findes desværre i systemet, som patienterne skal reagere på, hvis patienterne føler at noget er galt. Vær ikke alene om dine evebtuelle mistanker og fornemmelser.

Stol på din egen dømmekraft.

https://www.dr.dk/nyheder/indland/ta...n-autorisation

Tal overrasker ekspert: Kun én psykolog har fået frataget sin autorisation nogensinde
På 25 år har kun én dansk psykolog fået frataget sin autorisation. I Norge og Sverige er det langt flere.


https://www.dr.dk/nyheder/indland/ka...uel-behandling

Kaldte patient for sin slave: Nu er han dømt for ydmygende seksuel behandling
Landsretten skærper straffen for østjysk psykologs seksuelle udnyttelse af patient.


https://ast.dk/naevn/psykolognaevnet...rte-afgorelser

phhmw: EKSEMPLER

Psykolognævnets afgørelser
Her finder du Psykolognævnets afgørelser om fratagelse af autorisation, alvorlig kritik, skærpet tilsyn og faglige påbud.


Du skal være opmærksom på, at der er flere psykologer med det samme navn. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på autorisationsnummeret. Du kan finde en psykologs autorisationsnummer i vores database over autoriserede psykologer på hjemmesiden her.


https://ast.dk/filer/naevn/psykologn...19-10431-1.pdf

Afgørelse

Psykolognævnet modtog den 26. februar 2019 en henvendelse fra <****> om dit arbejde med et samtaleforløb med hende i perioden fra den 22. februar 2018 til den 7. august 2018 samt mailkorrespondance med hende i perioden fra den 26. juli 2018 til den 8. september 2018.
Psykolognævnet har nu afgjort sagen.

Resultatet er:
• Du har ikke udvist omhu og samvittighedsfuldhed i dit arbejde i den konkrete sag og har i væsentligt omfang tilsidesat dine forplig- telser som autoriseret psykolog.
Det betyder, at vi udtaler alvorlig kritik af dit faglige virke i sagen.

https://ast.dk/filer/naevn/psykologn...35141-1893.pdf

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 19-11-2019, 22:41   #26
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 9.947
Styrke: 26
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
LYT til patienterne, en skide MR-scanning

https://www.bt.dk/samfund/laegerne-v...fNNgpEJ1zfFmcw

Lægerne ville ikke lytte til Sandra - nu er det for sent

»Og det var en scanning, der skulle til for at opdage det. En skide MR-scanning«


https://www.bt.dk/samfund/kendt-jour...tte-kaempe-med

Hvor meget skal man som patient insistere, researche og betale for, hvis man skal have den rigtige behandling, der kan ende med at redde ens liv?

For meget, mener den kendte journalist Arne Notkin. For hvad sker der med alle dem, der ikke kan?


Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 05-12-2019, 11:08   #27
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 9.947
Styrke: 26
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Tusindvis af danskere får forkert diagnose hvert år

https://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-...l6R9hXTYnIf4Gk

Diagnosefejl i sundhedssystemet er udbredt og sker tit i den første kontakt med sundhedsvæsnet, viser rapport.

De seneste ti år har 7600 patienter fået tilkendt erstatning i det danske sundhedsvæsen for skader forårsaget af fejldiagnosticering.

Hvert år dør cirka 63 patienter som følge af en forkert diagnose.
Det fremgår af en rapport fra Patienterstatningen og Dansk Selskab for Patientsikkerhed.


phhmw

Lyt til patienterne, som besidder stor viden om sin egen situation.

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Gammel 11-01-2020, 22:30   #28
phhmw
Jeg bor her på K10
 
Tilmeldingsdato: 08-12 2005
Lokation: Dragør Danmark
Indlæg: 9.947
Styrke: 26
phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10phhmw er fast beboer på K10
Hvornår er en læge en læge ?

https://www.aquut.com/2019/01/09/hvo...tVqIdPpK-qQ0KA

I denne artikel behandler Læge Claus Curdt-Christiansen spørgsmålet om, hvorvidt en læge altid er bundet af lægeløftet, eller om han kan træde ud som embedsmand og så fungere til skade for en patient. Sidst i artiklen henviser han til en dom fra Glostrup i 2007, hvor domstolens begrundelse for at følge egen læge imod lægekonsulenten efter det anførte netop var lægeløftet og autorisationsloven. Senere granskning har vist, at det ikke var tilfældet.

Organiseringen af lægernes konsulentarbejde for den offentlige forvaltning er ændret noget siden. Men det forandrer næppe ret meget. Til nogle formål bruger kommunerne fortsat lægekonsulenter. Sundhedskoordinatorer og den sundhedskliniske funktion i regionerne, som deltager i sager om førtidspension og fleksjob. Er det nu som læger eller som administrative sagsbehandlere? Dommen blev aldrig anket. Den står og blafrer.

Mikael Hertig, cand. scient. pol.


K10 skal være opdateret om kommunale lægekonsulenter maj 2014
https://www.k10.dk/showthread.php?t=30036

Henrik Day Poulsen+Manniche
https://www.k10.dk/showthread.php?t=30427

Hilsen Peter
phhmw er ikke logget ind   Besvar med citat
Svar

Emne Værktøjer
Visningsmetode

Regler for indlæg
Du må ikke lave nye tråde
Du må ikke besvare indlæg
Du må ikke vedhæfte filer
Du må ikke redigere dine indlæg

BB code er Til
Smilies er Til
[IMG]kode er Til
HTML-kode er Fra

Gå til forum
Alt tidssætning er GMT +2. Klokken er nu 11:39.


Lavet i vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © www.k10.dk
Indholdet på K10 - Flexjob & Førtidspension må ikke kopieres eller gengives andre
steder uden først at have indhentet tilladelse til det fra ejeren af K10 - Flexjob & Førtidspension